Chủ Nhật, Tháng Bảy 14, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:25:11
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
HomeKhóa học tiếng TrungTrung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster

5/5 - (8 bình chọn)

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Cơ sở 2 Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp chất lượng cao toàn diện 5 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết Gõ tiếng Trung Quốc từ cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình giảng dạy tiếng Trung độc quyền & chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ – Người sáng lập ra Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại TP HCM (Sài Gòn).

Đây chính là địa chỉ học tiếng Trung uy tín Quận 10 TP HCM Sài Gòn ChineMaster chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản nâng cao, các khóa học tiếng Trung HSK 9 cấp và luyện thi HSKK sơ cấp đến cao cấp, trong đó luyện thi HSK 9 cấp được rất nhiều bạn lựa chọn, và các khóa học tiếng Trung TOCFL cũng như luyện thi TOCFL đang được khá nhiều bạn trả quan tâm để đi du học Đài Loan, ngoài ra, đây cũng là địa chỉ Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall Pinduoduo dành cho các bạn học viên dân buôn bán & dân kinh doanh chuyên đánh hàng tận gốc từ các nguồn hàng ở nhà xưởng tại Trung Quốc về bán trên các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki và Sendo, và rất nhiều khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, trong đó các khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo được Thầy Vũ đặc biệt chú trọng tới để có thể thỏa mãn ngày càng nhiều nhu cầu học tiếng Trung mua hàng taobao tmall 1688 pinduoduo mà không cần phải thông qua các dịch vụ order hàng trung gian.

Các bạn có thể tham khảo các chương trình đào tạo chất lượng của ThS Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster Cơ sở 1 và Cơ sở 3 ở ngay bên dưới.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Cơ sở 1

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Đống Đa Cơ sở 3

Các bạn có thể tìm hiểu Thầy Vũ cũng như Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thông qua kênh youtube học tiếng Trung online uy tín Thầy Vũ livestream mỗi ngày theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập. Với hệ thống video bài giảng trực tuyến đi theo lộ trình giảng dạy vô cùng bài bản và chuyên nghiệp như vậy, ngày càng nhiều người đã liên hệ Thầy Vũ để đăng ký tham gia chương trình đào tạo và giảng dạy tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Video giới thiệu tổng quan một buổi đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu. Không khí buổi học rất sôi nổi và có khí thế, ai ai cũng rất hào hứng học tập và lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trên lớp.

Thông tin chi tiết khóa học tiếng Trung tại ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn

Bên dưới là thông tin chi tiết các khóa đào tạo tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10, các bạn xem phù hợp với khóa học nào thì liên hệ Thầy Vũ 090 325 4870 để đăng ký và đóng học phí nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản 246

 • Khai giảng: 16/3/2026
 • Lịch học vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Thời gian học từ 18h đến 19h45
 • Thời lượng cả khóa là 22 buổi
 • Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
 • Chế độ bảo lưu khóa học vĩnh viễn
 • Học phí 3500K/khóa

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản 357

 • Khai giảng: 21/4/2026
 • Lịch học vào Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
 • Thời gian học từ 18h đến 19h45
 • Thời lượng cả khóa là 22 buổi
 • Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
 • Chế độ bảo lưu khóa học vĩnh viễn
 • Học phí 3500K/khóa

