Học tiếng Trung online Đọc hiểu HSK cấp 9 bài 1

691 views
Học tiếng Trung online Đọc hiểu HSK cấp 9 bài 1 - Khóa học tiếng Trung online ChineMaster Thầy Vũ

5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9

Học tiếng Trung online Đọc hiểu HSK cấp 9 bài 1 là nội dung giáo trình học tiếng Trung trực tuyến uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên website học tiếng Trung online miễn phí cực kỳ chất lượng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 gồm ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 và ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Cơ sở 1. Hôm nay Thầy Vũ tiếp tục gửi tới các bạn học viên giáo án bài giảng mới nhất ngày 25 tháng 4 năm 2021 chuyên đề nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK online từ HSK cấp 6 đến HSK cấp 9, các bạn chú ý theo dõi bài giảng này ở ngay bên dưới đây nhé.

Các bạn học viên muốn học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ lớp 1 học viên qua ứng dụng Skype trên thiết bị di động hoặc qua phần mềm Skype trên máy tính thì đăng ký theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung qua Skype

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục mở thêm các khóa học order Taobao 1688 Tmall dành cho các bạn học viên chưa biết tiếng Trung và các bạn đã biết tiếng Trung. Cách đăng ký khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall các bạn xem hướng dẫn ở ngay bên dưới.

Khóa học order Taobao 1688

Khóa học order Taobao 1688 Tmall chính là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc hay còn gọi là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng. Các bạn xem thông tin chi tiết khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng ở link bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận Xưởng

Sau đây chúng ta cùng vào xem chi tiết nội dung giáo án bài giảng mới nhất hôm nay của Thầy Vũ nhé.

Giáo trình Học tiếng Trung online Đọc hiểu HSK cấp 9 bài 1

Mỗi ngày chúng ta cần phải luyện tập gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính để tăng cường hiệu quả học từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được tốt hơn phiên âm tiếng Trung và mặt chữ Hán nữa. Bạn nào vẫn chưa cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất thì xem hướng dẫn chi tiết ở bên dưới nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou

Bộ gõ tiếng Trung Quốc sogou pinyin chính là công cụ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong việc học tiếng Trung và công việc, các bạn học kỹ năng sử dụng thành thạo bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin càng sớm càng tốt nhé.

Tài liệu học tiếng Trung online đọc hiểu HSK 9 bài 1

特朗普与朝鲜打交道的最糟糕方法

平壤是逃避制裁的大师,他想出了新的有效方法来保持其武器计划的资金到位。
唐纳德·特朗普只是众多总司令中的最新美国总统,这些总司令未能找到与朝鲜打交道的方法。在1960年代和1970年代,主要目标是阻止朝鲜创始人金日成在第38条平行线以南重新部署其军队。但是,在过去25年中,美国决策者的关注重点变得更加困难:金朝无核化。

平壤在7月进行了两次洲际弹道导弹试验,8月在日本对Hwasong-12导弹进行了试验,9月3日对平壤声称是氢弹的试验只是加速了华盛顿,汉城和东京的紧迫感。需要强烈的集体回应。

美国外交政策界提出了许多建议,但没有几个简单的答案。考虑到其破坏性的代价,预防性军事打击是不合理的-准将罗伯·吉文斯(退休)准将估计,在冲突的第一天,有20,000人将在首尔丧生。尽管联合国安理会周一投票决定加强对平壤的制裁,但经济限制的影响有限。平壤是逃避制裁的大师,他想出了新的有效方法来保持其武器计划的资金到位。

但是,可能有用的是美国的一种新方法,该方法将从失败中以及冷战期间的成功中汲取教训,同时对可以实现的目标进行调整。

金王朝长期以来一直寻求承认自己是一个核武器国家,这一要求即使是最受欢迎的美国总统也要满足,这将是一个政治雷区。但是,无论华盛顿是否正式承认,北朝鲜都是一个核国家。美国改善其对朝政策的唯一途径是,承认平壤将在未来很多年具有核能力,并且无论华盛顿提供什么,都不太可能消除其核武器计划。这不是金正恩想要的,而是最有可能为美国国家安全服务的。

虽然公开承认朝鲜是核大国会在整个亚洲引起震动,但特朗普还是应该这样做。他一旦这样做,美国就可以将注意力从无核化目标重新集中起来,这种目标越来越难以想象,转向老式的威慑和遏制战略。国家利益中心的哈里·卡齐亚尼斯(Harry Kazianis)告诉我:“我们知道如何遏制和破坏想要伤害我们的敌人。” “我们只需要打开一本历史书,然后重新阅读有效的方法并将其应用于21世纪。”

