Chủ Nhật, Tháng Bảy 14, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:30:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:24:52
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
HomeHọc tiếng Trung onlineEbook Từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn

Ebook Từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn

Ebook từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn là Tác phẩm tiếp theo của Tác giả Nguyễn Minh Vũ trên website học tiếng Trung online của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Sách Ebook Từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn Tác giả Nguyễn Minh Vũ

Ebook từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn là Tác phẩm tiếp theo của Tác giả Nguyễn Minh Vũ trên website học tiếng Trung online của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam. Đây là một trong những cuốn sách Ebook từ vựng tiếng Trung theo chủ đề được sử dụng rất phổ biến và cực kỳ thông dụng bởi cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.

Cuốn sách ebook từ vựng tiếng Trung theo chủ đề Chip bán dẫn được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ – Ông chủ của Hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster (Chinese Master) lớn nhất Việt Nam.

Thông tin chi tiết cuốn sách ebook Ebook từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn như sau:

 • Tác giả: Nguyễn Minh Vũ
 • Tác phẩm: Từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn
 • Chủ biên: Nguyễn Minh Vũ
 • Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Vũ
 • Thư ký: Nguyễn Minh Vũ
 • Biên tập: Nguyễn Minh Vũ
 • Thiết kế: Nguyễn Minh Vũ
 • Hotline Thầy Vũ: 090 468 4983
 • Địa chỉ Nhà sản xuất: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City)

Sau khi Tác phẩm sách ebook từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn được công bố trên trang web này thì được lưu trữ tại Thư viện bài giảng học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm dữ liệu tiếng Trung ChineMaster tại Tầng 1 Tòa nhà ChineMaster ở Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Ngã Tư Sở để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu tiếng Trung trực tuyến.

Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung chi tiết trong cuốn sách từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn và ebook từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Sách Ebook tổng hợp từ vựng tiếng Trung theo chủ đề Chip bán dẫn – Tác giả Nguyễn Minh Vũ

STTTiếng Trung – Phiên âm – Tiếng Việt
1芯片 (xīnpiàn) – Chip
2半导体 (bàndǎotǐ) – Bán dẫn
3集成电路 (jíchéng diànlù) – Vi mạch tích hợp
4处理器 (chǔlǐqì) – Bộ xử lý
5存储器 (cúnchǔqì) – Bộ nhớ
6传感器 (chuángǎnqì) – Cảm biến
7接口 (jiēkǒu) – Giao diện
8电源 (diànyuán) – Nguồn điện
9硅片 (guīpiàn) – Viên silic
10导电性 (dǎodiànxìng) – Dẫn điện
11微处理器 (wēichǔlǐqì) – Vi xử lý
12封装 (fēngzhuāng) – Đóng gói
13晶体管 (jīngtǐguǎn) – Transistor
14线路板 (xiànlùbǎn) – Bo mạch chủ
15芯片设计 (xīnpiàn shèjì) – Thiết kế vi mạch
16时钟频率 (shízhōng pínlǜ) – Tần số đồng hồ
17随机存取存储器 (suíjī cúnqǔ cúnchǔqì) – RAM
18可编程逻辑器件 (kě biānchéng luójì qìjiàn) – PLD
19制程技术 (zhìchéng jìshù) – Công nghệ sản xuất
20光刻技术 (guāngkè jìshù) – Công nghệ chiếu ảnh
21多核处理器 (duōhé chǔlǐqì) – Bộ xử lý đa lõi
22系统芯片 (xìtǒng xīnpiàn) – Chip hệ thống
23超导 (chāodǎo) – Siêu dẫn
24晶片制造商 (jīngpiàn zhìzàoshāng) – Nhà sản xuất vi mạch
25集成度 (jíchéngdù) – Tích hợp độ
26硅谷 (guīgǔ) – Silicon Valley
27电子元件 (diànzǐ yuánjiàn) – Linh kiện điện tử
28外围设备 (wàipéi shèbèi) – Thiết bị ngoại vi
29操作系统 (cāozuò xìtǒng) – Hệ điều hành
30半导体工业 (bàndǎotǐ gōngyè) – Công nghiệp bán dẫn
31制造工艺 (zhìzào gōngyì) – Quy trình sản xuất
32制造节点 (zhìzào jiédiǎn) – Nút sản xuất
33高性能计算 (gāoxìngnéng jìsuàn) – Tính toán hiệu suất cao
34磁存储器 (cí cúnchǔqì) – Bộ nhớ từ
35功耗 (gōnghào) – Tiêu thụ công suất
36芯片性能 (xīnpiàn xìngnéng) – Hiệu suất chip
37嵌入式系统 (qiànrù shì xìtǒng) – Hệ thống tích hợp
38抗干扰性能 (kàng gānrǎo xìngnéng) – Khả năng chống nhiễu
39纳米技术 (nàmǐ jìshù) – Công nghệ nano
40程序存储器 (chéngxù cúnchǔqì) – ROM (Read-Only Memory)
41智能芯片 (zhìnéng xīnpiàn) – Chip trí tuệ nhân tạo
42电源管理 (diànyuán guǎnlǐ) – Quản lý nguồn điện
43硬件 (yìngjiàn) – Phần cứng
44软件 (ruǎnjiàn) – Phần mềm
45集成电路设计 (jíchéng diànlù shèjì) – Thiết kế vi mạch tích hợp
46电阻 (diànzǔ) – Trở kháng
47超级计算机 (chāojí jìsuànjī) – Máy tính siêu việt
48制冷系统 (zhìlěng xìtǒng) – Hệ thống làm lạnh
49随机存取内存 (suíjī cúnqǔ nèicún) – RAM (Random Access Memory)
50微电子学 (wēidiànzǐ xué) – Vi điện tử học
51智能手机芯片 (zhìnéng shǒujī xīnpiàn) – Chip điện thoại thông minh
52电磁兼容性 (diàncí jiānróngxìng) – Tương thích điện từ
53超高频 (chāogāopín) – Siêu cao tần
54半导体器件 (bàndǎotǐ qìjiàn) – Linh kiện bán dẫn
55程序计数器 (chéngxù jìshùqì) – Counter program
56系统架构 (xìtǒng jiàgòu) – Kiến trúc hệ thống
57物联网芯片 (wùliánwǎng xīnpiàn) – Chip Internet of Things (IoT)
58硅晶片 (guī jīngpiàn) – Silic chip
59电荷耦合器件 (diànchá ǒuhé qìjiàn) – CCD (Charge-Coupled Device)
60数据存储 (shùjù cúnchǔ) – Lưu trữ dữ liệu
61制造工程 (zhìzào gōngchéng) – Kỹ thuật sản xuất
62集成电路测试 (jíchéng diànlù cèshì) – Kiểm thử vi mạch tích hợp
63硅谷巨头 (guīgǔ jùtóu) – Công ty lớn tại Silicon Valley
64电流 (diànliú) – Dòng điện
65集成电路产业链 (jíchéng diànlù chǎnyè liàn) – Chuỗi cung ứng ngành công nghiệp vi mạch tích hợp
66超导材料 (chāodǎo cáiliào) – Vật liệu siêu dẫn
67硬盘驱动器 (yìngpán qūdòngqì) – Ổ đĩa cứng
68嵌入式软件 (qiànrù shì ruǎnjiàn) – Phần mềm tích hợp
69电子电路 (diànzǐ diànlù) – Mạch điện tử
70芯片制造技术 (xīnpiàn zhìzào jìshù) – Công nghệ sản xuất vi mạch
71数据传输速度 (shùjù chuánshū sùdù) – Tốc độ truyền dữ liệu
72超高集成度 (chāogāo jíchéngdù) – Tích hợp độ siêu cao
73电源电压 (diànyuán diànyā) – Điện áp nguồn
74智能电网芯片 (zhìnéng diànwǎng xīnpiàn) – Chip lưới điện thông minh
75半导体材料 (bàndǎotǐ cáiliào) – Vật liệu bán dẫn
76硬件设计 (yìngjiàn shèjì) – Thiết kế phần cứng
77微处理器架构 (wēichǔlǐqì jiàgòu) – Kiến trúc vi xử lý
78集成电路生产 (jíchéng diànlù shēngchǎn) – Sản xuất vi mạch tích hợp
79电磁场 (diàncí chǎng) – Trường điện từ
80芯片技术革新 (xīnpiàn jìshù géxīn) – Đổi mới công nghệ chip
81集成电路制造厂 (jíchéng diànlù zhìzào chǎng) – Nhà máy sản xuất vi mạch tích hợp
82带宽 (dàikuān) – Băng thông
83硅谷创业公司 (guīgǔ chuàngyè gōngsī) – Công ty khởi nghiệp tại Silicon Valley
84高性能图形处理器 (gāoxìngnéng túxíng chǔlǐqì) – Bộ xử lý đồ họa hiệu suất cao
85电容 (diànróng) – Dung lượng
86集成电路封装技术 (jíchéng diànlù fēngzhuāng jìshù) – Công nghệ đóng gói vi mạch tích hợp
87数字信号处理 (shùzì xìnhào chǔlǐ) – Xử lý tín hiệu số
88硬盘存储器 (yìngpán cúnchǔqì) – Ổ đĩa cứng
89处理器核心 (chǔlǐqì hēxīn) – Lõi xử lý
90高级封装技术 (gāojí fēngzhuāng jìshù) – Công nghệ đóng gói cao cấp
91电阻率 (diànzǔlǜ) – Trở kháng điện
92系统板 (xìtǒng bǎn) – Bo mạch hệ thống
93集成电路市场 (jíchéng diànlù shìchǎng) – Thị trường vi mạch tích hợp
94内存条 (nèicún tiáo) – Thẻ nhớ
95超高速传输 (chāogāosù chuánshū) – Truyền tải siêu tốc
96电流密度 (diànliú mìdù) – Mật độ dòng điện
97超高集成度技术 (chāogāo jíchéngdù jìshù) – Công nghệ tích hợp độ cao
98芯片生产工艺 (xīnpiàn shēngchǎn gōngyì) – Quy trình sản xuất chip
99数据存储容量 (shùjù cúnchǔ róngliàng) – Dung lượng lưu trữ dữ liệu
100晶圆制造 (jīngyuán zhìzào) – Sản xuất wafer
101集成电路工艺 (jíchéng diànlù gōngyì) – Quy trình công nghệ vi mạch tích hợp
102高通量 (gāo tōngliàng) – Tốc độ chuyển động cao
103晶体管尺寸 (jīngtǐguǎn chǐcùn) – Kích thước transistor
104超薄封装 (chāo bó fēngzhuāng) – Đóng gói siêu mảnh
105电源管理芯片 (diànyuán guǎnlǐ xīnpiàn) – Chip quản lý nguồn điện
106光学芯片 (guāngxué xīnpiàn) – Chip quang học
107硅晶技术 (guī jīng jìshù) – Công nghệ silic
108集成电路布局 (jíchéng diànlù bùjú) – Bố trí vi mạch tích hợp
109高密度集成电路 (gāo mìdù jíchéng diànlù) – Vi mạch tích hợp mật độ cao
110电路设计工具 (diànlù shèjì gōngjù) – Công cụ thiết kế mạch điện
111线宽 (xiàn kuān) – Độ rộng dây dẫn
112电磁干扰 (diàncí gānrǎo) – Nhiễu điện từ
113模拟信号处理 (mó nǐ xìnhào chǔlǐ) – Xử lý tín hiệu analog
114电子工程 (diànzǐ gōngchéng) – Kỹ thuật điện tử
115超高频芯片 (chāo gāo pín xīnpiàn) – Chip siêu cao tần
116集成电路设计工程师 (jíchéng diànlù shèjì gōngchéngshī) – Kỹ sư thiết kế vi mạch tích hợp
117电子器件 (diànzǐ qìjiàn) – Linh kiện điện tử
118超级计算 (chāojí jìsuàn) – Tính toán siêu việt
119智能硬件 (zhìnéng yìngjiàn) – Phần cứng thông minh
120集成电路制造技术 (jíchéng diànlù zhìzào jìshù) – Công nghệ sản xuất vi mạch tích hợp
121集成电路制程 (jíchéng diànlù zhìchéng) – Quy trình sản xuất vi mạch tích hợp
122微处理器性能 (wēichǔlǐqì xìngnéng) – Hiệu suất vi xử lý
123超导体材质 (chāodǎotǐ cáizhì) – Chất liệu siêu dẫn
124数据传输协议 (shùjù chuánshū xiéyì) – Giao thức truyền dữ liệu
125硬件驱动程序 (yìngjiàn qūdòng chéngxù) – Chương trình điều khiển phần cứng
126模拟电路 (mó nǐ diànlù) – Mạch tương tự
127硅片生产线 (guīpiàn shēngchǎnxiàn) – Dây chuyền sản xuất viên silic
128集成电路封装材料 (jíchéng diànlù fēngzhuāng cáiliào) – Vật liệu đóng gói vi mạch tích hợp
129电子元器件 (diànzǐ yuánqìjiàn) – Linh kiện điện tử
130超高频技术 (chāogāopín jìshù) – Công nghệ siêu cao tần
131射频电路 (shèpín diànlù) – Mạch tần số radio
132集成电路测试工程师 (jíchéng diànlù cèshì gōngchéngshī) – Kỹ sư kiểm thử vi mạch tích hợp
133电源管理集成电路 (diànyuán guǎnlǐ jíchéng diànlù) – Vi mạch tích hợp quản lý nguồn điện
134高温超导 (gāowēn chāodǎo) – Siêu dẫn ở nhiệt độ cao
135智能硬件开发 (zhìnéng yìngjiàn kāifā) – Phát triển phần cứng thông minh
136数据存储技术 (shùjù cúnchǔ jìshù) – Công nghệ lưu trữ dữ liệu
137芯片生产过程 (xīnpiàn shēngchǎn guòchéng) – Quy trình sản xuất chip
138硅谷创新 (guīgǔ chuàngxīn) – Đổi mới tại Silicon Valley
139集成电路设计软件 (jíchéng diànlù shèjì ruǎnjiàn) – Phần mềm thiết kế vi mạch tích hợp
140系统集成 (xìtǒng jíchéng) – Tích hợp hệ thống
141超大规模集成电路 (chāo dà guīmó jíchéng diànlù) – Vi mạch tích hợp quy mô lớn
142电源电流 (diànyuán diànliú) – Dòng điện nguồn
143集成电路产业 (jíchéng diànlù chǎnyè) – Ngành công nghiệp vi mạch tích hợp
144超低功耗 (chāo dī gōnghào) – Tiêu thụ công suất siêu thấp
145数字信号处理器 (shùzì xìnhào chǔlǐqì) – Bộ xử lý tín hiệu số
146智能终端 (zhìnéng zhōngduān) – Thiết bị thông minh
147电磁兼容 (diàncí jiānróng) – Tương thích điện từ
148高性能计算机 (gāoxìngnéng jìsuànjī) – Máy tính hiệu suất cao
149高频射频 (gāopín shèpín) – Tần số cao và tần số radio
150数据存储设备 (shùjù cúnchǔ shèbèi) – Thiết bị lưu trữ dữ liệu
151集成电路设计原理 (jíchéng diànlù shèjì yuánlǐ) – Nguyên lý thiết kế vi mạch tích hợp
152晶片制造技术 (jīngpiàn zhìzào jìshù) – Công nghệ sản xuất wafer
153微处理器架构设计 (wēichǔlǐqì jiàgòu shèjì) – Thiết kế kiến trúc vi xử lý
154硅谷科技公司 (guīgǔ kējì gōngsī) – Công ty công nghệ tại Silicon Valley
155超高频通信 (chāogāopín tōngxìn) – Truyền thông siêu cao tần
156集成电路工程师 (jíchéng diànlù gōngchéngshī) – Kỹ sư vi mạch tích hợp
157电源管理系统 (diànyuán guǎnlǐ xìtǒng) – Hệ thống quản lý nguồn điện
158超高速通信 (chāogāosù tōngxìn) – Truyền thông siêu tốc
159集成电路市场份额 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é) – Thị trường phần trăm vi mạch tích hợp
160外围设备连接口 (wàipéi shèbèi liánjiē kǒu) – Cổng kết nối thiết bị ngoại vi
161晶片设计流程 (jīngpiàn shèjì liúchéng) – Quy trình thiết kế wafer
162微电子制造 (wēidiànzǐ zhìzào) – Sản xuất vi điện tử
163高密度集成 (gāo mìdù jíchéng) – Tích hợp mật độ cao
164电子技术 (diànzǐ jìshù) – Công nghệ điện tử
165超高清屏幕 (chāo gāoqīng píngmù) – Màn hình siêu nét
166硬盘读写头 (yìngpán dúxiě tóu) – Đầu đọc/ghi ổ cứng
167集成电路生产工艺 (jíchéng diànlù shēngchǎn gōngyì) – Quy trình sản xuất vi mạch tích hợp
168高性能存储器 (gāoxìngnéng cúnchǔqì) – Bộ nhớ hiệu suất cao
169智能系统 (zhìnéng xìtǒng) – Hệ thống thông minh
170射频封装 (shèpín fēngzhuāng) – Đóng gói tần số radio
171数据传输速率 (shùjù chuánshū sùlǜ) – Tốc độ truyền dữ liệu
172集成电路芯片设计 (jíchéng diànlù xīnpiàn shèjì) – Thiết kế chip vi mạch tích hợp
173硬盘存储容量 (yìngpán cúnchǔ róngliàng) – Dung lượng lưu trữ ổ cứng
174超高速信号处理 (chāogāosù xìnhào chǔlǐ) – Xử lý tín hiệu siêu tốc
175集成电路设计语言 (jíchéng diànlù shèjì yǔyán) – Ngôn ngữ thiết kế vi mạch tích hợp
176智能终端设备 (zhìnéng zhōngduān shèbèi) – Thiết bị kết nối thông minh
177电流传感器 (diànliú chuángǎnqì) – Cảm biến dòng điện
178超薄封装技术 (chāo bó fēngzhuāng jìshù) – Công nghệ đóng gói siêu mảnh
179数据采集系统 (shùjù cǎijí xìtǒng) – Hệ thống thu thập dữ liệu
180集成电路制造设备 (jíchéng diànlù zhìzào shèbèi) – Thiết bị sản xuất vi mạch tích hợp
181硬盘读取速度 (yìngpán dúqǔ sùdù) – Tốc độ đọc ổ cứng
182微电子技术 (wēidiànzǐ jìshù) – Công nghệ vi điện tử
183高性能图像处理器 (gāoxìngnéng túxiàng chǔlǐqì) – Bộ xử lý hình ảnh hiệu suất cao
184集成电路市场趋势 (jíchéng diànlù shìchǎng qūshì) – Xu hướng thị trường vi mạch tích hợp
185数据加密 (shùjù jiāmiǎo) – Mã hóa dữ liệu
186电子商务芯片 (diànzǐ shāngwù xīnpiàn) – Chip thương mại điện tử
187高温集成电路 (gāowēn jíchéng diànlù) – Vi mạch tích hợp chịu nhiệt độ cao
188芯片研发 (xīnpiàn yánfā) – Nghiên cứu và phát triển chip
189集成电路测试技术 (jíchéng diànlù cèshì jìshù) – Công nghệ kiểm thử vi mạch tích hợp
190电源管理芯片设计 (diànyuán guǎnlǐ xīnpiàn shèjì) – Thiết kế chip quản lý nguồn điện
191超高速数据传输 (chāogāosù shùjù chuánshū) – Truyền dữ liệu siêu tốc
192智能交通系统 (zhìnéng jiāotōng xìtǒng) – Hệ thống giao thông thông minh
193集成电路设计流程 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng) – Quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
194微处理器设计 (wēichǔlǐqì shèjì) – Thiết kế vi xử lý
195电源电路 (diànyuán diànlù) – Mạch điện nguồn
196超高分辨率显示器 (chāogāo fēnbiàn lǜ xiǎnshìqì) – Màn hình siêu độ phân giải
197集成电路设计师 (jíchéng diànlù shèjìshī) – Nhà thiết kế vi mạch tích hợp
198电池管理芯片 (diànchí guǎnlǐ xīnpiàn) – Chip quản lý pin
199数据存储芯片 (shùjù cúnchǔ xīnpiàn) – Chip lưu trữ dữ liệu
200硅谷科技创新 (guīgǔ kējì chuàngxīn) – Đổi mới công nghệ tại Silicon Valley
201集成电路制造工艺 (jíchéng diànlù zhìzào gōngyì) – Quy trình sản xuất vi mạch tích hợp
202超级计算机芯片 (chāojí jìsuànjī xīnpiàn) – Chip máy tính siêu việt
203电源管理电路 (diànyuán guǎnlǐ diànlù) – Mạch quản lý nguồn điện
204数据中心芯片 (shùjù zhōngxīn xīnpiàn) – Chip trung tâm dữ liệu
205高性能图形芯片 (gāoxìngnéng túxíng xīnpiàn) – Chip đồ họa hiệu suất cao
206超导体材料研究 (chāodǎotǐ cáiliào yánjiū) – Nghiên cứu về vật liệu siêu dẫn
207模拟和数字混合电路 (mó nǐ hé shùzì hùnhé diànlù) – Mạch hỗn hợp tương tự và số
208高级封装工艺 (gāojí fēngzhuāng gōngyì) – Quy trình đóng gói cao cấp
209集成电路生产设备 (jíchéng diànlù shēngchǎn shèbèi) – Thiết bị sản xuất vi mạch tích hợp
210硬盘驱动器技术 (yìngpán qūdòngqì jìshù) – Công nghệ ổ đĩa cứng
211数据处理速度 (shùjù chǔlǐ sùdù) – Tốc độ xử lý dữ liệu
212超高频射频技术 (chāogāopín shèpín jìshù) – Công nghệ siêu cao tần và tần số radio
213电子器件制造 (diànzǐ qìjiàn zhìzào) – Sản xuất linh kiện điện tử
214集成电路设计流程图 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng tú) – Sơ đồ quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
215微处理器性能优化 (wēichǔlǐqì xìngnéng yōuhuà) – Tối ưu hiệu suất vi xử lý
216电阻率测量 (diànzǔlǜ cèliáng) – Đo trở kháng điện
217集成电路封装设计 (jíchéng diànlù fēngzhuāng shèjì) – Thiết kế đóng gói vi mạch tích hợp
218数据存储器容量 (shùjù cúnchǔqì róngliàng) – Dung lượng bộ nhớ
219硅谷科技创业 (guīgǔ kējì chuàngyè) – Khởi nghiệp công nghệ tại Silicon Valley
220超高性能计算 (chāogāo xìngnéng jìsuàn) – Tính toán hiệu suất cao
221高性能计算平台 (gāoxìngnéng jìsuàn píngtái) – Nền tảng tính toán hiệu suất cao
222集成电路研究所 (jíchéng diànlù yánjiūsuǒ) – Viện nghiên cứu vi mạch tích hợp
223电源管理技术 (diànyuán guǎnlǐ jìshù) – Công nghệ quản lý nguồn điện
224超高速传输协议 (chāogāosù chuánshū xiéyì) – Giao thức truyền tải siêu tốc
225数据备份系统 (shùjù bèifèn xìtǒng) – Hệ thống sao lưu dữ liệu
226集成电路生产流程 (jíchéng diànlù shēngchǎn liúchéng) – Quy trình sản xuất vi mạch tích hợp
227超薄显示屏 (chāo bó xiǎnshì píngmù) – Màn hình siêu mảnh
228超高频通信技术 (chāogāopín tōngxìn jìshù) – Công nghệ truyền thông siêu cao tần
229电路板设计 (diànlù bǎn shèjì) – Thiết kế bo mạch
230集成电路测试设备 (jíchéng diànlù cèshì shèbèi) – Thiết bị kiểm thử vi mạch tích hợp
231高性能图像处理芯片 (gāoxìngnéng túxiàng chǔlǐ xīnpiàn) – Chip xử lý hình ảnh hiệu suất cao
232数据传输速率优化 (shùjù chuánshū sùdù yōuhuà) – Tối ưu tốc độ truyền dữ liệu
233超高频电磁波 (chāogāopín diàncí bō) – Sóng điện từ siêu cao tần
234集成电路市场竞争 (jíchéng diànlù shìchǎng jìngzhēng) – Cạnh tranh trên thị trường vi mạch tích hợp
235硅谷科技产业 (guīgǔ kējì chǎnyè) – Ngành công nghiệp công nghệ tại Silicon Valley
236电源管理模块 (diànyuán guǎnlǐ mókuài) – Module quản lý nguồn điện
237超薄封装工艺 (chāo bó fēngzhuāng gōngyì) – Quy trình đóng gói siêu mảnh
238集成电路品牌 (jíchéng diànlù pǐnxiàng) – Thương hiệu vi mạch tích hợp
239数据采集与处理 (shùjù cǎijí yǔ chǔlǐ) – Thu thập và xử lý dữ liệu
240超高性能图形芯片 (chāogāo xìngnéng túxíng xīnpiàn) – Chip đồ họa hiệu suất cao siêu việt
241集成电路产业链 (jíchéng diànlù chǎnyè liàn) – Chuỗi ngành công nghiệp vi mạch tích hợp
242数据隐私保护 (shùjù yǐnsī bǎohù) – Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu
243高频射频电路 (gāopín shèpín diànlù) – Mạch tần số cao và tần số radio
244超大规模集成电路设计 (chāo dà guīmó jíchéng diànlù shèjì) – Thiết kế vi mạch tích hợp quy mô lớn
245集成电路设计原则 (jíchéng diànlù shèjì yuánzhě) – Nguyên tắc thiết kế vi mạch tích hợp
246超薄屏幕技术 (chāo bó píngmù jìshù) – Công nghệ màn hình siêu mảnh
247数据存储系统 (shùjù cúnchǔ xìtǒng) – Hệ thống lưu trữ dữ liệu
248集成电路测试流程 (jíchéng diànlù cèshì liúchéng) – Quy trình kiểm thử vi mạch tích hợp
249硬盘写入速度 (yìngpán xiěrù sùdù) – Tốc độ ghi ổ cứng
250超高频通信系统 (chāogāopín tōngxìn xìtǒng) – Hệ thống truyền thông siêu cao tần
251集成电路制造商 (jíchéng diànlù zhìzào shāng) – Nhà sản xuất vi mạch tích hợp
252电源电流保护 (diànyuán diànlìu bǎohù) – Bảo vệ dòng điện nguồn
253数据处理算法 (shùjù chǔlǐ suànfǎ) – Thuật toán xử lý dữ liệu
254超高清视频 (chāogāoqīng shìpín) – Video siêu nét
255集成电路设计方案 (jíchéng diànlù shèjì fāng’àn) – Kế hoạch thiết kế vi mạch tích hợp
256硬盘容量 (yìngpán róngliàng) – Dung lượng ổ cứng
257高性能处理器 (gāoxìngnéng chǔlǐqì) – Bộ xử lý hiệu suất cao
258超薄显示技术 (chāo bó xiǎnshì jìshù) – Công nghệ hiển thị siêu mảnh
259电源模块 (diànyuán mókuài) – Module nguồn điện
260集成电路市场规模 (jíchéng diànlù shìchǎng guīmó) – Quy mô thị trường vi mạch tích hợp
261数据安全性 (shùjù ānquán xìng) – An ninh dữ liệu
262超高频射频通信 (chāogāopín shèpín tōngxìn) – Truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
263集成电路研发中心 (jíchéng diànlù yánfā zhōngxīn) – Trung tâm nghiên cứu và phát triển vi mạch tích hợp
264超级计算机处理器 (chāojí jìsuànjī chǔlǐqì) – Bộ xử lý máy tính siêu việt
265数据传输延迟 (shùjù chuánshū yánchí) – Độ trễ truyền dữ liệu
266高效能电源设计 (gāoxiào néng diànyuán shèjì) – Thiết kế nguồn điện hiệu suất cao
267微处理器测试 (wēichǔlǐqì cèshì) – Kiểm thử vi xử lý
268数据传输协议标准 (shùjù chuánshū xiéyì biāozhǔn) – Tiêu chuẩn giao thức truyền dữ liệu
269高性能图形处理 (gāoxìngnéng túxíng chǔlǐ) – Xử lý hình ảnh hiệu suất cao
270集成电路设计工具 (jíchéng diànlù shèjì gōngjù) – Công cụ thiết kế vi mạch tích hợp
271超薄屏幕显示 (chāo bó píngmù xiǎnshì) – Hiển thị màn hình siêu mảnh
272电源管理模块设计 (diànyuán guǎnlǐ mókuài shèjì) – Thiết kế module quản lý nguồn điện
273数据处理器架构 (shùjù chǔlǐqì jiàgòu) – Kiến trúc bộ xử lý dữ liệu
274集成电路生产车间 (jíchéng diànlù shēngchǎn chējiān) – Nhà máy sản xuất vi mạch tích hợp
275超高分辨率摄像头 (chāogāo fēnbiàn lǜ shèxiàngtóu) – Camera siêu độ phân giải
276电源电路设计师 (diànyuán diànlù shèjìshī) – Nhà thiết kế mạch điện nguồn
277数据存储技术趋势 (shùjù cúnchǔ jìshù qūshì) – Xu hướng công nghệ lưu trữ dữ liệu
278集成电路设计流程规范 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng guīfàn) – Quy định quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
279超高频射频器件 (chāogāopín shèpín qìjiàn) – Linh kiện tần số siêu cao và tần số radio
280数据备份与还原 (shùjù bèifèn yǔ huányuán) – Sao lưu và khôi phục dữ liệu
281集成电路测试设备供应商 (jíchéng diànlù cèshì shèbèi gōngyìngshāng) – Nhà cung cấp thiết bị kiểm thử vi mạch tích hợp
282超薄显示技术趋势 (chāo bó xiǎnshì jìshù qūshì) – Xu hướng công nghệ hiển thị siêu mảnh
283电子器件封装 (diànzǐ qìjiàn fēngzhuāng) – Đóng gói linh kiện điện tử
284高性能计算机系统 (gāoxìngnéng jìsuànjī xìtǒng) – Hệ thống máy tính hiệu suất cao
285数据传输安全性 (shùjù chuánshū ānquán xìng) – An ninh truyền dữ liệu
286硬盘读取头 (yìngpán dúqǔ tóu) – Đầu đọc ổ cứng
287超级计算机网络 (chāojí jìsuànjī wǎngluò) – Mạng máy tính siêu việt
288集成电路制造工艺流程 (jíchéng diànlù zhìzào gōngyì liúchéng) – Quy trình sản xuất vi mạch tích hợp
289超高分辨率摄像技术 (chāogāo fēnbiàn lǜ shèxiàng jìshù) – Công nghệ camera siêu độ phân giải
290数据处理算法优化 (shùjù chǔlǐ suànfǎ yōuhuà) – Tối ưu hóa thuật toán xử lý dữ liệu
291集成电路研发成果 (jíchéng diànlù yánfā chéngguǒ) – Thành tựu nghiên cứu và phát triển vi mạch tích hợp
292超薄显示器设计 (chāo bó xiǎnshìqì shèjì) – Thiết kế màn hình siêu mảnh
293电源管理系统集成 (diànyuán guǎnlǐ xìtǒng jíchéng) – Tích hợp hệ thống quản lý nguồn điện
294高性能图像处理器设计 (gāoxìngnéng túxiàng chǔlǐqì shèjì) – Thiết kế bộ xử lý hình ảnh hiệu suất cao
295超高频射频通信设备 (chāogāopín shèpín tōngxìn shèbèi) – Thiết bị truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
296数据传输速度测试 (shùjù chuánshū sùdù cèshì) – Kiểm thử tốc độ truyền dữ liệu
297集成电路应用领域 (jíchéng diànlù yìngyòng lǐngyù) – Lĩnh vực ứng dụng của vi mạch tích hợp
298数据传输距离 (shùjù chuánshū jùlí) – Khoảng cách truyền dữ liệu
299超高性能处理器设计 (chāogāo xìngnéng chǔlǐqì shèjì) – Thiết kế bộ xử lý hiệu suất cao siêu việt
300电源电压调节 (diànyuán diànyā diàojié) – Điều chỉnh điện áp nguồn điện
301集成电路供应链 (jíchéng diànlù gōngyìngliàn) – Chuỗi cung ứng vi mạch tích hợp
302超高分辨率显示技术 (chāogāo fēnbiàn lǜ xiǎnshì jìshù) – Công nghệ hiển thị siêu độ phân giải
303电源管理电路设计 (diànyuán guǎnlǐ diànlù shèjì) – Thiết kế mạch quản lý nguồn điện
304数据传输协议优化 (shùjù chuánshū xiéyì yōuhuà) – Tối ưu hóa giao thức truyền dữ liệu
305集成电路开发工具 (jíchéng diànlù kāifā gōngjù) – Công cụ phát triển vi mạch tích hợp
306超薄显示技术应用 (chāo bó xiǎnshì jìshù yìngyòng) – Ứng dụng công nghệ hiển thị siêu mảnh
307电源管理芯片应用 (diànyuán guǎnlǐ xīnpiàn yìngyòng) – Ứng dụng chip quản lý nguồn điện
308数据传输带宽 (shùjù chuánshū dàikuān) – Băng thông truyền dữ liệu
309集成电路产业发展 (jíchéng diànlù chǎnyè fāzhǎn) – Phát triển ngành công nghiệp vi mạch tích hợp
310超高频射频技术应用 (chāogāopín shèpín jìshù yìngyòng) – Ứng dụng công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
311电子器件生产 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn) – Sản xuất linh kiện điện tử
312高性能计算平台设计 (gāoxìngnéng jìsuàn píngtái shèjì) – Thiết kế nền tảng tính toán hiệu suất cao
313集成电路制造企业 (jíchéng diànlù zhìzào qǐyè) – Doanh nghiệp sản xuất vi mạch tích hợp
314数据加密算法 (shùjù jiāmiǎo suànfǎ) – Thuật toán mã hóa dữ liệu
315超薄屏幕设计 (chāo bó píngmù shèjì) – Thiết kế màn hình siêu mảnh
316电源管理技术创新 (diànyuán guǎnlǐ jìshù chuàngxīn) – Đổi mới công nghệ quản lý nguồn điện
317集成电路测试方法 (jíchéng diànlù cèshì fāngfǎ) – Phương pháp kiểm thử vi mạch tích hợp
318超高频射频通信协议 (chāogāopín shèpín tōngxìn xiéyì) – Giao thức truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
319电子器件设计规范 (diànzǐ qìjiàn shèjì guīfàn) – Quy định thiết kế linh kiện điện tử
320数据传输协议标准化 (shùjù chuánshū xiéyì biāozhǔnhuà) – Tiêu chuẩn hóa giao thức truyền dữ liệu
321超薄显示屏技术 (chāo bó xiǎnshì píng jìshù) – Công nghệ màn hình siêu mảnh
322电源管理系统优化 (diànyuán guǎnlǐ xìtǒng yōuhuà) – Tối ưu hóa hệ thống quản lý nguồn điện
323集成电路应用开发 (jíchéng diànlù yìngyòng kāifā) – Phát triển ứng dụng vi mạch tích hợp
324超高性能计算机网络 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī wǎngluò) – Mạng máy tính siêu việt hiệu suất cao
325数据隐私保护法 (shùjù yǐnsī bǎohù fǎ) – Luật bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu
326超级计算机应用 (chāojí jìsuànjī yìngyòng) – Ứng dụng máy tính siêu việt
327电源电流稳定性 (diànyuán diànlìu wěndìngxìng) – Ổn định dòng điện nguồn
328集成电路设计流程规定 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng guīdìng) – Quy định quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
329超薄屏幕生产技术 (chāo bó píngmù shēngchǎn jìshù) – Công nghệ sản xuất màn hình siêu mảnh
330数据传输速率标准 (shùjù chuánshū sùdù biāozhǔn) – Tiêu chuẩn tốc độ truyền dữ liệu
331集成电路制造业 (jíchéng diànlù zhìzào yè) – Ngành công nghiệp sản xuất vi mạch tích hợp
332数据处理性能测试 (shùjù chǔlǐ xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất xử lý dữ liệu
333超高频射频通信设施 (chāogāopín shèpín tōngxìn shèshī) – Cơ sở truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
334集成电路技术创新 (jíchéng diànlù jìshù chuàngxīn) – Đổi mới công nghệ vi mạch tích hợp
335高性能计算平台部署 (gāoxìngnéng jìsuàn píngtái bùshǔ) – Triển khai nền tảng tính toán hiệu suất cao
336集成电路设计误差 (jíchéng diànlù shèjì wùchā) – Sai số thiết kế vi mạch tích hợp
337超高频射频干扰 (chāogāopín shèpín gānrǎo) – Nhiễu sóng tần số siêu cao và tần số radio
338电源管理系统配置 (diànyuán guǎnlǐ xìtǒng pèizhì) – Cấu hình hệ thống quản lý nguồn điện
339集成电路生产效率 (jíchéng diànlù shēngchǎn xiàolǜ) – Hiệu suất sản xuất vi mạch tích hợp
340超薄显示技术市场 (chāo bó xiǎnshì jìshù shìchǎng) – Thị trường công nghệ hiển thị siêu mảnh
341电子器件测试方法 (diànzǐ qìjiàn cèshì fāngfǎ) – Phương pháp kiểm thử linh kiện điện tử
342高性能计算机架构 (gāoxìngnéng jìsuànjī jiàgòu) – Kiến trúc máy tính hiệu suất cao
343数据传输稳定性 (shùjù chuánshū wěndìngxìng) – Ổn định truyền dữ liệu
344集成电路应用案例 (jíchéng diànlù yìngyòng ànlì) – Các trường hợp ứng dụng vi mạch tích hợp
345超高性能计算机应用 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yìngyòng) – Ứng dụng máy tính siêu việt hiệu suất cao
346电源电流监测 (diànyuán diànlìu jiāncè) – Giám sát dòng điện nguồn
347超薄屏幕制造工艺 (chāo bó píngmù zhìzào gōngyì) – Quy trình sản xuất màn hình siêu mảnh
348数据传输速度优化 (shùjù chuánshū sùdù yōuhuà) – Tối ưu hóa tốc độ truyền dữ liệu
349集成电路市场份额竞争 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é jìngzhēng) – Cạnh tranh phần trăm thị trường vi mạch tích hợp
350超高频射频技术发展 (chāogāopín shèpín jìshù fāzhǎn) – Phát triển công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
351电源管理系统升级 (diànyuán guǎnlǐ xìtǒng shēngjí) – Nâng cấp hệ thống quản lý nguồn điện
352集成电路设计优化方案 (jíchéng diànlù shèjì yōuhuà fāng’àn) – Kế hoạch tối ưu hóa thiết kế vi mạch tích hợp
353超薄显示器市场需求 (chāo bó xiǎnshìqì shìchǎng xūqiú) – Nhu cầu thị trường màn hình siêu mảnh
354集成电路测试报告 (jíchéng diànlù cèshì bàogào) – Báo cáo kiểm thử vi mạch tích hợp
355超高性能图像处理 (chāogāo xìngnéng túxiàng chǔlǐ) – Xử lý hình ảnh hiệu suất cao siêu việt
356电源电流保护装置 (diànyuán diànlìu bǎohù zhuāngzhì) – Thiết bị bảo vệ dòng điện nguồn
357集成电路设计费用 (jíchéng diànlù shèjì fèiyòng) – Chi phí thiết kế vi mạch tích hợp
358超薄屏幕市场竞争 (chāo bó píngmù shìchǎng jìngzhēng) – Cạnh tranh thị trường màn hình siêu mảnh
359数据备份和恢复 (shùjù bèifèn hé huīfù) – Sao lưu và khôi phục dữ liệu
360集成电路供应商 (jíchéng diànlù gōngyìngshāng) – Nhà cung cấp vi mạch tích hợp
361超高频射频器件设计 (chāogāopín shèpín qìjiàn shèjì) – Thiết kế linh kiện tần số siêu cao và tần số radio
362电子器件制造工艺 (diànzǐ qìjiàn zhìzào gōngyì) – Quy trình sản xuất linh kiện điện tử
363高性能计算机硬件 (gāoxìngnéng jìsuànjī yìngjiàn) – Phần cứng máy tính hiệu suất cao
364集成电路技术应用 (jíchéng diànlù jìshù yìngyòng) – Ứng dụng công nghệ vi mạch tích hợp
365超薄显示屏生产 (chāo bó xiǎnshì píng shēngchǎn) – Sản xuất màn hình siêu mảnh
366数据传输安全协议 (shùjù chuánshū ānquán xiéyì) – Giao thức an toàn truyền dữ liệu
367集成电路市场份额占有率 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é zhànyǒulǜ) – Tỷ lệ chiếm phần trăm thị trường vi mạch tích hợp
368超高性能计算平台 (chāogāo xìngnéng jìsuàn píngtái) – Nền tảng tính toán hiệu suất cao siêu việt
369电源电路安全性 (diànyuán diànlù ānquán xìng) – An toàn mạch điện nguồn điện
370集成电路设计限制 (jíchéng diànlù shèjì xiànzhì) – Ràng buộc trong thiết kế vi mạch tích hợp
371数据处理算法研究 (shùjù chǔlǐ suànfǎ yánjiū) – Nghiên cứu thuật toán xử lý dữ liệu
372集成电路生产线 (jíchéng diànlù shēngchǎnxiàn) – Dây chuyền sản xuất vi mạch tích hợp
373超高频射频天线 (chāogāopín shèpín tiānxiàn) – Anten tần số siêu cao và tần số radio
374电子器件材料 (diànzǐ qìjiàn cáiliào) – Vật liệu linh kiện điện tử
375集成电路市场调查 (jíchéng diànlù shìchǎng diàochá) – Khảo sát thị trường vi mạch tích hợp
376超薄显示屏设计 (chāo bó xiǎnshì píng shèjì) – Thiết kế màn hình siêu mảnh
377电源管理技术规范 (diànyuán guǎnlǐ jìshù guīfàn) – Quy định công nghệ quản lý nguồn điện
378超高性能计算机配置 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī pèizhì) – Cấu hình máy tính siêu việt hiệu suất cao
379电源电路设计原则 (diànyuán diànlù shèjì yuánzé) – Nguyên tắc thiết kế mạch điện nguồn điện
380集成电路制造过程 (jíchéng diànlù zhìzào guòchéng) – Quy trình sản xuất vi mạch tích hợp
381超薄屏幕技术趋势 (chāo bó píngmù jìshù qūshì) – Xu hướng công nghệ màn hình siêu mảnh
382数据传输协议分析 (shùjù chuánshū xiéyì fēnxī) – Phân tích giao thức truyền dữ liệu
383集成电路研究中心 (jíchéng diànlù yánjiū zhōngxīn) – Trung tâm nghiên cứu vi mạch tích hợp
384超高频射频通信技术 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù) – Công nghệ truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
385电子器件生命周期 (diànzǐ qìjiàn shēngmìng zhōuqī) – Chu kỳ sản phẩm linh kiện điện tử
386超高性能处理器架构 (chāogāo xìngnéng chǔlǐqì jiàgòu) – Kiến trúc bộ xử lý hiệu suất cao siêu việt
387数据传输错误率 (shùjù chuánshū cuòwùlǜ) – Tỷ lệ lỗi truyền dữ liệu
388集成电路技术交流会 (jíchéng diànlù jìshù jiāoliú huì) – Hội thảo giao lưu công nghệ vi mạch tích hợp
389集成电路功能测试 (jíchéng diànlù gōngnéng cèshì) – Kiểm thử chức năng vi mạch tích hợp
390超高性能图形处理 (chāogāo xìngnéng túxíng chǔlǐ) – Xử lý đồ họa hiệu suất cao siêu việt
391电源电路电容 (diànyuán diànlù diàncáp) – Điện dung mạch điện nguồn điện
392集成电路生产技术 (jíchéng diànlù shēngchǎn jìshù) – Công nghệ sản xuất vi mạch tích hợp
393超薄屏幕市场规模 (chāo bó píngmù shìchǎng guīmó) – Quy mô thị trường màn hình siêu mảnh
394集成电路供应商排名 (jíchéng diànlù gōngyìngshāng páimíng) – Xếp hạng nhà cung cấp vi mạch tích hợp
395超高频射频测试 (chāogāopín shèpín cèshì) – Kiểm thử tần số siêu cao và tần số radio
396电子器件故障诊断 (diànzǐ qìjiàn gùzhàng zhěnduàn) – Chẩn đoán lỗi linh kiện điện tử
397集成电路设计原则 (jíchéng diànlù shèjì yuánzé) – Nguyên tắc thiết kế vi mạch tích hợp
398超高性能计算机应用案例 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yìngyòng ànlì) – Các trường hợp ứng dụng máy tính siêu việt hiệu suất cao
399电源电路电感 (diànyuán diànlù diàngàn) – Cuộn cảm mạch điện nguồn điện
400集成电路技术研发 (jíchéng diànlù jìshù yánfā) – Nghiên cứu và phát triển công nghệ vi mạch tích hợp
401超薄屏幕设计师 (chāo bó píngmù shèjì shī) – Nhà thiết kế màn hình siêu mảnh
402数据传输协议优先级 (shùjù chuánshū xiéyì yōuxiān jí) – Ưu tiên giao thức truyền dữ liệu
403集成电路生产过程 (jíchéng diànlù shēngchǎn guòchéng) – Quy trình sản xuất vi mạch tích hợp
404超高频射频模块 (chāogāopín shèpín mókuài) – Mô-đun tần số siêu cao và tần số radio
405电源电路设计工程师 (diànyuán diànlù shèjì gōngchéngshī) – Kỹ sư thiết kế mạch điện nguồn điện
406集成电路设计特点 (jíchéng diànlù shèjì tèdiǎn) – Đặc điểm thiết kế vi mạch tích hợp
407超高性能计算机性能测试 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất máy tính siêu việt
408集成电路性能测试 (jíchéng diànlù xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất vi mạch tích hợp
409电源电路稳压器 (diànyuán diànlù wěnyāqì) – Stabilizer mạch điện nguồn điện
410集成电路市场发展 (jíchéng diànlù shìchǎng fāzhǎn) – Phát triển thị trường vi mạch tích hợp
411数据传输协议兼容性 (shùjù chuánshū xiéyì jiānróngxìng) – Tính tương thích của giao thức truyền dữ liệu
412集成电路生产成本 (jíchéng diànlù shēngchǎn chéngběn) – Chi phí sản xuất vi mạch tích hợp
413超高频射频频段 (chāogāopín shèpín pínduàn) – Dải tần số siêu cao và tần số radio
414电子器件生产工艺 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn gōngyì) – Quy trình sản xuất linh kiện điện tử
415超高性能计算机硬盘 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yìngpán) – Ổ đĩa cứng máy tính siêu việt hiệu suất cao
416电源电路过载保护 (diànyuán diànlù guòzài bǎohù) – Bảo vệ quá tải mạch điện nguồn điện
417集成电路技术推广 (jíchéng diànlù jìshù tuīguǎng) – Quảng bá công nghệ vi mạch tích hợp
418超薄屏幕制造商 (chāo bó píngmù zhìzào shāng) – Nhà sản xuất màn hình siêu mảnh
419集成电路市场份额数据 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é shùjù) – Dữ liệu phần trăm thị trường vi mạch tích hợp
420超高频射频天线设计 (chāogāopín shèpín tiānxiàn shèjì) – Thiết kế anten tần số siêu cao và tần số radio
421电源电路短路保护 (diànyuán diànlù duǎnlù bǎohù) – Bảo vệ mạch ngắn mạch điện nguồn điện
422集成电路设计原型 (jíchéng diànlù shèjì yuánxíng) – Mẫu nguyên thủy của thiết kế vi mạch tích hợp
423集成电路性能优化 (jíchéng diànlù xìngnéng yōuhuà) – Tối ưu hóa hiệu suất vi mạch tích hợp
424超高性能图形处理器 (chāogāo xìngnéng túxíng chǔlǐqì) – Bộ xử lý đồ họa hiệu suất cao siêu việt
425电源电路节能设计 (diànyuán diànlù jié néng shèjì) – Thiết kế tiết kiệm năng lượng cho mạch điện nguồn điện
426数据传输协议安全性 (shùjù chuánshū xiéyì ānquán xìng) – An toàn của giao thức truyền dữ liệu
427集成电路设计验证 (jíchéng diànlù shèjì yànzhèng) – Xác nhận thiết kế vi mạch tích hợp
428超高频射频传感器 (chāogāopín shèpín chuán gǎnqì) – Cảm biến tần số siêu cao và tần số radio
429电子器件生产成本 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn chéngběn) – Chi phí sản xuất linh kiện điện tử
430集成电路设计规范 (jíchéng diànlù shèjì guīfàn) – Quy chuẩn thiết kế vi mạch tích hợp
431超高性能计算机配置要求 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī pèizhì yāoqiú) – Yêu cầu cấu hình máy tính siêu việt hiệu suất cao
432电源电路过压保护 (diànyuán diànlù guòyā bǎohù) – Bảo vệ quá áp mạch điện nguồn điện
433集成电路技术合作 (jíchéng diànlù jìshù hézuò) – Hợp tác công nghệ vi mạch tích hợp
434超薄屏幕市场预测 (chāo bó píngmù shìchǎng yùcè) – Dự báo thị trường màn hình siêu mảnh
435集成电路生产自动化 (jíchéng diànlù shēngchǎn zìdònghuà) – Tự động hóa sản xuất vi mạch tích hợp
436超高频射频天线性能 (chāogāopín shèpín tiānxiàn xìngnéng) – Hiệu suất của anten tần số siêu cao và tần số radio
437电源电路故障诊断 (diànyuán diànlù gùzhàng zhěnduàn) – Chẩn đoán lỗi mạch điện nguồn điện
438集成电路设计自动化工具 (jíchéng diànlù shèjì zìdònghuà gōngjù) – Công cụ tự động hóa thiết kế vi mạch tích hợp
439超高性能计算机体积 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī tǐjí) – Kích thước máy tính siêu việt hiệu suất cao
440集成电路功耗管理 (jíchéng diànlù gōnghào guǎnlǐ) – Quản lý công suất của vi mạch tích hợp
441超高性能图像传感器 (chāogāo xìngnéng túxiàng chuán gǎnqì) – Cảm biến hình ảnh siêu việt hiệu suất cao
442电源电路滤波器 (diànyuán diànlù lǜbōqì) – Bộ lọc mạch điện nguồn điện
443集成电路市场竞争分析 (jíchéng diànlù shìchǎng jìngzhēng fēnxī) – Phân tích cạnh tranh thị trường vi mạch tích hợp
444超薄显示器生产技术 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn jìshù) – Công nghệ sản xuất màn hình siêu mảnh
445集成电路设计优化 (jíchéng diànlù shèjì yōuhuà) – Tối ưu hóa thiết kế vi mạch tích hợp
446超高频射频传输 (chāogāopín shèpín chuánshū) – Truyền dữ liệu tần số siêu cao và tần số radio
447电子器件散热设计 (diànzǐ qìjiàn sàn rè shèjì) – Thiết kế tản nhiệt linh kiện điện tử
448集成电路设计趋势 (jíchéng diànlù shèjì qūshì) – Xu hướng thiết kế vi mạch tích hợp
449超高性能计算机处理器 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī chǔlǐqì) – Bộ xử lý máy tính siêu việt hiệu suất cao
450电源电路过流保护 (diànyuán diànlù guòliú bǎohù) – Bảo vệ quá dòng mạch điện nguồn điện
451集成电路技术研究 (jíchéng diànlù jìshù yánjiū) – Nghiên cứu công nghệ vi mạch tích hợp
452超薄屏幕材料 (chāo bó píngmù cáiliào) – Vật liệu màn hình siêu mảnh
453数据传输协议实现 (shùjù chuánshū xiéyì shíxiàn) – Triển khai giao thức truyền dữ liệu
454集成电路生产环境 (jíchéng diànlù shēngchǎn huánjìng) – Môi trường sản xuất vi mạch tích hợp
455超高频射频通信系统 (chāogāopín shèpín tōngxìn xìtǒng) – Hệ thống truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
456电源电路设计规范 (diànyuán diànlù shèjì guīfàn) – Quy chuẩn thiết kế mạch điện nguồn điện
457集成电路设计中心 (jíchéng diànlù shèjì zhōngxīn) – Trung tâm thiết kế vi mạch tích hợp
458超高性能计算机应用领域 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yìngyòng lǐngyù) – Lĩnh vực ứng dụng máy tính siêu việt hiệu suất cao
459集成电路功率放大器 (jíchéng diànlù gōnglì fàngdàqì) – Bộ khuếch đại công suất vi mạch tích hợp
460超高性能计算机存储器 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī cúnchúqì) – Bộ nhớ máy tính siêu việt hiệu suất cao
461电源电路稳定性测试 (diànyuán diànlù wěndìng xìng cèshì) – Kiểm thử ổn định của mạch điện nguồn điện
462集成电路市场份额预测 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é yùcè) – Dự báo phần trăm thị trường vi mạch tích hợp
463数据传输协议错误检测 (shùjù chuánshū xiéyì cuòwù jiǎncè) – Kiểm tra lỗi giao thức truyền dữ liệu
464集成电路设计流程优化 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng yōuhuà) – Tối ưu hóa quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
465超高频射频模块设计 (chāogāopín shèpín mókuài shèjì) – Thiết kế mô-đun tần số siêu cao và tần số radio
466电子器件温度稳定性 (diànzǐ qìjiàn wēndù wěndìng xìng) – Ổn định nhiệt độ của linh kiện điện tử
467集成电路设计师 (jíchéng diànlù shèjì shī) – Nhà thiết kế vi mạch tích hợp
468超高性能计算机显示屏 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xiǎnshì píng) – Màn hình máy tính siêu việt hiệu suất cao
469电源电路防雷设计 (diànyuán diànlù fángléi shèjì) – Thiết kế chống sét mạch điện nguồn điện
470集成电路技术发展趋势 (jíchéng diànlù jìshù fāzhǎn qūshì) – Xu hướng phát triển công nghệ vi mạch tích hợp
471超薄显示器材料选择 (chāo bó xiǎnshìqì cáiliào xuǎnzé) – Lựa chọn vật liệu cho màn hình siêu mảnh
472集成电路生产质量控制 (jíchéng diànlù shēngchǎn zhìliàng kòngzhì) – Kiểm soát chất lượng sản xuất vi mạch tích hợp
473电源电路设计参数 (diànyuán diànlù shèjì cānshù) – Tham số thiết kế mạch điện nguồn điện
474超高性能计算机运行速度 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yùnxíng sùdù) – Tốc độ hoạt động của máy tính siêu việt hiệu suất cao
475集成电路功耗测试 (jíchéng diànlù gōnghào cèshì) – Kiểm thử công suất vi mạch tích hợp
476超高性能计算机性能评估 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìngnéng pínggū) – Đánh giá hiệu suất máy tính siêu việt hiệu suất cao
477电源电路峰值电流 (diànyuán diànlù fēngzhí diànliú) – Dòng điện đỉnh mạch điện nguồn điện
478集成电路市场调研报告 (jíchéng diànlù shìchǎng diàoyán bàogào) – Báo cáo nghiên cứu thị trường vi mạch tích hợp
479超薄显示器生产厂家 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn chǎnjiā) – Nhà sản xuất màn hình siêu mảnh
480数据传输协议加密 (shùjù chuánshū xiéyì jiāmiǎ) – Mã hóa giao thức truyền dữ liệu
481集成电路设计仿真 (jíchéng diànlù shèjì fǎngzhēn) – Mô phỏng thiết kế vi mạch tích hợp
482超高频射频发射器 (chāogāopín shèpín fāshèqì) – Bộ phát tần số siêu cao và tần số radio
483电子器件寿命测试 (diànzǐ qìjiàn shòumìng cèshì) – Kiểm thử tuổi thọ linh kiện điện tử
484超高性能计算机图形处理 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī túxíng chǔlǐ) – Xử lý đồ họa máy tính siêu việt hiệu suất cao
485电源电路阻抗匹配 (diànyuán diànlù zǔhài pīpèi) – Kết hợp trở kháng mạch điện nguồn điện
486集成电路技术应用案例 (jíchéng diànlù jìshù yìngyòng ànlì) – Các trường hợp ứng dụng công nghệ vi mạch tích hợp
487超薄显示器分辨率 (chāo bó xiǎnshìqì fēnbiàn lǜ) – Độ phân giải màn hình siêu mảnh
488数据传输协议延迟 (shùjù chuánshū xiéyì yánchí) – Độ trễ của giao thức truyền dữ liệu
489超高频射频天线设计师 (chāogāopín shèpín tiānxiàn shèjì shī) – Nhà thiết kế anten tần số siêu cao và tần số radio
490电源电路电压波动 (diànyuán diànlù diànyā bōdòng) – Sự dao động điện áp mạch điện nguồn điện
491集成电路设计要求 (jíchéng diànlù shèjì yāoqiú) – Yêu cầu thiết kế vi mạch tích hợp
492超高性能计算机硬件 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yìngjiàn) – Phần cứng máy tính siêu việt hiệu suất cao
493集成电路功耗降低技术 (jíchéng diànlù gōnghào jiàngdī jìshù) – Công nghệ giảm công suất vi mạch tích hợp
494超高性能计算机散热系统 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī sàn rè xìtǒng) – Hệ thống tản nhiệt máy tính siêu việt hiệu suất cao
495电源电路设计软件 (diànyuán diànlù shèjì ruǎnjiàn) – Phần mềm thiết kế mạch điện nguồn điện
496集成电路市场趋势分析 (jíchéng diànlù shìchǎng qūshì fēnxī) – Phân tích xu hướng thị trường vi mạch tích hợp
497超薄显示器技术创新 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù chuàngxīn) – Đổi mới công nghệ màn hình siêu mảnh
498数据传输协议可靠性 (shùjù chuánshū xiéyì kěkàoxìng) – Độ tin cậy của giao thức truyền dữ liệu
499集成电路设计安全性 (jíchéng diànlù shèjì ānquán xìng) – An toàn của thiết kế vi mạch tích hợp
500超高频射频调频器 (chāogāopín shèpín tiáopínqì) – Bộ điều chế tần số siêu cao và tần số radio
501电子器件设计参数 (diànzǐ qìjiàn shèjì cānshù) – Tham số thiết kế linh kiện điện tử
502集成电路设计流程规范 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng guīfàn) – Quy chuẩn quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
503超高性能计算机存储技术 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī cúnchú jìshù) – Công nghệ lưu trữ máy tính siêu việt hiệu suất cao
504电源电路过热保护 (diànyuán diànlù guòrè bǎohù) – Bảo vệ quá nhiệt mạch điện nguồn điện
505集成电路技术标准 (jíchéng diànlù jìshù biāozhǔn) – Tiêu chuẩn công nghệ vi mạch tích hợp
506超薄显示器性能评估 (chāo bó xiǎnshìqì xìngnéng pínggū) – Đánh giá hiệu suất màn hình siêu mảnh
507数据传输协议速度 (shùjù chuánshū xiéyì sùdù) – Tốc độ của giao thức truyền dữ liệu
508电源电路电流保护 (diànyuán diànlù diànliú bǎohù) – Bảo vệ dòng điện mạch điện nguồn điện
509集成电路设计思路 (jíchéng diànlù shèjì sīlù) – Phương pháp thiết kế vi mạch tích hợp
510超高性能计算机架构 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī jiàgòu) – Kiến trúc máy tính siêu việt hiệu suất cao
511集成电路功耗优化 (jíchéng diànlù gōnghào yōuhuà) – Tối ưu hóa công suất vi mạch tích hợp
512电源电路稳压器 (diànyuán diànlù wěnyā qì) – Stabilizer của mạch điện nguồn điện
513集成电路市场份额 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é) – Phần trăm thị trường vi mạch tích hợp
514超薄显示器技术趋势 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù qūshì) – Xu hướng công nghệ màn hình siêu mảnh
515数据传输协议可用性 (shùjù chuánshū xiéyì kěyòng xìng) – Khả năng sử dụng của giao thức truyền dữ liệu
516集成电路设计测试 (jíchéng diànlù shèjì cèshì) – Kiểm thử thiết kế vi mạch tích hợp
517电子器件故障分析 (diànzǐ qìjiàn gùzhàng fēnxī) – Phân tích lỗi linh kiện điện tử
518超高性能计算机处理速度 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī chǔlǐ sùdù) – Tốc độ xử lý máy tính siêu việt hiệu suất cao
519电源电路瞬态响应 (diànyuán diànlù shùntài xiǎngyìng) – Phản ứng chớp nhoáng của mạch điện nguồn điện
520集成电路技术革新 (jíchéng diànlù jìshù géxīn) – Đổi mới công nghệ vi mạch tích hợp
521超薄显示器设计方案 (chāo bó xiǎnshìqì shèjì fāng’àn) – Kế hoạch thiết kế màn hình siêu mảnh
522数据传输协议兼容性 (shùjù chuánshū xiéyì jiānróng xìng) – Khả năng tương thích của giao thức truyền dữ liệu
523电源电路设计标准 (diànyuán diànlù shèjì biāozhǔn) – Tiêu chuẩn thiết kế mạch điện nguồn điện
524集成电路设计应用 (jíchéng diànlù shèjì yìngyòng) – Ứng dụng thiết kế vi mạch tích hợp
525超高性能计算机应用软件 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yìngyòng ruǎnjiàn) – Phần mềm ứng dụng máy tính siêu việt hiệu suất cao
526集成电路功耗模型 (jíchéng diànlù gōnghào móxíng) – Mô hình công suất vi mạch tích hợp
527超高性能计算机软件开发 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī ruǎnjiàn kāifā) – Phát triển phần mềm cho máy tính siêu việt hiệu suất cao
528电源电路电感设计 (diànyuán diànlù diàngǎn shèjì) – Thiết kế cuộn cảm mạch điện nguồn điện
529集成电路市场份额预测 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é yùcè) – Dự đoán phần trăm thị trường vi mạch tích hợp
530超薄显示器市场竞争 (chāo bó xiǎnshìqì shìchǎng jìngzhēng) – Đối đầu trong thị trường màn hình siêu mảnh
531集成电路设计风险评估 (jíchéng diànlù shèjì fēngxiǎn pínggū) – Đánh giá rủi ro trong thiết kế vi mạch tích hợp
532超高频射频调制器 (chāogāopín shèpín tiáozhìqì) – Bộ điều chế tần số siêu cao và tần số radio
533电子器件故障排除 (diànzǐ qìjiàn gùzhàng páichú) – Loại bỏ lỗi của linh kiện điện tử
534集成电路设计软硬件 (jíchéng diànlù shèjì ruǎn yìngjiàn) – Phần mềm và phần cứng trong thiết kế vi mạch tích hợp
535超高性能计算机图像处理 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī túxiàng chǔlǐ) – Xử lý hình ảnh máy tính siêu việt hiệu suất cao
536电源电路电压稳定器 (diànyuán diànlù diànyā wěndìng qì) – Stabilizer điện áp của mạch điện nguồn điện
537集成电路技术规范 (jíchéng diànlù jìshù guīfàn) – Quy chuẩn công nghệ vi mạch tích hợp
538超薄显示器性能测试 (chāo bó xiǎnshìqì xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất màn hình siêu mảnh
539数据传输协议稳定性 (shùjù chuánshū xiéyì wěndìng xìng) – Ổn định của giao thức truyền dữ liệu
540集成电路生产质检 (jíchéng diànlù shēngchǎn zhìjiǎn) – Kiểm tra chất lượng sản xuất vi mạch tích hợp
541超高频射频天线工程师 (chāogāopín shèpín tiānxiàn gōngchéngshī) – Kỹ sư anten tần số siêu cao và tần số radio
542电源电路电流过载保护 (diànyuán diànlù diànliú guòzài bǎohù) – Bảo vệ quá tải dòng điện của mạch điện nguồn điện
543集成电路设计流程优势 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng yōushì) – Ưu điểm của quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
544超高性能计算机运算速度 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yùnsuàn sùdù) – Tốc độ tính toán của máy tính siêu việt hiệu suất cao
545集成电路功耗优化策略 (jíchéng diànlù gōnghào yōuhuà cèlüè) – Chiến lược tối ưu hóa công suất vi mạch tích hợp
546电源电路电容设计 (diànyuán diànlù diànróng shèjì) – Thiết kế tụ điện của mạch điện nguồn điện
547集成电路市场趋势预测 (jíchéng diànlù shìchǎng qūshì yùcè) – Dự báo xu hướng thị trường vi mạch tích hợp
548超薄显示器生产工艺 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn gōngyì) – Quy trình sản xuất màn hình siêu mảnh
549数据传输协议性能优化 (shùjù chuánshū xiéyì xìngnéng yōuhuà) – Tối ưu hóa hiệu suất của giao thức truyền dữ liệu
550集成电路设计流程改进 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng gǎijìn) – Cải tiến quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
551超高频射频接收器 (chāogāopín shèpín jiēshōuqì) – Bộ thu tần số siêu cao và tần số radio
552电子器件故障诊断 (diànzǐ qìjiàn gùzhàng zhěnduàn) – Chẩn đoán lỗi của linh kiện điện tử
553超高性能计算机运行内存 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yùnxíng nèicún) – Bộ nhớ hoạt động của máy tính siêu việt hiệu suất cao
554电源电路电流检测 (diànyuán diànlù diànliú jiǎncè) – Kiểm tra dòng điện của mạch điện nguồn điện
555集成电路技术发展前景 (jíchéng diànlù jìshù fāzhǎn qiánjǐng) – Triển vọng phát triển công nghệ vi mạch tích hợp
556超薄显示器生产线 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn xiàn) – Dây chuyền sản xuất màn hình siêu mảnh
557数据传输协议优化算法 (shùjù chuánshū xiéyì yōuhuà suànfa) – Thuật toán tối ưu hóa giao thức truyền dữ liệu
558超高频射频系统 (chāogāopín shèpín xìtǒng) – Hệ thống tần số siêu cao và tần số radio
559电源电路电压调整 (diànyuán diànlù diànyā tiáozhěng) – Điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
560超高性能计算机图灵测试 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī túlíng cèshì) – Kiểm tra Turing của máy tính siêu việt hiệu suất cao
561集成电路功耗监测 (jíchéng diànlù gōnghào jiāncè) – Giám sát công suất vi mạch tích hợp
562超高性能计算机磁盘 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī cípán) – Ổ đĩa của máy tính siêu việt hiệu suất cao
563电源电路电压调节器 (diànyuán diànlù diànyā tiáojiéqì) – Bộ điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
564超薄显示器刷新率 (chāo bó xiǎnshìqì shuāxīnlǜ) – Tần suất làm mới của màn hình siêu mảnh
565数据传输协议容错性 (shùjù chuánshū xiéyì róngcuò xìng) – Khả năng chống lỗi của giao thức truyền dữ liệu
566集成电路设计示范项目 (jíchéng diànlù shèjì shìfàn xiàngmù) – Dự án mẫu thiết kế vi mạch tích hợp
567超高频射频发射功率 (chāogāopín shèpín fāshè gōnglì) – Công suất phát của tần số siêu cao và tần số radio
568集成电路设计软件工程师 (jíchéng diànlù shèjì ruǎnjiàn gōngchéngshī) – Kỹ sư phần mềm thiết kế vi mạch tích hợp
569超高性能计算机电源 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī diànyuán) – Nguồn điện của máy tính siêu việt hiệu suất cao
570电源电路电流保持器 (diànyuán diànlù diànliú bǎochí qì) – Bộ giữ dòng điện của mạch điện nguồn điện
571集成电路设计质量控制 (jíchéng diànlù shèjì zhìliàng kòngzhì) – Kiểm soát chất lượng trong thiết kế vi mạch tích hợp
572超薄显示器价格竞争 (chāo bó xiǎnshìqì jiàgé jìngzhēng) – Cạnh tranh về giá của màn hình siêu mảnh
573集成电路设计案例 (jíchéng diànlù shèjì ànlì) – Các trường hợp thiết kế vi mạch tích hợp
574超高频射频天线技术 (chāogāopín shèpín tiānxiàn jìshù) – Công nghệ anten tần số siêu cao và tần số radio
575电源电路电压保护器 (diànyuán diànlù diànyā bǎohùqì) – Bảo vệ điện áp của mạch điện nguồn điện
576集成电路设计环境 (jíchéng diànlù shèjì huánjìng) – Môi trường thiết kế vi mạch tích hợp
577超高性能计算机网络拓扑 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī wǎngluò tuópō) – Topology của mạng máy tính siêu việt hiệu suất cao
578超高性能计算机算法 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī suànfa) – Thuật toán của máy tính siêu việt hiệu suất cao
579电源电路故障排查 (diànyuán diànlù gùzhàng páichá) – Dò tìm lỗi của mạch điện nguồn điện
580超薄显示器生产能力 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn nénglì) – Năng lực sản xuất của màn hình siêu mảnh
581数据传输协议安全机制 (shùjù chuánshū xiéyì ānquán jīzhì) – Cơ chế an toàn của giao thức truyền dữ liệu
582集成电路设计流程缩短 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng suōduǎn) – Rút ngắn quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
583电子器件生产线 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn xiàn) – Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử
584集成电路设计团队 (jíchéng diànlù shèjì tuánduì) – Nhóm thiết kế vi mạch tích hợp
585超高性能计算机性能测试 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất của máy tính siêu việt hiệu suất cao
586电源电路电流源 (diànyuán diànlù diànliú yuán) – Nguồn dòng điện của mạch điện nguồn điện
587集成电路市场竞争分析 (jíchéng diànlù shìchǎng jìngzhēng fēnxī) – Phân tích cạnh tranh trên thị trường vi mạch tích hợp
588超薄显示器技术创新 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù chuàng xīn) – Đổi mới công nghệ của màn hình siêu mảnh
589数据传输协议性能评估 (shùjù chuánshū xiéyì xìngnéng pínggū) – Đánh giá hiệu suất của giao thức truyền dữ liệu
590集成电路设计质量改进 (jíchéng diànlù shèjì zhìliàng gǎijìn) – Cải thiện chất lượng trong thiết kế vi mạch tích hợp
591电源电路电压调整技术 (diànyuán diànlù diànyā tiáojié jìshù) – Công nghệ điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
592超高性能计算机系统架构 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng jiàgòu) – Kiến trúc hệ thống của máy tính siêu việt hiệu suất cao
593集成电路功耗优化算法 (jíchéng diànlù gōnghào yōuhuà suànfa) – Thuật toán tối ưu hóa công suất vi mạch tích hợp
594超高性能计算机虚拟化技术 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xūnǐhuà jìshù) – Công nghệ ảo hóa của máy tính siêu việt hiệu suất cao
595电源电路电流控制器 (diànyuán diànlù diànliú kòngzhìqì) – Bộ điều khiển dòng điện của mạch điện nguồn điện
596集成电路市场发展趋势 (jíchéng diànlù shìchǎng fāzhǎn qūshì) – Xu hướng phát triển thị trường vi mạch tích hợp
597超薄显示器生产材料 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn cáiliào) – Vật liệu sản xuất của màn hình siêu mảnh
598数据传输协议性能测试 (shùjù chuánshū xiéyì xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất của giao thức truyền dữ liệu
599集成电路设计风险管理 (jíchéng diànlù shèjì fēngxiǎn guǎnlǐ) – Quản lý rủi ro trong thiết kế vi mạch tích hợp
600电子器件生产质量控制 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn zhìliàng kòngzhì) – Kiểm soát chất lượng sản xuất linh kiện điện tử
601集成电路设计技术难题 (jíchéng diànlù shèjì jìshù nántí) – Những vấn đề khó khăn trong thiết kế vi mạch tích hợp
602超高性能计算机图像处理器 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī túxiàng chǔlǐqì) – Bộ xử lý hình ảnh của máy tính siêu việt hiệu suất cao
603电源电路电容器 (diànyuán diànlù diànróngqì) – Tụ điện của mạch điện nguồn điện
604集成电路生产过程 (jíchéng diànlù shēngchǎn guòchéng) – Quy trình sản xuất của vi mạch tích hợp
605数据传输协议安全性评估 (shùjù chuánshū xiéyì ānquán xìng pínggū) – Đánh giá an toàn của giao thức truyền dữ liệu
606集成电路设计实践经验 (jíchéng diànlù shèjì shíjiàn jīngyàn) – Kinh nghiệm thực tế trong thiết kế vi mạch tích hợp
607超高频射频通信标准 (chāogāopín shèpín tōngxìn biāozhǔn) – Tiêu chuẩn truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
608电源电路电压稳定性 (diànyuán diànlù diànyā wěndìng xìng) – Ổn định điện áp của mạch điện nguồn điện
609超高性能计算机系统集成 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng jíchéng) – Tích hợp hệ thống của máy tính siêu việt hiệu suất cao
610集成电路功耗管理 (jíchéng diànlù gōnghào guǎnlǐ) – Quản lý công suất vi mạch tích hợp
611超高性能计算机性能评估 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìngnéng pínggū) – Đánh giá hiệu suất của máy tính siêu việt hiệu suất cao
612电源电路电流稳定器 (diànyuán diànlù diànliú wěndìng qì) – Stabilizer dòng điện của mạch điện nguồn điện
613集成电路应用案例 (jíchéng diànlù yìngyòng ànlì) – Các trường hợp ứng dụng của vi mạch tích hợp
614超薄显示器生产过程 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn guòchéng) – Quy trình sản xuất của màn hình siêu mảnh
615数据传输协议错误检测 (shùjù chuánshū xiéyì cuòwù jiǎncè) – Kiểm tra lỗi của giao thức truyền dữ liệu
616集成电路设计标准 (jíchéng diànlù shèjì biāozhǔn) – Tiêu chuẩn thiết kế vi mạch tích hợp
617超高频射频通信距离 (chāogāopín shèpín tōngxìn jùlí) – Khoảng cách truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
618电子器件生产工程师 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn gōngchéngshī) – Kỹ sư sản xuất linh kiện điện tử
619集成电路设计教育 (jíchéng diànlù shèjì jiàoyù) – Giáo dục về thiết kế vi mạch tích hợp
620超高性能计算机系统优化 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yōuhuà) – Tối ưu hóa hệ thống của máy tính siêu việt hiệu suất cao
621电源电路电流放大器 (diànyuán diànlù diànliú fàngdàqì) – Bộ khuếch đại dòng điện của mạch điện nguồn điện
622集成电路市场份额排名 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é páimíng) – Xếp hạng phần trăm thị trường của vi mạch tích hợp
623超薄显示器技术趋势 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù qūshì) – Xu hướng công nghệ của màn hình siêu mảnh
624数据传输协议性能分析 (shùjù chuánshū xiéyì xìngnéng fēnxī) – Phân tích hiệu suất của giao thức truyền dữ liệu
625集成电路设计实验 (jíchéng diànlù shèjì shíyàn) – Thử nghiệm thiết kế vi mạch tích hợp
626超高频射频天线调谐 (chāogāopín shèpín tiānxiàn tiáohé) – Điều chỉnh anten tần số siêu cao và tần số radio
627电源电路电压降低 (diànyuán diànlù diànyā jiàngdī) – Giảm điện áp của mạch điện nguồn điện
628集成电路设计案例分析 (jíchéng diànlù shèjì ànlì fēnxī) – Phân tích trường hợp thiết kế vi mạch tích hợp
629超高性能计算机网络拓扑结构 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī wǎngluò tuópō jiégòu) – Cấu trúc topology của mạng máy tính siêu việt hiệu suất cao
630集成电路功耗测试设备 (jíchéng diànlù gōnghào cèshì shèbèi) – Thiết bị kiểm thử công suất vi mạch tích hợp
631超高性能计算机存储器 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī cúnchúqì) – Bộ nhớ của máy tính siêu việt hiệu suất cao
632电源电路电压监测 (diànyuán diànlù diànyā jiāncè) – Giám sát điện áp của mạch điện nguồn điện
633集成电路市场份额预测 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é yùcè) – Dự báo phần trăm thị trường của vi mạch tích hợp
634超薄显示器生产技术创新 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn jìshù chuàng xīn) – Đổi mới công nghệ sản xuất màn hình siêu mảnh
635集成电路设计生命周期 (jíchéng diànlù shèjì shēngmìng zhōuqī) – Chu kỳ đời sống của thiết kế vi mạch tích hợp
636超高频射频通信速率 (chāogāopín shèpín tōngxìn sùlǜ) – Tốc độ truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
637电子器件生产流程 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn liúchéng) – Quy trình sản xuất linh kiện điện tử
638集成电路设计优化工具 (jíchéng diànlù shèjì yōuhuà gōngjù) – Công cụ tối ưu hóa thiết kế vi mạch tích hợp
639超高性能计算机电源管理 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī diànyuán guǎnlǐ) – Quản lý nguồn điện của máy tính siêu việt hiệu suất cao
640电源电路电流检测器 (diànyuán diànlù diànliú jiǎncèqì) – Bộ đo dòng điện của mạch điện nguồn điện
641集成电路设计规范制定 (jíchéng diànlù shèjì guīfàn zhìdìng) – Lập kế hoạch chuẩn thiết kế vi mạch tích hợp
642超薄显示器价格竞争力 (chāo bó xiǎnshìqì jiàgé jìngzhēnglì) – Sức cạnh tranh về giá của màn hình siêu mảnh
643数据传输协议实现技术 (shùjù chuánshū xiéyì shíxiàn jìshù) – Công nghệ triển khai giao thức truyền dữ liệu
644集成电路设计实践项目 (jíchéng diànlù shèjì shíjiàn xiàngmù) – Dự án thực tế thiết kế vi mạch tích hợp
645超高频射频通信协议 (chāogāopín shèpín tōngxìn xiéyì) – Giao thức truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
646电源电路电压调整器 (diànyuán diànlù diànyā tiáojiéqì) – Bộ điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
647集成电路设计开发过程 (jíchéng diànlù shèjì kāifā guòchéng) – Quy trình phát triển thiết kế vi mạch tích hợp
648超高性能计算机系统部署 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng bùshǔ) – Triển khai hệ thống của máy tính siêu việt hiệu suất cao
649集成电路物联网应用 (jíchéng diànlù wùliánwǎng yìngyòng) – Ứng dụng Internet of Things (IoT) của vi mạch tích hợp
650超高性能计算机测试 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī cèshì) – Kiểm thử của máy tính siêu việt hiệu suất cao
651电源电路电流传感器 (diànyuán diànlù diànliú chuángǎnqì) – Cảm biến dòng điện của mạch điện nguồn điện
652集成电路市场趋势分析 (jíchéng diànlù shìchǎng qūshì fēnxī) – Phân tích xu hướng thị trường của vi mạch tích hợp
653超薄显示器生产原料 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn yuánliào) – Nguyên liệu sản xuất của màn hình siêu mảnh
654数据传输协议优化方法 (shùjù chuánshū xiéyì yōuhuà fāngfǎ) – Phương pháp tối ưu hóa của giao thức truyền dữ liệu
655超高频射频通信距离测试 (chāogāopín shèpín tōngxìn jùlí cèshì) – Kiểm thử khoảng cách truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
656集成电路设计开发团队 (jíchéng diànlù shèjì kāifā tuánduì) – Nhóm phát triển thiết kế vi mạch tích hợp
657超高性能计算机网络性能 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī wǎngluò xìngnéng) – Hiệu suất mạng của máy tính siêu việt hiệu suất cao
658电源电路电流保护 (diànyuán diànlù diànliú bǎohù) – Bảo vệ dòng điện của mạch điện nguồn điện
659集成电路设计团队协作 (jíchéng diànlù shèjì tuánduì xiézuò) – Hợp tác nhóm trong thiết kế vi mạch tích hợp
660超薄显示器生产工艺 (chāo bó xiǎnshìqì shēngchǎn gōngyì) – Quy trình sản xuất của màn hình siêu mảnh
661数据传输协议稳定性测试 (shùjù chuánshū xiéyì wěndìng xìng cèshì) – Kiểm thử ổn định của giao thức truyền dữ liệu
662集成电路设计质量评估 (jíchéng diànlù shèjì zhìliàng pínggū) – Đánh giá chất lượng trong thiết kế vi mạch tích hợp
663超高频射频通信安全 (chāogāopín shèpín tōngxìn ānquán) – An toàn của truyền thông tần số siêu cao và tần số radio
664集成电路设计参数优化 (jíchéng diànlù shèjì cānshù yōuhuà) – Tối ưu hóa thông số trong thiết kế vi mạch tích hợp
665超高性能计算机系统性能测试 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất hệ thống của máy tính siêu việt hiệu suất cao
666集成电路设计模拟 (jíchéng diànlù shèjì mónǐ) – Mô phỏng trong thiết kế vi mạch tích hợp
667超高性能计算机软件 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī ruǎnjiàn) – Phần mềm của máy tính siêu việt hiệu suất cao
668电源电路电容特性 (diànyuán diànlù diànróng tèxìng) – Đặc tính của tụ điện trong mạch điện nguồn điện
669集成电路生产设备 (jíchéng diànlù shēngchǎn shèbèi) – Thiết bị sản xuất của vi mạch tích hợp
670超薄显示器市场需求 (chāo bó xiǎnshìqì shìchǎng xūqiú) – Nhu cầu thị trường của màn hình siêu mảnh
671数据传输协议适配器 (shùjù chuánshū xiéyì shìpèiqì) – Bộ chuyển đổi của giao thức truyền dữ liệu
672集成电路设计验证 (jíchéng diànlù shèjì yànzhèng) – Xác minh thiết kế vi mạch tích hợp
673超高频射频通信速度 (chāogāopín shèpín tōngxìn sùdù) – Tốc độ truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
674电子器件生产效率 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn xiàolǜ) – Hiệu suất sản xuất của linh kiện điện tử
675超高性能计算机节能 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī jié néng) – Tiết kiệm năng lượng của máy tính siêu việt hiệu suất cao
676集成电路设计市场 (jíchéng diànlù shèjì shìchǎng) – Thị trường thiết kế vi mạch tích hợp
677超高频射频通信标准 (chāogāopín shèpín tōngxìn biāozhǔn) – Tiêu chuẩn truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
678集成电路设计优化方法 (jíchéng diànlù shèjì yōuhuà fāngfǎ) – Phương pháp tối ưu hóa thiết kế vi mạch tích hợp
679超高性能计算机系统配置 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng pèizhì) – Cấu hình hệ thống của máy tính siêu việt hiệu suất cao
680电源电路电流限制器 (diànyuán diànlù diànliú xiànzhìqì) – Bộ giới hạn dòng điện của mạch điện nguồn điện
681集成电路市场竞争分析 (jíchéng diànlù shìchǎng jìngzhēng fēnxī) – Phân tích cạnh tranh thị trường của vi mạch tích hợp
682超薄显示器技术发展 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù fāzhǎn) – Phát triển công nghệ của màn hình siêu mảnh
683数据传输协议适用性 (shùjù chuánshū xiéyì shìyòng xìng) – Tính ứng dụng của giao thức truyền dữ liệu
684集成电路设计软件工具 (jíchéng diànlù shèjì ruǎnjiàn gōngjù) – Công cụ phần mềm trong thiết kế vi mạch tích hợp
685超高频射频通信技术 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù) – Công nghệ truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
686电子器件生产质量 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn zhìliàng) – Chất lượng sản xuất của linh kiện điện tử
687集成电路设计模块 (jíchéng diànlù shèjì mókuài) – Module trong thiết kế vi mạch tích hợp
688超高性能计算机散热系统 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī sàn rè xìtǒng) – Hệ thống làm mát của máy tính siêu việt hiệu suất cao
689电源电路电压调整 (diànyuán diànlù diànyā tiáojié) – Điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
690集成电路设计测试 (jíchéng diànlù shèjì cèshì) – Kiểm thử trong thiết kế vi mạch tích hợp
691超薄显示器市场份额 (chāo bó xiǎnshìqì shìchǎng fèn’é) – Phần trăm thị trường của màn hình siêu mảnh
692集成电路设计过程 (jíchéng diànlù shèjì guòchéng) – Quy trình trong thiết kế vi mạch tích hợp
693超高频射频通信设备 (chāogāopín shèpín tōngxìn shèbèi) – Thiết bị truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
694电源电路电流保护器 (diànyuán diànlù diànliú bǎohùqì) – Bảo vệ dòng điện của mạch điện nguồn điện
695集成电路设计功能 (jíchéng diànlù shèjì gōngnéng) – Chức năng trong thiết kế vi mạch tích hợp
696超高性能计算机系统性能优化 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng xìngnéng yōuhuà) – Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống của máy tính siêu việt hiệu suất cao
697集成电路设计效率 (jíchéng diànlù shèjì xiàolǜ) – Hiệu suất trong thiết kế vi mạch tích hợp
698超高性能计算机应用 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī yìngyòng) – Ứng dụng của máy tính siêu việt hiệu suất cao
699电源电路电感元件 (diànyuán diànlù diàngàn yuánjiàn) – Linh kiện cuộn cảm trong mạch điện nguồn điện
700集成电路生产流水线 (jíchéng diànlù shēngchǎn liúshuǐxiàn) – Dây chuyền sản xuất của vi mạch tích hợp
701超薄显示器技术特点 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù tèdiǎn) – Đặc điểm công nghệ của màn hình siêu mảnh
702数据传输协议标准化 (shùjù chuánshū xiéyì biāozhǔnhuà) – Tiêu chuẩn hóa của giao thức truyền dữ liệu
703集成电路设计解决方案 (jíchéng diànlù shèjì jiějué fāng’àn) – Giải pháp trong thiết kế vi mạch tích hợp
704超高频射频通信设施 (chāogāopín shèpín tōngxìn shèshī) – Cơ sở truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
705电子器件生产成本 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn chéngběn) – Chi phí sản xuất của linh kiện điện tử
706集成电路设计框架 (jíchéng diànlù shèjì kuàngjià) – Khung cảnh thiết kế vi mạch tích hợp
707电源电路电流调节 (diànyuán diànlù diànliú tiáojié) – Điều chỉnh dòng điện của mạch điện nguồn điện
708集成电路市场发展趋势 (jíchéng diànlù shìchǎng fāzhǎn qūshì) – Xu hướng phát triển thị trường của vi mạch tích hợp
709集成电路设计工作流程 (jíchéng diànlù shèjì gōngzuò liúchéng) – Quy trình làm việc trong thiết kế vi mạch tích hợp
710超高频射频通信技术创新 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù chuàng xīn) – Đổi mới công nghệ của tần số siêu cao và tần số radio
711电源电路电压调整方法 (diànyuán diànlù diànyā tiáojié fāngfǎ) – Phương pháp điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
712集成电路设计团队合作 (jíchéng diànlù shèjì tuánduì hézuò) – Hợp tác nhóm trong thiết kế vi mạch tích hợp
713超高性能计算机系统安全 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng ānquán) – An toàn của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
714电源电路电流监测 (diànyuán diànlù diànliú jiāncè) – Giám sát dòng điện của mạch điện nguồn điện
715集成电路生产技术 (jíchéng diànlù shēngchǎn jìshù) – Công nghệ sản xuất của vi mạch tích hợp
716超薄显示器技术应用 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù yìngyòng) – Ứng dụng công nghệ của màn hình siêu mảnh
717数据传输协议可扩展性 (shùjù chuánshū xiéyì kěkuòzhǎn xìng) – Khả năng mở rộng của giao thức truyền dữ liệu
718集成电路设计原理 (jíchéng diànlù shèjì yuánlǐ) – Nguyên lý trong thiết kế vi mạch tích hợp
719超高频射频通信天线 (chāogāopín shèpín tōngxìn tiānxiàn) – Anten truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
720电子器件生产流程 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn liúchéng) – Quy trình sản xuất của linh kiện điện tử
721集成电路设计工具软件 (jíchéng diànlù shèjì gōngjù ruǎnjiàn) – Phần mềm công cụ trong thiết kế vi mạch tích hợp
722电源电路电压稳定器 (diànyuán diànlù diànyā wěndìngqì) – Stabilizer điện áp của mạch điện nguồn điện
723集成电路市场规模 (jíchéng diànlù shìchǎng guīmó) – Quy mô thị trường của vi mạch tích hợp
724超薄显示器技术优势 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù yōushì) – Ưu điểm của công nghệ màn hình siêu mảnh
725数据传输协议实时性 (shùjù chuánshū xiéyì shíshíxìng) – Thời gian thực của giao thức truyền dữ liệu
726超高频射频通信信道 (chāogāopín shèpín tōngxìn xìndào) – Kênh truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
727电源电路电流保护电阻 (diànyuán diànlù diànliú bǎohù diànrésǔ) – Resistor bảo vệ dòng điện của mạch điện nguồn điện
728集成电路设计工程 (jíchéng diànlù shèjì gōngchéng) – Dự án trong thiết kế vi mạch tích hợp
729集成电路设计标准 (jíchéng diànlù shèjì biāozhǔn) – Tiêu chuẩn trong thiết kế vi mạch tích hợp
730超高性能计算机系统性能测试 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
731电源电路电流控制 (diànyuán diànlù diànliú kòngzhì) – Điều khiển dòng điện của mạch điện nguồn điện
732集成电路生产线 (jíchéng diànlù shēngchǎn xiàn) – Dây chuyền sản xuất của vi mạch tích hợp
733超薄显示器技术缺陷 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù quēxiàn) – Nhược điểm của công nghệ màn hình siêu mảnh
734数据传输协议稳定性 (shùjù chuánshū xiéyì wěndìngxìng) – Ổn định của giao thức truyền dữ liệu
735集成电路设计实验 (jíchéng diànlù shèjì shíyàn) – Thực nghiệm trong thiết kế vi mạch tích hợp
736超高频射频通信信号 (chāogāopín shèpín tōngxìn xìnhào) – Tín hiệu truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
737电子器件生产工艺 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn gōngyì) – Quy trình sản xuất của linh kiện điện tử
738超高性能计算机系统运行 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yùnxíng) – Hoạt động của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
739集成电路市场趋势 (jíchéng diànlù shìchǎng qūshì) – Xu hướng thị trường của vi mạch tích hợp
740数据传输协议可靠性测试 (shùjù chuánshū xiéyì kěkàoxìng cèshì) – Kiểm thử độ tin cậy của giao thức truyền dữ liệu
741集成电路设计过程控制 (jíchéng diànlù shèjì guòchéng kòngzhì) – Kiểm soát quy trình trong thiết kế vi mạch tích hợp
742超高频射频通信技术发展 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù fāzhǎn) – Phát triển công nghệ của tần số siêu cao và tần số radio
743电源电路电压调整原理 (diànyuán diànlù diànyā tiáojié yuánlǐ) – Nguyên lý điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
744集成电路设计技术 (jíchéng diànlù shèjì jìshù) – Công nghệ trong thiết kế vi mạch tích hợp
745超高性能计算机系统维护 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng wéihù) – Bảo trì của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
746集成电路设计进展 (jíchéng diànlù shèjì jìnzhǎn) – Tiến triển trong thiết kế vi mạch tích hợp
747超高性能计算机系统配置要求 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng pèizhì yāoqiú) – Yêu cầu cấu hình của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
748电源电路电流分析 (diànyuán diànlù diànliú fēnxī) – Phân tích dòng điện của mạch điện nguồn điện
749集成电路生产工艺 (jíchéng diànlù shēngchǎn gōngyì) – Quy trình sản xuất của vi mạch tích hợp
750超薄显示器技术趋势分析 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù qūshì fēnxī) – Phân tích xu hướng công nghệ của màn hình siêu mảnh
751集成电路设计实践 (jíchéng diànlù shèjì shíjiàn) – Thực hành trong thiết kế vi mạch tích hợp
752超高频射频通信技术应用 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù yìngyòng) – Ứng dụng công nghệ của tần số siêu cao và tần số radio
753电子器件生产设备 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn shèbèi) – Thiết bị sản xuất của linh kiện điện tử
754集成电路设计规范 (jíchéng diànlù shèjì guīfàn) – Quy định trong thiết kế vi mạch tích hợp
755超高性能计算机系统性能提升 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng xìngnéng tíshēng) – Nâng cao hiệu suất của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
756电源电路电压调节器 (diànyuán diànlù diànyā tiáojiéqì) – Voltage regulator của mạch điện nguồn điện
757集成电路市场竞争策略 (jíchéng diànlù shìchǎng jìngzhēng cèlüè) – Chiến lược cạnh tranh trên thị trường của vi mạch tích hợp
758超薄显示器技术特色 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù tèsè) – Đặc điểm nổi bật của công nghệ màn hình siêu mảnh
759数据传输协议安全性 (shùjù chuánshū xiéyì ānquánxìng) – An toàn của giao thức truyền dữ liệu
760集成电路设计进程 (jíchéng diànlù shèjì jìnchéng) – Tiến trình trong thiết kế vi mạch tích hợp
761超高频射频通信测试 (chāogāopín shèpín tōngxìn cèshì) – Kiểm thử truyền thông của tần số siêu cao và tần số radio
762电源电路电流保护装置 (diànyuán diànlù diànliú bǎohù zhuāngzhì) – Thiết bị bảo vệ dòng điện của mạch điện nguồn điện
763集成电路设计应用 (jíchéng diànlù shèjì yìngyòng) – Ứng dụng trong thiết kế vi mạch tích hợp
764超高性能计算机系统优势 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yōushì) – Ưu điểm của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
765集成电路设计质量 (jíchéng diànlù shèjì zhìliàng) – Chất lượng trong thiết kế vi mạch tích hợp
766超高性能计算机系统升级 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng shēngjí) – Nâng cấp hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
767电源电路电流模拟 (diànyuán diànlù diànliú móunǐ) – Mô phỏng dòng điện của mạch điện nguồn điện
768集成电路生产设施 (jíchéng diànlù shēngchǎn shèshī) – Cơ sở sản xuất của vi mạch tích hợp
769超薄显示器技术应用领域 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù yìngyòng lǐngyù) – Lĩnh vực ứng dụng của công nghệ màn hình siêu mảnh
770数据传输协议可靠性评估 (shùjù chuánshū xiéyì kěkàoxìng pínggū) – Đánh giá độ tin cậy của giao thức truyền dữ liệu
771超高频射频通信技术创新方向 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù chuàng xīn fāngxiàng) – Hướng sáng tạo của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
772电子器件生产工艺流程 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn gōngyì liúchéng) – Quy trình sản xuất của linh kiện điện tử
773超高性能计算机系统运维 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yùnwéi) – Quản lý và duy trì hệ thống của máy tính siêu việt hiệu suất cao
774电源电路电流检测器 (diànyuán diànlù diànliú jiǎncèqì) – Bộ kiểm tra dòng điện của mạch điện nguồn điện
775集成电路市场份额 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é) – Thị phần trên thị trường của vi mạch tích hợp
776超薄显示器技术发展趋势 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù fāzhǎn qūshì) – Xu hướng phát triển của công nghệ màn hình siêu mảnh
777数据传输协议实时性测试方法 (shùjù chuánshū xiéyì shíshíxìng cèshì fāngfǎ) – Phương pháp kiểm thử thời gian thực của giao thức truyền dữ liệu
778集成电路设计流程图解 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng tú jiě) – Sơ đồ giải thích quy trình trong thiết kế vi mạch tích hợp
779超高频射频通信技术应用案例 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù yìngyòng ànlì) – Trường hợp ứng dụng của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
780电源电路电压调整装置 (diànyuán diànlù diànyā tiáojié zhuāngzhì) – Thiết bị điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
781集成电路设计师培训 (jíchéng diànlù shèjìshī péixùn) – Đào tạo nhà thiết kế vi mạch tích hợp
782超高性能计算机系统性能优化 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng xìngnéng yōuhuà) – Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
783超高性能计算机系统布局 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng bùjú) – Bố trí hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
784集成电路生产能力 (jíchéng diànlù shēngchǎn nénglì) – Năng lực sản xuất của vi mạch tích hợp
785超薄显示器技术创新 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù chuàng xīn) – Đổi mới trong công nghệ màn hình siêu mảnh
786数据传输协议稳定性测试 (shùjù chuánshū xiéyì wěndìngxìng cèshì) – Kiểm thử ổn định của giao thức truyền dữ liệu
787电子器件生产环境 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn huánjìng) – Môi trường sản xuất của linh kiện điện tử
788集成电路设计流程管理 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng guǎnlǐ) – Quản lý quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
789超高性能计算机系统可靠性 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng kěkàoxìng) – Độ tin cậy của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
790电源电路电压监控器 (diànyuán diànlù diànyā jiānkòngqì) – Bộ giám sát điện áp của mạch điện nguồn điện
791超薄显示器技术应用案例 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù yìngyòng ànlì) – Trường hợp ứng dụng của công nghệ màn hình siêu mảnh
792集成电路设计模拟 (jíchéng diànlù shèjì móunǐ) – Mô phỏng trong thiết kế vi mạch tích hợp
793超高频射频通信技术应用领域 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù yìngyòng lǐngyù) – Lĩnh vực ứng dụng của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
794集成电路设计流程管理软件 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng guǎnlǐ ruǎnjiàn) – Phần mềm quản lý quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
795超高性能计算机系统能效优化 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng néngxiào yōuhuà) – Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
796集成电路设计实例 (jíchéng diànlù shèjì shílì) – Ví dụ thực tế trong thiết kế vi mạch tích hợp
797超高性能计算机系统架构 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng jiàgòu) – Kiến trúc của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
798电源电路电压稳定器 (diànyuán diànlù diànyā wěndìngqì) – Voltage stabilizer của mạch điện nguồn điện
799集成电路生产质量检测 (jíchéng diànlù shēngchǎn zhìliàng jiǎncè) – Kiểm tra chất lượng sản xuất của vi mạch tích hợp
800数据传输协议可行性研究 (shùjù chuánshū xiéyì kěxíngxìng yánjiū) – Nghiên cứu khả thi của giao thức truyền dữ liệu
801超高频射频通信技术趋势 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù qūshì) – Xu hướng công nghệ của tần số siêu cao và tần số radio
802集成电路设计规划 (jíchéng diànlù shèjì guīhuà) – Kế hoạch thiết kế vi mạch tích hợp
803超高性能计算机系统部署 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng bùshǔ) – Triển khai hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
804电源电路电流控制技术 (diànyuán diànlù diànliú kòngzhì jìshù) – Công nghệ điều khiển dòng điện của mạch điện nguồn điện
805集成电路市场发展 (jíchéng diànlù shìchǎng fāzhǎn) – Phát triển thị trường của vi mạch tích hợp
806超薄显示器技术挑战 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù tiǎozhàn) – Thách thức của công nghệ màn hình siêu mảnh
807集成电路设计团队协调 (jíchéng diànlù shèjì tuánduì xiétiáo) – Điều phối nhóm trong thiết kế vi mạch tích hợp
808超高频射频通信技术测试 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù cèshì) – Kiểm thử công nghệ của tần số siêu cao và tần số radio
809电源电路电压调节方法 (diànyuán diànlù diànyā tiáojié fāngfǎ) – Phương pháp điều chỉnh điện áp của mạch điện nguồn điện
810超高性能计算机系统调试 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng diàoshì) – Hiệu chỉnh của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
811集成电路设计检验 (jíchéng diànlù shèjì jiǎnyàn) – Kiểm tra trong thiết kế vi mạch tích hợp
812电源电路电流传感器 (diànyuán diànlù diànliú chuán gǎnqì) – Cảm biến dòng điện của mạch điện nguồn điện
813集成电路生产效率 (jíchéng diànlù shēngchǎn xiàolǜ) – Hiệu suất sản xuất của vi mạch tích hợp
814超薄显示器技术研究 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù yánjiū) – Nghiên cứu công nghệ của màn hình siêu mảnh
815数据传输协议安全性评估 (shùjù chuánshū xiéyì ānquánxìng pínggū) – Đánh giá an toàn của giao thức truyền dữ liệu
816超高频射频通信技术应用案例研究 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù yìngyòng ànlì yánjiū) – Nghiên cứu trường hợp ứng dụng của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
817超高性能计算机系统硬件 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yìngjiàn) – Phần cứng của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
818电源电路电压调整器 (diànyuán diànlù diànyā tiáojiéqì) – Voltage adjuster của mạch điện nguồn điện
819集成电路市场份额提升 (jíchéng diànlù shìchǎng fèn’é tíshēng) – Nâng cao thị phần trên thị trường của vi mạch tích hợp
820超薄显示器技术实践 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù shíjiàn) – Thực hành công nghệ của màn hình siêu mảnh
821数据传输协议实现 (shùjù chuánshū xiéyì shíxiàn) – Thực hiện của giao thức truyền dữ liệu
822集成电路设计技能 (jíchéng diànlù shèjì jìnéng) – Kỹ năng trong thiết kế vi mạch tích hợp
823超高频射频通信技术发展 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù fāzhǎn) – Phát triển của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
824集成电路设计趋势 (jíchéng diànlù shèjì qūshì) – Xu hướng trong thiết kế vi mạch tích hợp
825超高性能计算机系统网络连接 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng wǎngluò liánjiē) – Kết nối mạng của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
826集成电路设计团队协作能力 (jíchéng diànlù shèjì tuánduì xiézuò nénglì) – Năng lực hợp tác của đội ngũ thiết kế vi mạch tích hợp
827超高性能计算机系统故障排除 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng gùzhàng páichú) – Khắc phục sự cố trong hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
828电源电路电流调整 (diànyuán diànlù diànliú tiáojié) – Điều chỉnh dòng điện của mạch điện nguồn điện
829集成电路生产技术创新 (jíchéng diànlù shēngchǎn jìshù chuàng xīn) – Đổi mới công nghệ sản xuất của vi mạch tích hợp
830超薄显示器技术应用领域拓展 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù yìngyòng lǐngyù tuòzhǎn) – Mở rộng lĩnh vực ứng dụng của công nghệ màn hình siêu mảnh
831数据传输协议优化方案 (shùjù chuánshū xiéyì yōuhuà fāng’àn) – Kế hoạch tối ưu hóa của giao thức truyền dữ liệu
832集成电路设计流程评估 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng pínggū) – Đánh giá quy trình thiết kế vi mạch tích hợp
833超高频射频通信技术市场份额 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù shìchǎng fèn’é) – Thị phần trên thị trường của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
834电子器件生产环保措施 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn huánbǎo cuòshī) – Biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất linh kiện điện tử
835集成电路设计模块 (jíchéng diànlù shèjì mókuài) – Mô-đun trong thiết kế vi mạch tích hợp
836超高性能计算机系统优化方法 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yōuhuà fāngfǎ) – Phương pháp tối ưu hóa của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
837电源电路电压保护装置 (diànyuán diànlù diànyā bǎohù zhuāngzhì) – Thiết bị bảo vệ điện áp của mạch điện nguồn điện
838集成电路市场竞争分析 (jíchéng diànlù shìchǎng jìngzhēng fēnxī) – Phân tích cạnh tranh trên thị trường của vi mạch tích hợp
839超薄显示器技术发展方向 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù fāzhǎn fāngxiàng) – Hướng phát triển của công nghệ màn hình siêu mảnh
840集成电路设计文档 (jíchéng diànlù shèjì wéndàng) – Tài liệu trong thiết kế vi mạch tích hợp
841超高频射频通信技术发展趋势 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù fāzhǎn qūshì) – Xu hướng phát triển của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
842电源电路电流监测器 (diànyuán diànlù diànliú jiāncèqì) – Bộ giám sát dòng điện của mạch điện nguồn điện
843集成电路设计理念 (jíchéng diànlù shèjì lǐniàn) – Triết lý trong thiết kế vi mạch tích hợp
844超高性能计算机系统性能调优 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng xìngnéng tiáoyōu) – Tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
845超高性能计算机系统部件 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng bùjiàn) – Bộ phận của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
846电源电路电流稳定器 (diànyuán diànlù diànliú wěndìngqì) – Voltage stabilizer của dòng điện trong mạch điện nguồn điện
847超薄显示器技术应用案例分析 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù yìngyòng ànlì fēnxī) – Phân tích trường hợp ứng dụng của công nghệ màn hình siêu mảnh
848数据传输协议错误处理 (shùjù chuánshū xiéyì cuòwù chǔlǐ) – Xử lý lỗi của giao thức truyền dữ liệu
849集成电路设计测试平台 (jíchéng diànlù shèjì cèshì píngtái) – Nền tảng kiểm thử trong thiết kế vi mạch tích hợp
850超高频射频通信技术前景展望 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù qiánjǐng zhǎnwàng) – Triển vọng của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
851电子器件生产流程优化 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn liúchéng yōuhuà) – Tối ưu hóa quy trình sản xuất của linh kiện điện tử
852集成电路设计架构 (jíchéng diànlù shèjì jiàgòu) – Kiến trúc trong thiết kế vi mạch tích hợp
853超高性能计算机系统配置 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng pèizhì) – Cấu hình của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
854电源电路电压保护电路 (diànyuán diànlù diànyā bǎohù diànlù) – Mạch bảo vệ điện áp của mạch điện nguồn điện
855集成电路市场需求 (jíchéng diànlù shìchǎng xūqiú) – Nhu cầu trên thị trường của vi mạch tích hợp
856超薄显示器技术趋势 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù qūshì) – Xu hướng của công nghệ màn hình siêu mảnh
857数据传输协议设计 (shùjù chuánshū xiéyì shèjì) – Thiết kế của giao thức truyền dữ liệu
858集成电路设计经验 (jíchéng diànlù shèjì jīngyàn) – Kinh nghiệm trong thiết kế vi mạch tích hợp
859超高频射频通信技术安全性评估 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù ānquánxìng pínggū) – Đánh giá an toàn của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
860电源电路电流调节器 (diànyuán diànlù diànliú tiáojiéqì) – Voltage regulator của dòng điện trong mạch điện nguồn điện
861集成电路设计学习 (jíchéng diànlù shèjì xuéxí) – Học hỏi trong thiết kế vi mạch tích hợp
862集成电路设计优化 (jíchéng diànlù shèjì yōuhuà) – Tối ưu hóa trong thiết kế vi mạch tích hợp
863超高频射频通信技术适用性 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù shìyòng xìng) – Tính ứng dụng của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
864电子器件生产效率提升 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn xiàolǜ tíshēng) – Nâng cao hiệu suất sản xuất của linh kiện điện tử
865集成电路设计验证 (jíchéng diànlù shèjì yànzhèng) – Xác nhận trong thiết kế vi mạch tích hợp
866超薄显示器技术前沿 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù qiányán) – Tiên tiến của công nghệ màn hình siêu mảnh
867集成电路设计创新 (jíchéng diànlù shèjì chuàng xīn) – Đổi mới trong thiết kế vi mạch tích hợp
868超高频射频通信技术实验 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù shíyàn) – Thực nghiệm của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
869集成电路生产质量控制 (jíchéng diànlù shēngchǎn zhìliàng kòngzhì) – Kiểm soát chất lượng sản xuất của vi mạch tích hợp
870超高性能计算机系统能耗 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng néng hào) – Năng lượng tiêu thụ của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
871电源电路电压稳定性 (diànyuán diànlù diànyā wěndìngxìng) – Độ ổn định của điện áp trong mạch điện nguồn điện
872集成电路市场趋势 (jíchéng diànlù shìchǎng qūshì) – Xu hướng trên thị trường của vi mạch tích hợp
873超薄显示器技术突破 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù túpò) – Đột phá của công nghệ màn hình siêu mảnh
874电源电路电流调整方法 (diànyuán diànlù diànliú tiáojié fāngfǎ) – Phương pháp điều chỉnh dòng điện của mạch điện nguồn điện
875集成电路设计学科 (jíchéng diànlù shèjì xuékē) – Ngành học trong thiết kế vi mạch tích hợp
876超高性能计算机系统性能分析 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng xìngnéng fēnxī) – Phân tích hiệu suất của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
877集成电路设计项目 (jíchéng diànlù shèjì xiàngmù) – Dự án thiết kế vi mạch tích hợp
878超高频射频通信技术标准 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù biāozhǔn) – Tiêu chuẩn của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
879电子器件生产自动化 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn zìdònghuà) – Tự động hóa trong sản xuất linh kiện điện tử
880超薄显示器技术创新 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù chuàng xīn) – Đổi mới của công nghệ màn hình siêu mảnh
881电源电路电压控制器 (diànyuán diànlù diànyā kòngzhìqì) – Bộ điều khiển điện áp của mạch điện nguồn điện
882集成电路设计过程 (jíchéng diànlù shèjì guòchéng) – Quá trình trong thiết kế vi mạch tích hợp
883超高频射频通信技术实现 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù shíxiàn) – Thực hiện của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
884集成电路设计演进 (jíchéng diànlù shèjì yǎnjìn) – Phát triển trong thiết kế vi mạch tích hợp
885超薄显示器技术应用前景 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù yìngyòng qiánjǐng) – Triển vọng ứng dụng của công nghệ màn hình siêu mảnh
886集成电路设计框架 (jíchéng diànlù shèjì kuàngjià) – Khung cảnh trong thiết kế vi mạch tích hợp
887超高频射频通信技术市场需求 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù shìchǎng xūqiú) – Nhu cầu trên thị trường của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
888集成电路设计软件 (jíchéng diànlù shèjì ruǎnjiàn) – Phần mềm trong thiết kế vi mạch tích hợp
889超高性能计算机系统应用领域 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yìngyòng lǐngyù) – Lĩnh vực ứng dụng của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
890超高频射频通信技术优势 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù yōushì) – Ưu điểm của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
891电子器件生产环境保护 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn huánjìng bǎohù) – Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử
892超薄显示器技术实现 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù shíxiàn) – Thực hiện của công nghệ màn hình siêu mảnh
893数据传输协议性能优势 (shùjù chuánshū xiéyì xìngnéng yōushì) – Ưu điểm về hiệu suất của giao thức truyền dữ liệu
894集成电路生产成本控制 (jíchéng diànlù shēngchǎn chéngběn kòngzhì) – Kiểm soát chi phí sản xuất của vi mạch tích hợp
895超高性能计算机系统节能 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng jié néng) – Tiết kiệm năng lượng của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
896超高频射频通信技术性能测试 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
897电子器件生产质量检测 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn zhìliàng jiǎncè) – Kiểm tra chất lượng sản xuất của linh kiện điện tử
898集成电路设计阶段 (jíchéng diànlù shèjì jiēduàn) – Giai đoạn trong thiết kế vi mạch tích hợp
899超薄显示器技术趋势分析 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù qūshì fēnxī) – Phân tích xu hướng của công nghệ màn hình siêu mảnh
900数据传输协议标准 (shùjù chuánshū xiéyì biāozhǔn) – Tiêu chuẩn của giao thức truyền dữ liệu
901集成电路设计效率提升 (jíchéng diànlù shèjì xiàolǜ tíshēng) – Nâng cao hiệu suất trong thiết kế vi mạch tích hợp
902电源电路电流调整方案 (diànyuán diànlù diànliú tiáojié fāng’àn) – Kế hoạch điều chỉnh dòng điện của mạch điện nguồn điện
903集成电路设计标准化 (jíchéng diànlù shèjì biāozhǔnhuà) – Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế vi mạch tích hợp
904超高性能计算机系统应用案例 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yìngyòng ànlì) – Trường hợp ứng dụng của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
905集成电路设计流程 (jíchéng diànlù shèjì liúchéng) – Quy trình trong thiết kế vi mạch tích hợp
906超高频射频通信技术模块 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù mókuài) – Module của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
907电子器件生产效益 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn xiàoyì) – Hiệu suất sản xuất của linh kiện điện tử
908集成电路设计优势 (jíchéng diànlù shèjì yōushì) – Ưu điểm trong thiết kế vi mạch tích hợp
909超薄显示器技术市场需求 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù shìchǎng xūqiú) – Nhu cầu trên thị trường của công nghệ màn hình siêu mảnh
910数据传输协议演进 (shùjù chuánshū xiéyì yǎnjìn) – Sự phát triển của giao thức truyền dữ liệu
911集成电路生产自动化系统 (jíchéng diànlù shēngchǎn zìdònghuà xìtǒng) – Hệ thống tự động hóa trong sản xuất vi mạch tích hợp
912超高性能计算机系统设计 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng shèjì) – Thiết kế của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
913集成电路设计软硬件协同 (jíchéng diànlù shèjì ruǎn yìngjiàn xiétióng) – Sự hợp tác giữa phần cứng và phần mềm trong thiết kế vi mạch tích hợp
914电子器件生产检测方法 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn jiǎncè fāngfǎ) – Phương pháp kiểm tra sản xuất của linh kiện điện tử
915集成电路设计教程 (jíchéng diànlù shèjì jiàochéng) – Hướng dẫn trong thiết kế vi mạch tích hợp
916超薄显示器技术性能测试 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù xìngnéng cèshì) – Kiểm thử hiệu suất của công nghệ màn hình siêu mảnh
917数据传输协议应用案例 (shùjù chuánshū xiéyì yìngyòng ànlì) – Trường hợp ứng dụng của giao thức truyền dữ liệu
918集成电路生产质量评估 (jíchéng diànlù shēngchǎn zhìliàng pínggū) – Đánh giá chất lượng sản xuất của vi mạch tích hợp
919超高性能计算机系统应用软件 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng yìngyòng ruǎnjiàn) – Phần mềm ứng dụng của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
920电源电路电流调节器设计 (diànyuán diànlù diànliú tiáojiéqì shèjì) – Thiết kế của voltage regulator của dòng điện trong mạch điện nguồn điện
921集成电路设计需求分析 (jíchéng diànlù shèjì xūqiú fēnxī) – Phân tích yêu cầu trong thiết kế vi mạch tích hợp
922集成电路设计验证平台 (jíchéng diànlù shèjì yànzhèng píngtái) – Nền tảng xác nhận trong thiết kế vi mạch tích hợp
923超高频射频通信技术研究 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù yánjiū) – Nghiên cứu về công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
924电子器件生产成本分析 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn chéngběn fēnxī) – Phân tích chi phí sản xuất của linh kiện điện tử
925超薄显示器技术实验室 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù shíyànshì) – Phòng thí nghiệm của công nghệ màn hình siêu mảnh
926数据传输协议错误修复 (shùjù chuánshū xiéyì cuòwù xiūfù) – Sửa chữa lỗi của giao thức truyền dữ liệu
927集成电路生产工厂 (jíchéng diànlù shēngchǎn gōngchǎng) – Nhà máy sản xuất vi mạch tích hợp
928超高性能计算机系统构建 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng gòujiàn) – Xây dựng hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
929电源电路电流稳定器 (diànyuán diànlù diànliú wěndìngqì) – Stabilizer của dòng điện trong mạch điện nguồn điện
930集成电路设计软硬件整合 (jíchéng diànlù shèjì ruǎn yìngjiàn zhěnghé) – Tích hợp giữa phần cứng và phần mềm trong thiết kế vi mạch tích hợp
931超高频射频通信技术应用创新 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù yìngyòng chuàng xīn) – Đổi mới trong ứng dụng của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
932电子器件生产技术进步 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn jìshù jìnbù) – Tiến bộ trong công nghệ sản xuất linh kiện điện tử
933集成电路设计课程 (jíchéng diànlù shèjì kèchéng) – Khóa học trong thiết kế vi mạch tích hợp
934集成电路生产环境监测 (jíchéng diànlù shēngchǎn huánjìng jiāncè) – Giám sát môi trường trong quá trình sản xuất vi mạch tích hợp
935电源电路电流保护 (diànyuán diànlù diànliú bǎohù) – Bảo vệ dòng điện trong mạch điện nguồn điện
936集成电路设计原型 (jíchéng diànlù shèjì yuánxíng) – Mẫu nguyên thể trong thiết kế vi mạch tích hợp
937超高频射频通信技术市场趋势 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù shìchǎng qūshì) – Xu hướng thị trường của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
938电子器件生产过程 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn guòchéng) – Quy trình sản xuất của linh kiện điện tử
939集成电路设计开发 (jíchéng diànlù shèjì kāifā) – Phát triển trong thiết kế vi mạch tích hợp
940超薄显示器技术市场竞争 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù shìchǎng jìngzhēng) – Cạnh tranh trên thị trường của công nghệ màn hình siêu mảnh
941数据传输协议应用软件 (shùjù chuánshū xiéyì yìngyòng ruǎnjiàn) – Phần mềm ứng dụng của giao thức truyền dữ liệu
942集成电路生产检测设备 (jíchéng diànlù shēngchǎn jiǎncè shèbèi) – Thiết bị kiểm tra sản xuất của vi mạch tích hợp
943超高性能计算机系统性能评估 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng xìngnéng pínggū) – Đánh giá hiệu suất của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
944电源电路电压调节器 (diànyuán diànlù diànyā tiáojiéqì) – Voltage regulator của điện áp trong mạch điện nguồn điện
945超高频射频通信技术趋势分析 (chāogāopín shèpín tōngxìn jìshù qūshì fēnxī) – Phân tích xu hướng của công nghệ tần số siêu cao và tần số radio
946电子器件生产质量控制 (diànzǐ qìjiàn shēngchǎn zhìliàng kòngzhì) – Kiểm soát chất lượng sản xuất của linh kiện điện tử
947集成电路设计实习 (jíchéng diànlù shèjì shíxí) – Thực tập trong thiết kế vi mạch tích hợp
948超薄显示器技术市场份额 (chāo bó xiǎnshìqì jìshù shìchǎng fèn’é) – Thị phần trên thị trường của công nghệ màn hình siêu mảnh
949数据传输协议标准制定 (shùjù chuánshū xiéyì biāozhǔn zhìdìng) – Quy định tiêu chuẩn của giao thức truyền dữ liệu
950集成电路生产效率提升 (jíchéng diànlù shēngchǎn xiàolǜ tíshēng) – Nâng cao hiệu suất sản xuất của vi mạch tích hợp
951超高性能计算机系统市场需求 (chāogāo xìngnéng jìsuànjī xìtǒng shìchǎng xūqiú) – Nhu cầu thị trường của hệ thống máy tính siêu việt hiệu suất cao
952电源电路电流调整 (diànyuán diànlù diànliú tiáojié) – Điều chỉnh dòng điện trong mạch điện nguồn điện
953集成电路设计软件工程师 (jíchéng diànlù shèjì ruǎnjiàn gōngchéngshī) – Kỹ sư phần mềm trong thiết kế vi mạch tích hợp

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết trong cuốn sách ebook từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Tính ứng dụng thực tiễn của Chip bán dẫn trong đời sống hàng ngày

Chip bán dẫn, với khả năng xử lý thông tin nhanh chóng và hiệu quả, đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Tính ứng dụng của chúng đã mở ra một loạt các cơ hội và tiện ích trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử tiêu dùng đến y tế và cả trong việc tối ưu hóa năng lượng.

Công Nghệ Chip Bán Dẫn:

 • Công nghệ Bán dẫn
 • Thiết kế mạch tích hợp
 • Quy trình sản xuất silic
 • Cảm biến chip
 • Công nghệ vi điện tử

Ứng Dụng Cụ Thể:

 • Chip bán dẫn trong điện thoại di động
 • Ứng dụng chip bán dẫn trong ô tô
 • Sử dụng chip bán dẫn trong y tế
 • Chip bán dẫn và công nghệ mạng
 • Chip bán dẫn trong máy tính cá nhân

Phát Triển Công Nghệ:

 • Xu hướng chip bán dẫn
 • Chip bán dẫn tiên tiến
 • Công nghệ chip bán dẫn tương lai
 • Đổi mới trong sản xuất chip
 • Ngành Công Nghiệp:

Năng Lượng và Môi Trường:

 • Chip bán dẫn và tiết kiệm năng lượng
 • Sử dụng chip bán dẫn trong nguồn năng lượng tái tạo
 • Ứng dụng của chip bán dẫn trong quản lý năng lượng
 • Môi trường và công nghệ chip bán dẫn

Giáo Dục và Nghiên Cứu:

 • Đào tạo về chip bán dẫn
 • Nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn
 • Ứng dụng chip bán dẫn trong giáo dục
 • Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chip bán dẫn

An Ninh và Quản Lý Dữ Liệu:

 • Chip bán dẫn trong an ninh thông tin
 • Quản lý dữ liệu và chip bán dẫn
 • Ứng dụng của chip bán dẫn trong mã hóa

Kết Nối và Truyền Thông:

 • Chip bán dẫn và kết nối không dây
 • 5G và chip bán dẫn
 • Ứng dụng chip bán dẫn trong truyền thông

Dưới đây là một số cách mà chip bán dẫn đang có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta:

Điện Tử Tiêu Dùng:
Chip bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng. Điện thoại di động, máy tính bảng, máy ảnh số, và tai nghe thông minh đều sử dụng chip để xử lý và kiểm soát chức năng của chúng. Điều này mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và hiệu quả năng lượng.

Máy Tính và Vi Xử Lý:
Trong máy tính và các hệ thống vi xử lý, chip bán dẫn chủ yếu là não bộ của các thiết bị này. Việc tiến triển liên tục của chip bán dẫn giúp tăng cường hiệu suất và khả năng xử lý, làm cho công việc tính toán trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

Y Tế:
Trong lĩnh vực y tế, chip bán dẫn được tích hợp vào các thiết bị y tế thông minh và máy xét nghiệm. Các cảm biến và chip giúp theo dõi sức khỏe cá nhân, cũng như cung cấp dữ liệu chính xác và nhanh chóng cho các chuyên gia y tế.

Ô Tô:
Ngành công nghiệp ô tô sử dụng chip bán dẫn để cải thiện hiệu suất động cơ, hệ thống giải trí, và cảm biến an toàn. Hệ thống lái tự động và kết nối xe thông minh là một phần của tương lai ô tô, và chúng dựa nhiều vào công nghệ chip bán dẫn.

Công Nghiệp và Tự Động Hóa:
Trong môi trường công nghiệp, chip bán dẫn chơi một vai trò quan trọng trong tự động hóa quy trình sản xuất. Các máy gia công CNC và hệ thống điều khiển tự động dựa vào khả năng xử lý nhanh chóng và độ chính xác của chip.

Mạng và Viễn Thông:
Thiết bị mạng, điện thoại thông minh, và các hệ thống viễn thông sử dụng chip bán dẫn để xử lý dữ liệu và truyền thông. Điều này giúp tối ưu hóa kết nối mạng và cải thiện trải nghiệm người dùng trong việc gọi điện, truy cập internet, và sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Năng Lượng và Môi Trường:
Trong lĩnh vực năng lượng, chip bán dẫn được sử dụng để kiểm soát và tối ưu hóa hệ thống điện và năng lượng mặt trời. Điều này giúp giảm lượng lãng phí và cải thiện hiệu suất năng lượng.

Những ứng dụng này chỉ là một phần nhỏ của sự đa dạng của chip bán dẫn trong cuộc sống hàng ngày. Với sự phát triển không ngừng, chip bán dẫn đang là động lực chính đằng sau sự tiện lợi và hiệu suất của nhiều khía cạnh trong cuộc sống hiện đại.

Do đó, cuốn sách ebook tổng hợp từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn của Tác giả Nguyễn Minh Vũ là hành trang thiết yếu dành cho các bạn đang làm trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, thiết kế mạch điện, công nghệ chip bán dẫn… Bạn nào làm việc trong công xưởng sản xuất chip bán dẫn thì cuốn sách từ vựng tiếng Trung Chip bán dẫn này sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn.

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũhttp://hoctiengtrungonline.com
Tác giả Nguyễn Minh Vũ là nhân vật huyền thoại được người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ và khâm phục bởi tài năng xuất chúng cùng với một tâm hồn thiện lương đã đem đến cho cộng đồng dân tiếng Trung vô số nguồn tài liệu học tiếng Trung quý giá, trong đó đặc biệt phải kể đến kho tàng video livestream của Thầy Vũ lên đến hàng TB dung lượng ổ cứng được lưu trữ trên youtube facebook telegram và đồng thời cũng được lưu trữ trong hệ thống ổ cứng của máy chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội (Ngã Tư Sở - Royal City). Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy liên hệ ngay Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber) hoặc Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram) nhé.
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!