Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:24
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
00:00
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
HomeHọc tiếng Trung onlineTừ vựng tiếng TrungTừ vựng tiếng Trung phỏng vấn xin việc

Từ vựng tiếng Trung phỏng vấn xin việc

5/5 - (1 bình chọn)

Từ vựng tiếng Trung phỏng vấn xin việc thông dụng nhất

Từ vựng tiếng Trung phỏng vấn xin việc được sử dụng nhiều nhất trong các cuộc phỏng vấn ứng tuyển vào các công việc liên quan tới tiếng Trung. Các bạn lưu trang web này về học dần các từ vựng tiếng Trung theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng tiếng Trung nha. Bạn nào chưa có phần tổng hợp các mẫu câu tiếng Trung phỏng vấn xin việc trong tiếng Trung và các đoạn hội thoại phỏng vấn xin việc trong tiếng Trung thì vào link bên dưới xem chi tiết nhé, cực kỳ hay luôn và rất cần thiết cho những bạn nào đang chuẩn bị bước vào phỏng vấn.

Mẫu câu tiếng Trung phỏng vấn xin việc

Phỏng vấn xin việc trong tiếng Trung

Sau khi các bạn đã có đủ phần 1 và phần 2 chuyên đề phỏng vấn xin việc trong tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất, bên dưới là bảng tổng hợp các từ vựng tiếng Trung về phỏng vấn và xin việc bằng tiếng Trung cực kỳ hữu dụng dành cho bạn nào đang chuẩn bị tham gia các buổi phỏng vấn tiếng Trung.

100 từ vựng tiếng Trung theo chủ đề phỏng vấn xin việc

STTTừ vựng tiếng TrungGiải nghĩa tiếng ViệtPhiên âm tiếng Trung
1相关证书Bằng cấp liên quanxiāngguān zhèngshū
2证书Bằng cấp, giấy chứng nhậnzhèngshū
3体重Cân nặngtǐzhòng
4身高Chiều caoshēngāo
5备注Chú thíchbèizhù
6职位Chức vị/ chức vụzhíwèi
7应聘职位Chức vụ ứng tuyểnyìngpìn zhíwèi
8申请职位Chức vụ xin tuyểnshēnqǐng zhíwèi
9专业Chuyên ngànhzhuānyè
10主修专业Chuyên ngành chínhzhǔ xiū zhuānyè
11培训机构Cơ quan bồi dưỡng/ đào tạopéixùn jīgòu
12现从事工作Công việc hiện tại đang làmxiàn cóngshì gōngzuò
13欲从事工作Công việc mong muốnyù cóngshì gōngzuò
14个人简历CV cá nhânGèrén jiǎnlì
15民族Dân tộcmínzú
16家庭住址Địa chỉ gia đìnhjiātíng zhùzhǐ
17联系地址Địa chỉ liên lạcliánxì dìzhǐ
18住址Địa chỉ nơi ởzhùzhǐ
19政治面貌Diện mạo chính trịzhèngzhì miànmào
20联系电话Điện thoại liên lạcliánxì diànhuà
21由 … 省/市公安局发证Do … cơ quan công an thành phố/ tỉnh cấpyóu… shěng/shì gōng’ān jú fā zhèng
22单位Đơn vịdānwèi
23应聘单位Đơn vị ứng tuyểnyìngpìn dānwèi
24电子邮箱Emaildiànzǐ yóuxiāng
25经理Giám đốcjīnglǐ
26性别Giới tínhxìngbié
27学制Hệ họcxuézhì
28姓名Họ tênxìngmíng
29中文姓名Họ tên Tiếng Trungzhōngwén xìngmíng
30越文姓名Họ tên Tiếng Việtyuè wén xìngmíng
31个人概况Khái quát tình hình cá nhângèrén gàikuàng
32个人荣誉Khen thưởng cá nhângèrén róngyù
33工作经验Kinh nghiệm làm việcgōngzuò jīngyàn
34经历Kinh nghiệm từng trảijīnglì
35技能Kỹ năngjìnéng
36职业技能Kỹ năng nghề nghiệpzhíyè jìnéng
37履历Lý lịchlǚlì
38工作简历Lý lịch công tácgōngzuò jiǎnlì
39邮政编码Mã bưu chínhyóuzhèng biānmǎ
40希望待遇Mong muốn đãi ngộxīwàng dàiyù
41年月日Năm tháng ngàynián yue rì
42个人能力Năng lực cá nhângèrén nénglì
43语言能力Năng lực ngôn ngữyǔyán nénglì
44计算机应用能力Năng lực ứng dụng máy tínhjìsuànjī yìngyòng nénglì
45教育背景Nền tảng giáo dụcjiàoyù bèijǐng
46出生日期Ngày tháng năm sinhchūshēng rìqí
47出生年月Ngày tháng năm sinhchūshēng nián yue
48从事行业Nghành nghề hiện tại đang làmcóngshì hángyè
49申请人Người viết đơnshēnqǐng rén
50申请人签名Người viết đơn ký tênshēnqǐng rén qiānmíng
51培训内容Nội dung bồi dưỡng/ đào tạopéixùn nèiróng
52联系方式Phương thức liên hệliánxì fāngshì
53培训经历Quá trình bồi dưỡng/ đào tạopéixùn jīnglì
54学历Quá trình họcxuélì
55国籍Quốc tịchguójí
56贵公司Quý công tyguì gōngsī
57身份证号Số Chứng minh thư/ Sô Chứng minh nhân dânshēnfèn zhèng hào
58身份证号码Số Chứng minh thư/ Sô Chứng minh nhân dânshēnfèn zhèng hàomǎ
59手机号Số điện thoại di độngshǒujī hào
60爱好Sở thíchàihào
61兴趣爱好Sở thíchxìngqù àihào
62个人爱好Sở thích cá nhângèrén àihào
63业余爱好Sở thích ngoài giờ làm việcyèyú àihào
64特长Sở trườngtècháng
65个人专长Sở trường cá nhângèrén zhuāncháng
66技术职称Tên chức vị kỹ thuậtjìshù zhíchēng
67职位名称Tên chức vụzhíwèi míngchēng
68公司名称Tên công tygōngsī míngchēng
69健康状况Thể trạng sức khỏejiànkāng zhuàngkuàng
70时间Thời gianshíjiān
71培训时间Thời gian bồi dưỡng/ đào tạopéixùn shíjiān
72工作时间Thời gian công tácgōngzuò shíjiān
73就读时间Thời gian học tậpjiùdú shíjiān
74毕业时间Thời gian tốt nghiệpbìyè shíjiān
75通讯地址Thông tin địa chỉtōngxùn dìzhǐ
76详细通信地址Thông tin địa chỉ chi tiếtxiángxì tōngxìn dìzhǐ
77秘书Thư kýmìshū
78社会实践Thực tiễn công tác xã hộishèhuì shíjiàn
79所属部门Thuộc bộ môn/ ban ngànhsuǒshǔ bùmén
80以往就业详情Tình hình chi tiết đã công tác trước đâyyǐwǎng jiùyè xiángqíng
81婚姻状况Tình trạng hôn nhânhūnyīn zhuàngkuàng
82省市/城市/县/ 郡Tỉnh/ Thành phố/ Huyện/ QuậnShěng shì/chéngshì/xiàn/ jùn
83专业水平Trình độ chuyên ngànhzhuānyè shuǐpíng
84教育情况Trình độ giáo dụcjiàoyù qíngkuàng
85计算机水平Trình độ máy tínhjìsuànjī shuǐpíng
86计算机等级Trình độ máy tínhjìsuànjī děngjí
87电脑水平Trình độ máy tínhdiànnǎo shuǐpíng
88外语等级Trình độ ngoại ngữwàiyǔ děngjí
89外语水平Trình độ ngoại ngữwàiyǔ shuǐpíng
90英语水平Trình độ Tiếng Anhyīngyǔ shuǐpíng
91汉语水平Trình độ Tiếng Trunghànyǔ shuǐpíng
92汉语普通话水平Trình độ Tiếng Trung phổ thônghànyǔ pǔtōng huà shuǐpíng
93文化程度Trình độ văn hóawénhuà chéngdù
94毕业学校Trường học tốt nghiệpbìyè xuéxiào
95自我评价Tự đánh giá bản thânzìwǒ píngjià
96自 2003年至 2011 年Từ năm 2003 đến năm 2011zì 2000 nián zhì 2005 nián
97年龄Tuổiniánlíng
98本人要求Yêu cầu của bản thânběnrén yāoqiú
99薪水要求Yêu cầu mức lươngxīnshuǐ yāoqiú
100薪金要求Yêu cầu mức lươngxīnjīn yāoqiú

Trên đây là các từ vựng tiếng Trung phỏng vấn xin việc gồm 100 từ mới, các bạn lưu bài viết này về zalo học dần dần nhé.

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũhttp://hoctiengtrungonline.com
Tác giả Nguyễn Minh Vũ là nhân vật huyền thoại được người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ và khâm phục bởi tài năng xuất chúng cùng với một tâm hồn thiện lương đã đem đến cho cộng đồng dân tiếng Trung vô số nguồn tài liệu học tiếng Trung quý giá, trong đó đặc biệt phải kể đến kho tàng video livestream của Thầy Vũ lên đến hàng TB dung lượng ổ cứng được lưu trữ trên youtube facebook telegram và đồng thời cũng được lưu trữ trong hệ thống ổ cứng của máy chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội (Ngã Tư Sở - Royal City). Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy liên hệ ngay Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber) hoặc Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram) nhé.
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.