Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:25:11
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
HomeHọc tiếng Trung onlineDownload bộ gõ tiếng Trung

Download bộ gõ tiếng Trung

5/5 - (29 bình chọn)

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin 搜狗拼音输入法 ngay tại link bên dưới. SoGou PinYin là bộ gõ tiếng Trung Quốc trên máy tính và trên điện thoại tốt nhất hay nhất hiện nay và đây cũng chính là bộ gõ tiếng Hoa được người Việt Nam sử dụng nhiều nhất kể từ khi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đề xuất sử dụng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou

Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về máy tính xong thì tiến hành cài đặt theo như Thầy Vũ hướng dẫn chi tiết bên dưới. Thầy Vũ sẽ hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên máy tính và trên điện thoại Android IOS.

Hôm nay trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính và hướng dẫn chi tiết cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính windows. Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin tương thích với tất cả các hệ điều hành windows bao gồm windows XP, windows 7, windows 7, windows 10 và windows 11, trong đó bao gồm cả các hệ điều hành windows server 2016, windows server 2019 và windows server 2022 các bạn nhé. Riêng Thầy Vũ đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2022 để vận hành máy chủ chinemaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thầy Vũ.

Bạn nào đang lăn tăn chưa biết cách cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin như thế nào thì ngay sau chúng ta sẽ được Thầy Vũ hướng dẫn rất chi tiết trong các video bên dưới. Các bạn chú ý xem hết video nhé để biết được từng bước cài đặt. Trong quá trình cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính mà các bạn gặp bất kỳ vướng mắc chỗ nào thì hãy liên hệ ngay với Thầy Vũ theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ trực tuyến cài đặt từ xa nhé.

  • Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber)
  • Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram)

Hoặc các bạn có thể liên hệ nhanh với Thầy Vũ thông qua kênh forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé. Đó là kênh diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ tạo ra để chuyên hỗ trợ trực tuyến và giải đáp thắc mắc cho các bạn học viên và thành viên diễn đàn.

Chú ý quan trọng khi sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính

Chú ý khi sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Chú ý đầu tiên khi sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Nhiều bạn cài đặt xong xuôi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính rồi, gọi bộ gõ tiếng Trung ra để bắt đầu soạn thảo văn bản tiếng Trung thì tự nhiên xuất hiện toàn các ký tự ô vuông lạ lẫm mà máy tính không nhận dạng được. Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì hệ điều hành windows mà các bạn đang sử dụng chính là phiên bản Win Ghost, có nghĩa là phiên bản win ghost này đã bị người tạo ra sửa đổi và chỉnh sửa để tối ưu theo hướng sử dụng của họ chứ không phải là bản windows gốc hay là windows sạch. Do đó, cách tốt nhất là các bạn cài lại hệ điều hành windows gốc cho máy tính là oke sẽ cài được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin và sẽ không còn hiện tượng xuất hiện gõ ra các ký tự ô vuông lạ hoắc nữa. Thầy Vũ khuyến nghị các bạn nên truy cập vào website chính thức của microsoft để download windows bản gốc về máy tính nhé, tuyệt đối không nên tải windows từ các trang web khác ngoài microsoft các bạn nhé.

Chú ý thứ hai khi sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Nhiều bạn soạn thảo văn bản tiếng Trung sẽ không thể gõ ra được các chữ cái như “W”, đây là vấn đề rất phổ biến đối với những bạn mới và cả những bạn cũ đã sử dụng lâu năm bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Để giải quyết vấn đề này thì các bạn cần chú ý khi sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì cần phải tắt các bộ gõ ngôn ngữ khác đi là oke ngay. Ví dụ, các bạn muốn gõ tiếng Trung thì cần phải tắt bộ gõ tiếng Việt đi nhé. Chỉ cần các bạn chú ý như vậy là oke rồi.

Chú ý thứ ba khi sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trong quá trình soạn thảo văn bản tiếng Trung thì tự nhiên không gõ được tiếng Trung nữa mà chỉ có thể gõ tiếng Anh. Đây cũng là trường hợp rất phổ biến trong lúc sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Cách giải quyết rất đơn giản, các bạn vừa ấn vào phím SHIFT trên bàn phím rồi. Các bạn hãy ấn lại nút SHIFT là oke nhé. Nhiều bạn hay bị vô tình ấn nhầm phải phím đó nên mới gặp tình huống đó. Các bạn chú ý điểm này là sẽ oke ngay không bị gặp trục trặc khi gõ tiếng Trung nữa.

Trên đây là 3 điểm quan trọng mà các bạn cần phải chú ý trong lúc sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính hệ điều hành windows của microsoft. Ngoài ra, bạn nào đang sử dụng máy tính macbook hệ điều hành Mac OS thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ để được hướng dẫn cách cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính Macbook hệ điều hành Mac OS nhé. Các bước cài đặt vô cùng đơn giản, chỉ cần các bạn làm theo từng bước Thầy Vũ hướng dẫn là sẽ oke ngay nhé.

Cài bộ gõ tiếng Trung trên điện thoại Android và IOS

Hiện nay tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh ngày càng nhiều, vì vậy mình ưu tiên hướng dẫn cách cài đặt phần mềm gõ tiếng Trung trên điện thoại trước, bao gồm hai dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android và hệ điều hành IOS. Các bạn xem hết video hướng dẫn bên dưới nha.

Trong video bên dưới mình có hướng dẫn luôn cả cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên điện thoại rất chi tiết, các bạn chú ý xem hết đừng tua nhé.

Để gọi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên điện thoại thì các bạn chú ý hình quả cầu trên bàn phím IOS hoặc là nút gạt sang trái phải của bàn phím Android nhé. Đối với điện thoại hệ điều hành Android thì có chút sự khác biệt về giao diện sử dụng, vì vậy khi các bạn đang sử dụng điện thoại Android thì chú ý vào phần cài đặt chung, tiếp theo là vào phần bàn phím, rồi thêm bàn phím và kéo xuống dưới tích vào ô tiếng Trung giản thể (Chinese Simplified) nhé.

Hướng dẫn download và cài đặt bộ gõ tiếng Trung Quốc SoGou PinYin trên máy tính

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt cụ thể thông qua các video bên dưới. Các bạn chú ý xem thật kỹ và xem hết video nhé, có nhiều chỗ mình chia sẻ rất kỹ, nếu bạn tua qua mất là sẽ gặp vấn đề trong quá trình cài đặt.

Cách cài bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên Win 7

Các bạn tải về bộ gõ tiếng Trung xong thì tiến hành cài đặt như trong video mình hướng dẫn bên dưới nhé.

Sau khi các bạn đã cài đặt xong bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính windows 7 rồi thì tiếp theo là các bạn cần biết cách gọi nó ra và tắt nó đi. Đầu tiên, để có thể gọi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin ra thì các bạn ấn tổ hợp phím là CTRL + SPACE nhé, khi các bạn không muốn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì chỉ cần ấn lại tổ hợp phím đó là oke.

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin Win 8

Cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung SoGou trong Windows 8 cũng tương tự như trên Windows 7 các bạn nhé.

Cài đặt bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên Win 10

Trong Windows 10 thì cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin cũng như trong Win 7 và Win 8, tuy nhiên, cách gọi bộ gõ tiếng Trung Quốc SoGou PinYin lại hơi khác chút xíu.

Để sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou, các bạn cần ấn tổ hợp phím là Windows + SPACE. Các bạn ấn phím SPACE liên tục cho đến khi nó dừng lại ở vị trí bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin thì các bạn nhả ra là oke.

Khi nào các bạn muốn gõ tiếng Việt trở lại thì các bạn lại ấn tổ hợp phím Windows + SPACE và ấn SPACE liên tục đến khi nó dừng lại ở kiểu gõ ENGLISH US là oke. Sau đó các bạn bật bộ gõ tiếng Việt Unikey lên là được.

Hướng dẫn download và sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên máy tính

Cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên máy tính như thế nào? Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết trong video bên dưới. Các bạn chỉ cần làm theo đúng như những gì mình hướng dẫn là sẽ gõ được tiếng Trung nha.

Vậy là trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn download bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và hướng dẫn luôn cả cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Quốc này. Các bạn có chỗ nào gặp vấn đề trong quá trình sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin thì đăng bình luận vào trong Diễn đàn Cộng đồng Dân tiếng Trung ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp nhé.

Các bạn nên tham khảo thêm một số bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ trong link bên dưới nhé.

Mẫu câu Phỏng vấn tiếng Trung

Học tiếng Trung online bài 1

Phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả

Luyện dịch tiếng Trung Thương mại

Giáo trình tiếng Trung Thương mại

Sau khi các bạn đã cài xong bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ test thử hiệu quả gõ tiếng Trung khi sử dụng phần mềm gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính thông qua các đoạn văn bản tiếng Trung ứng dụng thực tế dưới đây.

Văn bản bên dưới được dùng để luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin các bạn nhé.

过去,联邦政府在石油交付时支付市场价格,这可能高于或低于合同签订时的价格。这位官员表示,现在提供固定价格可以消除石油公司投资新钻井作业的部分风险,这些作业可能需要数月或数年才能启动和运行。

政府还一直试图与其他欧洲和亚洲盟友达成协议,对俄罗斯石油实施价格上限,以降低天然气价格并削减克里姆林宫的收入。这些国家在 6 月的 G7 会议上同意了价格上限,目标是在年底前实施。但行业分析师警告称,如果俄罗斯因此降低产量,人为造成短缺,这可能适得其反并推高价格。

一个基本问题是在大流行期间关闭五家炼油厂后,由于天然气需求暴跌,缺乏将石油加工成汽油的炼油厂。而且,明年,休斯顿的一家 Lyondell 炼油厂计划关闭,日产量超过 200,000 桶。

另一个仍然存在的基本问题是拜登以摆脱使用化石燃料为中心的气候目标与石油公司需要提高产量以满足消费者持续需求之间的紧张关系。

这位政府官员说,白宫一直在与炼油厂进行定期对话,试图找出方法来帮助保持生产在线并让关闭的炼油厂恢复生产。这位官员说,作为取得进展的一个迹象,PBF Energy 最近在新泽西州的一家炼油厂重新开始生产,这将增加每天 50,000 桶的产能。

“我们正试图解决这些问题,就像我们在供应链的其他领域所做的那样,无论是港口还是婴儿配方奶粉,”这位官员说。 “即使这些是私人交易,如果符合公共利益,政府也可以发挥作用,试图解除任何障碍。”

迪士尼首席执行​​官鲍勃·查佩克一直在做出与他的前任鲍勃·艾格保持距离的决定。

正如 CNBC 今年早些时候报道的那样,艾格不同意查佩克作为迪士尼首席执行​​官所做的几项决定,包括他对公司的重组以及他对佛罗里达州有争议的“不要说同性恋”立法的处理。

最新的突破是上周宣布的 Disney+ 价格上涨 38%,这是围绕迪士尼新的广告支持服务的一系列公告的一部分,该服务将于 12 月 8 日推出。没有广告的 Disney+ 将从每月 7.99 美元增加到每月 10.99 美元。带广告的 Disney+ 起价为每月 7.99 美元。

据熟悉两人想法的人士称,Chapek 的定价策略与 Iger 所信奉的理念不同。知情人士表示,艾格希望 Disney+ 成为价格最低的主要流媒体产品,因为讨论是私下的,这些人士要求不具名。这样一来,即使客户认为其他服务的内容可能更强大,客户也会将 Disney+ 视为对其竞争对手更强大的价值主张。这也是 Iger 主张将 Disney+ 与 Hulu 和 ESPN+ 分开的原因,Chapek 迄今为止一直坚持这一策略。

每月 7.99 美元的广告费,Disney+ 现在将比其他几款广告支持的产品贵,包括 NBCUniveral 的 Peacock(4.99 美元)和派拉蒙全球的 Paramount+(4.99 美元),但仍比华纳兄弟探索公司的 HBO Max(9.99 美元)便宜. 10.99 美元的无广告 Disney+ 不仅比 Peacock 和 Paramount+ 贵,而且也比不包括广告的 Amazon Prime Video(8.99 美元)贵。

没有广告的 Disney+ 仍将大大低于 Netflix(15.49 美元)和 HBO Max(14.99 美元)的价格。迪士尼捆绑提供的 Disney+、Hulu 广告和 ESPN+ 广告的价格为每月 14.99 美元,比之前的成本增加了 1 美元。

“我们在所有流媒体平台上都以极具吸引力的价格推出,”Chapek 上周表示。 “我认为很容易说我们可能是流媒体中最有价值的。自首次发布以来,我们一直在对我们的内容进行大量投资。我们相信,由于过去两年半的投资增加相对于一个非常好的价格点,我们在价格价值上有足够的空间。”

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho văn bản luyện tập gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính các bạn xem chi tiết ngay bên dưới nhé.

Guòqù, liánbāng zhèngfǔ zài shíyóu jiāofù shí zhīfù shìchǎng jiàgé, zhè kěnéng gāo yú huò dī yú hétóng qiāndìng shí de jiàgé. Zhè wèi guānyuán biǎoshì, xiànzài tígōng gùdìngjiàgé kěyǐ xiāochú shíyóu gōngsī tóuzī xīn zuǎnjǐng zuòyè de bùfèn fēngxiǎn, zhèxiē zuòyè kěnéng xūyào shù yuè huò shù nián cáinéng qǐdòng hé yùnxíng.

Zhèngfǔ huán yīzhí shìtú yǔ qítā ōuzhōu hé yàzhōu méngyǒu dáchéng xiéyì, duì èluósī shíyóu shíshī jiàgé shàngxiàn, yǐ jiàngdī tiānránqì jiàgé bìng xuējiǎn kèlǐmǔlín gōng de shōurù. Zhèxiē guójiā zài 6 yuè de G7 huìyì shàng tóngyìle jiàgé shàngxiàn, mùbiāo shì zài niándǐ qián shíshī. Dàn hángyè fēnxī shī jǐnggào chēng, rúguǒ èluósī yīncǐ jiàngdī chǎnliàng, rénwéi zàochéng duǎnquē, zhè kěnéng shìdéqífǎn bìng tuī gāo jiàgé.

Yīgè jīběn wèntí shì zài dà liúxíng qíjiān guānbì wǔ jiā liànyóu chǎng hòu, yóuyú tiānránqì xūqiú bàodié, quēfá jiāng shíyóu jiāgōng chéng qìyóu de liànyóu chǎng. Érqiě, míngnián, xiūsīdùn de yījiā Lyondell liànyóu chǎng jìhuà guānbì, rì chǎnliàng chāoguò 200,000 tǒng.

Lìng yīgè réngrán cúnzài de jīběn wèntí shì bài dēng yǐ bǎituō shǐyòng huàshí ránliào wéi zhōngxīn de qìhòu mùbiāo yǔ shíyóu gōngsī xūyào tígāo chǎnliàng yǐ mǎnzú xiāofèi zhě chíxù xūqiú zhī jiān de jǐnzhāng guānxì.

Zhè wèi zhèngfǔ guānyuán shuō, báigōng yīzhí zài yǔ liànyóu chǎng jìnxíng dìngqí duìhuà, shìtú zhǎo chū fāngfǎ lái bāngzhù bǎochí shēngchǎn zàixiàn bìng ràng guānbì de liànyóu chǎng huīfù shēngchǎn. Zhè wèi guānyuán shuō, zuòwéi qǔdé jìnzhǎn de yīgè jīxiàng,PBF Energy zuìjìn zài xīnzéxī zhōu de yījiā liànyóu chǎng chóngxīn kāishǐ shēngchǎn, zhè jiāng zēngjiā měitiān 50,000 tǒng de chǎnnéng.

“Wǒmen zhèng shìtú jiějué zhèxiē wèntí, jiù xiàng wǒmen zài gōngyìng liàn de qítā lǐngyù suǒ zuò dì nàyàng, wúlùn shì gǎngkǒu háishì yīng’ér pèifāng nǎifěn,” zhè wèi guānyuán shuō. “Jíshǐ zhèxiē shì sīrén jiāoyì, rúguǒ fúhé gōnggòng lìyì, zhèngfǔ yě kěyǐ fāhuī zuòyòng, shìtú jiěchú rènhé zhàng’ài.”

Díshìní shǒuxí zhíxíng​​guān bào bó·chá pèi kè yīzhí zài zuò chū yǔ tā de qiánrèn bào bó·àigé bǎochí jùlí de juédìng.

Zhèngrú CNBC jīnnián zǎo xiē shíhòu bàodào dì nàyàng, àigé bùtóngyì chá pèi kè zuòwéi díshìní shǒuxí zhíxíng​​guān suǒ zuò de jǐ xiàng juédìng, bāokuò tā duì gōngsī de chóngzǔ yǐjí tā duì fóluólǐdá zhōu yǒu zhēngyì de “bùyào shuō tóngxìngliàn” lìfǎ de chǔlǐ.

Zuìxīn dì túpò shì shàng zhōu xuānbù de Disney+ jiàgé shàngzhǎng 38%, zhè shì wéirào díshìní xīn de guǎnggào zhīchí fúwù de yī xìliè gōnggào de yībùfèn, gāi fúwù jiāng yú 12 yuè 8 rì tuīchū. Méiyǒu guǎnggào de Disney+ jiāng cóng měi yuè 7.99 Měiyuán zēngjiā dào měi yuè 10.99 Měiyuán. Dài guǎnggào de Disney+ qǐjià wèi měi yuè 7.99 Měiyuán.

Jù shúxī liǎng rén xiǎngfǎ de rénshì chēng,Chapek de dìng jià cèlüè yǔ Iger suǒ xìnfèng de lǐniàn bù tóng. Zhīqíng rénshì biǎoshì, àigé xīwàng Disney+ chéngwéi jiàgé zuìdī de zhǔyào liú méitǐ chǎnpǐn, yīnwèi tǎolùn shì sīxià de, zhèxiē rénshì yāoqiú bùjù míng. Zhèyàng yī lái, jíshǐ kèhù rènwéi qítā fúwù de nèiróng kěnéng gèng qiángdà, kèhù yě huì jiāng Disney+ shì wéi duì qí jìngzhēng duìshǒu gèng qiángdà de jiàzhí zhǔzhāng. Zhè yěshì Iger zhǔzhāng jiāng Disney+ yǔ Hulu hé ESPN+ fēnkāi de yuányīn,Chapek qìjīn wéizhǐ yīzhí jiānchí zhè yī cèlüè.

Měi yuè 7.99 Měiyuán de guǎnggào fèi,Disney+ xiànzài jiāng bǐ qítā jǐ kuǎn guǎnggào zhīchí de chǎnpǐn guì, bāokuò NBCUniveral de Peacock(4.99 Měiyuán) hé pài lā méng quánqiú de Paramount+(4.99 Měiyuán), dàn réng bǐ huánà xiōngdì tànsuǒ gōngsī de HBO Max(9.99 Měiyuán) piányí. 10.99 Měiyuán de wú guǎnggào Disney+ bùjǐn bǐ Peacock hé Paramount+ guì, érqiě yě bǐ bù bāokuò guǎnggào de Amazon Prime Video(8.99 Měiyuán) guì.

Méiyǒu guǎnggào de Disney+ réng jiāng dàdà dī yú Netflix(15.49 Měiyuán) hé HBO Max(14.99 Měiyuán) de jiàgé. Díshìní kǔnbǎng tígōng de Disney+,Hulu guǎnggào hé ESPN+ guǎnggào de jiàgé wèi měi yuè 14.99 Měiyuán, bǐ zhīqián de chéngběn zēngjiāle 1 měiyuán.

“Wǒmen zài suǒyǒu liú méitǐ píngtái shàng dū yǐ jí jù xīyǐn lì de jiàgé tuīchū,”Chapek shàng zhōu biǎoshì. “Wǒ rènwéi hěn róngyì shuō wǒmen kěnéng shì liú méitǐ zhōng zuì yǒu jiàzhí de. Zì shǒucì fābù yǐlái, wǒmen yīzhí zài duì wǒmen de nèiróng jìnxíng dàliàng tóuzī. Wǒmen xiāngxìn, yóuyú guòqù liǎng nián bàn de tóuzī zēngjiā xiāngduì yú yīgè fēicháng hǎo de jiàgé diǎn, wǒmen zài jiàgé jiàzhí shàng yǒu zúgòu de kōngjiān.”

Đáp án bài tập luyện gõ tiếng Trung trên máy tính được chia sẻ ngay trong phần bên dưới để các bạn tham khảo.

Trong quá khứ, chính phủ liên bang đã trả tỷ giá thị trường khi dầu được giao, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá khi hợp đồng được ký kết. Quan chức này cho biết việc đưa ra một mức giá cố định hiện nay có thể loại bỏ một số rủi ro cho các công ty dầu mỏ đầu tư vào các hoạt động khoan mới có thể mất vài tháng hoặc nhiều năm để bắt đầu hoạt động.

Chính quyền cũng đang cố gắng đạt được thỏa thuận với các đồng minh châu Âu và châu Á khác để áp đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga nhằm làm giảm giá khí đốt và cắt giảm doanh thu của Điện Kremlin. Các nước đã nhất trí mức trần giá trong cuộc họp G7 vào tháng 6 với mục tiêu đưa ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các nhà phân tích trong ngành cảnh báo điều này có thể phản tác dụng và đẩy giá lên cao hơn nếu kết quả là Nga giảm sản lượng, tạo ra sự thiếu hụt nhân tạo.

Một vấn đề cơ bản là thiếu nhà máy lọc dầu để chế biến dầu thành xăng sau khi 5 nhà máy đóng cửa trong đợt đại dịch khi nhu cầu về khí đốt giảm. Và, vào năm tới, một nhà máy lọc dầu Lyondell ở Houston sản xuất hơn 200.000 thùng mỗi ngày dự kiến ​​đóng cửa.

Một vấn đề cơ bản khác vẫn còn là sự căng thẳng giữa các mục tiêu khí hậu của Biden, tập trung vào việc chuyển đổi khỏi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nhu cầu các công ty dầu phải tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu liên tục của người tiêu dùng.

Nhà Trắng thường xuyên trao đổi với các nhà máy lọc dầu để cố gắng xác định các cách giúp duy trì hoạt động sản xuất trực tuyến và đưa các nhà máy lọc dầu đã đóng cửa trở lại, quan chức chính quyền cho biết. Quan chức này cho biết, trong một dấu hiệu của sự tiến bộ, PBF Energy đã khởi động lại sản xuất gần đây tại một nhà máy lọc dầu ở New Jersey với công suất thêm 50.000 thùng / ngày.

Quan chức này cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng giải quyết những vấn đề đó giống như chúng tôi làm trong các lĩnh vực khác trong chuỗi cung ứng của mình, cho dù đó là cảng hay sữa bột trẻ em”. “Mặc dù đây là các giao dịch tư nhân, nhưng chính phủ có thể đóng một vai trò nào đó trong việc cố gắng loại bỏ bất kỳ rào cản nào nếu đó là lợi ích công cộng.”

Giám đốc điều hành của Disney, Bob Chapek, luôn đưa ra các quyết định khác xa với người tiền nhiệm Bob Iger.

Như CNBC đã đưa tin vào đầu năm nay, Iger đã không đồng ý với một số quyết định mà Chapek đã đưa ra với tư cách là Giám đốc điều hành của Disney, bao gồm cả việc tái tổ chức công ty và việc xử lý luật “Đừng nói đồng tính” gây tranh cãi của Florida.

Lần phá vỡ mới nhất là việc tăng giá 38% cho Disney +, được công bố vào tuần trước như một phần của hàng loạt thông báo xung quanh dịch vụ hỗ trợ quảng cáo mới của Disney, sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 12. Disney +, không có quảng cáo, sẽ tăng từ $ 7,99 mỗi tháng lên $ 10,99 mỗi tháng. Disney + có quảng cáo sẽ bắt đầu ở mức $ 7,99 mỗi tháng.

Chiến lược định giá của Chapek khác với triết lý mà Iger tán thành, theo những người quen thuộc với suy nghĩ của cả hai người. Iger muốn Disney + trở thành nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến lớn có giá thấp nhất, những người yêu cầu giấu tên cho biết vì các cuộc thảo luận là riêng tư. Bằng cách đó, khách hàng sẽ xem Disney + như một đề xuất giá trị mạnh mẽ hơn so với các đối thủ cạnh tranh ngay cả khi họ cảm thấy nội dung của các dịch vụ khác có thể mạnh mẽ hơn. Đây cũng là lý do tại sao Iger lập luận để giữ Disney + tách biệt khỏi Hulu và ESPN +, một chiến lược mà Chapek vẫn duy trì cho đến nay.

Với giá 7,99 đô la mỗi tháng có quảng cáo, Disney + hiện sẽ đắt hơn một số sản phẩm hỗ trợ quảng cáo khác, bao gồm Peacock của NBCUniveral (4,99 đô la) và Paramount + của Paramount Global (4,99 đô la), mặc dù nó sẽ vẫn rẻ hơn HBO Max của Warner Bros. Discovery (9,99 đô la) . Với giá 10,99 đô la, Disney + không có quảng cáo sẽ không chỉ đắt hơn Peacock và Paramount + mà còn đắt hơn Amazon Prime Video (8,99 đô la), cũng không bao gồm quảng cáo.

Disney + không có quảng cáo sẽ vẫn định giá thấp hơn đáng kể Netflix ($ 15,49) và HBO Max ($ 14,99). Gói dịch vụ Disney +, Hulu có quảng cáo và ESPN + có quảng cáo của Disney sẽ là 14,99 đô la mỗi tháng, tăng 1 đô la so với chi phí trước đó.

Chapek cho biết tuần trước: “Chúng tôi đã tung ra với mức giá cực kỳ hấp dẫn trên tất cả các nền tảng mà chúng tôi có để phát trực tuyến. “Tôi nghĩ thật dễ dàng để nói rằng chúng tôi có lẽ là giá trị tốt nhất trong việc phát trực tuyến. Kể từ lần ra mắt đầu tiên đó, chúng tôi đã tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nội dung của mình. Chúng tôi tin rằng do sự gia tăng đầu tư trong hai năm rưỡi qua so với mức giá rất tốt nên chúng tôi có nhiều dư địa về giá trị. ”

Vậy là trên đây mình vừa giới thiệu toàn bộ cách Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính kèm theo cả phần hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính. Các bạn chỉ cần làm theo từng bước trên trong video hướng dẫn của Thầy Vũ là sẽ cài đặt được ngay nhé. Ngoài ra, các bạn nào vẫn còn đang bị vướng mắc ở phần nào trong quá trình sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì hãy mau chóng trao đổi ngay với Thầy Vũ bằng cách để lại câu hỏi của bạn ở ngay bên dưới bài viết này nhé, hoặc là các bạn đăng câu hỏi lên forum diễn đàn tiếng Trung của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com nhé.

Diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster

Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài giảng tiếp theo.

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũhttp://hoctiengtrungonline.com
Tác giả Nguyễn Minh Vũ là nhân vật huyền thoại được người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ và khâm phục bởi tài năng xuất chúng cùng với một tâm hồn thiện lương đã đem đến cho cộng đồng dân tiếng Trung vô số nguồn tài liệu học tiếng Trung quý giá, trong đó đặc biệt phải kể đến kho tàng video livestream của Thầy Vũ lên đến hàng TB dung lượng ổ cứng được lưu trữ trên youtube facebook telegram và đồng thời cũng được lưu trữ trong hệ thống ổ cứng của máy chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội (Ngã Tư Sở - Royal City). Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy liên hệ ngay Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber) hoặc Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram) nhé.
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!