Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34
HomeHọc tiếng Trung onlineBài giảng trực tuyếnLuyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1

Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1

5/5 - (9 bình chọn)

Lớp Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ livestream

Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế chuyên ngành kế toán thuế kiểm toán.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp

Video Thầy Vũ livestream trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com chuyên đào tạo kế toán tiếng Trung kiểm toán thuế theo bộ giáo trình chuyên sâu của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung online này Thầy Vũ hướng dẫn các bạn một số từ vựng tiếng Trung kế toán thông dụng được ứng dụng trong công việc thực tế như thế nào. Các bạn hãy chú ý xem thật kỹ video bài giảng bên dưới này nhé.

Các bạn xem video Thầy Vũ livestream lớp Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 mà chưa hiểu bài ở chỗ nào thì cần nhanh chóng trao đổi ngay với Thầy Vũ trong forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Các bạn học viên hãy ôn tập lại kiến thức từ bài giảng hôm trước nhé, bài học kế toán tiếng Trung online cơ bản Thầy Vũ livestream từ bài giảng 1 đến bài giảng 4 trong link bên dưới.

Học kế toán tiếng Trung bài 1

Học kế toán tiếng Trung bài 2

Học kế toán tiếng Trung bài 3

Học kế toán tiếng Trung bài 4

Các bạn xem Thầy Vũ livestream giảng bài đến đâu mà chưa hiểu bài chỗ nào thì hãy mạnh dạn giơ tay phát biểu trên lớp nhé. Hoặc là các bạn đăng ngay câu hỏi hóc búa vào trong chuyên mục hỏi đáp của forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Tất cả câu hỏi mà các bạn học viên đưa ra trong forum diễn đàn tiêng Trung ChineMaster đều được đội ngũ giáo viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn hỗ trợ nhiệt tình mà hoàn toàn miễn phí.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Các bạn cập nhập thêm thông tin chi tiết mới nhất về khóa học tiếng Trung thương mại online xuất nhập khẩu, lớp tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao và lớp học tiếng Trung thương mại đàm phán trong link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại

Các bạn học viên chưa biết tải sogou pinyin download bộ gõ tiếng Trung về máy tính như thế nào thì hãy xem ngay Thầy Vũ hướng dẫn trong link download sogou bên dưới nhé.

Download sogou

Download bộ gõ tiếng Trung

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Các chương trình đào tạo trực tuyến uy tín chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ liên tục khai giảng thêm các lớp mới để đáp ứng thêm được ngày càng nhiều nhu cầu học tiếng Trung online cơ bản nâng cao của người dân Việt Nam trên khắp Tổ Quốc.

Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay chuyên đề Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ thiết kế bài tập nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung kế toán và biên phiên dịch tiếng Trung kế toán thuế kiểm toán.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

基础设施法案将联邦资金发送给各州,这些州可以通过向想要安装充电器的实体提供赠款来奖励它。

但这些拨款申请者,可能是企业、市政府或非营利组织,必须为充电器提供 20% 的资金。

据能源部的史密斯称,联邦资金可用于支付电池费用。

一些充电器运营商已经转向电池。 Electrify America 已在其 140 多个快速充电站安装了电池存储装置。

但据为亚马逊等公司安装充电器的西门子公司电动汽车工作负责人约翰·德博尔(John DeBoer)表示,备用电池可以使充电站的成本高出数倍。

一些便利店也担心来自公用事业的直接竞争。

今年早些时候在国会山为全国便利店协会作证的 Sheetz 高管 Trevor Walter 警告说,“受监管的公用事业公司利用其垄断地位来获得对私营企业的竞争优势的威胁。”

许多公用事业公司实际上垄断了他们的市场,因为进入他们的市场的成本高得离谱。

他们的核心业务缺乏竞争,这使他们比可能在充电器上与之竞争的大多数私营公司更具优势。

如果公用事业公司正在建造自己的电动汽车充电器,他们也可能没有任何动机来调整他们的需求费用。大多数公用事业公司都没有建造电动汽车充电器,但有些已经开始建造。

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

在明尼苏达州运营的公用事业公司 Xcel 表示,它计划在该州建造数百个充电器。 Xcel 拒绝就此事置评。

Georgia Power 也在投资电动汽车充电。它已将其投资描述为对其他业务的补充。它声称充电器主要位于不太可能看到私人投资的地方。

“如果 Georgia Power 或 Xcel 或 Dominion [Power] 在街上以一半的价格做同样的事情,那么任何私营企业都不会冒着购买、安装、维护和运营电动汽车充电站的风险或现实,”代表企业的 Charge Ahead Partnership 发言人 Ryan McKinnon 说。

以生产苹果 iPhone 而闻名的台湾公司富士康最近在台北的一次活动中展示了两款新的电动汽车,该公司扩大了其在汽车领域的计划,就像它已经在手机领域所做的那样。

据路透社报道,该公司的正式名称为鸿海科技集团,但更为人所知的是富士康,该公司希望到 2025 年生产全球 5% 的电动汽车,董事长刘永威在活动中表示。他说,他的最终目标是有朝一日接近公司在计算机和智能手机制造领域的 40% 到 45% 的份额。

富士康没有计划以自己的名义销售汽车,就像它不销售富士康智能手机一样。相反,它想为其他公司制造汽车,就像欧洲的麦格纳斯太尔为梅赛德斯、宝马和捷豹等汽车制造商制造一些汽车一样。

它推出的汽车旨在展示富士康的开发和制造能力。

在美国,富士康最近开始在俄亥俄州洛兹敦的一家工厂生产电动皮卡,该工厂曾经为通用汽车生产小型汽车。

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

通用汽车在 2019 年将该工厂卖给了一家计划生产电动皮卡的初创公司 Lordstown Motors。今年早些时候,Lordstown Motors 将该工厂卖给了富士康,而富士康反过来同意在那里建造 Lordstown 的电动皮卡 Endurance。

Lordstown Motors 宣布于 9 月 29 日开始生产,预计将于今年晚些时候开始向客户交付。

富士康还与 Fisker Inc. 达成协议,在 Lordstown 建造一辆 Fisker 称为 Pear 的小型廉价汽车。

另一家总部位于加州的初创公司 Indi EV 也已同意让富士康在那里制造其汽车 Indi One。

除了公路用汽车,富士康还同意在工厂生产电动农用拖拉机 Monarch MK-V。

目前尚不清楚富士康自己的工程有多少,或者将在这些汽车中使用多少。

Fisker 的一位发言人表示,Pear 可能有一些富士康组件或软件,但主要是 CEO Henrik Fisker 自己的设计。

一位发言人表示,Lordstown Endurance 皮卡没有来自富士康的组件,但两家公司已同意在未来基于富士康工程的车辆上进行合作。

富士康已经准备好在其本国生产一辆电动汽车。

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

据富士康称,Model C 将作为 Luxgen N7 在那里出售,预计将于明年下半年开始交付。

Luxgen 的母公司裕隆集团和富士康于 2021 年成立了一家名为 Foxtron 的合资企业,以开发和制造电动汽车。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung kế toán, bài tập luyện dịch tiếng Trung kiểm toán thuế và một số bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu ứng dụng thực tế và các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK sơ trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp của bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 các bạn xem bên dưới.

Jīchǔ shèshī fǎ’àn jiāng liánbāng zījīn fǎ sòng gěi gèzhōu, zhèxiē zhōu kěyǐ tōngguò xiàng xiǎng yào ānzhuāng chōngdiàn qì de shítǐ tígōng zèng kuǎn lái jiǎnglì tā.

Dàn zhèxiē bōkuǎn shēnqǐng zhě, kěnéng shì qǐyè, shì zhèngfǔ huò fēi yínglì zǔzhī, bìxū wèi chōngdiàn qì tígōng 20% de zījīn.

Jù néngyuán bù de shǐmìsī chēng, liánbāng zījīn kěyòng yú zhīfù diànchí fèiyòng.

Yīxiē chōngdiàn qì yùnyíng shāng yǐjīng zhuǎnxiàng diànchí. Electrify America yǐ zài qí 140 duō gè kuàisù chōngdiàn zhàn ānzhuāngle diànchí cúnchú zhuāngzhì.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Dàn jù wéi yàmǎxùn děng gōngsī ānzhuāng chōngdiàn qì de xī mén zǐ gōngsī diàndòng qìchē gōngzuò fùzé rén yuēhàn·dé bó ěr (John DeBoer) biǎoshì, bèiyòng diànchí kěyǐ shǐ chōngdiàn zhàn de chéngběn gāo chū shù bèi.

Yīxiē biànlì diàn yě dānxīn láizì gōngyòng shìyè de zhíjiējìngzhēng.

Jīnnián zǎo xiē shíhòu zài guóhuì shān wèi quánguó biànlì diàn xiéhuì zuòzhèng de Sheetz gāo guǎn Trevor Walter jǐnggào shuō,“shòu jiānguǎn de gōngyòng shìyè gōngsī lìyòng qí lǒngduàn dìwèilái huòdé duì sīyíng qǐyè de jìngzhēng yōushì de wēixié.”

Xǔduō gōngyòng shìyè gōngsī shíjì shang lǒngduànle tāmen de shìchǎng, yīn wéi jìnrù tāmen de shìchǎng de chéngběn gāo dé lípǔ.

Tāmen de héxīn yèwù quēfá jìngzhēng, zhè shǐ tāmen bǐ kěnéng zài chōngdiàn qì shàng yǔ zhī jìngzhēng de dà duōshù sīyíng gōngsī gèng jù yōushì.

Rúguǒ gōngyòng shìyè gōngsī zhèngzài jiànzào zìjǐ de diàndòng qìchē chōngdiàn qì, tāmen yě kěnéng méiyǒu rènhé dòngjī lái tiáozhěng tāmen de xūqiú fèiyòng. Dà duōshù gōngyòng shìyè gōngsī dōu méiyǒu jiànzào diàndòng qìchē chōngdiàn qì, dàn yǒuxiē yǐjīng kāishǐ jiànzào.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Zài míngnísūdá zhōu yùnyíng de gōngyòng shìyè gōngsī Xcel biǎoshì, tā jìhuà zài gāi zhōu jiànzào shù bǎi gè chōngdiàn qì. Xcel jùjué jiùcǐ shì zhì píng.

Georgia Power yě zài tóuzī diàndòng qìchē chōngdiàn. Tā yǐ jiāng qí tóuzī miáoshù wèi duì qítā yèwù de bǔchōng. Tā shēngchēng chōngdiàn qì zhǔyào wèiyú bù tài kěnéng kàn dào sīrén tóuzī dì dìfāng.

“Rúguǒ Georgia Power huò Xcel huò Dominion [Power] zài jiē shàng yǐ yībàn de jiàgé zuò tóngyàng de shìqíng, nàme rènhé sīyíng qǐyè dōu bù huì màozhe gòumǎi, ānzhuāng, wéihù hé yùnyíng diàndòng qìchē chōngdiàn zhàn de fēngxiǎn huò xiànshí,” dàibiǎo qǐyè de Charge Ahead Partnership fāyán rén Ryan McKinnon shuō.

Yǐ shēngchǎn píngguǒ iPhone ér wénmíng de táiwān gōngsī fùshìkāng zuìjìn zài táiběi de yīcì huódòng zhōng zhǎnshìle liǎng kuǎn xīn de diàndòng qìchē, gāi gōngsī kuòdàle qí zài qìchē lǐngyù de jìhuà, jiù xiàng tā yǐjīng zài shǒujī lǐngyù suǒ zuò dì nàyàng.

Jù lùtòu shè bàodào, gāi gōngsī de zhèngshì míngchēng wèi hóng hǎi kējì jítuán, dàn gèng wéirén suǒ zhī de shì fùshìkāng, gāi gōngsī xīwàng dào 2025 nián shēngchǎn quánqiú 5% de diàndòng qìchē, dǒngshì zhǎng liúyǒngwēi zài huódòng zhōng biǎoshì. Tā shuō, tā de zuìzhōng mùbiāo shì yǒuzhāoyīrì jiē jìn gōngsī zài jìsuànjī hé zhìnéng shǒujī zhìzào lǐngyù de 40% dào 45% de fèn’é.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Fùshìkāng méiyǒu jìhuà yǐ zìjǐ de míngyì xiāoshòu qìchē, jiù xiàng tā bù xiāoshòu fùshìkāng zhìnéng shǒujī yīyàng. Xiāngfǎn, tā xiǎng wéi qítā gōngsī zhìzào qìchē, jiù xiàng ōuzhōu de mài gé nà sī tài ěr wèi méi sài dé sī, bǎomǎ hé jiébào děng qìchē zhìzào shāng zhìzào yīxiē qìchē yīyàng.

Tā tuīchū de qìchē zhǐ zài zhǎnshì fùshìkāng de kāifā hé zhìzào nénglì.

Zài měiguó, fùshìkāng zuìjìn kāishǐ zài éhài’é zhōu luò zī dūn de yījiā gōngchǎng shēngchǎn diàndòng píkǎ, gāi gōngchǎng céngjīng wèi tōngyòng qìchē shēngchǎn xiǎoxíng qìchē.

Tōngyòng qìchē zài 2019 nián jiāng gāi gōngchǎng mài gěile yījiā jìhuà shēngchǎn diàndòng píkǎ de chūchuàng gōngsī Lordstown Motors. Jīnnián zǎo xiē shíhòu,Lordstown Motors jiāng gāi gōngchǎng mài gěile fùshìkāng, ér fùshìkāng fǎn guòlái tóngyì zài nàlǐ jiànzào Lordstown de diàndòng píkǎ Endurance.

Lordstown Motors xuānbù yú 9 yuè 29 rì kāishǐ shēngchǎn, yùjì jiāng yú jīnnián wǎn xiē shíhòu kāishǐ xiàng kèhù jiāofù.

Fùshìkāng hái yǔ Fisker Inc. Dáchéng xiéyì, zài Lordstown jiànzào yī liàng Fisker chēng wèi Pear de xiǎoxíng liánjià qìchē.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Lìng yījiā zǒngbù wèiyú jiāzhōu de chūchuàng gōngsī Indi EV yě yǐ tóngyì ràng fùshìkāng zài nàlǐ zhìzào qí qìchē Indi One.

Chúle gōnglù yòng qìchē, fùshìkāng hái tóngyì zài gōngchǎng shēngchǎn diàndòng nóngyòng tuōlājī Monarch MK-V.

Mùqián shàng bù qīngchǔ fùshìkāng zìjǐ de gōngchéng yǒu duōshǎo, huòzhě jiàng zài zhèxiē qìchē zhōng shǐyòng duōshǎo.

Fisker de yī wèi fāyán rén biǎoshì,Pear kěnéng yǒu yīxiē fùshìkāng zǔjiàn huò ruǎnjiàn, dàn zhǔyào shi CEO Henrik Fisker zìjǐ de shèjì.

Yī wèi fāyán rén biǎoshì,Lordstown Endurance píkǎ méiyǒu láizì fùshìkāng de zǔjiàn, dàn liǎng jiā gōngsī yǐ tóngyì zài wèi lái jīyú fùshìkāng gōngchéng de chēliàng shàng jìnxíng hézuò.

Fùshìkāng yǐjīng zhǔnbèi hǎo zài qí běnguó shēngchǎn yī liàng diàndòng qìchē.

Jù fùshìkāng chēng,Model C jiāng zuòwéi Luxgen N7 zài nàlǐ chūshòu, yùjì jiāng yú míngnián xia bànnián kāishǐ jiāofù.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Luxgen de mǔ gōngsī yùlóng jítuán hé fùshìkāng yú 2021 nián cheng lì le yījiā míng wèi Foxtron de hézī qǐyè, yǐ kāifā hé zhìzào diàndòng qìchē.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế bài tập cho lớp Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 các bạn xem chi tiết bên dưới và tham khảo nhé.

Dự luật cơ sở hạ tầng gửi tiền liên bang đến các tiểu bang, những người có thể trao nó thông qua các khoản tài trợ cho các tổ chức muốn lắp đặt bộ sạc điện.

Nhưng những người nộp đơn xin tài trợ này, có thể là doanh nghiệp, chính quyền thành phố hoặc tổ chức phi lợi nhuận, sẽ phải cung cấp 20% quỹ cho bộ sạc.

Theo Bộ Năng lượng Smith, các quỹ liên bang có thể được sử dụng để trang trải cho pin.

Một số nhà khai thác bộ sạc đã chuyển sang sử dụng pin. Electrify America đã lắp đặt bộ lưu trữ pin tại hơn 140 trạm sạc nhanh của mình.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, theo John DeBoer, người đứng đầu các nỗ lực di chuyển bằng điện tại Siemens, công ty lắp đặt bộ sạc cho các công ty như Amazon, thì việc sạc pin dự phòng có thể khiến một trạm sạc đắt gấp vài lần.

Một số cửa hàng tiện lợi cũng lo ngại về sự cạnh tranh trực tiếp từ các tiện ích.

Trevor Walter, một giám đốc điều hành của Sheetz làm chứng cho Hiệp hội các cửa hàng tiện lợi quốc gia trên Đồi Capitol vào đầu năm nay, đã cảnh báo về “mối đe dọa của các tiện ích được quản lý sử dụng vị thế độc quyền của họ để đạt được lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp tư nhân”.

Nhiều tiện ích thực sự có độc quyền trên thị trường của họ, vì chi phí để gia nhập thị trường của họ cao đến mức cắt cổ.

Sự thiếu cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của họ mang lại cho họ lợi thế so với hầu hết các công ty tư nhân mà họ có thể cạnh tranh về bộ sạc điện.

Các tiện ích cũng có thể không có bất kỳ động cơ nào để điều chỉnh mức phí theo yêu cầu của họ nếu họ đang chế tạo bộ sạc xe điện của riêng mình. Hầu hết các tiện ích không sản xuất bộ sạc cho xe điện, nhưng một số đã bắt đầu làm như vậy.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Xcel, một công ty tiện ích hoạt động ở Minnesota, cho biết họ có kế hoạch xây dựng hàng trăm bộ sạc tại bang này. Xcel từ chối bình luận cho câu chuyện này.

Georgia Power cũng đang đầu tư vào sạc xe điện. Nó đã đặc trưng đầu tư của mình là bổ sung cho các doanh nghiệp khác. Nó đã tuyên bố rằng các bộ sạc chủ yếu ở những nơi không có khả năng được đầu tư tư nhân.

“Không một doanh nghiệp tư nhân nào mạo hiểm hàng nghìn đô la mua và lắp đặt, bảo trì và vận hành các trạm sạc EV nếu có rủi ro hoặc thực tế là Georgia Power hoặc Xcel hoặc Dominion [Power] đang làm điều tương tự trên đường phố với giá chỉ bằng một nửa ”Ryan McKinnon, phát ngôn viên của Charge Ahead Partnership, đại diện cho các doanh nghiệp, cho biết.

Foxconn, công ty Đài Loan nổi tiếng với việc sản xuất iPhone của Apple, gần đây đã giới thiệu hai chiếc xe điện mới tại một sự kiện ở Đài Bắc khi công ty mở rộng kế hoạch làm cho ô tô những gì họ đã làm cho điện thoại.

Theo Reuters, công ty, tên chính thức là Hon Hai Technology Group, nhưng được biết đến với tên Foxconn, hy vọng sẽ sản xuất 5% ô tô điện trên thế giới vào năm 2025, chủ tịch Liu Young-way cho biết tại sự kiện này. Ông nói, mục tiêu cuối cùng của ông là một ngày nào đó đạt được 40% đến 45% thị phần mà công ty có trong lĩnh vực sản xuất máy tính và điện thoại thông minh.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Foxconn không có kế hoạch bán ô tô dưới tên riêng của mình, cũng như nó không bán điện thoại thông minh Foxconn. Thay vào đó, họ muốn chế tạo ô tô cho các công ty khác giống như cách mà Magna Steyr của Europe chế tạo một số phương tiện cho các nhà sản xuất ô tô như Mercedes, BMW và Jaguar.

Những chiếc xe mà hãng trình làng nhằm thể hiện khả năng phát triển và sản xuất của Foxconn.

Tại Hoa Kỳ, Foxconn gần đây đã bắt đầu sản xuất xe bán tải chạy điện tại Lordstown, Ohio, nhà máy từng sản xuất xe nhỏ cho General Motors.

GM đã bán nhà máy cho Lordstown Motors, một công ty khởi nghiệp với kế hoạch sản xuất xe bán tải chạy điện, vào năm 2019. Lordstown Motors đã bán nhà máy cho Foxconn vào đầu năm nay trong khi Foxconn, đến lượt mình, đồng ý chế tạo xe bán tải điện của Lordstown, chiếc Endurance, ở đó.

Lordstown Motors thông báo bắt đầu sản xuất vào ngày 29 tháng 9, với việc giao hàng cho khách hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Foxconn cũng đã thỏa thuận với Fisker Inc. để chế tạo một chiếc xe nhỏ, giá cả phải chăng mà Fisker gọi là Pear tại Lordstown.

Một công ty khởi nghiệp khác có trụ sở tại California, Indi EV, cũng đã đồng ý để Foxconn chế tạo chiếc xe của mình, Indi One, tại đó.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Ngoài ô tô chạy trên đường, Foxconn cũng đã đồng ý chế tạo một máy kéo nông nghiệp chạy điện, Monarch MK-V, tại nhà máy.

Không rõ số lượng, nếu có, kỹ thuật của Foxconn đang hoặc sẽ có trong bất kỳ chiếc xe nào trong số đó.

Một phát ngôn viên của Fisker cho biết Pear có thể có một số thành phần hoặc phần mềm Foxconn nhưng phần lớn sẽ là thiết kế riêng của Giám đốc điều hành Henrik Fisker.

Người phát ngôn cho biết chiếc bán tải Lordstown Endurance không có linh kiện từ Foxconn, nhưng hai công ty đã đồng ý làm việc cùng nhau trên các phương tiện tương lai dựa trên kỹ thuật của Foxconn.

Foxconn đã có sẵn một chiếc EV để sản xuất tại quê nhà.

Theo Foxconn, Model C sẽ được bán với tên Luxgen N7, với việc giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm sau.

Công ty mẹ của Luxgen, Tập đoàn Yulon và Foxconn đã thành lập một liên doanh có tên là Foxtron vào năm 2021 để phát triển và sản xuất xe điện.

Vậy là vừa rồi chúng ta đã được trang bị thêm một loạt từ vựng tiếng Trung kế toán và các từ vựng chuyên ngành kế toán kiểm toán thuế của bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 rồi.

Lớp luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Các bạn còn thêm câu hỏi nào nữa thì hãy đăng lên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Bây giờ Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung Kế toán bài 1 này tai đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũhttp://hoctiengtrungonline.com
Tác giả Nguyễn Minh Vũ là nhân vật huyền thoại được người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ và khâm phục bởi tài năng xuất chúng cùng với một tâm hồn thiện lương đã đem đến cho cộng đồng dân tiếng Trung vô số nguồn tài liệu học tiếng Trung quý giá, trong đó đặc biệt phải kể đến kho tàng video livestream của Thầy Vũ lên đến hàng TB dung lượng ổ cứng được lưu trữ trên youtube facebook telegram và đồng thời cũng được lưu trữ trong hệ thống ổ cứng của máy chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội (Ngã Tư Sở - Royal City). Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy liên hệ ngay Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber) hoặc Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram) nhé.
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.