Home Luyện thi HSK onlineLuyện thi HSK 8 online Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6

Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6

by Nguyễn Phương Thảo
146 views
Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6

Giáo luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu

Học tiếng Trung online Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6 là nội dung tiếp theo của buổi học tiếng Trung HSK 8 online hôm qua trên trang web chính thức của Trung tâm tiếng Trung tại Quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM. Đây là kênh học tiếng Trung online uy tín và tốt nhất hiện nay với hàng chục nghìn tài liệu học tiếng Trung miễn phí và tài liệu luyện thi HSK miễn phí do Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn.

Các bạn hãy xem lại bài cũ trước khi vào bài mới ngày hôm nay nhé.

Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 5

Bạn nào hiện đang theo học ngôn ngữ Trung Quốc mà muốn học tốt tiếng Trung thì các bạn nhớ tải bộ gõ tiếng Trung về để học tiếng Trung và xem chi tiết cách gõ do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chỉ dẫn qua link sau đây nhé.

Chỉ dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou

Các bạn hãy đăng ký khóa học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype nếu như không có điều kiện đến học các lớp học trực tiếp,thông tin chi tiết các bạn xem tại link dưới đây.

Học tiếng Trung qua Skype Thầy Vũ ChineMaster

Bộ giáo trình tiếng Trung Thương mại đào tạo các lớp tiếng Trung thương mại được sử dụng rất rộng rãi tròng các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc danh tiếng ở Việt Nam. Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại này được Thầy Vũ ngày đêm nghiên cứu và biên soạn để cho ra đời bộ sản phẩm tuyệt tác có một không hai này.

Tham khảo khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung Thương mại online cơ bản & Khóa học tiếng Trung online nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập do Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung thương mại thiết yếu để phục vụ cho công việc hàng ngày

Khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster

Đây là khóa học order hàng Trung Quốc Quảng Châu chỉ dành riêng cho dân buôn và các con buôn muốn làm giàu từ lĩnh vực kinh doanh hàng Trung Quốc giá rẻ. Nếu bạn muốn tự tìm nguồn hàng tận gốc giá rẻ thì hãy đăng ký ngay khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Đăng ký khóa học order Taobao 1688 Tmall

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận XƯỞNG Taobao 1688 Tmall là chương trình đào tạo kiến thức nhập hàng Taobao 1688 Tmall đi theo một bộ giáo trình nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z do chính Th.S Nguyễn Minh Vũ viết sách làm Chủ biên và Biên soạn

Đăng ký khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng

Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6 Thầy Vũ

Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6 là nội dung tiếp theo của buổi học tiếng Trung HSK 8 online hôm qua trên trang web chính thức của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM. Đây là kênh học tiếng Trung online uy tín và tốt nhất hiện nay với hàng chục nghìn tài liệu học tiếng Trung miễn phí và tài liệu luyện thi HSK miễn phí do Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn.

2018年,首相原则上同意中央省庆和省可以调整文丰湾北部的总体建设计划时,数百名经纪人涌向附近的宁和镇和范宁区海湾,买卖土地。

在短短的一个晚上,那里一平方米土地的价格上涨了50-70倍。从这两个地方的国道到小巷,房地产销售和经纪广告的迹象像雨后的蘑菇一样上升。 Ninh Hoa的许多渔民抛弃了他们的船和捕鱼工具,开始以经纪人的身份工作。

然后在去年,当有关中止发展Bac Van Phong经济特区的计划的信息发布时,成千上万的人遭受重创,别无选择,只能出售他们竞相投资的房地产并蒙受巨大损失。

当发生地热时,土地价格的突然上涨意味着补偿成本,工厂建设成本和企业租金的增长。

这也给政府带来了困难,政府将不得不为清理公共项目的场地支付更多的费用。

在发达国家,任何房地产交易都必须通过第三方(包括经纪公司和银行,律师和评估师)进行,并且对交易过程进行监督。健康的经济体会随着时间的推移而接受房地产价格的健康上涨,并且交易是透明的。

如果在短时间内房地产价格突然飙升10%至20%,当局将介入调查。散布谣言或其他错误信息以推高土地价格的个人或组织将因操纵市场而面临刑事指控,造成财产差异和欺诈。

对房地产交易过程的严格监督和同样严格的执法措施,已经帮助许多国家管理了操纵市场的风险。

越南这样做并不难。除了确保地方当局的公开性,透明度和严格的监督之外,还必须解决许多人多次指出的《土地法》中存在的所有漏洞。

这会发生吗,像我这样的人会被允许再次梦想拥有房屋吗?或者,土地发烧会继续下去,而投机者统治了栖息地吗?

