Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung thương mại online Bài 2

Học tiếng Trung thương mại online Bài 2

5/5 - (6 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung thương mại online Bài 2

Học tiếng Trung thương mại online Bài 2 là bài giảng tiếp theo trong chuyên đề “Tiếng Trung thương mại” được thầy Vũ chia sẻ miễn phí hằng ngày trên website của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Trang web này tổng hợp vô vàn tài liệu học tiếng Trung miễn phí, trong đó đặc biệt phải kể đến số lượng bài giảng chuyên đề giảng dạy tiếng Trung theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển là vô cùng nhiều. Số lượng video bài giảng Thầy Vũ livestream trên kênh youtube facebook telegram của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com đang ngày càng tăng và tiếp tục tăng trưởng rất mạnh để có thể đáp ứng thêm được ngày càng nhiều nhu cầu học tiếng Trung online của người dân Việt Nam.

Cùng xem lại link bài viết Học tiếng Trung thương mại online Bài 1 ở link dưới đây:

https://hoctiengtrungonline.com/hoc-tieng-trung-thuong-mai-online-bai-1/

Thầy Vũ livestream khóa học tiếng Trung Thương mại online Bài 2 được chia sẻ miễn phí trên website của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Đừng quên bình chọn 5 sao cho bài viết này để Trung tâm ChineMaster có thêm động lực chia sẻ thật nhiều tài liệu học tiếng Trung online các bạn nhé!

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tuyển sinh thường xuyên các lớp tiếng Trung như khóa học tiếng Trung Giao tiếp, khóa học tiếng Trung Thương mại. Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Minh Vũ còn trực tiếp giảng dạy các lớp luyện thi tiếng Trung TOCFL, HSK 9 cấp theo tiêu chuẩn mới, HSKK sơ – trung- cao cấp, tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu, phục vụ cho công việc cần thiết của học viên. Các bài học livestream của thầy đều được đăng tải trên kênh youtube Học tiếng Trung online thầy Vũ, và các website của Trung tâm như: hoctiengtrungonline.com, chinemaster.com, tiengtrungnet.com.

Học tiếng Trung Thương mại online Bài 2

Hãy đăng ký ngay với trung tâm tiếng Trung ChineMaster để được thầy Vũ tư vấn và bố trí lịch học phù hợp nhé. Link các lớp học ở ngay bên dưới:

Khóa học tiếng Trung Thương mại thầy Vũ

Học tiếng Trung online thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đang có 3 cơ sở đặt tại quận Thanh Xuân, quận Đống Đa, và quận 10 TP HCM. Các bạn học viên có thể đến học offline và tìm kiếm các giáo trình, sách, tài liệu tiếng Trung do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn tại các cơ sở này.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở Quận Thanh Xuân

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở Quận Đống Đa

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở Quận 10 Tp HCM

Các bạn cần gõ tiếng Trung trên máy tính có thể tải bộ gõ tiếng Trung Sogou và bộ gõ phiên âm tiếng Trung, link tải bộ gõ ở ngay bên dưới:

Download bộ gõ tiếng Trung Sogou hoặc ở link này : Download Sogou

Học tiếng Trung Thương mại online Bài 2

Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết giáo án bài giảng của lớp Học tiếng Trung Thương mại online Bài 2. Các bạn hãy chú ý theo dõi bài giảng dưới đây, có câu hỏi thắc mắc thì các bạn có thể đăng câu hỏi vào trong forum tiếng Trụng ChineMaster hoctiengtrungonline.org, thầy Vũ và đội ngũ giảng viên, trợ giảng của trung tâm sẽ giúp bạn giải đáp nhé.

Chi tiết nội dung lớp Học tiếng Trung Thương mại online Bài 1 được trình bày bên dưới.

Học tiếng Trung thương mại online Bài 2 là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2022 được chia sẻ trên website hoctiengtrungonline.com học tiếng Trung online uy tín chất lượng của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Để bổ trợ thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại cơ bản và từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành hay là các thuật ngữ tiếng Trung thương mại thì các bạn học viên cần làm thêm một số bài tập nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung ứng dụng thực tế bên dưới.

Đó là các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, luyện dịch tiếng Trung thương mại theo chủ đề, luyện dịch tiếng Trung thương mại công xưởng văn phòng nhà máy.

Crumbl Cookies 正在起诉较小的竞争对手 Crave 和 Dirty Dough,声称他们的品牌和包装与 Crumbl’s 过于相似。

被告驳回了 Crumbl 的主张,称其不成熟。

Dirty Dough 的销售额增加了,但它用嘲笑 Crumbl 的广告反击。 Crave 表示,它的销售额也有所增长。

犹他州正在进行一场战争——不是因为政治或毒品——而是饼干。

在 36 个州拥有 300 多家门店的 Crumbl Cookies 已向规模较小的竞争对手 Dirty Dough(犹他州和佛罗里达州的 6 家门店)和 Crave(犹他州和佛罗里达州的 9 家门店)宣战。它在社交媒体上火了一把。

“饼干真的值得起诉吗?”一位 TikTok 用户问道。对于 Crumbl 的创始人来说,答案是肯定的。

诉讼从 5 月开始,当时 Crumbl 分别起诉 Dirty Dough 和 Crave,部分声称这两个品牌的“包装、装饰和展示”与自己的“令人困惑地相似”。

Crumbl 在其总部所在地犹他州提起诉讼。

肮脏的面团用嘲笑 Crumbl 的广告反击。

在一则广告中,一辆大型 SUV 停在儿童柠檬水摊旁。

一群男人跳了出来,告诉孩子们“停止整个行动”。

一个年轻女孩回答说:“你疯了吗,为什么?”他回答说:“因为你在卖饼干——那是我们的事。”

Dirty Dough 还在犹他州发起了一场广告牌活动,其中一个广告牌上写着:“饼干太好吃了——我们被起诉了!”

“这是一个愚蠢的情况,”Dirty Dough 创始人 Bennett Maxwell 说,“就像,好吧,我们会从中获得一些乐趣。”

他补充说:“想象一下比萨公司互相合作,对吧?就像发送意大利辣香肠披萨的照片,让他们提起诉讼,然后说‘看,你的意大利辣香肠披萨看起来可能和我的很相似’。”

Crave 的联合创始人 Trent English 也认为 Crumbl 的指控是不成熟的。

“我们的品牌是黑色和金色。 [Crumbl’s 是] 粉红色和黑色。他们的标志是……一位戴着帽子的厨师。我们的是两个重叠的 cookie,”English 说。 “我真的没有看到任何混乱。我认为大多数人都能很好地区分我们。”

Crumbl 成立于 2017 年,在 TikTok 上拥有 600 万粉丝,在 Instagram 上拥有 300 万粉丝,其每周发布的曲奇口味都有评论员对其进行评分。

在诉讼中,该公司声称另外两家饼干制造商窃取了其每周发布新口味的想法。

“他们不希望我们做轮换口味,”贝内特说。 “因为我的意思是,你知道,他们发明了这一点——能够旋转并在有限的时间内提供——显然是 Crumbl 五年前发明的。”

Dirty Dough 的创始人告诉 CNBC,自从提起诉讼以来,围绕“饼干大战”的社交媒体对企业来说非常有利——销售额翻了一番。

与此同时,Crave 表示,自 Crumbl 起诉以来,该公司的销售额增长了 50%。

CNBC 于 2021 年采访了 Crumbl 联合创始人 Jason McGowan 和 Sawyer Hemsley,了解他们蓬勃发展的业务。

当时,赫姆斯利告诉 CNBC:“我每天都得捏自己一把,因为我们在会议桌上谈论洒水。还有——还有粉红色的糖霜。”

提起诉讼后,CNBC 联系了 Crumbl 寻求回应。然而,创始人拒绝了采访请求,而是通过电子邮件发送了一份声明,其中部分内容是:“Crumbl 已对两家公司采取法律行动侵犯商业外观和商标,其中一家窃取了 Crumbl 食谱和商业机密。”

Dirty Dough 创始人 Maxwell 否认窃取了 Crumbl 的食谱。 “再看看我们的饼干,你无法得到比这更不同的产品,你可以品尝它,它是如此不同,”他说。

Crumbl 可能面临很高的法律障碍。

“Crumbl 可能很难证明消费者错误地认为被告的饼干来自 Crumbl,”纽约 Pryor Cashman 的商标律师兼合伙人 Dyan Finguerra-Ducharme 说。她与此案无关。

“Crumbl 提出了一个绝妙的想法——一个完整的商业模式,即每周轮换饼干,将它们温暖地放在一个可以贴合饼干的盒子里,”Finguerra-Ducharme 说。 “

问题是 Crumbl 的想法不受知识产权法的保护。”

那么,这个案子可以交给陪审团吗?

Finguerra-Ducharme 告诉 CNBC:“可以通过向法​​官证明,根据法律,这些标记看起来并不相似,可以驳回它。”

“如果这些标记看起来不一样,”她补充说,“那就是饼干碎的地方。”

2020 年,Alex Verhaeg 搬进了位于曼哈顿东村的一套 95 平方英尺的公寓。他每月支付 1,000 美元。

“人们可能会称这个地方只是一个房间或壁橱,但对我来说,它就是家,”Verhaeg 告诉 CNBC Make It。

这位 23 岁的理发师、自行车信使和内容创作者在 Zillow 上找到了这套公寓,在他搬进来之前才看到照片中的空间。

“当我看到它有多小时,有点震惊,但我真的很想尝试住在这个地区,”他说。 “

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, bài tập luyện dịch tiếng Trung online cơ bản nâng cao và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại đàm phán của bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online Bài 2 các bạn xem chi tiết bên dưới.

Crumbl Cookies zhèngzài qǐsù jiào xiǎo de jìngzhēng duìshǒu Crave hé Dirty Dough, shēngchēng tāmen de pǐnpái hé bāozhuāng yǔ Crumbl’s guòyú xiāngsì.

Bèigào bóhuíle Crumbl de zhǔzhāng, chēng qí bù chéngshú.

Dirty Dough de xiāoshòu é zēngjiāle, dàn tā yòng cháoxiào Crumbl de guǎnggào fǎnjí. Crave biǎoshì, tā de xiāoshòu é yěyǒu suǒ zēngzhǎng.

Yóutā zhōu zhèngzài jìnxíng yī chǎng zhànzhēng——bùshì yīn wéi zhèngzhì huò dúpǐn——ér shì bǐnggān.

Zài 36 gè zhōu yǒngyǒu 300 duō jiā méndiàn de Crumbl Cookies yǐ xiàng guīmó jiào xiǎo de jìngzhēng duìshǒu Dirty Dough(yóutā zhōu hé fóluólǐdá zhōu de 6 jiā méndiàn) hé Crave(yóutā zhōu hé fóluólǐdá zhōu de 9 jiā méndiàn) xuānzhàn. Tā zài shèjiāo méitǐ shàng huǒle yī bǎ.

“Bǐnggān zhēn de zhídé qǐsù ma?” Yī wèi TikTok yònghù wèn dào. Duìyú Crumbl de chuàngshǐ rén lái shuō, dá’àn shì kěndìng de.

Sùsòng cóng 5 yuè kāishǐ, dāngshí Crumbl fēnbié qǐsù Dirty Dough hé Crave, bùfèn shēngchēng zhè liǎng gè pǐnpái de “bāozhuāng, zhuāngshì hé zhǎnshì” yǔ zìjǐ de “lìng rén kùnhuò de xiāngsì”.

Crumbl zài qí zǒngbù suǒzàidì yóutā zhōu tíqǐsùsòng.

Āng zāng de miàntuán yòng cháoxiào Crumbl de guǎnggào fǎnjí.

Zài yī zé guǎnggào zhōng, yī liàng dàxíng SUV tíng zài értóng níngméng shuǐ tān páng.

Yīqún nánrén tiàole chūlái, gàosù háizimen “tíngzhǐ zhěnggè xíngdòng”.

Yīgè niánqīng nǚhái huídá shuō:“Nǐ fēngle ma, wèishéme?” Tā huídá shuō:“Yīnwèi nǐ zài mài bǐnggān——nà shì wǒmen de shì.”

Dirty Dough hái zài yóutā zhōu fāqǐle yī chǎng guǎnggào pái huódòng, qízhōng yīgè guǎnggào pái shàng xiězhe:“Bǐnggān tài hào chīle——wǒmen bèi qǐsùle!”

“Zhè shì yīgè yúchǔn de qíngkuàng,”Dirty Dough chuàngshǐ rén Bennett Maxwell shuō,“jiù xiàng, hǎo ba, wǒmen huì cóngzhōng huòdé yīxiē lèqù.”

Tā bǔchōng shuō:“Xiǎngxiàng yīxià bǐsà gōngsī hù xiàng hézuò, duì ba? Jiù xiàng fāsòng yìdàlì là xiāngcháng pīsà de zhàopiàn, ràng tāmen tíqǐ sùsòng, ránhòu shuō ‘kàn, nǐ de yìdàlì là xiāngcháng pīsà kàn qǐlái kěnéng hé wǒ de hěn xiāngsì’.”

Crave de liánhé chuàngshǐ rén Trent English yě rènwéi Crumbl de zhǐkòng shì bù chéngshú de.

“Wǒmen de pǐnpái shì hēisè hé jīnsè. [Crumbl’s shì] fěnhóng sè hé hēisè. Tāmen de biāozhì shì……yī wèi dàizhe màozi de chúshī. Wǒmen de shì liǎng gè chóngdié de cookie,”English shuō. “Wǒ zhēn de méiyǒu kàn dào rènhé hǔnluàn. Wǒ rènwéi dà duōshù rén dōu néng hěn hǎo dìqū fēn wǒmen.”

Crumbl chénglì yú 2017 nián, zài TikTok shàng yǒngyǒu 600 wàn fěnsī, zài Instagram shàng yǒngyǒu 300 wàn fěnsī, qí měi zhōu fābù de qū qí kǒuwèi dōu yǒu pínglùn yuán duì qí jìnxíng píngfēn.

Zài sùsòng zhōng, gāi gōngsī shēngchēng lìngwài liǎng jiā bǐnggān zhìzào shāng qièqǔle qí měi zhōu fābù xīn kǒuwèi de xiǎngfǎ.

“Tāmen bù xīwàng wǒmen zuò lúnhuàn kǒuwèi,” bèi nèi tè shuō. “Yīnwèi wǒ de yìsi shì, nǐ zhīdào, tāmen fāmíngliǎo zhè yīdiǎn——nénggòu xuánzhuǎn bìng zài yǒuxiàn de shíjiān nèi tígōng——xiǎnrán shì Crumbl wǔ nián qián fāmíng de.”

Dirty Dough de chuàngshǐ rén gàosù CNBC, zìcóng tíqǐ sùsòng yǐlái, wéirào “bǐnggān dàzhàn” de shèjiāo méitǐ duì qǐyè lái shuō fēicháng yǒulì——xiāoshòu é fānle yī fān.

Yǔ cǐ tóngshí,Crave biǎoshì, zì Crumbl qǐ sù yǐlái, gāi gōngsī de xiāoshòu é zēngzhǎngle 50%.

CNBC yú 2021 nián cǎifǎngle Crumbl liánhé chuàngshǐ rén Jason McGowan hé Sawyer Hemsley, liǎojiě tāmen péngbó fāzhǎn de yèwù.

Dāngshí, hè mǔ sī lì gàosù CNBC:“Wǒ měitiān dū dé niē zìjǐ yī bǎ, yīnwèi wǒmen zài huìyì zhuō shàng tánlùn sǎshuǐ. Hái yǒu——hái yǒu fěnhóng sè de tángshuāng.”

Tíqǐ sùsòng hòu,CNBC liánxìle Crumbl xúnqiú huíyīng. Rán’ér, chuàngshǐ rén jùjuéle cǎifǎng qǐngqiú, ér shì tōngguò diànzǐ yóujiàn fāsòngle yī fèn shēngmíng, qízhōng bùfèn nèiróng shì:“Crumbl yǐ duì liǎng jiā gōngsī cǎiqǔ fǎlǜ xíngdòng qīnfàn shāngyè wàiguān hé shāngbiāo, qízhōng yījiā qièqǔle Crumbl shípǔ hé shāngyè jīmì.”

Dirty Dough chuàngshǐ rén Maxwell fǒurèn qièqǔle Crumbl de shípǔ. “Zài kàn kàn wǒmen de bǐnggān, nǐ wúfǎ dédào bǐ zhè gèng bùtóng de chǎnpǐn, nǐ kěyǐ pǐncháng tā, tā shì rúcǐ bùtóng,” tā shuō.

Crumbl kěnéng miànlín hěn gāo de fǎlǜ zhàng’ài.

“Crumbl kěnéng hěn nán zhèngmíng xiāofèi zhě cuòwù de rènwéi bèigào de bǐnggān láizì Crumbl,” niǔyuē Pryor Cashman de shāngbiāo lǜshī jiān héhuǒ rén Dyan Finguerra-Ducharme shuō. Tā yǔ cǐ àn wúguān.

“Crumbl tíchūle yīgè juémiào de xiǎngfǎ——yīgè wánzhěng de shāngyè móshì, jí měi zhōu lúnhuàn bǐnggān, jiāng tāmen wēnnuǎn de fàng zài yīgè kěyǐ tiē hé bǐnggān de hézi lǐ,”Finguerra-Ducharme shuō. “

Wèntí shì Crumbl de xiǎngfǎ bù shòu zhīshì chǎnquán fǎ de bǎohù.”

Nàme, zhège àn zǐ kěyǐ jiāo gěi péishěn tuán ma?

Finguerra-Ducharme gàosù CNBC:“Kěyǐ tōngguò xiàng fǎ​​guān zhèngmíng, gēnjù fǎlǜ, zhèxiē biāojì kàn qǐlái bìng bù xiāngsì, kěyǐ bóhuí tā.”

“Rúguǒ zhèxiē biāojì kàn qǐlái bu yīyàng,” tā bǔchōng shuō,“nà jiùshì bǐnggān suì dì dìfāng.”

2020 Nián,Alex Verhaeg bān jìnle wèiyú mànhādùn dōng cūn de yī tào 95 píngfāng yīngchǐ de gōngyù. Tā měi yuè zhīfù 1,000 měiyuán.

“Rénmen kěnéng huì chēng zhège dìfāng zhǐshì yīgè fáng jiàn huò bìchú, dàn duì wǒ lái shuō, tā jiùshì jiā,”Verhaeg gàosù CNBC Make It.

Zhè wèi 23 suì de lǐfǎ shī, zìxíngchē xìnshǐ hé nèiróng chuàngzuò zhě zài Zillow shàng zhǎodàole zhè tào gōngyù, zài tā bān jìnlái zhīqián cái kàn dào zhàopiàn zhōng de kōngjiān.

“Dāng wǒ kàn dào tā yǒu duō xiǎoshí, yǒudiǎn zhènjīng, dàn wǒ zhēn de hěn xiǎng chángshì zhù zài zhège dìqū,” tā shuō. “

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online theo chủ đề của bài giảng khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 2 Thầy Vũ chia sẻ bên dưới.

Crumbl Cookies đang kiện các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn là Crave và Dirty Dough, cho rằng nhãn hiệu và bao bì của họ quá giống với Crumbl’s.

Các bị cáo bác bỏ tuyên bố của Crumbl là nửa vời.

Dirty Dough, có doanh số bán hàng đã tăng, đã phản pháo lại với các quảng cáo chế giễu Crumbl. Crave cho biết họ cũng đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng tăng vọt.

Có một cuộc chiến đang diễn ra ở Utah – không phải vì chính trị hay ma túy – mà là bánh quy.

Crumbl Cookies, có hơn 300 cửa hàng ở 36 tiểu bang, đã tuyên chiến với các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn là Dirty Dough (sáu cửa hàng ở Utah và Florida) và Crave (chín cửa hàng ở Utah và Florida.) Và nó đang khiến mạng xã hội bùng cháy.

“Các cookie có thực sự đáng bị kiện không?” một người dùng TikTok đã hỏi. Đối với những người sáng lập Crumbl, câu trả lời là có.

Các vụ kiện bắt đầu được đưa ra vào tháng 5, khi Crumbl kiện riêng Dirty Dough và Crave, một phần tuyên bố rằng “bao bì, trang trí và trình bày” của cả hai thương hiệu đều “giống nhau một cách khó hiểu”.

Crumbl nộp đơn kiện ở Utah, nơi đặt trụ sở chính.

Dirty Dough phản pháo lại bằng quảng cáo chế giễu Crumbl.

Trong một quảng cáo, một chiếc SUV cỡ lớn đến gần quầy bán nước chanh của trẻ em.

Một nhóm đàn ông nhảy ra ngoài, yêu cầu bọn trẻ “đóng cửa toàn bộ hoạt động.”

Một cô gái trẻ trả lời, “Bạn có bị điên không, tại sao?” Anh ta trả lời: “Vì bạn đang bán bánh quy – đó là việc của chúng tôi.”

Dirty Dough cũng đã khởi động một chiến dịch quảng cáo ở Utah, bao gồm một chiến dịch có nội dung: “Cookie quá tốt – chúng tôi đang bị kiện!”

Người sáng lập Dirty Dough, Bennett Maxwell, nói: “Đó là một tình huống ngớ ngẩn, và giống như, OK, chúng tôi sẽ vui vẻ với nó.”

Ông nói thêm: “Chỉ cần tưởng tượng các công ty pizza làm với nhau, phải không? Chẳng hạn như gửi hình ảnh một chiếc bánh pizza pepperoni, đưa họ vào một vụ kiện và nói “Hãy nhìn xem, chiếc bánh pizza pepperoni của bạn có thể giống với của tôi”. “

Người đồng sáng lập của Crave, Trent English, cũng tin rằng những lời buộc tội của Crumbl là nửa vời.

“Thương hiệu của chúng tôi là đen và vàng. [Crumbl’s là] hồng và đen. Logo của họ là… một đầu bếp đội mũ. Anh nói. “Tôi thực sự không thấy có sự nhầm lẫn nào cả. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người có thể phân biệt chúng tôi tốt. “

Được thành lập vào năm 2017, Crumbl – có 6 triệu người theo dõi trên TikTok và 3 triệu người theo dõi trên Instagram – có những người đánh giá đánh giá hương vị bánh quy được phát hành mỗi tuần.

Trong các vụ kiện, công ty tuyên bố hai nhà sản xuất bánh quy khác đã ăn cắp ý tưởng của họ để phát hành hương vị mới mỗi tuần.

Bennett nói: “Họ không muốn chúng tôi làm những món thay đổi hương vị. “Ý tôi là, bạn biết đấy, họ đã phát minh ra điều đó – khả năng xoay và có nó trong thời gian giới hạn – rõ ràng là Crumbl đã phát minh ra nó cách đây 5 năm.”

Người sáng lập của Dirty Dough nói với CNBC rằng kể từ khi đơn kiện được đệ trình, phương tiện truyền thông xã hội xung quanh “cuộc chiến cookie” rất tốt cho việc kinh doanh – với doanh số bán hàng tăng gấp đôi.

Trong khi đó, Crave cho biết công ty đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng tăng vọt 50% kể từ khi Crumbl khởi kiện.

CNBC đã phỏng vấn những người đồng sáng lập Crumbl, Jason McGowan và Sawyer Hemsley vào năm 2021 về công việc kinh doanh đang bùng nổ của họ.

Vào thời điểm đó, Hemsley nói với CNBC: “Tôi phải tự chèn ép mình mỗi ngày, bởi vì chúng tôi nói về rắc rối trên bàn hội nghị. Và – và phủ sương màu hồng. ”

Sau khi các đơn kiện được đệ trình, CNBC đã liên hệ với Crumbl để có phản hồi. Tuy nhiên, những người sáng lập đã từ chối yêu cầu phỏng vấn và thay vào đó gửi một tuyên bố qua email, trong đó có một phần: “Crumbl đã thực hiện hành động pháp lý chống lại hai công ty vì vi phạm thương hiệu và trang phục thương mại, một trong số đó đã đánh cắp công thức nấu ăn và bí mật thương mại của Crumbl . ”

Maxwell, người sáng lập Dirty Dough, phủ nhận việc ăn cắp công thức nấu ăn của Crumbl. “Chỉ cần nhìn lại cookie của chúng tôi, bạn không thể có một sản phẩm khác hơn, bạn có thể nếm thử và nó rất khác biệt,” anh nói.

Crumbl có thể phải đối mặt với một rào cản pháp lý cao.

Dyan Finguerra-Ducharme, luật sư nhãn hiệu và đối tác tại Pryor Cashman ở New York, cho biết: “Có thể khó khăn đối với Crumbl khi người tiêu dùng tin nhầm rằng cookie của bị đơn đến từ Crumbl. Cô ấy không có liên quan đến vụ án.

“Crumbl đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời – một mô hình kinh doanh toàn diện, [là] luân phiên các chiếc bánh quy mỗi tuần, phân phối chúng ấm trong một chiếc hộp vừa khít với bánh quy,” Finguerra-Ducharme nói. “

Vấn đề là ý tưởng của Crumbl không được luật sở hữu trí tuệ bảo vệ ”.

Vì vậy, vụ án có thể đưa ra bồi thẩm đoàn không?

Finguerra-Ducharme nói với CNBC: “Có thể bị bác bỏ bằng cách cho thẩm phán thấy rằng theo quy định của pháp luật, những dấu này trông không giống nhau.

“Và nếu các dấu trông không giống nhau,” cô ấy nói thêm, “đó là nơi bánh quy bị vỡ vụn.”

Năm 2020, Alex Verhaeg chuyển đến một căn hộ rộng 95 m2 ở Làng phía Đông của Manhattan. Anh ta trả 1.000 đô la một tháng.

Verhaeg nói với CNBC Make It: “Mọi người có thể gọi nơi này chỉ là một căn phòng hoặc một cái tủ, nhưng với tôi, đó là nhà.

Người thợ cắt tóc, người nhắn tin xe đạp và người sáng tạo nội dung 23 tuổi này đã tìm thấy căn hộ trên Zillow và chỉ có thể nhìn thấy không gian trong ảnh trước khi anh ta chuyển đến.

“Tôi hơi sốc khi thấy nó nhỏ như thế nào, nhưng tôi thực sự muốn thử sống ở khu vực này,” anh nói. “

Vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức của bài giảng khóa Học tiếng Trung thương mại online Bài 2 rồi.

Bạn nào còn những câu hỏi nào nữa thì hãy đăng ngay vào trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Bây giờ thời gian của chúng ta đã kết thúc, Thầy Vũ sẽ dừng bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online Bài 2 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.