对于华盛顿来说,威慑与遏制意味着在该地区内外建立一个由不同国家组成的反朝鲜联盟,其共同目标是最大程度地减少平壤威胁其邻国的能力。正如前国务院官员理查德·索科尔斯基在一封电子邮件中对我说:“如果我们能威慑斯大林和毛泽东之类的人,我们可以对金正日做同样的事情。”

尽管此决定具有政治风险,但有效的威慑将要求特朗普建立与北方的可靠沟通渠道-类似于冷战期间的美苏和美中热线-以消除不可避免的误会出现并传达华盛顿将容忍的统一信息。向平壤领导层发出的信号应该尽可能明确:在华盛顿不寻求与北方发生武装冲突的同时,美国军方将对任何可能危及美国或其盟国利益的挑衅作出回应。该消息旨在在金正恩制止对邻国发动袭击之前,在美国和朝鲜之间进行贸易共存。考虑到金正日对自我保护的专注-迄今为止尚无证据表明他对自杀的自我毁灭一心一意-这种安排对于年轻的独裁者来说可能是足够务实的探索。

由于金朝被指控在核设计,导弹技术以及可能的化学武器发展方面与伊朗和叙利亚等国家进行出口和合作,因此安全理事会应向平壤传达类似的信息,即继续这种行为是有根据的。对其进口和出口产品进行更严格,更全面的抵制。

尽管中国仍然拒绝切断向北方的所有石油进口或将其经济挤压到崩溃的境地,但华盛顿可能愿意在北京更有可能达成共识的地区争取北京的帮助,例如防止双重用途核武器的扩散。和导弹技术正在穿越朝鲜领土。

Phiên âm tiếng Trung học tiếng Trung online đọc hiểu HSK 9 bài 1

Tè lǎng pǔ yǔ cháoxiǎn dǎjiāodào de zuì zāogāo fāngfǎ

píngrǎng shì táobì zhìcái de dàshī, tā xiǎng chūle xīn de yǒuxiào fāngfǎ lái bǎochí qí wǔqì jìhuà de zījīn dàowèi.
Tángnàdé·tè lǎng pǔ zhǐshì zhòngduō zǒng sīlìng zhōng de zuìxīn měiguó zǒngtǒng, zhèxiē zǒng sīlìng wèi néng zhǎodào yǔ cháoxiǎn dǎjiāodào de fāngfǎ. Zài 1960 niándài hé 1970 niándài, zhǔyào mùbiāo shì zǔzhǐ cháoxiǎn chuàngshǐ rén jīn rì chéng zài dì 38 tiáo píngxíng xiàn yǐ nán chóngxīn bùshǔ qí jūnduì. Dànshì, zài guòqù 25 nián zhōng, měiguó juécè zhě de guānzhù zhòngdiǎn biàn dé gèngjiā kùnnán: Jīn cháo wú hé huà.

Píngrǎng zài 7 yuè jìnxíngle liǎng cì zhōujì dàndào dǎodànshìyàn,8 yuè zài rìběn duì Hwasong-12 dǎodàn jìnxíngle shìyàn,9 yuè 3 rì duì píngrǎng shēngchēng shì qīngdàn de shìyàn zhǐshì jiāsùle huáshèngdùn, hànchéng hé dōngjīng de jǐnpò gǎn. Xūyào qiángliè de jítǐ huíyīng.

Měiguó wàijiāo zhèngcè jiè tíchūle xǔduō jiànyì, dàn méiyǒu jǐ gè jiǎndān de dá’àn. Kǎolǜ dào qí pòhuài xìng de dàijià, yùfáng xìng jūnshì dǎjí shì bù hélǐ de-zhǔnjiàng luō bó·jíwén sī (tuìxiū) zhǔnjiàng gūjì, zài chōngtú de dì yī tiān, yǒu 20,000 rén jiàng zài shǒu’ěr sàngshēng. Jǐnguǎn liánhéguó ānlǐhuì zhōuyī tóupiào juédìng jiāqiáng duì píngrǎng de zhìcái, dàn jīngjì xiànzhì de yǐngxiǎng yǒuxiàn. Píngrǎng shì táobì zhìcái de dàshī, tā xiǎng chūle xīn de yǒuxiào fāngfǎ lái bǎochí qí wǔqì jìhuà de zījīn dàowèi.

Dànshì, kěnéng yǒuyòng de shì měiguó de yī zhǒng xīn fāngfǎ, gāi fāngfǎ jiāng cóng shībài zhōng yǐjí lěngzhàn qíjiān de chénggōng zhōng jíqǔ jiàoxùn, tóngshí duì kěyǐ shíxiàn de mùbiāo jìnxíng tiáozhěng.

Jīn wángcháo chángqí yǐlái yīzhí xúnqiú chéngrèn zìjǐ shì yīgè héwǔqì guójiā, zhè yī yāoqiú jíshǐ shì zuì shòu huānyíng dì měiguó zǒngtǒng yě yào mǎnzú, zhè jiāng shì yīgè zhèngzhì léi qū. Dàn shì, wúlùn huáshèngdùn shìfǒu zhèngshì chéngrèn, běi cháoxiǎn dōu shì yīgè hé guójiā. Měiguó gǎishàn qí duì cháo zhèngcè de wéiyī tújìng shì, chéngrèn píngrǎng jiàng zài wèilái hěnduō nián jùyǒu hé nénglì, bìngqiě wúlùn huáshèngdùn tígōng shénme, dōu bù tài kěnéng xiāochú qí héwǔqì jìhuà. Zhè bùshì jīnzhèng’ēn xiǎng yào de, ér shì zuì yǒu kěnéng wéi měiguó guójiā ānquán fúwù de.

Suīrán gōngkāi chéngrèn cháoxiǎn shì hé dà guóhuì zài zhěnggè yàzhōu yǐnqǐ zhèndòng, dàn tè lǎng pǔ háishì yīnggāi zhèyàng zuò. Tā yīdàn zhèyàng zuò, měiguó jiù kěyǐ jiāng zhùyì lì cóng wú hé huà mùbiāo chóngxīn jízhōng qǐlái, zhè zhǒng mùbiāo yuè lái yuè nányǐ xiǎngxiàng, zhuǎnxiàng lǎoshì de wēishè hé èzhì zhànlüè. Guójiā lìyì zhōngxīn de hālǐ·kǎ qí yà nísī (Harry Kazianis) gàosù wǒ:“Wǒmen zhīdào rúhé èzhì hé pòhuài xiǎng yào shānghài wǒmen de dírén.” “Wǒmen zhǐ xūyào dǎkāi yī běn lìshǐ shū, ránhòu chóngxīn yuèdú yǒuxiào de fāngfǎ bìng jiāng qí yìngyòng yú 21 shìjì.”

Duìyú huáshèngdùn lái shuō, wēishè yǔ èzhì yìwèizhe zài gāi dìqū nèiwài jiànlì yīgè yóu bu tóng guójiā zǔchéng de fǎn cháoxiǎn liánméng, qí gòngtóng mùbiāo shì zuìdà chéngdù de jiǎnshǎo píngrǎng wēixié qí lín guó de nénglì. Zhèngrú qián guówùyuàn guānyuán lǐ chá dé·suǒ kē ěr sī jī zài yī fēng diànzǐ yóujiàn zhōng duì wǒ shuō:“Rúguǒ wǒmen néng wēishè sīdàlín hé máozédōng zhī lèi de rén, wǒmen kěyǐ duì jīn zhèng rì zuò tóngyàng de shìqíng.”

Jǐnguǎn cǐ juédìng jùyǒu zhèngzhì fēngxiǎn, dàn yǒuxiào de wēishè jiāng yāoqiú tè lǎng pǔ jiànlì yǔ běifāng de kěkào gōutōng qúdào-lèisì yú lěngzhàn qíjiān dì měi sū héměi zhōng rèxiàn-yǐ xiāochú bùkě bìmiǎn de wùhuì chūxiàn bìng chuándá huáshèngdùn jiāng róngrěn de tǒngyī xìnxī. Xiàng píngrǎng lǐngdǎo céng fāchū de xìnhào yīnggāi jǐn kěnéng míngquè: Zài huáshèngdùn bù xúnqiú yǔ běifāng fāshēng wǔzhuāng chōngtú de tóngshí, měiguó jūn fāng jiāng duì rènhé kěnéng wéijí měiguó huò qí méngguó lìyì de tiǎoxìn zuòchū huíyīng. Gāi xiāoxī zhǐ zài zài jīnzhèng’ēn zhìzhǐ duì lín guó fādòng xíjí zhīqián, zài měiguó hé cháoxiǎn zhī jiān jìnxíng màoyì gòngcún. Kǎolǜ dào jīn zhèng rì duì zìwǒ bǎohù de zhuānzhù-qìjīn wéizhǐ shàng wú zhèngjù biǎomíng tā duì zìshā de zìwǒ huǐmiè yīxīnyīyì-zhè zhǒng ānpái duìyú niánqīng de dúcái zhě lái shuō kěnéng shì zúgòu wùshí de tànsuǒ.

Yóuyú jīn cháo pī zhǐkòng zài hé shèjì, dǎodàn jìshù yǐjí kěnéng de huàxué wǔqì fāzhǎn fāngmiàn yǔ yīlǎng hé xùlìyǎ děng guójiā jìn háng chūkǒu hé hézuò, yīncǐ ānquán lǐshì huì yīng xiàng píngrǎng chuándá lèisì de xìnxī, jí jìxù zhè zhǒng xíngwéi shì yǒu gēnjù de. Duì qí jìnkǒu hé chūkǒu chǎnpǐn jìnxíng gèng yángé, gèng quánmiàn de dǐzhì.

Jǐnguǎn zhōngguó réngrán jùjué qiēduàn xiàng běifāng de suǒyǒu shíyóu jìnkǒu huò jiāng qí jīngjì jǐ yā dào bēngkuì de jìngdì, dàn huáshèngdùn kěnéng yuànyì zài běijīng gèng yǒu kěnéng dáchéng gòngshì dì dìqū zhēngqǔ běijīng de bāngzhù, lìrú fángzhǐ shuāngchóng yòngtú héwǔqì de kuòsàn. Hé dǎodàn jìshù zhèngzài chuānyuè cháoxiǎn lǐngtǔ.

Phiên dịch tiếng Trung học tiếng Trung online đọc hiểu HSK 9 bài 1

Cách tồi tệ nhất để Trump đối phó với Triều Tiên

Bình Nhưỡng là bậc thầy về trốn tránh các lệnh trừng phạt, luôn nghĩ ra những cách thức mới và hiệu quả để giữ cho các chương trình vũ khí của họ được tài trợ.
Donald Trump chỉ là tổng thống Mỹ mới nhất trong danh sách dài các tổng tư lệnh không tìm ra cách đối phó với Triều Tiên. Trong những năm 1960 và 1970, mục tiêu trọng tâm là ngăn cản người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành bố trí lại quân đội của mình ở phía nam vĩ tuyến 38. Tuy nhiên, trong 25 năm qua, trọng tâm của các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ còn khó khăn hơn: phi hạt nhân hóa triều đại Kim.

Hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng vào tháng 7, vụ thử tên lửa Hwasong-12 ở Nhật Bản vào tháng 8 và vụ thử ngày 3 tháng 9 đối với thứ mà Bình Nhưỡng tuyên bố là bom khinh khí chỉ càng làm tăng thêm cảm giác cấp bách ở Washington, Seoul và Tokyo. nhu cầu về sự hưởng ứng mạnh mẽ của tập thể.

Cộng đồng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ có nhiều khuyến nghị trên bàn nhưng có rất ít câu trả lời dễ dàng. Một cuộc tấn công quân sự phòng ngừa là không chính đáng với cái giá phải trả của nó – Chuẩn tướng Rob Givens (đã nghỉ hưu) ước tính rằng 20.000 người sẽ thiệt mạng ở Seoul trong ngày đầu tiên xảy ra xung đột. Mặc dù Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu hôm thứ Hai để tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, các hạn chế kinh tế đã có tác động hạn chế. Bình Nhưỡng là bậc thầy về trốn tránh các lệnh trừng phạt, luôn nghĩ ra những cách thức mới và hiệu quả để giữ cho các chương trình vũ khí của họ được tài trợ.

Tuy nhiên, điều có thể hiệu quả là một cách tiếp cận mới của Hoa Kỳ học hỏi từ những thất bại – cũng như những thành công của nó trong Chiến tranh Lạnh – đồng thời khắc phục những kỳ vọng về những gì có thể đạt được.

Triều đại Kim từ lâu đã tìm kiếm sự công nhận là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, một nhu cầu sẽ là một bãi mìn chính trị cho cả tổng thống Mỹ nổi tiếng nhất cũng phải đáp ứng. Nhưng Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân cho dù Washington có đưa ra sự công nhận chính thức hay không. Cách duy nhất để Mỹ cải thiện chính sách đối với Triều Tiên là thừa nhận rằng Bình Nhưỡng sẽ có khả năng hạt nhân trong nhiều năm tới và rất khó có khả năng loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình bất kể những gì Washington đưa ra. Đây không phải là về những gì Kim Jong Un muốn, mà là về những gì có nhiều khả năng phục vụ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Mặc dù công khai công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân sẽ gây chấn động khắp châu Á, nhưng dù sao thì Trump cũng nên làm điều đó. Ngay sau khi anh ta làm vậy, Mỹ có thể tập trung lại sự chú ý từ mục tiêu phi hạt nhân hóa mà ngày càng không thể hình dung sang một chiến lược răn đe và ngăn chặn kiểu cũ. “Chúng tôi biết cách kiềm chế và hạ thấp những kẻ thù muốn làm hại chúng tôi,” Harry Kazianis của Trung tâm Vì lợi ích Quốc gia nói với tôi. “Chúng ta chỉ cần mở một cuốn sách lịch sử và đọc lại những gì hiệu quả và áp dụng nó cho thế kỷ 21”.

Đối với Washington, răn đe và ngăn chặn có nghĩa là xây dựng một liên minh chống Triều Tiên gồm các quốc gia đa dạng trong và ngoài khu vực với mục tiêu chung là giảm thiểu khả năng của Bình Nhưỡng trong việc đe dọa các nước láng giềng. Như cựu quan chức Bộ Ngoại giao Richard Sokolsky đã nói với tôi trong một email: “Nếu chúng ta có thể ngăn chặn những kẻ như Stalin và Mao, chúng ta có thể làm điều tương tự với Kim.”

Quyết định này có rủi ro về mặt chính trị như vậy, khả năng răn đe hiệu quả sẽ đòi hỏi Trump phải thiết lập một kênh liên lạc đáng tin cậy với Triều Tiên – tương tự như đường dây nóng Mỹ-Liên Xô và Mỹ-Trung trong Chiến tranh Lạnh – để giải tỏa những hiểu lầm chắc chắn sẽ xảy ra. nảy sinh và đưa ra một thông điệp thống nhất về những gì Washington sẽ chịu đựng. Tín hiệu cho giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng nên càng rõ ràng càng tốt: trong khi Washington không tìm kiếm một cuộc xung đột vũ trang với Triều Tiên, quân đội Mỹ sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào ảnh hưởng nguy hiểm đến lợi ích của Mỹ hoặc các đồng minh. Thông điệp sẽ nhằm mục đích chung sống thương mại giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên miễn là Kim Jong Un kiềm chế không phát động một cuộc tấn công chống lại các nước láng giềng của mình. Do mối bận tâm của Kim với việc tự bảo toàn – không có bằng chứng cho đến nay về việc anh ta có khuynh hướng tự sát vì tự sát – sự sắp xếp này có thể đủ thực dụng để nhà độc tài trẻ tuổi khám phá.

Do triều đại Kim bị cáo buộc xuất khẩu và hợp tác với các nước như Iran và Syria về thiết kế hạt nhân, công nghệ tên lửa và có thể là phát triển vũ khí hóa học, Hội đồng Bảo an phải đưa ra một thông điệp tương tự cho Bình Nhưỡng rằng việc tiếp tục hành vi này là có cơ sở. cho một cuộc tẩy chay thậm chí gay gắt hơn và toàn diện hơn đối với những gì nó có thể nhập khẩu và xuất khẩu.

Trong khi Trung Quốc vẫn phản đối việc cắt toàn bộ dầu nhập khẩu cho Triều Tiên hoặc ép nền kinh tế của họ đến mức sụp đổ, Washington có thể sẵn sàng tranh thủ sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong các lĩnh vực mà Bắc Kinh có nhiều khả năng đồng ý, chẳng hạn như ngăn chặn sự phổ biến của hạt nhân lưỡng dụng. và công nghệ tên lửa quá cảnh lãnh thổ Bắc Triều Tiên.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng trực tuyến lớp học tiếng Trung online uy tín của Thầy Vũ với chủ đề là Học tiếng Trung online Đọc hiểu HSK cấp 9 bài 1. Các bạn có thêm câu hỏi nào thắc mắc thì hãy đăng bình luận lên diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster chúng ta sẽ cùng thảo luận và giúp bạn giải đáp thắc mắc nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn