Home Luyện thi HSK onlineLuyện thi HSK 6 online Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster

Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster

by Nguyễn Phương Thảo
54 views
Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster

Tài liệu ôn thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster

Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster trên trang web học tiếng Trung online và các lớp luyện thi HSK cấp 6 của Thầy Vũ hiện đang đào tạo và giảng dạy các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 1 quận Thanh Xuân Hà Nội.

Tiếp theo mình xin giới thiệu đến các bạn bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster mới nhất của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo cùng với các cộng sự của mình,các bạn muốn học tiếng Trung thì đừng bỏ qua bộ giáo trình này nhé.

Giới thiệu giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Các bạn hãy xem lại bài cũ trước khi vào bài mới ngày hôm nay nhé.

Bài tập tăng cường vốn từ vựng HSK 1 đến HSK 9 của Thầy Vũ

Cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin, phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất hiện nay như thế nào trên máy tính, sau đây thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sẽ hướng dẫn các bạn từng bước chi tiết cách cài đặt phần mềm gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên máy tính.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Bạn nào muốn đăng ký học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ lớp chỉ 1 học viên 1 lớp thì đăng ký theo khóa học tiếng Trung online qua Skype nhé.

Học tiếng Trung qua Skype Thầy Vũ ChineMaster 

Bộ giáo trình tiếng Trung Thương mại đào tạo các lớp tiếng Trung thương mại được sử dụng rất rộng rãi tròng các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc danh tiếng ở Việt Nam.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc là khóa học order hàng Trung Quốc Taobao 1688 Tmall từ A đến Z không qua trung gian do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sáng lập và giảng dạy.

Tham khảo khóa học order Taobao 1688 Tmall

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng Taobao 1688 Tmall sẽ trang bị cho bạn rất nhiều kiến thức cực kỳ quan trọng mà bất kỳ dân buôn và con buôn lâu năm trong nghề đều nắm rõ như lòng bàn tay

Đăng ký khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng

Khóa học tiếng Trung Thương mại online cơ bản & Khóa học tiếng Trung online nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập do Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung thương mại thiết yếu để phục vụ cho công việc hàng ngày

Khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster

Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster Thầy Vũ

Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster trên trang web học tiếng Trung online và luyện thi HSK online uy tín và miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

首批 500 万剂疫苗将在未来几周内在 9 月底前捐赠。在剩余的 9500 万剂中,2500 万剂将在年底前捐赠。这 1 亿剂疫苗中的 8000 万剂将通过全球 Covid-19 疫苗共享计划 Covax 共享。其余的将与有需要的国家双边分享。

在约翰逊办公室发表声明之前,美国总统乔拜登在几个小时前宣布,他正在英国参加七国集团峰会,美国将购买 5 亿剂辉瑞 Covid-19 疫苗用于捐赠92 个低收入和中等收入国家以及非洲联盟。

美国:新的联邦 Covid-19 安全规则豁免大多数雇主

劳工部周四公布的新紧急临时标准中仅包括卫生保健工作者。该规则要求雇主制定病毒保护计划,并加强对工人中记录和报告 Covid-19 病例的要求。

拜登政府没有为其他工作场所发布强制性规则,而是发布了新的非约束性指南,放宽了一些建议。

拜登政府免除了大多数雇主期待已久的保护工人免受冠状病毒感染的规定,激怒了劳工倡导者,他们花了一年多时间游说保护措施。

劳工部周四公布的新紧急临时标准中仅包括卫生保健工作者。

该规则要求雇主制定病毒保护计划,并加强对工人中记录和报告 Covid-19 病例的要求。他们还要求雇主为与 Covid-19 相关的缺勤提供带薪休假,包括接种疫苗和从注射的副作用中恢复。

拜登政府没有为其他工作场所发布强制性规则,而是发布了新的非约束性指南,放宽了一些建议。根据负责保护工人的联邦机构职业健康与安全管理局发布的指南,大多数已接种疫苗的工作场所不再需要提供任何针对冠状病毒的保护。另外,拜登政府还取消了联邦大楼内雇主容量的 25% 上限,但仍保持灵活的远程工作政策。

做出这一决定之际,许多商店和其他公司已经根据疾病控制与预防中心的新指南放松了口罩和其他保护政策。但这也代表了乔拜登总统早些时候表示他将扭转特朗普政府拒绝为工人发布强制性保护规则的迹象。

代表 1.3 的美国食品和商业工人联合会主席马克·佩罗纳 (Marc Peronne) 表示,新标准“代表着对在这场大流行的前线生病和死亡的数百万美国杂货店和肉类加工厂工人的违背承诺”万工人,在一份声明中说。

目前在国家就业法项目工作的前 OSHA 官员黛比·伯科维茨 (Debbie Berkowitz) 表示,新规定未能保护许多低工资工人,例如在生产线上肩并肩工作的屠宰场员工。

“我们很高兴 OSHA 终于开始保护医护人员,但对他们未能保护所有其他处于危险中的工人感到失望,”伯科维茨说。

拜登在上任后不久签署了一项行政命令,要求职业安全与健康管理局在 3 月 15 日之前发布规则,从而提高了对涵盖所有工作场所的紧急情况标准的期望。但是劳工部错过了这个最后期限,围绕大流行的情况发生了变化,疫苗接种率上升,疾病预防控制中心放松了自己关于保持距离和戴口罩的指导。

劳工部长马蒂沃尔什在周二的众议院教育和劳工委员会听证会上引用了变化的现实和新的疾病预防控制中心指南,在那里他面临民主党立法者关于为什么这些标准不包括医疗保健以外的工人的问题。

OSHA 没有规定工作场所应对大流行规模的疾病爆发。虽然一些州机构发布了临时紧急标准,但特朗普政府只发布了雇主应如何保护工人的指南。

工党倡导者曾希望新的联邦标准能够表明拜登致力于加强职业安全与健康管理局,后者因对与 Covid 相关的投诉进行的检查和发布的引文较少而受到批评。

在声明中,众议院教育和劳工委员会民主党主席美国众议员鲍比斯科特批评新标准“对全国无数工人和家庭来说太少、太迟了”。

OSHA 表示,该标准将实施六个月,对医护人员来说是合理的,因为该病毒对他们构成“严重危险”。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài giảng bài tập Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster.

Shǒu pī 500 wàn jì yìmiáo jiàng zài wèilái jǐ zhōu nèizài 9 yuèdǐ qián juānzèng. Zài shèngyú de 9500 wàn jì zhōng,2500 wàn jì jiàng zài niándǐ qián juānzèng. Zhè 1 yì jì yìmiáo zhōng de 8000 wàn jì jiāng tōngguò quánqiú Covid-19 yìmiáo gòngxiǎng jìhuà Covax gòngxiǎng. Qíyú de jiāng yù yǒu xūyào de guójiā shuāngbiān fēnxiǎng.

Zài yuēhànxùn bàngōngshì fābiǎo shēngmíng zhīqián, měiguó zǒngtǒng qiáo bài dēng zài jǐ gè xiǎoshí qián xuānbù, tā zhèngzài yīngguó cānjiā qī guó jítuán fēnghuì, měiguójiāng gòumǎi 5 yì jì huīruì Covid-19 yìmiáo yòng yú juānzèng 92 gè dī shōurù hé zhōngděng shōurù guójiā yǐjí fēizhōu liánméng.

Měiguó: Xīn de liánbāng Covid-19 ānquán guīzé huòmiǎn dà duōshù gùzhǔ

láogōngbù zhōu sì gōngbù de xīn jǐnjí línshí biāozhǔn zhōng jǐn bāokuò wèishēng bǎojiàn gōngzuò zhě. Gāi guīzé yāoqiú gùzhǔ zhìdìng bìngdú bǎohù jìhuà, bìng jiāqiáng duì gōngrén zhōng jìlù hé bàogào Covid-19 bìnglì de yāoqiú.

Bài dēng zhèngfǔ méiyǒu wéi qítā gōngzuò chǎngsuǒ fābù qiángzhì xìng guīzé, ér shì fābùle xīn de fēi yuēshù xìng zhǐnán, fàngkuānle yīxiē jiànyì.

Bài dēng zhèngfǔ miǎnchúle dà duōshù gùzhǔ qídài yǐ jiǔ de bǎohù gōngrén miǎn shòu guānzhuàng bìngdú gǎnrǎn de guīdìng, jīnùle láogōng chàngdǎo zhě, tāmen huāle yī nián duō shíjiān yóushuì bǎohù cuòshī.

Láogōng bù zhōu sì gōng bù de xīn jǐnjí línshí biāozhǔn zhōng jǐn bāokuò wèishēng bǎojiàn gōngzuò zhě.

Gāi guīzé yāoqiú gùzhǔ zhìdìng bìngdú bǎohù jìhuà, bìng jiāqiáng duì gōngrén zhōng jìlù hé bàogào Covid-19 bìnglì de yāoqiú. Tāmen hái yāoqiú gùzhǔ wèi yǔ Covid-19 xiāngguān de quēqín tígōng dài xīn xiūjià, bāokuò jiēzhǒng yìmiáo hé cóng zhùshè de fùzuòyòng zhōng huīfù.

Bài dēng zhèngfǔ méiyǒu wéi qítā gōngzuò chǎngsuǒ fābù qiángzhì xìng guīzé, ér shì fābùle xīn de fēi yuēshù xìng zhǐnán, fàngkuānle yīxiē jiànyì. Gēnjù fùzé bǎohù gōngrén de liánbāng jīgòu zhíyè jiànkāng yǔ ānquán guǎnlǐ jú fābù de zhǐnán, dà duōshù yǐ jiēzhǒng yìmiáo de gōngzuò chǎngsuǒ bù zài xūyào tígōng rènhé zhēnduì guānzhuàng bìngdú dí bǎohù. Lìngwài, bài dēng zhèngfǔ hái qǔxiāole liánbāng dàlóu nèi gùzhǔ róngliàng de 25% shàngxiàn, dàn réng bǎochí línghuó de yuǎnchéng gōngzuò zhèngcè.

Zuò chū zhè yī juédìng zhī jì, xǔduō shāngdiàn hé qítā gōngsī yǐjīng gēnjù jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn de xīn zhǐnán fàngsōngle kǒuzhào hé qítā bǎohù zhèngcè. Dàn zhè yě dàibiǎole qiáo bài dēng zǒngtǒng zǎo xiē shíhòu biǎoshì tā jiāng niǔzhuǎn tè lǎng pǔ zhèngfǔ jùjué wèi gōngrén fà bù qiángzhì xìng bǎohù guīzé de jīxiàng.

Dàibiǎo 1.3 Dì měiguó shípǐn hé shāngyè gōngrén liánhé huì zhǔxí mǎkè·pèi luō nà (Marc Peronne) biǎoshì, xīn biāozhǔn “dàibiǎozhuó duì zài zhè chǎng dà liúxíng de qiánxiàn shēngbìng hé sǐwáng de shù bǎi wàn měiguó záhuò diàn hé ròu lèi jiāgōng chǎng gōngrén de wéibèi chéngnuò” wàn gōngrén, zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

Mùqián zài guó jiā jiùyè fǎ xiàngmù gōngzuò de qián OSHA guānyuán dài bǐ·bó kē wéi cí (Debbie Berkowitz) biǎoshì, xīn guīdìng wèi néng bǎohù xǔduō dī gōngzī gōngrén, lìrú zài shēngchǎnxiàn shàng jiān bìngjiān gōngzuò de túzǎi chǎng yuángōng.

“Wǒmen hěn gāoxìng OSHA zhōngyú kāishǐ bǎohù yīhù rényuán, dàn duì tāmen wèi néng bǎohù suǒyǒu qítā chǔyú wéixiǎn zhōng de gōngrén gǎndào shīwàng,” bó kē wéi cí shuō.

Bài dēng zài shàngrèn hòu bùjiǔ qiānshǔle yī xiàng xíngzhèng mìnglìng, yāoqiú zhíyè ānquán yǔ jiànkāng guǎnlǐ jú zài 3 yuè 15 rì zhīqián fābù guīzé, cóng’ér tígāole duì hángài suǒyǒu gōngzuò chǎngsuǒ de jǐnjí qíngkuàng biāozhǔn dì qīwàng. Dànshì láogōng bù cuòguòle zhège zuìhòu qíxiàn, wéirào dà liúxíng de qíngkuàng fāshēngle biànhuà, yìmiáo jiēzhǒng lǜ shàngshēng, jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn fàngsōngle zìjǐ guānyú bǎochí jùlí hé dài kǒuzhào de zhǐdǎo.

Láogōng bùzhǎng mǎ dì wò ēr shén zài zhōu’èr de zhòngyìyuàn jiàoyù hé láogōng wěiyuánhuì tīngzhèng huì shàng yǐnyòngle biànhuà de xiànshí hé xīn de jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn zhǐnán, zài nàlǐ tā miànlín mínzhǔdǎng lìfǎ zhě guānyú wèishéme zhèxiē biāozhǔn bù bāokuò yīliáo bǎojiàn yǐwài de gōngrén de wèntí.

OSHA méiyǒu guīdìng gōngzuò chǎngsuǒ yìngduì dà liú háng guīmó de jíbìng bàofā. Suīrán yīxiē zhōu jīgòu fābù le línshí jǐnjí biāozhǔn, dàn tè lǎng pǔ zhèngfǔ zhǐ fābùle gùzhǔ yīng rúhé bǎohù gōngrén de zhǐnán.

Gōngdǎng chàngdǎo zhě céng xīwàng xīn de liánbāng biāozhǔn nénggòu biǎomíng bài dēng zhìlì yú jiāqiáng zhíyè ānquán yǔ jiànkāng guǎnlǐ jú, hòu zhě yīn duì yǔ Covid xiāngguān de tóusù jìnxíng de jiǎnchá hé fābù de yǐnwén jiào shǎo ér shòudào pīpíng.

Zài shēngmíng zhōng, zhòngyìyuàn jiàoyù hé láogōng wěiyuánhuì mínzhǔdǎng zhǔxí měiguó zhòng yìyuán bào bǐ sī kē tè pīpíng xīn biāozhǔn “duì quánguó wúshù gōngrén hé jiātíng lái shuō tài shǎo, tài chíle”.

OSHA biǎoshì, gāi biāozhǔn jiàng shíshī liù gè yuè, duì yīhù rényuán lái shuō shì hélǐ de, yīnwèi gāi bìngdú duì tāmen gòuchéng “yánzhòng wéixiǎn”.

Phiên dịch tiếng Trung HSK bài tập Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster.

Năm triệu liều đầu tiên sẽ được tặng vào cuối tháng 9, bắt đầu trong những tuần tới. Trong số 95 triệu liều còn lại, 25 triệu sẽ được tặng trước cuối năm nay. Tám mươi triệu trong số 100 triệu liều này sẽ được chia sẻ thông qua Covax, chương trình chia sẻ vắc xin Covid-19 toàn cầu. Phần còn lại sẽ được chia sẻ song phương với các nước có nhu cầu.

Tuyên bố từ văn phòng của Johnson sau một thông báo được đưa ra chỉ vài giờ trước đó bởi Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang ở Anh để tham gia hội nghị thượng đỉnh G-7, rằng Hoa Kỳ sẽ mua 500 triệu liều vắc-xin Pfizer Covid-19 để tặng. tới 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, cũng như Liên minh châu Phi.

Hoa Kỳ: Các quy tắc an toàn Covid-19 mới của liên bang miễn hầu hết các chủ lao động

Bộ Lao động chỉ bao gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe trong tiêu chuẩn tạm thời khẩn cấp mới được công bố hôm thứ Năm. Các quy tắc yêu cầu người sử dụng lao động phải lập một kế hoạch bảo vệ vi-rút và thắt chặt các yêu cầu ghi lại và báo cáo các trường hợp Covid-19 giữa các công nhân.

Thay vì ban hành các quy tắc bắt buộc cho các nơi làm việc khác, chính quyền Biden đã phát hành hướng dẫn không ràng buộc mới nhằm nới lỏng một số khuyến nghị.

Chính quyền Biden đã miễn trừ hầu hết các chủ lao động khỏi các quy tắc đã được chờ đợi từ lâu để bảo vệ người lao động khỏi virus coronavirus, khiến những người ủng hộ lao động tức giận, những người đã dành hơn một năm vận động hành lang cho các biện pháp bảo vệ.

Bộ Lao động chỉ bao gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe trong tiêu chuẩn tạm thời khẩn cấp mới được công bố hôm thứ Năm.

Các quy tắc yêu cầu người sử dụng lao động phải lập một kế hoạch bảo vệ vi-rút và thắt chặt các yêu cầu ghi lại và báo cáo các trường hợp Covid-19 giữa các công nhân. Họ cũng yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp cho người lao động thời gian nghỉ có lương cho những lần vắng mặt liên quan đến Covid-19, bao gồm cả việc tiêm phòng và phục hồi sau các tác dụng phụ của mũi tiêm.

Thay vì ban hành các quy tắc bắt buộc cho các nơi làm việc khác, chính quyền Biden đã phát hành hướng dẫn không ràng buộc mới nhằm nới lỏng một số khuyến nghị. Hầu hết những nơi làm việc nơi mọi người được tiêm chủng đầy đủ không còn cần phải cung cấp bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khỏi coronavirus, theo hướng dẫn của Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, cơ quan liên bang chịu trách nhiệm bảo vệ người lao động. Theo trình tự riêng biệt, chính phủ Biden cũng đã nâng giới hạn 25% công suất sử dụng lao động trong các tòa nhà liên bang, mặc dù vẫn áp dụng các chính sách làm việc từ xa linh hoạt.

Quyết định này được đưa ra khi nhiều cửa hàng và các công ty khác đã và đang nới lỏng khẩu trang và các chính sách bảo vệ khác theo hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Nhưng nó cũng thể hiện một bước lùi so với những dấu hiệu trước đó của Tổng thống Joe Biden rằng ông sẽ đảo ngược việc chính quyền Trump từ chối ban hành các quy tắc bảo vệ bắt buộc cho người lao động.

Tiêu chuẩn mới “đại diện cho một lời hứa đã thất bại đối với hàng triệu công nhân Mỹ trong các cửa hàng tạp hóa và nhà máy đóng gói thịt, những người đã mắc bệnh và chết trên tuyến đầu của đại dịch này,” Marc Peronne, chủ tịch Liên minh Công nhân Thương mại và Thực phẩm thống nhất, đại diện cho 1.3 cho biết trong một tuyên bố.

Debbie Berkowitz, một cựu quan chức OSHA hiện đang làm việc tại Dự án Luật Việc làm Quốc gia, cho biết các quy định mới không bảo vệ được nhiều người lao động lương thấp, chẳng hạn như nhân viên lò mổ, những người làm việc chung trong dây chuyền sản xuất.

Berkowitz nói: “Chúng tôi rất vui vì OSHA cuối cùng cũng đã tiến tới bảo vệ nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhưng thất vọng vì họ đã không bảo vệ được tất cả những công nhân đang gặp rủi ro khác.

Biden đã đặt ra kỳ vọng về một tiêu chuẩn khẩn cấp bao gồm tất cả các nơi làm việc khi ông ký một lệnh điều hành ngay sau khi nhậm chức, cho OSHA cho đến ngày 15 tháng 3 để ban hành các quy tắc. Nhưng Bộ Lao động đã bỏ lỡ thời hạn đó, và bối cảnh xung quanh đại dịch đã thay đổi, với tỷ lệ tiêm chủng tăng lên và CDC đã nới lỏng hướng dẫn riêng của mình về cách xa và che mặt.

Bộ trưởng Lao động Marty Walsh đã trích dẫn thực tế đã thay đổi và hướng dẫn mới của CDC trong phiên điều trần của Ủy ban Lao động và Giáo dục Hạ viện hôm thứ Ba, nơi ông phải đối mặt với câu hỏi từ các nhà lập pháp Dân chủ về lý do tại sao các tiêu chuẩn sẽ không bao gồm những người lao động ngoài dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

OSHA không có quy tắc nào cho nơi làm việc để điều hướng sự bùng phát dịch bệnh trên quy mô đại dịch. Trong khi một số cơ quan nhà nước ban hành các tiêu chuẩn khẩn cấp tạm thời, chính quyền Trump chỉ ban hành hướng dẫn về cách người sử dụng lao động nên bảo vệ người lao động.

Những người ủng hộ lao động đã hy vọng các tiêu chuẩn liên bang mới sẽ báo hiệu cam kết của Biden trong việc tăng cường OSHA, vốn đã bị chỉ trích vì tiến hành ít cuộc thanh tra và đưa ra ít trích dẫn hơn về các khiếu nại liên quan đến Covid.

Trong tuyên bố, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Bobby Scott, Chủ tịch đảng Dân chủ của Ủy ban Giáo dục và Lao động Hạ viện, đã chỉ trích tiêu chuẩn mới là “quá ít, quá muộn đối với vô số công nhân và gia đình trên khắp đất nước.”

OSHA cho biết tiêu chuẩn, sẽ có hiệu lực trong sáu tháng, là biện minh cho các nhân viên y tế vì vi rút gây ra “một mối nguy hiểm nghiêm trọng” cho họ.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện thi HSK 6 online theo giáo trình Hán ngữ 6 ChineMaster ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn