Home Học tiếng Trung onlineBài giảng trực tuyến Học tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 15 Uyển Vy

Học tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 15 Uyển Vy

by Nguyễn Minh Vũ
131 views
Học tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 15 trung tâm tiếng trung tiengtrunghsk tiếng trung hsk thầy vũ tphcm
5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung Thương mại Thầy Vũ TP HCM

Học tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 15 em Uyển Vy lớp tiếng Trung giao tiếp online qua ứng dụng Skype được phát sóng công chiếu trên kênh youtube học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Nội dung bài học hôm nay rất quan trọng, các bạn sẽ được học thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung Thương mại, các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong giao dịch thương mại bằng tiếng Trung, đó chính là các thuật ngữ tiếng Trung chuyên ngành thương mại .v.v.

Trước khi học sang bài mới, các bạn cần ôn tập lại kiến thức cũ của bài học hôm trước tại link bên dưới.

Học tiếng Trung Thương mại bài 14

Sau khi các bạn đã ôn tập lại nội dung kiến thức bài cũ xong rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của bài học hôm nay. Các bạn lưu lại bài giảng trực tuyến này về zalo học dần nhé.

Video học Học tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 15

Bên dưới là video bài giảng Thầy Vũ dạy tiếng Trung Thương mại theo bộ giáo trình tiếng Trung Thương mại mới nhất hiện nay, các bạn liên hệ Thầy Vũ để mua bộ giáo trình học tiếng Trung Thương mại toàn tập từ cơ bản đến nâng cao.

Sau đây chúng ta sẽ xem nội dung chi tiết bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến của Thầy soạn trên file word ngay bên dưới. Các bạn ghi chép lại vào vở và tập gõ tiếng Trung theo nội dung bên dưới nhé.

Tài liệu học tiếng Trung Thương mại Thầy Vũ

Tiếng Trung Thương mại Quyển 4 Bài 15 Tôi rất thích công việc hiện tại

 1. 你公司改革吗? Nǐ gōngsī gǎigé ma
 2. 通过几次改革,公司发展了很好 tōngguò jǐ cì gǎigé, gōngsī fāzhǎn le hěn hǎo
 3. 管理层级 guǎnlǐ céngjí
 4. 为了减少公司的成本,我们需要改革管理层级 wèile jiǎnshǎo gōngsi de chéngběn, wǒmen xūyào gǎigé guǎnlǐ céngjí
 5. 并购 bìnggòu = 收购 shōugòu
 6. 最近我们公司并购了几家小公司 zuìjìn wǒmen gōngsī bìnggòu le jǐ jiā xiǎo gōngsī
 7. 我们是否应该并购这个公司? Wǒmen shìfǒu yīnggāi bìnggòu zhège gōngsī
 8. 现在你公司的结构怎么样了?xiānzài nǐ gōngsī de jiégòu zěnmeyàng le
 9. 我们需要调整公司的结构 wǒmen xūyào tiáozhěng gōngsī de jiégòu
 10. 我们需要进行改革公司的结构 wǒmen xūyào jìnxíng gǎigé gōngsī de jiégòu
 11. 我们需要调整公司的管理层级 wǒmen xūyào tiáozhěng gōngsī de guǎnlǐ céngjí
 12. 我想你应该有一定的调整 wǒ xiǎng nǐ yīnggāi yǒu yí dìng de tiáozhěng
 13. 恭喜发财 gōngxǐ fācái
 14. 同情 tóngqìng
 15. 我可以同情你的问题 wǒ kěyǐ tóngqíng nǐ de wèntí
 16. 这个事故不是我们故意的,所以请你同情 zhège shìgù bú shì wǒmen gùyì de, suǒyǐ qǐng tóngqíng
 17. 你敢肯定改革以后公司会有好发展吗?nǐ gǎn kěndìng gǎigé yǐhòu gōngsī huì yǒu hǎo fāzhǎn
 18. 我们不敢肯定 wǒmen bù gǎn kěndìng
 19. 她是我的老朋友 tā shì wǒ de lǎo péngyou
 20. 我的老总脾气不好,所以我不敢在办公时间里出去 wǒ de lǎozǒng píqì bù hǎo, suǒyǐ wǒ bù gǎn zài bàngōng shíjiān lǐ chūqù
 21. 实习生 shíxí shēng
 22. 这个月我们公司有两个实习生来工作 zhège yuè wǒmen gōngsī yǒu liǎng gè shíxí shēng lái gōngzuò
 23. 实习生的工作经验往往没有 shíxíshēng de gōngzuò jīngyàn wǎng wǎng méiyǒu
 24. 大学毕业的实习生往往没有工作经验 dàxué bìyè de shíxí shēng wǎng wǎng méiyǒu gōngzuò jīngyàn
 25. 实行 shíxíng
 26. 理论必须与实践结合在一起才有使用价值 lǐlùn bìxū yǔ shíjiàn jiéhé zài yì qǐ cái yǒu shǐyòng jiàzhí
 27. 你负责实行这个任务 nǐ fùzé shíxíng zhège rènwù
 28. 什么时候你实行这个计划?shénme shíhou nǐ shíxíng zhège jìhuà
 29. 事业部 shìyè bù
 30. 你去事业部找她吧 nǐ qù shìyè bù zhǎo tā ba
 31. 我在事业部工作 wǒ zài shìyè bù gōngzuò
 32. 你公司的制度好吗? Nǐ gōngsī de zhìdù hǎo ma
 33. 公司刚改变工作制度 gōngsī gāng gǎibiàn gōngzuò zhìdù
 34. 失恋 shīliàn
 35. 我失恋了 wǒ shīliàn le
 36. 待遇制度 dàiyù zhìdù
 37. 你公司的待遇制度好吗? Nǐ gōngsī de dàiyù zhìdù hǎo ma
 38. 研发 yánfā
 39. 最近我公司在研发这个产品 zuìjìn wǒ gōngsī zài yánfā zhège chǎnpǐn
 40. 需要很多研发时间来推出新产品 xūyào hěn duō yánfā shíjiān lái tuīchū xīn chǎnpǐn
 41. 我在研发部工作 wǒ zài yánfā bù gōngzuò
 42. 由 … 组成 yóu … zǔchéng
 43. 我们公司由销售部、事业部和研发部组成的 wǒmen gōngsī yóu xiāoshòu bù, shìyè bù hé yánfā bù zǔchéng de
 44. 我们队由我和她组成的 wǒmen duì yóu wǒ hé tā zǔchéng de
 45. 这个产品由很多成分组成的 zhège chǎnpǐn yóu hěn duō chéngfèn zǔchéng de
 46. 怜悯 liánmǐn
 47. 你怜怜我吧 nǐ lián lián wǒ ba
 48. 你不应该怜她 nǐ bù yīnggāi lián tā
 49. 同病相怜 tóngbìng xiāng lián
 50. 相爱 xiāng ài
 51. 你们要好好相爱 nǐmen yào hǎohāo xiāng ài
 52. 我本来不喜欢去旅行 wǒ běnlái bù xǐhuān qù lǚxíng
 53. 本来我想实行这个计划 běnlái wǒ xiǎng shíxíng zhège jìhuà
 54. 本来这里的工作很好 běnlái zhèlǐ de gōngzuò hěn hǎo
 55. 你别逼我 nǐ bié bī wǒ
 56. 强逼 qiángbī
 57. 我们不应该强逼她劳累工作 wǒmen bù yīnggāi qiángbī tā láolèi gōngzuò
 58. 公司需要重组结构 gōngsī xūyào chóngzǔ jiégòu
 59. 重新 chóngxīn
 60. 重 + V + O
 61. 你重学汉语吧 nǐ chóngxué hànyǔ ba
 62. 你重来吧 nǐ chóng lái ba
 63. 优化 yōu huà
 64. 你会优化公司的利润吗? Nǐ huì yōuhuà gōngsī de lìrùn ma
 65. 优化购货费用就是提高利润 yōuhuà gòuhuò fèiyòng jiùshì tígāo lìrùn
 66. 你需要优化工作和休息时间 nǐ xūyào yōuhuà gōngzuò hé xiūxi shíjiān
 67. 我们需要优化人力 wǒmen xūyào yōuhuà rénlì
 68. 搞什么鬼?gǎo shénme guǐ
 69. 我在搞研究 wǒ zài gǎo yánjiū
 70. 你在搞什么? Nǐ zài gǎo shénme
 71. 扁平化biǎnpínghuà
 72. 我们需要搞扁平化改革 wǒmen xūyào gǎo biǎnpínghuà gǎigé
 73. 搞扁平化就是减少管理层级 gǎo biǎnpíng huà jiùshì jiǎnshǎo guǎnlǐ céngjí
 74. 减少费用 jiǎnshǎo fèiyòng
 75. 减少成本 jiǎnshǎo chéngběn
 76. 减少员工 jiǎnshǎo yuángōng
 77. 减少人力 jiǎnshǎo rénlì
 78. 减少开支 jiǎnshǎo kāizhī
 79. 减少开销 jiǎnshǎo kāixiāo
 80. 减少工段 jiǎnshǎo gōngduàn
 81. 减少工作流程 jiǎnshǎo gōngzuò liúchéng
 82. 减少工作压力 jiǎnshǎo gōngzuò yālì
 83. 减少不需要的费用 jiǎnshǎo bù xūyào de fèiyòng
 84. 精简管理层级 jīngjiǎn guǎnlǐ céngjí
 85. 机构 jīgòu
 86. 精简人力 jīngjiǎn rénlì
 87. 业务流程 yèwù liúchéng
 88. 精简业务流程 jīngjiǎn yèwù liúchéng
 89. 精简工作流程 jīngjiǎn gōngzuò liúchéng
 90. 裁员 cái yuán
 91. 仲裁 zhòngcái
 92. 她被裁了 tā bèi cái le
 93. 裁员制度 cáiyuán zhìdù
 94. 汇报 huìbào
 95. 向 + 谁 + 汇报 xiàng shuí huìbào
 96. 向总经理汇报工作情况 xiàng zǒng jīnglǐ huìbào gōngzuò qíngkuàng
 97. 这次压力太重 zhè cì yālì tài zhòng
 98. 责任很重 zérèn hěn zhòng
 99. 女人心地 nǚrén xīndì
 100. 女人心地很难预测 nǚrén xīndì hěn nán yùcè
 101. 我们需要独立发展经济 wǒmen xūyào dúlì fāzhǎn jīngjì
 102. 独立自由幸福 dúlì zìyóu xìngfú
 103. 会议正在进行 huìyì zhèngzài jìnxíng
 104. 进行讨论 jìnxíng tǎolùn
 105. 进行比较产品 jìnxíng bǐjiào chǎnpǐn
 106. 进行调查 jìnxíng diàochá
 107. 进行谈判 jìnxíng tánpàn
 108. 我们已经对当地市场情况进行了考察 wǒmen yǐjīng duì dāngdì shìchǎng qíngkuàng jìnxíng le kǎochá
 109. 连 … 也…
 110. 连 … 都 …
 111. 连她的名字我也不知道 lián tā de míngzi wǒ dōu bù zhīdào
 112. 连产品你也不了解,怎么能谈判? Lián chǎnpǐn nǐ yě bù liǎojiě, zěnme néng tánpán
 113. 你需要向客户介绍这个产品 nǐ xūyào xiàng kèhù jièshào zhège chǎnpǐn
 114. 我向她借一本书 wǒ xiàng tā jiè yì běn shū
 115. 你们应该向她学习 nǐmen yīnggāi xiàng tā xuéxí
 116. 你应该向银行交电费 nǐ yīnggāi xiàng yínháng jiāo diànfèi
 117. 规模 guīmó
 118. 你公司的规模怎么样? Nǐ gōngsī de guīmó zěnmeyàng
 119. 规模不太大 guīmó bú tài dà
 120. 我可以为你服务什么? Wǒ kěyǐ wèi nǐ fúwù shénme
 121. 服务质量 fúwù zhìliàng
 122. 评价 píngjià
 123. 请你评价我们公司的服务质量 qǐng nǐ píngjià wǒmen gōngsī de fúwù zhìliàng
 124. 她的服务态度不太好 tā de fúwù tàidù bú tài hǎo
 125. 国内外 guónèi wài
 126. 国内外企业 guónèi wài qǐyè
 127. 这个产品很知名 zhège chǎnpǐn hěn zhīmíng
 128. 知名度 zhīmíng dù
 129. 这个产品的知名度很高 zhège chǎnpǐn de zhīmíng dù hěn gāo
 130. 你觉得这个产品像我的吗? Nǐ juéde zhège chǎnpǐn xiàng wǒ ma
 131. 她长得很像你 tā zhǎng de hěn xiàng nǐ
 132. 企划 qǐhuà
 133. 企划部 qǐhuà bù
 134. 我在企划部工作 wǒ zài qǐhuàbù gōngzuò
 135. 策划 cèhuà
 136. 策划部 cèhuà bù
 137. 这个月你的工资提升了 zhège yuè nǐ de gōngzī tíshēng le
 138. 职位提升了 zhíwèi tíshēng le

Vậy là nội dung bài giảng online Học tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 15 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.

Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ Tiếng Trung HSK tiengtrunghsk

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn