Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34

3000 Câu tiếng Trung bài 1

5/5 - (2 bình chọn)

3000 Câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

3000 Câu tiếng Trung bài 1 là bộ tài liệu học tiếng Trung giao tiếp thông dụng của Thầy Vũ. Đây là tài liệu giảng dạy tiếng Trung giao tiếp online Thầy Vũ chuyên dùng để dạy học tiếng Trung trực tuyến trên kênh youtube học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster Thầy Vũ.

Các bạn xem bài giảng tổng hợp 100 bài học 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày thông dụng tại link bên dưới.

3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao liên tục khai giảng hàng tháng tại Hà Nội và TP HCM, các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay.

Giáo trình 3000 câu tiếng Trung bài 1 Thầy Vũ

Bên dưới là 3000 câu tiếng Trung bài 1 gồm 30 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày. Các bạn ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

STT3000 câu tiếng Trung giao tiếp P1Giải nghĩa tiếng ViệtPhiên âm tiếng Trung
1你好!Chào bạn!Nǐ hǎo!
2你好吗?Bạn khỏe không?Nǐ hǎo ma?
3你爸爸妈妈身体好吗?Sức khỏe bố mẹ bạn tốt không?Nǐ bàba māma shēntǐ hǎo ma?
4我爸爸妈妈身体都很好。Sức khỏe bố mẹ tôi đều rất tốt.Wǒ bàba māma shēntǐ dōu hěn hǎo.
5今天你的工作忙吗?Hôm nay công việc của bạn bận không?Jīntiān nǐ de gōngzuò máng ma?
6今天我的工作不太忙。Hôm nay công việc của tôi không bận lắm.Jīntiān wǒ de gōngzuò bú tài máng.
7明天你哥哥忙吗?Ngày mai anh trai bạn bận không?Míngtiān nǐ gēge máng ma?
8明天我哥哥很忙。Ngày mai anh trai tôi rất bận.Míngtiān wǒ gēge hěn máng.
9昨天你的姐姐去哪儿?Hôm qua chị gái bạn đi đâu?Zuótiān nǐ de jiějie qù nǎr?
10昨天我的姐姐去老师家。Hôm qua chị gái tôi đến nhà cô giáo.Zuótiān wǒ de jiějie qù lǎoshī jiā.
11你的姐姐去老师家做什么?Chị gái bạn đến nhà cô giáo làm gì?Nǐ de jiějie qù lǎoshī jiā zuò shénme?
12我的姐姐去老师家学习汉语。Chị gái tôi đến nhà cô giáo học Tiếng Trung.Wǒ de jiějie qù lǎoshī jiā xuéxí hànyǔ.
13你老师的家在哪儿?Nhà cô giáo bạn ở đâu?Nǐ lǎoshī de jiā zài nǎr?
14我老师的家在学校。Nhà cô giáo tôi ở trường học.Wǒ lǎoshī de jiā zài xuéxiào.
15你的学校在哪儿?Trường học của bạn ở đâu.Nǐ de xuéxiào zài nǎr?
16我的学校在河内。Trường học của tôi ở Hà Nội.Wǒ de xuéxiào zài hénèi.
17今天星期几?Hôm nay thứ mấy?Jīntiān xīngqī jǐ?
18今天星期一。Hôm nay thứ hai.Jīntiān xīngqī yī.
19明天星期几?Ngày mai thứ mấy?Míngtiān xīngqī jǐ?
20明天星期二。Ngày mai thứ ba.Míngtiān xīngqī èr.
21昨天星期几?Hôm qua thứ mấy?Zuótiān xīngqī jǐ?
22昨天星期天。Hôm qua chủ nhật.Zuótiān xīngqī tiān.
23星期天你做什么?Chủ nhật bạn làm gì?Xīngqītiān nǐ zuò shénme?
24星期天我在家看电视。Chủ nhật tôi ở nhà xem tivi.Xīngqītiān wǒ zàijiā kàn diànshì.
25星期天我也在家看电视。Chủ nhật tôi cũng ở nhà xem tivi.Xīngqītiān wǒ yě zàijiā kàn diànshì.
26星期天我们都在家看电视。Chủ nhật chúng tôi đều ở nhà xem tivi.Xīngqītiān wǒmen dōu zàijiā kàn diànshì.
27明天我去邮局寄信,你去吗?Ngày mai tôi đến bưu điện gửi thư, bạn đi không?Míngtiān wǒ qù yóujú jì xìn, nǐ qù ma?
28明天我不去邮局寄信。Ngày mai tôi không đến bưu điện gửi thư.Míngtiān wǒ bú qù yóujú jì xìn.
29明天我去银行取钱。Ngày mai tôi đến ngân hàng rút tiền.Míngtiān wǒ qù yínháng qǔ qián.
30明天我不去银行取钱。Ngày mai tôi không đến ngân hàng rút tiền.Míngtiān wǒ bú qù yínháng qǔ qián.

Vậy là chúng ta vừa học xong nội dung bài giảng trực tuyến chuyên đề 3000 Câu tiếng Trung bài 1 rồi. Các bạn hãy chia sẻ tài liệu học tiếng Trung giao tiếp thông dụng 3000 câu tiếng Trung tới những bạn bè xung quanh vào học cùng nữa nhé.

Hẹn gặp lại các bạn học viên TiengTrungHSK ChineMaster vào buổi học tiếng Trung giao tiếp online vào ngày mai.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.