Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung Taobao bài 11

Học tiếng Trung Taobao bài 11

5/5 - (2 bình chọn)

Khóa học nhập hàng Trung Quốc Taobao bài 11

Học tiếng Trung Taobao bài 11 tiếp tục giáo án chương trình giảng dạy và đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung online từ cơ bản nâng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình nhập hàng Trung Quốc rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung . Kiến thức tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc được Thầy Nguyễn Minh Vũ trình bày trong bài giảng ngày hôm nay rất quan trọng, bao gồm các kỹ năng nhập hàng quan trọng và những kỹ năng được Thầy Vũ đúc kết qua nhiều lần thử nghiệm. Các bài giảng chúng tôi cập nhật đều được dành tặng cho các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung Chinemaster Quận Đống Đa Hà Nội ,Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội. Các bạn có thể theo dõi những video bài giảng của thầy Vũ  và những buổi học trực tuyến công khai trên trang chính facebook của Trung tâm. Ngoài ra Thầy Vũ còn có diễn đàn học tiếng Trung online cho các bạn học viên nào thắc mắc bất cứ điều gì liên quan đến tiếng Trung. Các bạn cứ thoải mái đăng trên đó,thầy Vũ sẽ luôn online 24/24 và trả lời hết những thắc mắc của các bạn.

Các bạn nhớ ấn vào link sau đây để đăng ký cho mình một slot tại khóa học tiếng Trung thương mại dưới đây Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sẽ sử dụng giáo trình tiếng Trung thương mại và chuyên khai thác về mảng tiếng Trung Thương mại dành cho những bạn muốn học tiếng Trung văn phòng nhé.

Đăng ký khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Bạn nào muốn học được tiếng Trung mà còn chưa thu xếp được thời gian đến lớp trực tiếp thì hãy tham khảo thông tin lớp học tiếng Trung online ChineMaster qua ứng dụng Skype để được học tiếng Trung trực tiếp cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ ngay nhé.

Thông tin lớp học tiếng Trung online qua Skype 

Các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  sẽ được tham khảo link hướng dẫn cách tải và cách sử dụng của bộ gõ tiếng trung Sogou Pinyin phiên bản mới nhất và hay nhất chính do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải trên kênh Học tiếng Trung online

Tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou

Khóa học oder Taobao 1688 Tmall chi tiết từ A đến Z do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp biên soạn sẽ cho các bạn biết được rất nhiều kiến thức về nhập hàng và vận hành hàng hóa từ sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc chính là TAOBAO TMALL.

Khóa học oder Taobao 1688 Tmall chi tiết từ A đến Z

Dưới đây các bạn học viên sẽ được xem toàn bộ thông tin các lớp học Trung tâm tiếng Trung Chinemaster Quận Đống Đa Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung Chinemaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung Chinemaster Quận Thanh Xuân Hà Nội,các bạn học viên hãy tham khảo lịch học và học phí các khóa học phù hợp với mình nhé,trung tâm chúng tôi đảm bảo sẽ không khiến các bạn phải thất vọng.

Trung tâm tiếng Trung Chinemaster Quận Đống Đa Hà Nội

Trung tâm tiếng Trung Chinemaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn

Học tiếng Trung Taobao bài 11 Thầy Vũ

Học tiếng Trung Taobao bài 11 tiếp tục chuỗi bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ đối với khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không qua trung gian dành cho dân buôn và các bạn con buôn chuyên đánh hàng Trung Quốc từ các nhà xưởng với giá tận xưởng cực kỳ tốt. Nếu như bạn đang làm chủ doanh nghiệp thì đây chính là vấn đề mà bạn phải nghĩ ngay tới đầu tiên khi mở công ty buôn bán về lĩnh vực gì. Kiến thức của khóa học nhập hàng tận gốc từ app taobao 1688 tmall pinduoduo này sẽ cung cấp cho các bạn nắm vững được cách tự vận hành công việc kinh doanh khi mà hàng từ điểm bán của chủ shop Trung Quốc giao đến địa chỉ kho của bạn tại Trung Quốc và từ đó hàng tiếp tục được giao về các địa chỉ kho ở Việt Nam. Cách vận hành và hoạt động như thế nào và cách kiểm soát từng khâu trong quá trình tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc về Việt Nam sẽ giúp bạn nhanh chóng nhìn ra ngay được vấn đề nằm ở đoạn nào để có thể xử trí kịp thời đơn hàng của bạn, tránh bị động phải nhờ vào các bên dịch vụ trung gian sẽ làm hao tổn rất nhiều tinh thần và cảm xúc của bạn. Khóa học tiếng Trung nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo này được Thầy Vũ sử dụng tài liệu giảng dạy là cuốn sách giáo trình tiếng Trung taobao 1688 pinduoduo tmall. Do đó, những kiến thức cùng với kinh nghiệm mà các bạn học viên được đào tạo đều là được đúc kết từ ThS Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia đào tạo các khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688 pinduoduo và đồng thời cũng là Tác giả của rất nhiều đầu sách giáo trình học tiếng Trung uy tín tại thị trường Việt Nam. Nếu như bạn thật sự muốn học được kiến thức & kinh nghiệm của tay buôn lão luyện Thầy Vũ thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ càng sớm càng tốt nhé.

由于火箭实验室的电子运载火箭和总部位于西雅图的 Spaceflight Inc. 的后勤帮助,BlackSky 的地球观测星座增加了两颗卫星。

火箭实验室之前的 BlackSky 发射在 5 月份以失败告终,但发射团队将问题追溯到计算机故障,并已得到纠正。本周的任务,绰号“一见钟情”,进行得更加顺利。这是火箭实验室的第 22 次发射,也是今年年初以来的第五次发射。

下午 2 点 38 分,两级火箭从新西兰马希亚半岛的 1 号火箭实验室发射场升空。当地时间 11 月 18 日(太平洋时间 11 月 17 日下午 5:48),大约一个小时后成功部署了 BlackSky 的第八颗和第九颗卫星。

“团队的完美飞行,”火箭实验室首席执行官彼得贝克在推特上写道。

“书中又一次伟大的发射,”为 BlackSky 的卫星处理任务管理和集成服务的 Spaceflight Inc. 在一条推文中说。

级分离后,Electron 的第一级助推器下降到降落伞辅助的飞溅式降落,直升机看着它坠落并在恢复区进行通信测试。 “房子里最好的座位,”贝克在一条推文中写道,其中包括从直升机上看到的景色。

这次演习是火箭实验室努力开发一个系统来回收和再利用其助推器的一部分。贝克在发布后的新闻稿中说:“我们都很高兴明年进入下一阶段的可重用性,用直升机在空中捕捉 Electron。”

总部位于弗吉尼亚的 BlackSky 于 9 月成为一家上市公司,股票代码为 BKSY。其 Gen-2 卫星由 LeoStella 在华盛顿州塔克维拉建造,LeoStella 是 BlackSky(前身为 Spaceflight Industries)和 Thales Alenia Space 的合资企业。

BlackSky 的目标是到 2025 年填充 30 颗卫星,将经常更新的多光谱图像提供给其支持人工智能的地理空间情报软件平台,即 GEOINT。

“通过这次发射,$BKSY 仍计划在 2021 年底之前增加两到四颗卫星,”BlackSky 发推文。 “实时#GEOINT 的未来从未如此光明!”

SpaceX 创始人埃隆马斯克周三表示,他的公司将尝试在 1 月份将其未来派的子弹形星际飞船发射到轨道上,但他并不认为第一次试飞会成功。

“第一次发射有很多风险,所以我不会说它很可能会成功,但我们会取得很大进展,”他在美国国家科学院组织的一次虚拟会议上说。

马斯克表示,他有信心星际飞船——首次在大型助推器上发射——将在 2022 年的某个时候成功进入轨道。明年,在进行了十多次轨道试飞后,SpaceX 将开始向星际飞船发射有价值的卫星和其他有效载荷。 2023 年,他说。

NASA 已与 SpaceX 签订合同,最早在 2025 年使用 Starship 将宇航员运送到月球表面。马斯克计划使用可重复使用的飞船最终将人类降落在火星上。

闪亮的不锈钢星际飞船及其第一级助推器——称为超重型——将成为有史以来最大的火箭,高达 394 英尺(120 米)。马斯克指出,升空推力将是半个世纪前将宇航员送上月球的美国宇航局土星五号火箭的两倍多。

超重型飞机尚未飞升。但 5 月份的全尺寸 Starship 模型飞行到超过 6 英里(10 公里)的高度,然后成功降落在德克萨斯州最南端附近的 SpaceX 综合设施。

据马斯克称,首次轨道试飞的星际飞船和超重型飞船都已经完成。到 11 月底,该公司希望完成发射台和发射塔,并在 12 月进行测试。马斯克指出,美国联邦航空管理局应该在年底前完成审查,最迟在 1 月或 2 月推出。

据马斯克称,迄今为止,SpaceX 已经承担了 Starship 大约 90% 的开发成本,其余部分由美国宇航局通过其月球着陆器合同承担。他没有说到目前为止已经花了多少钱。

马斯克计划在短期内建造多艘星际飞船。他设想需要其中的 1,000 个才能使生命真正成为多行星,这是他的最终目标。

他说,自然或人造的东西最终会导致文明的终结——一场比 COVID-19 更严重的流行病、不断降低的出生率、核世界末日,或者可能是一颗杀手彗星的直接撞击。他指出,尽快将人们转移到火星和其他地方,对于“保持意识之光”至关重要。

美联社健康与科学部得到霍华德休斯医学研究所科学教育部的支持。 AP 全权负责所有内容。

Giáo trình giảng dạy trực tuyến khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo liên tục được cập nhập trên website học tiếng Trung order taobao 1688 tmall pinduoduo của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Giáo án bài giảng trực tuyến lớp Học tiếng Trung Taobao bài 11 hôm nay sẽ được Thầy Vũ đưa thêm vào khá nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung bán hàng và rất nhiều từ vựng taobao, các bạn chú ý theo dõi và bám sát tiến độ đi bài của Thầy Vũ trong video này nhé.

Yóuyú huǒjiàn shíyàn shì de diànzǐ yùnzài huǒjiàn hé zǒngbù wèiyú xīyǎtú de Spaceflight Inc. De hòuqín bāngzhù,BlackSky dì dìqiú guāncè xīngzuò zēngjiāle liǎng kē wèixīng.

Huǒjiàn shíyàn shì zhīqián de BlackSky fāshè zài 5 yuèfèn yǐ shībài gàozhōng, dàn fāshè tuánduì jiāng wèntí zhuīsù dào jìsuànjī gùzhàng, bìng yǐ dédào jiūzhèng. Běn zhōu de rènwù, chuòhào “yījiànzhōngqíng”, jìnxíng dé gèngjiā shùnlì. Zhè shì huǒjiàn shíyàn shì de dì 22 cì fāshè, yěshì jīnnián niánchū yǐlái de dì wǔ cì fāshè.

Xiàwǔ 2 diǎn 38 fēn, liǎng jí huǒjiàn cóng xīnxīlán mǎ xī yà bàndǎo de 1 hào huǒjiàn shíyàn shì fāshè chǎng shēng kōng. Dāngdì shíjiān 11 yuè 18 rì (tàipíngyáng shíjiān 11 yuè 17 rì xiàwǔ 5:48), Dàyuē yīgè xiǎoshíhòu chénggōng bùshǔle BlackSky de dì bā kē hé dì jiǔ kē wèixīng.

“Tuánduì de wánměi fēixíng,” huǒjiàn shíyàn shì shǒuxí zhíxíng guān bǐdé bèikè zài tuī tè shàng xiě dào.

“Shū zhōng yòu yīcì wěidà de fǎ shè,” wèi BlackSky de wèixīng chǔlǐ rènwù guǎnlǐ hé jíchéng fúwù de Spaceflight Inc. Zài yītiáo tuī wénzhōng shuō.

Jí fēnlí hòu,Electron de dì yī jí zhù tuī qì xiàjiàng dào jiàngluòsǎn fǔzhù de fēijiàn shì jiàngluò, zhíshēngjī kànzhe tā zhuìluò bìng zài huīfù qū jìnxíng tōngxìn cèshì. “Fángzi lǐ zuì hǎo de zuòwèi,” bèikè zài yītiáo tuī wénzhōng xiě dào, qízhōng bāokuò cóng zhíshēngjī shàng kàn dào de jǐngsè.

Zhè cì yǎnxí shì huǒjiàn shíyàn shì nǔlì kāifā yīgè xìtǒng lái huíshōu hé zài lìyòng qí zhù tuī qì de yībùfèn. Bèikè zài fābù hòu de xīnwén gǎo zhōng shuō:“Wǒmen dōu hěn gāoxìng míngnián jìnrù xià yī jiēduàn de kě chóng yòng xìng, yòng zhíshēngjī zài kōngzhōng bǔzhuō Electron.”

Zǒngbù wèiyú fújíníyǎ de BlackSky yú 9 yuè chéngwéi yījiā shàngshì gōngsī, gǔpiào dàimǎ wèi BKSY. Qí Gen-2 wèixīng yóu LeoStella zài huáshèngdùn zhōu tǎ kè wéi lā jiànzào,LeoStella shì BlackSky(qiánshēn wèi Spaceflight Industries) hé Thales Alenia Space de hézī qǐyè.

BlackSky de mùbiāo shì dào 2025 nián tiánchōng 30 kē wèixīng, jiāng jīngcháng gēngxīn de duō guāngpǔ túxiàng tígōng jǐ qí zhīchí réngōng zhìnéng dì dìlǐ kōngjiān qíngbào ruǎnjiàn píngtái, jí GEOINT.

“Tōngguò zhè cì fāshè,$BKSY réng jìhuà zài 2021 niándǐ zhīqián zēngjiā liǎng dào sì kē wèixīng,”BlackSky fǎ tuī wén. “Shíshí#GEOINT de wèilái cóng wèi rúcǐ guāngmíng!”

SpaceX chuàngshǐ rén āi lóng mǎ sīkè zhōusān biǎoshì, tā de gōngsī jiāng chángshì zài 1 yuèfèn jiāng qí wèilái pài de zǐdàn xíngxīngjì fēichuán fāshè dào guǐdào shàng, dàn tā bìng bù rènwéi dì yīcì shìfēi huì chénggōng.

“Dì yī cì fāshè yǒu hěnduō fēngxiǎn, suǒyǐ wǒ bù huì shuō tā hěn kěnéng huì chénggōng, dàn wǒmen huì qǔdé hěn dà jìnzhǎn,” tā zài měiguó guójiā kēxuéyuàn zǔzhī de yī cì xūnǐ huìyì shàng shuō.

Mǎ sīkè biǎoshì, tā yǒu xìnxīn xīngjì fēichuán——shǒucì zài dàxíng zhù tuī qì shàng fāshè——jiàng zài 2022 nián de mǒu gè shí hòu chénggōng jìnrù guǐdào. Míngnián, zài jìnxíngle shí duō cì guǐdào shìfēi hòu,SpaceX jiāng kāishǐ xiàng xīngjì fēichuán fāshè yǒu jiàzhí de wèixīng hé qítā yǒuxiào zǎihé. 2023 Nián, tā shuō.

NASA yǐ yǔ SpaceX qiāndìng hétóng, zuìzǎo zài 2025 nián shǐyòng Starship jiāng yǔháng yuán yùnsòng dào yuèqiú biǎomiàn. Mǎ sīkè jìhuà shǐyòng kě chóngfù shǐyòng de fēichuán zuìzhōng jiāng rénlèi jiàngluò zài huǒxīng shàng.

Shǎn liàng de bùxiùgāng xīngjì fēichuán jí qí dì yī jí zhù tuī qì——chēng wèi chāo zhòngxíng——jiāng chéngwéi yǒushǐ yǐlái zuìdà de huǒjiàn, gāodá 394 yīngchǐ (120 mǐ). Mǎ sīkè zhǐchū, shēng kōng tuīlì jiāng shì bàn gè shìjì qián jiāng yǔháng yuán sòng shàng yuèqiú dì měiguó yǔháng jú tǔxīng wǔ hào huǒjiàn de liǎng bèi duō.

Chāo zhòngxíng fēijī shàngwèi fēishēng. Dàn 5 yuèfèn de quán chǐcùn Starship móxíng fēixíng dào chāoguò 6 yīnglǐ (10 gōnglǐ) de gāodù, ránhòu chénggōng jiàngluò zài dé kè sà sī zhōu zuì nánduān fùjìn de SpaceX zònghé shèshī.

Jù mǎ sīkè chēng, shǒucì guǐdào shìfēi de xīngjì fēichuán hé chāo zhòngxíng fēichuán dōu yǐjīng wánchéng. Dào 11 yuèdǐ, gāi gōngsī xīwàng wánchéng fāshè tái hé fāshè tǎ, bìng zài 12 yuè jìnxíng cèshì. Mǎ sīkè zhǐchū, měiguó liánbāng hángkōng guǎnlǐ jú yīnggāi zài niándǐ qián wánchéng shěnchá, zuì chí zài 1 yuè huò 2 yuè tuīchū.

Jù mǎ sīkè chēng, qìjīn wéizhǐ,SpaceX yǐjīng chéngdānle Starship dàyuē 90% de kāifā chéngběn, qíyú bùfèn yóu měiguó yǔháng jú tōngguò qí yuèqiú zhuólù qì hétóng chéngdān. Tā méiyǒu shuō dào mùqián wéizhǐ yǐjīng huāle duōshǎo qián.

Mǎ sīkè jìhuà zài duǎnqí nèi jiànzào duō sōu xīngjì fēichuán. Tā shèxiǎng xūyào qízhōng de 1,000 gè cáinéng shǐ shēngmìng zhēnzhèng chéngwéi duō xíng xīng, zhè shì tā de zuìzhōng mùbiāo.

Tā shuō, zìrán huò rénzào de dōngxī zuìzhōng huì dǎozhì wénmíng de zhōngjié——yī chǎng bǐ COVID-19 gèng yánzhòng de liúxíng bìng, bùduàn jiàngdī de chūshēnglǜ, hé shìjiè mòrì, huòzhě kěnéng shì yī kē shāshǒu huìxīng de zhíjiē zhuàngjí. Tā zhǐchū, jǐnkuài jiāng rénmen zhuǎnyí dào huǒxīng hé qítā dìfāng, duìyú “bǎochí yìshí zhī guāng” zhì guān zhòngyào.

Měi lián shè jiànkāng yǔ kēxué bù dédào huòhuádé xiū sī yīxué yánjiū suǒ kēxué jiàoyù bù de zhīchí. AP quánquán fùzé suǒyǒu nèiróng.

Giáo án đào tạo trực tuyến của ThS Nguyễn Minh Vũ hôm nay sẽ là các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế để giúp các bạn học viên nâng cao thêm được kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung khi lướt trên app thương mại điện tử taobao 1688 tmall pinduoduo. Bài tập giáo án học tiếng Trung Taobao bài 11 này sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều kiến thức giá trị khác nữa.

Chòm sao quan sát Trái đất của BlackSky đã phát triển nhờ hai vệ tinh nhờ phương tiện phóng Electron của Rocket Lab và sự trợ giúp hậu cần của Spaceflight Inc. có trụ sở tại Seattle.

Lần ra mắt BlackSky trước đây của Rocket Lab đã kết thúc thất bại vào tháng 5, nhưng nhóm khởi chạy đã tìm ra sự cố do trục trặc máy tính đã được khắc phục. Nhiệm vụ của tuần này, có biệt danh là “Yêu ở cái nhìn đầu tiên”, đã diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Đây là lần ra mắt Phòng thí nghiệm Tên lửa thứ 22 và là lần thứ năm kể từ đầu năm.

Tên lửa hai giai đoạn bay lên từ Tổ hợp Phòng thí nghiệm Tên lửa 1 trên Bán đảo Mahia của New Zealand lúc 2:38 chiều. giờ địa phương ngày 18 tháng 11 (5:48 chiều theo giờ PT ngày 17 tháng 11), triển khai thành công vệ tinh thứ tám và thứ chín của BlackSky khoảng một giờ sau đó.

“Chuyến bay hoàn hảo của đội,” Giám đốc điều hành Rocket Lab Peter Beck đã tweet.

“Một vụ phóng tuyệt vời khác trong sách,” Spaceflight Inc., công ty quản lý các dịch vụ tích hợp và quản lý sứ mệnh cho các vệ tinh của BlackSky, cho biết trong một tweet.

Sau khi tách giai đoạn, thiết bị tăng cường giai đoạn đầu tiên của Electron đi xuống khu vực thả dù được hỗ trợ khi một chiếc trực thăng quan sát nó rơi và tiến hành kiểm tra thông tin liên lạc trong khu vực phục hồi. “Chỗ ngồi tốt nhất trong nhà,” Beck viết trong một tweet bao gồm cả cảnh nhìn từ trực thăng.

Cuộc tập trận là một phần trong nỗ lực của Rocket Lab nhằm phát triển một hệ thống khôi phục và tái sử dụng tên lửa đẩy của nó. “Tất cả chúng tôi đều vui mừng chuyển sang giai đoạn tiếp theo của khả năng tái sử dụng vào năm tới, bắt Electron trên không bằng trực thăng,” Beck nói trong một thông cáo sau khi ra mắt.

BlackSky có trụ sở tại Virginia đã trở thành một công ty giao dịch công khai vào tháng 9, với ký hiệu BKSY. Các vệ tinh Gen-2 của nó được chế tạo tại Tukwila, Wash., Bởi LeoStella, một liên doanh có sự tham gia của BlackSky (trước đây gọi là Spaceflight Industries) và Thales Alenia Space.

BlackSky đang đặt mục tiêu điền vào một chòm sao gồm 30 vệ tinh vào năm 2025 để cung cấp hình ảnh đa khía cạnh được cập nhật thường xuyên cho nền tảng phần mềm hỗ trợ AI cho trí thông minh không gian địa lý, hoặc GEOINT.

“Với lần phóng này, $ BKSY vẫn có kế hoạch phát triển chòm sao của mình thêm từ hai đến bốn vệ tinh vào cuối năm 2021,” BlackSky đã tweet. “Tương lai của #GEOINT trong thời gian thực có vẻ tươi sáng hơn bao giờ hết!”

Người sáng lập SpaceX, Elon Musk, cho biết hôm thứ Tư rằng công ty của ông sẽ cố gắng phóng tàu Starship hình viên đạn tương lai của mình lên quỹ đạo vào tháng Giêng, nhưng ông không đặt cược vào thành công cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đó.

“Có rất nhiều rủi ro liên quan đến lần phóng đầu tiên này, vì vậy tôi không nói rằng nó có khả năng thành công, nhưng chúng tôi sẽ đạt được rất nhiều tiến bộ,” ông nói trong một cuộc họp ảo do Học viện Khoa học Quốc gia tổ chức.

Musk cho biết ông tự tin Starship – phóng lần đầu tiên trên đỉnh một tên lửa đẩy cực lớn – sẽ đạt thành công quỹ đạo vào năm 2022. Sau một tá chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo vào năm tới, SpaceX sau đó sẽ bắt đầu phóng các vệ tinh có giá trị và các trọng tải khác lên quỹ đạo trên Starships trong Năm 2023, ông nói.

NASA đã ký hợp đồng với SpaceX để sử dụng Starship để đưa các phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng sớm nhất là vào năm 2025. Musk có kế hoạch sử dụng những con tàu có thể tái sử dụng để cuối cùng đưa con người lên sao Hỏa.

Phi thuyền Starship bằng thép không gỉ, sáng bóng và bộ tăng lực giai đoạn đầu của nó – được gọi là Super Heavy – sẽ là tên lửa lớn nhất từng bay, cao chót vót 394 feet (120 mét). Musk lưu ý, lực đẩy Liftoff sẽ cao hơn gấp đôi so với lực đẩy tên lửa Saturn V của NASA đã đưa các phi hành gia lên mặt trăng nửa thế kỷ trước.

Super Heavy vẫn chưa tăng. Nhưng một mô hình Starship quy mô lớn vào tháng 5 đã bay đến độ cao hơn 6 dặm (10 km) trước khi hạ cánh thành công trở lại khu phức hợp SpaceX gần mũi cực nam của Texas.

Theo Musk, tàu Starship và Super Heavy cho chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo đầu tiên đều đã hoàn thành. Đến cuối tháng 11, công ty hy vọng sẽ hoàn thành bệ phóng và tháp, với quá trình thử nghiệm vào tháng 12. Musk lưu ý rằng Cục Hàng không Liên bang sẽ tiến hành rà soát vào cuối năm nay, dẫn đến việc ra mắt máy bay muộn nhất là vào tháng 1 hoặc tháng 2.

Theo Musk, cho đến nay, khoảng 90% chi phí phát triển của Starship đã được SpaceX chi trả, NASA sẽ chi trả phần còn lại bằng hợp đồng tàu đổ bộ mặt trăng. Ông không cho biết đã chi bao nhiêu cho đến nay.

Musk có kế hoạch chế tạo nhiều Starship trong thời gian tới. Anh ấy hình dung cần 1.000 trong số chúng để biến cuộc sống thực sự đa hành tinh, mục tiêu cuối cùng của anh ấy.

Ông cho biết một thứ gì đó tự nhiên hoặc nhân tạo cuối cùng sẽ dẫn đến sự kết thúc của nền văn minh – một đại dịch tồi tệ hơn COVID-19, tỷ lệ sinh liên tục giảm, Armageddon hạt nhân hoặc có thể là một vụ tấn công trực tiếp bởi một sao chổi sát thủ. Ông lưu ý, di chuyển mọi người đến sao Hỏa và các nơi khác càng nhanh càng tốt là điều cần thiết “để duy trì ánh sáng của ý thức.”

Phòng Khoa học và Sức khỏe của Associated Press nhận được sự hỗ trợ từ Khoa Giáo dục Khoa học của Viện Y tế Howard Hughes. AP hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung.

Nội dung chi tiết bài giảng ngày hôm nay Học tiếng Trung Taobao bài 11 đến đây là hết rồi,các bạn học viên hãy chia sẻ tất cả những gì các bạn học được ngày tại bài giảng này hoặc trên diễn đàn học tiếng Trung online nhé.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.