Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
00:00
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
Video thumbnail
Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:23
HomeHọc tiếng Trung onlineTừ vựng tiếng TrungTừ vựng tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9...

Từ vựng tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9 cấp

5/5 - (1 bình chọn)

Tài liệu từ mới tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9 cấp

Từ vựng tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9 cấp là bài giảng ngày hôm nay Thầy Vũ lấy từ trong bộ gióa án học tiếng Trung online dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn dựa trên nền tảng kiến thức cơ sở trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Mỗi ngày sẽ đăng rất nhiều bài giảng hay và nổi tiếng trên kênh Học tiếng Trung online tại Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội.

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Bài tập phát triển ngữ pháp HSK ứng dụng thực tế hàng ngày

Chỉ cần vài thao tác đơn giản thông qua Skype các bạn học viên có thể học tiếng Trung online một cách hiệu quả tại nhà, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi chi tiết ở link bên dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung qua Skype ChineMaster

Nếu các bạn học viên muốn có thêm kiến thức tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại thì hãy nhanh tay đăng ký cho mình một khóa học theo địa chỉ ở link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Bạn nào ở xa các cơ sở của trung tâm ChineMaster thì cũng đừng lo lắng nhé vì các bạn có thể đăng ký lớp học online về chuyên đề thương mại của Th.s Nguyễn Minh Vũ ở link bên dưới đây nhé.

Đăng ký khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster

Bạn nào chưa tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất vừa được cập nhập xong thì hãy tải ngay xuống tại link bên dưới nhé. Thầy vũ sẽ hướng dẫn cho các bạn rất kĩ nhé.

Bộ gõ phiên âm tiếng Trung miễn phí

Tiếp theo các bạn tham khảo khóa học Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO từ A đến Z được Thầy Vũ soạn ra dành cho những học viên có ý định buôn bán hàng Trung Quốc,xem chi tiết tại link sau nha

Khóa học oder Taobao 1688 Tmall

Bên dưới là thông tin khóa học đánh hàng Trung Quốc từ a-z không qua trung gian, các bạn đang tìm kiếm khóa học này thì hãy đăng ký liền theo link Thầy Vũ cung cấp ở bên dưới nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng

Bộ Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster được Thầy Vũ thiết kế dành cho những bạn vừa bắt đầu học tiếng Trung dễ dàng nắm bắt được toàn bộ kiến thức,các bạn xem chi tiết tại link sau nha.

Giáo trình tiếng Trung 9 quyển Thầy Vũ ChineMaster

Từ vựng tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ

Từ vựng tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9 cấp cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn dựa trên nền tảng kiến thức cơ sở trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

没有证据表明用你的水果吃一些蛆会对健康产生任何负面影响——人们可能已经这样做了几个世纪。所以试着忘记你刚刚读过的一切,继续吃它们。

“虽然从新鲜草莓果实中爬出半透明蠕虫的景象可能并不吸引人,但食用它们并没有已知的不良影响,”拉希里说。 “事实上,如果你不小心吃了一些蛆,你所做的只是在沙拉或水果奶昔中加入一些额外的动物蛋白。”

现实情况是,在大多数情况下,新鲜的市场产品和储存的谷物都存在一些无法消除的虫害。美国食品和药物管理局 (FDA) 甚至针对每种类型的食品制定了污染指南——包括食品内部允许有多少虫子或多少霉菌(尽管 FDA 网站上似乎没有任何关于内部虫子的信息)草莓)。

“我们需要大量的杀虫剂才能在我们的食物中遵循零蛆/蛴螬容忍政策,这既不环保,也不利于人类健康,”拉希里解释说。 “在我们的食物上残留农药与摄入一些额外的动物蛋白可以被视为一种公平的权衡。”

我非常幸运地避免了大多数与冠状病毒相关的短缺——消毒剂、纸巾、洗手液——但我当地的杂货店有一个受影响的类别:新鲜农产品。自从我 4 年前搬到纽约市以来,我的酒窖里曾经充满活力的垃圾箱第一次明显缺乏。

作为一个素食主义者,我吃了很多水果和蔬菜,并没有准备好离开。起初我通过 Target 放置 Shipt 送货,希望能填补空白,但突然发现自己要与越来越多的客户竞争。我以为我注定要失败,但后来我发现了 Raw Generation Produce Box。

农产品箱——可提供水果、蔬菜或两者——直接运送到您的前门,包括与 Raw Generation 的一系列可交付果汁、汤和奶昔中使用的相同质量的农产品。根据可用的最新鲜农产品选择,您收到的货物因装运而异,但始终包括 25 磅的货物。

当公司提供的盒子送到我家门口时,最小的包装给我留下了深刻的印象。我总是对大多数送货服务中使用的多余物品感到内疚,所以我很高兴地发现这只是一个装满新鲜农产品的聚苯乙烯泡沫塑料容器。然后我立即将里面的东西倒在我(干净!)厨房地板上。

我的盒子里有一个完全成熟的哈密瓜、一个坚实的鳄梨、一个芬芳的菠萝、一系列红苹果和绿苹果,以及大量的新鲜柑橘,如酸橙、柠檬、葡萄柚和橙子。我这辈子从没见过这么多新鲜水果——而且我吃素一年了。

毋庸置疑,这次及时到达使我在两周内消耗了比以往任何时候都多的水果。我早餐吃苹果,吃橙子,用新鲜的酸橙汁做沙拉。即使在室友的帮助下,我也有足够的产品可以在社交距离散步时分给邻居并与朋友分享。

也许这个盒子最大的问题是质量——但我认为它的内容与 Whole Foods 等杂货店相当。此外,它是夏季的完美伴侣:柑橘可用于制作新鲜鸡尾酒,而产品可用于制作令人愉悦的水果沙拉。

虽然我喜欢送来的大量水果,但下次我可能会选择混合盒子,以确保我每天都能吃到蔬菜。无论如何,我很高兴能在早上 8 点不去酒窖的情况下轻松填满我的农产品货架。让我们同意应该为鸡蛋和奶酪百吉饼保留活动。

作为一名注册营养师,我对腹部脂肪的看法是:这与虚荣无关。大量研究表明,在腹部保持多余的脂肪会增加健康风险。对于内脏脂肪较多的人来说尤其如此。与皮下脂肪不同,内脏脂肪位于腹腔深处并包围内脏。

内脏腹部脂肪会加剧炎症,这是过早衰老和疾病的已知诱因。这可能是为什么拥有更多这种类型的腹部脂肪与患 2 型糖尿病、高血压、心脏病、某些癌症的风险增加有关,甚至随着衰老而降低认知功能的原因之一。 (没有确定的方法来知道你是否有内脏脂肪,因为它位于腹肌下方和体腔内。但一些研究将内脏脂肪与女性的腰围测量值 35 英寸或 40英寸或更高的男性。)

重要的是要注意,对于不超重或肥胖的人来说,内脏脂肪过多是有风险的。

Chú thích phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án học Từ vựng tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9 cấp.

Méiyǒu zhèngjù biǎomíng yòng nǐ de shuǐguǒ chī yīxiē qū huì duì jiànkāng chǎnshēng rènhé fùmiàn yǐngxiǎng——rénmen kěnéng yǐjīng zhèyàng zuòle jǐ gè shìjì. Suǒyǐ shìzhe wàngjì nǐ gānggāng dúguò de yīqiè, jìxù chī tāmen.

“Suīrán cóng xīnxiān cǎoméi guǒshí zhōng pá chū bàn tòumíng rúchóng de jǐngxiàng kěnéng bìng bù xīyǐn rén, dàn shíyòng tāmen bìng méiyǒu yǐ zhī de bùliáng yǐngxiǎng,” lā xī lǐ shuō. “Shìshí shàng, rúguǒ nǐ bù xiǎoxīn chīle yīxiē qū, nǐ suǒ zuò de zhǐshì zài shālā huò shuǐguǒ nǎi xī zhōng jiārù yīxiē éwài de dòngwù dànbái.”

Xiànshí qíngkuàng shì, zài dà duōshù qíngkuàng xià, xīnxiān de shìchǎng chǎnpǐn hé chúcún de gǔwù dōu cúnzài yīxiē wúfǎ xiāochú de chónghài. Měiguó shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú (FDA) shènzhì zhēnduì měi zhǒng lèixíng de shípǐn zhìdìngle wūrǎn zhǐnán——bāokuò shípǐn nèibù yǔnxǔ yǒu duōshǎo chóngzi huò duōshǎo méijūn (jǐnguǎn FDA wǎngzhàn shàng sìhū méiyǒu rènhé guānyú nèibù chóngzi de xìnxī) cǎoméi).

“Wǒmen xūyào dàliàng de shā chóng jì cáinéng zài wǒmen de shíwù zhòng zūnxún líng qū/qícáo róngrěn zhèngcè, zhè jì bù huánbǎo, yě bù lìyú rénlèi jiànkāng,” lā xī lǐ jiěshì shuō. “Zài wǒmen de shíwù shàng cánliú nóngyào yǔ shè rù yīxiē éwài de dòngwù dànbái kěyǐ bèi shì wéi yī zhǒng gōngpíng de quánhéng.”

Wǒ fēicháng xìngyùn dì bìmiǎnle dà duōshù yǔ guānzhuàng bìngdú xiāngguān de duǎnquē——xiāodú jì, zhǐjīn, xǐshǒuyè——dàn wǒ dāngdì de záhuò diàn yǒu yīgè shòu yǐngxiǎng de lèibié: Xīnxiān nóngchǎnpǐn. Zìcóng wǒ 4 nián qián bān dào niǔyuē shì yǐlái, wǒ de jiǔ jiào lǐ céngjīng chōngmǎn huólì de lèsè xiāng dì yī cì míngxiǎn quēfá.

Zuòwéi yīgè sùshí zhǔyì zhě, wǒ chīle hěnduō shuǐguǒ hé shūcài, bìng méiyǒu zhǔnbèi hǎo líkāi. Qǐchū wǒ tōngguò Target fàngzhì Shipt sòng huò, xīwàng néng tiánbǔ kòngbái, dàn túrán fāxiàn zìjǐ yào yǔ yuè lái yuè duō de kèhù jìngzhēng. Wǒ yǐwéi wǒ zhùdìng yào shībài, dàn hòulái wǒ fāxiànle Raw Generation Produce Box.

Nóngchǎnpǐn xiāng——kě tígōng shuǐguǒ, shūcài huò liǎng zhě——zhíjiē yùnsòng dào nín de qiánmén, bāokuò yǔ Raw Generation de yī xìliè kě jiāofù guǒzhī, tāng hé nǎi xī zhōng shǐyòng de xiāngtóng zhìliàng de nóngchǎnpǐn. Gēnjù kěyòng de zuì xīnxiān nóngchǎnpǐn xuǎnzé, nín shōu dào de huòwù yīn zhuāngyùn ér yì, dàn shǐzhōng bāokuò 25 bàng de huòwù.

Dāng gōngsī tígōng de hézi sòng dào wǒjiā ménkǒu shí, zuìxiǎo de bāozhuāng gěi wǒ liú xiàle shēnkè de yìnxiàng. Wǒ zǒng shì duì dà duōshù sòng huò fúwù zhōng shǐyòng de duōyú wùpǐn gǎndào nèijiù, suǒyǐ wǒ hěn gāoxìng de fāxiàn zhè zhǐshì yīgè zhuāng mǎn xīnxiān nóngchǎnpǐn de jù běn yǐxī pàomò sùliào róngqì. Ránhòu wǒ lìjí jiāng lǐmiàn de dōngxī dǎo zài wǒ (gānjìng!) Chúfáng dìbǎn shàng.

Wǒ de hézi li yǒu yīgè wánquán chéngshú de hāmìguā, yīgè jiānshí de è lí, yīgè fēnfāng de bōluó, yī xìliè hóng píngguǒ hé lǜ píngguǒ, yǐjí dàliàng de xīnxiān gānjú, rú suān chéng, níngméng, pútáo yòu hé chéngzi. Wǒ zhè bèizi cóng méi jiànguò zhème duō xīnxiān shuǐguǒ——érqiě wǒ chīsù yī niánle.

Wúyōng zhìyí, zhè cì jíshí dàodá shǐ wǒ zài liǎng zhōu nèi xiāohàole bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu duō de shuǐguǒ. Wǒ zǎocān chī píngguǒ, chī chéngzi, yòng xīnxiān de suān chéngzhī zuò shālā. Jíshǐ zài shìyǒu de bāngzhù xià, wǒ yěyǒu zúgòu de chǎnpǐn kěyǐ zài shèjiāo jùlí sànbù shífēn gěi línjū bìng yǔ péngyǒu fēnxiǎng.

Yěxǔ zhège hézi zuìdà de wèntí shì zhìliàng——dàn wǒ rènwéi tā de nèiróng yǔ Whole Foods děng záhuò diàn xiāngdāng. Cǐwài, tā shì xiàjì de wánměi bànlǚ: Gānjú kěyòng yú zhìzuò xīnxiān jīwěijiǔ, ér chǎnpǐn kěyòng yú zhìzuò lìng rén yúyuè de shuǐguǒ shālā.

Suīrán wǒ xǐhuān sòng lái de dàliàng shuǐguǒ, dàn xià cì wǒ kěnéng huì xuǎnzé hùnhé hézi, yǐ quèbǎo wǒ měitiān dū néng chī dào shūcài. Wúlùn rúhé, wǒ hěn gāoxìng néng zài zǎoshang 8 diǎn bù qù jiǔ jiào de qíngkuàng xià qīngsōng tián mǎn wǒ de nóngchǎnpǐn huòjià. Ràng wǒmen tóngyì yīnggāi wèi jīdàn hé nǎilào bǎi jí bǐng bǎoliú huódòng.

Zuòwéi yī míng zhùcè yíngyǎng shī, wǒ duì fùbù zhīfáng de kànfǎ shì: Zhè yǔ xūróng wúguān. Dàliàng yánjiū biǎomíng, zài fùbù bǎochí duōyú de zhīfáng huì zēngjiā jiànkāng fēngxiǎn. Duìyú nèizàng zhīfáng jiào duō de rén lái shuō yóuqí rúcǐ. Yǔ píxià zhīfáng bùtóng, nèizàng zhīfáng wèiyú fùqiāng shēn chù bìng bāowéi nèizàng.

Nèizàng fùbù zhīfáng huì jiājù yánzhèng, zhè shìguò zǎo shuāilǎo hé jíbìng de yǐ zhī yòuyīn. Zhè kěnéng shì wèishéme yǒngyǒu gèng duō zhè zhǒng lèixíng de fùbù zhīfáng yǔ huàn 2 xíng tángniàobìng, gāo xiěyā, xīnzàng bìng, mǒu xiē áizhèng de fēngxiǎn zēngjiā yǒuguān, shènzhì suízhe shuāilǎo ér jiàngdī rèn zhī gōngnéng de yuányīn zhī yī. (Méiyǒu quèdìng de fāngfǎ lái zhīdào nǐ shìfǒu yǒu nèizàng zhīfáng, yīnwèi tā wèiyú fù jī xiàfāng hé tǐqiāng nèi. Dàn yīxiē yánjiū jiāng nèizàng zhīfáng yǔ nǚxìng de yāowéi cèliáng zhí 35 yīngcùn huò 40 yīngcùn huò gèng gāo de nánxìng.)

Zhòngyào de shì yào zhùyì, duìyú bù chāozhòng huò féipàng de rén lái shuō, nèizàng zhīfángguò duō shì yǒu fēngxiǎn de.

Bổ sung thêm phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập Từ vựng tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9 cấp.

Không có bằng chứng nào cho thấy việc tiêu thụ một ít giòi cùng với trái cây của bạn có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến sức khỏe — và mọi người có thể đã làm điều đó trong nhiều thế kỷ. Vì vậy, hãy cố gắng quên mọi thứ bạn vừa đọc và tiếp tục ăn chúng.

Lahiri nói: “Mặc dù hình ảnh những con sâu trong mờ bò ra từ quả dâu tây tươi có thể không hấp dẫn, nhưng không có tác hại nào được biết đến khi ăn chúng. “Trên thực tế, nếu bạn vô tình ăn phải một số giòi, tất cả những gì bạn làm là lấy thêm một số protein động vật vào món salad hoặc trái cây lắc của bạn.”

Thực tế là trong hầu hết các trường hợp, các sản phẩm tươi sống ở chợ và ngũ cốc dự trữ có một số lượng côn trùng xâm nhập mà không thể loại bỏ được. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thậm chí còn có các hướng dẫn về ô nhiễm đối với từng loại thực phẩm — bao gồm số lượng bọ hoặc bao nhiêu nấm mốc được phép có bên trong thực phẩm (mặc dù trên trang web của FDA dường như không có bất cứ điều gì liên quan đến lỗi bên trong dâu tây).

Lahiri giải thích: “Chúng tôi sẽ cần một lượng lớn thuốc trừ sâu để tuân theo chính sách không chống lại giòi / grub trong thực phẩm của chúng tôi, không thân thiện với môi trường cũng như không có lợi cho sức khỏe con người. “Có dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm của chúng ta thay vì phải ăn thêm một số protein động vật có thể được coi là một sự đánh đổi công bằng”.

Tôi thật may mắn khi tránh được hầu hết tình trạng thiếu hụt liên quan đến coronavirus — chất khử trùng, khăn giấy, nước rửa tay — nhưng có một loại bị ảnh hưởng tại các cửa hàng tạp hóa địa phương của tôi: sản phẩm tươi sống. Những chiếc thùng sôi động một thời tại bodega của tôi lần đầu tiên bị thiếu một cách đáng kể kể từ khi tôi chuyển đến thành phố New York 4 năm trước.

Là một người ăn chay, tôi ăn rất nhiều trái cây và rau và không sẵn sàng để thiếu. Lúc đầu, tôi đặt Shipt giao hàng qua Target với hy vọng lấp đầy khoảng trống, nhưng đột nhiên thấy mình phải cạnh tranh với sự gia tăng của lượng khách hàng. Tôi đã nghĩ rằng mình đã bị tiêu diệt, nhưng sau đó tôi phát hiện ra Hộp sản xuất thế hệ thô.

Hộp sản phẩm — có sẵn trái cây, rau hoặc cả hai — được vận chuyển trực tiếp đến cửa trước của bạn và bao gồm sản phẩm chất lượng tương tự được sử dụng trong mảng nước trái cây, súp và đồ lắc có thể phân phối của Raw Generation. Những gì bạn nhận được thay đổi theo từng lô hàng dựa trên sự lựa chọn sản phẩm tươi nhất có sẵn, nhưng nó luôn bao gồm 25 pound hàng hóa.

Khi chiếc hộp do công ty đóng gói đến trước cửa nhà tôi, tôi đã rất ấn tượng bởi bao bì tối giản. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi về phần thừa được sử dụng trong hầu hết các dịch vụ giao hàng, vì vậy tôi rất vui khi thấy rằng điều này chỉ chứa một thùng xốp chứa đầy sản phẩm tươi sống. Sau đó, tôi ngay lập tức đổ đồ đạc lên sàn bếp (sạch sẽ!) Của mình.

Hộp của tôi bao gồm một quả dưa đỏ chín hoàn hảo, một quả bơ chắc, một quả dứa thơm, một bộ sưu tập táo xanh và đỏ, và vô số cam quýt tươi như chanh, chanh, bưởi và cam. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều trái cây tươi như vậy trong đời — và tôi đã ăn chay trường trong một năm.

Không cần phải nói, sự xuất hiện đúng lúc này đã khiến tôi tiêu thụ nhiều trái cây hơn trong khoảng thời gian hai tuần so với những gì tôi từng có. Tôi ăn táo vào bữa sáng, ăn vặt với cam và trộn salad với nước chanh tươi. Ngay cả với sự giúp đỡ của người bạn cùng phòng, tôi vẫn có đủ sản phẩm còn lại để chia cho hàng xóm và chia sẻ với bạn bè trong những chuyến đi xa.

Có lẽ mối quan tâm lớn nhất với chiếc hộp này sẽ là chất lượng — nhưng tôi muốn đặt những thứ bên trong nó ngang bằng với các cửa hàng tạp hóa như Whole Foods. Thêm vào đó, nó trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo của mùa hè: Cam quýt có thể được sử dụng trong các loại cocktail tươi, trong khi sản phẩm có thể được chế biến thành món salad trái cây thú vị.

Mặc dù tôi thích sự phong phú của trái cây được gửi theo cách của mình, nhưng có lẽ tôi sẽ chọn hộp hỗn hợp vào lần tới để đảm bảo tôi có đủ lượng rau xanh hàng ngày. Bất chấp điều đó, tôi đã rất vui mừng bởi việc chất đầy các kệ hàng nông sản của tôi dễ dàng như thế nào mà không cần chuyến đi 8 giờ sáng đến bodega. Hãy đồng ý rằng hoạt động nên được dành riêng cho bánh mì tròn trứng và pho mát.

Với tư cách là một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, đây là quan điểm của tôi về vấn đề mỡ bụng: nó không phải là về sự phù phiếm. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc giữ nhiều mỡ thừa xung quanh vùng bụng sẽ làm tăng nguy cơ sức khỏe. Điều này đặc biệt đúng đối với những người có nhiều mỡ nội tạng. Không giống như mỡ dưới da, loại mỡ ngoằn ngoèo ngay dưới da, mỡ bụng nội tạng nằm sâu trong khoang bụng và bao quanh các cơ quan nội tạng.

Mỡ bụng nội tạng thúc đẩy chứng viêm, một nguyên nhân gây ra lão hóa sớm và bệnh tật. Đây có thể là một lý do tại sao có nhiều loại mỡ bụng này có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2, huyết áp cao, bệnh tim, một số bệnh ung thư và thậm chí giảm chức năng nhận thức do lão hóa. (Không có cách nào chắc chắn để biết liệu bạn có bị thiếu mỡ nội tạng khi chụp MRI hay không, vì nó nằm dưới cơ bụng và bên trong khoang cơ thể. Nhưng một số nghiên cứu liên kết mỡ nội tạng với số đo vòng eo từ 35 inch trở lên ở phụ nữ và 40 inch hoặc cao hơn ở nam giới.)

Điều quan trọng cần lưu ý là chất béo nội tạng dư thừa có nguy cơ đối với những người không thừa cân hoặc béo phì.

Vậy là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Từ vựng tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ luyện thi HSK 9 cấp đến đây là hết rồi,chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ nhé.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.