Home Học tiếng Trung online 3000 Câu tiếng Trung giao tiếp

3000 Câu tiếng Trung giao tiếp

by Nguyễn Minh Vũ
1333 views
3000 Câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày thầy vũ chinemaster tiengtrunghsk
5/5 - (3 bình chọn)

3000 Câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

3000 Câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng thông dụng hàng ngày là bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên TiengTrungHSK ChineMaster luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo những mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất được Chủ biên & Biên soạn bởi Th.S Nguyễn Minh Vũ – Giảng viên Đại học Dầu Khí Trung Quốc Bắc Kinh.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao tại Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM (Sài Gòn) liên tục khai giảng hàng tháng.

Danh mục bài giảng 3000 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất

Bên dưới là bảng liệt kê toàn bộ bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề luyện tập kỹ năng phản xạ nghe nói tiếng Trung giao tiếp hàng ngày từ bài 1 đến bài 100. Các bạn lưu bài giảng 3000 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng bên dưới vào điện thoại và máy tính học dần nhé.

STT Bài giảng học tiếng Trung online Thầy Vũ Link bài giảng học tiếng Trung trực tuyến
1 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 1 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-1/
2 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 2 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-2/
3 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 3 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-3/
4 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 4 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-4/
5 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 5 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-5/
6 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 6 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-6/
7 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 7 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-7/
8 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 8 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-8/
9 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 9 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-9/
10 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 10 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-10/
11 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 11 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-11/
12 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 12 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-12/
13 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 13 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-13/
14 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 14 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-14/
15 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 15 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-15/
16 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 16 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-16/
17 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 17 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-17/
18 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 18 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-18/
19 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 19 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-19/
20 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 20 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-20/
21 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 21 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-21/
22 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 22 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-22/
23 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 23 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-23/
24 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 24 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-24/
25 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 25 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-25/
26 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 26 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-26/
27 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 27 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-27/
28 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 28 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-28/
29 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 29 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-29/
30 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 30 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-30/
31 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 31 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-31/
32 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 32 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-32/
33 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 33 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-33/
34 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 34 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-34/
35 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 35 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-35/
36 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 36 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-36/
37 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 37 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-37/
38 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 38 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-38/
39 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 39 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-39/
40 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 40 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-40/
41 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 41 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-41/
42 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 42 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-42/
43 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 43 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-43/
44 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 44 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-44/
45 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 45 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-45/
46 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 46 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-46/
47 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 47 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-47/
48 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 48 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-48/
49 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 49 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-49/
50 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 50 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-50/
51 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 51 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-51/
52 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 52 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-52/
53 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 53 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-53/
54 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 54 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-54/
55 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 55 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-55/
56 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 56 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-56/
57 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 57 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-57/
58 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 58 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-58/
59 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 59 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-59/
60 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 60 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-60/
61 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 61 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-61/
62 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 62 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-62/
63 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 63 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-63/
64 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 64 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-64/
65 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 65 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-65/
66 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 66 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-66/
67 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 67 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-67/
68 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 68 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-68/
69 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 69 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-69/
70 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 70 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-70/
71 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 71 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-71/
72 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 72 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-72/
73 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 73 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-73/
74 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 74 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-74/
75 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 75 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-75/
76 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 76 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-76/
77 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 77 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-77/
78 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 78 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-78/
79 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 79 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-79/
80 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 80 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-80/
81 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 81 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-81/
82 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 82 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-82/
83 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 83 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-83/
84 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 84 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-84/
85 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 85 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-85/
86 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 86 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-86/
87 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 87 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-87/
88 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 88 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-88/
89 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 89 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-89/
90 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 90 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-90/
91 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 91 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-91/
92 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 92 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-92/
93 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 93 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-93/
94 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 94 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-94/
95 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 95 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-95/
96 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 96 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-96/
97 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 97 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-97/
98 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 98 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-98/
99 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 99 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-99/
100 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 100 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-100/

Trên đây là toàn bộ bài giảng tài liệu học tiếng Trung online theo giáo án 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày của Thầy Vũ, các bạn lưu bài giảng online này về facebook và zalo học dần nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi học tiếng Trung online tiếp theo vào ngày mai.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn