Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34
HomeHọc tiếng Trung onlineTiếng Trung Thương mạiLuyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11

5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11 tiếp tục nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online chuyên đề nâng cao kỹ năng phiên dịch tiếng Trung thương mại và kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mạ thông qua các bài tập ứng dụng thực tế được thiết kế bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong chuyên mục này Thầy Vũ sẽ tổng hợp và lưu trữ lại toàn bộ giáo án đào tạo trực tuyến lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại theo lộ trình của bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tích lũy thêm các từ vựng tiếng Trung thương mại và cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng hôm trước. Trước khi đi vào phần chính của bài giảng này các bạn học viên cần nắm thật vững kiến thức của các bài giảng hôm trước từ bài giảng số 1 đến bài giảng số 9 trong các link bên dưới.

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 1

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 2

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 3

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 4

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 7

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 9

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 10

Các bạn cập nhập thông tin chi tiết mới nhất về khóa học tiếng Trung thương mại online trong link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại thì liên hệ Thầy Vũ đặt mua sách nhé.

Sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

Trong quá trình học tiếng Trung thương mại online cùn Thầy Vũ mà các bạn cần được giải đáp chỗ nào và phần nào về ngữ pháp tiếng Trung thương mại hay là từ vựng tiếng Trung thương mại thì hãy tham gia cộng đồng forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được các thầy cô giáo hỗ trợ trực tuyến trong thời gian nhanh nhất nhé.

Forum diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ

Các khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ chỉ đào tạo theo hình thức học tiếng Trung trực tuyến qua skype lớp 1 học viên và lớp nhiều học viên. Các bạn theo dõi thông tin mới nhất về khóa học tiếng Trung online qua skype ngay tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung qua skype Thầy Vũ

Các bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ đều được phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội.

Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster cơ sở 2 Quận 10 TPHCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster cơ sở 3 Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

Các khóa học tiếng Trung online uy tín Thầy Vũ gồm phiên bản trả phí và phiên bản miễn phí. Bạn nào muốn học trả phí thì đăng ký theo lớp học tiếng Trung online qua skype nhé. Bạn nào muốn đăng ký lớp học tiếng Trung online miễn phí thì liên hệ Thầy Vũ để được hướng dẫn các bước đăng ký vào lớp học nhé.

Để tăng cường khả năng học được nhiều từ vựng tiếng Trung thương mại hơn thì các bạn học viên cần kết hợp sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho máy tính windows nhé. Bên dưới Thầy Vũ chia sẻ link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính hệ điều hành windows.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nội dung giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế bài giảng số 10.

Chi tiết giáo án bài giảng Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11

绝望的乌克兰告诉美国“官僚主义”不是未能提供关键武器和弹药的借口。

一个乌克兰代表团本周警告美国官员,安全援助计划没有足够快地到达被围困的国家。

美国为某些武器系统无法交付的原因提供了许多理由,理由是后勤问题、库存不足和官僚主义限制。

一名乌克兰官员说:“正在后院探望母亲坟墓的六岁男孩不想听到官僚主义作为不向乌克兰运送武器的借口。”

本周,一个乌克兰代表团警告华盛顿的美国官员,安全援助计划在这个被围困的国家送达的速度不够快,这是在西方安全部门声称克里姆林宫将很快加强其军事行动之际提出的请求。

过去一周,乌克兰公民社会倡导者、退伍军人和前政府官员代表团会见了 45 名立法者,其中包括众议院议长南希·佩洛西、国务院和国防部官员以及白宫国家安全委员会的官员。

“这是战争的第 44 天,我们应该在第三天输掉,”负责乌克兰反腐败行动中心的达里亚·卡莱纽克 (Daria Kaleniuk) 说道,该中心是一个协助乌克兰议会和检察官办公室的全国性组织。

“我们现在需要的是武装我们的军队和我们的领土防御部队,以便能够在无辜者的后院防止更多的坟墓,”她周五说。

Kaleniuk 补充说,美国立法者和拜登政府官员概述了为什么某些武器系统无法交付的一些理由,理由是后勤问题、库存不足和官僚主义限制。

卡莱纽克说:“正在后院探望母亲坟墓的六岁男孩不想听到官僚主义作为不向乌克兰运送武器的借口。”

“这是一个非常特殊的情况,必须采取非常措施。解除你的官僚主义,现在就解除它。美国总统权力巨大,国会权力巨大。我们知道这是可能的,”她补充道。

本周早些时候,乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴也呼吁北约盟国促进其武器承诺的交付。

“要么你现在就帮助我们,我说的是几天而不是几周,否则你的帮助来得太晚了,”库莱巴 4 月 7 日在北约总部对记者说。

“我毫不怀疑乌克兰将拥有战斗所需的武器。问题是时间线。本次讨论与武器清单无关。讨论是关于我们什么时候得到它们的时间表,这至关重要,”他说,并补充说“今天人们正在死去,今天的攻势正在展开。”

当被问及库莱巴的评论时,北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格和美国国务卿安东尼·布林肯淡化了对盟国扣留乌克兰明确要求的武器的担忧。

“他们正在推出他们认为有用且有效的新系统,”布林肯在北约总部说。

“我们运用自己的专业知识,特别是五角大楼来帮助确定我们认为真正有效的方法。乌克兰人一拿到它就准备好使用什么,以及我们实际可以访问并可以实时获得的东西,”他说,并补充说美国正在迅速努力为乌克兰提供适当的武器。

布林肯的评论与美国国防部长劳埃德·奥斯汀和美国陆军参谋长联席会议主席马克·米利将军的评论相呼应。奥斯汀和米利上周告诉立法者,乌克兰愿望清单上的一些武器系统需要数月的训练才能运行。

乌克兰经济发展和贸易部前国际援助主任奥莱娜·特雷古布解释说:“我们的观点是,给乌克兰它所需要的东西,它所要求的东西。”

“我们需要打击无人机、远程和中程打击能力,因为当我们坐在这里时,俄罗斯人正在向乌克兰东南部移动庞大的纵队和庞大的部队,”特雷古布说。

西方情报报告最近评估称,在首都基辅地面推进数周停滞不前后,俄罗斯军队将很快将军事力量集中在乌克兰东部和南部。

在过去的六周里,驻扎在乌克兰的俄罗斯军队在战场上遇到了一系列后勤问题,包括燃料和食品短缺以及冻伤的报道。

国家安全顾问杰克沙利文 4 月 4 日在白宫对记者说:“当俄罗斯发动这场战争时,它的最初目标是夺取基辅首都,取代泽连斯基政府并控制大部分(如果不是全部)乌克兰。”

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11 các bạn xem ngay bên dưới nhé.

Juéwàng de wūkèlán gàosù měiguó “guānliáo zhǔyì” bùshì wèi néng tígōng guānjiàn wǔqì hé dànyào de jièkǒu.

Yīgè wūkèlán dàibiǎo tuán běn zhōu jǐnggào měiguó guānyuán, ānquán yuánzhù jìhuà méiyǒu zúgòu kuài dì dàodá bèi wéikùn de guójiā.

Měiguó wèi mǒu xiē wǔqì xìtǒng wúfǎ jiāofù de yuányīn tígōngle xǔduō lǐyóu, lǐyóu shì hòuqín wèntí, kùcún bùzú hé guānliáo zhǔyì xiànzhì.

Yī míng wūkèlán guānyuán shuō:“Zhèngzài hòuyuàn tànwàng mǔqīn fénmù de liù suì nánhái bùxiǎng tīng dào guānliáo zhǔyì zuòwéi bù xiàng wūkèlán yùnsòng wǔqì de jièkǒu.”

Běn zhōu, yīgè wūkèlán dàibiǎo tuán jǐnggào huáshèngdùn dì měiguó guānyuán, ānquán yuánzhù jìhuà zài zhège bèi wéikùn de guójiā sòng dá de sùdù bùgòu kuài, zhè shì zài xīfāng ānquánbùmén shēngchēng kèlǐmǔlín gōng jiāng hěn kuài jiāqiáng qí jūnshì xíngdòng zhī jì tíchū de qǐngqiú.

Guòqù yīzhōu, wūkèlán gōngmín shèhuì chàngdǎo zhě, tuìwǔ jūnrén hé qián zhèngfǔ guānyuán dàibiǎo tuán huìjiànle 45 míng lìfǎ zhě, qízhōng bāokuò zhòngyìyuàn yìzhǎng nán xī·pèi luò xī, guówùyuàn hé guófáng bù guānyuán yǐjí báigōng guójiā ānquán wěiyuánhuì de guānyuán.

“Zhè shì zhànzhēng de dì 44 tiān, wǒmen yīnggāi zài dì sān tiān shū diào,” fùzé wūkèlán fǎn fǔbài xíngdòng zhōngxīn de dá lǐ yǎ·kǎ lái niǔ kè (Daria Kaleniuk) shuōdao, gāi zhōngxīn shì yīgè xiézhù wūkèlán yìhuì hé jiǎnchá guān bàngōngshì de quánguó xìng zǔzhī.

“Wǒmen xiànzài xūyào de shì wǔzhuāng wǒmen de jūnduì hé wǒmen de lǐngtǔ fángyù bùduì, yǐbiàn nénggòu zài wúgū zhě de hòuyuàn fángzhǐ gèng duō de fénmù,” tā zhōu wǔ shuō.

Kaleniuk bǔchōng shuō, měiguó lìfǎ zhě hé bài dēng zhèngfǔ guānyuán gàishùle wèishéme mǒu xiē wǔqì xìtǒng wúfǎ jiāofù de yīxiē lǐyóu, lǐyóu shì hòuqín wèntí, kùcún bùzú hé guānliáo zhǔyì xiànzhì.

Kǎ lái niǔ kè shuō:“Zhèngzài hòuyuàn tànwàng mǔqīn fénmù de liù suì nánhái bùxiǎng tīng dào guānliáo zhǔyì zuòwéi bù xiàng wūkèlán yùnsòng wǔqì de jièkǒu.”

“Zhè shì yīgè fēicháng tèshū de qíngkuàng, bìxū cǎiqǔ fēicháng cuòshī. Jiěchú nǐ de guānliáo zhǔyì, xiànzài jiù jiěchú tā. Měiguó zǒngtǒng quánlì jùdà, guóhuì quánlì jùdà. Wǒmen zhīdào zhè shì kěnéng de,” tā bǔchōng dào.

Běn zhōu zǎo xiē shíhòu, wūkèlán wàijiāo bùzhǎng dé mǐ tè luō·kù lái bā yě hūyù běiyuē méngguó cùjìn qí wǔqì chéngnuò de jiāofù.

“Yàome nǐ xiànzài jiù bāngzhù wǒmen, wǒ shuō de shì jǐ tiān ér bùshì jǐ zhōu, fǒuzé nǐ de bāngzhù láidé tài wǎnle,” kù lái bā 4 yuè 7 rì zài běiyuē zǒngbùduì jìzhě shuō.

“Wǒ háo bù huáiyí wūkèlán jiāng yǒngyǒu zhàndòu suǒ xū de wǔqì. Wèntí shì shíjiān xiàn. Běn cì tǎolùn yǔ wǔqì qīngdān wúguān. Tǎolùn shì guānyú wǒmen shénme shíhòu dédào tāmen de shíjiān biǎo, zhè zhì guān zhòngyào,” tā shuō, bìng bǔchōng shuō “jīntiān rénmen zhèngzài sǐqù, jīntiān de gōngshì zhèngzài zhǎnkāi.”

Dāng bèi wèn jí kù lái bā de pínglùn shí, běiyuē mìshū zhǎng yán sī·sī tuō ěr téng bèi gé hé měiguó guówùqīng āndōngní·bù línkěn dànhuàle duì méngguó kòuliú wūkèlán míngquè yāoqiú de wǔqì de dānyōu.

“Tāmen zhèngzài tuīchū tāmen rènwéi yǒuyòng qiě yǒuxiào de xīn xìtǒng,” bù línkěn zài běiyuē zǒngbù shuō.

“Wǒmen yùnyòng zìjǐ de zhuānyè zhīshì, tèbié shì wǔjiǎodàlóu lái bāngzhù quèdìng wǒmen rènwéi zhēnzhèng yǒuxiào de fāngfǎ. Wūkèlán rén yī ná dào tā jiù zhǔnbèi hǎo shǐyòng shénme, yǐjí wǒmen shíjì kěyǐ fǎngwèn bìng kěyǐ shíshí huòdé de dōngxī,” tā shuō, bìng bǔchōng shuō měiguó zhèngzài xùnsù nǔlì wéi wūkèlán tígōng shìdàng de wǔqì.

Bù línkěn de pínglùn yǔ měiguó guófáng bùzhǎng láo āi dé·àosītīng hé měiguó lùjūn cānmóu zhǎng liánxí huìyì zhǔxí mǎkè·mǐlì jiāngjūn de pínglùn xiāng hūyìng. Àosītīng hé mǐlì shàng zhōu gàosù lìfǎ zhě, wūkèlán yuànwàng qīngdān shàng de yīxiē wǔqì xìtǒng xūyào shù yuè de xùnliàn cáinéng yùnxíng.

Wūkèlán jīngjì fāzhǎn hé màoyì bù qián guójì yuánzhù zhǔrèn ào lái nà·tè léi gǔbù jiěshì shuō:“Wǒmen de guāndiǎn shì, gěi wūkèlán tā suǒ xūyào de dōngxī, tā suǒ yāoqiú de dōngxī.”

“Wǒmen xūyào dǎjí wú rén jī, yuǎnchéng hé zhōng chéng dǎjí nénglì, yīnwèi dāng wǒmen zuò zài zhèlǐ shí, èluósī rén zhèngzài xiàng wūkèlán dōngnánbù yídòng pángdà de zòngduì hé pángdà de bù duì,” tè léi gǔbù shuō.

Xīfāng qíngbào bàogào zuìjìn pínggū chēng, zài shǒudū jīfǔ dìmiàn tuījìn shù zhōu tíngzhì bù qiánhòu, èluósī jūnduì jiāng hěn kuài jiāng jūnshì lìliàng jízhōng zài wūkèlán dōngbù hé nán bù.

Zài guòqù de liù zhōu lǐ, zhùzhá zài wūkèlán de èluósī jūnduì zài zhànchǎng shàng yù dàole yī xìliè hòuqín wèntí, bāokuò ránliào hé shípǐn duǎnquē yǐjí dòngshāng de bàodào.

Guójiā ānquán gùwèn jiékè shā lìwén 4 yuè 4 rì zài báigōng duì jìzhě shuō:“Dāng èluósī fādòng zhè chǎng zhànzhēng shí, tā de zuìchū mùbiāo shì duóqǔ jīfǔ shǒudū, qǔdài zé lián sī jī zhèngfǔ bìng kòngzhì dà bùfèn (rúguǒ bùshì quán bù) wūkèlán.”

Đáp án của bài tập Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11 các bạn xem và đối chiếu với phần bên dưới nhé.

Ukraine tuyệt vọng nói rằng “bộ máy quan liêu” của Mỹ không có lý do gì để không cung cấp vũ khí và đạn dược quan trọng.

Trong tuần này, một phái đoàn Ukraine đã cảnh báo các quan chức Mỹ rằng các gói hỗ trợ an ninh sẽ không đến đủ nhanh tại quốc gia bị bao vây.

Hoa Kỳ đã đưa ra một số lý do giải thích tại sao không thể chuyển giao một số hệ thống vũ khí nhất định, với lý do các vấn đề hậu cần, thiếu hàng tồn kho và các hạn chế quan liêu.

Một quan chức Ukraine cho biết: “Cậu bé sáu tuổi đang đi thăm mộ mẹ ở sân sau không muốn nghe chuyện quan liêu làm cái cớ để không giao vũ khí cho Ukraine.

Một phái đoàn Ukraine đã cảnh báo các quan chức Mỹ tại Washington trong tuần này rằng các gói hỗ trợ an ninh sẽ không đến đủ nhanh tại quốc gia bị bao vây, một lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh an ninh phương Tây tuyên bố rằng Điện Kremlin sẽ sớm tăng cường chiến dịch quân sự.

Trong tuần qua, phái đoàn của những người ủng hộ xã hội dân sự Ukraine, các cựu quân nhân và các cựu quan chức chính phủ đã gặp 45 nhà lập pháp, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, các quan chức tại các Bộ Quốc phòng và Quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng.

Daria Kaleniuk, người điều hành Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng của Ukraine, một tổ chức quốc gia hỗ trợ quốc hội và văn phòng công tố Ukraine, nói: “Đó là ngày thứ 44 của cuộc chiến mà chúng tôi được cho là thua vào ngày thứ ba.

“Điều chúng ta cần bây giờ là trang bị vũ khí cho quân đội và các đơn vị bảo vệ lãnh thổ của chúng ta để có thể ngăn chặn nhiều ngôi mộ hơn trong sân sau của những người vô tội,” cô nói hôm thứ Sáu.

Kaleniuk nói thêm rằng các nhà lập pháp Hoa Kỳ và các quan chức chính quyền Biden đã vạch ra một số lý do giải thích tại sao một số hệ thống vũ khí nhất định không thể được chuyển giao, với lý do các vấn đề hậu cần, thiếu hàng tồn kho và các hạn chế quan liêu.

Kaleniuk nói: “Cậu bé sáu tuổi đang đến thăm mộ mẹ ở sân sau không muốn nghe chuyện quan liêu làm cái cớ để không giao vũ khí cho Ukraine.

“Đây là một tình huống bất thường mà các biện pháp phi thường phải được thực hiện. Hãy dỡ bỏ bộ máy quan liêu của bạn, hãy dỡ bỏ nó ngay bây giờ. Tổng thống Hoa Kỳ có quyền lực rất lớn, Quốc hội có quyền lực rất lớn. Chúng tôi biết điều đó là có thể, ”cô nói thêm.

Hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng đã yêu cầu các đồng minh NATO xúc tác việc thực hiện các cam kết vũ khí của họ.

Kuleba nói với các phóng viên tại trụ sở của NATO vào ngày 7 tháng 4: “Hoặc là bạn giúp chúng tôi ngay bây giờ và tôi sẽ nói về ngày chứ không phải tuần, nếu không sự giúp đỡ của bạn sẽ đến quá muộn”, Kuleba nói với các phóng viên tại trụ sở của NATO vào ngày 7 tháng 4.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc Ukraine sẽ có vũ khí cần thiết để chiến đấu. Câu hỏi là dòng thời gian. Cuộc thảo luận này không phải về danh sách vũ khí. Cuộc thảo luận là về dòng thời gian khi nào chúng ta nhận được chúng và điều này là rất quan trọng, ”ông nói và nói thêm“ ngày nay mọi người đang chết, cuộc tấn công đang diễn ra ngày hôm nay. ”

Khi được hỏi về bình luận của Kuleba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hạ thấp lo ngại rằng các đồng minh đang giữ lại vũ khí mà Ukraine yêu cầu rõ ràng.

Blinken từ trụ sở NATO cho biết: “Họ đang đưa ra những hệ thống mới mà họ nghĩ sẽ hữu ích và hiệu quả.

“Chúng tôi đặt chuyên môn của mình để chịu đựng, đặc biệt là Lầu Năm Góc để giúp xác định những gì thực sự mà chúng tôi nghĩ có thể hiệu quả. Những gì người Ukraine sẽ sẵn sàng sử dụng ngay sau khi họ có được nó, và những gì chúng tôi thực sự có quyền truy cập và có thể lấy được họ trong thời gian thực ”, ông nói và cho biết thêm rằng Mỹ đang khẩn trương đưa vũ khí phù hợp tới Ukraine.

Nhận xét của Blinken lặp lại ý kiến ​​của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley. Austin và Milley nói với các nhà lập pháp vào tuần trước rằng một số hệ thống vũ khí trong danh sách mong muốn của Ukraine cần nhiều tháng đào tạo để vận hành.

“Quan điểm của chúng tôi là cung cấp cho Ukraine những gì họ cần, những gì họ yêu cầu, thời hạn,” Olena Tregub, cựu giám đốc hỗ trợ quốc tế của Ukraine tại Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại, giải thích.

Tregub nói: “Chúng tôi cần máy bay không người lái tấn công, khả năng tấn công tầm xa và tầm trung vì khi chúng tôi ngồi đây với các bạn, người Nga đang di chuyển những cột khổng lồ, lực lượng khổng lồ vào phía đông nam của Ukraine.

Các báo cáo tình báo phương Tây gần đây đánh giá rằng các lực lượng Nga sẽ sớm tập trung sức mạnh quân sự của họ ở miền đông và miền nam Ukraine sau nhiều tuần tiến công trên bộ tại thủ đô Kyiv bị đình trệ.

Trong sáu tuần qua, các lực lượng Nga trên bộ ở Ukraine đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề hậu cần trên chiến trường, bao gồm báo cáo về tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực cũng như tê cóng.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 4/4: “Khi Nga bắt đầu cuộc chiến này, mục tiêu ban đầu của họ là chiếm thủ đô của Kyiv, thay thế chính phủ Zelensky và nắm quyền kiểm soát phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ Ukraine.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến hôm nay lớp Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11. Các bạn học viên còn câu hỏi nào trên lớp vẫn chưa được giải đáp thắc mắc thì hãy đăng câu hỏi vào chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé. Thầy Vũ sẽ tạm dừng bài giảng Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 11 tại đây và hặn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo vào ngày mai.

Học tiếng Trung online
Học tiếng Trung onlinehttp://hoctiengtrungonline.com
Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung online Uy tín & Chất lượng
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.