越南人与外国人的薪资差距是否公平?

有人说这是简单的经济学,但这是否正确呢是另一个问题。
最近的一篇评论文章批评在越南工作的外国人与当地人之间的巨大工资差距,触及了一个所有人都承认但几乎没有人讨论过的问题。

其中部分原因在于生产力。众所周知,新加坡人,马来西亚人和泰国人的平均生产力要比越南人高得多。一些工作需要在越南很难找到的高技能专业人才。

但…

并非所有越南人都是低效率/非熟练的,也不是所有外国人都是高效/熟练的。问题是,我们在越南从事相同工作是否能享有平等的机会?

母语为英语的老师具有不可替代的一个特点:口音。

但…

有效的语言教学所需要的不仅仅是口音(教学技能,语法,写作…),更不用说可以说不再有“正确的”英语口音。但是,我们看到,没有教学经验或资格的外语英语老师的薪水比其经验丰富和认可的越南同行高得多。即使在英语数学等科目中,也会说流利英语的越南老师的收入也可能会减少。

根据我们的一些读者的说法,这种偏见刺激了越南父母的种族偏爱。越南人(越南人和外国人)是否被视为本国的二等公民?

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online cho bài tập đọc hiểu HSK cấp 8 để các bạn dễ dàng học hơn Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6

2018 Nián, shǒuxiàng yuánzé shàng tóngyì zhōngyāng shěng qìng hé shěng kěyǐ tiáozhěng wén fēng wān běibù de zǒngtǐ jiànshè jìhuà shí, shù bǎi míng jīngjì rén yǒng xiàng fùjìn dì níng hé zhèn hé fàn níng qū hǎiwān, mǎimài tǔdì.

Zài duǎn duǎn de yīgè wǎnshàng, nàlǐ yī píngfāng mǐ tǔdì de jiàgé shàngzhǎngle 50-70 bèi. Cóng zhè liǎng gè dìfāng de guódào dào xiǎo xiàng, fángdìchǎn xiāoshòu hé jīngjì guǎnggào de jīxiàng xiàng yǔ hòu de mógū yīyàng shàngshēng. Ninh Hoa de xǔduō yúmín pāoqìle tāmen de chuán hé bǔ yú gōngjù, kāishǐ yǐjīngjì rén de shēnfèn gōngzuò.

Ránhòu zài qùnián, dāng yǒuguān zhōngzhǐ fāzhǎn Bac Van Phong jīngjì tèqū de jìhuà de xìnxī fābù shí, chéng qiān shàng wàn de rén zāoshòu zhòngchuāng, bié wú xuǎnzé, zhǐ néng chūshòu tāmen jìngxiāng tóuzī de fángdìchǎn bìng méngshòu jùdà sǔnshī.

Dāng fāshēng dìrè shí, tǔdì jiàgé dì túrán shàngzhǎng yìwèizhe bǔcháng chéngběn, gōngchǎng jiànshè chéngběn hé qǐyè zūjīn de zēngzhǎng.

Zhè yě gěi zhèngfǔ dài láile kùnnán, zhèngfǔ jiāng bùdé bù wéi qīnglǐ gōnggòng xiàngmù dì chǎngdì zhīfù gèng duō de fèiyòng.

Zài fādá guójiā, rènhé fángdìchǎn jiāoyì dōu bìxū tōngguò dì sānfāng (bāokuò jīngjì gōngsī hé yínháng, lǜshī hé pínggū shī) jìnxíng, bìngqiě duì jiāoyì guòchéng jìnxíng jiāndū. Jiànkāng de jīngjì tǐhuì suízhe shíjiān de tuīyí ér jiēshòu fángdìchǎn jiàgé de jiànkāng shàngzhǎng, bìngqiě jiāoyì shì tòumíng de.

Rúguǒ zài duǎn shíjiān nèi fángdìchǎn jiàgé túrán biāoshēng 10%zhì 20%, dāngjú jiāng jièrù diàochá. Sànbù yáoyán huò qítā cuòwù xìnxī yǐ tuī gāo tǔdì jiàgé de gèrén huò zǔzhī jiāng yīn cāozòng shìchǎng ér miànlín xíngshì zhǐkòng, zàochéng cáichǎn chāyì hé qīzhà.

Duì fángdìchǎn jiāoyì guòchéng de yángé jiāndū hé tóngyàng yángé de zhífǎ cuòshī, yǐ jīng bāngzhù xǔduō guójiā guǎnlǐle cāozòng shìchǎng de fēngxiǎn.

Yuènán zhèyàng zuò bìng bù nán. Chúle quèbǎo dìfāng dāngjú de gōngkāi xìng, tòumíngdù hé yángé de jiāndū zhī wài, hái bìxū jiějué xǔduō rén duō cì zhǐchū de “tǔdì fǎ” zhōng cúnzài de suǒyǒu lòudòng.

Zhè huì fāshēng ma, xiàng wǒ zhèyàng de rén huì bèi yǔnxǔ zàicì mèngxiǎng yǒngyǒu fángwū ma? Huòzhě, tǔdì fāshāo huì jìxù xiàqù, ér tóujī zhě tǒngzhìle qīxī dì ma?

Yuènán rén yǔ wàiguó rén de xīnzī chājù shìfǒu gōngpíng?

Yǒurén shuō zhè shì jiǎndān de jīngjì xué, dàn zhè shìfǒu zhèngquè ne shì lìng yīgè wèntí.
Zuìjìn de yī piān pínglùn wénzhāng pīpíng zài yuènán gōngzuò de wàiguó rén yǔ dāngdì rén zhī jiān de jùdà gōngzī chājù, chùjíle yīgè suǒyǒu rén dōu chéngrèn dàn jīhū méiyǒu rén tǎolùnguò de wèntí.

Qízhōng bùfèn yuányīn zàiyú shēngchǎnlì. Zhòngsuǒzhōuzhī, xīnjiāpō rén, mǎ lái xī yǎ rén hé tàiguó rén de píngjūn shēngchǎnlì yào bǐ yuènán rén gāo dé duō. Yīxiē gōngzuò xūyào zài yuènán hěn nán zhǎodào de gāo jìnéng zhuānyè réncái.

Dàn…

Bìngfēi suǒyǒu yuènán rén dōu shì dī xiàolǜ/fēi shúliàn de, yě bùshì suǒyǒu wàiguó rén dōu shì gāoxiào/shúliàn de. Wèntí shì, wǒmen zài yuènán cóngshì xiāngtóng gōngzuò shìfǒu néng xiǎngyǒu píngděng de jīhuì?

Mǔyǔ wèi yīngyǔ de lǎoshī jùyǒu bùkě tìdài de yīgè tèdiǎn: Kǒuyīn.

Dàn…

Yǒuxiào de yǔyán jiàoxué suǒ xūyào de bùjǐn jǐn shì kǒuyīn (jiàoxué jìnéng, yǔfǎ, xiězuò…), Gèng bùyòng shuō kěyǐ shuō bu zài yǒu “zhèngquè de” yīngyǔ kǒuyīn. Dànshì, wǒmen kàn dào, méiyǒu jiàoxué jīngyàn huò zīgé de wàiyǔ yīngyǔ lǎoshī de xīnshuǐ bǐ qí jīngyàn fēngfù hé rènkě de yuènán tóng háng gāo dé duō. Jíshǐ zài yīngyǔ shùxué děng kēmù zhōng, yě huì shuō liúlì yīngyǔ de yuènán lǎoshī de shōurù yě kěnéng huì jiǎnshǎo.

Gēnjù wǒmen de yīxiē dúzhě de shuōfǎ, zhè zhǒng piānjiàn cìjīle yuènán fùmǔ de zhǒngzú piān’ài. Yuènán rén (yuènán rén hé wàiguó rén) shìfǒu bèi shì wéi běnguó de èr děng gōngmín?

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 online sang tiếng Việt bài giảng luyện kỹ năng dịch tiếng Trung HSK cấp 8 Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6

Năm 2018, khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc tỉnh Khánh Hòa được điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực phía Bắc vịnh Vân Phong, hàng trăm môi giới đã đổ về thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh gần đó, cũng như bên trong. vịnh, để mua và bán đất.

Chỉ trong một đêm, giá một mét vuông đất ở đó đã tăng gấp 50-70 lần. Từ quốc lộ đến các ngõ hẻm ở hai địa phương đó, các bảng hiệu rao bán, môi giới bất động sản mọc lên như nấm sau mưa. Nhiều ngư dân ở Ninh Hòa gác lại tàu thuyền, ngư cụ và bắt đầu làm nghề môi giới.

Rồi năm ngoái, khi có thông tin đình chỉ kế hoạch phát triển đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, hàng nghìn người bị ảnh hưởng nặng nề, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán tài sản đã đua nhau đầu tư và lỗ nặng.

Khi cơn sốt đất xảy ra, giá đất tăng đột biến đồng nghĩa với việc tăng chi phí đền bù, chi phí xây dựng nhà xưởng và tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp.

Nó cũng gây khó khăn cho chính phủ, vốn sẽ phải trả nhiều tiền hơn để giải phóng mặt bằng cho các dự án công cộng.

Ở các nước phát triển, bất kỳ giao dịch mua bán bất động sản nào cũng phải thông qua bên thứ ba là các công ty môi giới và ngân hàng, luật sư và thẩm định viên, quá trình này được giám sát. Các nền kinh tế lành mạnh chấp nhận sự gia tăng lành mạnh của giá bất động sản theo thời gian và các giao dịch được minh bạch.

Trong trường hợp giá bất động sản đột ngột tăng cao, chẳng hạn từ 10 – 20%, trong một thời gian ngắn, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra. Cá nhân, tổ chức tung tin đồn thất thiệt hoặc các thông tin sai lệch khác để đẩy giá đất lên cao sẽ phải đối mặt với tội danh thao túng thị trường, gây chênh lệch tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc giám sát chặt chẽ quá trình giao dịch bất động sản và thực thi pháp luật nghiêm ngặt không kém đã giúp nhiều quốc gia quản lý được nguy cơ thao túng thị trường.

Không khó để Việt Nam làm được điều tương tự. Ngoài việc đảm bảo tính công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, tất cả những kẽ hở tồn tại của Luật Đất đai đã được nhiều người chỉ ra nhiều lần đều phải được sửa chữa.

Liệu điều này có xảy ra và những người như tôi sẽ lại được phép mơ ước có một ngôi nhà? Hay, cơn sốt đất sẽ tiếp tục và giới đầu cơ thống trị?

Sự chênh lệch lương giữa người nước ngoài và người bản xứ ở Việt Nam có công bằng?

Một số người nói rằng đó là kinh tế học đơn giản, nhưng liệu điều đó có làm cho nó đúng hay không lại là một câu hỏi khác.
Một ý kiến gần đây chỉ trích khoảng cách lương lớn giữa người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người dân địa phương liên quan đến một vấn đề được tất cả mọi người thừa nhận nhưng hầu như không được thảo luận.

Một số điều này là do năng suất. Có một thực tế rõ ràng là người Singapore, Malaysia và Thái Lan trung bình có năng suất cao hơn nhiều so với người Việt Nam. Và một số công việc đòi hỏi các chuyên gia có tay nghề cao sẽ khó tìm thấy ở Việt Nam.

Nhưng…

Không phải tất cả người Việt Nam đều kém hiệu quả / không có kỹ năng và không phải tất cả người nước ngoài đều làm việc hiệu quả / có kỹ năng. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có được hưởng các cơ hội bình đẳng cho cùng một công việc ở Việt Nam hay không?

Giáo viên bản ngữ có một đặc điểm không thể thay thế: giọng.

Nhưng…

Việc giảng dạy ngôn ngữ hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn một trọng âm (kỹ năng sư phạm, ngữ pháp, viết …), chưa kể rằng, có thể nói là không còn cái gọi là giọng tiếng Anh ‘đúng’ nữa. Tuy nhiên, chúng tôi thấy các giáo viên tiếng Anh nước ngoài không có kinh nghiệm giảng dạy hoặc bằng cấp được trả lương cao hơn nhiều so với các giáo viên Việt Nam có kinh nghiệm và được công nhận. Và ngay cả trong các môn học như toán bằng tiếng Anh, giáo viên Việt Nam nói thông thạo tiếng Anh có khả năng kiếm được ít hơn.

Sự thiên vị, theo một số độc giả của chúng tôi, xuất phát từ sở thích phân biệt chủng tộc của các bậc cha mẹ Việt Nam. Người Việt Nam (người Việt Nam và người nước ngoài) có được coi là công dân hạng hai trên đất nước mình không?

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện thi HSK 8 online kỹ năng đọc hiểu bài 6 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn