Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
00:00
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
Video thumbnail
Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:23
HomeKhóa học tiếng TrungKhóa học Order Taobao 1688 Tmall

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall

5/5 - (12 bình chọn)

Khóa học order Taobao 1688 Pinduoduo Tmall cầm tay chỉ việc

Khóa học order taobao chính là khóa học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo dành cho các bạn học viên muốn trang bị kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian. Đây là chương trình đào tạo trọng điểm của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn được Thầy Vũ đặc biệt chú trọng tới với hệ thống bài giảng trực tuyến vô cùng sinh động và hấp dẫn sẽ khiến bạn nắm bắt được nhanh chóng toàn bộ kiến thức quan trọng và thiết yếu nhất để có thể tự mua hàng và sản phẩm trên app taobao tmall 1688 và pinduoduo một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất mà không cần phải phụ thuộc vào các dịch vụ order trung gian. Sau 2 buổi học đào tạo trực tuyến của khóa học này, các bạn sẽ nhận được vô số giá trị về kiến thức cùng kinh nghiệm đánh hàng Trung Quốc tận gốc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo.

Chúng ta cùng tìm hiểu chương trình đào tạo khóa học order taobao 1688 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ ngay bên dưới.

Thông tin chi tiết khóa học order Taobao 1688 Tmall

 • Lịch khai giảng rất linh hoạt và linh động vào tất cả các ngày trong tuần, có thể khai giảng vào tuần này hoặc vào tuần sau tùy vào nhu cầu của học viên. Ngay sau khi học viên chuyển khoản đóng học phí thì Thầy Vũ sẽ bố trí luôn và ngay thời gian cũng như lịch học cho học viên sớm nhất.
 • Lịch học cũng được sắp xếp rất linh hoạt vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật, thường là lịch học được xếp vào hai ngày cuối tuần để học viên dễ dàng thu xếp ổn thỏa giữa thời gian làm việc ở công ty và thời gian học lớp nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo.
 • Thời gian học cũng vậy, được sắp xếp cực kỳ linh hoạt vào tất cả các khung giờ từ ca sáng 8h cho đến ca tối 20h sao cho phù hợp nhất với thời khóa biểu của học viên.
 • Thời lượng: 2 buổi đào tạo, 1h45/buổi
 • Giáo trình tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo Thầy Vũ chủ biên
 • Giáo viên: Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giảng bài
 • Hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc trực tuyến 24/24/7/365 trong chuyên mục hỏi đáp của forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster, chỉ cần học viên đưa ra bất kỳ câu hỏi nào chưa nắm rõ về kiến thức order hàng taobao tmall 1688 pinduoduo thì sẽ được Thầy Vũ cùng ban quản trị diễn đàn hỗ trợ giải đáp ngay lập tức và rất nhiệt tình. Học viên trong và sau khóa học đều được hỗ trợ rất nhiệt tình với câu trả lời tường tận và chi tiết nhất.
 • Bảo lưu khóa học trong vòng 1 năm, trong thời gian 1 năm bạn có thể phân phối và bố trí thời gian học hết khóa tùy vào công việc của bạn thu xếp ổn thỏa xong thì báo Thầy Vũ để tiếp tục học nốt khóa.
 • Bạn nào đăng ký theo nhóm học viên thì sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi.
 • Học phí: 1000k/khóa/2 buổi
 • Hình thức đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp (học viên có thể lựa chọn học online hoặc học ngay tại địa chỉ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội, khu vực Ngã Tư Sở là nơi giao nhau của Đường Trường Chinh & Đường Láng & Đường Nguyễn Trãi & Phố Tây Sơn, ngay đoạn Phố Vương Thừa Vũ cắt ngang với Phố Tô Vĩnh Diện)

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo đem lại cho bạn những giá trị gì?

 • Giá trị đầu tiên: Bạn được Thầy Vũ hướng dẫn chi tiết từ A đến Z cách tạo tài khoản taobao và tài khoản alipay cho đến bước xác thực chúng như thế nào.
 • Giá trị thứ 2: Bạn được truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm 10 năm của Thầy Vũ trong lĩnh vực tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ các công xưởng nhà máy Trung Quốc về đến các kho hàng ở Việt Nam.
 • Giá trị thứ 3: Bạn được Thầy Vũ hướng dẫn cầm tay chỉ việc tất tần tật từ các bước tìm nguồn hàng, đánh giá shop, sàng lọc sản phẩm theo tiêu chí, tìm nhà xưởng, tìm đại lý đổ buôn, cách mặc cả tiền hàng, cách đàm phán giá cả sản phẩm, cách lên đơn hàng, cách thanh toán tiền cho shop taobao tmall 1688 pinduoduo .v.v. cho đến khi hàng về đến tận kho gần địa chỉ nhà bạn.
 • Giá trị thứ 4: Bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền rất lớn nếu như ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của các bên trung gian mà tự chính bản thân bạn là trung tâm đầu não xử lý mọi vấn đề trong quá trình hàng được phát đi từ chủ shop taobao 1688 tmall pinduoduo cho đến địa chỉ kho hàng ở gần địa chỉ nhà bạn nhất.
 • Giá trị thứ 5: Bạn sẽ tối ưu được giá sản phẩm trước khi tung ra thị trường, đây chính là điều cực kỳ quan trọng để có thể cạnh tranh lại với các đối thủ đang làm cùng ngành hàng và lĩnh vực của bạn. Nếu thích, bạn có thể bán PHÁ GIÁ sản phẩm để trực tiếp cạnh tranh với đổi thủ, bạn sẽ LÌ ĐÒN hơn và LÌ LỢM hơn trước các đối thủ của bạn. Nếu như bạn trữ được nhiều VỐN sẵn trong tay thì đối thủ của bạn sẽ sớm ra đi và có nguy cơ bị bạn đào thải ra khỏi cuộc chơi này. Nếu bạn không nhiều vốn thì hãy điều chỉnh làm sao cho giá sản phẩm được tối ưu nhất là bạn đã nắm được phần thắng trong tay rồi.
 • Giá trị thứ 6: Bạn có thể tự chủ săn sale trên taobao 1688 tmall pinduoduo bất kỳ lúc nào bạn muốn, bởi vì sau 2 buổi đào nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo ngắn hạn là bạn đã có thể đủ hành trang bước đi trên con đường thành công của chính bạn rồi. Tất cả các khâu làm việc bạn hoàn toàn có thể tự làm chủ được từ A đến Z.
 • Giá trị thứ 7: Bạn được chúng tôi hỗ trợ trong và sau khóa học, nghĩa là trong quá trình bạn tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc vận chuyển về Việt Nam mà gặp bất kỳ trục trặc gì thì đều được đội nhóm ChineMaster và Thầy Vũ cùng hỗ trợ bạn thông qua diễn đàn tiếng Trung ChineMaster trong chuyên mục hỏi đáp với chế độ làm việc 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật.
 • Giá trị thứ 8: Kinh nghiệm order taobao 1688 tmall pinduoduo hơn 10 năm của Thầy Vũ sẽ giúp bạn có thể tránh được vô số cạm bẫy và các ổ voi ổ gà ổ chuột trên đường đi. Bạn sẽ giảm thiểu được rất rất nhiều những vấn đề trắc trở đó để có thể một mạch bứt phá tới đích thành công.
 • Giá trị thứ 9: Sau 2 buổi đào tạo chuyên nghiệp ngắn hạn của Thầy Vũ, ngoài những kiến thức và kinh nghiệm xương máu đánh hàng Trung Quốc ra, bạn còn được truyền lửa và cảm hứng cũng như thay đổi được tư duy để có thể tăng thu nhập lên gấp nhiều lần so với hiện tại.

Trên đây là 9 giá trị cốt lõi mà bạn sẽ nhận được chỉ trong 2 buổi đào tạo kiến thức nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo từ A – Z không qua trung gian.

Bên dưới là địa chỉ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster trên bản đồ Google Map để thuận tiện cho các bạn học viên dễ dàng tìm ra được nhanh chóng nhất địa điểm tổ chức khai giảng Khóa học Order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo.

HOTLINE Thầy Vũ 090 468 4983

Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc, tức là chỉ sau đúng 2 buổi đào tạo trên lớp với mỗi buổi học là 1h45 là học viên đã nắm trọn vẹn được toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của hơn 10 năm kinh nghiệm đánh hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z của ThS Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia buôn hàng Trung Quốc nhập hàng từ các nguồn hàng tận gốc trên khắp mọi miền của Trung Quốc, trong đó Quảng Châu chỉ là một trong các chợ đầu mối thông dụng và phổ biến. Nếu bạn là dân buôn thực thụ thì tốt nhất đừng đi Quảng Châu hay nhập hàng tận gốc ở Quảng Châu, đó chính là lời chia sẻ chân thành của Thầy Vũ tới tất cả các bạn trước khi tham gia chường trình đào tạo Khóa học Order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo này.

Bên dưới là video clip ngắn ghi lại khoảnh khắc của một buổi đào tạo lớp học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 tmall pinduoduo dành cho học viên tham gia khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Lớp học tuy rất đông nhưng bạn nào cũng đều rất vui mừng và phấn khởi với tâm trạng rất hăng hái và có khí thế, bởi vì họ hiểu được rằng kiến thức & kinh nghiệm đánh hàng Trung Quốc sẽ giúp họ tăng tốc bứt phá doanh số để vượt lên dẫn trước so với các đối thủ đang làm trong cùng lĩnh vực của họ. Vậy còn bạn thì sao?

Bạn có thật sự muốn đẩy cao doanh bán hàng không?

Bạn có muốn tiết kiệm được hàng đống tiền cho chi phí đầu vào không?

Bạn có muốn tự chủ công việc kinh doanh tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc về Việt Nam không?

Bạn có muốn tiết kiệm được hàng núi tiền khi giao dịch với các shop Trung Quốc không?

Và còn rất nhiều vấn đề khác nữa mà chỉ có dân buôn và con buôn mới thật sự hiểu được giá trị của kiến thức lẫn kinh nghiệm đánh hàng Trung Quốc vận chuyển về các kho hàng ở Việt Nam.

Hiện nay học viên tham gia khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo càng ngày càng đông, ngày càng nhiều người liên hệ gọi điện Thầy Vũ để đăng ký và đóng học phí khóa học nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo để đầu tư vào bản thân với mục tiêu là tăng doanh số bán hàng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường lĩnh vực ngành hàng của họ. Ngày càng nhiều người đã nhận ra được giá trị thật sự của việc tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian, tự order hàng và mua hàng trên taobao tmall 1688 pinduoduo mà không muốn phải phụ thuộc vào các dịch vụ order trung gian. Sau mỗi khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo này nhiều bạn học viên đã bày tỏ cảm xúc rằng tại sao không đi học sớm hơn để có thể tiết kiệm được hàng trăm triệu tiền hàng và tiền đầu tư, thậm chí ngay trong khóa học đã có khá nhiều bạn mừng rỡ như bắt được vàng vì đã có thể mặc cả được hàng trăm tệ cho một đơn hàng mà trước đây không hề hay biết và còn rất nhiều bạn khác nữa. Đấy chính là giá trị cốt lõi mà khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo này đem lại cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Nếu bạn cũng thật sự mong muốn tiết kiệm được hàng núi tiền như họ thì hãy mau chóng liên hệ Thầy Vũ 090 468 4983 để đăng ký và chuyển học phí nhé. Bạn nào làm xong bước này sớm thì sẽ được ưu tiên thu xếp thời gian và lịch học trong tuần và đảm bảo rằng chỗ ngồi của bạn không bị người khác đăng ký mất.

Khóa học nhập hàng order taobao 1688 tmall pinduoduo này được áp dụng chương trình khuyến học, có nghĩa là bạn càng ghép được nhiều người trong nhóm của bạn thì học phí càng giảm. Các bạn ghép nhóm xong thì liên hệ Thầy Vũ để đăng ký và đóng học phí nhé.

Các bạn đăng ký khóa học với Thầy Vũ và đóng học phí sớm trước để được ưu tiên thu xếp thời gian và lịch học nhé.

Học phí các bạn chuyển vào thông tin tài khoản ngân hàng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster như bên dưới.

Tài khoản ngân hàng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

 • Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
 • Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
 • Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi các bạn chuyển học phí xong thì liên hệ Thầy Vũ để gửi ảnh chụp màn hình giao dịch đã chuyển khoản thành công và xác nhận thông tin học phí bạn đã chuyển, sau đó Thầy Vũ sẽ bổ sung thêm bạn vào danh sách khóa học mới.

 • Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983
 • Thầy Vũ TP HCM 090 325 4870

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo khai giảng hàng tuần vào các ngày cuối tuần hoặc bất kỳ ngày nào trong Tuần miễn là phù hợp với thời khóa biểu của học viên. Chỉ sau đúng 2 buổi đào tạo trực tuyến là học viên có thể nắm bắt được toàn bộ kiến thức nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo từ A đến Z mà không cần phải thông qua trung gian order này order kia, tất cả kiến thức đó đều sẽ được Thầy Vũ truyền dạy cho học viên.

Bạn nhận được gì sau khóa học Order Taobao 1688 Tmall?

 1. Biết cách tạo tài khoản Taobao 1688 và Tmall
 2. Biết cách cài đặt địa chỉ kho hàng tại Trung Quốc
 3. Biết cách tạo tài khoản Alipay và cách xác thực tài khoản Alipay (công cụ thanh toán trực tuyến cho Shop Taobao 1688 Tmall)
 4. Biết cách làm các thủ tục hoàn lại tiền hàng nếu Shop Trung Quốc phát hàng sai, phát hàng lỗi .v.v.
 5. Biết cách tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z
 6. Nắm được quy trình tự tìm nhà cung cấp và nhà xưởng Trung Quốc uy tín và tốt
 7. Nắm được phương pháp tự tìm nguồn hàng ĐỘC LẠ HIẾM trên Taobao 1688 Tmall
 8. Nắm được phương pháp tìm sản phẩm bất kỳ bằng hình ảnh trên Taobao 1688 Tmall
 9. Nắm được cách tìm kiếm nguồn hàng Trung Quốc tận gốc
 10. Nắm được cách theo dõi tiến độ hàng đang về đến đâu
 11. Nắm được cách thanh toán và giao dịch hàng hóa với Shop Trung Quốc Taobao 1688 Tmall
 12. Nắm được cách sử dụng Tài khoản ngân hàng Trung Quốc
 13. Nắm được cách sử dụng phần mềm Aliwangwang (công cụ chat trực tuyến với Shop Trung Quốc Taobao Tmall 1688)
 14. Nắm được cách sử dụng công cụ thần tìm kiếm trên Taobao 1688 Tmall
 15. Nắm được cách săn hàng giá rẻ trên Taobao Tmall 1688
 16. Nắm được cách phân tích xu thế thị trường sản phẩm hàng hóa trên Taobao 1688 Tmall
 17. Nắm được cách phân tích độ uy tín của Shop Trung Quốc Taobao 1688 Tmall
 18. Nắm được cách nạp tiền vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc
 19. Nắm được cách nạp tiền vào tài khoản Alipay
 20. Nắm được cách mặc cả, đàm phán và thương lượng giá cả sản phẩm với Shop Taobao 1688
 21. Nắm được cách lọc sản phẩm trong công cụ tìm kiếm nâng cao trên Taobao 1688 Tmall
 22. Nắm được cách lọc sản phẩm theo giá cả, tên hãng, vùng miền .v.v.
 23. Nắm được cách kiện Shop Trung Quốc Taobao Tmall 1688, với công cụ này bạn sẽ khiến Shop Trung Quốc phải cân nhắc và thận trọng với quyết định của bạn, điều này có thể khiến Shop Trung Quốc bị giảm doanh thu.
 24. Nắm được cách kiểm tra lượng giao dịch bất kỳ sản phẩm trong một tháng của Shop Taobao 1688 Tmall
 25. Nắm được cách khiếu nại Shop Trung Quốc Taobao Tmall 1688
 26. Nắm được cách đánh giá Shop Trung Quốc Taobao 1688 Tmall
 27. Nắm được cách chuyển ngược hàng từ kho hàng tại Hà Nội trở về kho hàng của Shop Trung Quốc
 28. Nắm được cách chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng Trung Quốc này sang tài khoản ngân hàng Trung Quốc khác
 29. Được chia sẻ kinh nghiệm xương máu nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z, những bí kíp tìm nguồn hàng tận gốc cực kỳ quý báu, cách tìm kiếm nguồn hàng tận gốc giá rẻ …
 30. Được hỗ trợ trả lời thắc mắc 24/24/7/365 trên Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Vì sao lựa chọn Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo?

Bởi vì 1: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo kiến thức chuyên sâu và chuyên về lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không qua trung gian. Với bề dày kiến thức và kinh nghiệm hơn 10 năm nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo của Thầy Vũ thì chắc chắn học viên sẽ rút ngắn được rất nhiều khoảng cách và thời gian để bứt phá tăng tốc về đích thành công hơn so với các đối thủ cùng ngành hàng.

Bởi vì 2: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hỗ trợ học viên giải đáp thắc với chế độ làm việc 24/24/7/365 trên diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster trong chuyên mục hỏi đáp. Sau khóa học chắc chắn các bạn học viên sẽ gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình tự order hàng taobao 1688 tmall pinduoduo, do vậy nên Thầy Vũ đã lập ra hẳn một chuyên mục trong forum tiếng Trung ChineMaster để giúp các bạn học viên thuận lợi nhập hàng Trung Quốc tận gốc về Việt Nam.

Bởi vì 3: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có một lợi thế cực kỳ lớn là vừa hỗ trợ bạn giải đáp thắc mắc tất cả các câu hỏi liên quan đến tiếng Trung khi bạn nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo, đây là điều mà các bên khác không thể làm được. Bởi vì taobao 1688 tmall pinduoduo là các website thương mại điện tử của Trung Quốc được lập ra chỉ dành riêng cho người Trung Quốc, cho nên bạn nào không biết tiếng Trung thì sẽ là một thiệt thòi lớn. Song, với sự trợ giúp của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì vấn đề đó hoàn toàn được giải quyết. Nếu như bạn lựa chọn ChineMaster, bạn sẽ vừa được đào tạo kiến thức nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất, và ngoài ra bạn còn được học thêm cả tiếng Trung và được hỗ trợ tiếng Trung rất nhiệt tình. Còn bên khác thì hên xui và có lẽ họ sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ google dịch cho xong để họ đỡ bị học viên làm phiền. Đó chính là rủi ro phải chấp nhận khi lựa chọn một bên chỉ dạy bạn học order taobao 1688 tmall pinduoduo mà không có nền tảng tiếng Trung chuyên nghiệp. Còn với chúng tôi thì Thầy Vũ sẽ giúp bạn không ngừng nâng cao thêm vốn tiếng Trung để order taobao tmall 1688 pinduoduo. Nói đến Thầy Vũ thì ai ai cũng nghĩ ngay đến giáo viên tiếng Trung nổi tiếng nhất toàn lãnh thổ Việt Nam từ Bắc và Nam và từ Nam vào Bắc với trình độ tiếng Trung HSK cấp 9 và HSKK cao cấp được du học tại trường Đại học Dầu Khí Trung Quốc Bắc Kinh, ngoài ra, Thầy Vũ còn là Tác giả của rất nhiều giáo trình tiếng Trung nổi tiếng, ví dụ như giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển, giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển, giáo trình tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo .v.v. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn và kỹ càng hơn về Thầy Vũ thông qua kênh youtube học tiếng Trung online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Bởi vì 4: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn liên tục dẫn đầu TOP 1 Trung tâm tiếng Trung có chất lượng đào tạo và giảng dạy tốt nhất Việt Nam. Bạn có thể kiểm chứng điều này thông qua hàng nghìn video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đã và đang livestream dạy học trực tuyến mỗi ngày được phát sóng tường thuật trực tiếp qua kênh youtube học tiếng Trung online uy tín ChineMaster. Chỉ cần bạn xem qua thôi là sẽ biết được ngay và cảm nhận được ngay.

Bởi vì 5: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng hệ thống website để hỗ trợ tốt nhất cho công tác đào tạo và giảng dạy trực tuyến các khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo không qua trung gian. Hàng năm Thầy Vũ đầu tư hàng Tỷ VND để mua thêm linh kiện máy tính mới như nâng cấp CPU, RAM, ổ cứng SSD, ổ cứng NVME, màn hình 27 inch đến màn hình 32 inch để làm thiết bị dạy học cho học viên. Bên cạnh đó, Thầy Vũ còn liên tục triển khai phát triển thêm nội dung trang web, ví dụ như các bài giảng chia sẻ về kinh nghiệm đánh hàng Trung Quốc, cách học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall pinduoduo như thế nào, chia sẻ các từ vựng thông dụng trên taobao tmall 1688 pinduoduo, các mẫu câu chat với shop Trung Quốc, các bài giảng học tiếng Trung theo chủ đề nhập hàng taobao 1688 tmall và pinduoduo .v.v. Với hệ thống hạ tầng hơn 20 trang web đồng loạt phát triển nội dung như vậy thì chắc chắn đây chính là hệ sinh thái tốt nhất và mạnh nhất để cung cấp cho học viên những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Bởi vì 6: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu tất cả ý kiến của học viên để không ngừng cải thiện tốt hơn về chất lượng đào tạo và giảng dạy. Chính vì vậy nên các bạn học viên ai ai cũng đều rất quý mến Thầy Vũ – Giáo viên tiếng Trung cực kỳ tâm huyết và nhiệt huyết với công việc dạy học.

Trên đây là 6 lý do và nguyên nhân vì sao bạn nên lựa chọn Trung tâm tiếng Trung ChineMaster để trang bị kiến thức khóa học order taobao 1688 tmall và pinduoduo.

Với tất cả những giá trị cốt lõi cùng với 10 năm kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực order taobao 1688 tmall pinduoduo của ThS Nguyễn Minh Vũ chắc chắc sẽ giúp bạn hoàn thành được mục tiêu doanh số bán hàng và tăng thêm chỉ số sức mạnh của bạn trên chiến trường. Bạn càng được trang bị nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực chiến thì cơ hội chiến thắng của bạn càng cao. Bạn càng có tâm thái đầu tư cho bản thân thì bạn càng mạnh hơn đối thủ. Bạn càng nhiều kinh nghiệm và kiến thức thì cơ hội thành công của bạn càng cao so với đối thủ. Hiện nay thông tin về khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo này vẫn còn chưa được lan truyền thông tin ra các kênh khác, bời vì Thầy Vũ muốn dành khoảng thời gian nhất định để các bạn học viên nhanh chân nắm bắt được thông tin trên bài chia sẻ này có thể đủ thời gian để nắm bắt được cơ hội này. Tuy nhiên, càng về sau thì chắc chắn thông tin về khoá học order taobao 1688 tmall pinduoduo này sẽ được lan truyền rộng rãi hơn và ngày càng nhiều người biết tới hơn đến đăng ký học thì lúc đó rất có thể đối thủ của các bạn cũng nằm trong số đó. Vì vậy, ngay từ bây giờ khi mà các bạn vừa đọc đến thông tin này thì hãy gọi điện luôn Thầy Vũ 090 468 4983 để tham gia khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc này nhé.

Sỹ số học viên tham gia khóa học order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo thường rất đông, trung bình mỗi khóa học viên từ 60 đến 80 học viên, do đó Thầy Vũ thường xuyên phải điều phối phòng học sao cho mỗi lớp chỉ được tối đa đúng 15 học viên để đảm bảo chất lượng tiếp thu kiến thức tốt nhất cho từng bạn học viên. Vì vậy, các bạn đang có nhu cầu trang bị kiến thức của khóa học order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo thì hãy nhanh chóng liên hệ sớm Thầy Vũ và khẩn trương đóng học phí trước nhé, bạn nào làm xong bước này sớm thì sẽ được ưu tiên xếp chỗ và đảm bảo không bị người khác đăng ký mất.

Đến với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học viên sẽ được trải nghiệm phương pháp giảng dạy tiếng Trung độc đáo cực kỳ dễ hiểu của khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo do ThS Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm lớp và chủ giảng. Mỗi buổi đào tạo là một bài giảng ví dụ thực tế, ví dụ như bước thanh toán tiền hàng cho shop Trung Quốc thì gồm những phần nào, các mẫu câu chat với shop taobao tmall 1688 pinduoduo thông dụng nhất được sử dụng phổ biến nhất có thể áp dụng cho hầu hết các tình huống, cách kiện shop Trung Quốc như thế nào, cách làm thủ tục hoàn lại tiền như thế nào, cách tìm nguồn hàng trên app taobao 1688 tmall pinduoduo như thế nào .v.v. tất cả đều hoàn toàn bằng tiếng Trung trên website taobao 1688 tmall pinduoduo và app taobao tmall 1688 pinduoduo để học viên vừa được học tiếng Trung vừa được hướng dẫn cách sử dụng cũng như thao tác trên nền tảng thương mại điện tử của Alibaba và Pinduoduo một cách chi tiết nhất từ A đến Z chứ không phải là học tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo các chủ đề lan man không rơi vào đúng trọng tâm của khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Chính vì phương pháp đào tạo độc đáo và phong phú đa dạng các ví dụ thực tế như vậy nên học viên ai ai cũng cảm thấy rất hào hứng và phấn chấn mỗi khi Thầy Vũ đưa ra đủ các tình huống và trường hợp làm việc khi tự nhập hàng Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam.

Bên dưới là video một buổi học đào tạo trực tiếp ngay tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall Pinduoduo tại địa chỉ  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội. Các bạn có thể thấy rằng học viên trong phòng học đã ngồi kín mít hết cả một phòng học. Bởi vì số lượng học viên của khóa đó quá đông cho nên Thầy Vũ đã phải tách ra làm nhiều lớp thì mới có thể tải hết được tưng đó học viên và dạy song song chạy xô nhiều lớp học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Cường độ làm việc của Thầy Vũ cực kỳ cao, không biết nghỉ ngơi và mệt mỏi là gì, với tinh thần làm việc hết mình và nhiệt huyết & tâm huyết với công việc mới có thể đáp ứng hết được nhu cầu của tất cả các bạn học viên. Cũng chính bởi vậy nên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn càng ngày càng nhiều học viên gọi điện liên hệ Thầy Vũ để được trang bị kiến thức & kinh nghiệm đánh hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không qua trung gian.

Trong video trên lúc mới đầu chỉ lác đác vài học viên, nhưng rồi sau đó khi càng đến gần giờ học thì càng nhiều học viên tới lớp để ngồi vào vị trí và an tọa để chuẩn bị lắng nghe và tiếp thu những kiến thức cùng với kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Ai ai cũng đều rất chú tâm và tập trung cao độ và rất hào hứng giơ tay phát biểu câu hỏi của Thầy Vũ đưa ra trên lớp, có nhiều bạn rất hào hứng và liên tục hỏi Thầy Vũ những kinh nghiệm và phương pháp xử lý vấn đề khi gặp sự cố trong quá trình tự order taobao 1688 tmall pinduoduo vận chuyển hàng về Việt Nam. Rất nhiều câu hỏi thú vị khác nữa mà chắc chắn đó sẽ chính là câu hỏi của các bạn học viên khóa mới khi mà vẫn còn đang khá mơ hồ về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm xử lý sự cố bất ngờ trong quá trình tự nhập hàng tận gốc từ các nhà xưởng của Trung Quốc. Sau mỗi khóa học như vậy Thầy Vũ đều đáp ứng thêm nhu cầu học tiếng Trung giao tiếp cơ bản chuyên đề nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688 pinduoduo. Bởi vì rất nhiều bạn có nhiều tham vọng hơn và có tầm nhìn hơn nên đã đăng ký & đóng học phí luôn và ngay khóa học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall pinduoduo. Công việc của Thầy Vũ vốn dĩ đã bận rộn quay như chóng chóng thì giờ đây còn bận hơn thế nữa, nhưng đó là niềm vui của Thầy Vũ, chỉ cần hết mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tổ Quốc Việt Nam thì Thầy Vũ sẵn sàng làm việc đến kiệt sức để có thể cống hiến hết mình cho Đất Nước của chúng ta ngày càng to đẹp hơn và giàu mạnh hơn.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo của Thầy Vũ mỗi khi tổ chức khai giảng lớp mới đều rất đông học viên, vì vậy Thầy Vũ thường xuyên phải tách ra làm nhiều lớp sao cho mỗi phòng học chỉ có tối đa 15 bạn học viên trong một lớp. Trong video bên dưới là đoạn clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong một buổi học đào tạo kiến thức nhập hàng taobao 1688 tmall . Không khí học tập rất sôi, bạn nào cũng đều rất hào hứng học tập và chăm chú lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trên lớp. Đây là lớp học tiếng Trung order taobao tmall 1688 pinduoduo đi theo sách giáo trình tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo Thầy Vũ chủ biên và biên soạn với nội dung giáo án bài giảng rất đặc biệt mà không một cuốn sách nào khác có thể bắt chước được, bởi vì cuốn sách này ghi lại những kiến thức kinh nghiệm thực tế của Thầy Vũ đưa vào để làm tài liệu học tiếng Trung chứ không phải những cuốn sách giáo trình khác chỉ dạy tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo chủ đề này chủ đề kia, từ vựng này rồi từ vựng kia theo chủ đề lung tung mà không sát với mục tiêu của khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Chính vì vậy nên Thầy Vũ mới đầu tư thêm rất nhiều thời gian và công sức cũng như bỏ ra rất nhiều CHẤT XÁM để tạo ra tác phẩm này. Tất nhiên là những cuốn sách giáo trình nào được Thầy Vũ viết ra đều đã đăng ký bản quyền nội dung với Cục bản quyền tác giả và Cục sở hữu trí tuệ rồi. Cho nên, giáo trình mà các bạn cầm trên tay chính là giáo trình xịn được chính Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ làm tác giả chủ biên. Ngoài  ra, Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cấm sử dụng tất cả các giáo trình của các tác giả khác ngoài những tác phẩm của Thầy Vũ, đây chính là một trong những yếu tố làm nên tên tuổi thương hiệu Trung tâm tiếng Trung ChineMaster nổi tiếng khắp Việt Nam.

Nếu bạn đang có nhu cầu học kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng giá rẻ theo đơn buôn thì hãy đăng ký tham gia Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo chỉ chuyên dạy kiến thức tự nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo không qua dịch vụ trung gian. Bạn nào không biết tiếng Trung vẫn có thể lĩnh hội được kiến thức của Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo này bởi vì Thầy Vũ đã thiết kế giáo án và chương trình đào tạo sao cho phù hợp với cả những bạn chưa biết tiếng Trung cho đến các bạn đã biết tiếng Trung. Nếu như bạn vừa muốn học tiếng Trung vừa muốn học kiến thức nhập hàng tận gốc từ các nhà xưởng Trung Quốc thì hãy tham gia khóa học tiếng Trung taobao 1688 tmall pinduoduo nhé.

Bạn nào có nhu cầu đăng ký khóa học tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo thì hãy mau chóng đóng học phí sớm nhé. Đây là khóa học tiếng Trung buôn bán và kinh doanh được Thầy Vũ thiết kế giáo án rất đặc biệt và chuyên biệt chỉ dành riêng cho đối tượng học viên là dân buôn và con buôn muốn kiếm tiền nhanh chóng. Để thỏa mãn được nhu cầu này của học viên nên ngày càng nhiều khóa học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc được triển khai nhiều hơn với quy mô ngày càng lớn hơn trước.

Sau những khóa học tiếng Trung order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo như vậy thì không hiểu sao ngày càng nhiều người gọi điện đến đăng ký học còn đông hơn cả các khóa trước nữa khiến Thầy Vũ nhiều lần phát khiếp vì quá đông người đến hỏi thăm. Do đó, bạn nào vẫn còn đang do dự chưa quyết định có nên đi học hay không thì những người khác họ đã tranh đua nhau đi học kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc để tăng doanh số bán hàng của họ lên gấp bội lần so với chưa đi học. Và trong số đó rất có thể là đối thủ cùng ngành hàng của bạn đã nhanh nhẹn nắm bắt được thông tin này trước bạn và đi học trước bạn để tăng chỉ số sức mạnh trên thị trường và từ đó nghiễm nhiên trở thành đối thủ nặng ký hơn bạn, nếu điều này thật sự xảy ra thì nguy cơ bạn bị loại ra khỏi vòng đấu là rất cao. Với lại, khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo và khóa học tiếng Trung taobao tmall 1688 pinduoduo này Thầy Vũ không bao giờ chạy quảng cáo hay làm marketing gì mà tự nhiên học viên đến đăng ký học ở đâu mà nhiều đến như vậy, phải công nhận là dân buôn bán và dân kinh doanh họ cực kỳ nhạy bén với thông tin, chính vì vậy nên họ mới là người chiến thắng trên thương trường.

Trong video bên dưới chúng ta có thể cảm nhận được không khí học tập vô cùng có khí thế, học viên ChineMaster ai ai cũng đều rất hào hứng và hào hức mỗi khi Thầy Vũ lên lớp giảng bài, bởi vì họ nhận thức rất rõ được một điều rằng, chỉ có kiến thức mới chính là sức mạnh giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn trong chiến trận, chỉ có kiến thức mới giúp họ nâng cao ưu thế cạnh trên thương trường, và cũng chỉ có kiến thức mới giúp họ tăng tốc độ bứt phá về tới đích trước các đối thủ cùng ngành hàng và cùng lĩnh vực.

Nếu như bạn thật sự mong muốn đầu tư vào CHẤT XÁM của chính bạn thì hãy bật dậy và gọi điện luôn Thầy Vũ để hỏi xem khóa học sắp tới ngày khai giảng gần đây nhất là lúc nào để đóng học phí trước và tham gia trước nhé. Bởi vì nếu như bạn không nhanh chân lên thì rất có thể đối thủ của bạn đã nắm bắt được thông tin khóa học này sớm hơn và đã đăng ký học trước bạn từ lâu rồi. Nếu như bạn vẫn còn đang nằm nghĩ ngợi này nọ thì điều đó càng dễ xảy ra hơn và khi đó cơ hội của bạn sẽ ngày càng ít đi. Trong kinh doanh thì thời gian và thời điểm là yếu tố cực kỳ quan trọng, đôi khi chỉ cần chúng ta chậm chân một vài phút thôi hay thậm chí một vài giây thôi là cục diện thế trận sẽ được định hình ngay từ lúc đó rồi. Cho nên, dân kinh doanh và dân buôn họ cực kỳ nhạy bén với thông tin xung quanh, cho dù đó là những thông tin không được chạy quảng cáo thì họ vẫn len lỏi được vào mọi ngõ ngách để tìm kiếm thông tin hữu ích, bởi vì chí có những thông tin đó mới là cơ hội thật sự dành cho họ, nếu như ai ai cũng biết thông tin đó rồi thì đó chẳng còn là cơ hội nữa rồi, do đó, cơ hội chính là thông tin mà khi đó vẫn còn rất mới và có thể mập mờ chưa rõ ràng khiến nhiều người vẫn còn ái ngại và chưa dám dấn thân thử nghiệm trước, nhưng, nếu như thông tin mà ngày càng trở nên rõ ràng hơn rồi thì khi đó cơ hội dành cho bạn sẽ càng ngày càng ít đi. Những dòng tâm tư chia sẻ này chỉ có dân buôn lão làng và già làng kinh nghiệm lâu năm mới có thể thấu hiểu được giá trị cốt lõi của thời điểm vàng.

Bên dưới là video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall pinduoduo dành cho các bạn học viên vừa muốn học tiếng Trung vừa muốn học kiến thức nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo, bởi vì họ muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z mà không cần phải nhờ đến các dịch vụ trung gian nào cả. Đó chính là cảnh giới cao nhất của dân buôn bán chuyên đánh hàng Trung Quốc tận gốc từ các công xưởng nhà máy ở khắp các Tỉnh Thành Trung Quốc về các địa chỉ kho hàng ở Việt Nam.

Nếu như bạn muốn đầu tư trang bị kiến thức của Khóa học Order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo này thì hãy mau chóng gọi điện luôn Thầy Vũ để đăng ký và đóng học phí nhé, bạn nào làm xong sớm bước này thì sẽ được ưu tiên thu xếp trước thời gian và lịch học trong tuần, khóa học có thể khai giảng luôn trong tuần này hoặc sang tuần sau bắt đầu học tùy vào nhu cầu của học viên, rất đơn giản và thuận tiện.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo được Thầy Vũ đầu tư kiến thức và kinh nghiệm rất chi tiết và cặn kẽ từng tình huống để giúp học viên có thể hình dung ra được bức tranh toàn cảnh quá trình tự nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo kể từ lúc hàng hóa được phát hàng đi từ shop Trung Quốc cho đến khi hàng hóa được gửi tới địa chỉ nhà bạn. Nếu như ai cũng nghĩ rằng đặt hàng đơn giản và dễ dàng thì chắc chắn họ chỉ là những người còn non và xanh lắm, chưa phải là dân buôn hàng tận gốc thực sự. Nếu như vậy thì thà nhờ luôn dịch vụ order trung gian cho nhanh để được phục vụ từ A đến Z mà không cần phải làm gì cả, khi nào hàng đến nơi thì ra ngõ lấy hàng. Nếu nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo mà chỉ có như vậy thì Thầy Vũ không cần phải mở ra bao nhiêu khóa từ xưa đến nay. Do đó, chỉ khi nào bạn thật sự muốn làm con buôn hay tay buôn lão làng thì mới bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu để có thể tự chủ được toàn bộ các khâu làm việc từ A cho đến Z. Đó mới chính là công việc của một tay buôn chuyên nghiệp, còn không thì vẫn chỉ là tay mơ mà thôi.

Khóa học order taobao này sử dụng cuốn sách giáo trình tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo được viết sách và chủ biên & biên soạn bởi ThS Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của rất nhiều đầu sách giáo trình học tiếng Trung uy tín và chất lượng. Toàn bộ kiến thức của giáo trình nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo này đều là những kinh nghiệm và kiến thức tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc của Thầy Vũ đã có thâm niên trong lĩnh vực này từ những năm 2011 cho đến nay là hơn 10 năm. Với khối lượng kiến thức 10 năm kinh nghiệm đánh hàng Trung Quốc của Thầy Vũ thì chắc chắn cuốn sách giáo trình tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo này sẽ đem đến cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời nhất thông qua vô số ví dụ thực tế rất sinh động của Thầy Vũ. Thông tin chi tiết cuốn sách giáo trình tiếng Trung taobao 1688 tmall pinduoduo này các bạn xem ở ngay trên trang chủ của Trung tâm học tiếng Trung Taobao 1688 Tmall ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn nhé.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo Thầy Vũ triển khai lần này sẽ đào tạo cả lớp trực tuyến, nghĩa là cho dù học viên ở bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể học order taobao tmall 1688 pinduoduo cùng Thầy Vũ, chỉ cần thiết bị của học viên được kết nối với Internet là được, khi đó bạn sẽ được Thầy Vũ hướng dẫn cách tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá rẻ tận xưởng tại Trung Quốc về các kho hàng ở Việt Nam, bạn sẽ nắm được toàn bộ kiến thức cần thiết phải biết của dân buôn hàng tận gốc và những kinh nghiệm quý báu hơn 10 năm đánh hàng Trung Quốc tận gốc của Thạc sỹ  Nguyễn Minh Vũ, ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tự chủ được việc thanh toán tiền hàng với các shop taobao tmall 1688 pinduoduo mà không cần phải sử dụng các dịch vụ thanh toán hộ, bạn có thể tự thanh toán hoặc nhờ Thầy Vũ thanh toán hộ, cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi khi mà bạn là người chuyên săn sale trên taobao 1688 tmall pinduoduo. Các bạn còn chờ gì nữa mà chưa gọi điện liên hệ ngay Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo) hoặc Thầy Vũ 090 325 4870 (Telegram) để được truyền thụ kiến thức nhập hàng Trung Quốc taobao 1688 tmall pinduoduo.

Chương trình đào tạo khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo được triển khai học trực tiếp ngay tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster và học trực tuyến theo hình thức học tiếng Trung online qua Skype để có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của học viên. Cho dù bạn ở bất kỳ Tỉnh Thành nào trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì đều có thể học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo cùng Thầy Vũ, chỉ cần thiết bị của bạn được kết nối với Internet là oke, hay nói cách khác chỉ cần bạn nằm trong vùng phủ sóng WIFI là bạn có thể học nhập hàng Trung Quốc taobao tmall 1688 pinduoduo cùng Thầy Vũ rồi, thật sự là vô cùng thuận tiện và tiện lợi đối với những bạn ở quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Các bạn cần chuẩn bị đầy đủ công cụ và đồ dùng học tập để khóa học được diễn ra thuận lợi nhất. Chi tiết và cụ thể là những công cụ gì, các bạn cần chuẩn bị trước các đồ dùng học tập sau đây:

 1. Laptop, điện thoại, bạn nào có laptop thì càng tốt.
 2. Đường truyền mạng ổn định
 3. Vở và bút ghi chép

Đó là 3 công cụ học tập tối thiểu các bạn cần chuẩn bị được trước khi tham gia khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Và còn những đồ nghề khác mà bắt buộc bạn phải chuẩn bị được. Các bạn hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ để được hướng dẫn chi tiết nhé.

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo có thể chuyển đổi linh hoạt học trực tiếp tại Trung tâm và học trực tuyến để thuận tiện nhất cho học viên. Trong bất kỳ tình huống nào kể cả khi dịch bệnh bùng phát thì bạn vẫn hoàn toàn yên tâm ở nhà học order taobao 1688 tmall pinduoduo cùng Thầy Vũ mà không gặp bất kỳ trở ngại gì, chỉ cần bạn chuẩn bị đầy đủ công cụ học tập là oke. Trước đây Thầy Vũ chỉ đào tạo kiến thức nhập hàng tận gốc taobao tmall 1688 pinduoduo tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội, song, trong thời gian gần đây Thầy Vũ đã chuyển đổi lên dạy học trực tuyến để có thể đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho những bạn chưa biết tiếng Trung và bao gồm cả các bạn đã biết tiếng Trung.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu tự nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo mà không cần phải thông qua các dịch vụ order hàng trung gian. Bạn học xong kiến thức này càng sớm bao nhiêu thì cơ hội chiến thắng của bạn càng được củng cố chắc chắn bây nhiêu, còn không thì cơ hội này sẽ được trao cho các bạn khác đang cần sẵn sàng giang rộng vòng tay để đón nhận lấy nó.

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo Thầy Vũ thiết kế nội dung giáo án bài giảng đều phù hợp với tất cả các bạn, tức là cho dù bạn không biết tiếng Trung thì vẫn có thể tiếp thu được tất cả kinh nghiệm và kiến thức buôn bán kinh doanh nhập hàng tận gốc từ các nhà xưởng nhà máy ở khắp Tỉnh Thành Trung Quốc. Trước đây Thầy Vũ chỉ nhận đào tạo lớp học order taobao tmall 1688 pinduoduo dành cho các bạn đã biết tiếng Trung, tuy nhiên, về sau Thầy Vũ đã nâng cấp nội dung giáo án giảng dạy lên tầm cao mới là phải thiết kế bài học như thế nào sao cho cả những bạn chưa biết tiếng Trung vẫn dễ dàng tiếp thu được kiến thức trong sách giáo trình tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo. Kể từ ngày Thầy Vũ công bố Khóa học Order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo dành cho người không biết tiếng Trung vẫn có thể tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc về Việt Nam thì ngày càng nhiều người gọi điện liên hệ Thầy Vũ để đăng ký và đóng học phí khiến Thầy Vũ bận dạy học như chong chóng, thậm chí nhiều đêm 23h hơn rồi mà vẫn có bạn gọi điện đến để hỏi đăng ký và chuyển tiền đóng học phí luôn, lúc đó Thầy Vũ chỉ còn biết dở khóc dở cười vì đang yên giấc ngủ mà vẫn ngồi dậy check thông tin và sắp xếp thời gian học và lịch học cho học viên. Do đó, lịch làm việc và lịch trình đào tạo của Thầy Vũ luôn luôn bị kín mít tất cả thời gian trong tuần, có thể nói là full time từ ca sáng 8h cho đến ca tối 23h Thầy Vũ dạy học liên tục từ sáng đến tối và từ thứ 2 cho đến chủ nhật không ngừng nghỉ. Đôi khi Thầy Vũ cảm thấy rằng thời gian 24 tiếng trong một ngày là quá ít không đủ để làm việc.Bên dưới là đôi dòng cảm nhận và tâm tư nguyện vọng của Thầy Vũ về vấn đề thời gian làm việc sao mà ít quá vậy. Vì sao con người không thể làm việc liên tục 24/24/7/365 như một cái máy để có thể thỏa mãn nhiều hơn nhu cầu của tất cả các bạn học viên.

“Một ngày chỉ có 24 tiếng, quá ít và không đủ để làm việc, mà còn phải ngủ 8 tiếng nữa, đúng là đã ít lại còn ít hơn. Giá như con người không cần phải ngủ mà vẫn có thể làm việc được 24/24/7/365 thì tốt biết bao. Giá như 1 ngày có 100 tiếng đồng hồ thì tốt quá.”

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo liên tục khai giảng hàng tuần tại Trung tâm chuyên đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao 1688 ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện để có thể đáp ứng thêm ngày càng nhiều hơn nhu cầu học tiếng Trung để nhập hàng Taobao Tmall 1688 Pinduoduo hoặc cả những bạn chưa biết tiếng Trung vẫn có thể học kiến thức chuyên ngành tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng cực kỳ tốt theo đơn buôn. Bạn nào ở xa thì vẫn có thể học trực tuyến thông qua hình thức học tiếng Trung online qua Skype lớp 1 học viên hoặc lớp nhiều học viên đi theo chương trình giảng dạy trong cuốn sách giáo trình tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo được chủ biên và biên soạn bởi ThS Nguyễn Minh Vũ là lão làng già làng trưởng làng trong lĩnh vực tự nhập hàng tận gốc từ các nguồn hàng ở công xưởng nhà máy trên khắp các Tỉnh Thành Trung Quốc. Nếu như bạn cho rằng nhập hàng Trung Quốc tận gốc tận xưởng là nhập hàng từ Quảng Châu thì bạn đã quá sai lầm rồi, sai lầm vô cùng thậm tệ. Bởi vì sao? Bởi vì Quảng Châu là chợ đầu mối của các con buôn và tay buôn Việt Nam chuyên đánh hàng tận gốc từ đó rồi bán trên Shopee, Lazada, Tiki và Sendo. Nếu như bạn cũng nhập hàng về từ nguồn đó thì bạn đã nắm chắc phần thất bại 100% trong tay rồi. Đúng là NGỰA NON HÁU ĐÁ mới chập chững bước vào môi trường kinh doanh đầy CHẾT CHÓC và CẠM BẪY. Nếu như bạn là tay mơ mới bước vào nghề thì hãy khiêm tốn mà học hỏi cũng như tích lũy dần kiến thức đi là vừa. Không nên tự cao tự đại mày mò mấy kiến thức vớ vẩn trên mạng rồi áp dụng thế này thế kia, toàn là học lung tung mỗi nơi một ít, chỗ này học một ít rồi chỗ kia học một ít. Dân buôn lành nghề không bao giờ đi tìm nguồn hàng ở Quảng Châu vì khả năng đụng hàng là cực cao lên tới 99.99999% rồi. Sự thật bao giờ cũng đắng lòng và luôn luôn phũ phàng, vì vậy nếu như bạn thích nghe nịnh nọt và lời nói đường mật thì tốt nhất đừng bao giờ làm dân buôn bán và dân kinh doanh, tốt nhất là bạn nên ở nhà đi làm thuê cho rồi. Nếu bạn đọc hết đến đây mà cảm thấy tự ái và dỗi hờn thì càng không dấn thân được vào lĩnh vực này đâu. Để có thể trở thành dân buôn thực thụ thì phải biết đánh đổi và trả giá, biết lao vào xâu xé miếng mồi, tiêu diệt đối thủ cùng ngành hàng, triệt tiêu các đối thủ khác để có thể tồn tại tiếp không thì chính bạn sẽ bị đối thủ xơi tái mất lúc nào không biết. Nghe thì có vẻ hoang dại nhưng đó là bản chất của tự nhiên rồi, nếu như ai không thích nghi tồn tại được thì sẽ bị đào thải bởi kẻ mạnh hơn. Trong thương trường chỉ có duy nhất một kẻ làm vua và sống sót chính là kẻ biết tự tăng cường sức mạnh của bản thân lên bằng cách liên tục học hỏi thêm kiến thức mới và trang bị thêm ngày càng nhiều kỹ năng hơn để có thể đủ sức đè bẹp các dối thủ khác trong cùng lĩnh vực.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z của ThS Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó. Đến với chương trình đào tạo  này học viên sẽ lĩnh hội được rất nhiều kiến thức chuyên môn và chỉ có dân buôn lành nghề mới có được. Trong 2 buổi đào tạo trực tuyến khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo này học viên sẽ được trang bị tất cả công cụ và hành trang thiết yếu nhất để có thể từ một tay mơ mới chập chững bước vào nghề trở nên mạnh mẽ hơn và đủ sức chiến đấu lại với các đối thủ cùng ngành hàng và cùng lĩnh vực. Khóa học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo này sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin nhập hàng Trung Quốc trên app thương mại điện tử của Alibaba và Pinduoduo mà không lo ngại gặp bất cứ trở ngại gì. Bởi vì sao lại như vậy?

Bởi vì học viên ChineMaster đều được hỗ trợ trực tuyến giải đáp thắc mắc liên tục trong và sau khóa học trọn đời để có thể tự tin nhập hàng Trung Quốc tận gốc về Việt Nam. Với chế độ làm việc full time 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật hoặc bất kỳ sự kiện trọng đại nào trong năm thì Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn luôn luôn làm việc hết mình để cố gắng giải đáp và trả lời hết tất cả các câu hỏi của tất cả học viên từ khóa trước cho đến nay trong chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster cực kỳ nổi tiếng với số lượng thành viên đang không ngừng tăng lên chóng mặt.

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall là chương trình đào tạo kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho các bạn học viên muốn học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall trên website thương mại điện tử Alibaba mà chúng ta rất quen thuộc trong những năm gần đây. Nhiều bạn muốn tự đặt hàng Taobao 1688 Tmall mà không biết bắt đầu làm từ đâu và cách làm như thế nào, đặc biệt là vấn đề rào cản ngôn ngữ tiếng Trung khiến công việc trở nên vô cùng khó khăn và bất lực. Chính vì những vấn đề của bạn và cũng là vấn đề của rất nhiều người, do đó, khóa học order Taobao 1688 Tmall đã được ra đời để đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall trên Alibaba.

Thông tin chi tiết khóa học order Taobao 1688 Tmall

Với hệ thống video bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến chuyên đề cung cấp kiến thức thiết yếu cho lĩnh vực tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z Taobao Tmall 1688 của Thầy Vũ, học viên ngày càng được trang bị nhiều hơn những kinh nghiệm cũng như quy trình học tiếng Trung order Taobao Tmall 1688 mà không cần phải phụ thuộc vào dịch vụ order hàng trung gian. Mục tiêu của chúng ta là cần phải càng bớt sự phụ thuộc vào các dịch vụ order trung gian càng sớm càng tốt nếu các bạn thật sự muốn tự làm chủ công việc kinh doanh của bạn.

Khóa họcKhai giảngLịch họcThời gianThời lượngHọc phí
Học tiếng Trung để Order Taobao 246Linh độngThứ 2-4-618h-19h4515 buổi3500k
Học tiếng Trung để Order Taobao 357Linh độngThứ 3-5-718h-19h4515 buổi3500k
Khóa học Order Taobao 1688 Tmall (Chưa biết tiếng Trung)Linh độngLinh độngLinh động2 buổi1000k
Khóa học Order Taobao 1688 Tmall (Đã biết tiếng Trung)Linh độngLinh độngLinh động2 buổi1000k

Lịch học và lịch khai giảng cũng như thời gian học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall liên tục có các lớp mới khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Cơ sở 1 tại Hà Nội.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo có lịch học và thời gian học rất linh hoạt có thể sắp xếp vào bất kỳ lúc nào trong tuần vào các khung giờ học linh động nhất sao cho phù hợp nhất với học viên, nghĩa là các bạn học viên hoàn toàn có thể tự điều chỉnh công việc và xem lịch trìn làm việc trong tuần để phân bố thời gian tham gia chương trình đào tạo trực tuyến Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Bạn nào ở gần Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn thì càng tốt, bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ của Thầy Vũ để tham gia khóa học này. Bạn nào ở quá xa không thể đến học trực tiếp tại Trung tâm được thì có thể học trực tuyến cùng Thầy Vũ miễn là bạn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và công cụ học tập là được. Như vậy là cho dù bạn ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào thì đều có thể tham gia chương trình đào tạo kiến thức nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo, thực sự là cực kỳ linh hoạt và linh động có thể phù hợp với tất cả thời khóa biểu của học viên. Bạn còn chờ gì nữa mà chưa nhấc máy gọi điện cho Thầy Vũ luôn và ngay để được bố trí và sắp xếp thời gian học nhé. Bạn nào tranh thủ làm xong sớm bước này thì sẽ được sắp xếp thời gian và lịch học nhanh nhất và sớm nhất.

Các bạn muốn học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall pinduoduo thì hãy nhanh chóng liên hệ trước với Thầy Vũ theo thông tin bên dưới để đăng ký và đóng học phí khóa học tiếng Trung online chuyên đề order taobao 1688 tmall và pinduoduo nhé.

Khóa học tiếng Trung online taobao 1688 tmall

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là địa chỉ chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao, chuyên các khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z bao gồm các lớp học tiếng Trung Order Taobao 1688 Tmall và các lớp học Order Taobao Tmall 1688 dành cho người chưa biết tiếng Trung và đã biết tiếng Trung, chuyên các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 1 đến luyện thi HSK cấp 9, chuyên các khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản đến nâng cao bao gồm các lớp tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, lớp tiếng Trung thương mại đàm phán hợp đồng kinh doanh, lớp tiếng Trung thương mại giao tiếp theo chủ đề, lớp tiếng Trung thương mại nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam, lớp tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên văn phòng .v.v.

Video giới thiệu tổng quan Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Bên dưới là video giới thiệu một quang cảnh buổi đào tạo lớp học tiếng Trung taobao 1688 tmall pinduoduo dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quôc hoặc chưa biết gì tiếng Trung. Bên cạnh các chương trình đào tạo kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho các bạn học viên chưa biết tiếng Trung ra thì có rất rất nhiều bạn có nhu cầu vừa muốn học tiếng Trung vừa muốn học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Do đó, các khóa học tiếng Trung để order taobao tmall 1688 pinduoduo dành cho người không biết tiếng Trung và các khóa học tiếng Trung order taobao 1688 tmall pinduoduo cùng với khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo dành cho người đã biết tiếng Trung đều liên tục chạy song song và diễn ra hàng tuần với tần số liên tục hết tốp này lại đến top khác vào học, dòng người cứ luân chuyển liên hồi dường như không bao giờ có điểm kết thúc. Chính vì vậy mà lịch đào tạo nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã bận nay còn bận hơn thế nữa, nhiều lúc Thầy Vũ còn không đủ thời gian để ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và ăn đêm, bận rộn đến mức độ không còn thời gian để ăn cơm.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo hay còn gọi là khóa học nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo đi theo chương trình giáo án đào tạo do chính Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ viết sách và lên chương trình dạy học với vô số ví dụ thực tế trên ứng dụng thương mại điện tử Alibaba và Pinduoduo, nhờ vậy mà học viên có thể dễ dàng & nhanh chóng tiếp thu ngay được kiến thức rất hiệu quả, học viên vừa được học tiếng Trung vừa được học cách sử dụng và thao tác trên giao diện của taobao tmall 1688 pinduoduo và nhìn được các tiến trình Thầy Vũ xử lý các đơn hàng giao dịch từ A đến Z như thế nào. Với phương pháp học tập và thực hành liên tục như vậy thì học viên lĩnh hội được hoàn toàn những kiến thức thiết yếu nhất cần phải có trước khi lên đường tự nhập hàng Trung Quốc taobao 1688 tmall pinduoduo không qua trung gian.

Các chương trình đào tạo tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đếu sử dụng bộ giáo trình giảng dạy chuyên biệt, do đó sẽ không có bất kỳ hiệu sách ngoại ngữ nào có bán bộ giáo trình giảng dạy và đào tạo của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Bởi vì đơn giản là Thầy Vũ không bán bản quyền CHẤT XÁM cho các nhà xuất bản. Chính vì thế rất nhiều nhà xuất bản muốn mời hợp tác cùng Thầy Vũ để in ấn giáo trình cũng như tài liệu giảng dạy tiếng Trung và tài liệu đào tạo kiến thức nhập hàng Trung Quốc Taobao 1688 Tmall nhưng đều bị Thầy Vũ từ chối thẳng thừng.

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục mở thêm các khóa học đào tạo kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian để đáp ứng thêm được nhu cầu học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall. Rất nhiều bạn học tiếng Trung theo những sách giáo trình tiếng Trung có bán ở ngoài hiệu sách nhưng đều cảm thấy không hiệu quả vì kiến thức đó quá xa vời với thực tế mà không thể ứng dụng vào trong thực tiễn được. Thậm chí có những bạn càng học theo giáo trình đó thì càng cảm thấy chán nản vì kiến thức đó không thể ứng dụng được vào trong công việc, sau một thời gian thì họ dần dần đều từ bỏ học tiếng Trung. Đây thật sự là một điều vô cùng đáng tiếc, nếu như ban đầu họ tìm ra đúng giáo trình và đúng chỗ học thì họ đã nhanh chóng vượt lên dẫn đầu và dẫn trước người khác.

Muốn order hàng Taobao 1688 Tmall thì có rất nhiều cách, cách đơn giản nhất là nhờ dịch vụ trung gian từ A đến Z rồi ngồi chơi chờ họ đặt hàng về cho là xong. Nhưng, đây chỉ là cách dành cho người nào lười và không muốn động tay chân vào việc gì cả, chỉ muốn ngồi chơi xơi nước chờ hàng về. Bạn nào làm được như theo cách này thì chỉ dành cho những người có nhiều tiền và thừa tiền đi nuôi các nhân viên dịch vụ order hàng Taobao 1688 Tmall.

Cách thứ 2 là mày mò ngồi tự học rồi lên mạng sử dụng công cụ google dịch để chat với shop Trung Quốc, cách này cũng có thể nói là được, nhưng cách này tiềm ẩn một rủi ro rất lớn và nguy cơ mất hàng rất cao và dễ bị các shop Trung Quốc bắt nạt cũng như cố tình không hiểu ý của bạn để trục lợi. Google dịch rất tốt, nhưng dù sao nó cũng chỉ là cái máy móc được lập trình sẵn và tạo ra bởi con người nên không thể thông minh như con người được. Nhiều lúc có rất nhiều câu tiếng Trung hoặc những từ vựng tiếng Trung mà google dịch sai bét. Nếu như bạn vẫn có tư tưởng phụ thuộc vào công cụ này thì tốt nhất hãy xác định là mất tiền sớm không sớm thì sẽ muộn thôi. Cả một tài sản của bạn, cả một cục tiền của bạn mà lại đi giao sự tin tưởng cho google dịch thì nguy cơ mất tiền rất cao. Nếu may mắn được lần này thì lần sau chưa chắc đã may mắn được nữa.

Cách thứ 3 là học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall thông qua giáo trình chuẩn và chất lượng. Đây chính là cách tốt nhất và bền vững nhất cũng như an toàn nhất. Nếu bạn thật sự muốn xây dựng cho chính bản thân một sự nghiệp cũng như một công việc do chính bạn làm chủ thì tốt nhất nên đầu tư vào cách này. Khi bạn đã đầu tư kiến thức vào đầu rồi thì nó mãi mãi là khối tài sản bất động của bạn, không ai có thể lấy đi được gì từ bạn, kiến thức nó là CHẤT XÁM, trừ khi bạn truyền lại kiến thức đó cho người khác. Bởi vậy, bạn cần học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall từ A đến Z mà không cần phụ thuộc vào các dịch vụ order trung gian. Nếu bạn làm được điều này thì xin chúc mừng bạn, bạn đã đi đúng hướng và lựa chọn đúng cách rồi đấy. Vấn đề còn lại là bạn cần thu xếp thời gian và công việc để đi học đầu tư kiến thức và chất xám cho chính bản thân bạn.

Khóa học tiếng Trung Order Taobao 1688 Tmall của Th.S Nguyễn Minh Vũ sử dụng một bộ giáo trình riêng biệt được thiết kế riêng chỉ dành cho các bạn học viên là con buôn và dân buôn hàng Quảng Châu Trung Quốc. Có thể nói giáo trình học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc này chính là tấm bản đồ chỉ hướng cho bạn tới con đường thành công. Tất nhiên là bộ giáo trình này chỉ có bán trong hệ thống phân phối của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Những kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc trong khóa học Order hàng Taobao 1688 Tmall, khóa học tiếng Trung để Order Taobao 1688 Tmall, khóa học nhập hàng Taobao Tmall 1688 gồm rất nhiều kiến thức, ví dụ như:

 1. Từ vựng mua hàng Taobao 1688 Tmall
 2. Tiếng Trung mua hàng Taobao Tmall 1688
 3. Nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z
 4. Nhập hàng Trung Quốc tận gốc
 5. Nhập hàng trung quốc taobao tmall 1688
 6. Nhập hàng trung quốc tận gốc từ a – z
 7. Mua hàng Trung Quốc tận gốc như thế nào
 8. Kinh nghiệm mua đồ Quảng Châu Trung Quốc đẹp
 9. Khóa học order hàng Quảng Châu từ A đến Z
 10. Khóa học kinh doanh online A-Z dành cho dân buôn
 11. Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall 1688
 12. Khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall tận gốc
 13. Hướng dẫn nhập hàng 1688 từ A đến Z
 14. Hướng dẫn nhập hàng từ Taobao, Tmall và 1688
 15. Hướng dẫn từ a đến z cách mua hàng trên taobao tmall 1688
 16. Học tiếng Trung Taobao 1688 Tmall
 17. Học tiếng Trung để mua hàng Taobao Tmall 1688
 18. Học nhập hàng từ Trung Quốc Quảng Châu
 19. Học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc
 20. Học cách order hàng Quảng Châu chi tiết từ A đến Z
 21. Đặt hàng Taobao, Tmall không cần biết tiếng Trung như thế nào
 22. Đào tạo order hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 tmall
 23. Đào tạo order Taobao Tmall 1688
 24. Cách order hàng Taobao 1688 Tmall như thế nào
 25. Cách order hàng Quảng Châu về bán online
 26. Cách order hàng Quảng Châu Shopee như thế nào
 27. Cách order hàng Quảng Châu không qua trung gian quy trình như thế nào
 28. Cách order hàng Quảng Châu cao cấp đẹp và chất lượng
 29. Cách nhập địa chỉ trên Taobao 1688 như thế nào
 30. Cách mua hàng trên Taobao khi không biết tiếng Trung làm thế nào
 31. Cách mua hàng trên Taobao 1688 Tmall
 32. Cách mua hàng giá rẻ trên Taobao Tmall 1688
 33. Cách đặt hàng Taobao trên điện thoại và máy tính bảng
 34. Cách đặt hàng trên Taobao ship về Việt Nam từ A đến Z
 35. Buôn hàng trung quốc từ A z dành cho dân buôn
 36. Bí KÍP nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao 1688
 37. 1688 Taobao Tmall

Ngoài ra, bạn còn nhận được thêm rất nhiều những kiến thức khác cực kỳ có giá trị và quý báu mà chỉ có dân buôn lâu năm trong ngành mới có thể trải nghiệm được. Đó chính là những bài học và kinh nghiệm xương máu mà các con buôn đã từng vấp phải trong quá trình làm việc và giao dịch với các shop Trung Quốc taobao 1688 Tmall. Khóa học order Taobao 1688 Tmall này thật sự quá cần thiết đối với chúng ta. Nếu bạn còn chần chừ do dự chưa quyết định được thì người khác sẽ nhanh tay hơn bạn và đăng ký luôn và ngay khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc để vượt lên trước đối thủ và nhanh chóng chiếm trước thị trường. Ai nhìn ra nhanh hơn, ai phát hiện ra nhanh hơn, ai dám hành động sớm hơn, ai dám chịu đầu tư sớm hơn thì người đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và ăn được nhiều hơn so với những người đi sau.

Bên dưới là một số đoạn video và clip ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của từng khóa học order Taobao 1688 Tmall.

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall K1

Các bạn học viên khóa học order Taobao 1688 Tmall khóa K1 rất chăm chú lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trên lớp. Bởi vì họ biết rằng những kiến thức học được ở trên lớp là cực kỳ có giá trị sử dụng đối với họ. Kiến thức học được càng nhiều thì họ sẽ càng ít bị vấp váp hơn và sẽ đi nhanh hơn người khác.

Học viên trong các khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo bạn nào cũng đều có tâm trạng rất hưng phấn và phấn chấn trên lớp. Họ rất tập trung nghe giảng và chú tâm vào từng nội dung kiến thức Thầy Vũ đưa ra trên lớp thông qua rất nhiều ví dụ thực tế mà Thầy VŨ đã từng trải qua trong quá trình tự nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo về các địa chỉ kho hàng ở Việt Nam. Với mỗi ví dụ thực tế Thầy Vũ trình chiếu lên màn chiếu thông qua các slides bài giảng trên lớp, học viên sẽ được đi vào học thực tế luôn với từng tình huống chi tiết, ví dụ như mẫu câu chat với shop trung quốc, mẫu câu đàm phán giá hiệu quả, mẫu câu mặc cả tiền hàng, mẫu câu đàm phán phí vận chuyển, các đoạn văn bản tiếng Trung thường xuyên xuất hiện trên nền tảng taobao 1688 tmall pinduoduo .v.v. Đó chính là nội dung kiến thức bám rất sát vào thực tế chứ không đi theo lý thuyết suông lan man mà đi thẳng trực tiếp vào vấn đề, như vậy thì học viên vừa được học tiếng Trung taobao 1688 tmall pinduoduo vừa được học thêm rất nhiều kiến thức ứng dụng thực tế. Giáo án mà Thầy Vũ thiết kế và biên soạn chỉ duy nhất được sở hữu độc quyền bởi Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn, nếu như bạn muốn học kiến thức thực tế để đi vào việc kiếm tiền ngay thì khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo này chính là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

Bạn hãy nhanh chóng nhấc máy gọi điện luôn theo số hotline Thầy Vũ 090 468 4983 để tham gia khóa đào tạo ngắn hạn này nhé, chỉ trong vòng đúng 2 buổi học là bạn hoàn toàn có thể tự chủ tìm kiếm nguồn hàng cho đến thanh toán tiền hàng cho các shop taobao tmall 1688 pinduoduo.

Trong quá trình các bạn học viên tự nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo mà gặp phải bất kỳ tình huống nào cần được hỗ trợ thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ để được ứng phó kịp thời nhé. Nếu bạn để thời gian càng lâu thì vấn đề càng khó giải quyết, theo kinh nghiệm của Thầy Vũ thì phải xử lý vấn đề luôn và ngay tại chỗ càng sớm càng tốt. Rất nhiều trường hợp học viên đã may mắn xử lý được vấn đề nhờ có sự can thiệp kịp thời của Thầy Vũ. Bởi vậy, nếu như học viên trong và sau khóa học gặp phải bất kỳ vấn đề gì thì đều được Thầy Vũ cùng đội nhóm ChineMaster hỗ trợ trực tuyến giải đáp nhiệt tình nhất. Do đó, học viên ChineMaster ai ai cũng đều cảm thấy rất hài lòng với chất lượng đào tạo & giảng dạy và chế độ chăm sóc học viên sau khóa học. Đây là điều mà rất ít bên nào có thể làm được, nếu làm được thì chắc gì họ đã nhiệt tình với bạn, vì bạn đâu còn có giá trị gì nữa với họ. Đối với chúng tôi thì kể cả sau này cho dù bạn không còn là học viên nữa thì chúng tôi vẫn hỗ trợ bạn nhiệt tình. Đây chính là điểm khác biệt một trời một vực giữa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster so với các đơn vị khác.

Khóa học order Taobao 1688 Tmall do Thầy Vũ làm chủ nhiệm lớp và phụ trách lớp chứ không phải ai khác, do đó các bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức mới nhất cũng như kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc tận gốc mà Thầy Vũ đã từng trải qua trong quá trình làm việc với các shop Trung Quốc.

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall K36

Khóa học order Taobao 1688 Tmall khóa K36 được ghi nhận là khóa học rất đông học viên với hơn 25 bạn đang chăm chú học những kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall 1688 của Thầy Vũ. Học viên ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc học bài và rất chịu khó ghi chép bài vở trên lớp, họ đều hiểu rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để họ bứt phá vượt lên so với đối thủ đang làm cùng ngành hàng với họ.

Thầy Vũ liên tục đầu tư mới cơ sở vật chất và hạ tầng hệ thống website để phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy và đào tạo trực tuyến các khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Những thiết bị máy tính này đều được Thầy Vũ order trên taobao 1688 tmall pinduoduo với cấu hình siêu khủng, toàn là các dòng chip của máy chủ cùng với bộ nhớ RAM lên tới 32 GB cho mỗi máy tính. Liệu có Trung tâm tiếng Trung nào có thể làm được như Thầy Vũ?

Không chỉ đầu tư mạnh tay và việc nâng cấp cơ sở vật chất, Thầy Vũ còn liên tục rót tiền đầu tư rất nhiều thời gian và công sức hay nói tóm lại đó chính là CHẤT XÁM của Thầy Vũ để nâng cấp chất lượng nội dung kiến thức giáo án giảng dạy trên lớp. Do đó, các bạn học viên khóa cũ khi đi học lại miễn phí khóa mới thì đều cảm thấy kiến thức mới rất nhiều so với khóa trước. Bởi vậy mà càng ngày càng nhiều người gọi điện tìm tới Thầy Vũ để đăng ký và đóng học phí khiến lịch trình đào tạo của Thầy Vũ vốn dĩ đã bận rộn rồi thì lại càng bận bịu hơn trước. Các bạn đang có nhu cầu thì nên mau chóng liên hệ sớm Thầy Vũ nhé.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo không ngừng được cập nhập thêm kiến thức mới để học viên thường xuyên được tiếp cận với các thông tin được update mới nhất. Có thể kiến thức cũ sẽ không còn sử dụng được nữa để nhường chỗ cho những kiến thức mới. Do đó, nếu như các bạn không chịu cập nhập thông tin thường xuyên thì rất có thể kiến thức của khóa học cũ sẽ không thể áp dụng được cho các tình huống mới nhất.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo không ngừng đưa ra các câu hỏi và tình huống giả sử để khơi gợi trí tò mò của học viên và giúp học viên luôn luôn trong trạng thái tỉnh táo và hưng phấn nhất trước khi bước vào thực hành làm bài tập thật sự. Bài tập của học viên trên lớp chính là tự thao tác trên giao diện app taobao 1688 tmall pinduoduo và trên trang web taobao tmall pinduoduo 1688 để thực hành tất cả những kiến thức mà Thầy Vũ đưa ra trên lớp. Học và thực hành luôn luôn được Thầy Vũ đề cao và chú trọng tới, cho nên học viên ChineMaster sau khi kết thúc một khóa học 15 buổi học tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo thì đều đã có thể tự tin giao dịch với các shop Trung Quốc trên nền tảng của Alibaba & Pinduoduo. Trong suốt quá trình học viên thực hành và tự nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo mà gặp bất kỳ vướng mắc hay trục trặc gì đều được Thầy Vũ hướng dẫn rất chi tiết và cặn kẽ để có thể giải quyết nhanh nhất các vấn đề phát sinh trong quá trình tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc vận chuyển về các địa chỉ kho hàng tại Việt Nam.

Chỉ có không ngừng học tập và đầu tư kiến thức cho bản thân thì mới đi nhanh hơn người khác. Họ rất hiểu rõ điều này nên đã không quản ngại khó khăn để đi học cho bằng được kiến thức order Taobao 1688 Tmall của Thầy Vũ. Với tinh thần học tập như vậy thì chắc chắn họ đều sẽ thành công hơn so với người khác chỉ biết đứng nhìn cơ hội cứ thế lần lượt trôi qua mà vẫn chưa cảm nhận được nguy cơ đang đến gần hơn.

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall K99

Nội dung giáo án bài giảng của khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo được thiết kế rất đơn giản thông qua các hình ảnh và video thực tế sao cho học viên có thể dễ dàng lĩnh hội được kiến thức nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Chính vì vậy mà Thầy Vũ liên tục đầu tư thêm trang thiết bị để nâng cấp cơ sở vật chất với nhiều máy tính hơn phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và đào tạo tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Thời đại công nghệ bây giờ luôn luôn phát triển nếu chúng ta không kịp cập nhập thêm kiến thức thì sẽ rất nhanh chóng bị đào thải khỏi cuộc đua giành thị phần sản phẩm mà bạn đang làm. Vì vậy nếu như bạn không được trang bị kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc order taobao 1688 tmall pinduoduo ngay từ bây giờ thì công việc kinh doanh của bạn sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà không thể bứt phá tốc độ tiến về phía trước được. Trong khi đó, nếu như đối thủ của bạn nhanh nhẹn nắm bắt được thông tin này thì chăc chắn họ sẽ gọi điện liên hệ Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo) hoặc Thầy Vũ 090 325 4870 (Telegram) để đăng ký và đóng học phí.

Nếu như bạn là dân kinh doanh hay dân buôn thì chắc chắn sẽ thấu hiểu rất rõ thời điểm vàng để đầu tư, chính vì vậy mà không ít các nhà đầu tư đã sẵn sàng bỏ hàng núi tiền để đầu tư vào hạng mục này hoặc dự án kia, bởi vì họ đã nhìn ra được cơ hội và dự đoán trước được tương lai có khả năng xảy ra với xác suất rất cao.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo này Thầy Vũ chỉ mở một thời gian rồi sau đó sẽ không còn mở tiếp để đảm bảo quyền lợi của các bên khác không bị mất cần câu cơm cũng như miếng cơm manh áo của họ. Do vậy, bạn nào nhanh chấn tham gia trước các khóa học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo được khai giảng tổ chức đào tạo tại địa chỉ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội thì chắc chắn sẽ thành công hơn những người khác khi mà còn đang do dự và vẫn chưa đưa ra được quyết định ngay.

Khóa học order Taobao 1688 Tmall K99 tiếp tục thu hút thêm được rất nhiều học viên đăng ký tham gia chương trình đào tạo kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall 1688. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục nâng cấp thêm cơ sở vật chất để các bạn học viên được trải nghiệm trong môi trường học tập chuyên nghiệp nhất và thoải mái nhất cũng như tiện nghi nhất.

Bên cạnh các chương trình đào tạo khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo ra Thầy Vũ còn chuyên giảng dạy các lớp tiếng Trung thương mại kinh doanh và tiếng Trung thương mại buôn bán. Đó chính là các khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu dành cho các chủ doanh nghiệp lớn muốn nhập hàng theo container với số lượng lớn. Khóa học tiếng Trung thương mại công xưởng và tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu liên tục khai giảng hàng tháng để có thể đáp ứng được ngày càng nhiều nhu cầu học tiếng Trung xuất nhập khẩu của chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính vì vậy nên Thầy Vũ đã thiết kế ra hẳn một bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển để làm giáo án giảng dạy một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất.

Rất nhiều bạn học viên khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo và khóa học tiếng Trung nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo sau khi nghe thông tin có khóa học này liền nhanh tay đăng ký và đóng học phí luôn để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức của bản thân lên những tầm cao mới. Họ đều hiểu rằng kiến thức chính là chìa khóa để họ có thêm những cơ hội mới và tăng thêm được sức cạnh tranh trên thương trường.

Sau đây là một vài video Thầy Vũ giảng bài trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại buôn bán xuất nhập khẩu, các bạn hãy xem và cảm nhận nhé. Phương pháp giảng bài trực tuyến của Thầy Vũ cực kỳ độc đáo và chỉ duy nhất Thầy Vũ có cách đào tạo như vậy khiến cho không một giáo viên nào có thể bắt chước và mô phỏng lại được. Chỉ có kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm đầy mình dày dạn chiến trận mới có thể làm được điều đó. Trong video bài giảng bên dưới Thầy Vũ đang hướng dẫn học viên đi bài trong bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập gồm 8 quyển tất cả. Đây là bộ tài liệu được toàn hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đưa vào sử dụng để đào tạo các lớp học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, lớp học tiếng Trung thương mại buôn bán, tiếng Trung thương mại kinh doanh, tiếng Trung thương mại taobao 1688 tmall pinduoduo, tiếng Trung thương mại công xưởng, tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại nhập hàng Trung Quốc tận gốc, tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên văn phòng, tiếng Trung thương mại đàm phán hợp đồng, tiếng Trung thương mại hợp đồng kinh doanh .v.v. rất nhiều chủ đề phong phú và đa dạng được Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thiết kế và biên soạn một cách công phu và bài bản & chuyên nghiệp. Tất cả giáo trình được Thầy Vũ viết và chủ biên đều đã được đăng ký nội dung bản quyền tác giả tại Cục bản quyền Tác giả và cục sở hữu trí tuệ. Ngay cả tên thương hiệu ChineMaster này cũng đã được Thầy Vũ đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ rồi nên các bạn học viên cứ yên tâm là đang sử dụng giáo trình tài liệu xịn được đóng dấu bản quyền bởi Nhà nước Việt Nam.

Chương trình giảng dạy trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ cũng có một phần nội dung kiến thức của khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo. Do đó rất nhiều bạn đã lựa chọn ngay khóa học tiếng Trung thương mại để được combo thêm kiến thức nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo. Song, thời gian của Thầy Vũ chỉ có giới hạn do quá nhiều việc cần phải xử lý trong ngày với lịch trình làm việc được sắp xếp kín mít đến nỗi không còn đủ thời gian để dùng bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa ăn đêm. Với cường độ làm việc cao như một cái máy như vậy nên Thầy Vũ chỉ ưu tiên những bạn nào thật sự có nguyện vọng muốn học kiến thức của thầy Vũ bằng cách liên hệ sớm và đăng ký kèm theo đóng học phí. Bạn nào vẫn còn đang do dự chưa quyết được thì vui lòng đừng làm phiền Thầy Vũ, bởi vì thời gian của Thầy Vũ còn quý hơn vàng bạc kim cương, một khi thời gian của Thầy Vũ đã bị trôi qua một cách lãng phí thì sẽ không còn có thể lấy lại được nữa. Vì vậy, nếu bạn thật sự muốn học thì hãy chủ động gọi điện liên hệ, còn không, vui lòng tìm chỗ khác để học hoặc không gọi điện hỏi lung ta lung tung làm mất thời gian của Thầy Vũ.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là địa chỉ chuyên đào tạo các lớp học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo với rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc phong phú & đa dạng được lấy từ chính những ví dụ thực tế mà Thầy Vũ đã từng trải nghiệm qua kể từ ngày đầu tiên Thầy Vũ chập chững bước chân vào con đường kinh doanh này. Trong quá trình này Thầy Vũ đã gặp phải không biết bao nhiêu lần vấp ngã và thất bại khi mà không có bất kỳ một ai chỉ dạy và truyền thụ kiến thức, tất cả đều hoàn toàn phải dựa vào chính bản thân tự thân vận động tự trải nghiệm và tự đứng dậy sau vô số lần vấp ngã rất đau, càng ngã nhiều Thầy Vũ càng có thêm nhiều kinh nghiệm và đúc rút ra được ngày càng nhiều kiến thức thực chiến hơn và trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi một lần vấp ngã là một lần Thầy Vũ đã phải trả học phí cho lần vấp ngã đau đó. Vì vậy nếu như bạn không muốn phải tự đi lại những quãng đường đầy cạm bẫy và chết chóc đó và mong muốn được truyền thụ hết tất cả kinh nghiệm lẫn kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc của Thầy Vũ thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ càng sớm càng tốt nhé.

Chỉ có những ai nhanh nhạy nắm bắt thông tin thì mới nhìn nhận ra được cơ hội này và tham gia ngay khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo này. Bạn càng đi học sớm thì bạn càng nắm được lợi thế so với đối thủ. Bạn càng chậm chân thì đối thủ của bạn sẽ đi học khóa này và nhanh chóng trở thành đối thủ nặng ký của bạn, khi đó sức cạnh tranh của bạn nay đã yếu thì lại càng trở nên mong manh và yếu ớt hơn trên chiến trận. Vậy thì quyết đinh của bạn là gì?

Bạn hãy mau chóng liên hệ ngay Thầy Vũ đi, cơ hội chiến thắng chỉ thật sự nằm ở đây chứ đâu. Thầy Vũ sẵn sàng truyền thụ kinh nghiệm và kiến thức cho bạn ngay trong khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo được khai giảng vào ngày gần đây nhất.

Khóa học order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo sẽ cung cấp cho bạn vô vàn kiến thức và kinh nghiệm chiến trận của ThS Nguyễn Minh Vũ, và chắc chắn chúng sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia.

Kiến thức của Khóa học order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo này sẽ giúp bạn nhanh chóng tăng thêm sức cạnh tranh trên thương trường.

Khóa học order Taobao 1688 Tmall liên tục khai giảng rất nhiều lớp mới tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster, các bạn chú ý theo dõi thông tin cập nhập mới nhất trên kênh này nhé.

Hẹn gặp lại tất cả các bạn học viên vào ngày khai giảng gần đây nhất tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Học tiếng Trung online
Học tiếng Trung onlinehttp://hoctiengtrungonline.com
Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung online Uy tín & Chất lượng
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.