Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34

Học kế toán tiếng Trung bài 3

5/5 - (4 bình chọn)

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ

Học kế toán tiếng Trung bài 3 tiếp tục chương trình đào tạo và giảng dạy trực tuyến cực kỳ uy tín chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website hoctiengtrungonline.com chuyên học tiếng Trung online miễn phí thuộc HỆ SINH THÁI của trung tâm tiếng Trung giao tiếp online chinemaster.com Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram theo bộ sách giáo trình tiếng Trung kế toán ChineMaster độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Video bài giảng khóa Học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ lên sóng livestream đào tạo trực tuyến lớp tiếng Trung kế toán kiểm toán thuế cùng với hàng loạt từ vựng kế toán tiếng Trung được trích xuất từ nguồn giáo án giảng dạy do ThS Nguyễn Minh Vũ thiết kế chuyên biệt với phương pháp đào tạo cực kỳ bài bản.

Trong video bài giảng này Thầy Vũ tiếp tục đưa ra thêm nhiều kiến thức mới về ngữ pháp tiếng Trung kế toán và từ vựng tiếng Trung kế toán để hỗ trợ các bạn học viên phục vụ nhu cầu công việc hàng ngày.

Trước khi học sang bài 3 thì các bạn hãy khẩn trương ôn tập lại kiến thức bài giảng 1 và bài giảng 2 trong link bên dưới nhé.

Học kế toán tiếng Trung bài 1

Học kế toán tiếng Trung bài 2

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Các bạn học viên xem video Thầy Vũ livestream trên lớp mà chưa hiểu bài ở bất kỳ chỗ nào thì hãy mau chóng trao đổi trực tuyến ngay với Thầy Vũ trên forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Bạn nào chưa biết cách tải sogou pinyin bộ gõ tiếng Trung về máy tính thì download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính trong link bên dưới nhé.

Download sogou

Download bộ gõ tiếng Trung

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Khóa đào tạo trực tuyến tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao của Thầy Vũ liên tục khai giảng thêm các lớp mới, các bạn xem chi tiết cách đăng ký ở ngay link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung thương mại

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Các bạn nên tranh thủ thời gian bổ sung thêm nhiều từ vựng tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu để hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu công việc kế toán kiểm toán thuế tiếng Trung nhé.

Từ vựng tiếng Trung thương mại

Bạn nào muốn tham gia khóa đào tạo bài bản chuyên sâu của ThS Nguyễn Minh Vũ thì hãy đăng ký ngay khóa học tiếng Trung online uy tín chất lượng TOP 1 Việt Nam trong link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay chuyên đề luyện tập kỹ năng dịch thuật tiếng Trung kế toán chuyên ngành. Các bạn hãy làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế bên dưới nhé.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

英国首相利兹特拉斯周一为她有争议的小型预算道歉,该预算令该国货币崩盘、金融市场动荡,并导致她解雇了她的财政部长和最亲密的政治盟友。

在接受 BBC 独家采访时,特拉斯坚称她将带领她的保守党参加下届大选,尽管自 9 月下旬公布小额预算以来,她的政府面临着来自投资者和党员的巨大压力。

该计划提出了无资金的减税、巨额政府借款以及免除能源公司的暴利税,导致英镑兑美元汇率跌至数十年来的最低水平。

“我确实想承担责任,并对所犯的错误表示歉意。我想采取行动帮助人们处理能源账单以解决高税收问题,但我们走得太远太快了,”特拉斯告诉 BBC 的克里斯梅森。

“我任命了一位新总理,制定了恢复经济稳定的新战略。”

上周五,特拉斯用杰里米·亨特(Jeremy Hunt)取代了财政大臣夸西·克瓦滕(Kwasi Kwarteng),杰里米·亨特(Jeremy Hunt)曾两次担任领导职务。

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

此后,亨特推翻了她许多最重要的领导竞选承诺。上任仅四天,他就表示将撤销其前任三周前宣布的“几乎所有”税收措施。他说,惊人的逆转将筹集 320 亿英镑(360 亿美元)。

从 2023 年 4 月起降低基本所得税率的提议已“无限期”推迟。尽管政府已表示将在今年冬天仍然保证家庭和企业的能源价格,但不会承诺在明年春天之后限制价格。

“没有政府可以控制市场,但每个政府都可以确定公共财政的可持续性,”亨特说。 “英国将永远付出代价。”

最近几周市场有所稳定,尽管只是在英格兰银行进行重大干预之后,泄露了有关小型预算将被放弃的谣言,并且有报道——事实证明——Kwarteng 将被解雇。

这些举动等于破坏了特拉斯的旗舰“增长计划”,并使她处于危险的政治地位。

反对党工党表示,亨特的声明强调了政府如何让普通人的生活变得更加艰难,因为最近几周抵押贷款利率和其他借贷成本飙升。

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

“不过,我们必须确保经济稳定,这是我作为首相的首要任务。我的行为是为了国家利益。我仍然致力于实现这一愿景,但我们将不得不以不同的方式实现这一目标,”在被问及她对英国的愿景是否“已死”后,特拉斯告诉 BBC。

特拉斯说,她仍然相信她在 9 月初为赢得保守党领导权而竞选的“高增长、低税收”模式——但她表示,她承认英国“目前面临着非常困难的情况”。

当被问及在任命一位“正在执行一项与你自己相距一百万英里的计划”的财政部长后,她是否是“名义上的总理”时,特拉斯回答说:“我知道我们必须采取行动保护经济稳定,这就是我任命杰里米·亨特的原因。”

“在过去的几天里,我一直在与总理密切合作,以确保我们制定了正确的一揽子计划,但如果我不以我的方式为国家利益行事,那将是完全不负责任的。 ,“ 她说。

特拉斯补充说,解雇她的“朋友”克瓦滕担任财政部长是“痛苦的”,但表示她坚持自己的决定。

她还为她的“错误”向她所在政党的立法者道歉,但表示她将“向前迈进”并专注于为英国提供服务。

根据宪法,下一次大选无需在 2025 年 1 月之前举行。

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

无法保证特拉斯能坚持这么久,尽管在短期内移除保守党的第四位领导人在短短六年多的时间里将是困难的,因为党的规则保护她在总理任期的第一年免受领导层挑战。

周一股市大幅上涨,这得益于大型银行的强劲收益以及英国取消有争议的减税计划的新计划松了一口气。

道琼斯指数上涨超过 550 点或 1.9%,并回升至 30,000 点以上。美国银行 (BAC)、纽约梅隆银行 (BK) 和嘉信理财 (SCHW) 的稳健业绩帮助提振了市场情绪。

标准普尔 500 指数飙升 2.7%,科技股纳斯达克指数上涨 3.4%。这是一个基础广泛的反弹,除了沃尔格林(WBA)之外,道琼斯指数的所有股票都走高。

所有 11 个市场板块均以上涨收盘。三个主要市场指数现在也在 10 月份上涨。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế kết hợp với bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK sơ trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp của bài giảng khóa Học kế toán tiếng Trung bài 3 các bạn xem bên dưới nhé.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Yīngguó shǒuxiàng lìzī tè lā sī zhōuyī wéi tā yǒu zhēngyì de xiǎoxíng yùsuàn dàoqiàn, gāi yùsuàn lìng gāi guó huòbì bēngpán, jīnróng shìchǎng dòngdàng, bìng dǎozhì tā jiěgùle tā de cáizhèng bùzhǎng hé zuì qīnmì de zhèngzhì méngyǒu.

Zài jiēshòu BBC dújiā cǎifǎng shí, tè lā sī jiān chēng tā jiāng dàilǐng tā de bǎoshǒu dǎng shēn jiā xià jiè dàxuǎn, jǐnguǎn zì 9 yuè xiàxún gōngbù xiǎo é yùsuàn yǐlái, tā de zhèngfǔ miànlínzhe láizì tóuzī zhě hé dǎngyuán de jùdà yālì.

Gāi jìhuà tí chū liǎo wú zījīn de jiǎn shuì, jù’é zhèngfǔ jièkuǎn yǐjí miǎnchú néngyuán gōngsī de bàolì shuì, dǎozhì yīngbàng duì měiyuán huìlǜ diē zhì shù shí niánlái de zuìdī shuǐpíng.

“Wǒ quèshí xiǎng chéngdān zérèn, bìng duì suǒ fàn de cuòwù biǎoshì qiànyì. Wǒ xiǎng cǎiqǔ xíngdòng bāngzhù rénmen chǔlǐ néngyuán zhàngdān yǐ jiějué gāo shuìshōu wèntí, dàn wǒmen zǒu dé tài yuǎn tài kuàile,” tè lā sī gàosù BBC de kè lǐsī méisēn.

“Wǒ rènmìngle yī wèi xīn zǒnglǐ, zhìdìngle huīfù jīngjì wěndìng de xīn zhànlüè.”

Shàng zhōu wǔ, tè lā sī yòng jié lǐ mǐ·hēng tè (Jeremy Hunt) qǔdàile cáizhèng dàchén kuā xī·kè wǎ téng (Kwasi Kwarteng), jié lǐ mǐ·hēng tè (Jeremy Hunt) céng liǎng cì dānrèn lǐngdǎo zhíwù.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Cǐhòu, hēng tè tuīfānle tā xǔduō zuì zhòngyào de lǐngdǎo jìngxuǎn chéngnuò. Shàngrèn jǐn sì tiān, tā jiù biǎoshì jiāng chèxiāo qí qiánrèn sān zhōu qián xuānbù de “jīhū suǒyǒu” shuìshōu cuòshī. Tā shuō, jīngrén de nìzhuǎn jiāng chóují 320 yì yīngbàng (360 yì měiyuán).

Cóng 2023 nián 4 yuè qǐ jiàngdī jīběn suǒdéshuì lǜ de tíyì yǐ “wúxiàn qí” tuīchí. Jǐnguǎn zhèngfǔ yǐ biǎoshì jiàng zài jīnnián dōngtiān réngrán bǎozhèng jiātíng hé qǐyè de néngyuán jiàgé, dàn bù huì chéngnuò zài míngnián chūntiān zhīhòu xiànzhì jiàgé.

“Méiyǒu zhèngfǔ kěyǐ kòngzhì shìchǎng, dàn měi gè zhèngfǔ dōu kěyǐ quèdìng gōnggòng cáizhèng de kě chíxù xìng,” hēng tè shuō. “Yīngguójiāng yǒngyuǎn fùchū dàijià.”

Zuìjìn jǐ zhōu shìchǎng yǒu suǒ wěndìng, jǐnguǎn zhǐshì zài yīnggélán yínháng jìnxíng zhòngdà gānyù zhīhòu, xièlòule yǒuguān xiǎoxíng yùsuàn jiāng bèi fàngqì de yáoyán, bìngqiě yǒu bàodào——shìshí zhèngmíng——Kwarteng jiāng bèi jiěgù.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Zhèxiē jǔdòng děngyú pòhuàile tè lā sī de qíjiàn “zēng cháng jìhuà”, bìng shǐ tā chǔyú wéixiǎn de zhèngzhì dìwèi.

Fǎnduìdǎng gōngdǎng biǎoshì, hēng tè de shēngmíng qiángdiàole zhèngfǔ rúhé ràng pǔtōng rén de shēnghuó biàn dé gèngjiā jiānnán, yīnwèi zuìjìn jǐ zhōu dǐyā dàikuǎn lìlǜ hé qítā jièdài chéngběn biāoshēng.

“Bùguò, wǒmen bìxū quèbǎo jīngjì wěndìng, zhè shì wǒ zuòwéi shǒuxiàng de shǒuyào rènwù. Wǒ de xíngwéi shì wèile guójiā lìyì. Wǒ réngrán zhìlì yú shíxiàn zhè yī yuànjǐng, dàn wǒmen jiāng bùdé bù yǐ bùtóng de fāngshì shíxiàn zhè yī mùbiāo,” zài bèi wèn jí tā duì yīngguó de yuànjǐng shìfǒu “yǐ sǐ” hòu, tè lā sī gàosù BBC.

Tè lā sī shuō, tā réngrán xiāngxìn tā zài 9 yuèchū wèi yíngdé bǎoshǒu dǎng lǐngdǎo quán ér jìngxuǎn de “gāo zēngzhǎng, dī shuìshōu” móshì——dàn tā biǎoshì, tā chéngrèn yīngguó “mùqián miànlínzhe fēicháng kùnnán de qíngkuàng”.

Dāng bèi wèn jí zài rènmìng yī wèi “zhèngzài zhíxíng yī xiàng yǔ nǐ zìjǐ xiāngjù yībǎi wàn yīnglǐ de jìhuà” de cáizhèng bùzhǎng hòu, tā shìfǒu shì “míngyì shàng de zǒnglǐ” shí, tè lā sī huídá shuō:“Wǒ zhīdào wǒmen bìxū cǎiqǔ xíngdòng bǎohù jīngjì wěndìng, zhè jiùshì wǒ rènmìng jié lǐ mǐ·hēng tè de yuányīn.”

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

“Zài guòqù de jǐ tiān lǐ, wǒ yīzhí zài yǔ zǒnglǐ mìqiè hézuò, yǐ quèbǎo wǒmen zhìdìngle zhèngquè de yī lǎn zǐ jìhuà, dàn rúguǒ wǒ bù yǐ wǒ de fāngshì wèi guó jiā lìyì xíngshì, nà jiāng shì wánquán bù fù zérèn de. ,“Tā shuō.

Tè lā sī bǔchōng shuō, jiěgù tā de “péngyǒu” kè wǎ téng dānrèn cáizhèng bùzhǎng shì “tòngkǔ de”, dàn biǎoshì tā jiānchí zìjǐ de juédìng.

Tā hái wèi tā de “cuòwù” xiàng tā suǒzài zhèngdǎng de lìfǎ zhě dàoqiàn, dàn biǎoshì tā jiāng “xiàng qián màijìn” bìng zhuānzhù yú wèi yīngguó tígōng fúwù.

Gēnjù xiànfǎ, xià yīcì dàxuǎn wúxū zài 2025 nián 1 yuè zhīqián jǔxíng.

Wúfǎ bǎozhèng tè lā sī néng jiānchí zhème jiǔ, jǐnguǎn zài duǎnqí nèi yí chú bǎoshǒu dǎng de dì sì wèi lǐngdǎo rén zài duǎn duǎn liù nián duō de shíjiān lǐ jiāng shì kùnnán de, yīnwèi dǎng de guīzé bǎohù tā zài zǒnglǐ rènqí de dì yī nián miǎn shòu lǐngdǎo céng tiǎozhàn.

Zhōuyī gǔshì dàfú shàngzhǎng, zhè dé yì yú dàxíng yínháng de qiángjìng shōuyì yǐjí yīngguó qǔxiāo yǒu zhēngyì de jiǎn shuì jìhuà de xīn jìhuà sōngle yī kǒuqì.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Dàoqióngsī zhǐshù shàngzhǎng chāoguò 550 diǎn huò 1.9%, Bìng huíshēng zhì 30,000 diǎn yǐshàng. Měiguó yínháng (BAC), niǔyuē méi lóng yínháng (BK) hé jiāxìn lǐcái (SCHW) de wěnjiàn yèjī bāngzhù tí zhènle shìchǎng qíngxù.

Biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù biāoshēng 2.7%, Kējì gǔ nà sī dá kè zhǐshù shàngzhǎng 3.4%. Zhè shì yīgè jīchǔ guǎngfàn de fǎntán, chúle wò ēr gélín (WBA) zhī wài, dàoqióngsī zhǐ shǔ de suǒyǒu gǔpiào dōu zǒugāo.

Suǒyǒu 11 gè shìchǎng bǎnkuài jūn yǐshàngzhǎng shōupán. Sān gè zhǔyào shìchǎng zhǐshù xiànzài yě zài 10 yuèfèn shàng zhǎng.

Bên dưới là phần đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung kế toán kiểm toán thuế cùng với bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9 cấp HSK sơ trung cấp HSK cao cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng lớp Học kế toán tiếng Trung bài 3 các bạn xem bên dưới.

Thủ tướng Anh Liz Truss hôm thứ Hai đã xin lỗi về khoản ngân sách nhỏ gây tranh cãi của bà đã làm sụp đổ tiền tệ của đất nước, làm xáo trộn thị trường tài chính và dẫn đến việc bà sa thải bộ trưởng tài chính và đồng minh chính trị thân cận nhất của mình.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC, Truss khẳng định bà sẽ lãnh đạo Đảng Bảo thủ của mình tham gia cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, bất chấp chính phủ của bà đang chịu áp lực rất lớn từ các nhà đầu tư và đảng viên kể từ khi ngân sách nhỏ được công bố vào cuối tháng 9.

Kế hoạch này – đề xuất cắt giảm thuế không hoàn lại, khoản vay lớn của chính phủ và miễn thuế cho các công ty năng lượng – đã khiến đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la trong nhiều thập kỷ.

“Tôi thực sự muốn nhận trách nhiệm và nói lời xin lỗi về những sai lầm đã gây ra. Tôi muốn hành động để giúp mọi người giải quyết các hóa đơn năng lượng để đối phó với vấn đề thuế cao, nhưng chúng tôi đã đi quá xa và quá nhanh, ”Truss nói với BBC’s Chris Mason.

“Tôi đã bổ nhiệm một thủ tướng mới với một chiến lược mới để khôi phục sự ổn định kinh tế.”

Thứ sáu tuần trước, Truss đã thay thế Thủ tướng của Exchequer Kwasi Kwarteng bằng Jeremy Hunt, một cựu bộ trưởng nội các của nhiều người từng hai lần ứng cử vào vị trí lãnh đạo.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Hunt kể từ đó đã lật ngược nhiều cam kết trong chiến dịch tranh cử lãnh đạo quan trọng nhất của cô. Chỉ mới bốn ngày làm việc, ông cho biết sẽ đảo ngược “gần như tất cả” các biện pháp thuế mà người tiền nhiệm đã công bố ba tuần trước. Ông nói, sự đảo ngược đáng kinh ngạc sẽ thu về 32 tỷ bảng Anh (36 tỷ đô la).

Đề xuất cắt giảm mức thuế thu nhập cơ bản từ tháng 4 năm 2023 đã bị hoãn lại “vô thời hạn”. Và mặc dù chính phủ cho biết họ sẽ vẫn đảm bảo giá năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong suốt mùa đông này, nhưng chính phủ sẽ không cam kết giới hạn giá sau mùa xuân năm sau.

Ông Hunt nói: “Không chính phủ nào có thể kiểm soát thị trường, nhưng mọi chính phủ đều có thể đưa ra sự chắc chắn về tính bền vững của tài chính công. “Vương quốc Anh sẽ luôn trả tiền theo cách của mình.”

Thị trường đã ổn định phần nào trong những tuần gần đây, mặc dù chỉ sau sự can thiệp lớn từ Ngân hàng Trung ương Anh, rò rỉ tin đồn rằng ngân sách nhỏ sẽ bị bỏ rơi và các báo cáo – điều đã được chứng minh là đúng – rằng Kwarteng sẽ bị sa thải.

Các động thái này dẫn đến việc cắt đứt “kế hoạch tăng trưởng” hàng đầu của Truss và khiến cô ấy rơi vào tình thế nguy hiểm về chính trị.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Đảng Lao động đối lập cho biết tuyên bố của ông Hunt nhấn mạnh cách chính phủ đã làm cho cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn như thế nào khi lãi suất thế chấp và các chi phí vay khác đã tăng vọt trong những tuần gần đây.

“Tuy nhiên, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có sự ổn định kinh tế và đó phải là ưu tiên của tôi với tư cách là thủ tướng. Tôi đã hành động vì lợi ích quốc gia. Tôi vẫn cam kết với tầm nhìn, nhưng chúng tôi sẽ phải thực hiện điều đó theo một cách khác, ”Truss nói với BBC, sau khi được hỏi liệu tầm nhìn của cô đối với nước Anh đã“ chết ”.

Truss cho biết cô vẫn tin tưởng vào công thức “tăng trưởng cao, thuế thấp” mà cô đã vận động để giành được quyền lãnh đạo Đảng Bảo thủ vào đầu tháng 9 – nhưng cho biết cô nhận thấy Vương quốc Anh đang phải đối mặt với “hoàn cảnh rất khó khăn vào lúc này.”

Khi được hỏi liệu cô ấy có “chỉ trên danh nghĩa là thủ tướng” sau khi bổ nhiệm một bộ trưởng tài chính “đang thực hiện một kế hoạch cách xa bạn hàng triệu dặm”, Truss trả lời: “Tôi biết rằng chúng tôi phải hành động để bảo vệ sự ổn định kinh tế, và đó là lý do tại sao tôi bổ nhiệm Jeremy Hunt ”.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

“Tôi đã làm việc rất chặt chẽ với thủ tướng trong vài ngày qua để đảm bảo rằng chúng tôi có gói hàng phù hợp, nhưng sẽ hoàn toàn vô trách nhiệm nếu tôi không hành động vì lợi ích quốc gia theo cách mà tôi có. ,” cô ấy nói.

Truss nói thêm rằng rất “đau đớn” khi sa thải “người bạn” Kwarteng của cô ấy làm bộ trưởng tài chính nhưng cho biết cô ấy vẫn đứng trước quyết định của mình.

Cô ấy cũng xin lỗi các nhà lập pháp của đảng vì “sai lầm” của mình nhưng cho biết cô ấy sẽ “tiến lên phía trước” và tập trung vào việc giao hàng cho Vương quốc Anh.

Theo hiến pháp, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo không cần phải diễn ra cho đến tháng 1 năm 2025.

Không có gì đảm bảo rằng Truss sẽ tồn tại lâu đến vậy, mặc dù việc loại bỏ lãnh đạo thứ tư của Đảng Bảo thủ chỉ trong hơn sáu năm sẽ khó khăn trong ngắn hạn do các quy định của đảng bảo vệ bà khỏi thách thức lãnh đạo trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thủ tướng.

Khóa học kế toán tiếng Trung bài 3 Thầy Vũ livestream youtube facebook telegram.

Cổ phiếu tăng mạnh hôm thứ Hai, nhờ thu nhập mạnh hơn từ các ngân hàng lớn và sự thở phào nhẹ nhõm về kế hoạch mới của Vương quốc Anh nhằm loại bỏ kế hoạch cắt giảm thuế gây tranh cãi.

Chỉ số Dow tăng hơn 550 điểm, tương đương 1,9% và quay trở lại trên 30.000 điểm. Kết quả vững chắc từ Bank of America (BAC), BNY Mellon (BK) và Charles Schwab (SCHW), đã giúp nâng cao tâm lý thị trường.

S&P 500 tăng 2,7% và Nasdaq nặng về công nghệ tăng 3,4%. Đó là một cuộc biểu tình trên diện rộng, với mọi cổ phiếu trong chỉ số Dow đều cao hơn ngoại trừ Walgreens (WBA).

Tất cả 11 khu vực thị trường kết thúc ngày với mức tăng. Ba chỉ số thị trường chính hiện cũng tăng trong tháng 10.

Vậy là vừa rồi Thầy Vũ đã trang bị toàn bộ kiến thức nền tảng rất quan trọng của bài giảng khóa Học kế toán tiếng Trung bài 3 vào ngày 18 tháng 10 năm 2022 trên website học tiếng Trung online miễn phí TOP 1 Việt Nam rồi.

Bạn nào còn thêm câu hỏi nào nữa thì hãy đăng ngay vào trong forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé. Thầy Vũ sẽ hỗ trợ trực tuyến và giải đáp tất cả câu hỏi của các bạn trong đó.

Bài giảng khóa Học kế toán tiếng Trung bài 3 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũhttp://hoctiengtrungonline.com
Tác giả Nguyễn Minh Vũ là nhân vật huyền thoại được người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ và khâm phục bởi tài năng xuất chúng cùng với một tâm hồn thiện lương đã đem đến cho cộng đồng dân tiếng Trung vô số nguồn tài liệu học tiếng Trung quý giá, trong đó đặc biệt phải kể đến kho tàng video livestream của Thầy Vũ lên đến hàng TB dung lượng ổ cứng được lưu trữ trên youtube facebook telegram và đồng thời cũng được lưu trữ trong hệ thống ổ cứng của máy chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội (Ngã Tư Sở - Royal City). Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy liên hệ ngay Hotline Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber) hoặc Hotline Thầy Vũ TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram) nhé.
Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.