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc là chương trình đào tạo trọng điểm của Thầy Vũ. Chính vì vậy nên các lớp tiếng Trung cơ bản này khi có Thầy Vũ làm chủ nhiệm lớp đều cực kỳ đông, nhiều lúc số lượng học viên đăng ký vượt quá sỹ số cho phép của từng phòng học. Để đảm bảo chất lượng học tiếng Trung tốt nhất cho từng bạn học viên, Thầy Vũ quy định mỗi phòng học chỉ được tối đa 15 bạn học viên. Nghĩa là nếu như lớp nào có sỹ số vượt quá 15 thì sẽ phải tách ra làm hai lớp sao cho mỗi lớp sỹ số chỉ trung bình 10 đến 15 học viên là tốt nhất.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster luôn luôn cập nhập thêm video bài giảng mỗi khi Thầy Vũ lên lớp giảng bài online và offline. Thầy Vũ có thể ngồi ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào trong Hệ thống ChineMaster để lên sóng dạy học cho các bạn học viên. Thầy Vũ làm việc đều trên mạng và điều hành hệ thống ChineMaster theo cách riêng biệt để tất cả học viên đều có thể được trải nghiệm phương pháp giảng bài vô cùng độc đáo có một không hai. Phương pháp đào tạo của Thầy Vũ là gì? Đây là câu hỏi khiến không biết bao nhiêu người phải tò mò lên mạng tìm hiểu thông tin vê Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster như Thầy Vũ là ai, Thầy Vũ học chuyên ngành gì, Thầy Vũ dạy tiếng Trung ở đâu, tài liệu học tiếng Trung Thầy Vũ gồm những gì, luyện thi HSK Thầy Vũ ở đâu .v.v. Đó là những câu hỏi rất nhiều bạn hay tìm kiếm những thông tin xoay quanh về Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster, các bạn hãy xem những video Thầy Vũ giảng bài trực tuyến được phát sóng livestream mỗi ngày qua kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster là trực quan nhất.

Khóa học luyện thi HSK(K)

Đối với các lớp luyện thi HSK và luyện thi HSKK Thầy Vũ sẽ mở lớp riêng cho các bạn có nhu cầu học tiếng Trung để luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK và chứng chỉ tiếng Trung HSKK.

Khóa học luyện luyện thi TOCFL

Tương tự đối với các lớp luyện thi HSK(K) Thầy Vũ cũng sẽ mở lớp riêng dành cho các bạn học viên đang có nhu cầu muốn học tiếng Trung để thi chứng chỉ tiếng Trung TOCFL.

Mỗi ngày các thầy cô giáo ChineMaster Quận 10 đều update thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí cho chúng ta theo các chuyên đề khác nhau để giúp học viên có thêm tài liệu bổ trợ tiếng Trung như ngữ pháp tiếng Trung, từ vựng tiếng Trung, cấu trúc câu tiếng Trung cố định, mẫu câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo các tình huống thực tế, luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế, tiếng Trung thương mại, tiếng Trung HSK 9 cấp và tiếng Trung HSKK cũng như rất nhiều tài liệu luyện thi TOCFL cấp 1 đến TOCFL cấp 6. Toàn bộ giáo án giảng dạy của ThS Nguyễn Minh Vũ đều được các thầy cô giáo ChineMaster đồng bộ sử dụng bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp Thầy Vũ để đặt mua bộ sách Thầy Vũ viết.

Khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản

Đây là khóa học trực tuyến Thầy Vũ chỉ nhận dạy và đào tạo qua hình thức học tiếng Trung online qua Skype lớp chỉ có 1 học viên trong 1 lớp do ThS Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm lớp. Do đó, đây chính là khóa học tiếng Trung online có thể nói là chất lượng nhất và tốt nhất của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster từ trước đến nay. Nếu như bạn được chính người nổi tiếng Th.S Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giảng bài chỉ trong lớp học có riêng mình bạn thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa đây?

Bạn hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ để đăng ký và đóng học phí nhé. Lớp học tiếng Trung thương mại online qua Skype của Thầy Vũ thường xuyên bị kín mít lịch dạy học tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 cho đến chủ nhật. Vì vậy, Thầy Vũ chỉ ưu tiên thu xếp thời gian và thời khóa biểu cho các bạn nào đã làm xong bước đầu tiên.

Sau đây mình sẽ đưa ra một vài video clip bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đào tạo trực tuyến các lớp học tiếng Trung thương mại online cơ bản nhé. Các bạn hãy xem để cảm nhận và trải nghiệm phương pháp giảng dạy tiếng Trung thương mại cơ bản của ThS Nguyễn Minh Vũ.

Trong video bài giảng bên dưới Thầy Vũ đang hướng dẫn học viên Kiều Thanh đi bài theo lộ trình giáo án slides bài giảng được thiết kế sẵn rất bài bản và chuyên nghiệp. Mỗi từ vựng tiếng Trung thương mại và các thuật ngữ tiếng Trung thương mại Thầy Vũ đưa ra đều có dẫn chứng ví dụ rất thực tế và sinh động để học viên có thể nắm được cách sử dụng của mỗi từ vựng thương mại tiếng Trung chuyên ngành. Thông qua những câu tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế như vậy, học viên càng ngày càng hiểu rõ bản chất của rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại và biết được vì sao Thầy Vũ lại đặt câu tiếng Trung thương mại như vậy. Tất cả đều phải dựa trên nền tảng kiến thức cơ sở mà học viên đã được đào tạo thông qua bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

Một khi học viên được Thầy Vũ đào tạo tiếng Trung thương mại online thì không còn gì hết ý nữa rồi. Các bạn học viên liên tục được luyện tập phản xạ giao tiếp tiếng Trung thương mại theo chủ đề của bài học và rất nhiều chủ đề bổ trợ khác nữa. Mỗi câu ví dụ tiếng Trung thương mai Thầy Vũ thiết kế và đưa ra trong video bài giảng livestream đều đi từ cơ bản đến nâng cao, hay nói cách khác học viên sẽ biết được tại sao câu văn lại phải nói theo trật tự như vậy chứ không phải theo kiểu kia. Cách vận dụng ngữ pháp tiếng Trung thương mại vào ứng dụng thực tiễn được Thầy Vũ rất chú trọng tới. Chỉ có như vậy thì học viên mới có thể tự triển khai ra những câu tiếng Trung thương mại mang đậm tính cách của họ. Mỗi người đều có tính cách và cá tính riêng, vì vậy cách diễn đạt ý cũng như cách biểu đạt ý của bản thân đều khác nhau, nhưng tất cả đều phải dựa trên nền tảng kiến thức ngữ pháp tiếng Trung hiện đại theo hệ thống kết cấu cực kỳ chặt chẽ. Những kiến thức về ngữ pháp tiếng Trung thương mại học viên đều được đào tạo rất bài bản và kỹ lưỡng từng ly từng tý một.

Một khi bạn đã học tiếng Trung thương mại online cơ bản cùng Thầy Vũ thì chắc chắn là bạn sẽ nắm cực kỳ chắc chắn cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản cho đến nâng cao rồi. Bởi vì Thầy Vũ đặc biệt và rất chú trọng tới vấn đề phát triển hệ thống kết cấu ngữ pháp tiếng Trung toàn diện cho tất cả các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TPHCM Sài Gòn.

Học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ lớp trả phí chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ vượt bậc theo từng buổi học. Bởi vì chất lượng kiến thức mà Thầy Vũ sẽ truyền đạt cho bạn vô cùng đặc biệt và rất dễ tiếp thu, ngay cả nhứng kiến thức mang tính hàn lâm trong sách vở giáo trình ngữ pháp tiếng Trung khi thông qua phương pháp đào tạo chuyên biệt của Thầy Vũ đều trở nên rất dễ hiểu. Có lẽ đây chính là yếu tố đã làm nên tên tuổi lẫy lừng của ThS Nguyễn Minh Vũ. Từ một người chưa biết cách giảng dạy tiếng Trung như thế nào để cho học viên hiểu vào những những ngày tháng đầu tiên khi Thầy Vũ mới chập chững bước chân vào con đường dạy học tiếng Trung cho đến ngay nay thì Thầy Vũ đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết thông qua cách giảng dạy và phương pháp truyền thụ kiến thức cực kỳ độc đáo có một không hai. Chỉ có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, làm việc không biết mệt mỏi là gì mới có thể tạo nên con người Thầy Vũ ngày nay. Có thể nói Thầy Vũ của quá khứ và Thầy Vũ của ngày nay khác biệt một trơi một vực thông qua một quãng đường vô cùng dài đằng đẵng. Nếu như bạn nào muốn thật sự học tiếng Trung tốt nhất và uy tín nhất và đặc biệt là chất lượng nhất thì Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster có thể nói là sự lựa chọn quá tuyệt vời của bạn rồi. Bạn còn chờ gì nữa mà chưa nhấc máy gọi điện liên hệ ngay Thầy Vũ.

Khóa học tiếng Trung thương mại nâng cao

Khóa học tiếng Trung thương mại nâng cao là chương trình đào tạo kiến thức chuyên sâu dành cho các bạn học viên sau khi đã trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt của khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản. Các bạn học viên sẽ tiếp tục được đào sâu thêm nhiều kiến thức tiếng Trung thương mại nâng cao ứng dụng rất nhiều vào trong công việc thực tế. Nếu như bạn thật sự muốn hoàn toàn tự chủ trong công việc và tự giao dịch được với các shop Trung Quốc cũng như các nhà xưởng có nguồn hàng tận gốc tại Trung Quốc thì khóa học này chính là khóa học mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Kiến thức tiếng Trung thương mại nâng cao trong chương trình đào tạo này sẽ tương đương tối thiểu ít nhất là trình độ tiếng Trung HSK cấp 6, nếu như bạn vẫn đang ở trình độ HSK cấp 5 thì có lẽ bạn sẽ phải rất chật vật đấy. Thầy Vũ khuyến nghị và đề xuất các bạn hãy học chắc kiến thức HSK 6 là tốt nhất, như vậy thì khi các bạn tiếp xúc với hệ thống kiến thức giáo án bài giảng chương trình giảng dạy khóa học tiếng Trung thương mại nâng cao sẽ không còn cảm thấy bỡ ngỡ nữa mà sẽ tiếp thu bài rất nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Sau đây mình tiếp tục chia sẻ với các bạn video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại online nâng cao thông qua các video Thầy Vũ livestream dạy học qua kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster rất nổi tiếng mà ai cũng đều biết tới.

Trong video bài giảng trực tuyến bên dưới Thầy Vũ đi bài cực kỳ chuyên nghiệp và mới lạ. Các bạn chỉ cần xem qua thôi là sẽ hiểu được ngay vì sao mình lại nói như vậy. Tất cả học viên lớp tiếng Trung thương mại nâng cao đều đi từ những khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản, bởi vì họ đã rất thích thú và bị ấn tượng luôn và ngay bởi phong cách dạy học tiếng Trung thương mại online của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Họ hiểu được rằng Thầy Vũ dạy học rất có Tâm huyết và Nhiệt huyết với nghề giáo. Đây chính là yếu tố đã khiến họ quyết định đi theo học lâu dài cùng Thầy Vũ. Họ mong muốn được truyền thụ kiến thức tinh hoa của Thầy Vũ để có thể tự chủ làm việc trong môi trường ngôn ngữ tiếng Trung buôn bán và kinh doanh, hộ bày tỏ mong muốn có thể tự chủ giao dịch được với các đối tác Trung Quốc mà không cần phải thông qua bất kỳ phiên dịch viên nào. Họ muốn hoàn toàn kiểm soát công việc của họ, họ muốn thoát lý hoàn toàn khỏi nhân viên phiên dịch tiếng Trung. Họ muốn tự đứng vững trên chính đôi chân của họ để viết lên trang sử của chính cuộc đời họ. Tất nhiên là Thầy Vũ lắng nghe hết và rất hiểu tâm tư nguyện vọng của học viên, vì vậy trong mỗi bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đều dành trọn tâm huyết và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như toàn bộ CHẤT XÁM mà Thầy Vũ đang sở hữu được để có thể truyền thụ hết tất cả cho các bạn học viên đã tin tưởng và lựa chọn đi theo Thầy Vũ.

Khóa học tiếng Trung thương mại online nâng cao này cũng được Thầy Vũ đào tạo trực tuyến qua hình thức học tiếng Trung online qua Skype. Hàng tuần Thầy Vũ đều livestream gần 15 ca dạy học trong tuần, như vậy trung bình 1 ngày Thầy Vũ lên lớp dạy học 2 ca học. Với tần suất dạy học tiếng Trung online như vậy thì quả thật đây là trang web học tiếng Trung online tốt nhất và chất lượng nhất rồi. Trên website này chúng tôi tổng hợp và lưu trữ tất cả giáo án giảng dạy trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ bao gồm các lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao, các lớp luyện thi HSK 1 đến luyện thi HSK 9, các lớp luyện thi TOCFL cấp 1 đến luyện thi TOCFL cấp 6 và các lớp đào tạo tiếng Trung thương mại cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn diện đầy đủ 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung.

Khóa học tiếng Trung online cơ bản nâng cao

Bên cạnh các chương trình đào tạo ở trên ra, Thầy Vũ còn chuyên dạy học các lớp tiếng Trung trực tuyến qua Skype lớp chỉ 1 học viên trong 1 lớp dành cho các bạn học viên ở quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 hoặc các bạn học viên quá bận rộn với công việc nên không thể thu xếp thời gian đi học theo thời khóa biểu cố định tại Trung tâm. Chương trình đào tạo tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ đi theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Sau khi các bạn đã xem xong video bài giảng lớp miễn phí rồi thì chắc chắn sẽ rất ấn tượng với phương pháp truyền đạt kiến thức của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Bạn hãy nhanh chóng liên hệ ngay Thầy Vũ nhé, có thể Thầy Vũ sẽ không còn trống lịch dạy học trong tuần bởi số lượng học viên đăng ký đặt lịch hẹn trước với Thầy Vũ khá là đông rồi. Tuy nhiên, dù sao các bạn cũng không nên nản lòng mà hãy thử gọi điện trước Thầy Vũ xem sao, nhỡ đâu lúc bạn gọi thì đúng lúc Thầy Vũ đang rảnh rỗi vừa dạy học trực tuyến xong thì sao. Cơ hội hoàn toàn do bạn nắm bắt, bạn hãy nhanh tay chớp lấy thời cơ này để trang bị kiến thức cho chính bản thân. Một khi bạn có được nhiều kiến thức rồi thì bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bạn sẽ có thể vươn lên bứt phá so với các đối thủ đang làm cùng ngành hàng với bạn. Bạn hãy tự viết lên những trang sử sách của cuộc đời bạn. Đời người vô cùng ngắn ngủi chỉ có 100 năm mà thôi, bạn hãy tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi để không ngừng trở nên lớn mạnh hơn nữa nhé.

Trong những năm tới đây, Thầy Vũ sẽ làm gấp rút bộ video khóa học tiếng Trung online theo từng gói học khác nhau để có thể thỏa mãn nhu cầu học tiếng Trung online của tất cả các bạn. Trong thời gian đó, Thầy Vũ vẫn sẽ tiếp tục quản lý hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn. Nhưng, ai có thể nói trước được điều gì, nhỡ đâu sau này Thầy Vũ đã thành công phát triển lớn mạnh hệ thống rồi thì có thể người khác sẽ tiếp quản công việc này để Thầy Vũ phát triển thêm công việc kinh doanh của mảng khác thì sao. Đó là tương lai rất có khả năng xảy ra. Vì vậy, trong thời gian này, các bạn hãy nhanh chóng và tranh thủ tối đa thời gian để trang bị thêm kiến thức tiếng Trung cho bản thân nhé. Cơ hội chỉ có thể tồn tại một thoáng chốc mà thôi, khi chúng ta đã lỡ tay vuột mất cơ hội này rồi thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cơ hội chính là chìa khóa thành công của chúng ta. Bạn càng do dự thì cơ hội sẽ càng tan biến và đi vào cõi hư vô không quay trở lại.

Ngoài ra, bạn nào muốn chủ động hơn với thời gian của bản thân thì có thể mua bộ video khóa học tiếng Trung online được phân chia theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9, từ TOCFL cấp 1 đến TOCFL cấp 6 để thỏa mãn nhu cầu học tiếng Trung của các bạn. Thông tin chi tiết khóa học tiếng Trung online này các bạn xem ngay link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ

Sau khi các bạn đã lựa chọn được khóa học phù hợp với bạn thì các bạn chuyển học phí vào tài khoản của Thầy Vũ theo thông tin chi tiết bên dưới nhé. Sau khi các bạn đóng học phí xong thì liên hệ Thầy Vũ để xác nhận thông tin, khi đó Thầy Vũ sẽ thu xếp lịch học và thời gian cho bạn.

Tài khoản Vietcombank của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

 • Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
 • Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
 • Số tài khoản: 0611001891565

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster chính là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao và luyện thi HSK 9 cấp từ HSK 1 đến HSK 9 cũng như luyện thi HSKK sơ cấp, luyện thi HSKK trung cấp, luyện thi HSKK cao cấp và luyện thi TOCFL 6 cấp tương đương với các trình độ tiếng Trung TOCFL Band A1 đến TOCFL Band C2. Đến với ChineMaster TPHCM Sài Gòn chúng ta sẽ được trải nghiệm phương pháp giảng dạy tiếng Trung chuyên biệt với lộ trình được ThS Nguyễn Minh Vũ thiết kế sẵn vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Nếu như chúng ta muốn học để hiểu bản chất và ứng dụng vào thực tế thì cần phải học một cách bài bản và hiểu cặn kẽ vì sao câu tiếng Trung nó lại được sắp xếp như vậy chứ không thể theo trật tự câu trong tiếng Việt được.

Tiếng Trung là tiếng Trung khác rất nhiều so với tiếng Việt, vì vậy nhiều bạn cứ nghĩ là chỉ cần học từ vựng tiếng Trung là có thể đi ra ngoài làm việc và giao dịch với các dối tác Trung Quốc. Đây thật sự là một quan niệm vô cùng sai lầm, nếu như vậy thì Thầy Vũ đã không bao giờ thành lập Trung tâm tiếng Trung ChineMaster làm gì. ChineMaster được sáng lập bởi Thầy Vũ với sứ mệnh là đem đến những khóa học tiếng Trung tốt nhất và chất lượng nhất tới quý học viên và đồng hành sát cánh cùng học viên trên chặng đường chinh phục ngôn ngữ tiếng Trung Quốc phổ thông. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn chỉ chuyên đào tạo tiếng Trung phổ thông chuẩn, vì vậy chúng tôi nói KHÔNG với các ngôn ngữ tiếng Trung địa phương hay còn gọi là tiếng Trung dân tộc, đặc biệt là tiếng Trung BỒI chúng tôi đặc biệt cấm kỵ sử dụng tiếng Trung Bồi trong các giáo án giảng dạy của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Nếu như bạn thật sự mong muốn học tiếng Trung bài bản và chuyên nghiệp với chất lượng tốt nhất thì Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn chính là địa chỉ học tiếng Trung uy tín và chất lượng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm học tiếng Trung Quận 10 Thầy Vũ là địa chỉ dạy tiếng Trung Quốc cực kỳ uy tín và chất lượng đã được kiểm định và đánh giá bởi Cộng đồng Giáo viên tiếng Trung hiện đang công tác tại các Trường Đại học Khoa tiếng Trung Quốc, ví dụ như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại .v.v.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster đang tập trung phát triển một bộ video khóa học tiếng Trung online chuyên nghiệp nhất phân chia theo từng trình độ từ vỡ lòng, nhập môn, cơ bản , tiền cơ bản, hậu cơ bản rồi đến tiền nâng cao, hậu nâng cao và nâng cao ứng dụng thực tế sao cho phù hợp với tất cả nhu cầu học tiếng Trung online của tất cả người dùng. Đây là một dự án vô cùng lớn đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực cũng như thời gian và chất xác của ThS Nguyễn Minh Vũ. Do đó, đây sẽ là một bộ tác phẩm kinh điển lớn thứ 3 của Thầy Vũ sau 2 bộ tác phẩm để đời là bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập. Các bạn thường xuyên theo dõi những thông tin và tin tức mới nhất được cập nhập hàng ngày trên trang web học tiếng Trung online miễn phí này nhé.

Khóa học tiếng Trung online của Thầy Vũ đều được lên nội dung giáo án thiết kế cực kỳ bài bản và chuyên nghiệp trước khi xuất xưởng để bán ra thị trường. Do đó, bạn nào đã từng xem qua các video giáo án Thầy Vũ giảng bài trực tuyến qua kênh youtube học tiếng Trung online thì sẽ là người nắm rõ nhất chất lượng đào tạo trực tuyến miễn phí tốt đến mức nào. Sản phẩm miễn phí đã tốt như vậy rồi thì sản phẩm phiên bản trả phí không biết sẽ còn chất lượng tuyệt vời như thế nào nữa.

Bạn nào đã theo dõi Thầy Vũ một thời gian rồi thì chắc chắn sẽ cực kỳ thích thú và ấn tượng với phong cách giảng bài trực tuyến cũng như cách truyền thụ kiến thức vô cùng dễ hiểu và đơn giản của Thầy Vũ. Học viên chỉ cần nghe qua là sẽ hiểu ngay bản chất của vấn đề mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian và công sức khi mà phải đọc những dòng kiến thức khô khan trong sách vở. Đây chính là nghệ thuật giảng dạy và đào tạo tiếng Trung online của Thầy Vũ – Người nổi tiếng chuyên livestream dạy học tiếng Trung Quôc mỗi ngày miễn phí thông qua kênh youtube học tiếng Trung online và fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Sài Gòn.

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ Quận 10 TP HCM cực kỳ chú trọng tới chất lượng nội dung bài giảng và liên tục cập nhập nội dung kiến thức tiếng Trung theo từng ngày. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới chất lượng học tiếng Trung của học viên cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra 100% cho từng bạn học viên, theo sát tiến độ học của mỗi học viên. Đây chính là phương châm làm việc của ChineMaster, lấy học viên làm trung tâm, giáo viên chỉ là người hướng dẫn và giúp các bạn học viên phát huy tiềm năng ngôn ngữ được ngủ sâu trong tiềm thức của họ. Chúng tôi sở hữu phương pháp truyền đạt kiến thức độc quyền mà chỉ có duy nhất Thầy Vũ có thể làm được điều này.

Địa chỉ học tiếng Trung Quận 10 TP HCM uy tín và chất lượng chính là Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc giao tiếp của Thầy Nguyễn Minh Vũ. Nếu bạn vẫn chưa được trải nghiệm phương pháp giảng bài của Th.S Nguyễn Minh Vũ thì quả thật là một điều đáng tiếc, bạn đã bỏ lỡ đi một người thầy giáo tâm huyết với công việc, tận tâm với nghề giáo, nhiệt tình với học viên. Rất nhiều người sau khi vừa mới xem qua video clip bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ thôi là liên hệ luôn Thầy Vũ để đăng ký học một khóa tiếng Trung giao tiếp do chính Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ tphcm ở Quận 10 chính là địa điểm học tiếng Trung uy tín nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã đào tạo không biết bao nhiêu học viên từ Khóa K1 đến nay. Chúng tôi chỉ biết một điều là mỗi khi kết thúc khóa học là cả lớp đều chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy Vũ để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ và để sau này nếu họ có thành công thì cũng không quên Thầy Vũ – Người thầy giáo dạy tiếng Trung cực kỳ có tâm và nhiệt tình với học viên.

Bên dưới là một vài đoạn video clip được đội ngũ nhân viên kỹ thuật ChineMaster ghi hình lại. Các bạn học viên trên lớp tiếng Trung Thầy Vũ đều rất chăm chú học bài và nghe giảng để có thể tiếp thu được nhiều kiến thức nhất.

Nếu bạn muốn học tiếng Trung Thầy Vũ thì hãy nhanh nhanh liên hệ trực tiếp theo số hotline của Thầy Vũ là 090 468 4983 nhé.

Mỗi lớp tiếng Trung tại ChineMaster chỉ giới hạn đúng 15 học viên/lớp để đảm bảo chất lượng tiếp thu kiến thức tốt nhất cho từng bạn học sinh. Lớp đông quá (từ 15 học viên trở lên) sẽ khiến không khí ngột ngạt, cảm giác không gian chật hẹp, không thoải mái, ngoài ra, lớp đông học viên sẽ rất nhí nhố và lộn xộn làm ảnh hưởng nghiệm trọng tới hiệu quả tiếp thu bài của bạn.

Không gian học tập rất quan trọng, vì vậy chúng tôi luôn luôn cố gắng làm sao để học viên được học tiếng Trung trong môi trường thoải mái nhất và tiện nghi nhất.

Chúng tôi đặt chất lượng đào tạo và giảng dạy tiếng Trung lên hàng đầu, doanh số chỉ là phụ. Bởi vì yếu tố con người mới là nhân tố quyết định tới sự thành công của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster ở TP HCM.

Hệ thống kênh dạy học tiếng Trung của ChineMaster rất đa dạng và phong phú. Chúng tôi sở hữu kênh youtube học tiếng Trung online để phát sóng trực tiếp toàn bộ bài giảng của Thầy Vũ giảng bài trên lớp. Chúng tôi không giấu diếm kiến thức, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi kiến thức mà Thầy Vũ dạy trên lớp. Các bạn có thể mở điện thoại và gõ từ khóa là học tiếng Trung online vào thanh tìm kiếm trên ứng dụng youtube của điện thoại, bạn sẽ thấy ngay kênh dạy tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ luôn luôn nằm ở top 1 trong các kênh dạy tiếng Trung tốt nhất với hơn 3000 video bài giảng livestream dạy học trên lớp từ cơ bản đến nâng cao hoàn toàn miễn phí.

Tất cả những gì Thầy Vũ giảng bài trên lớp đều được phát sóng trực tiếp qua kênh youtube học tiếng Trung online để toàn bộ người dân Việt Nam có thể vào đánh giá và nhận xét kỹ năng sư phạm của Thầy Vũ. Chúng tôi hoan nghênh các bạn trên khắp Tổ Quốc vào review và góp ý để Thầy Vũ ngày càng nâng cao hơn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm truyền đạt kiến thức tiếng Trung tới các bạn một cách dễ hiểu nhất.

Trên đây là phần giới thiệu tổng quan Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Thầy Vũ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũhttp://hoctiengtrungonline.com
Tác giả Nguyễn Minh Vũ là nhân vật huyền thoại được người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ và khâm phục bởi tài năng xuất chúng cùng với một tâm hồn thiện lương đã đem đến cho cộng đồng dân tiếng Trung vô số nguồn tài liệu học tiếng Trung quý giá, trong đó đặc biệt phải kể đến kho tàng video livestream của Thầy Vũ lên đến hàng TB dung lượng ổ cứng được lưu trữ trên youtube facebook telegram và đồng thời cũng được lưu trữ trong hệ thống ổ cứng của máy chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội (Ngã Tư Sở - Royal City). Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy liên hệ ngay Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber) hoặc Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram) nhé.
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!