Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
00:00
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
Video thumbnail
Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:23
HomeHọc tiếng Trung onlineLuyện dịch tiếng TrungLuyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6

5/5 - (2 bình chọn)

Tham khảo nội dung tài liệu dịch tiếng Trung thương mại bài 6

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6 là một trong những bài giảng cực kì tâm đắc đối với Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ trích từ giáo án học tiếng Trung online thuộc chuỗi giáo án bài giảng trực tuyến của khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản Thầy Vũ . Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ vừa là chủ của Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TPHCM và vừa là chuyên gia thiết kế lộ trình đi theo hệ thống bài học trong bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Các bạn học viên hằng ngày nhớ vào kênh Học tiếng Trung online để có thể cập nhật thêm cho mình nhiều bài học hơn nữa. Trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster từ lâu đã là một địa chỉ học tiếng Trung rất nổi tiếng. Đến với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster dù là cơ sở chính hay cơ sở ở phía nam thì các bạn học viên sẽ được trải nghiệm phương pháp đào tạo mới nhất,hiện đại nhất và vô cùng đặc biệt chỉ duy nhất có trong hệ thống dạy và học của Trung tâm ChineMaster

Các bạn xem chi tiết Bài giảng luyện dịch tiếng Trung thương mại được chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thiết kế đanh cho tất cả các bạn để có thể nắm vững các kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại cần thiết nhất.

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung thương mại

Trung tâm ChineMaster sẽ cho các bạn trải nghiêm được các chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung Thương mại cơ bản đến nâng cao theo  giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tậpchỉ duy nhất có bán tại hệ thống phân phối của ChineMaster. Dưới đây sẽ là link tổng hợp về lịch học cũng như chi tiết về khóa học tiếng Trung online

Khóa học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Vũ

Ở link dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Tham gia lớp học tiếng Trung online qua Skype thích hợp dành cho những bạn học viên nào không thể đến lớp học trực tiếp hay đơn giản là mùa dịch này các bạn không thể đi đâu học tiếng Trung có cơ hội học cùng Thầy Vũ

Học tiếng Trung online qua Skype cùng Thầy Vũ

Dưới đây là link tìm hiểu về Khóa học oder Taobao 1688 Tmall bổ ích nổi tiếng của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, các bạn học viên trên khắp cả nước đều tin tưởng về chất lượng đào tạo của khóa học và tin vào năng lực của Thầy Nguyễn Minh Vũ,các bạn hãy tham khảo ngay nhé.

Khóa học oder Taobao 1688 Tmall Thầy Vũ

Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính, như vậy thì các bạn mới có thể nâng cao và tăng cường hiệu quả học từ mới tiếng Trung mỗi ngày, mau chóng ấn vào link dưới để xem hướng dẫn tải bộ gõ nếu các bạn còn chưa tải về máy nhé.

Dowload bộ gõ phiên âm tiếng Trung miễn phí

Toàn bộ từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành ở link dưới đây chính là công cụ thiết yếu để giúp các bạn học tốt môn tiếng Trung Thương mại chuyên ngành trong các trường đại học và trong môi trường làm việc văn phòng sau này.

Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại

Tiếp theo chúng ta tham khảo các khóa học và các chương trình đào tạo tiếng Trung HSK online của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TP HCM ChineMaster,các link tham khải đều được cập nhật trên website luyện thi HSK online uy tín và hoàn toàn miễn phí,các bạn nhớ chú ý theo dõi để kịp đăng ký khóa học nhé

Khóa học tại Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân

Khóa học tại Trung tâm tiếng Trung quận 10 TPHCM

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6 Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6 tiếp tục giáo án bài giảng trực tuyến mỗi ngày của ThS Nguyễn Minh Vũ theo hệ thống bài giảng chuyên biệt trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Các bạn cần chuẩn bị đầy đủ 2 bộ giáo trình này để theo dõi sát sao tiến độ đi bài của Thầy Vũ nhé. Mỗi ngày mình sẽ cập nhập nhanh nhất các bài giảng lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế của Thầy Vũ trên trang web học tiếng Trung online miễn phí này để các bạn thuận tiện theo dõi. Đây là một website được Thầy Vũ rất quan tâm và chăm sóc nhiều nhất, do đó số lượng bài giảng cũng như giáo án trên trang web đào tạo trực tuyến này là vô cùng nhiều, có thể nói là nhiều nhất trong toàn bộ hệ thống trang web giảng dạy tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Các bạn cần học thật chắc chắn kiến thức mà Thầy Vũ chia sẻ mỗi ngày trên website học tiếng Trung online này nhé, nhất là phần ngữ pháp tiếng Trung ứng dụng và từ vựng tiếng Trung theo chủ đề & từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thương mại & thuật ngữ tiếng Trung thương mại .v.v. Các bạn có bất kỳ chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy nhanh chóng đăng câu hỏi lên chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

上个月消费者价格飙升,以数十年来最快的速度上涨。

美国劳工统计局周四报告称,在截至 5 月的 12 个月中,通货膨胀率上升了 5%。这是自 2008 年 8 月以来的最大涨幅。

剔除波动性更大的食品和能源成本,过去 12 个月的通胀率为 3.8%。这是自 1992 年 6 月以来所谓的核心通胀的最大增幅。

仅在 5 月份,经季节性调整后的价格上涨 0.6%,略低于 4 月份。不包括食品和能源价格的核心通胀率为 0.7%,低于 4 月份的 0.9%。

经济学人智库全球经济学家 Cailin Birch 表示,尽管 5 月份的价格上涨速度比经济学家预期的要快,但并不完全令人惊讶。

“去年同月,消费者价格指数在冠状病毒危机期间创下最低点。再加上近期某些特定领域的强劲价格增长,意味着同比通胀数字不可避免地会很大, “她在电子邮件评论中说。

她预计通胀将在下半年回落至 2% 至 3% 的范围内。

但供应链问题和需求增加继续推高价格。例如,二手车和卡车的价格再次大幅上涨,5 月份上涨 7.3%,占 5 月份整体涨幅的三分之一。在过去的 12 个月中,价格标签在没有季节性调整的情况下上涨了 29.7%。

由于低利率的完美风暴、租赁汽车供应有限、全球芯片短缺以及因大流行而不想乘坐公共交通工具的人们重返工作岗位,二手车市场火爆。 5 月份新车价格也出现上涨,上涨 1.6%。

尽管 5 月份物价指数的上涨只是由少数几个类别推动的,但在整个报告中都可以看到通胀压力。
例如,家居用品、机票和服装成本迅速上涨。自 1976 年 1 月以来,家具的月度增幅最大。

随着经济的重新开放,美国人继续重返餐馆。 “外出食品”类别的价格上涨 0.6%,为 9 月以来的最快增速。餐馆价格正在上涨,因为公司向员工支付更多工资以激励他们重返工作岗位。尽管有数百万人因大流行而失业,但企业报告称在寻找合格员工方面面临挑战。多家公司宣布提高最低工资以吸引工人。

“休闲和酒店业的严重劳动力短缺(以及由此导致的工资上涨压力)正在蔓延,”凯投宏观资深美国经济学家安德鲁亨特写道。

最终,不断上升的投入成本打击了消费者。金宝汤(CPB)周三宣布,由于供应链成本上升,其价格正在上涨。

经济学家担心,如果价格以如此高的速度继续上涨,消费者将停止购买。这对美国经济来说将是一个非常坏的消息,因为它依赖于消费者支出。

能源价格——对前几个月的上涨做出了很大贡献——在 5 月份持平,汽油价格下跌,其他能源项目上涨。

股市似乎基本上无视周四的报告,尽管投资者几个月来一直担心通胀上升。人们担心,价格飙升可能会迫使美联储比预期更快地重新考虑其宽松的货币政策立场。

美国就业市场在 5 月份复苏势头有所增强,经济增加了 559,000 个职位。

这是继 4 月份大失所望之后,第二次大幅低于分析师的预期。经济学家曾预测 5 月份将增加 650,000 个工作岗位。

美国劳工统计局周五报告称,失业率降至 5.8%。这是自 2020 年 3 月以来的最低失业率,当时失业率为 4.4%,而大流行封锁尚未完全发挥作用。

5 月份劳动力参与率基本持平,为 61.6%,表明失业率下降是因为人们找到了工作,而不仅仅是因为他们退出劳动力市场。

女性占新增就业岗位的大部分,20 岁以上的女职工人数增加了 38.1 万人。占 4 月份收益大部分的青少年又增加了 70,000 个工作岗位。

5 月份的报告也比 4 月份修正后的 278,000 个就业岗位有了很大改善。自 Refinitiv 于 1999 年开始记录该数据以来,上个月最初读取的 266,000 个工作岗位与预期相比最大。

尽管如此,与 2020 年 2 月相比,美国仍然减少了 760 万个工作岗位。虽然一个月内增加了超过 50 万个工作岗位,但这是一个稳定的增长速度,“我们需要保持这种节奏很长一段时间才能回到大流行前劳动力市场的表象,”Indeed 经济研究主管尼克邦克说。

“一次一个月,”劳工部长马蒂沃尔什周五早上告诉 CNN 的波比哈洛,并补充说,“毫无疑问,我们还有工作要做。”

最大的就业增长发生在休闲和酒店业,增加了 292,000 个工作岗位,主要是在餐馆和酒吧。

随着情况逐渐恢复正常,非大流行的医疗保健需求和更多的面对面教育,医疗保健和教育部门也增加了就业机会。建筑和零售业裁员。

劳动力市场处于一个奇怪的位置,表明复苏是多么的不平衡和尴尬。

例如,失业率下降的部分原因是工人在寻找工作,但人们也在离开劳动力市场。尽管各个人口群体的失业率有所下降,但其中许多人的劳动力参与率也有所下降。

非白人工人的失业率仍远高于白人,后者为 5.1%。

5 月份黑人工人的失业率从 9.7% 降至 9.1%,西班牙裔失业率从 7.9% 降至 7.3%。
亚洲失业率从 5.7% 降至 5.5%。

左倾美国进步中心经济学家迈克尔马多维茨说:“即使取得了今天的收益,长期受到该国深层结构性种族主义和性别歧视伤害的美国人仍然面临着最严重的失业率。”

尽管仍有数百万人失业或不得不离开劳动力市场,但企业仍抱怨工人短缺。公司正在提高工资以吸引和留住员工。

5 月份的数据显示,每小时收入增长 15 美分,至 30.33 美元。
与此同时,各州宣布将在 9 月正式到期前结束大流行时代扩大的失业救济金。这是否会刺激求职者激增还有待观察。

劳工部长沃尔什说:“我认为,失业保险和人们现在获得的 300 美元让他们有机会在工作恢复后,随着他们的行业的开放,把食物放在桌子上,并在他们的头上有一个屋顶。”

更高失业援助的批评者说,更高的支付让人们只能坐在沙发上。但是大流行还没有结束,工人仍在平衡健康和暴露风险以及儿童保育和重返工作岗位。

人们寄希望于 9 月全面恢复面对面的学校教育,这将使那些因照顾责任而留在家中的人重新加入劳动力队伍。

自去年的强劲反弹以来,就业复苏已经放缓。现在,在 9 月份恢复面对面的学校教育让更多人重返工作岗位之前,我们可能会迎来夏季的平静期。

父母,尤其是母亲,在照顾孩子和在家工作的同时,受到了大流行的沉重打击。随着办公室今年夏天重新开放,托儿服务的挑战仍然使一些父母无法返回通勤和亲自工作。

人力资源管理公司 Gusto 的经济学家卢克·帕杜 (Luke Pardue) 表示,学校停课在很大程度上影响了大流行对男性和女性退出劳动力的影响。

明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡里周二告诉美国有线电视新闻网的波比哈洛,让女性重返劳动力市场是经济复苏和美国经济潜力的关键。

人们寄希望于秋季全面重返课堂,这将使在大流行期间被迫失业的父母能够再次寻找工作。

但是距离学校重新开学还有一个完整的暑假。因此,要实现预期的繁荣还需要一段时间。

劳动力管理业务 UKG 的首席客户官大卫吉尔伯森告诉美国有线电视新闻网商业,“从现在到 9 月,我没有看到任何加速器——然后当学校重新开放时(将会有)繁荣”。

Refinitiv 调查的经济学家预测,5 月份经济将再增加 650,000 个工作岗位。这将比 4 月份令人失望的 266,000 个就业岗位大幅增加,这是自 Refinitiv 于 1999 年开始记录该数据以来最大的低于预期。

在正常情况下,这两个数字中的任何一个都将是惊人的——但当然,这个国家仍然没有恢复正常。与大流行前水平相比,CNN Business 和穆迪分析的回归正常指数为 91%。

如果 5 月的预测成立,与 2020 年 2 月相比,美国仍将减少 760 万个工作岗位。

ADP 就业报告显示,5 月份私营部门就业人数增加了 978,000,大大超过了分析师预期的 650,000。就业增长均匀分布在各种规模的公司中,但主要集中在服务业,在经历了去年的最大降幅之后,休闲和酒店业增加了最多的就业岗位。这是该行业自去年夏天以来的最大涨幅。 “这是一份阳光明媚的就业报告,”ADP 首席经济学家 Nela Richardson 周四在媒体电话会议上表示。

Giáo án bài giảng trực tuyến lớp Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6 hôm nay được Thầy Vũ đưa vào rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản của bài học hôm trước và bao gồm cả các từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành nữa. Các bạn chú ý xem và đọc thật kỹ nhé.

Shàng gè yuè xiāofèi zhě jiàgé biāoshēng, yǐ shù shí niánlái zuì kuài de sùdù shàngzhǎng.

Měiguó láogōng tǒngjì jú zhōu sì bàogào chēng, zài jiézhì 5 yuè de 12 gè yuè zhōng, tōnghuò péngzhàng lǜ shàngshēngle 5%. Zhè shì zì 2008 nián 8 yuè yǐlái de zuìdà zhǎngfú.

Tīchú bōdòng xìng gēng dà de shípǐn hé néngyuán chéngběn, guòqù 12 gè yuè de tōngzhàng lǜ wèi 3.8%. Zhè shì zì 1992 nián 6 yuè yǐlái suǒwèi de héxīn tōngzhàng de zuìdà zēngfú.

Jǐn zài 5 yuèfèn, jīngjìjié xìng tiáozhěng hòu de jiàgé shàngzhǎng 0.6%, Lüè dī yú 4 yuèfèn. Bù bāokuò shípǐn hé néngyuán jiàgé de héxīn tōngzhàng lǜ wèi 0.7%, Dī yú 4 yuèfèn de 0.9%.

Jīngjì xué rén zhìkù quánqiú jīngjì xué jiā Cailin Birch biǎoshì, jǐnguǎn 5 yuèfèn de jiàgé shàngzhǎng sùdù bǐ jīngjì xué jiā yùqí de yāo kuài, dàn bìng bù wánquán lìng rén jīngyà.

“Qùnián tóngyuè, xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù zài guānzhuàng bìngdú wéijī qíjiān chuàngxià zuìdī diǎn. Zài jiā shàng jìnqí mǒu xiē tèdìng lǐngyù de qiángjìng jiàgé zēngzhǎng, yìwèizhe tóngbǐ tōngzhàng shùzì bùkě bìmiǎn de huì hěn dà, “tā zài diànzǐ yóujiàn pínglùn zhōng shuō.

Tā yùjì tōngzhàng jiàng zàixià bànnián huíluò zhì 2% zhì 3% de fànwéi nèi.

Dàn gōngyìng liàn wèntí hé xūqiú zēngjiā jìxù tuī gāo jiàgé. Lìrú, èrshǒu chē hé kǎchē de jiàgé zàicì dàfú shàngzhǎng,5 yuèfèn shàngzhǎng 7.3%, Zhàn 5 yuèfèn zhěngtǐ zhǎngfú de sān fēn zhī yī. Zài guòqù de 12 gè yuè zhōng, jiàgé biāoqiān zài méiyǒu jìjié xìng tiáozhěng de qíngkuàng xià shàngzhǎngle 29.7%.

Yóuyú dī lìlǜ de wánměi fēngbào, zūlìn qìchē gōngyìng yǒuxiàn, quánqiú xīnpiàn duǎnquē yǐjí yīn dà liúxíng ér bùxiǎng chéngzuò gōnggòng jiāotōng gōngjù de rénmen chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi, èrshǒu chē shìchǎng huǒbào. 5 Yuèfèn xīnchē jiàgé yě chūxiàn shàngzhǎng, shàngzhǎng 1.6%.

Jǐnguǎn 5 yuèfèn wùjià zhǐ shǔ de shàngzhǎng zhǐshì yóu shǎoshù jǐ gè lèibié tuīdòng de, dàn zài zhěnggè bàogào zhōng dōu kěyǐ kàn dào tōngzhàng yālì.
Lìrú, jiājū yòngpǐn, jīpiào hé fúzhuāng chéngběn xùnsù shàngzhǎng. Zì 1976 nián 1 yuè yǐlái, jiājù de yuèdù zēngfú zuìdà.

Suízhe jīngjì de chóngxīn kāifàng, měiguó rén jìxù chóng fǎn cānguǎn. “Wàichū shípǐn” lèibié de jiàgé shàngzhǎng 0.6%, Wèi 9 yuè yǐlái de zuì kuài zēng sù. Cānguǎn jiàgé zhèngzài shàngzhǎng, yīnwèi gōngsī xiàng yuángōng zhīfù gèng duō gōngzī yǐ jīlì tāmen chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi. Jǐnguǎn yǒu shù bǎi wàn rén yīn dà liúxíng ér shīyè, dàn qǐyè bàogào chēng zài xúnzhǎo hégé yuángōng fāngmiàn miànlín tiǎozhàn. Duō jiā gōngsī xuānbù tígāo zuìdī gōngzī yǐ xīyǐn gōngrén.

“Xiūxián hé jiǔdiàn yè de yánzhòng láodònglì duǎnquē (yǐjí yóu cǐ dǎozhì de gōngzī shàngzhǎng yālì) zhèngzài mànyán,” kǎi tóu hóngguān zīshēn měiguó jīngjì xué jiā āndélǔ hēng tèxiě dào.

Zuìzhōng, bùduàn shàngshēng de tóurù chéngběn dǎjíle xiāofèi zhě. Jīnbǎo tāng (CPB) zhōusān xuānbù, yóuyú gōngyìng liàn chéngběn shàngshēng, qí jiàgé zhèngzài shàngzhǎng.

Jīngjì xué jiā dānxīn, rúguǒ jiàgé yǐ rúcǐ gāo de sùdù jìxù shàngzhǎng, xiāofèi zhě jiāng tíngzhǐ gòumǎi. Zhè duì měiguó jīngjì lái shuō jiāng shì yīgè fēicháng huài de xiāoxī, yīnwèi tā yīlài yú xiāofèi zhě zhīchū.

Néngyuán jiàgé——duì qián jǐ gè yuè de shàngzhǎng zuò chūle hěn dà gòngxiàn——zài 5 yuèfèn chípíng, qìyóu jiàgé xiàdié, qítā néngyuán xiàngmù shàngzhǎng.

Gǔshì sìhū jīběn shàng wúshì zhōu sì de bàogào, jǐnguǎn tóuzī zhě jǐ gè yuè lái yīzhí dānxīn tōngzhàng shàngshēng. Rénmen dānxīn, jiàgé biāoshēng kěnéng huì pòshǐ měiliánchǔ bǐ yùqí gèng kuài dì chóngxīn kǎolǜ qí kuānsōng de huòbì zhèngcè lìchǎng.

Měiguó jiùyè shìchǎng zài 5 yuèfèn fùsū shìtóu yǒu suǒ zēngqiáng, jīngjì zēngjiāle 559,000 gè zhíwèi.

Zhè shì jì 4 yuèfèn dàshīsuǒwàng zhīhòu, dì èr cì dàfú dī yú fēnxī shī de yùqí. Jīngjì xué jiā céng yùcè 5 yuèfèn jiāng zēngjiā 650,000 gè gōngzuò gǎngwèi.

Měiguó láogōng tǒngjì jú zhōu wǔ bàogào chēng, shīyè lǜ jiàng zhì 5.8%. Zhè shì zì 2020 nián 3 yuè yǐlái de zuìdī shīyè lǜ, dāngshí shīyè lǜ wèi 4.4%, Ér dà liúxíng fēngsuǒ shàngwèi wánquán fāhuī zuòyòng.

5 Yuèfèn láodònglì cānyù lǜ jīběn chípíng, wèi 61.6%, Biǎomíng shīyè lǜ xiàjiàng shì yīn wéi rénmen zhǎodàole gōngzuò, ér bùjǐn jǐn shì yīnwèi tāmen tuìchū láodònglì shìchǎng.

Nǚxìng zhàn xīn zēng jiùyè gǎngwèi de dà bùfèn,20 suì yǐshàng de nǚ zhígōng rénshù zēngjiāle 38.1 Wàn rén. Zhàn 4 yuèfèn shōuyì dà bùfèn de qīngshàonián yòu zēngjiāle 70,000 gè gōngzuò gǎngwèi.

5 Yuèfèn de bàogào yě bǐ 4 yuèfèn xiūzhèng hòu de 278,000 gè jiùyè gǎngwèi yǒule hěn dà gǎishàn. Zì Refinitiv yú 1999 nián kāishǐ jìlù gāi shùjù yǐlái, shàng gè yuè zuìchū dòu qǔ de 266,000 gè gōngzuò gǎngwèi yǔ yùqí xiāng bǐ zuìdà.

Jǐnguǎn rúcǐ, yǔ 2020 nián 2 yuè xiàng bǐ, měiguó réngrán jiǎnshǎole 760 wàn gè gōngzuò gǎngwèi. Suīrán yīgè yuè nèi zēngjiāle chāoguò 50 wàn gè gōngzuò gǎngwèi, dàn zhè shì yīgè wěndìng de zēngzhǎng sùdù,“wǒmen xūyào bǎochí zhè zhǒng jiézòu hěn zhǎng yīduàn shíjiān cáinéng huí dào dà liúxíng qián láodònglì shìchǎng de biǎoxiàng,”Indeed jīng jì yánjiū zhǔguǎn níkè bāng kè shuō.

“Yīcì yīgè yuè,” láogōng bùzhǎng mǎ dì wò ēr shén zhōu wǔ zǎoshang gàosù CNN de bō bǐ hā luò, bìng bǔchōng shuō,“háo wú yíwèn, wǒmen hái yǒu gōngzuò yào zuò.”

Zuìdà de jiùyè zēngzhǎng fāshēng zài xiūxián hé jiǔdiàn yè, zēngjiāle 292,000 gè gōngzuò gǎngwèi, zhǔyào shi zài cānguǎn hé jiǔbā.

Suízhe qíngkuàng zhújiàn huīfù zhèngcháng, fēi dà liúxíng de yīliáo bǎojiàn xūqiú hé gèng duō de miànduìmiàn jiàoyù, yīliáo bǎojiàn hé jiàoyù bùmén yě zēngjiāle jiùyè jīhuì. Jiànzhú hé língshòu yè cáiyuán.

Láodònglì shìchǎng chǔyú yīgè qíguài de wèizhì, biǎomíng fùsū shì duōme de bù pínghéng hé gāngà.

Lìrú, shīyè lǜ xiàjiàng de bùfèn yuányīn shì gōngrén zài xúnzhǎo gōngzuò, dàn rénmen yě zài líkāi láodònglì shìchǎng. Jǐnguǎn gège rénkǒu qúntǐ de shīyè lǜ yǒu suǒ xiàjiàng, dàn qízhōng xǔduō rén de láodònglì cānyù lǜ yěyǒu suǒ xiàjiàng.

Fēi báirén gōngrén de shīyè lǜ réng yuǎn gāo yú báirén, hòu zhě wéi 5.1%.

5 Yuèfèn hēirén gōngrén de shīyè shuài cóng 9.7% Jiàng zhì 9.1%, Xībānyá yì shīyè shuài cóng 7.9% Jiàng zhì 7.3%.
Yàzhōu shīyè shuài cóng 5.7% Jiàng zhì 5.5%.

Zuǒqīng měiguó jìnbù zhōngxīn jīngjì xué jiā màikè’ěr mǎ duōwéi cí shuō:“Jíshǐ qǔdéle jīntiān de shōuyì, chángqí shòudào gāi guó shēncéng jiégòu xìng zhǒngzú zhǔyì hé xìngbié qíshì shānghài dì měiguó rén réngrán miànlínzhe zuì yánzhòng de shīyè lǜ.”

Jǐnguǎn réng yǒu shù bǎi wàn rén shīyè huò bùdé bù líkāi láodònglì shìchǎng, dàn qǐyè réng bàoyuàn gōngrén duǎnquē. Gōngsī zhèngzài tígāo gōngzī yǐ xīyǐn hé liú zhù yuángōng.

5 Yuèfèn de shùjù xiǎnshì, měi xiǎoshí shōurù zēngzhǎng 15 měi fēn, zhì 30.33 Měiyuán.
Yǔ cǐ tóngshí, gèzhōu xuānbù jiàng zài 9 yuè zhèngshì dào qí qián jiéshù dà liúxíng shídài kuòdà de shīyè jiùjì jīn. Zhè shìfǒu huì cìjī qiúzhí zhě jīzēng hái yǒudài guānchá.

Láogōng bùzhǎng wò ēr shén shuō:“Wǒ rènwéi, shīyè bǎoxiǎn hé rénmen xiànzài huòdé de 300 měiyuán ràng tāmen yǒu jīhuì zài gōngzuò huīfù hòu, suízhe tāmen de hángyè de kāifàng, bǎ shíwù fàng zài zhuōzi shàng, bìng zài tāmen de tóu shàng yǒu yīgè wūdǐng.”

Gèng gāo shīyè yuánzhù de pīpíng zhě shuō, gèng gāo de zhīfù ràng rénmen zhǐ néng zuò zài shāfā shàng. Dànshì dà liúxíng hái méiyǒu jiéshù, gōngrén réng zài pínghéng jiànkāng hé bào lòu fēngxiǎn yǐjí értóng bǎoyù hé chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi.

Rénmen jì xīwàng yú 9 yuè quánmiàn huīfù miànduìmiàn de xuéxiào jiàoyù, zhè jiāng shǐ nàxiē yīn zhàogù zérèn ér liú zàijiāzhōng de rén chóngxīn jiārù láodònglì duìwǔ.

Zì qùnián de qiángjìng fǎntán yǐlái, jiùyè fùsū yǐjīng fàng huǎn. Xiànzài, zài 9 yuèfèn huīfù miànduìmiàn de xuéxiào jiàoyù ràng gèng duō rén chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi zhīqián, wǒmen kěnéng huì yíng lái xiàjì de píngjìng qī.

Fùmǔ, yóuqí shì mǔqīn, zài zhàogù háizi hé zài jiā gōngzuò de tóngshí, shòudàole dà liúxíng de chénzhòng dǎjí. Suízhe bàngōngshì jīnnián xiàtiān chóngxīn kāifàng, tuō ér fúwù de tiǎozhàn réngrán shǐ yīxiē fùmǔ wúfǎ fǎnhuí tōngqín hé qīnzì gōngzuò.

Rénlì zīyuán guǎnlǐ gōngsī Gusto de jīngjì xué jiā lú kè·pà dù (Luke Pardue) biǎoshì, xuéxiào tíngkè zài hěn dà chéngdù shàng yǐngxiǎngle dà liúxíng duì nánxìng hé nǚxìng tuìchū láodònglì de yǐngxiǎng.

Míng ní ābō lì sī liánbāng chúbèi yínháng xíng zhǎng ní ěr kǎ shén kǎ lǐ zhōu’èr gàosù měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng de bō bǐ hā luò, ràng nǚxìng chóng fǎn láodònglì shìchǎng shì jīngjì fùsū hé měiguó jīngjì qiánlì de guānjiàn.

