Home Học tiếng Trung online Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7

Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7

by Phạm Lệ Quyên
13 views
Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7 - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất Thầy Vũ ChineMaster

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7 là bài giảng tiếp theo của buổi học hôm trước từ bài 6 của Thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trên diễn đàn đào tạo tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới nhất

Các bạn ôn tập lại nội dung bài giảng hôm trước tại link bên dưới.

Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 6

Tất cả bà giảng Thầy Vũ đào tạo các lớp học tiếng Trung giao tiếp online có sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin đều được lưu trữ trong chuyên mục tại link bên dưới.

Chuyên mục học tiếng Trung online qua bộ gõ tiếng Trung sogou

Các bài tập luyện gõ tiếng Trung của Thầy Vũ đều sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tiếng Trung, từ đó có thể nhớ được nhiều từ mới tiếng Trung và phiên âm tiếng Trung chỉ trong thời gian ngắn.

Các lớp học tiếng Trung uy tín của Thầy Vũ đều được tổ chức khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và TP HCM. Chi tiết thông tin khóa học như thế nào, các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung tại ChineMaster ở Hà Nội

Khóa học tiếng Trung tại ChineMaster ở TP HCM

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, do đó để đảm bảo sự an toàn cũng như sức khỏe của học viên, chúng tôi liên tục khai giảng thêm các lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype.

Đăng ký học tiếng Trung giao tiếp qua Skype

Ngoài các khóa học đào tạo tiếng Trung giao tiếp ra, Thầy Vũ còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z trên taobao 1688 tmall.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Sau đây chúng ta cùng vào phần chính của bài học hôm nay nhé – Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7.

Bài tập Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7 Thầy Vũ

Nội dung bài giảng Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7 hôm nay như sau:

越南北部会变得严寒

气象专家说,从周一开始,很强的冷锋很可能会笼罩越南北部,而且山上的霜冻是可能的。

根据国家气象水文预报中心的数据,前线也将转移到中部地区。

寒冷的天气非常强劲,随着冬季的风从海中吸收湿气,也可能会蒙蒙细雨。温度可能会降至7-12摄氏度。

该中心说,周二,冷锋将把北部的温度降低到11-14摄氏度,而山区的汞将降至5摄氏度以下。白天多云,昼夜温差可能只有2-4摄氏度。

据美国天气预报网站Accuweather报道,周一中午,河内的温度仍将保持在21摄氏度,但晚上将降至13摄氏度。

从12月15日至17日,河内的温度将进一步降至12-14摄氏度左右,然后每天升高1-2度。

在海拔1500米的山区,例如老街省的萨帕(Sa Pa),汞的含量将降至9-15摄氏度,12月15日至18日可能会有小雨。

该中心天气预报部门负责人阮文雄(Nguyen Van Huong)说,这将是2020-2021年冬季北方北部的首次大规模冷浪。

受灾最严重的地区可能是草邦,巴坎,朗颂,哈江,图恩广和老蔡等省。前线可以持续三到五天。

由于某些地方的低温和毛毛雨,老街的范西潘山和茂松(朗颂),新河(荔洲)和菲奥亚(曹邦)的山峰很可能会结霜。

随后,强冷锋将在12月15日发往越南中部,导致从清化到平顺的各省降雨。从12月15日至16日,从下定市到广义县的地区很可能在24小时内收到50-100毫米的大雨。 Nghe An的首府荣市的温度将降至16-19摄氏度,色相的温度将降至18-19摄氏度,岘港的温度将降至20-24摄氏度左右。

下周中部高地和南部地区的天气可能大部分仍保持晴天。在12月15日至16日,西南地区可能会出现一些非季节性降雨。据估计,中部高地一天中的最高温度为29摄氏度。在南部,气温预计会更高,为33摄氏度。

由于海洋大气现象拉尼娜(La Nina)的影响,2020-2021年冬季从10月中旬开始提前到来,伴随着许多风暴,在中部地区造成洪水,造成249人死亡,57人失踪,超过1,500所房屋倒塌,近24万其他房屋遭到破坏。

国家气象中心说,本月有可能在东海中部和南部运行一到两个热带气旋,影响中部和南部省份的天气。

Chú thích thêm phiên âm tiếng Trung bài giảng Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7

Yuènán běibù huì biàn dé yánhán

qìxiàng zhuānjiā shuō, cóng zhōuyī kāishǐ, hěn qiáng de lěngfēng hěn kěnéng huì lóngzhào yuènán běibù, érqiě shānshàng de shuāngdòng shì kěnéng de.

