Home Luyện thi HSK onlineLuyện thi HSK 7 online Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1

Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1

by Nguyễn Phương Thảo
33 views
Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1

Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7

Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1 là nội dung giáo án bài giảng lớp luyện thi tiếng Trung HSK cấp 7 được trích dẫn trong sách giáo trình luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 7 của Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn. Toàn bộ nội dung giáo trình giảng dạy cũng như đào tạo khóa học luyện thi HSK cấp 7 này đều được chúng tôi đăng công khai và chia sẻ miễn phí trong hệ thống website luyện thi HSK online và học tiếng Trung online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại quận 10 TP HCM và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội .

Bạn nào ở quá xa Trung tâm hoặc không có thời gian để đến lớp đăng kí học trực tiếp thì hãy yên tâm và đăng kí học tiếng Trung thầy Vũ online qua Skype của Thầy Vũ nhé.

Chi tiết lớp học tiếng Trung qua Skype

Khóa học Order hàng Trung Quốc tận gốc Taobao 1688 Tmall sẽ trang bị cho bạn tất cả những kiến thức nhập hàng Trung Quốc thiết yếu để giúp bạn thực hiện được mục tiêu kinh doanh của bạn,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Khóa học order Taobao 1688

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng Taobao 1688 Tmall sẽ trang bị cho bạn rất nhiều kiến thức cực kỳ quan trọng mà bất kỳ dân buôn và con buôn lâu năm trong nghề đều nắm rõ như lòng bàn tay

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận Xưởng

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin này liên tục được cộng đồng người Trung Quốc trên khắp thế giới đánh giá là phần mềm gõ tiếng Trung Quốc cực kỳ tốt, vượt trội hơn tất cả các bộ gõ tiếng Trung khác. Sau đây Thầy Vũ sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou

Nội dung Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1

Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1 là nội dung giáo án bài giảng lớp luyện thi tiếng Trung HSK cấp 7 được trích dẫn trong sách giáo trình luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 7 của Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn. Toàn bộ nội dung giáo trình giảng dạy cũng như đào tạo khóa học luyện thi HSK cấp 7 này đều được chúng tôi đăng công khai và chia sẻ miễn phí trong hệ thống website luyện thi HSK online và học tiếng Trung online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM.

华盛顿将这次黑客袭击归咎于北韩,据称在袭击发生后大约一周的时间里中断了北韩的互联网访问。据报道,最近,美国网络司令部试图通过向北朝鲜强大的情报机构侦察总局(RGB)进行在线服务,以阻止来自多个来源的流量泛滥。 RGB直接向平壤的国防委员会报告,该委员会由朝鲜领导人金正恩本人直接控制。

总体而言,北朝鲜的孤立状态使美国很难提出有效的战略来应对平壤的网络攻击。其社会的封闭性意味着华盛顿不得不依靠外部资源进行情报收集,而朝鲜民众访问互联网的机会有限,这意味着其许多网络力量是在朝鲜以外进行活动的。

韩国国防白皮书在2014年(索尼发动袭击的那一年)指出,朝鲜拥有大约6,000名“网络战部队”。相比之下,由奥巴马政府在2009年成立的美国网络司令部拥有大约700名军事和文职雇员;美国军事部门的网络部门的目标是维持6200名人员。

尽管大多数人担心北韩会发动核袭击,但北韩一贯将网络攻击视为干扰其核计划的手段。自从2009年5月朝鲜进行第二次核试验以来,每次进行核试验时,其网络攻击便都瞄准了韩国的关键网络。在2013年2月进行了第三次测试后,韩国电视台和一家银行遭受了3.20网络恐怖袭击,称为“黑暗首尔”。 2016年1月,朝鲜进行第四次核试验时,针对韩国公职人员进行了大规模的鱼叉式网络钓鱼活动,目的是将恶意软件分发到他们的计算机上。在2016年9月进行第五次测试后,韩国军方遭受了重大破坏,导致丢失了一些秘密军事档案。

在众多攻势中,很难确定朝鲜的网络攻击的模式或策略。但是,如果以朝鲜对韩国的攻击为例,可以说明更广泛的平壤网络战略,那么最近在美国电网中发现起源于朝鲜的恶意软件可能是对美国系统漏洞进行早期调查的一部分。朝鲜显然希望拥有攻击美国关键基础设施的能力,而平壤也希望发出更广泛的信号,表明它有能力渗透美国系统。只要使国际社会意识到这一威胁,就可以使其在有关其核计划的任何谈判中发挥影响。

并非只有朝鲜试图进入美国的电气公司,俄罗斯和伊朗也进行了尝试。但是,在这种情况下,朝鲜对韩国电网的攻击为华盛顿提供了了解平壤的黑客策略的模板。 2017年,韩国贸易,工业和能源部指控黑客试图访问两家韩国国有电力公司,即韩国电力公司(KEPCO)和韩国水电和核电(KHNP),其访问次数几乎是10次的4,000倍年。韩国执政党领袖周美爱(Choo Mi-ae)表示,KEPCO的官方报告证实,在2013-2014年对该公用事业的袭击中,至少有19起来自朝鲜。

2014年12月,朝鲜黑客泄露了韩国核电运营商KHNP的蓝图和测试数据。黑客被称为“我是谁”,并声称他们在抗议核设施通过社交媒体泄露了信息,大概是为了制造公众恐慌并破坏南方的能源政策。尽管韩国官员声称这次泄露事件仅泄露了非关键核数据,但不容忽视的是,韩国面临着停电和放射性污染的潜在风险。

为了试图渗透美国电网,朝鲜遵循了与韩国对抗的同一本剧本。

鉴于本地站点使用多种技术以及在许多情况下使用旧的手动系统彼此独立运行,因此很难在全国范围内对美国的电力供应商进行攻击。话虽如此,侦查是任何重大攻击(无论是物理攻击还是网络攻击)的第一步。在俄罗斯攻击乌克兰电网的情况下,俄罗斯黑客在公用事业网络中花费了很长时间来收集信息。这些攻击还始于鱼叉式网络钓鱼活动。

为了应对这一威胁,美国必须阻止其他国家直接或间接地支持朝鲜的网络攻击。朝鲜通过一家中国的互联网提供商访问外界,据报道,朝鲜的黑客是在中国境内进行活动的。

Phiên âm tiếng Trung HSK 7 cho bài tập 1 trong Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1

Huáshèngdùn jiāng zhè cì hēikè xíjí guījiù yú běihán, jù chēng zài xíjí fāshēng hòu dàyuē yīzhōu de shíjiān lǐ zhōngduànle běihán de hùliánwǎng fǎngwèn. Jù bàodào, zuìjìn, měiguó wǎngluò sīlìng bù shìtú tōngguò xiàng běi cháoxiǎn qiángdà de qíngbào jīgòu zhēnchá zǒngjú (RGB) jìnxíng zàixiàn fúwù, yǐ zǔzhǐ láizì duō gè láiyuán de liúliàng fànlàn. RGB zhíjiē xiàng píngrǎng de guófáng wěiyuánhuì bàogào, gāi wěiyuánhuì yóu cháoxiǎn lǐngdǎo rén jīnzhèng’ēn běnrén zhíjiē kòngzhì.

Zǒngtǐ ér yán, běi cháoxiǎn de gūlì zhuàngtài shǐ měiguó hěn nán tíchū yǒuxiào de zhànlüè lái yìngduì píngrǎng de wǎngluò gōngjí. Qí shèhuì de fēngbì xìng yìwèizhe huáshèngdùn bùdé bù yīkào wàibù zīyuán jìn háng qíngbào shōují, ér cháoxiǎn mínzhòng fǎngwèn hùliánwǎng de jīhuì yǒuxiàn, zhèyìwèizhe qí xǔduō wǎngluò lìliàng shì zài cháoxiǎn yǐwài jìnxíng huódòng de.

Hánguó guófáng báipíshū zài 2014 nián (suǒní fādòng xíjí dì nà yī nián) zhǐchū, cháoxiǎn yǒngyǒu dàyuē 6,000 míng “wǎngluò zhàn bùduì”. Xiāng bǐ zhī xià, yóu àobāmǎ zhèngfǔ zài 2009 nián cheng lì dì měiguó wǎngluò sīlìng bù yǒngyǒu dàyuē 700 míng jūnshì hé wénzhí gùyuán; měiguó jūnshì bùmén de wǎngluò bùmén de mùbiāo shì wéichí 6200 míng rényuán.

Jǐnguǎn dà duōshù rén dānxīn běihán huì fādòng hé xíjí, dàn běihán yīguàn jiāng wǎngluò gōngjí shì wéi gānrǎo qí hé jìhuà de shǒuduàn. Zìcóng 2009 nián 5 yuè cháoxiǎn jìnxíng dì èr cì hé shìyàn yǐlái, měi cì jìnxíng hé shìyàn shí, qí wǎngluò gōngjí biàn dōu miáozhǔnle hánguó de guānjiàn wǎngluò. Zài 2013 nián 2 yuè jìnxíng le dì sān cì cèshì hòu, hánguó diànshìtái hé yījiā yínháng zāoshòule 3.20 Wǎngluò kǒngbù xíjí, chēng wèi “hēi’àn shǒu’ěr”. 2016 Nián 1 yuè, cháoxiǎn jìnxíng dì sì cì hé shìyàn shí, zhēnduì hánguó gōngzhí rényuán jìnxíngle dà guīmó de yú chā shì wǎngluò diàoyú huódòng, mùdì shì jiāng èyì ruǎnjiàn fēnfā dào tāmen de jìsuànjī shàng. Zài 2016 nián 9 yuè jìnxíng dì wǔ cì cèshì hòu, hánguó jūn fāng zāoshòule zhòngdà pòhuài, dǎozhì diūshīle yīxiē mìmì jūnshì dǎng’àn.

Zài zhòngduō gōngshì zhōng, hěn nán quèdìng cháoxiǎn de wǎngluò gōngjí de móshì huò cèlüè. Dànshì, rúguǒ yǐ cháoxiǎn duì hánguó de gōngjí wéi lì, kěyǐ shuōmíng gèng guǎngfàn de píngrǎng wǎngluò zhànlüè, nàme zuìjìn zài měiguó diànwǎng zhōng fāxiàn qǐyuán yú cháoxiǎn de è yì ruǎnjiàn kěnéng shì duì měiguó xìtǒng lòudòng jìnxíng zǎoqí diàochá de yībùfèn. Cháoxiǎn xiǎnrán xīwàng yǒngyǒu gōngjí měiguó guānjiàn jīchǔ shèshī de nénglì, ér píngrǎng yě xīwàng fāchū gèng guǎngfàn de xìnhào, biǎomíng tā yǒu nénglì shèntòu měiguó xìtǒng. Zhǐyào shǐ guójì shèhuì yìshí dào zhè yī wēixié, jiù kěyǐ shǐ qí zài yǒuguān qí hé jìhuà de rènhé tánpàn zhōng fāhuī yǐngxiǎng.

Bìngfēi zhǐyǒu zhāo xiān shìtú jìnrù měiguó de diànqì gōngsī, èluósī hé yīlǎng yě jìnxíngle chángshì. Dànshì, zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, cháoxiǎn duì hánguó diànwǎng de gōngjí wèi huá shèngdùn tígōng liǎo liǎojiě píngrǎng de hēikè cèlüè de múbǎn. 2017 Nián, hánguó màoyì, gōngyè hé néngyuán bù zhǐkòng hēikè shìtú fǎngwèn liǎng jiā hánguó guóyǒu diànlì gōngsī, jí hánguó diànlì gōngsī (KEPCO) hé hánguó shuǐdiàn hé hédiàn (KHNP), qí fǎngwèn cìshù jīhūshì 10 cì de 4,000 bèi nián. Hánguó zhízhèng dǎng lǐngxiù zhōuměi’ài (Choo Mi-ae) biǎoshì,KEPCO de guānfāng bàogào zhèngshí, zài 2013-2014 nián duì gāi gōngyòng shìyè de xíjí zhōng, zhìshǎo yǒu 19 qǐ láizì cháoxiǎn.

2014 Nián 12 yuè, cháoxiǎn hēikè xièlòule hánguó hédiàn yùnyíng shāng KHNP de lántú hé cèshì shùjù. Hēikè bèi chēng wèi “wǒ shì shéi”, bìng shēngchēng tāmen zài kàngyì hé shèshī tōngguò shèjiāo méitǐ xièlòule xìnxī, dàgài shì wèile zhìzào gōngzhòng kǒnghuāng bìng pòhuài nánfāng de néngyuán zhèngcè. Jǐnguǎn hánguó guānyuán shēngchēng zhè cì xièlòu shìjiàn jǐn xièlòule fēi guānjiàn hé shùjù, dàn bùróng hū shì de shì, hánguó miànlínzhe tíngdiàn hé fàngshèxìng wūrǎn de qiánzài fēngxiǎn.

Wèile shìtú shèntòu měiguó diànwǎng, cháoxiǎn zūnxúnle yǔ hánguó duìkàng de tóngyī běn jùběn.

Jiànyú běndì zhàndiǎn shǐyòng duō zhǒng jìshù yǐjí zài xǔduō qíngkuàng xià shǐyòng jiù de shǒudòng xìtǒng bǐcǐ dúlì yùnxíng, yīncǐ hěn nán zài quánguó fànwéi nèi duì měiguó de diànlì gōngyìng shāng jìnxíng gōngjí. Huà suī rúcǐ, zhēnchá shì rènhé zhòngdà gōngjí (wúlùn shì wùlǐ gōngjí háishì wǎngluò gōngjí) de dì yī bù. Zài èluósī gōngjí wūkèlán diànwǎng de qíngkuàng xià, èluósī hēikè zài gōngyòng shìyè wǎngluò zhōng huāfèile hěn cháng shíjiān lái shōují xìnxī. Zhèxiē gōngjí hái shǐ yú yú chā shì wǎngluò diàoyú huódòng.

Wèile yìngduì zhè yī wēixié, měiguó bìxū zǔzhǐ qítā guójiā zhíjiē huò jiànjiē dì zhīchí cháoxiǎn de wǎngluò gōngjí. Cháoxiǎn tōngguò yījiā zhōngguó de hùliánwǎng tí gōng shāng fǎngwèn wàijiè, jù bàodào, cháoxiǎn de hēikè shì zài zhōngguó jìngnèi jìnxíng huódòng de.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 cho bài giảng này sang tiếng Việt Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1

Washington đổ lỗi cho Triều Tiên về vụ tấn công và đáp trả bằng cách bị cáo buộc làm gián đoạn truy cập internet của Triều Tiên trong khoảng một tuần sau vụ tấn công. Gần đây hơn, Bộ Chỉ huy Mạng của Hoa Kỳ được cho là đã cố gắng chặn dịch vụ trực tuyến tới cơ quan tình báo mạnh mẽ của Triều Tiên, Tổng cục Trinh sát (RGB), bằng cách làm ngập cơ quan này với lưu lượng truy cập từ nhiều nguồn. RGB báo cáo trực tiếp với Ủy ban Quốc phòng Bình Nhưỡng, cơ quan do chính nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp kiểm soát.

Tuy nhiên, nhìn chung, sự cô lập của Triều Tiên khiến Hoa Kỳ khó đưa ra chiến lược hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công mạng của Bình Nhưỡng. Tính chất khép kín của xã hội có nghĩa là Washington phải dựa vào các nguồn bên ngoài để thu thập thông tin tình báo và việc người dân Triều Tiên tiếp cận Internet hạn chế có nghĩa là nhiều lực lượng mạng của họ hoạt động từ bên ngoài Triều Tiên.

Một Sách Trắng Quốc phòng của Hàn Quốc đã lưu ý vào năm 2014 – năm xảy ra vụ tấn công của Sony – rằng Triều Tiên có khoảng 6.000 “quân chiến tranh mạng”. Để so sánh, Bộ Chỉ huy Không gian mạng của Hoa Kỳ, được thành lập bởi chính quyền Obama vào năm 2009, có khoảng 700 nhân viên quân sự và dân sự; Các đơn vị không gian mạng trong các dịch vụ quân sự của Hoa Kỳ có mục tiêu duy trì 6.200 nhân viên.

Trong khi hầu hết lo sợ về một cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên, Triều Tiên đã liên tục sử dụng các cuộc tấn công mạng để làm xao nhãng chương trình hạt nhân của mình. Kể từ vụ thử hạt nhân thứ hai của Triều Tiên vào tháng 5 năm 2009, các cuộc tấn công mạng của nước này đã nhắm vào các mạng quan trọng của Hàn Quốc mỗi khi có vụ thử hạt nhân. Sau lần thử nghiệm thứ ba vào tháng 2 năm 2013, các đài truyền hình Hàn Quốc và một ngân hàng đã phải hứng chịu cuộc tấn công Mạng khủng bố 3.20, được gọi là DarkSeoul. Vào tháng 1 năm 2016, khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư, đã có một chiến dịch lừa đảo lớn nhắm vào các quan chức Hàn Quốc, nhằm phát tán phần mềm độc hại vào máy tính của họ. Sau vụ thử lần thứ 5 vào tháng 9/2016, quân đội Hàn Quốc đã gặp phải một vi phạm lớn dẫn đến việc mất bộ nhớ đệm các hồ sơ quân sự bí mật.

Giữa rất nhiều hành vi vi phạm như vậy, rất khó để xác định mô hình hoặc chiến lược trong các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên. Nhưng sử dụng các cuộc tấn công của Triều Tiên vào Hàn Quốc như một dấu hiệu của chiến lược mạng rộng lớn hơn của Bình Nhưỡng, việc phát hiện gần đây phần mềm độc hại có nguồn gốc từ Triều Tiên trong lưới điện của Hoa Kỳ có thể là một phần của cuộc thăm dò giai đoạn đầu về những điểm yếu trong hệ thống của Hoa Kỳ. Mặc dù có thể rõ ràng rằng Triều Tiên muốn có khả năng tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, nhưng Bình Nhưỡng cũng muốn gửi một tín hiệu rộng hơn rằng họ có khả năng xâm nhập vào các hệ thống của Mỹ. Chỉ cần làm cho cộng đồng quốc tế biết về mối đe dọa này có thể tạo đòn bẩy cho nó trong bất kỳ cuộc đàm phán nào về chương trình hạt nhân của mình.

Triều Tiên không đơn độc trong nỗ lực tiếp cận các công ty điện có trụ sở tại Mỹ – Nga và Iran cũng đã cố gắng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các cuộc tấn công của Triều Tiên vào lưới điện của Hàn Quốc cung cấp cho Washington một khuôn mẫu để hiểu chiến lược tấn công của Bình Nhưỡng. Năm 2017, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc buộc tội tin tặc đã cố gắng truy cập vào hai công ty điện thuộc sở hữu nhà nước của Hàn Quốc là Korea Electric Power Corporation (KEPCO) và Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) gần 4.000 lần trên 10 nhiều năm. Choo Mi-ae, lãnh đạo đảng cầm quyền của Hàn Quốc, cho biết một báo cáo chính thức của KEPCO đã xác nhận rằng ít nhất 19 trong số các cuộc tấn công năm 2013-2014 vào tiện ích bắt nguồn từ phương Bắc.

Vào tháng 12 năm 2014, tin tặc Triều Tiên đã làm rò rỉ các bản thiết kế và dữ liệu thử nghiệm cho KHNP, nhà điều hành hạt nhân của Hàn Quốc. Các tin tặc, được gọi là “Tôi là ai” và tuyên bố họ đang phản đối các cơ sở hạt nhân đã làm rò rỉ thông tin trên mạng xã hội, có lẽ là để cố gắng tạo ra sự hoảng loạn của công chúng và phá vỡ các chính sách năng lượng ở miền Nam. Mặc dù các quan chức Hàn Quốc tuyên bố rằng chỉ có dữ liệu hạt nhân không quan trọng mới bị rò rỉ trong vụ vi phạm, nhưng không thể bỏ qua rằng quốc gia này đang phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn về mất điện cũng như ô nhiễm phóng xạ.

Trong nỗ lực xuyên thủng lưới điện của Hoa Kỳ, Triều Tiên đang tuân theo cùng một vở kịch mà họ đã phát triển để chống lại Hàn Quốc.

Một cuộc tấn công trên toàn quốc nhằm vào các nhà cung cấp điện của Hoa Kỳ sẽ rất khó khăn vì các trạm địa phương hoạt động độc lập với nhau, sử dụng nhiều loại công nghệ và trong nhiều trường hợp là các hệ thống thủ công cũ. Điều đó nói rằng, do thám là bước đầu tiên trong bất kỳ cuộc tấn công lớn nào – vật lý hoặc mạng. Trong trường hợp Nga tấn công vào lưới điện Ukraine, các tin tặc Nga đã dành một thời gian dài trong các mạng lưới tiện ích để thu thập thông tin. Những cuộc tấn công đó cũng bắt đầu bằng một chiến dịch lừa đảo bằng giáo.

Để giải quyết mối đe dọa này, Hoa Kỳ phải ngăn chặn các quốc gia khác hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên. Triều Tiên truy cập thế giới bên ngoài thông qua một nhà cung cấp internet của Trung Quốc và các tin tặc Triều Tiên được cho là hoạt động từ bên trong Trung Quốc.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng trực tuyến lớp học tiếng Trung online uy tín của Thầy Vũ với chủ đề là Sách luyện thi HSK 7 học tiếng Trung HSK cấp 7 bài 1 . Các bạn có thêm câu hỏi nào thắc mắc thì hãy đăng bình luận lên diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster chúng ta sẽ cùng thảo luận và giúp bạn giải đáp thắc mắc nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn