Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34
HomeHọc tiếng Trung onlineTiếng Trung Thương mạiGiáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 8

Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 8

5/5 - (2 bình chọn)

Chuyên đề mới nhất về tiếng Trung thương mại Thầy Vũ bài 8

Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 8 là nội dung bài giảng ngày hôm nay nằm trong giáo án học tiếng Trung online tiếp tục nội dung trong chuỗi giáo án dạy học tiếng Trung thương mại online cơ bản của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ. Tất cả các bài giảng trong giáo án này đều được Thầy Vũ thiết kế theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster cơ bản nâng cao. Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại cùng với bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster đều chỉ được bán độc quyền tại Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn, các bạn học ở khắp mọi miền nếu có nhu cầu thì hãy nhanh tay đăng ký học tại trung tâm để có thể sở hữu tận tay 2 bộ giáo trình danh bất hư truyền này nhé.

Các bạn hãy xem lại bài cũ Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 7 trước khi vào bài mới ngày hôm nay nhé.

Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 7

Bạn học viên nào còn chưa tải bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin bản mới nhất thì hãy xem hướng dẫn chi tiết các tải và sử dụng tại link sau nha.Bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin hiện nay đang trở trên cực kì phổ biến không chỉ với người Trung Quốc mà còn cả đối với Việt Nam và rất nhiều các nước trên khắp thế giới,

Tham khảo link download bộ gõ tiếng Trung sogou

Khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster sử ứng dụng trực tuyến để các bạn học cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ,các bạn ở nhà vẫn có thể cập nhật các bài giảng do Thầy Vũ đăng tải và tham gia học trực tuyến với Thầy Vũ,thông tin cụ thể các bạn xem ở link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster

Thầy Vũ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu nhập hàng và lấy hàng từ ứng dụng taobao của các bạn thông qua khóa học Order Taobao 1688 Tmall các bạn sẽ không còn phải thông qua các dịch vụ order hàng trung gian của các công ty chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng Trung Quốc để nhập hàng nữa rồi.

Đăng ký khóa học order Taobao 1688 Tmall

Bộ Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster được bán độc quyền tại Trung tâm thông qua các website trực tuyến của Trung tâm,  Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đã cực kì tâm huyết và bỏ nhiều công sức để soạn thảo ra bộ Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster 9 quyển dành cho tất cả những bạn bắt đầu học tiếng Trung từ con số không.

GIáo trình tiếng Trung 9 quyển Thầy Vũ ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster ngoài chi nhánh tại cơ sở quận Thanh Xuân Hà Nội thì hiện nay đã mở thêm chi nhánh mới tại TP HCM, tuy nhiên thì lịch học và các khóa học của 2 chi nhánh vẫn luôn được cập nhật mà đổi mới để phù hợp với nhu cầu học của mọi người,các bạn hãy tham khảo ngay ở link dưới đây nhé.

Đăng ký học tại Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân

Các bạn hãy tìm hiểu để đăng ký học khóa học tiếng Trung thương mại do Thác sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé,khóa học sẽ sử dụng bộ sách giáo trình tiếng Trung Thương mại toàn diện cực kì hay và nổi tiếng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Hiện nay thì chuyên ngành tiếng Trung thương mại đang rất hot và được nhiều người theo học. Các bạn học viên hãy nhớ tham khảo ngay tại link sau đây nhé.

Tham khảo khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng Taobao 1688 Tmall là khóa học sẽ đào tạo các bạn học viên đầy đủ kiến thức về cách thức nhập hàng Taobao 1688 Tmall không đi qua một dịch vụ trung gian nào và đi theo một bộ giáo trình nhập hàng Trung Quốc tận gốc do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn ra.

Tham khảo khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng

Tham khảo Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 8

Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 8 tiếp tục giáo án chương trình giảng dạy trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản của ThS Nguyễn Minh Vũ theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập. Hôm nay trong bài giảng này chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật tiếng Trung thương mại dựa trên những kiến thức nền tảng là ngữ pháp tiếng Trung thương mại, thuật ngữ tiếng Trung thương mại, từ vựng tiếng Trung thương mại theo chủ đề, mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thương mại .v.v. Đó là những kiến thức quan trọng để chúng ta có thể làm việc trực tiếp với các đối tác Trung Quốc, điển hình là với các nhà xưởng có nguồn hàng tận gốc tại Trung Quốc, cách đàm phán hợp đồng, đàm phán giá cả mặt hàng, đàm phán hợp đồng bảo hiểm, giá vận chuyển CIF hoặc FOB .v.v. Đối với chúng ta thì chủ yếu là đi theo giá CIF đến tận cảng mà chúng đưa ra. Toàn bộ quy trình diễn biến của các vấn đề đó đều có trong bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster hiện đang được bán với số lượng phiên bản giới hạn tại Trung tâm tiếng Trung đào tạo thương mại xuất nhập khẩu ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Facebook 在国会山并不陌生。在这家社交媒体巨头的各种丑闻中,其高管一再被拖入听证会,该公司的其他专家也是如此。但周二的听证会因证人弗朗西斯豪根的强劲表现而脱颖而出。

这位前 Facebook 员工出身的告密者向参议院消费者保护、产品安全和数据安全小组委员会详细介绍了她通过之前的工作以及她审查和分享的数千页内部文件对公司内部运作的丰富知识与立法者。她以一种优美而简单的方式解释了 Facebook 平台的技术运作,并引用了它们可能造成的危害的现实例子。

她告诉立法者,Facebook 的产品“伤害了儿童,引发了分裂并削弱了我们的民主”,并将利润置于道德责任之上。尽管 Haugen 对 Facebook 持高度批评态度,但她很有建设性,甚至充满希望。

“这些问题是可以解决的。更安全、尊重言论自由、更有趣的社交媒体是可能的,”豪根说。 “Facebook 可以改变,但显然不会自行改变。……国会可以改变 Facebook 遵守的规则并阻止它造成的许多危害。”

听证会召开之际,Facebook 已经面临越来越多的监管审查和要求拆分公司的呼声。事实上,对该公司的批评是立法者之间罕见的两党一致意见,她本周的证词可能只会增加 Facebook 需要通过立法加以约束的共识。

Haugen 的证词显然对小组委员会的成员具有说服力,他们一再称赞她是英雄,并发誓要保护她免受 Facebook (FB) 可能的报复。他们明确表示,他们希望她回来作进一步的证词,并可能邀请扎克伯格参加他自己的听证会以做出回应。

“你是二十一世纪的美国英雄,”参议员埃德马基告诉她。 “我们的国家欠你一个巨大的感激之情,因为你今天在这里表现出的勇气。”

与一些在国会作证的 Facebook 高管不同,豪根似乎并没有为了保护公司声誉而隐瞒信息。与揭发 Facebook 剑桥分析丑闻的前 Cambridge Analytica 数据分析师 Christopher Wylie 不同,Haugen 能够利用在 Facebook 工作的经验。此外,虽然 Haugen 作为其公民诚信团队的成员正在努力解决 Facebook 的问题,但 Wylie 直接参与了 Cambridge Analytica 使用 Facebook 数据所做的有问题的工作。

在解释和批评 Facebook 平台的运作方式时,Haugen 体现了她在技术领域的广泛工作背景。在学习电气和计算机工程,随后在哈佛大学获得 MBA 学位后,Haugen 在加入 Facebook 之前曾在多家科技公司工作,包括谷歌 (GOOGL GOOGLE)、Pinterest (PINS)、Yelp (YELP) 和约会应用程序 Hinge。她在证词中说,她专攻“算法产品管理”,并研究了几种类似于 Facebook 用来组织其主要新闻源的排名算法。

Haugen 就 Facebook 可能如何改变其平台——或监管机构如何制定法律强制其这样做——提出了具体建议,包括放弃基于参与度和基于人气的衡量标准(如 Instagram 的点赞和评论)对内容进行排名的算法。

摆脱来自与 Facebook 相关的更具对抗性的听证会的通常哗众取宠的感觉令人耳目一新,这些听证会通常会演变成关于审查、偏见和错误信息的辩论。 Haugen 并没有关注 Facebook 应该如何处理不同类型内容的冲突,而是深入研究了呈现这些内容的算法及其工作方式。

在她作证之前、期间和之后,Facebook 一再试图诋毁豪根。

Facebook发言人安迪·斯通在听证会期间在推特上说:“只是指出@FrancesHaugen没有在儿童安全或Instagram上工作或研究这些问题,并且从她在Facebook的工作中没有直接了解这个话题。”该公司在听证会后的声明还试图将她描述为一名任期很少、没有直接下属或高层参与的员工,并表示她就一个她没有参与的主题作证。

Facebook 全球政策管理负责人莫妮卡·比克特 (Monika Bickert) 在听证会结束后接受美国有线电视新闻网采访时表示,豪根在听证会上引用的文件存在“错误描述”,称它们为“被盗文件”。

周二晚些时候,Facebook 首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 在他的 Facebook 页面上发布了一份 1,316 字的声明,批评了这一证词。

豪根本人在证词中一再承认,她没有直接从事儿童安全问题的工作,而只是引用了她从 Facebook 自己的内部研究文件中了解到的信息,她说这些信息“对公司的任何人都是免费的”。当问题超出她的知识范围时,豪根也承认并拒绝回答。

Facebook 早期冷落 Haugen 的努力并没有给听证会内部的人留下深刻印象。参议员玛莎·布莱克本在听证会上指出斯通的推文,她说:“如果 Facebook 想讨论他们针对儿童的目标,如果他们想讨论他们的做法、侵犯隐私或违反《儿童在线隐私保护法》,我会向你伸出援手。邀请他们挺身而出,宣誓就职,并在本委员会作证。”

在听证会后与记者的电话中,小组委员会主席参议员理查德布卢门撒尔表示,他认为豪根的言论“令人信服”和“可信”。

“Frances Haugen 想要修复 Facebook,而不是将其烧毁,”Blumenthal 说。

事实上,这可能是 Haugen 作为可靠证人的最大资产之一——她一再告诉立法者,她在那里是因为她相信 Facebook 的潜力,如果该公司能够解决其严重问题。豪根甚至表示,如果有机会,她会再次为 Facebook 工作。她还表示,她反对分拆 Facebook,而是强调与国会合作解决方案,否则“这些系统将继续存在,即使分拆也很危险。”

豪根建议国会给 Facebook 一个“宣布道德破产的机会,我们可以想办法一起解决这些问题”。当被要求澄清她所说的“道德破产”是什么意思时,豪根说她设想了一个类似于金融破产的程序,其中有一个“机制”可以“原谅他们”并“向前迈进”。

“Facebook 陷入了他们无法摆脱的反馈循环中。……他们需要承认他们做错了什么,他们需要帮助来解决这些问题。这就是道德破产,”她说。

这可能不是豪根最后一次在国会作证。在听证会上,她说她在 Facebook 处理反间谍问题的时间让她“对 Facebook 今天的运作方式产生了强烈的国家安全担忧”。

布卢门撒尔建议,这些国家安全问题可能成为未来小组委员会听证会的主题。

Facebook 举报人发布了数万页的内部研究和文件,表明该公司意识到其应用程序引起的各种问题,包括 Instagram 对少女的潜在“有毒”影响,他呼吁国会对社交媒体平台采取行动周二在参议院小组委员会作证时。

37 岁的前 Facebook 产品经理弗朗西斯·豪根 (Frances Haugen) 曾在该公司负责公民诚信问题,她面临商业小组委员会关于 Facebook 旗下 Instagram 对其对年轻用户的影响等问题的了解。

“我今天在这里是因为我相信 Facebook 的产品会伤害儿童、引发分裂并削弱我们的民主,”她在开幕词中说。 “公司的领导层知道如何让 Facebook 和 Instagram 更安全,但不会做出必要的改变,因为他们已经把天文数字的利润摆在了人们面前。需要国会采取行动。没有你的帮助,他们将无法解决这场危机。”

她强调,她挺身而出,“冒着巨大的个人风险”,因为她相信“我们还有时间采取行动。但我们现在必须采取行动。”

Haugen 作为 Facebook 举报人的身份在周日晚上的“60 分钟”节目中曝光。她此前与监管机构和华尔街日报分享了一系列文件,后者发表了一项多方面的调查,显示 Facebook 意识到其应用程序存在问题,包括错误信息的负面影响和 Instagram 造成的伤害,尤其是对年轻女孩的伤害。 .

“当我们意识到烟草公司隐瞒其造成的危害时,政府采取了行动,”她在开场白中说。 “当我们发现带安全带的汽车更安全时,政府采取了行动。今天,政府正在对隐瞒阿片类药物证据的公司采取行动。我恳求你在这里也这样做。”

周二晚上,Facebook 首席执行官马克扎克伯格在他的个人 Facebook 页面上发布了一份 1,316 字的声明,以解决周一的服务中断和 Haugen 的证词。他说,在某种程度上,科技公司不应忽视年轻人使用技术,而是“应该建立满足他们需求的体验,同时保证他们的安全。”

虽然扎克伯格表示他相信证词总体上创造了“公司的虚假画面”,但他也回应了国会采取行动的必要性。

Giáo án giảng dạy trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại online hôm nay chính là các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế để nâng cao năng lực đọc hiểu của học viên sau khi Thầy Vũ đã giảng xong bài học của Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 8 trên lớp.

Facebook zài guóhuì shān bìng bù mòshēng. Zài zhè jiā shèjiāo méitǐ jùtóu de gè zhǒng chǒuwén zhōng, qí gāo guǎn yīzài bèi tuō rù tīngzhèng huì, gāi gōngsī de qítā zhuānjiā yěshì rúcǐ. Dàn zhōu’èr de tīngzhèng huì yīn zhèngrén fúlǎngxīsī háo gēn de qiángjìng biǎoxiàn ér tuōyǐng’érchū.

Zhè wèi qián Facebook yuángōng chūshēn de gàomì zhě xiàng cānyìyuàn xiāofèi zhě bǎohù, chǎnpǐn ānquán hé shùjù ānquán xiǎozǔ wěiyuánhuì xiángxì jièshàole tā tōngguò zhīqián de gōngzuò yǐjí tā shěnchá hé fēnxiǎng de shù qiān yè nèibù wénjiàn duì gōngsī nèibù yùnzuò de fēngfù zhīshì yǔ lìfǎ zhě. Tā yǐ yī zhǒng yōuměi ér jiǎndān de fāngshì jiěshìle Facebook píngtái de jìshù yùnzuò, bìng yǐnyòngle tāmen kěnéng zàochéng de wéihài de xiànshí lìzi.

Tā gàosù lìfǎ zhě,Facebook de chǎnpǐn “shāng hài liǎo er tóng, yǐnfāle fēnliè bìng xuēruòle wǒmen de mínzhǔ”, bìng jiāng lìrùn zhì yú dàodé zérèn zhī shàng. Jǐnguǎn Haugen duì Facebook chí gāodù pīpíng tàidù, dàn tā hěn yǒu jiànshè xìng, shènzhì chōngmǎn xīwàng.

“Zhèxiē wèntí shì kěyǐ jiějué de. Gèng ānquán, zūn chóng yánlùn zìyóu, gèng yǒuqù de shèjiāo méitǐ shì kěnéng de,” háo gēn shuō. “Facebook kěyǐ gǎibiàn, dàn xiǎnrán bù huì zìxíng gǎibiàn……. Guóhuì kěyǐ gǎibiàn Facebook zūnshǒu de guīzé bìng zǔzhǐ tā zàochéng de xǔduō wéihài.”

Tīngzhèng huì zhàokāi zhī jì,Facebook yǐjīng miànlín yuè lái yuè duō de jiānguǎn shěnchá hé yāoqiú chāi fēn gōngsī de hūshēng. Shìshí shàng, duì gāi gōngsī de pīpíng shì lìfǎ zhě zhī jiān hǎnjiàn de liǎng dǎng yīzhì yìjiàn, tā běn zhōu de zhèngcí kěnéng zhǐ huì zēngjiā Facebook xūyào tōngguò lìfǎ jiāyǐ yuēshù de gòngshì.

Haugen de zhèngcí xiǎnrán duì xiǎozǔ wěiyuánhuì de chéngyuán jùyǒu shuōfú lì, tāmen yīzài chēngzàn tā shì yīngxióng, bìng fāshì yào bǎohù tā miǎn shòu Facebook (FB) kěnéng de bàofù. Tāmen míngquè biǎoshì, tāmen xīwàng tā huílái zuò jìnyībù de zhèngcí, bìng kěnéng yāoqǐng zhā kè bó gé cānjiā tā zìjǐ de tīngzhèng huì yǐ zuò chū huíyīng.

“Nǐ shì èrshíyī shìjì dì měiguó yīngxióng,” cān yìyuán āi dé mǎ jī gàosù tā. “Wǒmen de guójiā qiàn nǐ yīgè jùdà de gǎnjī zhī qíng, yīnwèi nǐ jīntiān zài zhèlǐ biǎoxiàn chū de yǒngqì.”

Yǔ yīxiē zài guóhuì zuòzhèng de Facebook gāo guǎn bùtóng, háo gēn sìhū bìng méiyǒu wéi le bǎohù gōngsī shēngyù ér yǐnmán xìnxī. Yǔ jiēfā Facebook jiànqiáo fēnxī chǒuwén de qián Cambridge Analytica shùjù fēnxī shī Christopher Wylie bùtóng,Haugen nénggòu lìyòng zài Facebook gōngzuò de jīngyàn. Cǐwài, suīrán Haugen zuòwéi qí gōngmín chéngxìn tuánduì de chéngyuán zhèngzài nǔlì jiějué Facebook de wèntí, dàn Wylie zhíjiē cānyùle Cambridge Analytica shǐyòng Facebook shùjù suǒ zuò de yǒu wèntí de gōngzuò.

Zài jiěshì hé pīpíng Facebook píngtái de yùnzuò fāngshì shí,Haugen tǐxiànle tā zài jìshù lǐngyù de guǎngfàn gōngzuò bèijǐng. Zài xuéxí diànqì hé jìsuànjī gōngchéng, suíhòu zài hāfó dàxué huòdé MBA xuéwèi hòu,Haugen zài jiārù Facebook zhīqián céng zài duō jiā kējì gōngsī gōngzuò, bāokuò gǔgē (GOOGL GOOGLE),Pinterest (PINS),Yelp (YELP) hé yuēhuì yìngyòng chéngxù Hinge. Tā zài zhèngcí zhōng shuō, tā zhuāngōng “suànfǎ chǎnpǐn guǎnlǐ”, bìng yánjiūle jǐ zhǒng lèisì yú Facebook yòng lái zǔzhī qí zhǔyào xīnwén yuán de páimíng suànfǎ.

Haugen jiù Facebook kěnéng rúhé gǎibiàn qí píngtái——huò jiānguǎn jīgòu rúhé zhìdìng fǎlǜ qiángzhì qí zhèyàng zuò——tíchūle jùtǐ jiànyì, bāokuò fàngqì jīyú cānyù dù hé jīyú rénqì de héngliáng biāozhǔn (rú Instagram de diǎn zàn hé pínglùn) duì nèiróng jìn háng páimíng de suànfǎ.

Bǎituō láizì yǔ Facebook xiāngguān de gèng jù duìkàng xìng de tīngzhèng huì de tōngcháng huázhòngqǔchǒng de gǎnjué lìng rén ěrmùyīxīn, zhèxiē tīngzhèng huì tōngcháng huìyǎn biàn chéng guānyú shěnchá, piānjiàn hé cuòwù xìnxī de biànlùn. Haugen bìng méiyǒu guānzhù Facebook yīnggāi rúhé chǔlǐ bùtóng lèixíng nèiróng de chōngtú, ér shì shēnrù yánjiūle chéngxiàn zhèxiē nèiróng de suànfǎ jí qí gōngzuò fāngshì.

Zài tā zuòzhèng zhīqián, qíjiān hé zhīhòu,Facebook yīzài shìtú dǐhuǐ háo gēn.

Facebook fāyán rén ān dí·sī tōng zài tīngzhèng huì qíjiān zài tuī tè shàng shuō:“Zhǐshì zhǐchū@FrancesHaugen méiyǒu zài értóng ānquán huò Instagram shàng gōngzuò huò yánjiū zhèxiē wèntí, bìngqiě cóng tā zài Facebook de gōngzuò zhōng méiyǒu zhíjiē liǎojiě zhège huàtí.” Gāi gōngsī zài tīngzhèng huì hòu de shēngmíng hái shìtú jiāng tā miáoshù wéi yī míng rènqí hěn shǎo, méiyǒu zhíjiē xiàshǔ huò gāocéng cānyù de yuángōng, bìng biǎoshì tā jiù yīgè tā méiyǒu cānyù de zhǔtí zuòzhèng.

Facebook quánqiú zhèngcè guǎnlǐ fùzé rén mò nī kǎ·bǐ kè tè (Monika Bickert) zài tīngzhèng huì jiéshù hòu jiēshòu měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng cǎifǎng shí biǎoshì, háo gēn zài tīngzhèng huì shàng yǐnyòng de wénjiàn cúnzài “cuòwù miáoshù”, chēng tāmen wèi “bèi dào wénjiàn”.

Zhōu’èr wǎn xiē shíhòu,Facebook shǒuxí zhíxíng guān mǎkè·zhā kè bó gé (Mark Zuckerberg) zài tā de Facebook yèmiàn shàng fābùle yī fèn 1,316 zì de shēngmíng, pīpíngle zhè yī zhèngcí.

Háo gēnběn rén zài zhèngcí zhōng yīzài chéngrèn, tā méiyǒu zhíjiē cóngshì er tóng ānquán wèntí de gōngzuò, ér zhǐshì yǐnyòngle tā cóng Facebook zìjǐ de nèibù yánjiū wénjiàn zhōng liǎojiě dào de xìnxī, tā shuō zhèxiē xìnxī “duì gōngsī de rènhé rén dōu shì miǎnfèi de”. Dāng wèntí chāochū tā de zhīshì fànwéi shí, háo gēn yě chéngrèn bìng jùjué huídá.

Facebook zǎoqí lěngluò Haugen de nǔlì bìng méiyǒu gěi tīngzhèng huì nèibù de rén liú xià shēnkè yìnxiàng. Cān yìyuán mǎ shā·bùláikè běn zài tīngzhèng huì shàng zhǐchū sī tōng de tuī wén, tā shuō:“Rúguǒ Facebook xiǎng tǎolùn tāmen zhēnduì er tóng de mùbiāo, rúguǒ tāmen xiǎng tǎolùn tāmen de zuòfǎ, qīnfàn yǐnsī huò wéifǎn “értóng zàixiàn yǐnsī bǎohù fǎ”, wǒ huì xiàng nǐ shēn chū yuánshǒu. Yāoqǐng tāmen tǐngshēn ér chū, xuānshì jiùzhí, bìng zài běn wěiyuánhuì zuòzhèng.”

Zài tīngzhèng huì hòu yǔ jìzhě de diànhuà zhōng, xiǎozǔ wěiyuánhuì zhǔxí cān yìyuán lǐ chá dé bù lú mén sā ěr biǎoshì, tā rènwéi háo gēn de yánlùn “lìng rén xìnfú” hé “kě xìn”.

“Frances Haugen xiǎng yào xiūfù Facebook, ér bùshì jiāng qí shāohuǐ,”Blumenthal shuō.

Shìshí shàng, zhè kěnéng shì Haugen zuòwéi kěkào zhèngrén de zuìdà zīchǎn zhī yī——tā yīzài gàosù lìfǎ zhě, tā zài nàlǐ shì yīnwèi tā xiāngxìn Facebook de qiánlì, rúguǒ gāi gōngsī nénggòu jiějué qí yánzhòng wèntí. Háo gēn shènzhì biǎoshì, rúguǒ yǒu jīhuì, tā huì zàicì wèi Facebook gōngzuò. Tā hái biǎoshì, tā fǎnduì fēn chāi Facebook, ér shì qiángdiào yǔ guóhuì hézuò jiějué fāng’àn, fǒuzé “zhèxiē xìtǒng jiāng jìxù cúnzài, jíshǐ fēn chāi yě hěn wéixiǎn.”

Háo gēn jiànyì guóhuì gěi Facebook yīgè “xuānbù dàodé pòchǎn de jīhuì, wǒmen kěyǐ xiǎng bànfǎ yīqǐ jiè jué zhèxiē wèntí”. Dāng bèi yāoqiú chéngqīng tā suǒ shuō de “dàodé pòchǎn” shì shénme yìsi shí, háo gēn shuō tā shèxiǎngle yīgè lèisì yú jīnróng pòchǎn de chéngxù, qízhōng yǒu yīgè “jīzhì” kěyǐ “yuánliàng tāmen” bìng “xiàng qián màijìn”.

“Facebook xiànrùle tāmen wúfǎ bǎituō de fǎnkuì xúnhuán zhōng……. Tāmen xūyào chéngrèn tāmen zuò cuòle shénme, tāmen xūyào bāngzhù lái jiějué zhèxiē wèntí. Zhè jiùshì dàodé pòchǎn,” tā shuō.

Zhè kěnéng bùshì háo gēn zuìhòu yīcì zài guóhuì zuòzhèng. Zài tīngzhèng huì shàng, tā shuō tā zài Facebook chǔlǐ fǎn jiàndié wèntí de shíjiān ràng tā “duì Facebook jīntiān de yùnzuò fāngshì chǎnshēngle qiángliè de guójiā ānquán dānyōu”.

Bù lú mén sā ěr jiànyì, zhèxiē guójiā ānquán wèntí kěnéng chéngwéi wèilái xiǎozǔ wěiyuánhuì tīngzhèng huì de zhǔtí.

Facebook jǔbào rén fà bù le shù wàn yè de nèibù yánjiū hé wénjiàn, biǎomíng gāi gōngsī yìshí dào qí yìngyòng chéngxù yǐnqǐ de gè zhǒng wèntí, bāokuò Instagram duì shàonǚ de qiánzài “yǒudú” yǐngxiǎng, tā hūyù guóhuì duì shèjiāo méitǐ píngtái cǎiqǔ xíngdòng zhōu’èr zài cānyìyuàn xiǎozǔ wěiyuánhuì zuòzhèng shí.

37 Suì de qián Facebook chǎnpǐn jīnglǐ fúlǎngxīsī·háo gēn (Frances Haugen) céng zài gāi gōngsī fùzé gōngmín chéngxìn wèntí, tā miànlín shāngyè xiǎozǔ wěiyuánhuì guānyú Facebook qíxià Instagram duì qí duì niánqīng yònghù de yǐngxiǎng děng wèntí de liǎojiě.

“Wǒ jīntiān zài zhèlǐ shì yīnwèi wǒ xiāngxìn Facebook de chǎnpǐn huì shānghài értóng, yǐnfā fēnliè bìng xuēruò wǒmen de mínzhǔ,” tā zài kāimù cí zhōng shuō. “Gōngsī de lǐngdǎo céng zhīdào rúhé ràng Facebook hé Instagram gèng ānquán, dàn bù huì zuò chū bìyào de gǎibiàn, yīnwèi tāmen yǐjīng bǎ tiānwén shùzì de lìrùn bǎi zàile rénmen miànqián. Xūyào guóhuì cǎiqǔ xíngdòng. Méiyǒu nǐ de bāngzhù, tāmen jiāng wúfǎ jiějué zhè chǎng wéijī.”

Tā qiángdiào, tā tǐngshēn ér chū,“màozhe jùdà de gèrén fēngxiǎn”, yīnwèi tā xiāngxìn “wǒmen hái yǒu shíjiān cǎiqǔ xíngdòng. Dàn wǒmen xiànzài bìxū cǎiqǔ xíngdòng.”

Haugen zuòwéi Facebook jǔbào rén de shēnfèn zài zhōu rì wǎnshàng de “60 fēnzhōng” jiémù zhōng pùguāng. Tā cǐqián yǔ jiānguǎn jīgòu hé huá’ěrjiē rìbào fēnxiǎngle yī xìliè wénjiàn, hòu zhě fābiǎole yī xiàng duō fāngmiàn de diàochá, xiǎnshì Facebook yìshí dào qí yìngyòng chéngxù cúnzài wèntí, bāokuò cuòwù xìnxī de fùmiàn yǐngxiǎng hé Instagram zàochéng de shānghài, yóuqí shì duì niánqīng nǚhái de shānghài. .

“Dāng wǒmen yìshí dào yāncǎo gōngsī yǐnmán qí zàochéng de wéihài shí, zhèngfǔ cǎiqǔle xíngdòng,” tā zài kāichǎngbái zhōng shuō. “Dāng wǒmen fāxiàn dài ānquán dài de qìchē gèng ānquán shí, zhèngfǔ cǎiqǔle xíngdòng. Jīntiān, zhèngfǔ zhèngzài duì yǐnmán āpiàn lèi yàowù zhèngjù de gōngsī cǎiqǔ xíngdòng. Wǒ kěnqiú nǐ zài zhèlǐ yě zhèyàng zuò.”

Zhōu’èr wǎnshàng,Facebook shǒuxí zhíxíng guān mǎkè zhā kè bó gé zài tā de gèrén Facebook yèmiàn shàng fābùle yī fèn 1,316 zì de shēngmíng, yǐ jiějué zhōuyī de fúwù zhōngduàn hé Haugen de zhèngcí. Tā shuō, zài mǒu zhǒng chéngdù shàng, kējì gōngsī bù yìng hūshì niánqīng rén shǐyòng jìshù, ér shì “yīnggāi jiànlì mǎnzú tāmen xūqiú de tǐyàn, tóngshí bǎozhèng tāmen de ānquán.”

Suīrán zhā kè bó gé biǎoshì tā xiāngxìn zhèngcí zǒngtǐ shàng chuàngzàole “gōngsī de xūjiǎ huàmiàn”, dàn tā yě huíyīngle guóhuì cǎiqǔ xíngdòng de bìyào xìng.

Giáo án lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ thiết kế và biên soạn đều có ứng dụng rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản, từ vựng tiếng Trung theo chủ đề mà chúng ta đã được học trên lớp và bao gồm cả Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 8 các bạn nhé.

Facebook không còn xa lạ trên Đồi Capitol. Các giám đốc điều hành của nó đã nhiều lần bị triệu tập để điều trần trong bối cảnh các vụ bê bối khác nhau của gã khổng lồ truyền thông xã hội, cũng như các chuyên gia khác về công ty. Nhưng phiên điều trần hôm thứ Ba nổi bật với màn trình diễn mạnh mẽ của nhân chứng Frances Haugen.

Người tố cáo từng là nhân viên của Facebook đã trình bày chi tiết với Tiểu ban Thượng viện về Bảo vệ người tiêu dùng, An toàn sản phẩm và Bảo mật dữ liệu, kiến thức rộng lớn của cô ấy về hoạt động nội bộ của công ty thông qua công việc trước đây và hàng nghìn trang tài liệu nội bộ mà cô ấy đã xem xét và chia sẻ với các nhà làm luật. Và cô ấy giải thích hoạt động kỹ thuật của các nền tảng của Facebook một cách trau chuốt và không phức tạp, trích dẫn các ví dụ thực tế về những tác hại mà chúng có thể gây ra.

Các sản phẩm của Facebook “gây hại cho trẻ em, gây chia rẽ và làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta” và đặt lợi nhuận lên trên trách nhiệm đạo đức, cô nói với các nhà lập pháp. Mặc dù Haugen rất chỉ trích Facebook, nhưng cô ấy là người có tinh thần xây dựng và thậm chí là hy vọng.

“Những vấn đề này có thể giải quyết được. Một phương tiện truyền thông xã hội an toàn hơn, tôn trọng ngôn luận tự do và thú vị hơn là có thể”, Haugen nói. “Facebook có thể thay đổi, nhưng rõ ràng là sẽ không tự mình làm như vậy. … Quốc hội có thể thay đổi các quy tắc mà Facebook thực hiện và ngăn chặn nhiều tác hại mà nó đang gây ra.”

Phiên điều trần diễn ra khi Facebook đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng nhiều về mặt pháp lý và những lời kêu gọi chia tay công ty. Thật vậy, những lời chỉ trích đối với công ty là một điểm hiếm hoi trong thỏa thuận lưỡng đảng giữa các nhà lập pháp và lời khai của cô ấy trong tuần này có thể chỉ thêm vào sự đồng thuận rằng Facebook cần phải tuân thủ luật pháp.

Lời khai của Haugen rõ ràng có sức thuyết phục đối với các thành viên của tiểu ban, những người liên tục ca ngợi cô như một anh hùng và thề sẽ cố gắng bảo vệ cô khỏi quả báo có thể xảy ra bởi Facebook (FB). Họ nói rõ rằng họ muốn cô ấy quay lại để làm chứng thêm, và có thể đưa Zuckerberg ra điều trần để trả lời.

“Bạn là một anh hùng nước Mỹ thế kỷ XXI”, Thượng nghị sĩ Ed Markey nói với cô ấy. “Đất nước của chúng tôi nợ các bạn một món nợ rất lớn về lòng biết ơn đối với lòng dũng cảm mà bạn đang thể hiện ở đây ngày hôm nay.”

Không giống như một số giám đốc điều hành Facebook đã điều trần trước Quốc hội, Haugen dường như không giấu thông tin với hy vọng bảo vệ danh tiếng của công ty. Và không giống như Christopher Wylie, cựu nhà phân tích dữ liệu của Cambridge Analytica, người đã thổi còi về vụ bê bối Cambridge Analytica của Facebook, Haugen đã có thể rút ra kinh nghiệm làm việc trong Facebook. Hơn nữa, trong khi Haugen đang làm việc để khắc phục các vấn đề của Facebook với tư cách là một thành viên trong nhóm liêm chính công dân của nó, Wylie đã trực tiếp tham gia vào công việc có vấn đề mà Cambridge Analytica đã thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu của Facebook.

Khi giải thích và chỉ trích cách thức hoạt động của các nền tảng của Facebook, Haugen đã nêu rõ kiến thức sâu rộng của mình về công nghệ. Sau khi học kỹ thuật điện và máy tính, tiếp theo là bằng MBA tại Harvard, Haugen đã làm việc tại nhiều công ty công nghệ trước Facebook, bao gồm Google (GOOGL GOOGLE), Pinterest (PINS), Yelp (YELP) và ứng dụng hẹn hò Hinge. Cô ấy chuyên về “quản lý sản phẩm theo thuật toán” và đã nghiên cứu một số thuật toán xếp hạng tương tự như thuật toán mà Facebook sử dụng để tổ chức nguồn cấp dữ liệu chính của mình, cô ấy nói trong lời khai của mình.

Haugen đã đưa ra các khuyến nghị cụ thể về cách Facebook có thể thay đổi nền tảng của mình – hoặc cách các nhà quản lý có thể tạo luật để buộc nó làm như vậy – bao gồm cả việc loại bỏ các thuật toán xếp hạng nội dung dựa trên mức độ tương tác và các biện pháp dựa trên mức độ phổ biến như lượt thích và bình luận từ Instagram.

Thật là mới mẻ khi thay đổi khỏi sự vĩ đại thông thường xuất phát từ các phiên điều trần liên quan đến đối thủ Facebook, thường tập trung vào các cuộc tranh luận về kiểm duyệt, thiên vị và thông tin sai lệch. Thay vì tập trung vào xung đột về cách Facebook nên xử lý các loại nội dung khác nhau, Haugen đã đi sâu vào các thuật toán hiển thị nội dung đó và cách chúng hoạt động.

Facebook đã nhiều lần cố gắng làm mất uy tín của Haugen trước, trong và sau lời khai của cô ấy.

Người phát ngôn của Facebook, Andy Stone, cho biết trên Twitter trong phiên điều trần: “Chỉ chỉ ra thực tế rằng @FacesHaugen không hoạt động về an toàn trẻ em hoặc Instagram hoặc nghiên cứu những vấn đề này và không có kiến thức trực tiếp về chủ đề từ công việc của cô ấy tại Facebook.” Tuyên bố của công ty sau phiên điều trần cũng cố gắng miêu tả cô ấy là một nhân viên có ít nhiệm kỳ, không có báo cáo trực tiếp hoặc liên quan đến cấp cao, và nói rằng cô ấy đã làm chứng liên quan đến một chủ đề mà cô ấy không có liên quan.

Monika Bickert, người đứng đầu quản lý chính sách toàn cầu của Facebook, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN sau phiên điều trần rằng đã có “sự phân tích sai” các tài liệu mà Haugen đã tham chiếu trong phiên điều trần, gọi chúng là “tài liệu bị đánh cắp.”

Và vào cuối ngày thứ Ba, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã đăng một tuyên bố dài 1.316 từ lên trang Facebook của mình để chỉ trích lời khai.

Bản thân Haugen cũng nhiều lần thừa nhận trong lời khai của mình rằng cô không làm việc trực tiếp về các vấn đề an toàn cho trẻ em, và thay vào đó, cô chỉ trích dẫn thông tin mà cô biết được từ các tài liệu nghiên cứu nội bộ của Facebook, mà cô nói là “miễn phí cho bất kỳ ai trong công ty.” Haugen cũng thừa nhận khi các câu hỏi nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô và từ chối trả lời.

Những nỗ lực ban đầu của Facebook nhằm lật tẩy Haugen đã không gây ấn tượng với những người trong cuộc điều trần. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn đã gọi dòng tweet của Stone trong phiên điều trần, nói rằng, “Nếu Facebook muốn thảo luận về việc họ nhắm mục tiêu vào trẻ em, nếu họ muốn thảo luận về các hành vi của họ, vi phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, tôi xin mở rộng với bạn một lời mời để bước tới, tuyên thệ nhậm chức và làm chứng trước ủy ban này. ”

Trong một cuộc gọi với các phóng viên sau phiên điều trần, Chủ tịch tiểu ban Richard Blumenthal cho biết ông thấy nhận xét của Haugen là “thuyết phục” và “đáng tin cậy.”

Blumenthal nói: “Frances Haugen muốn sửa chữa Facebook chứ không phải thiêu rụi nó.

Thật vậy, đó có thể là một trong những tài sản lớn nhất của Haugen với tư cách là một nhân chứng đáng tin cậy – cô ấy đã nhiều lần nói với các nhà lập pháp rằng cô ấy ở đó vì cô ấy tin vào tiềm năng tốt đẹp của Facebook, nếu công ty có thể giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của mình. Haugen thậm chí còn cho biết cô sẽ làm việc cho Facebook một lần nữa, nếu có cơ hội. Cô ấy cũng cho biết cô ấy chống lại việc chia tay Facebook, thay vào đó nhấn mạnh các giải pháp hợp tác với Quốc hội, nếu không “các hệ thống này sẽ tiếp tục tồn tại và nguy hiểm ngay cả khi bị phá vỡ.”

Haugen đề nghị Quốc hội cho Facebook cơ hội “tuyên bố phá sản về mặt đạo đức và chúng ta có thể cùng nhau tìm ra cách khắc phục những điều này.” Khi được yêu cầu làm rõ ý của cô về “phá sản đạo đức”, Haugen cho biết cô đã hình dung ra một quá trình giống như phá sản tài chính, nơi có một “cơ chế” để “tha thứ cho họ” và “tiến lên phía trước”.

“Facebook đang mắc kẹt trong một vòng lặp phản hồi mà họ không thể thoát ra. … Họ cần phải thừa nhận rằng họ đã làm điều gì đó sai trái và họ cần sự giúp đỡ để giải quyết những vấn đề này. Và đó chính là sự phá sản về mặt đạo đức”, cô nói.

Đây có thể sẽ không phải là lần cuối cùng Haugen làm chứng trước Quốc hội. Trong phiên điều trần, cô cho biết thời gian làm việc về các vấn đề phản gián tại Facebook khiến cô “lo ngại về an ninh quốc gia mạnh mẽ về cách Facebook hoạt động ngày nay.”

Blumenthal gợi ý rằng những lo ngại về an ninh quốc gia này có thể là chủ đề của một phiên điều trần của tiểu ban trong tương lai.

Người tố cáo Facebook, người đã phát hành hàng chục nghìn trang nghiên cứu nội bộ và tài liệu cho thấy công ty đã nhận thức được các vấn đề khác nhau do ứng dụng của mình gây ra, bao gồm cả hiệu ứng “độc hại” tiềm ẩn của Instagram đối với các cô gái tuổi teen, đã kêu gọi Quốc hội hành động chống lại nền tảng truyền thông xã hội. trong lời khai trước một tiểu ban Thượng viện hôm thứ Ba.

Frances Haugen, một cựu giám đốc sản phẩm của Facebook, 37 tuổi, người từng làm việc về các vấn đề liêm chính công dân tại công ty, đã phải đối mặt với câu hỏi từ một tiểu ban Thương mại về những gì Instagram thuộc sở hữu của Facebook biết về ảnh hưởng của nó đối với người dùng trẻ tuổi, trong số các vấn đề khác.

“Tôi ở đây hôm nay vì tôi tin rằng các sản phẩm của Facebook gây hại cho trẻ em, gây chia rẽ và làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta”, cô nói trong bài phát biểu khai mạc. “Ban lãnh đạo của công ty biết cách làm cho Facebook và Instagram an toàn hơn nhưng sẽ không thực hiện những thay đổi cần thiết vì họ đã đặt lợi nhuận khủng khiếp của mình trước mọi người. Hành động của Quốc hội là cần thiết. Họ sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.”

Cô ấy nhấn mạnh rằng cô ấy đã đến trước “rủi ro cá nhân rất lớn” vì cô ấy tin rằng “chúng ta vẫn còn thời gian để hành động. Nhưng chúng ta phải hành động ngay bây giờ.”

Danh tính của Haugen là người tố cáo Facebook đã được tiết lộ vào đêm Chủ nhật “60 Minutes”. Trước đó, cô đã chia sẻ một loạt tài liệu với các cơ quan quản lý và tờ Wall Street Journal, nơi công bố một cuộc điều tra gồm nhiều phần cho thấy Facebook nhận thức được các vấn đề với các ứng dụng của mình, bao gồm tác động tiêu cực của thông tin sai lệch và tác hại do Instagram gây ra, đặc biệt là đối với các cô gái trẻ. .

“Khi chúng tôi nhận ra các công ty thuốc lá đang che giấu những tác hại mà nó gây ra, chính phủ đã hành động”, bà nói trong bài phát biểu khai mạc. “Khi chúng tôi phát hiện ra rằng ô tô an toàn hơn với dây an toàn, chính phủ đã hành động. Và hôm nay, chính phủ đang hành động chống lại các công ty che giấu bằng chứng về opioid. Tôi khẩn cầu các bạn cũng làm như vậy ở đây.”

Vào tối thứ Ba, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã đưa ra một tuyên bố dài 1.316 từ trên trang Facebook cá nhân của mình đề cập đến việc ngừng dịch vụ hôm thứ Hai và lời khai của Haugen. Ông nói, một phần, thay vì phớt lờ việc giới trẻ sử dụng công nghệ, các công ty công nghệ “nên xây dựng trải nghiệm đáp ứng nhu cầu của họ đồng thời giữ an toàn cho họ.”

Trong khi Zuckerberg nói rằng anh ấy tin rằng lời khai nhìn chung đã tạo ra một “bức tranh sai lệch về công ty”, anh ấy cũng lặp lại sự cần thiết của Quốc hội để hành động.

Vậy là bài giảng hôm nay Giáo án tiếng Trung thương mại ứng dụng bài 8 đến đây là kết thúc,các bạn nhớ lưu bài về học nhé,chúc các bạn học tập hiệu quả và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những bài giảng hấp dẫn sau nhé.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.