Gēnjù guójiā qìxiàng shuǐwén yùbào zhōngxīn de shùjù, qiánxiàn yě jiāng zhuǎnyí dào zhōngbù dìqū.

Hánlěng de tiānqì fēicháng qiángjìng, suízhe dōngjì de fēng cóng hǎizhōng xīshōu shī qì, yě kěnéng huì méngméng xì yǔ. Wēndù kěnéng huì jiàng zhì 7-12 shèshìdù.

Gāi zhōngxīn shuō, zhōu’èr, lěngfēng jiāng bǎ běibù de wēndù jiàngdī dào 11-14 shèshìdù, ér shānqū de gǒng jiāng jiàng zhì 5 shèshìdù yǐxià. Báitiān duōyún, zhòuyè wēnchā kěnéng zhǐyǒu 2-4 shèshìdù.

Jù měiguó tiānqì yùbào wǎngzhàn Accuweather bàodào, zhōuyī zhōngwǔ, hénèi de wēndù réng jiāng bǎochí zài 21 shèshìdù, dàn wǎnshàng jiàng jiàng zhì 13 shèshìdù.

Cóng 12 yuè 15 rì zhì 17 rì, hénèi de wēndù jiāng jìnyībù jiàng zhì 12-14 shèshìdù zuǒyòu, ránhòu měitiān shēng gāo 1-2 dù.

Zài hǎibá 1500 mǐ de shānqū, lìrú lǎo jiē shěng de sà pà (Sa Pa), gǒng de hánliàng jiāng jiàng zhì 9-15 shèshìdù,12 yuè 15 rì zhì 18 rì kěnéng huì yǒu xiǎoyǔ.

Gāi zhōngxīn tiānqì yùbào bùmén fùzé rén ruǎn wénxióng (Nguyen Van Huong) shuō, zhè jiāng shì 2020-2021 nián dōngjì běifāng běibù de shǒucì dà guīmó lěng làng.

Shòuzāi zuì yánzhòng dì dìqū kěnéng shì cǎo bāng, bā kǎn, lǎng sòng, hā jiāng, tú ēn guǎng hé lǎo cài děng shěng. Qiánxiàn kěyǐ chíxù sān dào wǔ tiān.

Yóuyú mǒu xiē dìfāng de dīwēn hé máomaoyǔ, lǎo jiē de fàn xī pān shān hé màosōng (lǎng sòng), xīn hé (lì zhōu) hé fēi ào yà (cáo bāng) de shānfēng hěn kěnéng huì jié shuāng.

Suíhòu, qiáng lěngfēng jiàng zài 12 yuè 15 rì fā wǎng yuènán zhōngbù, dǎozhì cóng qīng huà dào píngshùn de gèshěng jiàngyǔ. Cóng 12 yuè 15 rì zhì 16 rì, cóng xiàdìng shì dào guǎngyì xiàn dì dìqū hěn kěnéng zài 24 xiǎoshí nèi shōu dào 50-100 háomǐ de dàyǔ. Nghe An de shǒufǔ róng shì de wēndù jiāng jiàng zhì 16-19 shèshìdù, sèxiàng de wēndù jiāng jiàng zhì 18-19 shèshìdù, xiàn gǎng de wēndù jiāng jiàng zhì 20-24 shèshìdù zuǒyòu.

Xià zhōu zhōngbù gāodì hé nánbù dìqū de tiānqì kěnéng dà bùfèn réng bǎochí qíngtiān. Zài 12 yuè 15 rì zhì 16 rì, xīnán dìqū kěnéng huì chūxiàn yīxiē fēi jìjié xìng jiàngyǔ. Jù gūjì, zhōngbù gāodì yītiān zhōng de zuìgāo wēndù wèi 29 shèshìdù. Zài nánbù, qìwēn yùjì huì gèng gāo, wèi 33 shèshìdù.

Yóuyú hǎiyáng dàqì xiànxiàng lānínà (La Nina) de yǐngxiǎng,2020-2021 nián dōngjì cóng 10 yuè zhōngxún kāishǐ tíqián dàolái, bànsuízhe xǔduō fēngbào, zài zhōngbù dìqū zàochéng hóngshuǐ, zàochéng 249 rén sǐwáng,57 rén shīzōng, chāoguò 1,500 suǒ fángwū dǎotā, jìn 24 wàn qítā fángwū zāo dào pòhuài.

Guójiā qìxiàng zhōngxīn shuō, běn yuè yǒu kěnéng zài dōnghǎi zhōngbù hé nánbù yùnxíng yī dào liǎng gè rèdài qìxuán, yǐngxiǎng zhōngbù hé nánbù shěngfèn de tiānqì.

Bản dịch tiếng Trung tham khảo Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7

Trời sẽ trở lạnh ở miền bắc Việt Nam

Các chuyên gia thời tiết cho biết một đợt rét đậm có khả năng bao trùm miền Bắc Việt Nam từ thứ Hai và khả năng xảy ra băng giá trên núi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía trước cũng sẽ tiến tới khu vực miền Trung.

Mặt trận lạnh khá mạnh, với gió mùa đông từ biển thổi vào, mưa phùn cũng có thể xảy ra. Nhiệt độ có khả năng xuống 7-12 độ C.

Trung tâm cho biết vào thứ Ba, mặt trận lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ ở miền Bắc xuống 11-14 độ C, với thủy ngân giảm xuống dưới 5 độ C ở vùng núi. Trời sẽ nhiều mây vào ban ngày và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có khả năng chỉ từ 2-4 độ C.

Theo trang dự báo thời tiết Accuweather của Mỹ, vào trưa thứ Hai, nhiệt độ ở Hà Nội vẫn ở mức 21 độ C, nhưng sẽ giảm xuống còn 13 độ vào ban đêm.

Từ ngày 15-17 / 12, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ tiếp tục giảm xuống khoảng 12-14 độ C trước khi tăng thêm 1-2 độ mỗi ngày.

Ở những vùng núi cao hơn mực nước biển 1.500m, như Sa Pa của tỉnh Lào Cai, thủy ngân sẽ giảm xuống 9-15 độ C, có khả năng xuất hiện mưa nhỏ từ ngày 15-18 / 12.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết trung tâm cho biết, đây sẽ là đợt rét trên diện rộng đầu tiên ở miền Bắc trong mùa đông 2020-2021.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất có khả năng là các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai. Mặt trước có thể kéo dài từ ba đến năm ngày.

Với nhiệt độ xuống thấp và có mưa phùn ở một số nơi, có thể đỉnh núi Phanxipăng ở Lào Cai và các đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu), Phia Oắc (Cao Bằng) sẽ gặp băng giá.

Mặt trận rét đậm sau đó sẽ tiến vào miền Trung vào ngày 15/12, gây mưa ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Trong các ngày 15-16 / 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng đón lượng mưa lớn từ 50-100 mm trong 24 giờ. Nhiệt độ tại Vinh, thủ đô Nghệ An sẽ giảm xuống 16-19 độ C, Huế xuống 18-19 độ C và Đà Nẵng khoảng 20-24 độ C.

Thời tiết nhiều khả năng tuần tới vẫn có nắng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong các ngày 15-16 / 12, khu vực Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên ước tính khoảng 29 độ C. Ở phía Nam, trời nóng hơn, ở mức 33 độ C.

Do ảnh hưởng của La Nina, một hiện tượng kết hợp giữa đại dương và khí quyển, mùa đông 2020-2021 đã đến sớm, từ giữa tháng 10 trở đi, kèm theo nhiều cơn bão, gây lũ lụt miền Trung khiến 249 người chết, 57 người mất tích. , hơn 1.500 ngôi nhà bị sập và gần 240.000 ngôi nhà khác bị hư hại.

Khả năng có một hoặc hai xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực giữa và nam Biển Đông trong tháng này, ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, trung tâm thời tiết quốc gia cho biết.

Vậy là chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay rồi – Gõ tiếng Trung trên máy tính SoGou PinYin bài 7. Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại lời bình luận trong diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn