học tiếng trung theo chủ đề mua bán bài 2 trung tâm tiếng trung thầy vũ tphcm

Học tiếng Trung theo chủ đề cùng thầy Vũ

Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếng Trung theo chủ đề Mua bán Bài 2. Đây là nội dung giao tiếp thông dụng trong cuộc sống hằng ngày. Bài học được soạn và đăng tải bởi Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ trên website hoctiengtrungonline.com. Hãy cùng bắt đầu bài học hôm nay nhé.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo lớp học tiếng Trung theo chủ đề của trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại link này nha: Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hàng ngày

Tài liệu tự học tiếng Trung theo chủ đề Mua bán Bài 2

Các bạn xem lại kiến thưc bài 1 tại đây:

Học tiếng Trung theo chủ đề Mua bán Bài 1

1127. Không.
不要了。
Bùyàole.

1128. Trả tiền ở đâu?
在哪里付款?
Zài nǎlǐ fùkuǎn?

1129. Mời sang trả tiền ở quầy bên kia.
请到那边的柜台付款。
Qǐng dào nà biān de guìtái fùkuǎn.

1130. Xin hỏi, tôi muốn mua mũ. Xin cho tôi xem một cái.
请问,我要买帽子。请给我看看。
Qǐngwèn, wǒ yāomǎi màozi. Qǐng gěi wǒ kàn kàn.

1131. Tôi có nhiều loại mũ. Tôi muốn giới thiệu ông cái mũ này, vừa tốt vừa rẻ.
我有很多种。我给你介绍这个又便宜又好的帽子?
Wǒ yǒu hěnduō zhǒng. Wǒ gěi nǐ jièshào zhège yòu piányí yòu hǎo de màozi?

1132. Cái mũ này bao nhiêu tiền?
这个帽子多少钱?
Zhège màozi duōshǎo qián?

1133. Ba đô la Mỹ.
三块美元。
Sān kuài měiyuán.

1134. Không rẻ. Hai đô được không?
不便宜。两块美元可以吗?
Bù piányí. Liǎng kuài měiyuán kěyǐ ma?

1135. Được, hôm nay ở đây ông là khách hàng đầu tiền. Tôi muốn giảm giá cho ông, hai đô cũng được.
好,今天你是第一个顾客。我给你减两块美元也行。
Hǎo, jīntiān nǐ shì dì yī gè gùkè. Wǒ gěi nǐ jiǎn liǎng kuài měiyuán yě xíng.

1136. Tốt. Cám ơn.
好!谢谢。
Hǎo! Xièxiè.

1137. Chào ông!
先生,您好!
Xiānshēng, nín hǎo!

1138. Chào cô!
小姐,你好!
Xiǎojiě, nǐ hǎo!

1139. Dạ thưa, ông muốn mua gì?
请问您要买什么?
Qǐngwèn nín yāomǎi shénme?

1140. Cho tôi vào trong coi được không?
让我到里面去看看行吗?
Ràng wǒ dào lǐmiàn qù kàn kàn xíng ma?

1141. Được, ông cứ tự nhiên.
可以的,请您随便看。
Kěyǐ de, qǐng nín suíbiàn kàn.

1142. Cô làm ơn đưa hộp son kia cho tôi coi nào?
请你把那盒口号给我看看好吗?
Qǐng nǐ bǎ nà hé kǒuhào gěi wǒ kàn kànhǎo ma?

1143. Bao nhiêu tiền một hộp?
多少钱一盘?
Duōshǎo qián yī pán?

1144. Năm ngàn rưỡi.
五千五百块
Wǔqiān wǔbǎi kuài.

Bài học hôm nay đã kết thúc rồi, hẹn các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Trung tâm tiếng Trung của thầy Vũ có mặt trên cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với phương pháp dạy học hiện đại và dễ hiểu, thầy Vũ đã đào tạo được nhiều học viên xuất sắc. Các bạn có thể liên lạc trung tâm để được sắp xếp lịch học nha.

Trả lời