Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
00:00
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
01:26:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung Thương mại online bài 4

Học tiếng Trung Thương mại online bài 4

5/5 - (1 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung thương mại online Bài 4

Học tiếng Trung thương mại online bài 4 là bài giảng mới nhất thầy Nguyễn Minh Vũ gửi tới các bạn học viên hôm nay 29/10/2022, tiếp tục chuyên đề “Tiếng Trung Thương mại online” trên website hoctiengtrungonline.com của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Kiến thức tiếng Trung thương mại của bài giảng hôm nay khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 tập trung nhiều điểm quan trọng, bổ sung thêm khối lượng từ vựng chuyên ngành cũng như thực hành các cấu trúc ngữ pháp thường bắt gặp. Các bạn học viên có các chuyên ngành liên quan vẫn có thể cùng vào học để bổ sung thêm kiến thức.

Trong phần bài tập luyện dịch tiếng Trung Thương mại nâng cao hôm nay, thầy Vũ gửi đến các bạn gồm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại đàm phán, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, bài tập luyện dịch tiếng Trung xuất nhập khẩu của bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online Bài 4. Đừng quên làm thêm các bài tập này sau khi xem xong video Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 nha.

Trước khi vào bài học hôm nay, chúng ta cùng ôn lại nội dung của các bài học trước, link bài học ở bên dưới:

Học tiếng Trung thương mại online Bài 1

Học tiếng Trung thương mại online Bài 2

Học tiếng Trung thương mại online Bài 3

Các video thầy Vũ dạy học có thời lượng khoảng gần 2 tiếng, các bạn có thể xem mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị cơ bản như điện thoại kết nối mạng internet. Các bạn học viên hãy chú ý nghe nhiều lần, ghi chép bài đầy đủ, tự đưa ra các ví dụ thực tế và luyện tập thật nhiều nhé.

Nếu có câu hỏi hoặc vấn đề chưa hiểu liên quan đến bài học, các bạn học viên đừng e ngại, hãy mạnh dạn đăng câu hỏi lên Diễn đàn học tiếng Trung, thầy Vũ cùng đội ngũ trợ giảng sẵn sàng giải đáp và giải thích câu hỏi. Ở diễn đàn này, các bạn cũng có thể đọc được các câu hỏi của các thành viên khác, là cơ hội để củng cố kiến thức thêm vững vàng.

 Forum diễn đàn tiếng Trung

Bạn nào chưa biết cách làm sao để gõ được tiếng Trung trên máy tính, hoặc làm sao để gõ được pinyin tiếng Trung có dấu trên máy tính, đừng lo lắng, các bạn hãy tải bộ gõ tiếng Trung Sogou và bộ gõ phiên âm tiếng Trung, thầy Vũ đã hướng dẫn rất chi tiết rồi, link tải bộ gõ ở ngay bên dưới nè:

Download bộ gõ tiếng Trung Sogou 

hoặc ở link này: Download Sogou

Để cảm nhận được trải nghiệm học tập đỉnh cao trong các lớp học với Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, các bạn hãy nhanh tay đăng ký Khóa học tiếng Trung thương mại này, các bạn sẽ được luyện tập cả 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết với phương pháp dạy học kích thích phản xạ ngôn ngữ. Link lớp học ở bên dưới nhé:

Khóa học tiếng Trung thương mại thầy Vũ

Thầy Nguyễn Minh Vũ đã biên soạn rất nhiều tài liệu học tiếng Trung bổ ích, nếu các bạn ở Hà Nội thì có thể đến các cơ sở của trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại quận Thanh Xuân, quận Đống Đa để đăng ký học và tìm mua bài giảng, tài liệu học tiếng Trung do chính thầy Vũ biên soạn.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở Quận Thanh Xuân

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở Quận Đống Đa

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở Quận 10 Tp HCM

Dưới đây là link video thầy Nguyễn Minh Vũ lên sóng livestream buổi học tiếng Trung thương mại online bài 4 trên kênh youtube Học tiếng Trung Online, mời các bạn học viên cùng vào học. Như thường lệ, sau mỗi video bài giảng, thầy Vũ luôn kèm theo bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng. Các bạn học viên sau khi học xong nội dung Bài giảng Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 thì nhớ làm bài tập luyện dịch nhé.

Thầy Vũ livestream khóa học tiếng Trung Thương mại online Bài 4 được chia sẻ miễn phí trên website của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 cùng Thầy Vũ trên website hoctiengtrungonline.com của trung tâm tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung online uy tín và chất lượng TOP 1 Việt Nam.

Trong giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 hôm nay ngày 29/10/2022 Thầy Vũ đã chia sẻ với các bạn học viên một loạt kiến thức nền tảng vô cùng quan trọng, bao gồm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế, từ vựng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, mẫu câu tiếng Trung thông dụng theo chủ đề giao tiếp hàng ngày.

Các bạn học viên hãy chú ý theo dõi Thầy Vũ giảng bài trực tuyến trong video của khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 này nhé. Chỗ nào các bạn xem chưa hiểu bài thì cần nhanh chóng đăng câu hỏi ngay trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc kịp thời nhé.

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, tiếng Trung thương mại đàm phán Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online Bài 4.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

他说,这家餐厅一直在寻找足够的厨师来为其厨房配备人员,并且正在放缓增加员工人数。戈登预测,到春天,Cafe Campagne 将每周开放 7 天,届时它有足够的时间培训新员工。

Datassential 的 Li 表示,他认为几个因素将决定餐厅是否延长营业时间:劳动力市场和更广泛的经济环境,以及消费者行为的转变。

“我的猜测是,餐厅营业时间的减少至少会持续一段时间,”他说。

AutoNation、Group 1 Automotive 和其他汽车经销商的股价周四上涨,原因是第三季度业绩强劲,消费者需求前景乐观。

在周四超过华尔街的预期后,AutoNation 的股价上涨了 8.2%。

汽车制造商和零售商认为,他们比以往任何时候都更了解消费者需求,因为这些公司更关注个人、定制零售订单,包括客户预订,而不是人们从经销商处购买车辆。

该行业正从冠状病毒大流行期间创纪录的利润中走下坡路,并面临着二手车批发价格下降、新车价格上涨放缓以及其他在大流行和供应链问题之后普遍正常化的迹象。

一些经销商集团的汽车销量与去年第三季度持平或低于去年第三季度,有人认为这是由于持续的生产问题。

同样显着降低的是平均二手车每单位毛利润或 GPU。与去年同期相比,二手车的平均 GPU(对投资者而言是一项重要统计数据)大幅下降了两位数,其中 Group 1 和 AutoNation 下降了 20% 以上。

AutoNation 首席执行官迈克曼利周四告诉投资者,他预计“随着我们到明年年中到年底,利润率会有所缓解”,但需求“仍将保持健康”。

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Group 1 表示,其新车订单库接近 17,000 辆,根据其 2022 年的销售速度,这代表了六个月的积压。然而,Lithia 首席执行官 Brian DeBoer 上周表示,尽管需求依然强劲,但该公司“没有像以前那样拥有更大的积压订单”。

消息人士称,Twitter 首席执行官 Parag Agrawal 和财务主管 Ned Segal 已离开公司旧金山总部,不会再回来。据《华盛顿邮报》报道,法律政策、信任和安全负责人 Vijaya Gadde 也被解雇。

马斯克必须在周五之前完成对 Twitter 的 440 亿美元收购,否则将面临与该公司的官司。

今年 4 月,Twitter 接受了马斯克的收购社交媒体服务并将其私有化的提议。然而,马斯克很快就开始怀疑他是否打算履行该协议,声称该公司未能充分披露该服务上垃圾邮件和虚假账户的数量。

当马斯克表示他将终止交易时,推特起诉了这位亿万富翁,称他“拒绝履行对推特及其股东的义务,因为他签署的交易不再符合他的个人利益。”

在接下来的几个月里,推特和马斯克将通过他们的律师互相交换意见,因为双方将前往特拉华州的衡平法院,以确定公司的命运以及它是否最终会落入特斯拉首席执行官的手中。

10 月初,马斯克改变了主意,表示如果社交消息服务放弃诉讼,他希望以每股 54.20 美元的原价收购 Twitter。由于不信任马斯克的动机,Twitter 的律师表示,特斯拉 CEO 的“提议是进一步恶作剧和拖延的邀请。”

特拉华州衡平法院法官最终裁定,马斯克必须在 10 月 28 日之前巩固与 Twitter 的交易或接受审判。

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

周四,马斯克写了一条消息,旨在向广告商保证,社交消息服务不会演变成“一个免费的地狱,任何事情都可以说没有任何后果!”

“我收购 Twitter 的原因是,拥有一个共同的数字城镇广场对于文明的未来很重要,在这里可以以健康的方式讨论各种信仰,而无需诉诸暴力,”马斯克在消息中说。 “目前存在很大的危险,即社交媒体将分裂为极右翼和极左翼的回音室,这会产生更多的仇恨并分裂我们的社会。”

本周早些时候,马斯克带着一个水槽抵达推特总部,并在推特上记录了这一事件,并称“进入推特总部——让水槽进去!”

马斯克还将他的推特描述更新为“Chief Twit”。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao của bài giảng khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 các bạn xem chi tiết trong phần dưới nhé.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Tā shuō, zhè jiā cāntīng yīzhí zài xúnzhǎo zúgòu de chúshī lái wéi qí chúfáng pèibèi rényuán, bìngqiě zhèngzài fàng huǎn zēngjiā yuángōng rénshù. Gē dēng yùcè, dào chūntiān,Cafe Campagne jiāng měi zhōu kāifàng 7 tiān, jièshí tā yǒu zúgòu de shíjiān péixùn xīn yuángōng.

Datassential de Li biǎoshì, tā rènwéi jǐ gè yīnsù jiāng juédìng cāntīng shìfǒu yáncháng yíngyè shíjiān: Láodònglì shìchǎng hé gèng guǎngfàn de jīngjì huánjìng, yǐjí xiāofèi zhě xíngwéi de zhuǎnbiàn.

“Wǒ de cāicè shì, cāntīng yíngyè shíjiān de jiǎnshǎo zhìshǎo huì chíxù yīduàn shíjiān,” tā shuō.

AutoNation,Group 1 Automotive hé qítā qìchē jīngxiāo shāng de gǔjià zhōu sì shàngzhǎng, yuányīn shì dì sān jìdù yèjī qiángjìng, xiāofèi zhě xūqiú qiánjǐng lèguān.

Zài zhōu sì chāoguò huá’ěrjiē de yùqí hòu,AutoNation de gǔjià shàngzhǎngle 8.2%.

Qìchē zhìzào shāng hé língshòu shāng rènwéi, tāmen bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu gèng liǎojiě xiāofèi zhě xūqiú, yīnwèi zhèxiē gōngsī gèng guānzhù gèrén, dìngzhì língshòu dìngdān, bāokuò kèhù yùdìng, ér bùshì rénmen cóng jīngxiāo shāng chù gòumǎi chēliàng.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Gāi hángyè zhèng cóng guānzhuàng bìngdú dà liúxíng qíjiān chuàng jìlù de lìrùn zhōng zǒu xiàpōlù, bìng miànlínzhe èrshǒu chē pīfā jiàgé xiàjiàng, xīnchē jiàgé shàngzhǎng fàng huǎn yǐjí qítā zài dà liúxíng hé gōngyìng liàn wèntí zhīhòu pǔbiàn zhèngcháng huà de jīxiàng.

Yīxiē jīngxiāo shāng jítuán de qìchē xiāoliàng yǔ qùnián dì sān jìdù chípíng huò dī yú qùnián dì sān jìdù, yǒurén rènwéi zhè shì yóuyú chíxù de shēngchǎn wèntí.

Tóngyàng xiǎnzhe jiàngdī de shì píngjūn èrshǒu chē měi dānwèi máo lìrùn huò GPU. Yǔ qùnián tóngqí xiāng bǐ, èrshǒu chē de píngjūn GPU(duì tóuzī zhě ér yán shì yī xiàng zhòngyào tǒngjì shùjù) dàfú xiàjiàngle liǎng wèi shù, qízhōng Group 1 hé AutoNation xiàjiàngle 20% yǐshàng.

AutoNation shǒuxí zhíxíng guān màikè màn lì zhōu sì gàosù tóuzī zhě, tā yùjì “suízhe wǒmen dào míngnián nián zhōng dào niándǐ, lìrùn lǜ huì yǒu suǒ huǎnjiě”, dàn xūqiú “réng jiāng bǎochí jiànkāng”.

Group 1 biǎoshì, qí xīnchē dìngdān kù jiējìn 17,000 liàng, gēnjù qí 2022 nián de xiāoshòu sùdù, zhè dàibiǎole liù gè yuè de jīyā. Rán’ér,Lithia shǒuxí zhíxíng guān Brian DeBoer shàng zhōu biǎoshì, jǐnguǎn xūqiú yīrán qiángjìng, dàn gāi gōngsī “méiyǒu xiàng yǐqián nàyàng yǒngyǒu gèng dà de jīyā dìngdān”.

Xiāoxī rénshì chēng,Twitter shǒuxí zhíxíng guān Parag Agrawal hé cáiwù zhǔguǎn Ned Segal yǐ líkāi gōngsī jiùjīnshān zǒngbù, bù huì zài huílái. Jù “huáshèngdùn yóu bào” bàodào, fǎlǜ zhèngcè, xìnrènhé ānquán fùzé rén Vijaya Gadde yě bèi jiěgù.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Mǎ sīkè bìxū zài zhōu wǔ zhīqián wánchéng duì Twitter de 440 yì měiyuán shōugòu, fǒuzé jiāng miànlín yǔ gāi gōngsī de guānsī.

Jīnnián 4 yuè,Twitter jiēshòule mǎ sīkè de shōugòu shèjiāo méitǐ fúwù bìng jiāng qí sīyǒu huà de tíyì. Rán’ér, mǎ sīkè hěn kuài jiù kāishǐ huáiyí tā shìfǒu dǎsuàn lǚxíng gāi xiéyì, shēngchēng gāi gōngsī wèi néng chōngfèn pīlù gāi fúwù shàng lèsè yóujiàn hé xūjiǎ zhànghù de shùliàng.

Dāng mǎ sīkè biǎoshì tā jiāng zhōngzhǐ jiāoyì shí, tuī tè qǐsùle zhè wèi yì wàn fùwēng, chēng tā “jùjué lǚxíng duì tuī tè jí qí gǔdōng de yìwù, yīnwèi tā qiānshǔ de jiāoyì bù zài fúhé tā de gèrén lìyì.”

Zài jiē xiàlái de jǐ gè yuè lǐ, tuī tè hé mǎ sīkè jiāng tōngguò tāmen de lǜshī hù xiàng jiāohuàn yìjiàn, yīnwèi shuāngfāng jiāng qiánwǎng tè lā huá zhōu de héngpíng fǎyuàn, yǐ quèdìng gōngsī de mìngyùn yǐjí tā shìfǒu zuìzhōng huì luò rù tè sī lā shǒuxí zhíxíng guān de shǒuzhōng.

10 Yuèchū, mǎ sīkè gǎibiànle zhǔyì, biǎoshì rúguǒ shèjiāo xiāoxī fúwù fàngqì sùsòng, tā xīwàng yǐ měi gǔ 54.20 Měiyuán de yuánjià shōugòu Twitter. Yóuyú bù xìnrèn mǎ sīkè de dòngjī,Twitter de lǜshī biǎoshì, tè sī lā CEO de “tíyì shì jìnyībù èzuòjù hé tuōyán de yāoqǐng.”

Tè lā huá zhōu héngpíng fǎyuàn fǎguān zuìzhōng cáidìng, mǎ sīkè bìxū zài 10 yuè 28 rì zhīqián gǒnggù yǔ Twitter de jiāoyì huò jiēshòu shěnpàn.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Zhōu sì, mǎ sīkè xiěle yītiáo xiāoxī, zhǐ zài xiàng guǎnggào shāng bǎozhèng, shèjiāo xiāoxī fúwù bù huìyǎn biàn chéng “yīgè miǎnfèi dì dìyù, rènhé shìqíng dōu kěyǐ shuō méiyǒu rèn hé hòuguǒ!”

“Wǒ shōugòu Twitter de yuányīn shì, yǒngyǒu yīgè gòngtóng de shùzì chéngzhèn guǎngchǎng duìyú wénmíng de wèilái hěn zhòngyào, zài zhèlǐ kěyǐ yǐ jiànkāng de fāngshì tǎolùn gè zhǒng xìnyǎng, ér wúxū sù zhū bàolì,” mǎ sīkè zài xiāoxī zhōng shuō. “Mùqián cúnzài hěn dà de wéixiǎn, jí shèjiāo méitǐ jiāng fēnliè wèi jí yòuyì hé jí zuǒyì de huíyīn shì, zhè huì chǎnshēng gèng duō de chóuhèn bìng fēnliè wǒmen de shèhuì.”

Běn zhōu zǎo xiē shíhòu, mǎ sīkè dàizhe yīgè shuǐcáo dǐdá tuī tè zǒngbù, bìng zài tuī tè shàng jìlùle zhè yī shìjiàn, bìng chēng “jìnrù tuī tè zǒngbù——ràng shuǐcáo jìnqù!”

Mǎ sīkè hái jiāng tā de tuī tè miáoshù gēngxīn wèi “Chief Twit”.

Bên dưới là đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online gồm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại đàm phán, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, bài tập luyện dịch tiếng Trung xuất nhập khẩu của bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 các bạn xem và tham khảo bên dưới.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Ông nói, nhà hàng đã tìm kiếm đủ đầu bếp cho nhân viên nhà bếp của mình và đang chậm bổ sung thêm nhân viên. Gordon dự đoán rằng Cafe Campagne sẽ mở cửa bảy ngày một tuần vào mùa xuân, khi nó có đủ thời gian để đào tạo công nhân mới.

Datassential’s Li cho biết ông tin rằng một số yếu tố sẽ quyết định nếu các nhà hàng mở rộng giờ hoạt động: thị trường lao động và môi trường kinh tế rộng lớn hơn, cũng như sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng.

“Tôi đoán là việc giảm giờ ăn ở nhà hàng sẽ còn tồn tại với chúng tôi ít nhất một thời gian nữa,” anh nói.

Cổ phiếu của AutoNation, Group 1 Automotive và các đại lý ô tô khác đã tăng điểm vào thứ Năm sau khi thu nhập quý III mạnh mẽ và triển vọng lạc quan về nhu cầu của người tiêu dùng.

Cổ phiếu của AutoNation đã tăng tới 8,2% sau khi công ty đánh bại ước tính của Phố Wall vào thứ Năm.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Các nhà sản xuất ô tô và nhà bán lẻ tin rằng họ có những hiểu biết sâu sắc hơn về nhu cầu của người tiêu dùng hơn bao giờ hết, vì các công ty đã tập trung nhiều hơn vào các đơn đặt hàng bán lẻ cá nhân, tùy chỉnh, bao gồm cả việc đặt trước của khách hàng, thay vì những người mua xe từ các đại lý.

Ngành công nghiệp này đang đi xuống do lợi nhuận kỷ lục trong đại dịch coronavirus và đang đối mặt với việc giá xe cũ bán buôn thấp hơn, giá xe mới tăng chậm lại và các dấu hiệu bình thường hóa rộng rãi khác sau đại dịch và các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Doanh số bán xe của một số nhóm đại lý bằng hoặc thấp hơn so với quý 3 năm ngoái, mà một số người cho rằng là do các vấn đề sản xuất tiếp tục.

Cũng thấp hơn đáng kể là lợi nhuận gộp của xe đã qua sử dụng trung bình trên mỗi đơn vị hoặc GPU. GPU trung bình – một thống kê quan trọng đối với các nhà đầu tư – đối với xe đã qua sử dụng phần lớn đã giảm hai con số so với một năm trước đó, bao gồm mức giảm hơn 20% đối với Nhóm 1 và AutoNation.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Giám đốc điều hành của AutoNation, Mike Manley, nói với các nhà đầu tư hôm thứ Năm rằng ông hy vọng “sẽ giảm nhẹ tỷ suất lợi nhuận khi chúng ta bắt đầu từ giữa đến cuối năm tới”, nhưng nhu cầu “vẫn sẽ duy trì ở mức tốt.”

Nhóm 1 cho biết ngân hàng đặt hàng cho các loại xe mới của họ ở mức gần 17.000 chiếc, cho thấy lượng xe tồn đọng trong sáu tháng dựa trên tốc độ bán hàng năm 2022 của họ. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Lithia Brian DeBoer tuần trước cho biết trong khi nhu cầu vẫn mạnh mẽ, công ty không “có lượng tồn đọng lớn hơn mà chúng tôi từng có”.

Giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal và giám đốc tài chính Ned Segal đã rời trụ sở chính tại San Francisco của công ty và sẽ không quay lại, các nguồn tin cho biết. Vijaya Gadde, người đứng đầu chính sách pháp luật, sự tin cậy và an toàn cũng bị sa thải, Washington Post đưa tin.

Đến thứ Sáu, Musk phải hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc đấu tố với công ty.

Vào tháng 4, Twitter đã chấp nhận đề xuất của Musk về việc mua dịch vụ truyền thông xã hội và đặt nó ở chế độ riêng tư. Tuy nhiên, ngay sau đó, Musk bắt đầu gây nghi ngờ về ý định của mình trong việc tuân theo thỏa thuận, cáo buộc rằng công ty đã không tiết lộ đầy đủ số lượng tài khoản thư rác và giả mạo trên dịch vụ.

Khi Musk cho biết ông sẽ chấm dứt thỏa thuận, Twitter đã kiện tỷ phú, cáo buộc rằng ông “từ chối tôn trọng các nghĩa vụ của mình với Twitter và các cổ đông của nó vì thỏa thuận mà ông đã ký không còn phục vụ lợi ích cá nhân của ông”.

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Trong những tháng tiếp theo, Twitter và Musk sẽ giao dịch thông qua luật sư của họ khi hai bên dự kiến ​​sẽ tới Tòa án Thủ hiến của Delaware để xác định số phận của công ty và liệu nó có nằm trong tay giám đốc Tesla hay không.

Đầu tháng 10, Musk đã thay đổi quan điểm và nói rằng ông muốn theo đuổi việc mua lại Twitter với giá ban đầu là 54,20 USD / cổ phiếu nếu dịch vụ nhắn tin xã hội này bỏ vụ kiện tụng. Không tin tưởng vào động cơ của Musk, các luật sư của Twitter nói rằng “đề xuất của CEO Tesla là một lời mời để tiếp tục làm sai và trì hoãn”.

Một thẩm phán của Tòa án Thủ hiến Delaware cuối cùng đã ra phán quyết rằng Musk phải đến ngày 28 tháng 10 để củng cố thỏa thuận Twitter hoặc ra tòa.

Hôm thứ Năm, Musk đã viết một thông điệp nhằm trấn an các nhà quảng cáo rằng các dịch vụ nhắn tin xã hội sẽ không phát triển thành “một địa ngục miễn phí cho tất cả mọi người, nơi có thể nói bất cứ điều gì mà không có hậu quả!”

“Lý do tôi mua lại Twitter là vì điều quan trọng đối với tương lai của nền văn minh là phải có một quảng trường thị trấn kỹ thuật số chung, nơi có thể tranh luận một cách lành mạnh nhiều loại tín ngưỡng mà không cần dùng đến bạo lực,” Musk nói trong tin nhắn. “Hiện đang có một mối nguy lớn là mạng xã hội sẽ chia rẽ vào các buồng dội âm của cánh hữu và cánh tả, tạo ra nhiều thù hận và chia rẽ xã hội của chúng ta.”

Giáo trình đào tạo khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt dành cho học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 chất lượng toàn quốc.

Musk đến trụ sở Twitter vào đầu tuần này với một chiếc bồn rửa mặt và ghi lại sự kiện này trên Twitter, nói rằng “Vào trụ sở Twitter – hãy để điều đó chìm vào!”

Musk cũng cập nhật mô tả trên Twitter của mình thành “Chief Twit.”

Vậy là toàn bộ kiến thức tiếng Trung thương mại của bài giảng hôm nay khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 Thầy Vũ đã truyền thụ hết cho các bạn rồi.

Đừng quên bình chọn 5 sao cho bài học hôm nay để đội ngũ trợ giảng cùng thầy Nguyễn Minh Vũ có thêm động lực chia sẻ thật nhiều bài học bổ ích cho các bạn học viên nhé!

Bây giờ Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online Bài 4 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên vào thời gian gần đây nhất nhé, thân ái chào tạm biệt các bạn.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.