Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
00:00
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
Video thumbnail
Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:23
HomeHọc tiếng Trung onlineLuyện dịch tiếng TrungLuyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5

5/5 - (2 bình chọn)

Tham khảo tài liệu tiếng Trung thương mại luyện dịch cơ bản bài 5

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5 là bài học hôm nay do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải lên kênh Học tiếng Trung onine có địa chỉ website là hoctiengtrungonline.com cho tất cả các bạn. Thầy Nguyễn Minh Vũ chính là chuyên đào tạo và giảng bài cho các bạn học viên khóa học tiếng Trung thương mại online qua Skype 1 học viên hoặc nhiều học viên cùng rất nhiều khóa học vô cùng nổi tiếng khác như khóa học nhập hàng Trung Quốc,khóa đào tạo luyện thi HSK các cấp từ HSK 1 đến HSK 9,khóa đào tạo tiếng Trung giao tiếp…. Thầy Nguyễn Minh Vũ hằng ngày đều rất hăng say và nhiệt tình livestream dạy học trên youtube chính chủ Hoc tieng Trung online và fanpage facebook chính thức của Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TPHCM. Các bạn học viên nên thu xếp thời gian để có thể học được thêm nhiều kiến thức cùng Thầy Vũ của chúng tôi nhé.

Nội dung bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại dưới đây đã được Thầy Nguyễn Minh Vũ soạn thảo cực kì chi tiết và rõ ràng dành các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung Chinemaster để các bạn có thêm tài liệu dịch thuật thật hay và cần thiết.

Bài giảng luyện dịch tiếng Trung thương mại

Khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster được Thầy Vũ thiết kế rất phù hợp cho các bạn học viên không đến được lớp học trực tiếp có sử dụng giao trình tiếng Trung thương mại 8 quyển Chinemaster cực kì chi tiết,chính về thế các bạn đừng lo lắng về chất lượng của khóa học,các bạn xem tại link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster

Tiếp theo hãy tìm hiểu Khóa học order Taobao 1688 Tmall được  Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thiết kế dành cho những bạn nào có nhu cầu buôn bán hàng Trung Quốc có thể đăng ký học và tin tưởng vào chất lượng đào tạo giảng dạy của Thầy Vũ. Các bạn muốn học thì hãy nhanh tay đăng ký

Khóa học order Taobao 1688 Tmall

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về máy tính xong thì hãy luyện tập thường xuyên bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính theo hướng dẫn của Thầy Vũ nhé. Link tải bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin phiên bản mới nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp hướng dẫn ở ngay phía dưới đây.

Hướng dẫn download bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou

Khóa học tại Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân là địa chỉ rất nổi tiếng của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự chuyên gia đào tạo về bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc thông qua các khóa học cực kì hấp dẫn và hiệu quả học cao được học viên đánh giá rất cao. Các bạn ở phía nam hãy mau chóng đăng ký học tại trung tâm nhé.

Khóa học tại Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân

Đăng ký học tại Trung tâm tiếng Trung quận 10 TPHCM

Để cho các bạn học viên không có điều kiện học trực tiếp có thể đăng ký học trực tuyến cùng Thầy Vũ để nâng cao kiến thức thì Thầy Nguyễn Minh Vũ hiện nay đã mở cho các bạn khóa học tiếng Trung trực tuyến qua ứng dụng Skype để có thể học tiếng Trung dễ dàng hơn.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype cùng Thầy Vũ

Toàn bộ từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành ở link dưới đây chính là công cụ thiết yếu để giúp các bạn học tốt môn tiếng Trung Thương mại chuyên ngành trong các trường đại học và trong môi trường làm việc văn phòng sau này.

Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại

Giáo án Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5 tiếp tục chuỗi bài giảng trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đào giảng dạy và đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung ứng dụng thực tiễn. Với hệ thống giáo án bài giảng trực tuyến vô cùng lớn và đồ sộ như hiện nay thì Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại đã luôn luôn giữ vững vị trí TOP 1 về chất lượng đào tạo và giảng dạy dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo của Thầy Vũ. Đây là trang web chuyên chia sẻ tài liệu tiếng Trung thương mại miễn phí được trích dẫn từ nguồn bài giảng online lớp học tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ. Các bạn hãy chia sẻ kênh này tới nhiều người bạn khác vào học cùng chúng ta nhé. Đây chắc chắn sẽ là một website khiến bạn cảm thấy càng xem càng thích thú với phong cách giảng bài livestream của Thầy Vũ mỗi ngày qua kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster.

Netflix (NFLX) 不只是希望您再狂看它的电影和节目。

它还希望您购买受其原始计划启发的衬衫、洋娃娃和其他新奇物品——随着公司在北美的订户减少,从而为公司创造了新的收入来源。

“沃尔玛现在是将您最喜欢的 Netflix 故事带回家的官方一站式商店,”沃尔玛高管杰夫埃文斯在一篇博客文章中说。

背景故事:Netflix 于 6 月推出了一家在线商店——这表明它有兴趣采用竞争对手迪士尼完善的模式,迪士尼通过主题公园和服装销售的知识产权赚了很多钱。

沃尔玛的协议表明它正在加倍努力。那讲得通。

虽然 Netflix 的国际订户群正在迅速扩大,尤其是在亚洲,但在 4 月至 6 月期间,它在美国和加拿大失去了 433,000 名订户。与沃尔玛合作开辟了一种新的创收方式——并可能激发购物者对其节目的更大兴趣。

投资者洞察:Netflix 股价今年一直在努力突破。但他们最近卷土重来,上周创下历史新高,因为投资者对韩国惊悚片“鱿鱼游戏”的成功感到兴奋(虽然我在这里告诉你的是市场,而不是电视) .

“鱿鱼游戏可以帮助进一步开放[亚太]地区,”摩根大通分析师 Doug Anmuth 在最近给客户的一份报告中表示。 “[并且]这是本地内容在全球范围内传播良好的另一个例子。”

全球对天然气的争夺使俄罗斯处于强国地位。至少,这是投资者所相信的。

见这里:上周弗拉基米尔·普京总统表示俄罗斯可能会介入以缓解欧洲能源市场的压力,这缓解了天然气价格的大幅上涨。与此同时,俄罗斯卢布兑美元汇率周一触及四个月高位,该国主要股指创下历史新高。

能源价格上涨可能对俄罗斯经济有利。
“作为世界上最大的管道天然气出口国和新兴的重要[液化天然气]出口国,俄罗斯似乎是市场紧缩的成功受益者,”牛津能源研究所研究员维塔利·耶尔马科夫在发表的一份报告中表示。上个月。

但是,该国实际能在多大程度上提高产出仍存在疑问。在最近给客户的一份报告中,美国银行表示,俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司的供应量可能“有限”,因为它仍在努力满足国内需求。此外,它“已经接近 10 年高点”。

今年上半年,企业利润猛增,主要是因为与去年疲软的盈利相比有利。 2020 年上半年,Covid 经济停摆对主要公司造成了沉重打击。

但随着公司准备在未来几周内公布第三季度业绩,一些华尔街分析师担心收益增长速度将开始放缓。这可能是可预见未来的高峰。

这可能会给投资者带来问题。毕竟,今年股市飙升——主要是因为华尔街预计利润派对会继续下去。

百事可乐 (PEP) 周二以强于预期的业绩开始了财报季。华尔街巨头将在本周的收益日历中占据主导地位。

摩根大通 (JPM)、美国银行 (BAC)、花旗集团 (C)、高盛 (GS) 和其他几家顶级银行都将发布第三季度的数据。 Delta (DAL)、Domino’s (DPZ) 和 Walgreens (WBA) 本周也将上市。

这些结果应该是可靠的。根据 FactSet Research Systems 追踪的估计,标准普尔 500 指数成份股公司的利润预计将比 2020 年第三季度增长 27.6%。然而,令人担忧的是未来增长率会下降。

FactSet 高级收益分析师约翰巴特斯在一份报告中表示,预计第四季度收益仍将增长 21.5%,但他补充说,2022 年第一季度的年增长率仅为 5.3%,全年增长率为 9.6%。明年的。

利润放缓可能会带来问题,因为投资者已经习惯了过去几个季度的巨额收益。因此,尽管最近出现回调,但股票的交易价格仍高于平均水平。

FactSet 的数据显示,标准普尔 500 指数目前的估值是未来几个月盈利预期的 20 倍以上。这高于约 18 倍的盈利预测的 5 年平均水平,以及约 16 倍的盈利预测的 10 年平均水平。

换句话说,收益预期可能不合理地高,结果可能无法达到相当大的炒作。

“对于许多投资者来说,更高的利率只是增长恐慌带来的更广泛的通货再膨胀叙述的一部分,标准普尔 500 指数的盈利能力将足以支持基准指数的另一条腿。

与此同时,近期因通胀担忧导致长期债券收益率飙升也无助于盈利。对于公司和消费者而言,借贷成本现在更加昂贵。 Shalett 表示,美联储坚持认为这些价格上涨是暂时的,结果可能是不正确的。

“商品价格正在迅速上涨……金融状况正在收紧。‘暂时性通胀’的说法也有可能是错误的,”她说。

然而,有些人指出,股票可能有上涨的空间,因为价格虽然算不上便宜,但也不算太高。

美国银行财富管理首席股票策略师特里桑文在一份报告中表示:“盈利上升正在为估值提供支撑,也是美国股市走高的基础。”

Sandven 指出,在 2000 年互联网泡沫期间,标准普尔 500 指数的交易价格接近预测值的近 30 倍,而在 2019 年大流行前时期的估值约为预测值的 28 倍。

考虑到这一点,他指出这些“低于极端的估值支持我们对股票的半满展望”。

天然气价格的天文数字上涨。煤炭成本飞涨。油价 100 美元的预测。

由天气和需求回升引起的全球能源紧缩越来越严重,在冬天来临之前发出警报,届时需要更多的能源来为家庭照明和取暖。世界各国政府都在努力限制对消费者的影响,但承认他们可能无法阻止账单飙升。

在中国,居民轮流停电已经开始,而在印度,发电站正在抢煤。欧洲的消费者权益倡导者呼吁禁止在客户无法及时解决欠款的情况下断线。

“这次价格冲击是在关键时刻的意外危机,”欧盟能源主管卡德里·西姆森上周表示。 “当务之急应该是减轻社会影响并保护弱势家庭。”

根据独立商品情报公司的数据,在欧洲,以石油计算的天然气价格目前相当于每桶 230 美元,自 9 月初以来上涨了 130% 以上,是去年同期的八倍多服务。

麻烦的最新迹象?中国已下令其煤矿提高产量。

据国有证券时报和中国证券报援引内蒙古能源局的一份文件称,内蒙古当局已要求 72 个矿山共增产 9840 万吨。

根据最近的政府数据,这个数字相当于中国每月煤炭产量的 30% 左右。

困扰全球经济一年多的供应链噩梦即将在假日购物季来临。想想空荡荡的货架、大量的运输延误,以及不小的贴纸冲击。大家圣诞快乐!

尽管大流行点燃了比赛,但美国多年来一直在制造供应链故障的篝火。政府大幅缩减了对制造业的投资,削弱了邮政服务,并卷入了小规模的贸易战,这使得大流行时代对消费者来说尤其痛苦。

截至 10 月 1 日,美国的邮件变得更加昂贵,而且在许多情况下,由于新的有争议的服务标准减少了邮局工作时间并向消费者收取高峰运费,因此邮件变得更加昂贵。正好赶上假期!
USPS 糟糕的财务状况主要是国会的错。

具有讽刺意味的是,USPS 实际上是现金流为正的。但是,该机构不接受纳税人的资助,却因国会 2006 年的裁决而受阻,该裁决规定它必须预先为 75 年的退休福利提供资金——这是其他政府机构没有遵循的神秘制度。

几十年来,美国一直在国内创新和国外建设,让高端制造业(以及随之而来的高薪工作)几乎消失了。

以半导体为例——这些微小的蚀刻硅片几乎为现代生活的方方面面提供动力,从汽车到冰箱,再到您正在阅读的设备。

商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 最近告诉美国有线电视新闻网:“我们之所以陷入这种困境,是因为很长一段时间以来,我们都没有投资。” “我们曾经在半导体制造领域处于世界领先地位,但现在我们没有。我们只是撤资。”

根据半导体行业协会的数据,在过去的三十年里,美国在全球半导体制造业中的份额从 1990 年的 37% 下降到了 12%。

该贸易组织表示,与此同时,亚洲的竞争对手提高了产能,使美国处于“竞争劣势”。

尽管拜登政府正在推动国会通过一项 520 亿美元的法案,以加强国内的半导体生产和研究,但任何立法(尚未在众议院投票通过)的影响都需要数年时间。

Giáo án giảng dạy trực tuyến lớp Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5 hôm nay của chúng ta sẽ có thêm nhiều phần ứng dụng thực tế các kiến thức về định ngữ tiếng Trung, trạng ngữ tiếng Trung, trung tâm ngữ tiếng Trung, bổ ngữ tiếng Trung, phó từ tiếng Trung .v.v.

Netflix (NFLX) bù zhǐshì xīwàng nín zài kuáng kàn tā de diànyǐng hé jiémù.

Tā hái xīwàng nín gòumǎi shòu qí yuánshǐ jìhuà qǐfā de chènshān, yángwáwá hé qítā xīnqí wùpǐn——suízhe gōngsī zài běiměi de dìnghù jiǎnshǎo, cóng’ér wéi gōngsī chuàngzàole xīn de shōurù láiyuán.

“Wò’ērmǎ xiànzài shì jiāng nín zuì xǐhuān de Netflix gùshì dài huí jiā de guānfāng yí zhàn shì shāngdiàn,” wò’ērmǎ gāo guǎn jié fū āi wén sī zài yī piān bókè wénzhāng zhōng shuō.

Bèijǐng gùshì:Netflix yú 6 yuè tuīchūle yījiā zàixiàn shāngdiàn——zhè biǎomíng tā yǒu xìngqù cǎiyòng jìngzhēng duìshǒu díshìní wánshàn de móshì, díshìní tōngguò zhǔtí gōngyuán hé fúzhuāng xiāoshòu di zhīshì chǎnquán zhuànle hěnduō qián.

Wò’ērmǎ de xiéyì biǎomíng tā zhèngzài jiābèi nǔlì. Nà jiǎng dé tōng.

Suīrán Netflix de guójì dìnghù qún zhèngzài xùnsù kuòdà, yóuqí shì zài yàzhōu, dàn zài 4 yuè zhì 6 yuè qíjiān, tā zài měiguó hé jiānádà shīqùle 433,000 míng dìnghù. Yǔ wò’ērmǎ hézuò kāipìle yī zhǒng xīn de chuàngshōu fāngshì——bìng kěnéng jīfā gòuwù zhě duì qí jiémù dì gèng dà xīng qù.

Tóuzī zhě dòngchá:Netflix gǔjià jīnnián yīzhí zài nǔlì túpò. Dàn tāmen zuìjìn juǎntǔchónglái, shàng zhōu chuàngxià lìshǐ xīngāo, yīnwèi tóuzī zhě duì hánguó jīngsǒng piàn “yóuyú yóuxì” de chénggōng gǎndào xīngfèn (suīrán wǒ zài zhèlǐ gàosù nǐ de shì shìchǎng, ér bùshì diànshì).

“Yóuyú yóuxì kěyǐ bāngzhù jìnyībù kāifàng [yàtài] dìqū,” mógēn dàtōng fēnxī shī Doug Anmuth zài zuìjìn gěi kèhù de yī fèn bàogào zhōng biǎoshì. “[Bìngqiě] zhè shì běndì nèiróng zài quánqiú fànwéi nèi zhuàn bō liánghǎo de lìng yīgè lìzi.”

Quánqiú duì tiānránqì de zhēngduó shǐ èluósī chǔyú qiángguó dìwèi. Zhìshǎo, zhè shì tóuzī zhě suǒ xiāngxìn de.

Jiàn zhèlǐ: Shàng zhōu fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng zǒngtǒng biǎoshì èluósī kěnéng huì jièrù yǐ huǎnjiě ōuzhōu néngyuán shìchǎng de yālì, zhè huǎnjiěle tiānránqì jiàgé de dàfú shàngzhǎng. Yǔ cǐ tóngshí, èluósī lúbù duì měiyuán huìlǜ zhōuyī chùjí sì gè yuè gāowèi, gāi guó zhǔyào gǔzhǐ chuàngxià lìshǐ xīngāo.

Néngyuán jiàgé shàngzhǎng kěnéng duì èluósī jīngjì yǒulì.
“Zuòwéi shìjiè shàng zuìdà de guǎndào tiānránqì chūkǒu guó hé xīnxīng de zhòngyào [yèhuà tiānránqì] chūkǒu guó, èluósī sìhū shì shìchǎng jǐnsuō de chénggōng shòuyì zhě,” niújīn néngyuán yánjiū suǒ yánjiùyuán wéi tǎ lì·yé ěr mǎ kē fū zài fābiǎo de yī fèn bàogào zhōng biǎoshì. Shàng gè yuè.

Dànshì, gāi guó shíjì néng zài duōdà chéngdù shàng tígāo chǎn chū réng cúnzài yíwèn. Zài zuìjìn gěi kèhù de yī fèn bàogào zhōng, měiguó yínháng biǎoshì, èluósī tiānránqì jùtóu èluósī tiānránqì gōngyè gǔfèn gōngsī de gōngyìng liàng kěnéng “yǒuxiàn”, yīnwèi tā réng zài nǔlì mǎnzú guónèi xūqiú. Cǐwài, tā “yǐjīng jiējìn 10 nián gāo diǎn”.

Jīnnián shàng bànnián, qǐyè lìrùn měng zēng, zhǔyào shi yīnwèi yǔ qùnián píruǎn de yínglì xiāng bǐ yǒulì. 2020 Nián shàng bànnián,Covid jīngjì tíngbǎi duì zhǔyào gōngsī zàochéngle chénzhòng dǎjí.

Dàn suízhe gōngsī zhǔnbèi zài wèilái jǐ zhōu nèi gōngbù dì sān jìdù yèjī, yīxiē huá’ěrjiē fēnxī shī dānxīn shōuyì zēngzhǎng sùdù jiāng kāishǐ fàng huǎn. Zhè kěnéng shì kě yùjiàn wèilái de gāofēng.

Zhè kěnéng huì gěi tóuzī zhě dài lái wèntí. Bìjìng, jīnnián gǔshì biāoshēng——zhǔyào shi yīnwèi huá’ěrjiē yùjì lìrùn pàiduì huì jìxù xiàqù.

Bǎishìkělè (PEP) zhōu’èr yǐ qiáng yú yùqí de yèjī kāishǐle cáibào jì. Huá’ěrjiē jùtóu jiàng zài běn zhōu de shōuyì rìlì zhōng zhànjù zhǔdǎo dìwèi.

Mógēn dàtōng (JPM), měiguó yínháng (BAC), huāqí jítuán (C), gāoshèng (GS) hé qítā jǐ jiā dǐngjí yínháng dōu jiāng fābù dì sān jìdù de shùjù. Delta (DAL),Domino’s (DPZ) hé Walgreens (WBA) běn zhōu yě jiāng shàngshì.

Zhèxiē jiéguǒ yīnggāi shì kěkào de. Gēnjù FactSet Research Systems zhuīzōng de gūjì, biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù chéngfèn gǔ gōngsī de lìrùn yùjì jiāng bǐ 2020 nián dì sān jìdù zēngzhǎng 27.6%. Rán’ér, lìng rén dānyōu de shì wèilái zēngzhǎng lǜ huì xiàjiàng.

FactSet gāojí shōuyì fēnxī shī yuēhàn bātè sī zài yī fèn bàogào zhōng biǎoshì, yùjì dì sì jìdù shōuyì réng jiāng zēngzhǎng 21.5%, Dàn tā bǔchōng shuō,2022 nián dì yī jìdù de nián zēngzhǎng lǜ jǐn wèi 5.3%, Quán nián zēngzhǎng lǜ wèi 9.6%. Míngnián de.

Lìrùn fàng huǎn kěnéng huì dài lái wèntí, yīnwèi tóuzī zhě yǐjīng xíguànle guòqù jǐ gè jìdù de jù’é shōuyì. Yīncǐ, jǐnguǎn zuìjìn chūxiàn huítiáo, dàn gǔpiào de jiāoyì jiàgé réng gāo yú píngjūn shuǐpíng.

FactSet de shùjù xiǎnshì, biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù mùqián de gū zhí shì wèilái jǐ gè yuè yínglì yùqí de 20 bèi yǐshàng. Zhè gāo yú yuē 18 bèi de yínglì yùcè de 5 nián píngjūn shuǐpíng, yǐjí yuē 16 bèi de yínglì yùcè de 10 nián píngjūn shuǐpíng.

Huàn jù huàshuō, shōuyì yùqí kěnéng bù hélǐ dì gāo, jiéguǒ kěnéng wúfǎ dádào xiāngdāng dà de chǎozuò.

“Duìyú xǔduō tóuzī zhě lái shuō, gèng gāo de lìlǜ zhǐshì zēngzhǎng kǒnghuāng dài lái de gèng guǎngfàn de tōnghuò zài péngzhàng xùshù de yībùfèn, biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐ shǔ de yínglì nénglì jiāng zúyǐ zhīchí jīzhǔn zhǐ shǔ de lìng yītiáo tuǐ.

Yǔ cǐ tóngshí, jìnqí yīn tōngzhàngdānyōu dǎozhì chángqí zhàiquàn shōuyì lǜ biāoshēng yě wú zhù yú yínglì. Duìyú gōngsī hé xiāofèi zhě ér yán, jièdài chéngběn xiànzài gèngjiā ángguì. Shalett biǎoshì, měiliánchǔ jiānchí rènwéi zhèxiē jiàgé shàngzhǎng shì zhànshí de, jiéguǒ kěnéng shì bù zhèngquè de.

“Shāngpǐn jiàgé zhèngzài xùnsù shàngzhǎng……jīnróng zhuàngkuàng zhèngzài shōu jǐn.‘Zhànshí xìng tōngzhàng’ de shuōfǎ yěyǒu kěnéng shì cuòwù de,” tā shuō.

Rán’ér, yǒuxiē rén zhǐchū, gǔpiào kěnéng yǒu shàngzhǎng de kōngjiān, yīnwèi jiàgé suīrán suàn bù shàng piányí, dàn yě bù suàn tài gāo.

Měiguó yínháng cáifù guǎnlǐ shǒuxí gǔpiào cèlüè shī tè lǐ sāng wén zài yī fèn bàogào zhōng biǎoshì:“Yínglì shàngshēng zhèngzài wèi gū zhí tígōng zhīchēng, yěshì měiguó gǔshì zǒugāo de jīchǔ.”

Sandven zhǐchū, zài 2000 nián hùliánwǎng pàomò qíjiān, biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐ shǔ de jiāoyì jiàgé jiējìn yùcè zhí de jìn 30 bèi, ér zài 2019 nián dà liúxíng qián shíqí de gū zhí yuē wèi yùcè zhí de 28 bèi.

Kǎolǜ dào zhè yīdiǎn, tā zhǐchū zhèxiē “dī yú jíduān dì gū zhí zhīchí wǒmen duì gǔpiào de bàn mǎn zhǎnwàng”.

Tiānránqì jiàgé de tiānwén shùzì shàngzhǎng. Méitàn chéngběn fēizhàng. Yóujià 100 měiyuán de yùcè.

Yóu tiānqì hé xūqiú huíshēng yǐnqǐ de quánqiú néngyuán jǐnsuō yuè lái yuè yánzhòng, zài dōngtiān láilín zhīqián fāchū jǐngbào, jièshí xūyào gèng duō de néngyuán lái wéi jiātíng zhàomíng hé qǔnuǎn. Shìjiè gèguó zhèngfǔ dōu zài nǔlì xiànzhì duì xiāofèi zhě de yǐngxiǎng, dàn chéngrèn tāmen kěnéng wúfǎ zǔzhǐ zhàng dān biāoshēng.

Zài zhōngguó, jūmín lúnliú tíngdiàn yǐjīng kāishǐ, ér zài yìndù, fādiàn zhàn zhèngzài qiǎng méi. Ōuzhōu de xiāofèi zhě quányì chàngdǎo zhě hūyù jìnzhǐ zài kèhù wúfǎ jíshí jiějué qiàn kuǎn de qíngkuàng xià duàn xiàn.

“Zhè cì jiàgé chōngjí shì zài guānjiàn shíkè de yìwài wéijī,” ōuméng néngyuán zhǔguǎn kǎ délǐ·xī mǔ sēn shàng zhōu biǎoshì. “Dāngwùzhījí yīnggāi shì jiǎnqīng shèhuì yǐngxiǎng bìng bǎohù ruòshì jiātíng.”

Gēnjù dúlì shāngpǐn qíngbào gōngsī de shùjù, zài ōuzhōu, yǐ shíyóu jìsuàn de tiānránqì jiàgé mùqián xiāngdāng yú měi tǒng 230 měiyuán, zì 9 yuèchū yǐlái shàngzhǎngle 130% yǐshàng, shì qùnián tóngqí de bā bèi duō fúwù.

Máfan de zuìxīn jīxiàng? Zhōngguó yǐ xiàlìng qí méikuàng tígāo chǎnliàng.

Jù guóyǒu zhèngquàn shíbào hé zhōngguó zhèngquàn bào yuányǐn nèiménggǔ néngyuán jú de yī fèn wénjiàn chēng, nèiménggǔ dāngjú yǐ yāoqiú 72 gè kuàngshān gòng zēngchǎn 9840 wàn dùn.

Gēnjù zuìjìn de zhèngfǔ shùjù, zhège shùzì xiàng dāng yú zhōngguó měi yuè méitàn chǎnliàng de 30% zuǒyòu.

Kùnrǎo quánqiú jīng jǐ yī nián duō de gōngyìng liàn èmèng jí jiàng zài jiàrì gòuwù jì láilín. Xiǎng xiǎng kōngdàngdàng de huòjià, dàliàng de yùnshū yánwù, yǐjí bù xiǎo de tiēzhǐ chōngjí. Dàjiā shèngdàn kuàilè!

Jǐnguǎn dà liúxíng diǎnránle bǐsài, dàn měiguó duōniánlái yīzhí zài zhìzào gōngyìng liàn gùzhàng de gōuhuǒ. Zhèngfǔ dàfú suōjiǎnle duì zhìzào yè de tóuzī, xuēruòle yóuzhèng fúwù, bìng juàn rùle xiǎo guīmó de màoyì zhàn, zhè shǐdé dà liúxíng shídài duì xiāofèi zhě lái shuō yóuqí tòngkǔ.

Jiézhì 10 yuè 1 rì, měiguó de yóujiàn biàn dé gèngjiā ángguì, érqiě zài xǔduō qíngkuàng xià, yóuyú xīn de yǒu zhēngyì de fúwù biāozhǔn jiǎnshǎole yóujú gōngzuò shíjiān bìng xiàng xiāofèi zhě shōuqǔ gāofēng yùnfèi, yīncǐ yóujiàn biàn dé gèngjiā ángguì. Zhènghǎo gǎn shàng jiàqī!
USPS zāogāo de cáiwù zhuàngkuàng zhǔyào shi guóhuì de cuò.

Jùyǒu fèngcì yìwèi de shì,USPS shíjì shang shì xiànjīn liú wèi zhèng de. Dànshì, gāi jīgòu bù jiēshòu nàshuì rén de zīzhù, què yīn guóhuì 2006 nián de cáijué ér shòuzǔ, gāi cáijué guīdìng tā bìxū yùxiān wèi 75 nián de tuìxiū fúlì tígōng zījīn——zhè shì qítā zhèngfǔ jīgòu méiyǒu zūnxún de shénmì zhìdù.

Jǐ shí nián lái, měiguó yīzhí zài guónèi chuàngxīn hé guówài jiànshè, ràng gāoduān zhìzào yè (yǐjí suí zhī ér lái de gāoxīn gōngzuò) jīhū xiāoshīle.

Yǐ bàndǎotǐ wéi lì——zhèxiē wéixiǎo de shíkè guī piàn jīhū wèi xiàndài shēnghuó de fāngfāngmiànmiàn tígōng dònglì, cóng qìchē dào bīngxiāng, zài dào nín zhèngzài yuèdú de shèbèi.

Shāngwù bùzhǎng jí nà·léi méng duō (Gina Raimondo) zuìjìn gàosù měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng:“Wǒmen zhī suǒyǐ xiànrù zhè zhǒng kùnjìng, shì yīnwèi hěn zhǎng yīduàn shíjiān yǐlái, wǒmen dōu méiyǒu tóuzī.” “Wǒmen céngjīng zài bàndǎotǐ zhìzào lǐngyù chǔyú shìjiè lǐngxiān dìwèi, dàn xiànzài wǒmen méiyǒu. Wǒmen zhǐshì chèzī.”

Gēnjù bàndǎotǐ hángyè xiéhuì de shùjù, zài guòqù de sānshí nián lǐ, měiguó zài quánqiú bàndǎotǐ zhìzào yè zhōng de fèn’é cóng 1990 nián de 37% xiàjiàng dàole 12%.

Gāi màoyì zǔzhī biǎoshì, yǔ cǐ tóngshí, yàzhōu de jìngzhēng duìshǒu tígāole chǎnnéng, shǐ měiguó chǔyú “jìngzhēng lièshì”.

Jǐnguǎn bài dēng zhèngfǔ zhèngzài tuīdòng guóhuì tōngguò yī xiàng 520 yì měiyuán de fǎ’àn, yǐ jiāqiáng guónèi de bàndǎotǐ shēngchǎn hé yánjiū, dàn rènhé lìfǎ (shàngwèi zài zhòngyìyuàn tóupiào tōngguò) de yǐngxiǎng dōu xūyào shù nián shíjiān.

Giáo án chương trình đào tạo lớp Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5 Thầy Vũ đưa ra các dạng bài tập trong này nhằm giúp học viên biết cách vận dụng linh hoạt những kiến thức đã từng được học trên lớp học trực tuyến qua Skype.

Netflix (NFLX) không chỉ muốn bạn say mê các bộ phim và chương trình của nó nữa.

Nó cũng muốn bạn mua áo sơ mi, búp bê và các mặt hàng mới lạ khác được lấy cảm hứng từ các chương trình ban đầu của nó – tạo ra một nguồn thu nhập mới cho công ty khi giảm lượng người đăng ký ở Bắc Mỹ.

Giám đốc điều hành của Walmart, Jeff Evans, cho biết trong một bài đăng trên blog: “Walmart hiện là cửa hàng tổng hợp chính thức để mang những câu chuyện Netflix yêu thích của bạn về nhà”.

Cốt truyện: Netflix đã ra mắt một cửa hàng trực tuyến vào tháng 6 – một dấu hiệu mà họ quan tâm đến việc áp dụng mô hình được hoàn thiện bởi đối thủ cạnh tranh Disney, công ty kiếm được hàng tấn tiền từ tài sản trí tuệ của mình với các công viên giải trí và bán quần áo.

Thỏa thuận của Walmart cho thấy họ đang tăng gấp đôi nỗ lực của mình. Điều đó có ý nghĩa.

Trong khi Netflix đang nhanh chóng phát triển cơ sở người đăng ký quốc tế của mình, đặc biệt là ở châu Á, nó đã mất 433.000 người đăng ký ở Hoa Kỳ và Canada trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Hợp tác với Walmart mở ra một cách mới để tạo doanh thu – và có thể thúc đẩy người mua sắm quan tâm nhiều hơn đến các buổi trình diễn của nó.

Thông tin chi tiết về nhà đầu tư: Cổ phiếu Netflix đã phải vật lộn để bứt phá trong năm nay. Nhưng gần đây họ đã tổ chức một sự trở lại, đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước khi các nhà đầu tư phấn khích về thành công của bộ phim kinh dị Hàn Quốc “Squid Game” (mà tôi đã ngấu nghiến, mặc dù tôi ở đây để nói với bạn về thị trường, không phải TV) .

“Squid Game có thể giúp mở rộng hơn nữa khu vực [Châu Á – Thái Bình Dương]”, Doug Anmuth, nhà phân tích của JPMorgan cho biết trong một lưu ý gần đây cho khách hàng. “[Và] đó là một ví dụ khác về việc nội dung địa phương được truyền tải tốt trên toàn cầu.”

Một cuộc tranh giành khí đốt tự nhiên trên toàn cầu đã đặt Nga vào vị thế cường quốc. Ít nhất, đó là những gì các nhà đầu tư tin tưởng.

Xem tại đây: Tuần trước, dấu hiệu của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga có thể tham gia để giảm bớt áp lực lên thị trường năng lượng châu Âu đã làm giảm bớt sự gia tăng lớn về giá khí đốt tự nhiên. Trong khi đó, đồng rúp Nga đạt mức cao nhất trong 4 tháng so với đô la Mỹ hôm thứ Hai, và chỉ số chứng khoán chính của nước này đã đạt mức kỷ lục.

Giá năng lượng tăng có thể là một lợi ích cho nền kinh tế Nga.
“Là nhà xuất khẩu khí đốt đường ống lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu [khí đốt tự nhiên hóa lỏng] quan trọng mới nổi, Nga dường như là người hưởng lợi chiến thắng từ việc thắt chặt thị trường”, Vitaly Yermakov, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, cho biết trong một báo cáo được công bố. tháng trước.

Nhưng có những câu hỏi về việc đất nước có thể tăng sản lượng một cách thực tế đến mức nào. Trong một lưu ý gần đây cho khách hàng, Ngân hàng Mỹ cho biết tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga có thể có khả năng “hạn chế” trong việc cung cấp khối lượng bổ sung vì nó vẫn đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu trong nước. Thêm vào đó, nó “đã sản xuất gần mức cao nhất trong 10 năm.”

Lợi nhuận doanh nghiệp tăng vọt trong nửa đầu năm nay, phần lớn là do so sánh thuận lợi với lợi nhuận yếu kém của năm ngoái. Sự đóng cửa của nền kinh tế Covid đã ảnh hưởng nặng nề đến các công ty lớn trong nửa đầu năm 2020.

Nhưng khi các công ty chuẩn bị báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 trong vài tuần tới, một số nhà phân tích Phố Wall lo ngại tốc độ tăng thu nhập sẽ bắt đầu chậm lại. Đây có thể là đỉnh cao trong tương lai gần.

Điều đó có thể gây ra nhiều vấn đề cho các nhà đầu tư. Xét cho cùng, cổ phiếu đã tăng mạnh trong năm nay – phần lớn là do Phố Wall kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục.

Pepsi (PEP) đã bắt đầu mùa thu nhập vào thứ Ba với kết quả tốt hơn mong đợi. Và những gã khổng lồ của Phố Wall sẽ thống trị lịch thu nhập trong tuần này.

JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) và một số ngân hàng hàng đầu khác đều sẽ công bố số liệu cho quý thứ ba. Delta (DAL), Domino’s (DPZ) và Walgreens (WBA) cũng được khai thác trong tuần này.

Những kết quả đó nên chắc chắn. Theo ước tính được theo dõi bởi FactSet Research Systems, lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 dự kiến sẽ tăng 27,6% so với quý 3 năm 2020. Tuy nhiên, mối lo ngại là tốc độ tăng trưởng giảm dần trong tương lai.

John Butters, nhà phân tích thu nhập cao cấp của FactSet cho biết trong một báo cáo rằng thu nhập dự kiến sẽ tăng 21,5% vẫn ổn định trong quý IV, nhưng ông nói thêm rằng tăng trưởng hàng năm sẽ chỉ là 5,3% cho quý đầu tiên của năm 2022 và 9,6% cho tất cả của năm tới.

Sự sụt giảm lợi nhuận có thể là một vấn đề vì các nhà đầu tư đã quen với những khoản thu nhập khủng trong vài quý qua. Do đó, các cổ phiếu, mặc dù có đợt giảm giá gần đây, nhưng đang giao dịch ở mức định giá trên trung bình.

S&P 500 hiện được định giá cao hơn 20 lần ước tính thu nhập trong vài tháng tới, theo FactSet. Con số này cao hơn mức trung bình 5 năm khoảng 18 lần dự báo lợi nhuận – và mức trung bình 10 năm gấp khoảng 16 lần dự báo thu nhập.

Nói cách khác, kỳ vọng thu nhập có thể cao một cách phi lý và kết quả có thể không đạt được mức cường điệu đáng kể.

“Đối với nhiều nhà đầu tư, tỷ giá cao hơn chỉ đơn giản là một phần của câu chuyện tĩnh tại rộng hơn gây ra mối lo ngại về tăng trưởng và sức mạnh thu nhập của S&P 500 sẽ quá đủ để hỗ trợ một bước tăng khác trong chỉ số chuẩn.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng đột biến gần đây do lo ngại lạm phát cũng sẽ không giúp ích gì cho thu nhập. Chi phí đi vay hiện nay đắt hơn đối với các công ty và người tiêu dùng. Shalett nói rằng việc Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh rằng những đợt tăng giá này chỉ là tạm thời có thể là không chính xác.

“Giá cả hàng hóa đang tăng nhanh chóng … và các điều kiện tài chính đang thắt chặt. Cũng có nguy cơ là câu chuyện về ‘lạm phát nhất thời’ có thể sai”, cô nói.

Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra rằng cổ phiếu có thể còn dư địa để chạy vì giá, mặc dù hầu như không rẻ, nhưng cũng không phải là cắt cổ.

Terry Sandven, chiến lược gia cổ phiếu trưởng tại US Bank Wealth Management, cho biết: “Thu nhập tăng đang hỗ trợ định giá và là cơ sở để chứng khoán Mỹ có xu hướng tăng cao hơn”.

Sandven chỉ ra rằng S&P 500 đã giao dịch ở mức cao hơn gần 30 lần so với dự báo trong thời kỳ bong bóng dot-com năm 2000 và được đánh giá cao gấp khoảng 28 lần ước tính trong thời kỳ trước đại dịch năm 2019.

Với suy nghĩ đó, ông lưu ý rằng “những mức định giá dưới mức cực đoan này hỗ trợ cho triển vọng nửa vời của chúng tôi” đối với cổ phiếu.

