Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:25:11
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
HomeHọc tiếng Trung onlineDownload Bộ gõ phiên âm tiếng Trung

Download Bộ gõ phiên âm tiếng Trung

5/5 - (21 bình chọn)

Download Bộ gõ phiên âm tiếng Trung PinYin Input

Download Bộ gõ phiên âm tiếng Trung PinYin để gõ phiên âm tiếng Trung có dấu hay còn gọi là gõ phiên âm tiếng Trung có thanh điệu. Nhiều bạn cũng hay gọi là gõ tiếng Trung có dấu hoặc là gõ tiếng Trung có thanh điệu. Thực ra đều chúng một ý nghĩa là bộ gõ phiên âm tiếng Trung PinYin Input. Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin phiên bản mới nhất vừa được cập nhập xong tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Trước tiên các bạn cần tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung PinYin Input về máy tính ngay tại link bên dưới.

Tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu

Các bạn download bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu ở ngay tại link bên dưới nhé.

Tải xuống

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính theo link bên dưới nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Sau khi các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính xong thì tiến hành cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin theo hướng dẫn của Thầy Vũ trong các video bên dưới nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin là gì?

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin chính là phần mềm gõ tiếng Trung được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc. Ngay từ ngày đầu tiên khi Thầy Vũ du học Trung Quốc (Bắc Kinh) tại trường Đại học Dầu khí Bắc Kinh Trung Quốc thì đã sử dụng ngay bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Khi đó, rất nhiều người Trung Quốc, trong đó có cả cộng đồng sinh viên Trung Quốc và cả cộng đồng giáo viên Trung Quốc đều cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính để phục vụ nhu cầu công việc. Vì vậy, Thầy Vũ khuyến nghị các bạn học viên và thành viên diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org hãy ưu tiên sử dụng bộ gõ tiếng Trung này để hỗ trợ tốt nhất cho công việc khi giao dịch và làm việc với đối tác Trung Quốc trên máy tính nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin có thể cài được trên cả hệ điều hành windows lẫn hệ điều hành Mac OS, bạn nào vẫn chưa biết cách cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính macbook thì hãy liên hệ sớm Thầy Vũ để được hướng dẫn cách cài đặt chi tiết nhé.

Hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin

Trong phần bên dưới này Thầy Vũ sẽ chia sẻ với các bạn cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính và cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu như thế nào nhé. Rất nhiều bạn học viên sau khi nhìn Thầy Vũ giảng bài trực tuyến livestream trên kênh youtube học tiếng Trung online đều thấy vô cùng ngỡ ngàng và lạ lẫm khi Thầy Vũ soạn thảo văn bản tiếng Trung có kèm theo phiên âm tiếng Trung có dấu đi cùng, đây thật sự là một điều vô cùng khó tin, bởi vì các giáo viên tiếng Trung họ chỉ gõ tiếng Trung trên máy tính là hết, còn Thầy Vũ thì gõ đồng thời luôn cả phiên âm tiếng Trung có thanh điệu đi kèm. Chính vì vậy nên học viên cảm thấy rất tò mò và rất thích thú muốn tìm hiểu và khám phá vì sao Thầy Vũ có thể làm được như vậy, liệu có cách nào để có thể vừa gõ tiếng Trung sogou pinyin và vừa gõ phiên âm tiếng Trung có dấu không. Câu hỏi của các bạn học viên thật sự rất thú vị và cũng là câu hỏi của rất nhiều các bạn độc giả & khán giả theo dõi Thầy Vũ trên các kênh mạng xã hội. Hôm nay trong bài viết này, Thầy Vũ sẽ chia sẻ với các bạn cách gõ tiếng Trung trên máy tính và cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu trên máy tính. Các bạn hãy xem hết bài hướng dẫn này và xem thật kỹ các video bên dưới nhé. Chỗ nào các bạn chưa biết cách làm hoặc vẫn đang lúng túng thì hãy liên hệ Thầy Vũ Zalo & Telegram để được hỗ trợ kịp thời luôn và ngay nhé.

 • Thầy Vũ Viber & Zalo 090 468 4983
 • Thầy Vũ Telegram 090 325 4870

Trước khi liên hệ Thầy Vũ nhờ cài đặt hộ bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin, các bạn nên đảm bảo chắc chắn rằng hệ điều hành mà máy tính bạn đang sử dụng là windows, có thể là windows 7, windows 8, windows 10 hoặc windows 11 thì càng tốt. Trong thời gian sắp tới Thầy Vũ sẽ tiếp tục làm thêm những bài chia sẻ hướng dẫn các bạn cách cài bộ gõ tiếng Trung trên windows 11 kèm theo video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước từ A đến Z. Các bạn chú ý đón xem những thông tin và tin tức mới nhất được updated mỗi ngày trên website học tiếng Trung online này nhé.

Chỗ này mình sẽ đặt một chú ý quan trọng để các bạn biết được nguyên nhân vì sao sau khi download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính và cài đặt trên máy tính xong rồi, đến lúc gõ tiếng Trung thì hiện ra các ký tự ô vuông. Ngay sau đây mình sẽ giải thích vấn đề này cho các bạn ở bên dưới.

Vì sao gõ tiếng Trung trên máy tính xuất hiện ký tự ô vuông?

Nguyên nhân là bởi vì các bạn đang sử dụng hệ điều hành windows ghost hay còn gọi là win ghost. Đây là phiên bản windows đã bị người dùng nào đó thay đổi cấu hình bên trong để nó được theo đúng ý muốn của họ, và tất nhiên là họ sẽ tối ưu quá mức để có thể vận hành theo đúng ý của họ, chính vì thế nên gói ngôn ngữ mở rộng của windows cũng bị họ gỡ đi luôn. Do đó, khi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin được cài đặt trên máy tính windows ghost thì tất nhiên là hệ điều hành sẽ không thể nhận dạng được ký tự chữ Hán hoặc ký tự tiếng Trung. Đó chính là nguyên nhân vì sao một số bạn gõ tiếng Trung trên máy tính lại xảy ra hiện tượng như vậy.

Cách khắc phục gõ tiếng Trung trên máy tính xuất hiện ký tự ô vuông

Cách khắc phục rất đơn giản, nhiều bạn cứ nghĩ là chỉ cần tải gói ngôn ngữ về rồi cài đặt là xong, nhưng vấn đề lại không hề đơn giản như vậy. Mình đã từng thử nghịch ngợm cách đó rồi và không giải quyết được vấn đề. Cách nhanh nhất và tốt để khắc phục được vấn đề này là hãy cài lại hệ điều hành windows bản gốc, bản gốc có nghĩa là phiên bản windows nguyên bản không bị người dùng sửa đổi hoặc tối ưu theo ý muốn của họ. Nếu như bạn vẫn còn chưa rõ cài đặt windows bản gốc như thế nào thì rất đơn giản, các bạn có thể mang máy tính đến Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn để được hỗ trợ cài đặt bởi các bạn nhân viên kỹ thuật ChineMaster nhé. Nếu như bạn may mắn gặp được Thầy Vũ ở Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ChineMaster thì sẽ được Thầy Vũ đích thân cài đặt hệ điều hành windows cho bạn.

Sau khi bạn đã được cài đặt lại hệ điều hành windows nguyên bản thì hãy download bộ gõ tiếng Trung sogou và download bộ gõ phiên âm tiếng Trung pinyin input về máy tính để cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou và cài đặt bộ gõ phiên âm tiếng Trung pinyin input nhé. Ngay bên dưới đây là phần hướng dẫn chi tiết cách cài đặt cho cả hai bộ gõ đó.

Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính trước rồi sau đó tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cài bộ gõ phiên âm tiếng Trung pinyin input trên máy tính. Các bạn chú ý theo dõi hết bài hướng dẫn này và chỗ nào các bạn thắc mắc thì hãy đăng câu hỏi lên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster chuyên mục hỏi đáp để được hỗ trợ trực tuyến luôn và ngay lập tức. Chúng tôi hỗ trợ học viên và thành viên liên tục 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật, chỉ cần bạn đưa ra câu hỏi bất kỳ liên quan đến nội dung giáo án bài giảng của Thầy Vũ hoặc về vấn đề cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin & cài bộ gõ phiên âm tiếng Trung pinyin input thì sẽ được hỗ trợ trả lời ngay.

 1. Hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin
 2. Hướng dẫn cài đặt bộ gõ phiên âm tiếng Trung pinyin input

Đôi khi Thầy Vũ và đội ngũ kỹ thuật viên ChineMaster không thể kịp hỗ trợ bạn ngay được tại Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của ChineMaster, tuy nhiên, khi bạn đưa ra câu hỏi lên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster thì sẽ có rất nhiều bạn nhân viên ChineMaster hướng dẫn bạn một cách nhiệt tình và nhanh chóng.

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Trung sogou trên máy tính Win 7

Bên dưới là video Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên và thành viên diễn đàn tiếng Trung cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính hệ điều hành windows 7, các bạn chú ý tập trung xem thật kỹ và xem hết nhé, có rất nhiều chỗ cần phải làm thao tác thủ công thì mới tối ưu được tính năng gõ tiếng Trung sogou pinyin này.

Hệ điều hành windows 7 hiện nay vẫn đang có rất nhiều người Việt Nam sử dụng, trong đó bao gồm cả Thầy Vũ bởi nó vừa mang nét đặc trưng cổ điển của windows XP và pha trộn thêm với tính năng hiện đại của hệ điều hành windows mới. Do đó, trong hệ thống dàn máy tính làm việc của Thầy Vũ thì vẫn có 2 máy tính được cài đặt hệ điều hành windows 7 để Thầy Vũ test tính năng cũng như hiệu năng máy tính.

Link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin và bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu mình để ở ngay phía trên, các bạn di màn hình lên trên là sẽ thấy ngay. Sau khi tải về xong thì chúng ta cần làm một vài bước như trong video bên dưới để tối ưu bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin này, như vậy thì các bạn mới tăng được tốc độ soạn thảo văn bản tiếng Trung và đồng thời cũng tăng tỷ lệ gõ chính xác tiếng Trung lên một cách đáng kể.

Với bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin này bạn có thể gõ tiếng Trung giản thể và gõ tiếng Trung phồn thể trên máy tính một cách rất linh hoạt, hay nói cách khác bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa gõ tiếng Trung giản thể và phồn thể cực kỳ thuận tiện chỉ thông một nút ấn Giản Phồn là oke. Cách làm như thế nào, các bạn hãy xem tiếp phần bên dưới video hướng dẫn cách sử dụng bộ gõ tiếng Trunug sogou pinyin nhé.

Trong quá trình sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin hay là trong lúc soạn thảo văn bản tiếng Trung trên máy tính hệ điều hành windows cũng như hệ điều hành Mac OS mà các bạn gặp bất kỳ vướng mắc nào cần được gỡ rối thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay Thầy Vũ thông qua số hotline ở trên nhé, hoặc là các bạn hãy trao đổi trực tuyến ngay với Thầy Vũ thông qua forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Để gọi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin ra ngoài thì chúng ta ấn tổ hợp phím là CTRL + SPACE là oke. Các bạn chú ý khi gõ tiếng Trung thì cần tắt bộ gõ tiếng Việt unikey đi nhé. Chỉ sử dụng một bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin lúc làm việc là oke rồi, nếu bạn bật đồng thời cả bộ gõ tiếng Trung và bộ gõ tiếng Trung hay bất kỳ bộ gõ nào khác thì chúng sẽ xung đột với nhau. Ngoài ra, bạn cần lưu ý không ấn nút SHIFT hoặc nút CAPS LOCK trong lúc gõ tiếng Trung nhé. Lúc gõ tiếng Trung không ra chữ thì bạn cần kiểm tra hai phím đó là được. Lúc nào bạn không cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nữa thì ấn lại tổ hợp phím trên là CTRL + SPACE để tắt đi là được.

Các bạn làm nhiều vài lần là sẽ quen ngay với thao tác chuyển đổi qua lại giữa bộ gõ tiếng Trung và các bộ gõ khác.

Ưu điểm của bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin có nhiều lắm, mình chỉ đưa ra một trong các ưu điểm mà Thầy Vũ ưng ý nhất gồm những ưu điểm sau đây.

 1. Thông minh và hiểu ý của người sử dụng
 2. Có tích hợp tính năng AI để hỗ trợ người dùng
 3. Tỷ lệ gõ tiếng Trung chính xác rất cao
 4. Tăng tốc độ soạn thảo văn bản tiếng Trung
 5. Gõ tiếng Trung Giản thể và gõ tiếng Truung Phồn thể rất linh hoạt
 6. Liên tục được cập nhập lên các phiên bản mới để tăng trải nghiệm người dùng
 7. Giao diện sử dụng rất dễ hiểu và có thể thay thế bằng giao diện khác
 8. Và còn rất nhiều tính năng khác nữa, chỉ khi nào bạn sử dụng nhiều và thường hay vào trong công cụ quản lý của bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin này mới khám phá ra hết được những tính năng ẩn bên trong.

Tiếp theo bên dưới Thầy Vũ sẽ chia sẻ thêm với các bạn cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung trên windows 8, các bạn chú ý xem thật kỹ để thao tác chuẩn và chính xác nhé.

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Trung sogou trên máy tính Win 8

Đầu tiên các bạn cần download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính, sau đó các bạn tiến hành cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin theo Thầy Vũ hướng dẫn trong video bên dưới. Khi bạn sử dụng máy tính hệ điều hành win 8 thì thao tác sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin sẽ linh hoạt và thuận tiện hơn nhiều so với khi bạn sử dụng máy tính win 7. Thuận tiện và linh hoạt hơn ở đâu? Các bạn chú ý xem hết bài chia sẻ này và các video bên dưới để tìm ra câu trả lời nhé.

Các bạn chú ý xem hết video hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bên dưới, chỗ nào các bạn cảm thấy vướng mắc thì hãy liên hệ Thầy Vũ luôn và ngay nhé. Cách thức liên hệ Thầy Vũ như thế nào? Mình có ghi rõ thông tin Zalo và Telegram Thầy Vũ ở ngay phía trên, các bạn kéo màn hình lên trên là sẽ thấy ngay.

Trong video bên dưới các bạn chỉ cần làm theo từng bước Thầy Vũ hướng dẫn là được, bước 1 đến bước cuối cùng Thầy Vũ đều làm rất chậm để các bạn có thể làm theo được. Đến bước tối ưu thì các bạn cũng lựa chọn các dấu tích giống như trong video bên dưới là được.

Để gọi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên windows 8 thì các bạn ấn tổ hợp phím là WINDOWS + SPACE, nghĩa là đầu tiên các bạn cần nhấn giữa nguyên phím WINDOWS trước rồi sau đó ấn phím SPACE liên tục cho đến khi nào lựa chọn vào đúng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì các bạn nhả phím SPACE ra nhé. Các bạn hãy làm lại vài lần để quen dần với thao tác này. Khi các bạn không sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nữa thì làm lại thao tác như trên Thầy Vũ hướng dẫn là oke.

Thao tác chuyển đổi qua lại giữa các bộ gõ trong windows 8 rất linh hoạt và nhanh gọn, không nhiều các thao tác thừa thãi như trong win 7. Đây chính là nguyên nhân vì sao hồi mới đầu Thầy Vũ vẫn sử dụng máy tính windows 7, tuy nhiên, sau khi Thầy Vũ trải nghiệm windows 8 và windows 10 thì Thầy Vũ đã quyết định nâng cấp lên hệ điều hành windows 10 để trải nghiệm nhiều tính năng mới của windows và quan trọng nhất chính là thao tác chuyển đổi qua lại giữa bộ gõ tiếng Trung với các bộ gõ khác là rất gọn lẹ và linh hoạt. Chỉ khi nào bạn sử dụng nhiều bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì mới cảm nhận được điều đó.

Tuy nhiên, windows 8 có nhiều mặt hạn chế về tính năng bảo mật và chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng máy tính để làm việc, do đó các bạn nên chuyển lên sử dụng windows 10 luôn nhé. Sau khi sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên windows 10 thì chắc chắc các bạn sẽ không còn muốn sử dụng windows 8 nữa đâu. Thật đấy!

Bên dưới là video hướng dẫn cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính windows 10, các bạn chú ý theo dõi thật kỹ nhé.

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Trung sogou trên máy tính Win 10

Trước hết các bạn cần download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính rồi sau đó mở file cài đặt ra để tiến hành cài bộ gõ tiếng Trung cho máy tính của bạn nhé. Các bạn bật video bên dưới rồi xem Thầy Vũ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính windows 10 là hệ điều hành được sử dụng thông dụng nhất và phổ biến nhất hiện nay, trong đó có Thầy Vũ là fan trung thành của hệ điều hành win 10.

Các bạn cần xem hết video hướng dẫn bên dưới để bảo đảm chắc chắn rằng bạn đã làm theo đúng như Thầy Vũ hướng dẫn nhé. Sau khi các bạn cài đặt xong bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin rồi thì tiếp theo các bạn bật bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin lên. Cách gọi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên windows 10 cũng tương tự như khi bạn sử dụng windows 8 vậy. Nghĩa là bạn chỉ cần ấn tổ hợp phím WINDOWS + SPACE rồi nhấn giữ nguyên phím WINDOWS đồng thời ấn liên tục phím SPACE cho đến khi nào thanh màu đậm rơi vào đúng lựa chọn bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì bạn nhả phím SPACE ra là oke. Khi nào bạn soạn thảo văn bản tiếng Trung xong thì các bạn muốn tắt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin đi thì chỉ cần làm lại thao tác như vừa rồi, các bạn nhấn phím SPACE liên tục cho đến khi lựa chọn rơi vào đúng bộ gõ tiếng Anh hoặc bộ gõ tiếng Việt thì bạn nhả ra nhé.

Khi bạn làm việc trên máy tính windows thì thao tác chuyển đổi qua lại giữa bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cùng với các bộ gõ khác thì rất nhanh chóng và tiện lợi. Sau khi bạn đã làm quen được với thao tác chuyển đổi như vậy thì bạn sẽ cảm thấy thao tác này thật sự rất linh hoạt và thuận tiện. Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian khi không phải dùng chuột ấn vào bộ gõ này rồi bộ gõ kia như làm trên windows 7. Đó chính là nguyên nhân khiến Thầy Vũ quyết định bỏ windows 7 để nâng cấp lên windows 10. Sắp tới thầy Vũ cũng sẽ mua bản quyền windows 11 về để trải nghiệm tính năng mượt mà của hệ điều hành windows 11 mang lại cảm giác tuyệt vời như thế nào. Tới lúc đó Thầy Vũ sẽ demo các bạn cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên windows 11 cũng như hướng dẫn cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính windows 11. Các bạn hãy chú ý lưu vào bộ nhớ thiết bị của bạn trang web học tiếng Trung online này của Thầy Vũ nhé. Trên website này Thầy Vũ chia sẻ hàng ngày rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Các bạn đừng quên chia sẻ bài viết hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính và cách cài bộ gõ tiếng Trung sogou piinyin tới nhiều người bạn khác nữa nhé.

Trong video trên Thầy Vũ đã hướng dẫn rất chi tiết toàn bộ các bước cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính windows 10. Trong quá trình cài đặt nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề chỗ nào thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ để được hỗ trợ kịp thời trong thời gian nhanh nhất nhé.

Sau khi các bạn download xong bộ gõ phiên âm tiếng Trung PinYin Input thì tiếp theo các bạn làm theo các bước hướng dẫn bên dưới là có thể gõ được phiên âm tiếng Trung có dấu hay còn gọi là gõ phiên âm tiếng Trung có thanh điệu.

Video bên dưới Thầy Vũ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu hay còn gọi là gõ phiên âm tiếng Trung có thanh điệu.

Link download bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu các bạn tải ở ngay bên dưới này nhé.

Tải xuống

Sau khi các bạn download bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu về máy tính thì hãy nhanh chóng tiến hành cài đặt theo sự hướng dẫn chi tiết trong các hình bên dưới, mỗi hình ảnh Thầy Vũ đều khoanh tròn ô màu đỏ để các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được Thầy Vũ đang làm tới bước nào. Các bạn chú ý tập trung xem các bước Thầy Vũ hướng dẫn bên dưới nhé. Chỗ nào các bạn chưa biết cách làm thì hãy liên hệ Thầy Vũ zalo hoặc telegram theo thông tin bên trên.

Bước 1:

Sau khi các bạn download bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu về máy tính xong thì các bạn dùng Winrar để giải nén ra, các bạn sẽ được file cài đặt PinYin Input đuôi file là exe.

Tiếp theo các bạn nhìn vào hình bên dưới và chọn là EN – English Kingdom hoặc là EN – English United rồi ấn vào nút Install để tiến hành cài đặt phần mềm gõ phiên âm tiếng Trung PinYin Input vào máy tính.

Gõ phiên âm tiếng Trung có dấu

Các bạn muốn gõ phiên âm tiếng Trung có dấu trên máy tính thì cần phải download bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu pinyin input nhé. Link download bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu pinyin input mình để ở ngay bên trên, các bạn kéo chuột lên trên là sẽ thấy ngay link tải xuống màu đỏ.

Bước 2:

Để gọi bộ gõ phiên âm tiếng Trung PinYin Input thì các bạn ấn tổ hợp phím Windows + SPACE và ấn SPACE liên tục cho đến khi đến mục ENG English (United Kingdom) Pinyin Input thì nhả ra là sẽ hiện ra bộ gõ PinYin Input.

Gõ phiên âm tiếng Trung có thanh điệu

Nhiều bạn hiếu kỳ hỏi Thầy Vũ cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu trên máy tính như thế nào, hôm nay Thầy Vũ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Tuy nhiên, trước hết các bạn cần download bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu pinyin input ở ngay bên trên nhé.

Bước 3:

Bây giờ các bạn mở bất kỳ một file word lên rồi ấn tổ hợp phím là Windows + SPACE và ấn SPACE liên tục cho đến khi đến mục ENG English (United Kingdom) Pinyin Input thì nhả ra. Mình vừa làm mẫu gõ một vài đoạn văn bản gồm có tiếng Trung giản thể và chú thích phiên âm tiếng Trung có thanh điệu ở bên cạnh.

Gõ tiếng Trung có thanh điệu

Để minh họa rõ ràng hơn cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu, mình liệt kê ra một số mẫu câu tiếng Trung có kèm theo phiên âm có thanh điệu để các bạn dễ hình dung.

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Trung sogou trên máy tính Win 11

Thầy Vũ vừa mua thêm bản quyền windows 11 để cài đặt trên máy tính làm việc phụ, sẽ sớm thôi, các bạn sẽ thấy video Thầy Vũ hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính windows 11 trong thời gian gần đây nhất thông qua hệ thống website học tiếng Trung online và hệ thống kênh mạng xã hội của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Các bạn hãy theo dõi Thầy Vũ mỗi ngày trên kênh youtube ChineMaster nhé. Hàng ngày Thầy Vũ đều livestream mỗi khi lên lớp online và lớp offline. Tất nhiên đó đều là các lớp học trả phí, tuy nhiên, Thầy Vũ đều chia sẻ miễn phí các video livestream đó trên kênh youtube ChineMaster để tất cả các bạn và toàn thể 100 triệu người dân Việt Nam đều có thể tiếp cận với kho tàng CHẤT XÁM bất tận của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Ngay sau đây là phần test thử bộ gõ tiếng Trung thông qua các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản. Các bạn hãy luyện tập gõ tiếng Trung theo những mẫu câu bên dưới để làm quen và dần dần từng bước thành thạo sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính hệ điều hành windows và trên máy tính macbook hệ điều hành Mac OS nhé.

Các bạn muốn gõ phiên âm tiếng Trung có dấu hay còn gọi là gõ phiên âm tiếng Trung có thanh điệu thì chỉ cần làm theo các bước Thầy Vũ hướng dẫn rất chi tiết trong phần bên trên rồi thực hành nhiều lần là sẽ oke ngay. Bên dưới là bài tập gõ phiên âm tiếng Trung có dấu (có thanh điệu) Thầy Vũ thiết kế và đưa ra cho các bạn học viên thực hành ngay trên lớp. Các bạn hãy làm bài tập bên dưới và gửi đáp án lên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được chấm bài nhé.

 1. 我是在这里学的汉语 wǒ shì zài zhèlǐ xué de hànyǔ
 2. 你怎么去上海? Nǐ zěnme qù shànghǎi
 3. 你是怎么去上海的? Nǐ shì zěnme qù shànghǎi de
 4. 你是怎么去的上海? Nǐ shì zěnme qù de shànghǎi
 5. 我坐飞机去上海 wǒ zuò fēijī qù shànghǎi
 6. 我是坐飞机去上海的 wǒ shì zuò fēijī qù shànghǎi
 7. 我是坐飞机去的上海 wǒ shì zuò fēijī qù de shànghǎi
 8. 她一毕业就去工作了 tā yí bìyè jiù qù gōngzuò le
 9. 她高兴地说 tā gāoxìng de shuō
 10. 研究问题 yánjiū wèntí
 11. 研究语言 yánjiū yǔyán
 12. 研究文化 yánjiū wénhuà
 13. 认真研究 rènzhēn yánjiū
 14. 高高兴兴 gāogāo xìngxìng
 15. 漂漂亮亮 piào piào liàng liàng
 16. 马马虎虎 mǎmǎ hūhū
 17. 清清楚楚 qīng qīng chǔ chǔ
 18. 一听就懂 yì tīng jiù dǒng
 19. 一看就会 yí kàn jiù huì
 20. 一说就知道 yì shuō jiù zhīdào
 21. 一感冒就发烧 yì gǎnmào jiù fāshāo
 22. 一感冒就咳嗽 yì gǎnmào jiù késòu
 23. 一喝咖啡就不能睡觉 yì hē kāfēi jiù bù néng shuìjiào
 24. 一下课就吃饭 yí xiàkè jiù chīfàn
 25. 一下课就回宿舍 yí xiàkè jiù huí sùshè
 26. 一做完练习就看电视 yí zuò wán liànxí jiù kàn diànshì
 27. 你是什么时候到河内的? Nǐ shì shénme shíhou dào hénèi de
 28. 你是什么时候到的河内? Nǐ shì shénme shíhou dào de hénèi
 29. 你喜欢吃生日蛋糕吗?nǐ xǐhuān chī shēngrì dàngāo ma
 30. 这是谁的包裹?zhè shì shuí de bāoguǒ
 31. 顺便你给我买一点水果吧 shùnbiàn nǐ gěi wǒ mǎi yì diǎn shuǐguǒ ba
 32. 你可以替我做个工作吗?nǐ kěyǐ tì wǒ zuò zhège gōngzuò ma
 33. 我的箱子里有衣服 wǒ de xiāngzi lǐ yǒu yīfu
 34. 你买衣服吗? Nǐ mǎi yīfu ma
 35. 你买衣服给谁? Nǐ mǎi yīfu gěi shuí
 36. 我的箱子里有两件衣服 wǒ de xiāngzi lǐ yǒu liǎng jiàn yīfu
 37. 你的箱子里有日用品吗? Nǐ de xiāngzi lǐ yòu rìyòngpǐn ma
 38. 一件衣服 yí jiàn yīfu
 39. 我的箱子里有两件衣服 wǒ de xiāngzi lǐ yǒu liǎng jiàn yīfu
 40. 我要买两件衣服 wǒ yào mǎi liǎng jiàn yīfu
 41. 你的箱子里有香水吗? Nǐ de xiāngzi lǐ yǒu xiāng shuǐ ma
 42. 你的箱子里有香水吗?nǐ de xiāngzi lǐ yǒu xiāngshuǐ ma
 43. 我要买一瓶香水 wǒ yào mǎi yì píng xiāngshuǐ
 44. 你的箱子里有一瓶香水 nǐ de xiāngzi lǐ yǒu yì píng xiāngshuǐ
 45. 你要喝水吗?nǐ yào hē shuǐ ma
 46. 我没想到这个工作这么难 wǒ méi xiǎng dào zhège gōngzuò zhème nán
 47. 昨天我在银行里遇见她 zuótiān wǒ zài yínháng yùjiàn tā
 48. 最近我遇到很多问题 zuìjìn wǒ yùdào hěn duō wèntí
 49. 你来得很巧 nǐ lái de hěn qiǎo
 50. 我常用信用卡购物 wǒ cháng yòng xìnyòng kǎ gòuwù
 51. 你的信用卡里还有钱吗?nǐ de xìnyòng kǎ lǐ hái yǒu qián ma
 52. 今天谁刷卡?jīntiān shuí shuā kǎ
 53. 你帮我刷卡吧 nǐ bāng wǒ shuā kǎ ba
 54. 我的头快爆起来吧 wǒ de tóu kuài bào qǐlái le
 55. 房间太小,坐不下这么多人 fángjiān tài xiǎo, zuò bú xià zhème duō rén
 56. 她常纠正我的发音错误 tā cháng jiūzhèng wǒ de fāyīn cuòwù
 57. 书太多了,家里的书架已经放不下了 shū tài duō le, jiā lǐ de shūjià yǐjīng fàng bú xià le
 58. 不少同学的问题是怕说错,学习外语一定不要怕说错,越怕说错越不敢说,也就越不会说 bù shǎo tóngxué de wèntí shì pà shuō cuò, xuéxí wàiyǔ yídìng búyào pà shuō cuò, yuè pà shuō cuò yuè bù gǎn shuō, yě jiù yuè bú huì shuō
 59. 一天我记不住那么生词 yì tiān wǒ jì bú zhù nà me duō shēngcí
 60. 她没去过那儿,肯定找不到 tā méi qù guò nàr, kěndìng zhǎo bú dào
 61. 我们一年学得了五千个生词 wǒmen yì nián xué de liǎo wǔ qiān ge shēngcí
 62. 从这儿到天津坐火车用不了三个小时 cóng zhèr dào tiānjīn zuò huǒchē yòng bù liǎo sān ge xiǎoshí
 63. 这辆车人太多,上不去了,我们再等一辆吧 zhè liàng chē rén tài duō, shàng bú qù le, wǒmen zài děng yí liàng ba
 64. 你这台电视机太旧了,可能用不了了,换一台新的吧 nǐ zhè tài diànshìjī tài jiù le, kěnéng yòng bù liǎo le, huàn yì tái xīn de ba
 65. 她感冒了,明天的运动会可能参加不了 tā gǎnmào le, míngtiān de yùndòng huì kěnéng cānjiā bù liǎo
 66. 我们休息休息吧,我走不动了 wǒmen xiūxi xiūxi ba, wǒ zǒu bú dòng le
 67. 门太小了,这个沙发搬不进去 mén tài xiǎo le, zhège shāfa bān bú jìnqù
 68. 今天我们见得了面吗?jīntiān wǒmen jiàn de liǎo miàn ma
 69. 这个书架我们两个搬不动 zhège shūjià wǒmen liǎng ge bān bú dòng
 70. 你要的菜太多了,我们肯定吃不了 nǐ yào de cài tài duō le, wǒmen kěndìng chī bù liǎo
 71. 天太黑了,我什么都看不见 tiān tài hēi le, wǒ shénme dōu kàn bú jiàn
 72. 这个包放不下这么书 zhège bāo fàng bú xià zhème duō shū
 73. 画蛇添足 huà shé tiān zú

Sau khi trải nghiệm phần thực hành cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu (có thanh điệu) ở trên, các bạn cảm thấy thế nào? Kỳ thực mà nói thì gõ phiên âm tiếng Trung có dấu cũng rất đơn giản và có thể nói là còn đơn giản hơn cả việc gõ tiếng Trung sogou pinyin vậy. Các bạn cần thực hành nhiều là sẽ thành thạo ngay cách sử dụng cả hai bộ gõ mà Thầy Vũ liên tục sử dụng mỗi ngày là bộ gõ phiên âm tiếng Trung có dấu (có thanh điệu) và bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Các bạn có thể xem thêm các video Thầy Vũ thao tác sử dụng nhuần nhuyễn đến mức thành thạo cả hai bộ gõ này trong các video bên dưới nhé.

Các bạn nên tham khảo thêm một số bài giảng trực tuyến của ThS Nguyễn Minh Vũ trong các link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung online bài 1

Phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả

Luyện dịch tiếng Trung Thương mại

Mẫu câu Phỏng vấn tiếng Trung

Giáo trình tiếng Trung Thương mại

Vậy là chúng ta đã biết cách download bộ gõ phiên âm tiếng Trung pinyin input và cách download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính trên các hệ điều hành win 7, win 8 và win 10. Sau khi xem xong phần hướng dẫn chi tiết từ A đến Z ở trên chắc chắc các bạn sẽ cảm thấy vô cùng đơn giản và dễ hiểu.

Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu hay còn gọi là gõ phiên âm tiếng Trung có thanh điệu cùng với cách sử dụng chúng rất chi tiết và cặn kẽ. Các bạn gặp vấn đề cần được giải đáp ở đâu thì hãy đăng bình luận ngay trong chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũhttp://hoctiengtrungonline.com
Tác giả Nguyễn Minh Vũ là nhân vật huyền thoại được người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ và khâm phục bởi tài năng xuất chúng cùng với một tâm hồn thiện lương đã đem đến cho cộng đồng dân tiếng Trung vô số nguồn tài liệu học tiếng Trung quý giá, trong đó đặc biệt phải kể đến kho tàng video livestream của Thầy Vũ lên đến hàng TB dung lượng ổ cứng được lưu trữ trên youtube facebook telegram và đồng thời cũng được lưu trữ trong hệ thống ổ cứng của máy chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội (Ngã Tư Sở - Royal City). Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy liên hệ ngay Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber) hoặc Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram) nhé.
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!