Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
00:00
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
Video thumbnail
Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:23
HomeHọc tiếng Trung onlineLuyện dịch tiếng TrungLuyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8

5/5 - (2 bình chọn)

Nâng cao kỹ năng dịch văn bản tiếng Trung thương mại bài 8

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8 là bài học hôm nay do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chính tay thiết kế soạn riêng dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và có nhu cầu tìm hiểu giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển . Các bài giảng được đăng hằng ngày dành cho tất cả các bạn học viên yêu quý trên kênh học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội. Đây là một kênh đào tạo tiếng Trung trực tuyến rất uy tín của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ với vô tận nguồn tài nguyên học tiếng Trung trực tuyến chất lượng hoàn toàn miễn phí. Ngoải ra đây còn là địa chỉ đào tạo tiếng Trung thương mại bậc nhất tại trong nước,rất nhiều thế hệ học viên sau khi hoàn thành chương trình học tại đây đã tìm kiếm được rất rất nhiều cơ hội làm việc tốt. Vì vậy các bạn hãy mau chóng đăng ký để trở thành một thành viên mới tại gia đình Chinemaster nhé.

Ngoài các khóa học đào tạo tiếng Trung cơ bản đến nâng cao thì Trung tâm còn khai giảng thêm khóa học tiếng Trung Thương mại online có sử dụng giao trình tiếng Trung thương mại 8 quyển Chinemaster dành cho các bạn học tiếng Trung văn phòng,các bạn tham khảo tại link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster

Khóa học order hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z sẽ giúp bạn nắm được tổng quan cách tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc gồm các bước nào từ A đến Z rất chi tiết. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là sẽ yên tâm có thể tự nhập hàng Trung Quốc trong thời gian ngắn nhất.

Khóa học order Taobao 1688 Tmall

Bạn nào chưa có bản cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất thì thật là thiếu sót. Thầy Vũ sẽ hướng dẫn tải chi tiết cho tất cả các bạn nhé. Link tải bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin phiên bản mới nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp hướng dẫn ở ngay phía dưới đây.

Hướng dẫn download bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou

Các bạn có thể đến trực tiếp Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân hoặc là trung tâm ChineMaster tại  quận 10 TPHCM để đăng ký cho mình một khóa học phù hợp để có cơ hội học trực tiếp cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé các bạn, thông tin chi tiết ở link bên dưới các bạn hãy tìm hiểu thêm nhé.

Trung tâm tiếng Trung Chinemaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn

Chỉ cần vài bước đơn giản trên Skype các bạn có thể tìm kiếm kiến thức liên quan đến tiếng Trung của ChineMaster đăng tải, các bạn không học trực tiếp tại Trung tâm được có thể học online cùng Thầy Vũ nhé,nội dung cụ thể Thầy Vũ đã chia sẻ cho các bạn ở link bên dưới

Lớp học tiếng Trung online qua Skype cùng Thầy Vũ

Tiếp theo các bạn sẽ đến với bảng từ vựng tiếng Trung Thương mại bao gồm rất nhiều thuật ngữ trong từ điển tiếng Trung Thương mại toàn tập đượuc chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn cho các bạn bằng chính chất xám của mình

Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại

Bài giảng luyện dịch tiếng Trung thương mại được chúng tôi gửi đến các bạn tại link dưới đây là một trong những tài liệu học tiếng Trung online Thầy Vũ thường xuyên sử dụng để làm giáo án giảng dạy cho các lớp học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao

Bài giảng luyện dịch tiếng Trung thương mại

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8 Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8 tiếp tục chương trình giảng dạy trực tuyến và đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao theo hệ thống giáo án dạy học tiếng Trung online uy tín của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Toàn bộ hệ thống đào tạo trực tuyến tiếng Trung thương mại ChineMaster đều đồng loạt đưa vào sử dụng bộ sách giáo trình này được chủ biên bởi ThS Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của rất nhiều đầu sách giáo trình giảng dạy tiếng Trung chất lượng, trong đó bộ tác phẩm KINH ĐIỂN nhất chính là bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển được sử dụng thông dụng nhất và phổ biến nhất tại Việt Nam. Nếu như bạn đang có nhu cầu trang bị kiến thức tiếng Trung thương mại thì hãy nhanh chóng liên hệ sớm với Thầy Vũ để đăng ký và đóng học phí nhé. Bạn nào làm xong bước đầu tiên sớm thì sẽ được ưu tiên thu xếp thời khóa biểu trước. Đây là trang web học tiếng Trung online miễn phí tốt nhất hiện nay theo đánh giá của rất nhiều chuyên gia đào tạo tiếng Trung ở các trường Đại học Khoa tiếng Trung Quốc. Trên kênh này còn lưu trữ rất nhiều video giáo án giảng dạy tiếng Trung thương mại cơ bản đến nâng cao của Thầy Vũ. Bạn nào chưa có bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo) hoặc Thầy Vũ 090 325 4870 (Telegram) nhé. Các bạn chuyển khoản tiền sách giáo trình xong thì hãy chụp ảnh giao dịch chuyển khoản thành công vào zalo hoặc telegram của Thầy Vũ để xác nhận thông tin, sau đó bạn sẽ nhận được link download giáo trình tiếng Trung thương mại pdf mp3 của Thầy Vũ, giao dịch rất nhanh chóng và thuận tiện chưa đến 5 phút.

中国和美国是世界上最大的两个温室气体排放国,因此任何解决气候危机的尝试都需要这两个强国的大幅减排。

中国的排放量是美国的两倍多,但从历史上看,美国的排放量超过世界上任何其他国家。

在判断一个国家的气候资质时需要考虑很多因素,随着领导人从周日开始在苏格兰格拉斯哥参加 COP26,美国和中国的计划将成为人们关注的焦点。

2006 年,中国超过美国成为世界上最大的二氧化碳 (CO2) 排放国,二氧化碳是大气中最丰富的温室气体。

根据荣鼎咨询的分析,2019 年,也就是疫情爆发前的最后一年,中国的温室气体排放量是美国的近 2.5 倍,超过了世界上所有发达国家的总和。

就二氧化碳当量而言——这是一种衡量所有温室气体的方法,就好像它们是二氧化碳一样——中国在 2019 年排放了 141 亿公吨。这超过世界总排放量的四分之一。

相比之下,美国排放了 57 亿吨,占总排放量的 11%,其次是印度 (6.6%) 和欧盟 (6.4%)。
当科学家测量温室气体排放量时,他们会考虑一个国家每年在自己的土地上排放到空气中的总排放量。这些排放来自任何以化石燃料为动力的东西,包括使用汽油驱动的汽车、飞行、供暖和照明建筑物,以煤、天然气或石油为动力,以及为工业提供动力。其他来源,如森林砍伐产生的排放,也包括在内。

历史排放量与当前的全球变暖水平密切相关。虽然中国是当今世界上最大的排放国,但直到最近,美国还是领先于所有国家。自 1850 年以来,美国累计排放的二氧化碳几乎是中国的两倍。

世界上没有哪个国家向大气排放的温室气体比美国多。而且还有很长的路要走。

尽管中国是当今最大的排放国,但并非一直如此。这很重要,因为即使是数百年前排放的排放也导致了今天的全球变暖。自工业革命开始以来,世界已经升温了 1.2 摄氏度,科学家们表示,我们需要将其保持在 1.5 摄氏度,以避免气候危机的影响不断恶化。

随着国家的快速发展,中国的二氧化碳排放量在 2000 年代开始加速。 200 年来,美国、英国和许多欧洲国家等发达国家一直在进行工业化,并在此过程中排放影响气候的气体。发达国家的许多舒适生活是以牺牲气候为代价的。

根据英国气候、能源和政策组织 Carbon Brief 的最新分析,自 1850 年以来,中国已经排放了 2840 亿吨二氧化碳。

另一方面,美国早在几十年前就实现了工业化,并排放了 5090 亿吨二氧化碳——是后者的两倍。

中国是一个拥有 14 亿人口的大国,所以它的排放量比小国总体上多是有道理的。但是当你看人均排放量时,中国人的平均排放量比美国人的平均排放量要少得多。

2019年,中国人均排放量达到10.1吨。相比之下,根据荣鼎集团的数据,美国达到了 17.6 吨。

这部分归结为生活方式。根据气候透明组织的 2021 年报告,独立能源研究公司 Enerdata 表示,美国人赚的钱更多,他们拥有更多耗油量大的汽车,而且他们的飞行次数也比普通中国人多。

这并不是说中国不应该削减排放量。中国的人均碳足迹正在迅速赶上富裕国家——在过去的 20 年里,几乎翻了三倍。

根据 Enerdata 的数据,2020 年,化石燃料占中国国内能源结构的 87%,其中 60% 来自煤炭,20% 来自石油,8% 来自天然气。

在美国,80% 的能源结构来自化石燃料。 Enerdata 的数据显示,其中 33% 来自石油,36% 来自天然气,11% 来自煤炭。

天然气产生的排放量比煤炭少,但它仍然对气候有害,人们越来越担心美国和世界其他地区在天然气而不是可再生能源方面投资过多。

中国是世界上最大的煤炭消费国和生产国,消耗了全球一半以上的煤炭。这部分是因为中国为世界生产了如此多的产品和材料,这就是为什么它有时被称为“世界工厂”。

中国生产了世界上一半以上的钢铁和水泥,这些都是由燃烧焦煤制成的。这些重工业的替代燃料,如绿色氢,正在开发中,但尚未大规模普及。

虽然中国是世界上最大的排放国并且仍然严重依赖煤炭,但它也在生产大量的可再生能源。

在能源结构方面,中国和美国大致相同。风能、太阳能、水力发电、地热能以及生物质能和废弃物占中国能源消耗的 10%。

美国也不远,为 9%。但其中近一半来自生物质,即能量来自最近活着的物质,如树木、藻类或动物粪便中的木材。一些专家和科学家认为并不总是真正可再生的。

但由于中国整体使用的电力要多得多,因此实际生产的可再生能源比美国多。根据 Enerdata 的数据,2020 年,中国通过风能和太阳能生产了 745,000 吉瓦时的能源。美国生产了 485,000 吉瓦时。
然而,就容量而言,中国在 2020 年是全球领先者,根据《可再生能源 2021 全球状况报告》,中国建造了全球近一半的可再生能源装置。与 2019 年相比,它的产能几乎翻了一番。

中国建造了巨大的太阳能和风电场——生产的太阳能光伏和风力涡轮机比任何其他国家都多。可再生能源报告称,它还拥有最大的电动汽车市场,占全球电动汽车销量的 38.9%,而美国占 9.9%。

展望未来,美国的气候计划比中国更雄心勃勃——美国总统乔拜登承诺到 2030 年美国的排放量至少比 2005 年减少一半——但中国处于不同的发展阶段,所以这应该是一个制定国家在气候行动中应承担的公平份额的因素。中国在可再生能源方面也领先于美国。

美国民主党的基石气候政策能在多大程度上通过国会还有待观察。

中国在“碳强度”方面表达了自己的承诺,即GDP增长越多,排放量就越大,这很难与美国相提并论。它于周四向联合国提交了新的排放计划,但仅取得了适度的改善。

综合各国目标的气候行动追踪器将美国的国内政策评为好于中国,几乎有望将全球变暖控制在 2 摄氏度以内。当调整考虑每个国家的公平份额是多少时,它们都得到了“高度不足”的评级。

换句话说,这两个国家都没有减少足够的碳排放,也没有足够快地向可再生能源过渡,以将升温限制在 1.5 度以内。

根据外交政策和国防专家最近进行的一场兵棋推演得出的结论,如果中国要夺取台湾的一个离岛,美国几乎没有什么好的选择来应对,而不会冒着重大升级和超级大国之间战争的风险。

新美国安全中心的一份报告概述了这种情况,中国首先动用武力控制东沙,这是位于台湾和香港之间南海的一个小环礁,大约有 500 名台湾军队驻扎在那里。

这种有限的侵略可能是夺取台湾附近其他岛屿或彻底入侵民主管理岛屿的先兆,因为北京试图测试和刺激华盛顿保卫台湾的决心。

但报告称,一旦中国在东沙建立了自己的军事足迹并撤走了台湾军队,美国就没有可靠的方法迫使中国将该岛交还给台北的控制权。经济制裁见效时间太长,对中国决策的影响显得太弱,而任何军事行动都有升级战争的风险,美国和台湾都希望尽可能避免这种情况。

相反,报告强调需要采取多边方法,建议美国、台湾、日本和其他国家首先努力阻止中国夺取该岛。

作者写道:“美国和台湾必须从今天开始协调,以建立可信的威慑力量,以对抗中国对台湾的有限侵略或胁迫。”在每种情况下,与日本的合作对于建立有效的威慑都至关重要。

最近几周,北京加大了对该岛的军事压力,台湾国防部长本月早些时候做出了一个可怕的预测:到 2025 年,中国将能够“全面”入侵台湾。这场战争游戏的重点是2025年入侵东沙。

上周,美国总统乔拜登表示,如果台湾受到中国的攻击,美国将致力于保卫台湾——这似乎与美国公开的“战略模糊”政策背道而驰。

在美国有线电视新闻网(CNN)的市政厅期间,两次被问及如果中国发动攻击,美国是否会保护台湾,拜登说会。

“是的,我们有承诺这样做,”他说。

Giáo án giảng dạy trực tuyến lớp Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8 hôm nay có thêm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại và từ vựng tiếng Trung thương mại. Các bạn hãy chú ý lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trong video này nhé.

Zhōngguó hé měiguó shì shìjiè shàng zuìdà de liǎng gè wēnshì qìtǐ páifàng guó, yīncǐ rènhé jiějué qìhòu wéijī de chángshì dōu xūyào zhè liǎng gè qiángguó de dàfú jiǎn pái.

Zhōngguó de páifàng liàng shì měiguó de liǎng bèi duō, dàn cóng lìshǐ shàng kàn, měiguó de páifàng liàng chāoguò shìjiè shàng rènhé qítā guójiā.

Zài pànduàn yīgè guójiā de qìhòu zī zhí shí xūyào kǎolǜ hěnduō yīnsù, suízhe lǐngdǎo rén cóng zhōu rì kāishǐ zài sūgélán gélāsīgē cānjiā COP26, měiguó hé zhōngguó de jìhuà jiāng chéngwéi rénmen guānzhù de jiāodiǎn.

2006 Nián, zhōngguó chāoguò měiguó chéngwéi shìjiè shàng zuìdà de èryǎnghuàtàn (CO2) páifàng guó, èryǎnghuàtàn shì dàqì zhòng zuì fēngfù de wēnshì qìtǐ.

Gēnjù róng dǐng zīxún de fēnxī,2019 nián, yě jiùshì yìqíng bàofā qián de zuìhòu yī nián, zhōngguó de wēnshì qìtǐ páifàng liàng shì měiguó de jìn 2.5 Bèi, chāoguòle shìjiè shàng suǒyǒu fādá guójiā de zǒnghé.

Jiù èryǎnghuàtàn dāngliàng ér yán——zhè shì yī zhǒng héngliáng suǒyǒu wēnshì qìtǐ de fāngfǎ, jiù hǎoxiàng tāmen shì èryǎnghuàtàn yīyàng——zhōngguó zài 2019 nián páifàngle 141 yì gōngdùn. Zhè chāoguò shìjiè zǒng páifàng liàng de sì fēn zhī yī.

Xiāng bǐ zhī xià, měiguó páifàngle 57 yì dūn, zhàn zǒng páifàng liàng de 11%, qícì shì yìndù (6.6%) Hé ōuméng (6.4%).
Dāng kēxuéjiā cèliáng wēnshì qìtǐ páifàng liàng shí, tāmen huì kǎolǜ yīgè guójiā měinián zài zìjǐ de tǔdì shàng páifàng dào kōngqì zhòng de zǒng páifàng liàng. Zhèxiē páifàng láizì rènhé yǐ huàshí ránliào wèi dònglì de dōngxī, bāokuò shǐyòng qìyóu qūdòng de qìchē, fēixíng, gōngnuǎn huo zhàomíng jiànzhú wù, yǐ méi, tiānránqì huò shíyóu wèi dònglì, yǐjí wèi gōngyè tígōng dònglì. Qítā láiyuán, rú sēnlín kǎnfá chǎnshēng de páifàng, yě bāokuò zài nèi.

Lìshǐ páifàng liàng yǔ dāngqián de quánqiú biàn nuǎn shuǐpíng mìqiè xiāngguān. Suīrán zhōngguó shì dāngjīn shìjiè shàng zuìdà de páifàng guó, dàn zhídào zuìjìn, měiguó háishì lǐngxiān yú suǒyǒu guójiā. Zì 1850 nián yǐlái, měiguó lěijì páifàng de èryǎnghuàtàn jīhū shì zhōngguó de liǎng bèi.

Shìjiè shàng méiyǒu nǎge guójiā xiàng dàqì páifàng de wēnshì qìtǐ bǐ měiguó duō. Érqiě hái yǒu hěn zhǎng de lù yào zǒu.

Jǐnguǎn zhōngguó shì dāngjīn zuìdà de páifàng guó, dàn bìngfēi yīzhí rúcǐ. Zhè hěn zhòngyào, yīnwèi jíshǐ shì shù bǎi nián qián páifàng de páifàng yě dǎozhìle jīntiān de quánqiú biàn nuǎn. Zì gōngyè gémìng kāishǐ yǐlái, shìjiè yǐjīng shēngwēnle 1.2 Shèshìdù, kēxuéjiāmen biǎoshì, wǒmen xūyào jiāng qí bǎochí zài 1.5 Shèshìdù, yǐ bìmiǎn qìhòu wéijī de yǐngxiǎng bùduàn èhuà.

Suízhe guójiā de kuàisù fāzhǎn, zhōngguó de èryǎnghuàtàn páifàng liàng zài 2000 niándài kāishǐ jiāsù. 200 Niánlái, měiguó, yīngguó hé xǔduō ōuzhōu guójiā děng fādá guójiā yì zhí zài jìnxíng gōngyèhuà, bìng zài cǐ guòchéng zhōng páifàng yǐngxiǎng qìhòu de qìtǐ. Fādá guójiā de xǔduō shūshì shēnghuó shì yǐ xīshēng qìhòu wèi dàijià de.

Gēnjù yīngguó qìhòu, néngyuán hé zhèngcè zǔzhī Carbon Brief de zuìxīn fēnxī, zì 1850 nián yǐlái, zhōngguó yǐjīng páifàngle 2840 yì dūn èryǎnghuàtàn.

Lìng yī fāngmiàn, měiguó zǎo zài jǐ shí nián qián jiù shíxiànle gōngyèhuà, bìngpáifàngle 5090 yì dūn èryǎnghuàtàn——shì hòu zhě de liǎng bèi.

Zhōngguó shì yīgè yǒngyǒu 14 yì rénkǒu de dàguó, suǒyǐ tā de páifàng liàng bǐ xiǎoguó zǒngtǐ shàng duō shì yǒu dàolǐ de. Dànshì dāng nǐ kàn rénjūn páifàng liàng shí, zhōngguó rén de píngjūn páifàng liàng bǐ měiguó rén de píngjūn páifàng liàng yāo shǎo dé duō.

2019 Nián, zhōngguó rénjūn páifàng liàng dádào 10.1 Dūn. Xiāng bǐ zhī xià, gēnjù róng dǐng jítuán de shùjù, měiguó dádàole 17.6 Dūn.

Zhè bùfèn guījié wéi shēnghuó fāngshì. Gēnjù qìhòu tòumíng zǔzhī de 2021 nián bàogào, dúlì néngyuán yánjiū gōngsī Enerdata biǎoshì, měiguó rén zhuàn de qián gèng duō, tāmen yǒngyǒu gèng duō hào yóu liáng dà de qìchē, érqiě tāmen de fēixíng cìshù yě bǐ pǔtōng zhōngguó rén duō.

Zhè bìng bùshì shuō zhōngguó bù yìng gāi xuējiǎn páifàng liàng. Zhōngguó de rénjūn tàn zújì zhèngzài xùnsù gǎn shàng fùyù guójiā——zài guòqù de 20 nián lǐ, jīhū fānle sān bèi.

Gēnjù Enerdata de shùjù,2020 nián, huàshí ránliào zhàn zhōngguó guó nèn néngyuán jiégòu de 87%, qízhōng 60% láizì méitàn,20% láizì shíyóu,8% láizì tiānránqì.

Zài měiguó,80% de néngyuán jiégòu láizì huàshí ránliào. Enerdata de shùjù xiǎnshì, qízhōng 33% láizì shíyóu,36% láizì tiānránqì,11% láizì méitàn.

Tiānránqì chǎnshēng de pái fàng liàng bǐ méitàn shǎo, dàn tā réngrán duì qìhòu yǒuhài, rénmen yuè lái yuè dānxīn měiguó hé shìjiè qítā dìqū zài tiānránqì ér bùshì kě zàishēng néngyuán fāngmiàn tóuzīguò duō.

Zhōngguó shì shìjiè shàng zuìdà de méitàn xiāofèi guó hé shēngchǎn guó, xiāohàole quánqiú yībàn yǐshàng de méitàn. Zhè bùfèn shì yīn wéi zhōngguó wèi shìjiè shēng chǎn liǎo rúcǐ duō de chǎnpǐn hé cáiliào, zhè jiùshì wèishéme tā yǒushí bèi chēng wèi “shìjiè gōngchǎng”.

Zhōngguó shēngchǎnle shìjiè shàng yībàn yǐshàng de gāngtiě hé shuǐní, zhèxiē dōu shì yóu ránshāo jiāoméi zhì chéng de. Zhèxiē zhònggōngyè de tìdài ránliào, rú lǜsè qīng, zhèngzài kāifā zhōng, dàn shàngwèi dà guīmó pǔjí.

Suīrán zhōngguó shì shìjiè shàng zuìdà de páifàng guó bìngqiě réngrán yánzhòng yīlài méitàn, dàn tā yě zàishēngchǎn dàliàng de kě zàishēng néngyuán.

Zài néngyuán jiégòu fāngmiàn, zhōngguó hé měiguó dàzhì xiāngtóng. Fēngnéng, tàiyángnéng, shuǐlì fādiàn, dì rènéng yǐjí shēng wùzhí néng hé fèiqì wù zhàn zhōngguó néngyuán xiāohào de 10%.

Měiguó yě bù yuǎn, wèi 9%. Dàn qízhōng jìn yībàn láizì shēng wùzhí, jí néngliàng láizì zuìjìn huózhe de wùzhí, rú shùmù, zǎolèi huò dòngwù fènbiàn zhōng de mùcái. Yīxiē zhuānjiā hé kēxuéjiā rènwéi bìng bù zǒng shì zhēnzhèng kě zàishēng de.

Dàn yóuyú zhōngguó zhěngtǐ shǐyòng de diànlì yào duō dé duō, yīncǐ shíjì shēngchǎn de kě zàishēng néngyuán bǐ měiguó duō. Gēnjù Enerdata de shùjù,2020 nián, zhōngguó tōngguò fēngnéng hé tàiyángnéng shēngchǎnle 745,000 jí wǎ shí de néngyuán. Měiguó shēngchǎnle 485,000 jí wǎ shí.
Rán’ér, jiù róngliàng ér yán, zhōngguó zài 2020 nián shì quánqiú lǐngxiān zhě, gēnjù “kě zàishēng néngyuán 2021 quánqiú zhuàngkuàng bàogào”, zhōngguó jiànzàole quánqiú jìn yībàn de kě zàishēng néngyuán zhuāngzhì. Yǔ 2019 nián xiāng bǐ, tā de chǎnnéng jīhū fānle yī fān.

Zhōngguó jiànzàole jùdà de tàiyángnéng hé fēngdiàn chǎng——shēngchǎn de tàiyángnéng guāngfú hé fēnglì wōlúnjī bǐ rènhé qítā guójiā dōu duō. Kě zàishēng néngyuán bàogào chēng, tā hái yǒngyǒu zuìdà de diàndòng qìchē shìchǎng, zhàn quánqiú diàndòng qìchē xiāoliàng de 38.9%, Ér měiguó zhàn 9.9%.

Zhǎnwàng wèilái, měiguó de qìhòu jìhuà bǐ zhōngguó gèng xióngxīn bóbó——měiguó zǒngtǒng qiáo bài dēng chéngnuò dào 2030 nián měiguó de páifàng liàng zhìshǎo bǐ 2005 nián jiǎnshǎo yībàn——dàn zhōngguó chǔyú bùtóng de fǎ zhǎn jiēduàn, suǒyǐ zhè yīnggāi shì yīgè zhìdìng guójiā zài qìhòu xíngdòng zhōng yìng chéngdān de gōngpíng fèn’é de yīnsù. Zhōngguó zài kě zàishēng néngyuán fāngmiàn yě lǐngxiān yú měiguó.

Měiguó mínzhǔdǎng de jīshí qìhòu zhèngcè néng zài duōdà chéngdù shàng tōngguò guóhuì hái yǒudài guānchá.

Zhōngguó zài “tàn qiángdù” fāngmiàn biǎodále zìjǐ de chéngnuò, jí GDP zēngzhǎng yuè duō, páifàng liàng jiù yuè dà, zhè hěn nàn yǔ měiguó xiāngtíbìnglùn. Tā yú zhōu sì xiàng liánhéguó tíjiāole xīn de páifàng jìhuà, dàn jǐn qǔdéle shìdù de gǎishàn.

Zònghé gèguó mùbiāo dì qìhòu xíngdòng zhuīzōng qì jiāng měiguó de guónèi zhèngcè píng wèi hǎo yú zhōngguó, jīhū yǒuwàng jiāng quánqiú biàn nuǎn kòngzhì zài 2 shèshìdù yǐnèi. Dāng tiáozhěng kǎolǜ měi gè guójiā de gōngpíng fèn’é shì duōshǎo shí, tāmen dōu dédàole “gāodù bùzú” de píngjí.

Huàn jù huàshuō, zhè liǎng gè guójiā dōu méiyǒu jiǎnshǎo zúgòu de tàn páifàng, yě méiyǒu zúgòu kuài dì xiàng kě zài shēng néngyuán guòdù, yǐ jiāng shēngwēn xiànzhì zài 1.5 Dù yǐnèi.

Gēnjù wàijiāo zhèngcè hé guófáng zhuānjiā zuìjìn jìnxíng de yī chǎng bīngqí tuīyǎn dé chū de jiélùn, rúguǒ zhōngguó yào duóqǔ táiwān de yīgè lídǎo, měiguó jīhū méiyǒu shé me hǎo de xuǎnzé lái yìngduì, ér bù huì mào zhuó zhòngdà shēngjí hé chāojí dàguó zhī jiān zhànzhēng de fēngxiǎn.

Xīn měiguó ānquán zhōngxīn de yī fèn bàogào gàishùle zhè zhǒng qíngkuàng, zhōngguó shǒuxiān dòngyòng wǔlì kòngzhì dōngshā, zhè shì wèiyú táiwān hé xiānggǎng zhī jiān nánhǎi de yīgè xiǎo huán jiāo, dàyuē yǒu 500 míng táiwān jūnduì zhùzhá zài nàlǐ.

Zhè zhǒng yǒuxiàn de qīnlüè kěnéng shì duóqǔ táiwān fùjìn qítā dǎoyǔ huò chèdǐ rùqīn mínzhǔ guǎnlǐ dǎoyǔ de xiānzhào, yīnwèi běijīng shìtú cèshì hé cìjī huáshèngdùn bǎowèi táiwān de juéxīn.

Dàn bàogào chēng, yīdàn zhōngguó zài dōngshā jiànlìle zìjǐ de jūnshì zújì bìng chè zǒule táiwān jūnduì, měiguó jiù méiyǒu kěkào de fāngfǎ pòshǐ zhōngguójiāng gāi dǎo jiāohuán gěi táiběi de kòngzhì quán. Jīngjì zhìcái jiànxiào shíjiān tài zhǎng, duì zhōngguó juécè de yǐngxiǎng xiǎndé tài ruò, ér rènhé jūnshì xíngdòng dōu yǒu shēngjí zhànzhēng de fēngxiǎn, měiguó hé táiwān dōu xīwàng jǐn kěnéng bìmiǎn zhè zhǒng qíngkuàng.

Xiāngfǎn, bàogào qiángdiào xūyào cǎiqǔ duōbiān fāngfǎ, jiànyì měiguó, táiwān, rìběn hé qítā guó jiā shǒuxiān nǔlì zǔzhǐ zhōngguó duóqǔ gāi dǎo.

Zuòzhě xiě dào:“Měiguó hé táiwān bìxū cóng jīntiān kāishǐ xiétiáo, yǐ jiànlì kě xìn de wēishè lìliàng, yǐ duìkàng zhōngguó duì táiwān de yǒuxiàn qīnlüè huò xiépò.” Zài měi zhǒng qíngkuàng xià, yǔ rìběn de hézuò duìyú jiànlì yǒuxiào de wēishè dōu zhì guān zhòngyào.

Zuìjìn jǐ zhōu, běijīng jiā dàle duì gāi dǎo de jūnshì yālì, táiwān guófáng bùzhǎng běn yuè zǎo xiē shíhòu zuò chūle yīgè kěpà de yùcè: Dào 2025 nián, zhōngguó jiāng nénggòu “quánmiàn” rùqīn táiwān. Zhè chǎng zhànzhēng yóuxì de zhòngdiǎn shì 2025 nián rùqīn dōngshā.

Shàng zhōu, měiguó zǒngtǒng qiáo bài dēng biǎoshì, rúguǒ táiwān shòudào zhōngguó de gōngjí, měiguó jiāng zhìlì yú bǎowèi táiwān——zhè sìhū yǔ měiguó gōngkāi de “zhànlüè móhú” zhèngcè bèidào’érchí.

Zài měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng (CNN) de shìzhèng tīng qíjiān, liǎng cì bèi wèn jí rúguǒ zhōngguó fādòng gōngjí, měiguó shìfǒu huì bǎohù táiwān, bài dēng shuō huì.

“Shì de, wǒmen yǒu chéngnuò zhèyàng zuò,” tā shuō.

Giáo án chương trình đào tạo trực tuyến lớp học tiếng Trung thương mại online Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8 Thầy Vũ thiết kế ra rất nhiều bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế để học viên biết cách vận dụng kiến thức được học vào trong các tình huống công việc thực tế.

Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, vì vậy bất kỳ nỗ lực nào để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ cần phải có sự cắt giảm phát thải sâu từ hai quốc gia cường quốc này.

Lượng khí thải của Trung Quốc cao hơn gấp đôi của Mỹ, nhưng trong lịch sử, Mỹ đã thải ra nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới.

Có nhiều yếu tố cần xem xét khi đánh giá thông tin về khí hậu của một quốc gia và khi các nhà lãnh đạo tập trung tại Glasgow, Scotland cho COP26 từ Chủ nhật, kế hoạch của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ được chú ý.

Năm 2006, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia phát thải carbon dioxide (CO2) – loại khí nhà kính dồi dào nhất trong khí quyển.

Theo phân tích từ Rhodium Group, vào năm 2019, năm cuối cùng trước khi đại dịch xảy ra, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Trung Quốc gần gấp 2,5 lần so với Mỹ và nhiều hơn tất cả các nước phát triển trên thế giới cộng lại, theo một phân tích từ Rhodium Group.

Xét về tương đương CO2 – một cách đo lường tất cả các khí nhà kính như thể chúng là CO2 – Trung Quốc đã phát thải 14,1 tỷ tấn vào năm 2019. Đó là hơn một phần tư tổng lượng phát thải của thế giới.

Ngược lại, Mỹ chịu trách nhiệm về 5,7 tỷ tấn, 11% tổng lượng phát thải, tiếp theo là Ấn Độ (6,6%) và Liên minh châu Âu (6,4%).
Khi các nhà khoa học đo lượng phát thải khí nhà kính, họ xem xét tổng lượng khí thải mà một quốc gia bơm vào không khí trên chính mảnh đất của họ hàng năm. Những khí thải đó đến từ bất cứ thứ gì chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả việc lái ô tô chạy bằng xăng, bay, hệ thống sưởi và chiếu sáng các tòa nhà bằng năng lượng được tạo ra từ than, khí đốt tự nhiên hoặc dầu, cũng như từ ngành công nghiệp năng lượng. Các nguồn khác, như khí thải từ nạn phá rừng, cũng được bao gồm.

Lượng khí thải trong quá khứ có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ nóng lên toàn cầu hiện nay. Trong khi Trung Quốc là quốc gia phát thải nhiều nhất thế giới hiện nay, thì Mỹ dẫn đầu mọi quốc gia cho đến gần đây. Tính tổng cộng, Mỹ đã thải ra lượng CO2 gần gấp đôi so với Trung Quốc kể từ năm 1850.

Không có quốc gia nào trên thế giới đưa nhiều khí nhà kính vào khí quyển hơn Hoa Kỳ. Và bằng một chặng đường dài.

Mặc dù cho đến nay, Trung Quốc là nước phát thải nhiều nhất nhưng không phải lúc nào nó cũng như vậy. Và điều đó rất quan trọng bởi vì lượng khí thải thải ra từ hàng trăm năm trước đã góp phần vào sự nóng lên toàn cầu ngày nay. Thế giới đã ấm lên 1,2 độ C kể từ khi cuộc Cách mạng Công nghiệp bắt đầu, và các nhà khoa học nói rằng chúng ta cần giữ nó ở mức 1,5 độ để ngăn chặn tác động ngày càng tồi tệ của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Lượng khí thải CO2 của Trung Quốc bắt đầu tăng nhanh vào những năm 2000 khi đất nước phát triển nhanh chóng. Các nước tiên tiến, như Mỹ, Anh và nhiều nước ở Châu Âu, đã và đang công nghiệp hóa – và thải ra khí làm thay đổi khí hậu trong quá trình này – trong khoảng 200 năm. Rất nhiều tiện nghi của cuộc sống ở một quốc gia phát triển đã phải trả giá bằng khí hậu.

Theo phân tích mới của Carbon Brief, một tổ chức có trụ sở tại Anh về khí hậu, năng lượng và chính sách, kể từ năm 1850, Trung Quốc đã thải ra 284 tỷ tấn CO2.

Mặt khác, Mỹ đã công nghiệp hóa nhiều thập kỷ trước đó và đã thải ra 509 tỷ tấn CO2 – nhiều gấp đôi.

Trung Quốc là một quốc gia khổng lồ với 1,4 tỷ dân, vì vậy có thể hiểu rằng nó sẽ thải ra nhiều hơn các quốc gia nhỏ hơn về tổng thể. Nhưng khi nhìn vào lượng khí thải bình quân đầu người, một người Trung Quốc trung bình thải ra ít hơn một chút so với người Mỹ bình thường.

Năm 2019, lượng khí thải bình quân đầu người của Trung Quốc đạt 10,1 tấn. Để so sánh, Mỹ đạt 17,6 tấn, theo Rhodium Group.

Điều này một phần phụ thuộc vào lối sống. Người Mỹ kiếm được nhiều tiền hơn, sở hữu nhiều xe hơi ngốn xăng hơn và họ bay nhiều hơn người Trung Quốc bình thường, theo báo cáo năm 2021 của Climate Transparency, trích dẫn từ công ty nghiên cứu năng lượng độc lập Enerdata.

Điều đó không có nghĩa là Trung Quốc không nên cắt giảm lượng khí thải. Lượng khí thải carbon bình quân đầu người của Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp với các quốc gia giàu có hơn – trong 20 năm qua, nó đã tăng gần gấp ba lần.

Vào năm 2020, nhiên liệu hóa thạch chiếm 87% tổng năng lượng nội địa của Trung Quốc, với 60% từ than, 20% từ dầu và 8% từ khí tự nhiên, theo Enerdata.

Ở Mỹ, 80% hỗn hợp năng lượng đến từ nhiên liệu hóa thạch. Trong đó, 33% là từ dầu mỏ, 36% từ khí đốt tự nhiên và 11% từ than đá, số liệu của Enerdata cho thấy.

Khí đốt tự nhiên tạo ra ít khí thải hơn so với than đá, nhưng nó vẫn có hại cho khí hậu, và ngày càng có nhiều lo ngại rằng Mỹ và các khu vực khác trên thế giới đang đầu tư quá nhiều vào khí đốt thay vì năng lượng tái tạo.

Trung Quốc là nước sử dụng và sản xuất than lớn nhất thế giới, tiêu thụ hơn một nửa nguồn cung của thế giới. Đó là một phần vì Trung Quốc sản xuất rất nhiều sản phẩm và nguyên liệu cho thế giới, đó là lý do tại sao nước này đôi khi được gọi là “công xưởng của thế giới”.

Trung Quốc sản xuất hơn một nửa lượng thép và xi măng trên thế giới, được sản xuất từ việc đốt than cốc. Nhiên liệu thay thế cho các ngành công nghiệp nặng này, như hydro xanh, đang được phát triển nhưng chưa được phổ biến rộng rãi trên quy mô lớn.

Mặc dù Trung Quốc là quốc gia phát thải lớn nhất thế giới và vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá, nhưng nước này cũng đang sản xuất một lượng lớn năng lượng tái tạo.

Về cơ cấu năng lượng, Trung Quốc và Mỹ là như nhau. Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, địa nhiệt cũng như sinh khối và chất thải, chiếm 10% mức tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc.

Hoa Kỳ không phải là quá xa, ở mức 9%. Nhưng gần một nửa trong số đó là từ sinh khối, là năng lượng có được từ các chất gần đây còn sống, như gỗ từ cây cối, tảo hoặc chất thải động vật. Một số chuyên gia và nhà khoa học cho rằng không phải lúc nào cũng có thể tái tạo thực sự.

Nhưng do Trung Quốc sử dụng nhiều năng lượng hơn về tổng thể, nên xét về mặt thực tế, nước này đã sản xuất nhiều năng lượng tái tạo hơn so với Mỹ. Năm 2020, Trung Quốc sản xuất 745.000 gigawatt-giờ năng lượng từ gió và mặt trời, theo Enerdata. Mỹ đã sản xuất 485.000 gigawatt-giờ.
Tuy nhiên, xét về công suất, Trung Quốc dẫn đầu toàn cầu vào năm 2020, khi họ xây dựng gần một nửa tổng số cơ sở lắp đặt năng lượng tái tạo trên thế giới, theo Báo cáo Tình trạng Toàn cầu về Năng lượng tái tạo 2021. Nó tăng gần gấp đôi công suất từ năm 2019.

Trung Quốc đã xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời và gió rộng lớn – sản xuất nhiều điện mặt trời và tuabin gió hơn bất kỳ quốc gia nào. Nó cũng có thị trường xe điện lớn nhất, chiếm 38,9% thị phần toàn cầu về doanh số bán xe điện, trong khi Mỹ chiếm 9,9%, báo cáo năng lượng tái tạo cho biết.

Nhìn về phía trước, các kế hoạch khí hậu của Hoa Kỳ có nhiều tham vọng hơn của Trung Quốc – Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết giảm ít nhất một nửa lượng khí thải của Hoa Kỳ vào năm 2030, từ mức năm 2005 – nhưng Trung Quốc đang ở một giai đoạn phát triển khác, vì vậy đó phải là một yếu tố trong việc tìm ra mức độ chia sẻ công bằng trong hành động khí hậu của đất nước. Trung Quốc cũng đi trước Mỹ về năng lượng tái tạo.

Người ta vẫn chưa thấy chính sách khí hậu nền tảng của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ có thể thông qua Quốc hội đến mức nào.

Trung Quốc thể hiện các cam kết của mình về “cường độ carbon”, cho phép phát thải nhiều hơn khi GDP của nước này tăng lên, điều này khiến khó có thể so sánh với Mỹ. Nó đã đệ trình kế hoạch phát thải mới của mình lên LHQ vào thứ Năm, nhưng chỉ cải thiện được một cách khiêm tốn.

Công cụ Theo dõi Hành động Khí hậu, tổng hợp các mục tiêu của các quốc gia, đánh giá các chính sách nội địa của Hoa Kỳ tốt hơn của Trung Quốc, gần như đang đi đúng hướng để kiềm chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 2 độ C. Khi được điều chỉnh để xem xét đâu sẽ là chia sẻ công bằng của mỗi quốc gia, cả hai đều nhận được xếp hạng “không đủ cao”.

Nói cách khác, không quốc gia nào cắt giảm đủ lượng carbon hoặc thực hiện quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đủ nhanh để hạn chế sự nóng lên 1,5 độ.

Nếu Trung Quốc chiếm một trong những hòn đảo xa xôi của Đài Loan, Mỹ sẽ có ít lựa chọn tốt để đáp trả mà không gây ra nguy cơ leo thang và chiến tranh giữa các siêu cường, theo kết luận từ một trò chơi chiến tranh gần đây do các chuyên gia chính sách đối ngoại và quốc phòng tiến hành.

Kịch bản được đưa ra trong một báo cáo từ Trung tâm An ninh Mỹ mới, bắt đầu bằng việc Trung Quốc sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát Dongsha, một đảo san hô nhỏ ở Biển Đông giữa Đài Loan và Hồng Kông, nơi có khoảng 500 quân Đài Loan đang đồn trú.

Kiểu gây hấn có giới hạn này có thể là tiền đề cho việc chiếm các đảo khác gần Đài Loan hoặc một cuộc xâm lược hoàn toàn hòn đảo do dân chủ quản lý khi Bắc Kinh tìm cách kiểm tra và thúc đẩy quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Washington.

Nhưng một khi Trung Quốc đã thiết lập dấu chân quân sự của riêng mình trên Dongsha và loại bỏ quân đội Đài Loan, Mỹ không có cách nào đáng tin cậy để buộc Trung Quốc trả lại hòn đảo cho Đài Bắc kiểm soát, báo cáo viết. Các biện pháp trừng phạt kinh tế mất quá nhiều thời gian để tạo ra hiệu ứng và dường như quá yếu để ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Trung Quốc, trong khi bất kỳ hành động quân sự nào đều có nguy cơ leo thang chiến tranh, điều mà cả Mỹ và Đài Loan đều muốn tránh nếu có thể.

Thay vào đó, báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận đa phương, đề xuất Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản và các nước khác nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc chiếm đảo ngay từ đầu.

“Hoa Kỳ và Đài Loan phải bắt đầu phối hợp ngay hôm nay để xây dựng một biện pháp răn đe đáng tin cậy chống lại sự xâm lược hoặc ép buộc hạn chế của Trung Quốc đối với Đài Loan”, các tác giả viết. Trong mọi tình huống, hợp tác với Nhật Bản là rất quan trọng để thiết lập một biện pháp răn đe hiệu quả.

Bắc Kinh đã gia tăng áp lực quân sự lên hòn đảo này trong những tuần gần đây và Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hồi đầu tháng đã đưa ra dự đoán thảm khốc: vào năm 2025, Trung Quốc sẽ có thể tiến hành một cuộc xâm lược “toàn diện” vào Đài Loan. Trò chơi chiến tranh tập trung vào cuộc xâm lược Dongsha vào năm 2025.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan nếu nước này bị Trung Quốc tấn công – nhận xét dường như đối lập với chính sách “mơ hồ chiến lược” của Mỹ.

Khi được hỏi hai lần trong một tòa thị chính của CNN rằng liệu Mỹ có bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hay không, Biden cho biết sẽ làm như vậy.

“Vâng, chúng tôi có một cam kết để làm điều đó,” ông nói.

Vậy là bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 8 đến đây là kết thúc rồi,cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi,chúc các bạn có một buổi học tiếng Trung online vui vẻ nhé.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.