học tiếng trung theo chủ đề tiệm cắt tóc nam bài 2 trung tâm tiếng trung thầy vũ tphcm

Học tiếng Trung theo chủ đề cùng thầy Vũ

Học tiếng Trung theo chủ đề Tiệm cắt tóc nam Bài 2, là bài giảng tiếp nối của giáo trình tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo chủ đề. Bài giảng này được trích dẫn từ nguồn tài liệu học tiếng Trung trực tuyến của Thạc Sỹ Nguyễn Minh Vũ và được giảng dạy trên web hoctiengtrungonline.com Các bạn nhớ chú ý theo dõi và chép bài vào vở nhé! Để có cái nhìn tổng quát về các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn xem lại bài học này nha: Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Tiệm cắt tóc nam Bài 2

Các bạn xem lại bài 1 tại đây nha:

Học tiếng Trung theo chủ đề Tại tiệm cắt tóc nam Bài 1

1271. Xin ngồi xuống đấy.
请这儿坐。
Qǐng zhè’er zuò.

1272. Tôi cần đợi lâu lắm không?
我要等多久吗?
Wǒ yào děng duōjiǔ ma?

1273. Không, sẽ có thợ đến ngay.
不,理发师马上来的。
Bù, lǐfǎ shī mǎshàng lái de.

1274. Ông muốn hớt tóc kiểu nào?
你要理什么款式?
Nǐ yào lǐ shénme kuǎnshì?

1275. Xin đừng cắt ngắn quá.
请不剪太短。
Qǐng bù jiǎn tài duǎn.

1276. Anh muốn cạo không?
您要刮脸吗?
Nín yào guāliǎn ma?

1277. Được, hãy cạo mặt cho tôi.
是的,请给我刮一下。
Shì de, qǐng gěi wǒ guā yīxià.

1278. Anh hãy nằm xuống, tôi cạo mặt cho anh.
我给你刮脸,请躺下。
Wǒ gěi nǐ guāliǎn, qǐng tǎng xià.

1279. Ông có muốn lấy ráy tai không?
我给你刮脸,请躺下。
Wǒ gěi nǐ guāliǎn, qǐng tǎng xià.

1280. Ừ, anh lấy ráy tai giúp tôi.
好的,你帮我取一下耳垢。
Hǎo de, nǐ bāng wǒ qǔ yīxià ěrgòu.

1281. Xin hỏi, tất cả hết bao nhiêu tiền?
请问一共多少钱?
Qǐngwèn yīgòng duōshǎo qián?

1282. Tất cả là 4 đô la Mỹ.
一共四块美元。
Yīgòng sì kuài měiyuán.

1283. Gửi ông tiền.
给您钱。
Gěi nín qián.

1284. Cám ơn ông đã đến cửa hiệu của chúng tôi.
谢谢您的光临。
Xièxiè nín de guānglín.

1285. Tôi cho ông xem kiểu tóc.
我给你看发型。
Wǒ gěi nǐ kàn fǎxíng.

1286. Xin chọn một kiểu.
请选一个。
Qǐng xuǎn yīgè.

1287. Được, tôi chọn kiểu tóc này. Xin cắt kiểu này.
好,我选这发型。照这个发型剪。
Hǎo, wǒ xuǎn zhè fǎxíng. Zhào zhège fǎxíng jiǎn.

1288. Vâng, tôi biết rồi.
好。我知道了。
Hǎo. Wǒ zhīdàole.

1289. Cắt thế này anh thấy thế nào?
这样剪你觉得怎么样?
Zhèyàng jiǎn nǐ juédé zěnme yàng?

1290. Tốt, tôi đã có được một kiểu tóc đẹp.
好,我有个漂亮的发型了。
Hǎo, wǒ yǒu gè piàoliang de fǎxíngle.

1291. Xin hỏi, tất cả hết bao nhiêu tiền?
请问一共多少钱?
Qǐngwèn yīgòng duōshǎo qián?

Các bạn lưu bài giảng và chia sẻ đến những bạn thích học tiếng Trung nha. Hẹn gặp các bạn ở bài học mới nhé!

Trả lời