Home Học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7

by Nguyễn Phương Thảo
50 views
Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy online mỗi ngày

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7 tiếp tục nội dung giáo trình giảng dạy khóa học tiếng Trung online uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên trang web đào tạo tiếng Trung HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn bài giảng trực tuyến lớp học tiếng Trung online mới nhất ngày 13 tháng 4 năm 2021 Tài liệu học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster bài tập 3 ở phần bên dưới.

Trong quá trình học tiếng Trung mà các bạn muốn học tốt tiếng Trung hơn đặc biệt là về phần ghi nhớ từ vựng thì các bạn nhớ tải bộ gõ tiếng Trung về để học tiếng Trung và xem chi tiết cách gõ do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chỉ dẫn qua link sau đây nhé.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cùng Thầy Vũ

Các bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp online cùng Thầy Vũ

Dưới đây là chi tiết khóa học Nhập hàng Trung Quốc do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh Học tiếng Trung online,các bạn tham khảo thử nhé.

Chi tiết khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Những bạn nào có hứng thú với khóa học tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ thì hãy nhanh tay truy cập vào link sau để tham khảo nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Bây giờ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster xin thông báo hiện nay đã có cơ sở thứ 2 tại quận 10 TP HCM,các bạn hãy truy cập vào những link sau để xem chi tiết các khóa học ở Hà Nội và TP HCM nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân

Học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội Quận 10 TP HCM

Bài giảng Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7 tiếp tục nội dung giáo trình giảng dạy khóa học tiếng Trung online uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên trang web đào tạo tiếng Trung HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM.

越南卫星在日本通过了最终质量测试

由越南国家航天中心(VNSC)开发和建造的微卫星NanoDragon已通过所有质量控制测试,并准备发射。
越南制造的海上观测卫星在日本九州技术学院的模拟预发射环境中进行了振动,冲击和热真空测试,这是其硬件开发的最后一步。

该卫星重4公斤,属于cubesat类别,cubesat是一种由多个10厘米×10厘米×10厘米模块组成的微型卫星,用于空间研究。

越南的NanoDragon卫星在日本九州技术学院进行了热真空测试。

VNSC副总经理Le Xuan Huy说,NanoDragon卫星已于4月7日结束测试,在发射前达到了设计和安全方面的所有目标。

卫星移回越南,等待其发射进入轨道后,该卫星正在正常运行。日本的Epsilon火箭有望在截至2022年3月的2021年日本财政年度内发射第二个“创新卫星技术示范”计划的一部分,从而发射NanoDragon。

研制该卫星的目的是证明它可以使用微卫星波束技术接收自动识别系统(AIS)信号,以跟踪和监视海上活动。 NanoDragon卫星还旨在验证日本MEISEI卫星导航和定位系统以及专为微卫星开发的新型先进机载计算机的质量。

NanoDragon卫星有望在距地球约560公里的高度的太阳同步轨道上运行。

日本于2019年1月从日本南部鹿儿岛县内野浦宇航中心向太空发射了50公斤的越南卫星MicroDragon。

它被用来观察越南的海岸线,评估水质,定位渔业资源并监测变化以服务于水产养殖,检测云层和浮质,收集地面传感器信号并将它们传输到地球站。

越南于2013年将其第一颗本地卫星送入太空。重达1公斤的PicoDragon在轨运行了三个月。该国已经发射了四颗事先由外国公司制造的卫星。

狗破坏了金兰机场的降落

越南中部庆和省金兰国际机场正在建设的跑道,2019年。

一条狗冲过跑道后,三架飞机不得不推迟在越南中部金兰国际机场的降落。
据当地媒体报道,金兰机场副局长阮明奎(King Nguyen Minh Khoi)于周一核实了这一事件。

本月初,机场当局在一条水沟附近的一条跑道附近的一条狗中发现一条狗,迫使从河内和胡志明市出发的三趟航班将着陆时间最多延迟了20分钟。

托伊·特伊(Tuoi Tre)引用科伊的话说:“事后,这只狗被处理了,飞机安全着陆了。”

一项调查显示,机场跑道之一的施工队养了三只狗。隔离施工现场和跑道的大门,没有任何人观看。

磨难之后,当局已要求将三只狗从施工现场移走。

这不是机场的运营第一次被不速之客打扰。 1月,由于空荡的围裙中有一只流浪狗,从HCMC飞往清化省中部的Tho Xuan机场的航班也不得不推迟着陆10分钟。

三星工程公司希望在平定市建设水处理厂

韩国三星工程公司已提议在平定省中部建设一座水处理厂,并已获得省人民委员会的批准。

在与该委员会的会议上,它表示有兴趣建造该工厂以从安宁镇的Nui Mot湖供水。

该工厂将与西贡环境技术和建筑公司共同建造,日处理能力为20,000立方米。

该委员会已指示建设部研究这项工作的可行性。

Binh Dinh水处理厂为Nhon镇供水,但其郊区没有供水。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2021 Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7

Yuènán wèixīng zài rìběn tōngguòle zuìzhōng zhìliàng cèshì

yóu yuènán guójiā hángtiān zhōngxīn (VNSC) kāifā hé jiànzào de wéi wèixīng NanoDragon yǐ tōngguò suǒyǒu zhìliàng kòngzhì cèshì, bìng zhǔnbèi fāshè.
Yuènán zhìzào dì hǎishàng guāncè wèixīng zài rìběn jiǔzhōu jìshù xuéyuàn de mónǐ yù fāshè huánjìng zhōng jìnxíngle zhèndòng, chōngjí hé rè zhēnkōng cèshì, zhè shì qí yìngjiàn kāifā de zuìhòu yībù.

Gāi wèixīng zhòng 4 gōngjīn, shǔyú cubesat lèibié,cubesat shì yī zhǒng yóu duō gè 10 límǐ ×10 límǐ ×10 límǐ mókuài zǔchéng de wéixíng wèixīng, yòng yú kōngjiān yánjiū.

Yuènán de NanoDragon wèixīng zài rìběn jiǔzhōu jìshù xuéyuàn jìnxíngle rè zhēnkōng cèshì.

VNSC fù zǒng jīnglǐ Le Xuan Huy shuō,NanoDragon wèixīng yǐ yú 4 yuè 7 rì jiéshù cèshì, zài fāshè qián dádàole shèjì hé ānquán fāngmiàn de suǒyǒu mùbiāo.

Wèixīng yí huí yuènán, děngdài qí fāshè jìnrù guǐdào hòu, gāi wèixīng zhèngzài zhèngcháng yùnxíng. Rìběn de Epsilon huǒjiàn yǒuwàng zài jiézhì 2022 nián 3 yuè de 2021 nián rìběn cáizhèng niándùnèi fāshè dì èr gè “chuàngxīn wèixīng jìshù shìfàn” jìhuà de yībùfèn, cóng’ér fāshè NanoDragon.

Yánzhì gāi wèixīng de mùdì shì zhèngmíng tā kěyǐ shǐyòng wēi wèixīng bōshù jìshù jiēshōu zìdòng shìbié xìtǒng (AIS) xìnhào, yǐ gēnzōng hé jiānshì hǎishàng huódòng. NanoDragon wèixīng hái zhǐ zài yànzhèng rìběn MEISEI wèixīng dǎoháng hé dìngwèi xìtǒng yǐjí zhuān wèi wēi wèixīng kāifā de xīnxíng xiānjìn jī zǎi jìsuànjī de zhìliàng.

NanoDragon wèixīng yǒuwàng zài jù dìqiú yuē 560 gōnglǐ de gāodù de tàiyáng tóngbù guǐdào shàng yùnxíng.

Rìběn yú 2019 nián 1 yuè cóng rìběn nánbù lù er dǎo xiàn nèiyě pǔ yǔháng zhōngxīn xiàng tàikōng fāshèle 50 gōngjīn de yuènán wèixīng MicroDragon.

Tā bèi yòng lái guānchá yuènán dì hǎi’ànxiàn, pínggū shuǐzhì, dìngwèi yúyè zīyuán bìng jiāncè biànhuà yǐ fúwù yú shuǐchǎn yǎngzhí, jiǎncè yúncéng hé fú zhì, shōují dìmiàn chuángǎnqì xìnhào bìng jiāng tāmen chuánshū dào dìqiú zhàn.

Yuènán yú 2013 nián jiāng qí dì yī kē běndì wèixīng sòng rù tàikōng. Zhòng dá 1 gōngjīn de PicoDragon zài guǐ yùnxíngle sān gè yuè. Gāi guó yǐjīng fāshèle sì kē shìxiān yóu wàiguó gōngsī zhìzào de wèixīng.

Gǒu pòhuàile jīnlán jīchǎng de jiàngluò

yuènán zhōngbù qìng hé shěng jīnlán guójì jīchǎng zhèngzài jiànshè de pǎodào,2019 nián.

Yītiáo gǒu chōngguò pǎodào hòu, sān jià fēijī bùdé bù tuīchí zài yuènán zhōngbù jīnlán guójì jīchǎng de jiàngluò.
Jù dāngdì méitǐ bàodào, jīnlán jīchǎng fù júzhǎng ruǎnmíngkuí (King Nguyen Minh Khoi) yú zhōuyī héshíle zhè yī shìjiàn.

Běn yuèchū, jīchǎng dāngjú zài yītiáo shuǐ gōu fùjìn de yītiáo pǎodào fùjìn de yītiáo gǒu zhōng fāxiàn yītiáo gǒu, pòshǐ cóng hénèi hé húzhìmíng shì chūfā de sān tàng hángbān jiāng zhuólù shíjiān zuìduō yánchíle 20 fēnzhōng.

Tuō yī·tè yī (Tuoi Tre) yǐnyòng kē yī dehuà shuō:“Shìhòu, zhè zhǐ gǒu bèi chǔlǐle, fēijī ānquán zhuólùle.”

Yī xiàng diàochá xiǎnshì, jīchǎng pǎodào zhī yī de shīgōng duì yǎngle sān zhī gǒu. Gélí shīgōng xiànchǎng hé pǎodào de dàmén, méiyǒu rènhé rén guānkàn.

Mónàn zhīhòu, dāngjú yǐ yāoqiú jiāng sān zhī gǒu cóng shīgōng xiànchǎng yí zǒu.

Zhè bùshì jīchǎng de yùnyíng dì yī cì bèi bùsùzhīkè dǎrǎo. 1 Yuè, yóuyú kōng dàng de wéiqún zhōng yǒuyī zhǐ liúlàng gǒu, cóng HCMC fēi wǎng qīng huà shěng zhōngbù de Tho Xuan jīchǎng de hángbān yě bùdé bù tuīchí zhuólù 10 fēnzhōng.

Sānxīng gōngchéng gōngsī xīwàng zài píngdìng shì jiànshè shuǐ chǔlǐ chǎng

hánguó sānxīng gōngchéng gōngsī yǐ tíyì zài píngdìng xǐng zhōngbù jiànshè yīzuò shuǐ chǔlǐ chǎng, bìng yǐ huòdé xǐng rénmín wěiyuánhuì de pīzhǔn.

Zài yǔ gāi wěiyuánhuì de huìyì shàng, tā biǎoshì yǒu xìngqù jiànzào gāi gōngchǎng yǐ cóng ānníng zhèn de Nui Mot hú gōngshuǐ.

Gāi gōngchǎng jiāng yǔ xīgòng huánjìng jìshù hé jiànzhú gōngsī gòngtóng jiànzào, rì chǔlǐ nénglì wèi 20,000 lìfāng mǐ.

Gāi wěiyuánhuì yǐ zhǐshì jiànshè bù yánjiū zhè xiàng gōngzuò de kěxíng xìng.

Binh Dinh shuǐ chǔlǐ chǎng wèi Nhon zhèn gōngshuǐ, dàn qí jiāoqū méiyǒu gōngshuǐ.

Phiên dịch tiếng Trung cho giáo án giảng dạy hôm nay nha các bạn Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7

Vệ tinh Việt Nam vượt qua bài kiểm tra chất lượng cuối cùng tại Nhật Bản

Vệ tinh siêu nhỏ NanoDragon do Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam (VNSC) phát triển và chế tạo, đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra chất lượng và sẵn sàng phóng.
Vệ tinh quan sát biển do Việt Nam sản xuất đã trải qua thử nghiệm rung, sốc và chân không nhiệt trong môi trường mô phỏng trước khi phóng, những bước cuối cùng trong quá trình phát triển phần cứng của nó, tại Viện Công nghệ Kyushu, Nhật Bản.

Vệ tinh nặng 4 kg và thuộc loại hình khối, một loại vệ tinh thu nhỏ dùng cho nghiên cứu không gian được làm bằng nhiều mô-đun 10 cm x 10 cm x 10 cm.

Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam trải qua quá trình thử nghiệm chân không nhiệt tại Viện Công nghệ Kyushu, Nhật Bản.

Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc VNSC cho biết, vệ tinh NanoDragon đã kết thúc thử nghiệm vào ngày 7/4, đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu về thiết kế và an toàn trước khi phóng.

Vệ tinh đang hoạt động bình thường sau khi được chuyển giao về Việt Nam, chờ phóng lên quỹ đạo. Tên lửa Epsilon của Nhật Bản dự kiến sẽ phóng NanoDragon như một phần của chương trình “Trình diễn công nghệ vệ tinh đổi mới” lần thứ hai trong năm tài chính 2021 của Nhật Bản kết thúc vào tháng 3 năm 2022.

Vệ tinh được phát triển với mục đích chứng minh nó có thể sử dụng công nghệ chùm tia vệ tinh siêu nhỏ để nhận tín hiệu của Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) để theo dõi và giám sát các hoạt động trên biển. Vệ tinh NanoDragon cũng được thiết kế để xác minh chất lượng của hệ thống định vị và dẫn đường vệ tinh MEISEI của Nhật Bản và một máy tính tích hợp tiên tiến mới được phát triển dành riêng cho vi vệ tinh.

Vệ tinh NanoDragon dự kiến sẽ hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao cách Trái đất khoảng 560 km.

Nhật Bản đã đưa vệ tinh MicroDragon của Việt Nam nặng 50 kg vào không gian từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima, miền nam Nhật Bản, vào tháng 1 năm 2019.

Nó được sử dụng để quan sát đường bờ biển của Việt Nam, đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn lợi thủy sản và theo dõi những thay đổi để phục vụ nuôi trồng thủy sản, phát hiện độ bao phủ của đám mây và sol khí, thu thập tín hiệu cảm biến trên mặt đất và truyền chúng đến các trạm trên Trái đất.

Việt Nam đã đưa vệ tinh bản địa đầu tiên của mình vào vũ trụ vào năm 2013. PicoDragon nặng 1 kg vẫn ở trên quỹ đạo trong 3 tháng. Nước này đã phóng bốn vệ tinh trước đó, tất cả đều do các công ty nước ngoài chế tạo.

Chó gây rối hạ cánh sân bay Cam Ranh

Một đường băng đang được xây dựng tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, miền Trung Việt Nam, năm 2019.

Ba máy bay đã phải hoãn hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, miền Trung Việt Nam sau khi một con chó chạy băng qua đường băng.
Nguyễn Minh Khôi, Phó giám đốc sân bay Cam Ranh, đã xác minh sự việc hôm thứ Hai, báo chí địa phương đưa tin.

Đầu tháng này, các nhà chức trách sân bay đã tìm thấy một con chó ở gần mương nước chạy ngang qua đường băng gần đó, buộc ba chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải hoãn hạ cánh tới 20 phút.

“Con chó đã được xử lý sau đó và máy bay đã hạ cánh an toàn”, ông Khôi dẫn nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết.

Một cuộc điều tra cho thấy đội xây dựng một trong những đường băng của sân bay đã nuôi ba con chó. Các cổng ngăn cách công trường với đường băng được mở ra mà không có ai trông coi.

Sau thử thách, nhà chức trách đã yêu cầu ba con chó được di dời khỏi công trường.

Đây không phải là lần đầu tiên hoạt động của sân bay bị gián đoạn bởi những vật nuôi không mời. Vào tháng Giêng, một chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay Thọ Xuân trung tâm tỉnh Thanh Hóa cũng phải hoãn hạ cánh trong 10 phút do sự hiện diện của một con chó hoang trong một chiếc tạp dề trống.

Samsung Engineering muốn xây dựng nhà máy xử lý nước tại Bình Định

Công ty Samsung Engineering của Hàn Quốc đã đề nghị xây dựng một nhà máy xử lý nước ở trung tâm tỉnh Bình Định và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Tại cuộc họp với ủy ban, ủy ban cho biết họ quan tâm đến việc xây dựng nhà máy cung cấp nước từ hồ Núi Một ở thị xã An Nhơn.

Nhà máy được xây dựng cùng với Tổng Công ty Xây dựng và Công nghệ Môi trường Sài Gòn sẽ có công suất xử lý 20.000 m3 / ngày.

Ủy ban đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu tính khả thi của công trình.

Thị xã An Nhơn được cung cấp bởi nhà máy xử lý nước Bình Định, nhưng vùng ngoại ô của nó không có nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng Trung tâm tiếng Trung Quận 10 tài liệu giảng dạy bài 7 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn