Home Học tiếng Trung online Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1

Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1

by Nguyễn Phương Thảo
18 views
Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1

Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính Thầy Vũ

Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1 là bài giảng Thầy Vũ đưa ra để giúp các bạn học viên có thêm tài liệu luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất. Nội dung bài tập chúng ta luyện gõ tiếng Trung sogou pinyin được lấy từ những nguồn tin tức thời sự trên các trang báo mạng Trung Quốc uy tín của CCTV – Đài truyền hình Trung Quốc. Tất cả giáo án bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bằng phần mềm gõ tiếng Trung sogou pinyin đều được chia sẻ công khai trên website học tiếng Trung online ChineMaster. Đây là một trong những kênh đào tạo và giảng dạy tiếng Trung trực tuyến rất uy tín và chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ để hỗ trợ các bạn trong việc nâng cao hiệu quả học tiếng Trung Quốc mỗi ngày.

Bạn nào muốn tải bộ gõ tiếng Trung sogou về hay chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khảo link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết nhé.

Hướng dẫn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Hiện nay Thầy Vũ đã mở thêm lớp học đào tạo về tiếng Trung Thương mại,các bạn có nhu cầu học thì hãy tham khảo tại link phía dưới đây nhé.

Tham khảo khoá học tiếng Trung thương mại

Khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall chi tiết và đầy đủ nhất do Thầy Vũ soạn thảo dành tặng cho tất cả những bạn có niềm đam mê yêu thích buôn bán và nhập hàng Trung Quốc các bạn tham khảo tại link sau nhé.

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Vậy là Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch học và khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link dưới đây nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ ChineMaster tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Những bạn không có điều kiện học trực tiếp có thể học online Tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype,chi tiết tại link dưới đây nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Bài học chi tiết Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1

Nội dung chi tiết bài giảng luyện gõ tiếng Trung sogou pinyin là các bài tập luyện dịch tiếng Trung sang tiếng Việt. Các bạn xem chi tiết bài giảng hôm nay lớp tập gõ tiếng Trung sogou pinyin Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1 ở ngay bên dưới.

HCMC在餐厅开始随机进行Covid-19测试

HCMC的医务人员正在从顾客和餐馆的工作人员那里取样,以测试新的冠状病毒。
周一晚上,在HCMC Binh Thanh区Phan Van Tri街的一家餐厅,要求食客提供样品以进行Covid-19及其地址和电话号码的随机测试。

Medics到达HCMC平庆区Phan Van Tri Street上的一家餐厅,于2021年2月22日从客人那里收集随机样本进行Covid-19测试。

30岁的Tuong的一位顾客说:“这实际上是遏制感染蔓延的好举子”,而且他对用餐时被打扰并不感到烦恼。

还请了几位餐厅工作人员提供样品。

其经理说,该餐厅已将顾客数量限制在25人以确保社交距离。

当医疗代表团接近时,附近另一家餐馆的一些食客走开了,但警察强迫他们留下。

一组六个食客似乎不舒服,但在被告知为什么需要测试后,他们同意了。

在两个小时内,代表团从该区Ward 11的多家餐馆中抽取了30多个样本,结果将在24小时内到达。

病房副主席特里乌·比希·胡恩(Trieu Thi Bich Huyen)保证说:“如果发现有人阳性,我们将立即确定该地区并进行接触追踪,以平息疫情。”

她补充说,将在该地区所有20个区的餐馆进行随机测试,直到下个月底,发现任何违反大流行预防法规的人或餐馆将受到处罚。

2021年2月22日,医务人员从一名男子的鼻拭子中who食,该男子在HCMC平城区的一家餐馆用餐。

就餐设施进行的测试是HCMC疾病控制中心(HCDC)于2月16日农历新年假期结束时开始的随机大规模测试计划的一部分。

为期7天的春节假期,全国各地的人们回到大家庭庆祝新的一年的到来,从而增加了这种疾病传播的机会。

在过去的一周中,HCDC已在机场,汽车站和火车站随机抽取了4,800多个样本,到目前为止,已证明有3,800例为阴性,其余结果仍在等待中。

HCMC在诊断出31例Covid病例后,于2月9日暂停了所有不必要的服务,关闭了酒吧,卡拉OK厅,电影院和迪斯科舞厅,并禁止了宗教活动。

告知有30个以上遮盖的餐厅关闭,而较小的餐厅则需要确保每张桌子最多容纳10人,并且客人之间的最小距离为1.5 m。

自1月28日起,社区传播在将近两个月后返回越南后,该市已在八个地区发现了36起病例。其中,有35个与在尚不知道其起源的新山一机场的暴发有关,另一个与该国的震中地海阳市有关。

最近的一波浪潮始于北部的海阳省和广宁省,现已波及13个省市。

HCMC在过去11天内未发现新病例。

2021年2月15日,警察在海阳省守卫Covid-19检查站。

冠状病毒热点地区海阳省当局对一名妇女进行了刑事调查,该妇女未能遵守大流行预防措施,导致另外三例感染。
该名女子是省会海阳镇的居民。她于2月15日证实感染了冠状病毒,目前正在接受调查,原因是该病毒“将危险的传染病传播给人类”。

她在2月3日发烧,咳嗽并变得疲倦,但仍然穿越城镇,在途中与许多人接触。 2月8日,她参观了省疾病控制中心进行Covid-19的检测。

2月11日,卫生部门确认她是疑似感染者。她于2月14日对她的样本进行了第二次检测,并在一天后被确认感染。

警方说,病人“没有透露她的具体旅行时间表,也没有提供与她密切接触的人的信息”,这限制了对接触者的追踪和及时的预防措施。

据越南新闻社报道,结果,她的三个家庭成员也被诊断出冠状病毒。

自从Covid-19于2020年1月在越南爆发以来,她是第三位因传播病毒而受到刑事调查的人。第一人是越南航空的空姐,据称去年12月违反了Covid-19的隔离规定,并感染了另外三人,第二名是感染冠状病毒的荣隆人,他在一月份非法进入该国。早些时候,蔑视Covid-19预防法规的人被罚款。

越南被纳入Covax疫苗补偿计划

2021年1月30日,在英国纽卡斯尔鹰社区体育场的疫苗接种中心可以看到装有阿斯利康Covid-19疫苗的小瓶。

世卫组织已同意一项针对由Covax向包括越南在内的92个经济体分发的Covid-19疫苗的副作用声称的无过失赔偿计划。
世界卫生组织(WHO)表示,该补偿计划是第一个也是唯一一个在国际范围内运作的疫苗伤害补偿机制,它将为符合条件的个人提供快速,公平,稳健和透明的程序,以针对罕见但严重的不良事件获得赔偿根据世卫组织周一的新闻稿,与Covax分发的疫苗相关的药物有效期至2022年6月30日。

通过提供完整的和最终解决任何索赔的无过失一次性赔偿,该计划旨在显着减少诉诸法院的需要,这可能是一个漫长而昂贵的过程。

包括越南在内的九十二个低收入和中等收入经济体将有资格通过全球疫苗和免疫联盟(Gavi)Covax先进市场承诺(AMC)参加该计划。

该计划将在3月31日之前通过网络门户投入运营。即使在3月31日之前接种了Covax分发的疫苗,符合资格的个人也可以申请赔偿。

世卫组织正在与财产和意外伤害保险公司Chubb合作,以Chubb为主要保险人来确保该计划的保险范围。该计划最初是通过AMC捐助者资金来资助的,计算方法是对通过Covax分发的所有剂量的Covid-19疫苗收取的征费。

预计越南将在今年上半年通过Covax向牛津大学提供490万剂由英国瑞典阿斯利康公司与牛津大学生产的Covid-19疫苗。计划在第一季度到达120万剂,第二季度超过360万剂,按优先顺序排列给医务人员,海关官员,外交人员,士兵,警官和教师。

Covax是开发,制造和采购Covid-19疫苗并为成员国供应的全球机制,由世界卫生组织,流行病预防创新联盟(CEPI)和全球卫生伙伴关系Gavi共同领导,该伙伴关系旨在增加穷人的疫苗获取国家。

越南已记录了2,395例Covid-19病例,其中639例仍在进行中。

越南Covid-19热点再记录6次感染

2021年2月,医务人员在海阳省的一家实验室采集Covid-19样本。

北部省海阳市和广宁省周二晚确认了六名新的Covid-19患者,使持续爆发的感染总数增加到809人。
其中五个在海阳,另一个在广宁。所有这些都与先前确认的病例有关。

1月28日,这两个省共享边界,这两个省是当前社区传播波的第一例。

在新案件中,越南在13个城市和省份记录了809起当地传播的案件,其中HCMC有36起,河内有35起。

仅Hai Duong就有625,而Quang Ninh则有61。

全国Covid-19预防与控制指导委员会副主席Vu Duc Dam副总理在周二的会议上说:“到目前为止,疫情已得到基本控制。”

达姆说,越南拥有近1亿人口,与不同国家/地区有着悠久的边界,另一方面,仍然允许外国专家进入该国为社会经济发展服务,因此,社区感染始终是一个威胁。 。

“我们必须时刻保持准备。对抗大流行需要我们尽快,激烈和连贯。”

自大流行开始以来,越南已登记了2,401起病例,其中684起活跃。

Hai Duong向印度寻求Covid-19疫苗援助

官员们在印度艾哈迈达巴德的疫苗储存中心外卸下装有Covishield疫苗小瓶的盒子。

越南目前的Covid-19震中地海阳(Hai Duong)已要求印度政府提供200,000至300,000剂疫苗的不可退款援助,以支持其大流行战斗。
在发送给河内印度大使馆的建议中,省级当局表示,印度生产的疫苗将用于接种一线工人和感染新型冠状病毒的高风险人员,以帮助该省更好地控制大流行情况。

距河内约60公里的海阳省是越南新灾中受灾最严重的地方。新疫情在55天没有社区传播的情况下开始,于1月28日开始。

到目前为止,它已经记录了新一轮的625起案件。根据政府指示,从2月16日开始,整个省份将受到15天的社会隔离令。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng luyện tập gõ tiếng Trung sogou pinyin cùng Thầy Vũ Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1

HCMC zài cāntīng kāishǐ suíjī jìnxíng Covid-19 cèshì

HCMC de yīwù rényuán zhèngzài cóng gùkè hé cānguǎn de gōngzuò rényuán nàlǐ qǔyàng, yǐ cèshì xīn de guānzhuàng bìngdú.
Zhōuyī wǎnshàng, zài HCMC Binh Thanh qū Phan Van Tri jiē de yījiā cāntīng, yāoqiú shíkè tígōng yàngpǐn yǐ jìnxíng Covid-19 jí qí dìzhǐ hé diànhuà hàomǎ de suíjī cèshì.

Medics dàodá HCMC píng qìng qū Phan Van Tri Street shàng de yījiā cāntīng, yú 2021 nián 2 yuè 22 rì cóng kèrén nàlǐ shōují suíjī yàngběn jìnxíng Covid-19 cèshì.

30 Suì de Tuong de yī wèi gùkè shuō:“Zhè shíjì shang shì èzhì gǎnrǎn mànyán de hǎo jǔ zi”, érqiě tā duì yòngcān shí bèi dǎrǎo bìng bù gǎndào fánnǎo.

Huán qǐngle jǐ wèi cāntīng gōngzuò rényuán tígōng yàngpǐn.

Qí jīnglǐ shuō, gāi cāntīng yǐ jiāng gùkè shùliàng xiànzhì zài 25 rén yǐ quèbǎo shèjiāo jùlí.

Dāng yīliáo dàibiǎo tuán jiējìn shí, fùjìn lìng yījiā cānguǎn de yīxiē shíkè zǒu kāile, dàn jǐngchá qiǎngpò tāmen liú xià.

Yī zǔ liù gè shíkè sìhū bú shūfú, dàn zài bèi gàozhī wèishéme xūyào cèshì hòu, tāmen tóngyìle.

Zài liǎng gè xiǎoshí nèi, dàibiǎo tuán cóng gāi qū Ward 11 de duō jiā cānguǎn zhōng chōuqǔle 30 duō gè yàngběn, jiéguǒ jiàng zài 24 xiǎoshí nèi dàodá.

Bìngfáng fù zhǔxí tè lǐ wū·bǐ xī·hú ēn (Trieu Thi Bich Huyen) bǎozhèng shuō:“Rúguǒ fāxiàn yǒurén yángxìng, wǒmen jiāng lìjí quèdìng gāi dìqū bìng jìnxíng jiēchù zhuīzōng, yǐ píngxí yìqíng.”

Tā bǔchōng shuō, jiàng zài gāi dìqū suǒyǒu 20 gè qū de cānguǎn jìnxíng suíjī cèshì, zhídào xià gè yuèdǐ, fāxiàn rènhé wéifǎn dà liúxíng yùfáng fǎguī de rén huò cānguǎn jiāng shòudào chǔfá.

2021 Nián 2 yuè 22 rì, yīwù rényuán cóng yī míng nánzǐ de bí shì zi zhōng who shí, gāi nánzǐ zài HCMC píng chéngqū de yījiā cānguǎn yòngcān.

Jiùcān shèshī jìnxíng de cèshì shì HCMC jíbìng kòngzhì zhōngxīn (HCDC) yú 2 yuè 16 rì nónglì xīnnián jià qí jiéshù shí kāishǐ de suíjī dà guīmó cèshì jìhuà de yībùfèn.

Wéiqí 7 tiān de chūnjié jiàqī, quánguó gèdì de rénmen huí dào dà jiātíng qìngzhù xīn de yī nián de dàolái, cóng’ér zēngjiāle zhè zhǒng jíbìng chuánbò de jīhuì.

Zài guòqù de yīzhōu zhōng,HCDC yǐ zài jīchǎng, qìchē zhàn hé huǒchē zhàn suíjī chōuqǔle 4,800 duō gè yàngběn, dào mùqián wéizhǐ, yǐ zhèngmíng yǒu 3,800 lì wèi yīnxìng, qíyú jiéguǒ réng zài děngdài zhōng.

HCMC zài zhěnduàn chū 31 lì Covid bìnglì hòu, yú 2 yuè 9 rì zàntíngle suǒyǒu bù bìyào de fúwù, guānbìle jiǔbā, kǎlā OK tīng, diànyǐngyuàn hé dísīkē wǔtīng, bìng jìnzhǐle zōngjiào huódòng.

Gàozhī yǒu 30 gè yǐshàng zhēgài de cāntīng guānbì, ér jiào xiǎo de cāntīng zé xūyào quèbǎo měi zhāng zhuōzi zuìduō róngnà 10 rén, bìngqiě kèrén zhī jiān de zuìxiǎo jùlí wèi 1.5 M.

Zì 1 yuè 28 rì qǐ, shèqū chuánbò zài jiāngjìn liǎng gè yuè hòu fǎnhuí yuènán hòu, gāi shì yǐ zài bā gè dìqū fāxiànle 36qǐ bìnglì. Qízhōng, yǒu 35 gè yǔ zài shàng bù zhīdào qí qǐyuán de xīnshān yī jīchǎng de bàofā yǒuguān, lìng yīgè yǔ gāi guó de zhènzhōng de hǎi yáng shì yǒuguān.

Zuìjìn de yī bō làngcháo shǐ yú běibù dì hǎi yáng shěng hé guǎng níng shěng, xiàn yǐ bōjí 13 gè shěng shì.

HCMC zài guòqù 11 tiānnèi wèi fāxiàn xīn bìnglì.

2021 Nián 2 yuè 15 rì, jǐngchá zài hǎi yáng shěng shǒuwèi Covid-19 jiǎnchá zhàn.

Guānzhuàng bìngdú rèdiǎn dìqū hǎi yáng shěng dāngjú duì yī míng fùnǚ jìnxíngle xíngshì diàochá, gāi fùnǚ wèi néng zūnshǒu dà liúxíng yùfáng cuòshī, dǎozhì lìngwài sān lì gǎnrǎn.
Gāi míng nǚzǐ shì shěnghuì hǎi yáng zhèn de jūmín. Tā yú 2 yuè 15 rì zhèngshí gǎnrǎnle guānzhuàng bìngdú, mùqián zhèngzài jiēshòu diàochá, yuányīn shì gāi bìngdú “jiāng wéixiǎn de chuánrǎn bìng chuánbò jǐ rénlèi”.

Tā zài 2 yuè 3 rì fāshāo, késòu bìng biàn dé píjuàn, dàn réngrán chuānyuè chéngzhèn, zài túzhōng yǔ xǔduō rén jiēchù. 2 Yuè 8 rì, tā cānguānle shěng jíbìng kòngzhì zhōngxīn jìnxíng Covid-19 de jiǎncè.

2 Yuè 11 rì, wèishēng bùmén quèrèn tā shì yísì gǎnrǎn zhě. Tā yú 2 yuè 14 rì duì tā de yàngběn jìnxíngle dì èr cì jiǎncè, bìng zài yī tiānhòu bèi quèrèn gǎnrǎn.

Jǐngfāng shuō, bìngrén “méiyǒu tòulù tā de jùtǐ lǚxíng shíjiān biǎo, yě méiyǒu tígōng yǔ tā mìqiè jiēchù de rén de xìnxī”, zhè xiànzhìle duì jiēchù zhě de zhuīzōng hé jíshí de yùfáng cuòshī.

Jù yuènán xīnwén shè bàodào, jiéguǒ, tā de sān gè jiātíng chéngyuán yě bèi zhěnduàn chū guānzhuàng bìngdú.

Zìcóng Covid-19 yú 2020 nián 1 yuè zài yuènán bàofā yǐlái, tā shì dì sān wèi yīn chuánbò bìngdú ér shòudào xíngshì diàochá de rén. Dì yī rén shì yuènán hángkōng de kōngjiě, jù chēng qùnián 12 yuè wéifǎnle Covid-19 de gélí guīdìng, bìng gǎnrǎnle lìngwài sān rén, dì èr míng shì gǎnrǎn guānzhuàng bìngdú dí róng lóng rén, tā zài yī yuèfèn fēifǎ jìnrù gāi guó. Zǎo xiē shíhòu, mièshì Covid-19 yùfáng fǎguī de rén bèi fákuǎn.

Yuènán bèi nàrù Covax yìmiáo bǔcháng jìhuà

2021 nián 1 yuè 30 rì, zài yīngguó niǔkǎsī’ěr yīng shèqū tǐyùchǎng de yìmiáo jiēzhǒng zhōngxīn kěyǐ kàn dào zhuāng yǒu ā sī lìkāng Covid-19 yìmiáo de xiǎopíng.

Shì wèi zǔzhī yǐ tóngyì yīxiàng zhēnduì yóu Covax xiàng bāokuò yuènán zài nèi de 92 gè jīngjì tǐ fēnfā de Covid-19 yìmiáo de fùzuòyòng shēngchēng de wú guòshī péicháng jìhuà.
Shìjiè wèishēng zǔzhī (WHO) biǎoshì, gāi bǔcháng jìhuà shì dì yīgè yěshì wéiyī yīgè zài guójì fànwéi nèi yùnzuò de yìmiáo shānghài bǔcháng jīzhì, tā jiāng wèi fúhé tiáojiàn de gèrén tígōng kuàisù, gōngpíng, wěnjiàn hé tòumíng de chéngxù, yǐ zhēnduì hǎnjiàn dàn yánzhòng de bùliáng shìjiàn huòdé péicháng gēnjù shì wèi zǔzhī zhōuyī de xīnwén gǎo, yǔ Covax fēnfā de yìmiáo xiāngguān di yàowù yǒuxiàoqí zhì 2022 nián 6 yuè 30 rì.

Tōngguò tígōng wánzhěng de hé zuìzhōng jiějué rènhé suǒpéi de wú guòshī yīcì xìng péicháng, gāi jìhuà zhǐ zài xiǎnzhe jiǎnshǎo sù zhū fǎyuàn de xūyào, zhè kěnéng shì yīgè màncháng ér ángguì de guòchéng.

Bāokuò yuènán zài nèi de jiǔshí’èr gè dī shōurù hé zhōngděng shōurù jīngjì tǐ jiāng yǒu zīgé tōngguò quánqiú yìmiáo hé miǎnyì liánméng (Gavi)Covax xiānjìn shìchǎng chéngnuò (AMC) cānjiā gāi jìhuà.

Gāi jìhuà jiàng zài 3 yuè 31 rì zhīqián tōngguò wǎngluò ménhù tóurù yùnyíng. Jíshǐ zài 3 yuè 31 rì zhīqián jiēzhǒngle Covax fēnfā de yìmiáo, fúhé zīgé de gèrén yě kěyǐ shēnqǐng péicháng.

Shì wèi zǔzhī zhèngzài yǔ cáichǎn hé yìwài shānghài bǎoxiǎn gōngsī Chubb hézuò, yǐ Chubb wéi zhǔyào bǎoxiǎn rén lái quèbǎo gāi jìhuà de bǎoxiǎn fànwéi. Gāi jìhuà zuìchū shì tōngguò AMC juānzhù zhě zījīn lái zīzhù de, jìsuàn fāngfǎ shì duì tōngguò Covax fēnfā de suǒyǒu jìliàng de Covid-19 yìmiáo shōuqǔ de zhēng fèi.

Yùjì yuènán jiàng zài jīnnián shàng bànnián tōngguò Covax xiàng niújīn dàxué tígōng 490 wàn jì yóu yīngguó ruìdiǎn ā sī lìkāng gōngsī yǔ niújīn dàxué shēngchǎn de Covid-19 yìmiáo. Jìhuà zài dì yī jìdù dàodá 120 wàn jì, dì èr jìdù chāoguò 360 wàn jì, àn yōuxiān shùnxù páiliè gěi yīwù rényuán, hǎiguān guānyuán, wàijiāo rényuán, shìbīng, jǐngguān hé jiàoshī.

Covax shì kāifā, zhìzào hé cǎigòu Covid-19 yìmiáo bìng wéi chéngyuán guó gōngyìng de quánqiú jīzhì, yóu shìjiè wèishēng zǔzhī, liúxíng bìng yùfáng chuàngxīn liánméng (CEPI) hé quánqiú wèishēng huǒbàn guānxì Gavi gòngtóng lǐngdǎo, gāi huǒbàn guānxì zhǐ zài zēngjiā qióngrén de yìmiáo huòqǔ guójiā.

Yuènán yǐ jìlùle 2,395 lì Covid-19 bìnglì, qízhōng 639 lì réng zài jìnxíng zhōng.

Yuènán Covid-19 rèdiǎn zài jìlù 6 cì gǎnrǎn

2021 nián 2 yuè, yīwù rényuán zài hǎi yáng shěng de yījiā shíyàn shì cǎijí Covid-19 yàngběn.

Běibù shěng hǎi yáng shì hé guǎng níng shěng zhōu’èr wǎn quèrènle liù míng xīn de Covid-19 huànzhě, shǐ chíxù bàofā de gǎnrǎn zǒngshù zēngjiā dào 809 rén.
Qízhōng wǔ gè zài hǎi yáng, lìng yīgè zài guǎng níng. Suǒyǒu zhèxiē dōu yǔ xiānqián quèrèn de bìnglì yǒuguān.

1 Yuè 28 rì, zhè liǎng gè shěng gòngxiǎng biānjiè, zhè liǎng gè shěng shì dāngqián shèqū chuánbò bō de dì yī lì.

Zài xīn ànjiàn zhōng, yuènán zài 13 gè chéngshì hé shěngfèn jìlùle 809 qǐ dāngdì chuánbò de ànjiàn, qízhōng HCMC yǒu 36 qǐ, hénèi yǒu 35 qǐ.

Jǐn Hai Duong jiù yǒu 625, ér Quang Ninh zé yǒu 61.

Quánguó Covid-19 yùfáng yǔ kòngzhì zhǐdǎo wěiyuánhuì fù zhǔxí Vu Duc Dam fù zǒnglǐ zài zhōu’èr de huìyì shàng shuō:“Dào mùqián wéizhǐ, yìqíng yǐ dédào jīběn kòngzhì.”

Dá mǔ shuō, yuènán yǒngyǒu jìn 1 yì rénkǒu, yǔ bùtóng guójiā/dìqū yǒuzhe yōujiǔ de biānjiè, lìng yī fāngmiàn, réngrán yǔnxǔ wàiguó zhuānjiā jìnrù gāi guó wèi shèhuì jīngjì fāzhǎn fúwù, yīncǐ, shèqū gǎnrǎn shǐzhōng shì yī gè wēixié. .

“Wǒmen bìxū shíkè bǎochí zhǔnbèi. Duìkàng dà liúxíng xūyào wǒmen jǐnkuài, jīliè hé liánguàn.”

Zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái, yuènán yǐ dēngjìle 2,401 qǐ bìnglì, qízhōng 684 qǐ huóyuè.

Hai Duong xiàng yìndù xúnqiú Covid-19 yìmiáo yuánzhù

guānyuánmen zài yìndù ài hā mài dá bā dé de yìmiáo chúcún zhōngxīn wài xiè xià zhuāng yǒu Covishield yìmiáo xiǎopíng de hézi.

Yuènán mùqián de Covid-19 zhènzhōng de hǎi yáng (Hai Duong) yǐ yāoqiú yìndù zhèngfǔ tígōng 200,000 zhì 300,000 jì yìmiáo de bùkě tuì kuǎn yuánzhù, yǐ zhīchí qí dà liúxíng zhàndòu.
Zài fāsòng gěi hénèi yìndù dàshǐ guǎn de jiànyì zhōng, shěng jí dāngjú biǎoshì, yìndù shēngchǎn de yìmiáo jiāng yòng yú jiēzhǒng yī xiàn gōngrén hé gǎnrǎn xīnxíng guānzhuàng bìngdú dí gāo fēngxiǎn rényuán, yǐ bāngzhù gāi shěng gèng hǎo de kòngzhì dà liú háng qíngkuàng.

Jù hénèi yuē 60 gōnglǐ dì hǎi yáng shěng shì yuènán xīn zāi zhōng shòuzāi zuì yánzhòng dì dìfāng. Xīn yìqíng zài 55 tiān méiyǒu shèqū chuánbò de qíngkuàng xià kāishǐ, yú 1 yuè 28 rì kāishǐ.

Dào mùqián wéizhǐ, tā yǐjīng jìlùle xīn yī lún de 625 qǐ ànjiàn. Gēnjù zhèngfǔ zhǐshì, cóng 2 yuè 16 rì kāishǐ, zhěnggè shěngfèn jiāng shòudào 15 tiān de shèhuì gélí lìng.

Hướng dẫn làm bài tập gõ tiếng Trung sogou pinyin rồi dịch sang tiếng Việt Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1

TP.HCM bắt đầu thử nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên tại các nhà hàng

Các nhân viên y tế tại TP HCM đang lấy mẫu bệnh phẩm của khách hàng và công nhân tại các nhà hàng để xét nghiệm vi rút coronavirus mới.
Vào tối thứ Hai, thực khách tại một nhà hàng trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TP HCM, được yêu cầu lấy mẫu để xét nghiệm ngẫu nhiên Covid-19 và địa chỉ, số điện thoại của họ.

Medics đến một nhà hàng trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TP HCM để lấy mẫu ngẫu nhiên của khách để xét nghiệm Covid-19 vào ngày 22 tháng 2 năm 2021.

Một khách hàng tên Tường, 30 tuổi, cho biết “đây thực sự là một động thái tốt để ngăn chặn sự lây lan của bệnh nhiễm trùng” và anh ta không cảm thấy khó chịu khi bị gián đoạn bữa ăn của mình.

Một số nhân viên nhà hàng cũng được yêu cầu lấy mẫu.

Quản lý của nó cho biết nhà hàng đã giới hạn số lượng khách hàng ở mức 25 để đảm bảo sự khác biệt với xã hội.

Một số thực khách tại một nhà hàng khác gần đó đã bỏ đi khi được phái đoàn y tế tiếp cận, nhưng cảnh sát buộc họ phải ở lại.

Một nhóm sáu thực khách tỏ ra không thoải mái nhưng sau khi được cho biết lý do tại sao cần phải kiểm tra, họ đã tuân thủ.

Trong hai giờ, đoàn đã lấy hơn 30 mẫu từ các nhà hàng khác nhau trên địa bàn Phường 11 của quận và sẽ có kết quả sau 24 giờ.

“Trường hợp phát hiện ai dương tính, chúng tôi sẽ xác định ngay khu vực và tiến hành truy tìm liên hệ để dập dịch”, bà Triệu Thị Bích Huyền, Phó chủ tịch phường, hứa.

Các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên sẽ được thực hiện tại các nhà hàng ở tất cả 20 phường của quận cho đến cuối tháng sau, và bất kỳ người nào hoặc nhà hàng nào bị phát hiện vi phạm các quy định về phòng chống đại dịch sẽ bị phạt, bà nói thêm.

Một nhân viên y tế lấy bông ngoáy mũi của một người đàn ông đang ăn tối tại một nhà hàng ở quận Bình Thạnh, TP HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2021.

Các xét nghiệm tại các cơ sở ăn uống nằm trong chương trình xét nghiệm đại trà ngẫu nhiên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) bắt đầu vào cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 16/2.

Thời gian nghỉ Tết kéo dài 7 ngày chứng kiến người dân cả nước về quê đón năm mới càng làm tăng khả năng lây lan của dịch bệnh.

Trong tuần qua, HCDC đã lấy hơn 4.800 mẫu ngẫu nhiên tại các sân bay, bến xe và ga tàu, và gần 3.800 mẫu đã được chứng minh là âm tính và kết quả còn lại vẫn đang được chờ đợi.

TP HCM đã đình chỉ tất cả các dịch vụ không thiết yếu, đóng cửa các quán bar, tiệm karaoke, rạp chiếu phim và vũ trường, đồng thời cấm các sự kiện tôn giáo vào ngày 9 tháng 2 sau khi 31 trường hợp Covid được chẩn đoán.

Các nhà hàng có hơn 30 quán đã được yêu cầu đóng cửa trong khi các nhà hàng nhỏ hơn cần đảm bảo không có quá 10 người / bàn và có khoảng cách tối thiểu 1,5 m giữa các khách.

Kể từ ngày 28 tháng 1, khi bệnh lây truyền từ cộng đồng trở lại Việt Nam sau gần hai tháng, thành phố đã phát hiện 36 trường hợp ở tám quận. Trong số đó, 35 người có liên quan đến vụ bùng phát tại sân bay Tân Sơn Nhất, người vẫn chưa xác định được nguồn gốc, và người còn lại ở Hải Dương, tâm chấn của đất nước.

Đợt mới nhất, bắt đầu từ các tỉnh phía Bắc Hải Dương và Quảng Ninh, đã lan ra 13 tỉnh thành.

TP.HCM không phát hiện ca mắc mới trong 11 ngày qua.

Các nhân viên cảnh sát bảo vệ một trạm kiểm soát Covid-19 ở tỉnh Hải Dương, ngày 15 tháng 2 năm 2021.

Các nhà chức trách tỉnh Hải Dương, một điểm nóng về virus corona, đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với một phụ nữ không tuân thủ các biện pháp phòng chống đại dịch, dẫn đến ba ca nhiễm trùng khác.
Người phụ nữ, một cư dân của tỉnh lỵ Hải Dương, và được xác nhận bị nhiễm coronavirus vào ngày 15 tháng 2, đang bị quản lý vì “lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, cảnh sát nói với báo chí hôm thứ Hai.

Cô bị sốt, ho và mệt mỏi vào ngày 3 tháng 2, nhưng vẫn đi khắp thị trấn, tiếp xúc với nhiều người trên đường đi. Vào ngày 8 tháng 2, cô đã đến Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của tỉnh để được xét nghiệm Covid-19.

Vào ngày 11 tháng 2, các cơ quan y tế xác nhận cô ấy là một người bị nghi nhiễm bệnh. Cô đã lấy mẫu để xét nghiệm lần thứ hai vào ngày 14 tháng 2 và được xác nhận là bị nhiễm một ngày sau đó.

Cảnh sát cho biết bệnh nhân “không khai báo lịch trình du lịch cụ thể cũng như thông tin về những người mà cô đã tiếp xúc gần”, hạn chế việc truy tìm liên lạc và các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Kết quả là 3 thành viên trong gia đình cô cũng được chẩn đoán nhiễm coronavirus, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.

Cô là người thứ ba bị điều tra hình sự vì lây lan vi-rút kể từ khi Covid-19 bùng phát tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2020. Người đầu tiên là một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị cáo buộc vi phạm quy chế cách ly Covid-19 vào tháng 12 năm ngoái và lây nhiễm cho ba người khác người thứ hai là người Vĩnh Long bị nhiễm coronavirus đã nhập cảnh trái phép vào nước này vào tháng Giêng. Trước đó, những người phản đối các quy định ngăn chặn Covid-19 đã được bãi bỏ chỉ với tiền phạt.

Việt Nam tham gia chương trình bù vắc xin Covax

Những lọ vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca được nhìn thấy tại một trung tâm tiêm chủng ở Newcastle Eagles Community Arena, Anh, ngày 30 tháng 1 năm 2021.

WHO đã đồng ý với chương trình bồi thường không có lỗi cho các khiếu nại về tác dụng phụ của vắc xin Covid-19 do Covax phân phối cho 92 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Chương trình bồi thường, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết là cơ chế bồi thường thương tật do vắc-xin đầu tiên và duy nhất hoạt động trên quy mô quốc tế, sẽ cung cấp cho các cá nhân đủ điều kiện một quy trình nhanh chóng, công bằng, mạnh mẽ và minh bạch để nhận bồi thường cho các trường hợp bất lợi hiếm gặp nhưng nghiêm trọng liên kết với vắc xin do Covax phân phối cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, theo thông cáo báo chí của WHO hôm thứ Hai.

Bằng cách cung cấp bồi thường tổng hợp không do lỗi trong quá trình giải quyết toàn bộ và cuối cùng cho bất kỳ khiếu nại nào, chương trình nhằm mục đích giảm đáng kể nhu cầu nhờ đến các tòa án luật, một quá trình có thể kéo dài và tốn kém.

Chín mươi hai nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình thông qua Cam kết Thị trường Ứng dụng trước Covax (AMC) của Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (Gavi), trong đó có Việt Nam.

Chương trình sẽ được vận hành thông qua một cổng thông tin điện tử trước ngày 31 tháng 3. Các cá nhân đủ điều kiện có thể nộp đơn xin bồi thường ngay cả khi họ được tiêm vắc xin do Covax phân phối trước ngày 31 tháng 3.

WHO đang làm việc với Chubb, một công ty bảo hiểm tài sản và thương vong, để đảm bảo bảo hiểm cho chương trình với Chubb là nhà bảo hiểm chính. Chương trình được tài trợ ban đầu thông qua tài trợ của nhà tài trợ AMC, được tính như một khoản phí tính trên tất cả các liều vắc xin Covid-19 được phân phối qua Covax.

Việt Nam dự kiến sẽ được cung cấp 4,9 triệu liều vắc xin Covid-19 do AstraZeneca của Anh-Thụy Điển hợp tác với Đại học Oxford sản xuất trong nửa đầu năm nay thông qua Covax. Tổng cộng 1,2 triệu liều dự kiến sẽ đến trong quý 1 và hơn 3,6 triệu liều trong quý 2, ưu tiên cho y tế, nhân viên hải quan, nhân viên ngoại giao, quân nhân, cảnh sát và giáo viên.

Covax, một cơ chế toàn cầu để phát triển, sản xuất và mua sắm vắc-xin Covid-19 và cung cấp cho các nước thành viên, được đồng dẫn đầu bởi WHO, Liên minh Đổi mới Chuẩn bị sẵn sàng Dịch bệnh (CEPI) và Gavi, một đối tác y tế toàn cầu nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vắc-xin ở người nghèo Quốc gia.

Việt Nam đã ghi nhận 2.395 ca nhiễm Covid-19, với 639 ca đang hoạt động.

Điểm nóng Covid-19 của Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm

Nhân viên y tế thu thập mẫu Covid-19 tại phòng thí nghiệm ở tỉnh Hải Dương, tháng 2 năm 2021.

Sáu bệnh nhân Covid-19 mới đã được xác nhận ở các tỉnh phía Bắc như Hải Dương và Quảng Ninh vào tối thứ Ba, nâng tổng số nhiễm trùng của ổ dịch đang diễn ra lên 809.
Năm trong số đó ở Hải Dương và một ở Quảng Ninh. Tất cả đều liên quan đến các trường hợp đã được xác nhận trước đó.

Có chung đường biên giới, hai tỉnh là nơi đầu tiên phát hiện ra các trường hợp lây truyền qua cộng đồng vào ngày 28/1.

Với các trường hợp mắc mới, Việt Nam đã ghi nhận 809 trường hợp lây truyền cục bộ tại 13 tỉnh thành, trong đó TP HCM với 36 trường hợp và Hà Nội là 35 trường hợp.

Riêng Hải Dương đạt 625 trong khi Quảng Ninh có 61.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch cúm gia cầm-19 phát biểu tại cuộc họp hôm thứ Ba: “Đến nay, ổ dịch đã cơ bản được kiểm soát tốt”.

Việt Nam với dân số gần 100 triệu người, có đường biên giới dài với các nước khác nhau, mặt khác vẫn cho phép các chuyên gia nước ngoài vào nước này để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và do đó sự lây nhiễm cộng đồng luôn là mối đe dọa, ông Đàm nói. .

“Chúng tôi phải luôn sẵn sàng. Chiến đấu với đại dịch đòi hỏi chúng tôi phải nhanh chóng, quyết liệt và mạch lạc nhất có thể.”

Kể từ đầu đợt đại dịch, Việt Nam đã ghi nhận 2.401 trường hợp mắc và 684 trường hợp đang hoạt động.

Hải Dương tìm viện trợ vắc xin Covid-19 từ Ấn Độ

Các quan chức dỡ các hộp chứa các lọ vắc xin Covishield bên ngoài một trung tâm bảo quản vắc xin ở Ahmedabad, Ấn Độ.

Hải Dương, tâm chấn Covid-19 hiện tại của Việt Nam, đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ viện trợ không hoàn lại 200.000 đến 300.000 liều vắc xin để hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch của nước này.
Trong một đề xuất gửi tới Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, chính quyền tỉnh cho biết loại vắc-xin do Ấn Độ sản xuất sẽ được sử dụng để tiêm cho công nhân tuyến đầu và những người có nguy cơ cao nhiễm coronavirus mới nhằm giúp tỉnh kiểm soát tốt hơn tình hình đại dịch.

Tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội khoảng 60 km, là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Việt Nam trong đợt bùng phát mới bắt đầu vào ngày 28 tháng 1 sau 55 ngày mà không có một sự lây truyền nào trong cộng đồng.

Cho đến nay, nó đã ghi nhận 625 trường hợp trong làn sóng mới. Toàn bộ tỉnh phải tuân theo lệnh cách ly xã hội trong 15 ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 theo chỉ thị của chính phủ.

Vậy là bài học hôm nay Cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính bài 1 đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn