Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
00:00
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
Video thumbnail
Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:23

Học kế toán tiếng Trung bài 4

5/5 - (3 bình chọn)

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ livestream

Học kế toán tiếng Trung bài 4 là bài giảng trực tuyến tiếp theo của khóa học tiếng Trung kế toán kiểm toán thuế của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo kế toán chuyên ngành theo bộ sách giáo trình độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp

Video bài giảng trực tuyến mới nhất Thầy Vũ đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung kế toán chuyên đề Học kế toán tiếng Trung bài 4 được phát sóng trực tiếp qua kênh youtube facebook telegram của trung tâm tiếng Trung ChineMaster có chất lượng đào tạo TOP 1 Việt Nam.

Trước khi học sang bài 4 thì các bạn hãy chú ý ôn tập lại kiến thức quan trọng từ bài giảng 1 đến bài giảng 3 trong link bên dưới đã nhé.

Học kế toán tiếng Trung bài 1

Học kế toán tiếng Trung bài 2

Học kế toán tiếng Trung bài 3

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Mỗi khi các bạn gặp vấn đề hóc búa nào về ngữ pháp tiếng Trung kế toán, từ vựng tiếng Trung kế toán, mẫu câu tiếng Trung kế toán chưa hiểu cách dùng như thế nào thì hãy mau chóng trao đổi ngay cùng Thầy Vũ trong forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster là kênh hỗ trợ trực tuyến cho các bạn học viên của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TPHCM Sài Gòn 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật.

Các bạn cần tập viết chữ Hán hàng ngày và luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Thầy Vũ khuyến nghị tất cả các bạn học viên và thành viên forum tiếng Trung sử dụng phần mềm gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Trung kế toán với Thầy Vũ.

Download sogou

Download bộ gõ tiếng Trung

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết mới nhất về khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao, tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại đàm phán và tiếng Trung thương mại giao tiếp theo chủ đề các bạn xem bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại

Các bạn nên nhanh chóng bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành và thuật ngữ thương mại tiếng Trung trong link bên dưới càng sớm càng tốt nhé.

Từ vựng tiếng Trung thương mại

Bạn nào muốn học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ thì hãy đăng ký theo hướng dẫn trong link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung online

Sau đây chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ làm các bài tập nâng cao kỹ năng phiên dịch tiếng Trung kế toán thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng lớp Học kế toán tiếng Trung bài 4 nhé.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

带有便利店的加油站似乎是电动汽车充电器的明显位置。司机可以在等待车辆充电时喝点饮料或点心。

但是,尽管有可用的联邦资金来建造电动汽车充电器,但许多商店并没有咬牙切齿。原因?充电站的高额电费使便利店老板没有吸引力,也无利可图。

两党基础设施​​法案将提供 75 亿美元来帮助支付电动汽车充电器,这些充电器可以帮助逐步取代加油站。

但高昂的费用,加上来自公用事业的竞争和参差不齐的电动汽车普及,削弱了便利店建设这一重要基础设施的兴趣。

运营美国最大公共充电网络的 Electrify America 能源服务主管 Jigar Shah 表示,在一个站点同时为四辆车充电可能会导致运营商每年花费 250,000 美元的附加费,称为需求费。

电力公司的运营和费用因州而异,它们收取需求费,这适用于企业一次消耗大量电力的情况,即使只是很短的一段时间。住宅客户通常不付钱。

研究发现,按需收费可以占充电站电力成本的 90%。

这些费用可能相差很大,并且是由一次消耗大量能量触发的,即使是一辆电动汽车也需要快速充电。

销售量大的零售商可以将这些成本转嫁给客户,而不会让他们感到收费成本明显增加。

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

总部位于爱荷华州的 Kum and Go 的商业燃料经理 Jacob Maass 表示,自 2008 年安装第一个充电器以来,这家便利店在放置电动汽车充电器的位置上变得更加谨慎和战略。

2017 年,它安装了第一个快速充电器,可以更快地为车辆充电,但由于耗电速度快,可以带来巨额费用。 Kum and Go 在其 400 个地点中的 35 个设有充电器。即使以拜登充电补助金要求的速度运行的单个充电器也可能导致高额费用。

Maass 表示,Kum and Go 对如何在电动汽车充电期间让人们下车并进入其便利店很感兴趣。

像 Kum and Go 这样的企业依靠他们的燃油泵来吸引在他们的商店购物的顾客。据行业贸易组织称,配备燃油泵的便利店占美国购买燃油的 80%。

但是,尽管有这么多收入,真正的钱还是在顾客走进便利店进行额外购买时。大多数利润不是来自燃料,而是来自便利店的销售。

一些电气化专家表示,便利店可以抓住巨大的机遇。为电动汽车充电的顾客必须停留更长时间,因此他们可能更有可能购买食品和其他商品。

但充电器无利可图的风险可能会减缓快速充电器的建设和电动汽车的采用。

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

能源部发言人拉姆齐史密斯告诉 CNN Business,可以通过现场电池存储、太阳能发电、能源管理策略和监管方法等解决方案来减轻需求费用。

一些州和公用事业公司已经采取措施降低费用,因此充电器的安装不会受到阻碍。

纽约的公用事业监管机构上个月提议,该州的公用事业公司应该为谨慎使用的公共电动汽车充电器提供较低的费率。使用的充电器越多,这些费用将逐渐增加。

据帮助企业设置充电器的 Chargepoint 称,迄今为止,已有 36 个州解决或开始解决按需收费问题。

目前,Kum and Go 等便利店在许多州面临着数千美元的按需收费风险,具体取决于客户如何使用他们的充电器。

对于拥有大量客户的电动汽车充电器运营商来说,这些费用可能不那么重要。它们可以均匀地分布在大量客户中。

但对于电动汽车普及率较低的地区的企业来说,这些费用过于繁重,无法转嫁给不愿支付额外费用来为其车辆充电的客户。

“虽然电动汽车的采用率很低,但利用率也会很低,电力成本也会很高,”明尼苏达州是许多将按需收费视为挑战的州之一,在其电动汽车充电计划中警告说。

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

马斯说,Kum and Go 现在与公用事业公司合作,以确保他们能够负担得起这些费用。有些提供电动汽车充电的特价。

马斯告诉 CNN Business:“他们将它们推倒在地,我们不会失去我们拥有的一切,或者我们正在制造的一切只是为了在现场安装一个 EV 充电器。”

便利店可以尝试通过在充电器上安装备用电池来解决按需收费问题。备用电池将使便利店能够在一天中缓慢地消耗电力。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK sơ trung cấp cao cấp HSK 9 cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung kế toán cùng với luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của bài giảng lớp Học kế toán tiếng Trung bài 4 các bạn xem chi tiết bên dưới nhé.

Dài yǒu biànlì diàn de jiāyóu zhàn sìhū shì diàndòng qìchē chōngdiàn qì de míngxiǎn wèizhì. Sījī kěyǐ zài děngdài chēliàng chōngdiàn shí hē diǎn yǐnliào huò diǎnxīn.

Dànshì, jǐnguǎn yǒu kěyòng de liánbāng zījīn lái jiànzào diàndòng qìchē chōngdiàn qì, dàn xǔduō shāngdiàn bìng méiyǒu yǎoyáqièchǐ. Yuányīn? Chōngdiàn zhàn de gāo é diànfèi shǐ biànlì diàn lǎobǎn méiyǒu xīyǐn lì, yě wú lì kě tú.

Liǎng dǎng jīchǔ shèshī​​fǎ’àn jiāng tígōng 75 yì měiyuán lái bāngzhù zhīfù diàndòng qìchē chōngdiàn qì, zhèxiē chōngdiàn qì kěyǐ bāngzhù zhúbù qǔdài jiāyóu zhàn.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Dàn gāo’áng de fèiyòng, jiā shàng láizì gōngyòng shìyè de jìngzhēng hé cēncī bù qí de diàndòng qìchē pǔjí, xuēruòle biànlì diàn jiànshè zhè yī zhòngyào jīchǔ shèshī de xìngqù.

Yùnyíng měiguó zuìdà gōnggòng chōngdiàn wǎngluò de Electrify America néngyuán fúwù zhǔguǎn Jigar Shah biǎoshì, zài yīgè zhàndiǎn tóngshí wèi sì liàng chē chōngdiàn kěnéng huì dǎozhì yùnyíng shāng měinián huāfèi 250,000 měiyuán de fùjiā fèi, chēng wèi xūqiú fèi.

Diànlì gōngsī de yùnyíng hé fèiyòng yīn zhōu ér yì, tāmen shōuqǔ xūqiú fèi, zhè shìyòng yú qǐyè yīcì xiāohào dàliàng diànlì de qíngkuàng, jíshǐ zhǐshì hěn duǎn de yīduàn shíjiān. Zhùzhái kèhù tōngcháng bú fù qián.

Yánjiū fāxiàn, àn xū shōufèi kěyǐ zhàn chōngdiàn zhàn diànlì chéngběn de 90%.

Zhèxiē fèiyòng kěnéng xiāngchà hěn dà, bìngqiě shì yóu yīcì xiāohào dàliàng néngliàng chùfā de, jíshǐ shì yī liàng diàndòng qìchē yě xūyào kuàisù chōngdiàn.

Xiāoshòu liàng dà de língshòu shāng kěyǐ jiāng zhèxiē chéngběn zhuǎnjià gěi kèhù, ér bù huì ràng tāmen gǎndào shōufèi chéngběn míngxiǎn zēngjiā.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Zǒngbù wèiyú ài hé huá zhōu de Kum and Go de shāngyè ránliào jīnglǐ Jacob Maass biǎoshì, zì 2008 nián ānzhuāng dì yīgè chōngdiàn qì yǐlái, zhè jiā biànlì diàn zài fàngzhì diàndòng qìchē chōngdiàn qì de wèizhì shàng biàn dé gèngjiā jǐnshèn hé zhànlüè.

2017 Nián, tā ānzhuāngle dì yī gè kuàisù chōngdiàn qì, kěyǐ gèng kuài dì wèi chēliàng chōngdiàn, dàn yóuyú hào diàn sùdù kuài, kěyǐ dài lái jù’é fèiyòng. Kum and Go zài qí 400 gè dìdiǎn zhōng de 35 gè shè yǒu chōngdiàn qì. Jíshǐ yǐ bài dēng chōngdiàn bǔzhù jīn yāoqiú de sùdù yùnxíng de dāngè chōngdiàn qì yě kěnéng dǎozhì gāo é fèiyòng.

Maass biǎoshì,Kum and Go duì rúhé zài diàndòng qìchē chōngdiàn qíjiān ràng rénmen xià chē bìng jìnrù qí biànlì diàn hěn gǎn xìngqù.

Xiàng Kum and Go zhèyàng de qǐyè yīkào tāmen de rányóu bèng lái xīyǐn zài tāmen de shāngdiàn gòuwù de gùkè. Jù hángyè màoyì zǔzhī chēng, pèibèi rányóu bèng de biànlì diàn zhàn měiguó gòumǎi rányóu de 80%.

Dànshì, jǐnguǎn yǒu zhème duō shōurù, zhēnzhèng de qián háishì zài gùkè zǒu jìn biànlì diàn jìnxíng éwài gòumǎi shí. Dà duōshù lìrùn bùshì láizì ránliào, ér shì láizì biànlì diàn de xiāoshòu.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Yīxiē diànqìhuà zhuānjiā biǎoshì, biànlì diàn kěyǐ zhuā zhù jùdà de jīyù. Wèi diàndòng qìchē chōngdiàn de gùkè bìxū tíngliú gèng cháng shíjiān, yīncǐ tāmen kěnéng gèng yǒu kěnénggòumǎi shípǐn hé qítā shāngpǐn.

Dàn chōngdiàn qì wú lì kě tú de fēngxiǎn kěnéng huì jiǎnhuǎn kuàisù chōngdiàn qì de jiànshè hé diàndòng qìchē de cǎiyòng.

Néngyuán bù fāyán rén lā mǔ qí shǐmìsī gàosù CNN Business, kěyǐ tōngguò xiànchǎng diànchí cúnchú, tàiyángnéng fādiàn, néngyuán guǎnlǐ cèlüè hé jiānguǎn fāngfǎ děng jiějué fāng’àn lái jiǎnqīng xūqiú fèiyòng.

Yīxiē zhōu hé gōngyòng shìyè gōngsī yǐjīng cǎiqǔ cuòshī jiàngdī fèiyòng, yīncǐ chōngdiàn qì de ānzhuāng bù huì shòudào zǔ’ài.

Niǔyuē de gōngyòng shìyè jiānguǎn jīgòu shàng gè yuè tíyì, gāi zhōu de gōngyòng shìyè gōngsī yīnggāi wèi jǐnshèn shǐyòng de gōnggòng diàndòng qìchē chōngdiàn qì tígōng jiào dī de fèi lǜ. Shǐyòng de chōngdiàn qì yuè duō, zhèxiē fèiyòng jiāng zhújiàn zēngjiā.

Jù bāngzhù qǐyè shèzhì chōngdiàn qì de Chargepoint chēng, qìjīn wéizhǐ, yǐ yǒu 36 gè zhōu jiějué huò kāishǐ jiějué àn xū shōufèi wèntí.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Mùqián,Kum and Go děng biànlì diàn zài xǔduō zhōu miàn lín zhāo shù qiān měiyuán de àn xū shōufèi fēngxiǎn, jùtǐ qǔjué yú kèhù rúhé shǐyòng tāmen de chōngdiàn qì.

Duìyú yǒngyǒu dàliàng kèhù de diàndòng qìchē chōngdiàn qì yùnyíng shāng lái shuō, zhèxiē fèiyòng kěnéng bù nàme zhòngyào. Tāmen kěyǐ jūnyún dì fēnbù zài dàliàng kèhù zhōng.

Dàn duìyú diàndòng qìchē pǔjí lǜ jiào dī dì dìqū de qǐyè lái shuō, zhèxiē fèiyòng guòyú fánzhòng, wúfǎ zhuǎnjià gěi bù yuàn zhīfù éwài fèiyòng lái wéi qí chēliàng chōngdiàn de kèhù.

“Suīrán diàndòng qìchē de cǎiyòng lǜ hěn dī, dàn lìyòng lǜ yě huì hěn dī, diànlì chéngběn yě huì hěn gāo,” míngnísūdá zhōu shì xǔduō jiàng àn xū shōufèi shì wéi tiǎozhàn de zhōu zhī yī, zài qí diàndòng qìchē chōngdiàn jìhuà zhōng jǐnggào shuō.

Mǎ sī shuō,Kum and Go xiànzài yǔ gōngyòng shìyè gōngsī hézuò, yǐ quèbǎo tāmen nénggòu fùdān dé qǐ zhèxiē fèiyòng. Yǒuxiē tígōng diàndòng qìchē chōngdiàn de tèjià.

Mǎ sī gàosù CNN Business:“Tāmen jiāng tāmen tuīdǎo zài dì, wǒmen bù huì shīqù wǒmen yǒngyǒu de yīqiè, huòzhě wǒmen zhèngzài zhìzào de yīqiè zhǐshì wèile zài xiànchǎng ānzhuāng yī gè EV chōngdiàn qì.”

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Biànlì diàn kěyǐ chángshì tōngguò zài chōngdiàn qì shàng ānzhuāng bèiyòng diànchí lái jiějué àn xū shōufèi wèntí. Bèiyòng diànchí jiāng shǐ biànlì diàn néng gòu zài yītiān zhōng huǎnmàn de xiāohào diànlì.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tiễn của bài giảng khóa Học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ chia sẻ thêm với các bạn trong phần bên dưới nhé.

Các trạm xăng với các cửa hàng tiện lợi dường như là một địa điểm hiển nhiên cho các bộ sạc xe điện. Người lái xe có thể lấy đồ uống hoặc đồ ăn nhẹ trong khi chờ xe tính tiền.

Nhưng mặc dù có nguồn vốn liên bang sẵn có để chế tạo bộ sạc EV, nhiều cửa hàng vẫn không chịu thua. Nguyên nhân? Phí tiện ích điện cao trên các trạm sạc khiến chúng không hấp dẫn – và không có lợi – đối với các chủ cửa hàng tiện lợi.

Dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng đang cung cấp 7,5 tỷ đô la để giúp trả tiền cho bộ sạc xe điện có thể giúp thay thế dần các máy bơm xăng.

Nhưng mức phí cao ngất ngưởng kết hợp với sự cạnh tranh từ các tiện ích và sự hấp thụ xe điện không đáng kể đã làm giảm sự quan tâm của các cửa hàng tiện lợi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu này.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Theo Jigar Shah, Giám đốc Dịch vụ Năng lượng tại Electrify America, công ty vận hành mạng lưới sạc công cộng lớn nhất ở Mỹ, việc sạc bốn xe cùng một lúc tại một trạm có thể khiến nhà điều hành mất 250.000 USD một năm.

Các tiện ích điện, có hoạt động và phí khác nhau giữa các tiểu bang, tính phí theo yêu cầu, áp dụng khi các doanh nghiệp sử dụng nhiều điện cùng một lúc, ngay cả khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khách hàng dân cư thường không trả tiền cho họ.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phí theo yêu cầu có thể chiếm 90% chi phí điện của một trạm sạc.

Các khoản phí này có thể khác nhau rất nhiều và được kích hoạt bằng cách sử dụng nhiều năng lượng cùng một lúc, được yêu cầu để sạc nhanh ngay cả một chiếc xe điện duy nhất.

Các nhà bán lẻ có số lượng hàng bán cao có thể chuyển những chi phí này cho khách hàng mà họ không cảm thấy chi phí tính phí tăng lên rõ rệt.

Jacob Maass, giám đốc nhiên liệu thương mại tại Kum and Go có trụ sở tại Iowa, cho biết cửa hàng tiện lợi đã trở nên cẩn thận và chiến lược hơn về nơi đặt bộ sạc xe điện kể từ khi lắp bộ sạc đầu tiên vào năm 2008.

Vào năm 2017, hãng đã lắp đặt bộ sạc nhanh đầu tiên, giúp sạc xe nhanh hơn nhưng có thể mang lại những khoản phí khổng lồ do nó ngốn điện quá nhanh. Kum and Go có bộ sạc tại 35 trong số 400 địa điểm. Ngay cả một bộ sạc duy nhất hoạt động ở tốc độ theo yêu cầu của các khoản hỗ trợ sạc Biden cũng có thể dẫn đến các khoản phí lớn.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Maass cho biết Kum và Go quan tâm đến việc làm thế nào để mọi người ra khỏi ô tô của họ trong quá trình sạc xe điện và vào các cửa hàng tiện lợi của nó.

Các doanh nghiệp như Kum và Go phụ thuộc vào máy bơm nhiên liệu của họ để thu hút khách hàng mua hàng tại cửa hàng của họ. Theo nhóm thương mại công nghiệp Mỹ, các cửa hàng tiện lợi có máy bơm nhiên liệu chiếm 80% lượng nhiên liệu mua ở Mỹ.

Nhưng bất chấp tất cả doanh thu đó, tiền thật vẫn nằm khi khách hàng bước vào cửa hàng tiện lợi để mua thêm. Phần lớn lợi nhuận không đến từ nhiên liệu, mà là doanh thu từ cửa hàng tiện lợi.

Một số chuyên gia điện khí cho rằng các cửa hàng tiện lợi có thể nắm bắt cơ hội lớn. Khách hàng sạc xe điện phải gắn bó lâu hơn, vì vậy họ có thể có nhiều khả năng mua thực phẩm và hàng hóa khác.

Tuy nhiên, rủi ro do bộ sạc không có lãi có thể làm chậm quá trình phát triển bộ sạc nhanh và việc áp dụng xe điện.

Ramzey Smith, phát ngôn viên của Bộ Năng lượng, nói với CNN Business rằng phí nhu cầu có thể được giảm thiểu thông qua các giải pháp như lưu trữ pin tại chỗ, sản xuất năng lượng mặt trời, chiến lược quản lý năng lượng và các phương pháp điều tiết.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Một số tiểu bang và tiện ích đã thực hiện các bước để giảm phí để việc lắp đặt bộ sạc không bị cản trở.

Cơ quan quản lý tiện ích của New York vào tháng trước đã đề xuất rằng các tiện ích của tiểu bang nên cung cấp mức giá thấp hơn cho bộ sạc EV công cộng được sử dụng ít. Các khoản phí này sẽ tăng dần khi sử dụng nhiều bộ sạc hơn.

Cho đến nay, 36 tiểu bang đã giải quyết hoặc bắt đầu giải quyết các khoản phí theo yêu cầu, theo Chargepoint, điều này giúp các doanh nghiệp thiết lập bộ sạc.

Hiện tại, các cửa hàng tiện lợi như Kum và Go có nguy cơ bị tính phí theo yêu cầu hàng nghìn đô la ở nhiều bang, tùy thuộc vào cách khách hàng sử dụng bộ sạc của họ.

Đối với các nhà khai thác bộ sạc EV có lượng khách hàng lớn, các khoản phí này có thể ít đáng kể hơn. Chúng có thể được trải đều trong một nhóm lớn khách hàng.

Nhưng đối với các doanh nghiệp ở những khu vực ít sử dụng xe điện, phí quá cao để chuyển sang một khách hàng không muốn trả thêm tiền để sạc xe của họ.

Minnesota, một trong nhiều bang nhận định phí theo nhu cầu là một thách thức, đã cảnh báo trong kế hoạch sạc xe điện của mình: “Mặc dù mức độ sử dụng xe điện thấp nhưng việc sử dụng cũng sẽ thấp và chi phí điện sẽ cao.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Maass nói rằng Kum và Go hiện làm việc với các công ty tiện ích để đảm bảo rằng họ sẽ có đủ khả năng chi trả mức phí. Một số cung cấp mức giá đặc biệt cho sạc xe điện.

Maass nói với CNN Business: “Họ đánh gục họ đến nơi mà chúng tôi không mất tất cả những gì chúng tôi có hoặc mọi thứ chúng tôi đang làm chỉ để có bộ sạc EV tại chỗ”.

Các cửa hàng tiện lợi có thể cố gắng giải quyết vấn đề sạc pin theo yêu cầu bằng cách lắp pin dự phòng vào bộ sạc của họ. Việc dự phòng pin sẽ cho phép các cửa hàng tiện lợi tiêu thụ năng lượng từ từ trong suốt cả ngày.

Vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung kế toán và bổ sung thêm được hàng loạt từ vựng tiếng Trung kế toán chuyên ngành thuật ngữ thông dụng rồi.

Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng lớp Học kế toán tiếng Trung bài 4 hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên vào ngày mai nhé, thân ái chào tạm biệt các bạn.

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũhttp://hoctiengtrungonline.com
Tác giả Nguyễn Minh Vũ là nhân vật huyền thoại được người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ và khâm phục bởi tài năng xuất chúng cùng với một tâm hồn thiện lương đã đem đến cho cộng đồng dân tiếng Trung vô số nguồn tài liệu học tiếng Trung quý giá, trong đó đặc biệt phải kể đến kho tàng video livestream của Thầy Vũ lên đến hàng TB dung lượng ổ cứng được lưu trữ trên youtube facebook telegram và đồng thời cũng được lưu trữ trong hệ thống ổ cứng của máy chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội (Ngã Tư Sở - Royal City). Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy liên hệ ngay Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber) hoặc Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram) nhé.
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.