Rénmen jì xīwàng yú qiūjì quánmiàn chóng fǎn kètáng, zhè jiāng shǐ zài dà liúxíng qíjiān bèi pò shīyè de fùmǔ nénggòu zàicì xúnzhǎo gōngzuò.

Dànshì jùlí xuéxiào chóngxīn kāixué hái yǒu yīgè wánzhěng de shǔjià. Yīncǐ, yào shíxiàn yùqí de fánróng hái xūyào yīduàn shíjiān.

Láodònglì guǎnlǐ yèwù UKG de shǒuxí kèhù guān dà wèi jí’ěr bó sēn gàosù měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng shāngyè,“cóng xiànzài dào 9 yuè, wǒ méiyǒu kàn dào rènhé jiāsùqì——ránhòu dàng xuéxiào chóngxīn kāifàng shí (jiāng huì yǒu) fánróng”.

Refinitiv diàochá de jīngjì xué jiā yùcè,5 yuèfèn jīngjì jiāng zài zēngjiā 650,000 gè gōngzuò gǎngwèi. Zhè jiāng bǐ 4 yuèfèn lìng rén shīwàng de 266,000 gè jiùyè gǎngwèi dàfú zēngjiā, zhè shì zì Refinitiv yú 1999 nián kāishǐ jìlù gāi shùjù yǐlái zuìdà de dī yú yùqí.

Zài zhèngcháng qíngkuàng xià, zhè liǎng gè shùzì zhōng de rènhé yīgè dōu jiāng shì jīngrén de——dàn dāngrán, zhège guójiā réngrán méiyǒu huīfù zhèngcháng. Yǔ dà liúxíng qián shuǐpíng xiāng bǐ,CNN Business hé mù dí fēnxī de huíguī zhèngcháng zhǐshù wèi 91%.

Rúguǒ 5 yuè de yùcè chénglì, yǔ 2020 nián 2 yuè xiàng bǐ, měiguó réng jiāng jiǎnshǎo 760 wàn gè gōngzuò gǎngwèi.

ADP jiùyè bàogào xiǎnshì,5 yuèfèn sīyíng bùmén jiùyè rénshù zēngjiāle 978,000, dàdà chāoguòle fēnxī shī yùqí de 650,000. Jiùyè zēngzhǎng jūnyún fēnbù zài gè zhǒng guīmó de gōngsī zhōng, dàn zhǔyào jízhōng zài fúwù yè, zài jīnglìle qùnián de zuìdà jiàngfú zhīhòu, xiūxián hé jiǔdiàn yè zēngjiāle zuìduō de jiùyè gǎngwèi. Zhè shì gāi hángyè zì qùnián xiàtiān yǐlái de zuìdà zhǎngfú. “Zhè shì yī fèn yángguāng míngmèi de jiùyè bàogào,”ADP shǒuxí jīngjì xué jiā Nela Richardson zhōu sì zài méitǐ diànhuà huìyì shàng biǎoshì.

Giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6 Thầy Vũ thiết kế bài tập rất đặc biệt và chỉ dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster để nâng cao hiệu quả kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại.

Giá tiêu dùng tăng cao trong tháng trước, tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ.

Lạm phát đã tăng 5% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5, Cục Thống kê Lao động báo cáo hôm thứ Năm. Đó là bước nhảy vọt lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2008.

Loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng, vốn có xu hướng biến động nhiều hơn, lạm phát ở mức 3,8% trong khoảng thời gian 12 tháng đó. Đây là mức tăng lớn nhất của cái gọi là lạm phát cơ bản kể từ tháng 6 năm 1992.

Tính riêng trong tháng 5, giá đã tăng 0,6% trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, thấp hơn một chút so với tháng 4. Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, ở mức 0,7%, giảm so với mức 0,9% trong tháng Tư.

Theo Cailin Birch, nhà kinh tế toàn cầu tại The Economist Intelligence Unit, mặc dù việc tăng giá của tháng 5 diễn ra với tốc độ nhanh hơn dự đoán của các nhà kinh tế, nhưng chúng không hoàn toàn gây ngạc nhiên.

“Chỉ số giá tiêu dùng chạm mức thấp nhất trong cuộc khủng hoảng coronavirus vào cùng tháng năm ngoái. Điều này, kết hợp với mức tăng giá mạnh gần đây ở một số khu vực cụ thể, có nghĩa là con số lạm phát hàng năm chắc chắn sẽ lớn, “Cô ấy nói trong các bình luận được gửi qua email.

Bà hy vọng lạm phát sẽ giảm trở lại phạm vi 2% đến 3% trong nửa cuối năm.

Nhưng các vấn đề về chuỗi cung ứng và nhu cầu tăng cao tiếp tục đẩy giá lên cao hơn. Ví dụ, giá ô tô đã qua sử dụng và xe tải một lần nữa tăng mạnh, tăng 7,3% trong tháng 5 và chiếm một phần ba tổng mức tăng của tháng 5. Trong 12 tháng qua, thẻ giá đã tăng 29,7% mà không cần điều chỉnh theo mùa.

Thị trường ô tô đã qua sử dụng đang bùng cháy vì cơn bão lãi suất thấp hoàn hảo, nguồn cung ô tô cho thuê hạn chế, tình trạng thiếu chip toàn cầu và những người trở lại làm việc không muốn đi phương tiện công cộng vì đại dịch. Giá ô tô mới cũng tăng trong tháng 5, tăng 1,6%.

Mặc dù mức tăng chỉ số giá trong tháng 5 chỉ do một số ngành hàng thúc đẩy, nhưng áp lực lạm phát vẫn có thể nhìn thấy trên toàn bộ báo cáo.
Ví dụ, đồ nội thất gia đình, giá vé máy bay và chi phí may mặc tăng nhanh chóng. Nội thất ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 1976.

Người Mỹ đang tiếp tục quay trở lại nhà hàng khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Giá trong nhóm hàng “thực phẩm xa nhà” tăng 0,6%, tốc độ nhanh nhất kể từ tháng Chín. Giá nhà hàng đang tăng lên khi các công ty trả lương cho công nhân của họ nhiều hơn như một động lực để đưa họ trở lại làm việc. Mặc dù hàng triệu người vẫn thất nghiệp do hậu quả của đại dịch, các doanh nghiệp đang báo cáo những thách thức trong việc tìm kiếm nhân viên có trình độ. Nhiều công ty đã công bố mức lương tối thiểu cao hơn để thu hút người lao động.

Andrew Hunter, nhà kinh tế cấp cao của Mỹ tại Capital Economics, viết: “Tình trạng thiếu lao động trầm trọng (và dẫn đến áp lực tăng lương) trong lĩnh vực giải trí và khách sạn hiện đang được nuôi dưỡng”.

Cuối cùng, chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Campbell Soup (CPB) đã thông báo hôm thứ Tư rằng giá của nó đang tăng do chi phí cao hơn trong chuỗi cung ứng của nó.

Các nhà kinh tế lo ngại rằng nếu giá cả tiếp tục tăng với tốc độ cao như vậy, người tiêu dùng sẽ ngừng mua. Đó sẽ là một tin rất xấu đối với nền kinh tế Mỹ khi nó hoạt động dựa trên chi tiêu của người tiêu dùng.

Giá năng lượng – đóng góp rất nhiều vào mức tăng của những tháng trước – không thay đổi trong tháng 5 với giá xăng giảm và các mặt hàng năng lượng khác tăng.

Thị trường chứng khoán dường như bỏ qua phần lớn báo cáo hôm thứ Năm, mặc dù các nhà đầu tư đã lo lắng về lạm phát gia tăng trong nhiều tháng. Mối lo ngại là giá cả tăng đột biến có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang phải xem xét lại lập trường chính sách tiền tệ phù hợp của mình sớm hơn hy vọng.

Sự phục hồi thị trường việc làm của Mỹ đã tăng nhẹ trong tháng 5, với 559.000 vị trí được bổ sung trở lại nền kinh tế.

Đó là lần bỏ lỡ đáng kể thứ hai so với kỳ vọng của các nhà phân tích sau thất vọng lớn vào tháng Tư. Các nhà kinh tế dự đoán sẽ có thêm 650.000 việc làm vào tháng Năm.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,8%, Cục Thống kê Lao động báo cáo hôm thứ Sáu. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020, khi nó ở mức 4,4% và hậu quả của việc ngăn chặn đại dịch vẫn chưa xảy ra.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ít nhiều không thay đổi trong tháng 5 ở mức 61,6%, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống do mọi người tìm được việc làm chứ không chỉ do họ bỏ lực lượng lao động.

Phụ nữ chiếm hầu hết các công việc được tăng thêm, với số lượng lao động nữ trên 20 tuổi tăng 381.000 người. Thanh thiếu niên, những người chiếm phần lớn mức tăng trong tháng Tư, đã có thêm 70.000 việc làm.

Báo cáo tháng 5 cũng là một cải tiến lớn so với 278.000 việc làm đã sửa đổi được bổ sung vào tháng Tư. Lần đọc ban đầu của 266.000 công việc vào tháng trước là sự thiếu sót lớn nhất so với kỳ vọng kể từ khi Refinitiv bắt đầu ghi lại dữ liệu đó vào năm 1999.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn giảm 7,6 triệu việc làm so với tháng 2 năm 2020. Và trong khi việc tăng thêm hơn nửa triệu việc làm trong một tháng là một tốc độ tăng trưởng vững chắc, “chúng tôi sẽ cần phải duy trì nhịp độ này trong một thời gian khá dài để trở lại Giám đốc nghiên cứu kinh tế của Indeed, Nick Bunker, cho biết.

Bộ trưởng Lao động Marty Walsh nói với CNN’s Poppy Harlow vào sáng thứ Sáu và nói thêm, “Không có câu hỏi nào mà chúng tôi vẫn còn việc phải làm.”

Mức tăng việc làm lớn nhất xảy ra trong ngành giải trí và khách sạn với 292.000 việc làm được bổ sung, chủ yếu là tại các nhà hàng và quán bar.

Khi mọi thứ đang trở lại bình thường hơn, với nhu cầu chăm sóc sức khỏe không có đại dịch và nhiều người đi học hơn, ngành chăm sóc sức khỏe và giáo dục cũng có thêm việc làm. Xây dựng và bán lẻ giảm việc làm.

Thị trường lao động đang ở trong một điểm kỳ lạ, cho thấy sự phục hồi không đồng đều và khó khăn như thế nào.

Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp giảm một phần do người lao động đang tìm việc làm, nhưng mọi người cũng rời bỏ lực lượng lao động. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm ở các nhóm nhân khẩu học, nhưng nhiều người trong số họ cũng thấy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp của người lao động không phải Da trắng vẫn cao hơn nhiều so với người Da trắng, ở mức 5,1%.

Tỷ lệ thất nghiệp của công nhân da đen giảm từ 9,7% xuống 9,1% trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp ở người Tây Ban Nha giảm từ 7,9% xuống 7,3%.
Tỷ lệ thất nghiệp châu Á giảm từ 5,7% xuống 5,5%.

Michael Madowitz, nhà kinh tế tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, cho biết: “Ngay cả với những thành tựu ngày nay, những người Mỹ từ lâu đã bị tổn hại bởi phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính mang tính cấu trúc sâu sắc của đất nước vẫn đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất”.

Và mặc dù hàng triệu người vẫn thất nghiệp hoặc phải rời bỏ lực lượng lao động, các doanh nghiệp vẫn phàn nàn về tình trạng thiếu công nhân. Các công ty đang tăng lương để thu hút và giữ chân nhân viên.

Dữ liệu tháng 5 cho thấy thu nhập hàng giờ tăng 15 xu lên 30,33 đô la.
Trong khi đó, các bang khác nhau đã tuyên bố họ sẽ chấm dứt thời đại đại dịch mở rộng trợ cấp thất nghiệp trước khi chính thức hết hạn vào tháng Chín. Liệu điều đó có thúc đẩy lượng người xin việc tăng vọt hay không vẫn còn phải xem.

Bộ trưởng Lao động Walsh cho biết: “Tôi nghĩ rằng bảo hiểm thất nghiệp và 300 đô la mà mọi người đang nhận được ngay bây giờ đang cho phép họ có cơ hội để thức ăn trên bàn và giữ mái nhà trên đầu khi công việc của họ trở lại, khi các ngành công nghiệp của họ mở ra”.

Những người chỉ trích viện trợ thất nghiệp cao hơn nói rằng các khoản thanh toán lớn hơn đã khiến mọi người ngồi trên ghế dài của họ. Nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc và người lao động vẫn đang cân bằng giữa sức khỏe và rủi ro phơi nhiễm, cũng như chăm sóc trẻ em, với việc quay trở lại làm việc.

Nhiều người hy vọng rằng việc trở lại trường học trực tiếp hoàn toàn vào tháng 9 sẽ cho phép những người bị giam giữ ở nhà do trách nhiệm chăm sóc có thể tham gia trở lại lực lượng lao động.

Việc phục hồi việc làm đã chậm lại kể từ khi phục hồi mạnh mẽ vào năm ngoái. Và bây giờ chúng ta có thể tạm lắng mùa hè trước khi việc trở lại trường học trực tiếp vào tháng 9 cho phép nhiều người trở lại làm việc hơn.

Các bậc cha mẹ – đặc biệt là các bà mẹ – đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch khi họ vừa phải chăm sóc trẻ em vừa phải làm việc nhà. Khi các văn phòng mở cửa trở lại vào mùa hè này, thách thức chăm sóc trẻ em vẫn đang khiến một số phụ huynh không quay trở lại đi làm và trực tiếp làm việc.

Luke Pardue, nhà kinh tế tại công ty quản lý nguồn nhân lực Gusto, cho biết việc đóng cửa trường học đóng một phần lớn trong việc đại dịch đã ảnh hưởng đến nam giới và phụ nữ khác nhau như thế nào khi họ bỏ lực lượng lao động.

Neel Kashkari, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, nói với Poppy Harlow của CNN hôm thứ Ba rằng, đưa phụ nữ trở lại lực lượng lao động là chìa khóa cho sự phục hồi và tiềm năng kinh tế của Mỹ.

Hy vọng cao rằng việc trở lại lớp học đầy đủ vào mùa thu sẽ cho phép các bậc cha mẹ bị buộc phải rời khỏi lực lượng lao động trong thời kỳ đại dịch có thể tìm kiếm việc làm một lần nữa.

Nhưng vẫn còn một kỳ nghỉ hè cho đến khi các trường học khởi động lại. Vì vậy, sẽ mất một thời gian cho đến khi sự bùng nổ dự kiến thành hiện thực.

David Gilbertson, giám đốc khách hàng của công ty quản lý lực lượng lao động UKG, nói với CNN Business: “Tôi không thấy bất kỳ sự tăng tốc nào từ bây giờ đến tháng 9 – và sau đó [sẽ có] sự bùng nổ” khi các trường học mở cửa trở lại.

Các nhà kinh tế được Refinitiv thăm dò dự đoán sẽ có thêm 650.000 việc làm nữa được bổ sung vào nền kinh tế vào tháng Năm. Con số này sẽ tăng mạnh so với con số 266.000 việc làm đáng thất vọng được bổ sung vào tháng 4, sự thiếu sót lớn nhất so với kỳ vọng kể từ khi Refinitiv bắt đầu ghi lại dữ liệu đó vào năm 1999.

Trong thời gian bình thường, một trong hai con số đó sẽ là một hiện tượng – nhưng tất nhiên quốc gia vẫn chưa trở lại bình thường. Chỉ số Back to-Normal của CNN Business và Moody’s Analytics ở mức 91% so với mức trước đại dịch.

Nếu dự đoán cho tháng 5 là đúng, Mỹ sẽ vẫn giảm 7,6 triệu việc làm so với tháng 2 năm 2020.

Báo cáo việc làm của ADP cho thấy 978.000 việc làm trong khu vực tư nhân đã được bổ sung vào tháng 5, vượt xa con số 650.000 các nhà phân tích dự kiến. Mức tăng việc làm được trải đều giữa các công ty thuộc mọi quy mô nhưng tập trung nhiều vào lĩnh vực dịch vụ, với lĩnh vực giải trí và khách sạn cho đến nay là những công việc có nhiều việc làm nhất sau khi trải qua đợt giảm mạnh nhất vào năm ngoái. Đây là mức tăng lớn nhất của ngành kể từ mùa hè năm ngoái. Nhà kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP cho biết trong một cuộc gọi truyền thông hôm thứ Năm.

Vậy là bài giảng ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 6 đến đây là hết rồi,các bạn học viên đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn học tiếng Trung thật vui vẻ. Sau khi học xong các bạn có thể để lại cảm nhận của mình trực tiếp tại dưới bài học này nhé.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.