Giá khí đốt tự nhiên tăng một cách bất thường. Chi phí than tăng vọt. Dự đoán về dầu $ 100.

Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do thời tiết và sự phục hồi nhu cầu đang trở nên tồi tệ hơn, gây báo động trước mùa đông, khi cần nhiều năng lượng hơn để thắp sáng và sưởi ấm cho các ngôi nhà. Các chính phủ trên khắp thế giới đang cố gắng hạn chế tác động đến người tiêu dùng, nhưng thừa nhận rằng họ có thể không ngăn được hóa đơn tăng đột biến.

Ở Trung Quốc, tình trạng mất điện kéo dài đối với người dân đã bắt đầu, trong khi ở Ấn Độ, các nhà máy điện đang tranh giành than. Những người ủng hộ người tiêu dùng ở châu Âu đang kêu gọi cấm ngắt kết nối nếu khách hàng không thể giải quyết kịp thời những gì họ nợ.

“Cú sốc giá này là một cuộc khủng hoảng bất ngờ ở thời điểm quan trọng”, Giám đốc năng lượng EU Kadri Simson cho biết vào tuần trước. “Ưu tiên trước mắt cần là giảm thiểu tác động xã hội và bảo vệ các hộ gia đình dễ bị tổn thương.”

Tại châu Âu, khí đốt tự nhiên hiện được giao dịch ở mức tương đương 230 USD / thùng, tính theo dầu, tăng hơn 130% kể từ đầu tháng 9 và cao hơn 8 lần so với cùng thời điểm năm ngoái, theo dữ liệu từ Independent Commodity Intelligence. Dịch vụ.

Dấu hiệu mới nhất của sự cố? Trung Quốc đã ra lệnh cho các mỏ than của họ tăng cường sản xuất.

Các nhà chức trách ở Nội Mông đã yêu cầu 72 mỏ tăng sản lượng lên tổng cộng 98,4 triệu tấn, theo Securities Times và Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, trích dẫn một tài liệu từ Cơ quan Năng lượng Nội Mông.

Con số này tương đương với khoảng 30% sản lượng than hàng tháng của Trung Quốc, theo số liệu gần đây của chính phủ.

Cơn ác mộng chuỗi cung ứng đã gây ra cho nền kinh tế toàn cầu trong hơn một năm sắp sửa ập đến vào mùa mua sắm nghỉ lễ. Hãy nghĩ đến những chiếc kệ cằn cỗi, sự chậm trễ vận chuyển hàng loạt và những cú sốc không nhỏ về nhãn dán. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!

Mặc dù đại dịch đã châm ngòi cho trận đấu, nhưng Hoa Kỳ đã châm ngòi cho sự thất bại của chuỗi cung ứng trong nhiều năm. Chính phủ đã thu hẹp đáng kể các khoản đầu tư vào sản xuất, ngăn chặn dịch vụ bưu chính và tham gia vào các cuộc chiến thương mại nhỏ đã làm cho kỷ nguyên đại dịch trở nên đặc biệt đau đớn đối với người tiêu dùng.

Kể từ ngày 1 tháng 10, thư ở Hoa Kỳ đã trở nên đắt hơn và trong nhiều trường hợp, chậm hơn nhiều, nhờ vào một tiêu chuẩn dịch vụ mới và gây tranh cãi, giúp giảm giờ làm việc của bưu điện và tính phí vận chuyển cao nhất của người tiêu dùng. Vừa đúng lúc cho kì nghỉ!
Tình hình tài chính tồi tệ của USPS phần lớn là lỗi của Quốc hội.

Trớ trêu thay, USPS thực sự có dòng tiền dương. Nhưng cơ quan này, không nhận được tài trợ của người đóng thuế, đã bị cản trở bởi phán quyết của Quốc hội vào năm 2006 rằng nó phải tài trợ trước 75 năm trợ cấp hưu trí – một hệ thống phức tạp mà không cơ quan chính phủ nào khác tuân theo.

Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã đổi mới ở trong nước và xây dựng ở nước ngoài, cho phép ngành sản xuất cao cấp (và các công việc được trả lương cao đi kèm với nó) biến mất hoàn toàn.

Lấy ví dụ như chất bán dẫn – những mảnh silicon khắc nhỏ đó cung cấp năng lượng cho hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại, từ ô tô đến tủ lạnh cho đến thiết bị bạn đang đọc.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nói với CNN gần đây: “Lý do chúng tôi thực sự ở trong mớ hỗn độn này là vì trong một thời gian dài, chúng tôi đã không đầu tư”. “Chúng tôi từng dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và bây giờ thì không. Chúng tôi chỉ mới đầu tư”.

Trong ba thập kỷ qua, thị phần sản xuất chất bán dẫn toàn cầu của Hoa Kỳ đã giảm xuống chỉ còn 12% – giảm từ 37% vào năm 1990, theo Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh ở châu Á tăng cường năng lực, khiến Mỹ rơi vào tình thế “bất lợi trong cạnh tranh”, nhóm thương mại cho biết.

Mặc dù chính quyền Biden đang thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật trị giá 52 tỷ đô la nhằm hỗ trợ sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn tại nhà, tác động của bất kỳ đạo luật nào (vẫn chưa được biểu quyết tại Hạ viện) sẽ còn nhiều năm nữa.

Nội dung chi tiết bài giảng ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 5 đến đây là hết rồi,các bạn học viên hãy chia sẻ tất cả những gì các bạn học được ngày tại bài giảng này hoặc trên diễn đàn học tiếng Trung online nhé.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.