học tiếng trung theo chủ đề xin lỗi bài 2

Học tiếng Trung theo chủ đề cùng thầy Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung theo chủ đề Xin lỗi Bài 2 là nội dung bài học nối tiếp bài Học tiếng Trung theo chủ đề Xin lỗi Bài 1. Đây là nội dung được trích từ bộ giáo án bài giảng tiếng Trung giao tiếp cơ bản hằng ngày của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ.

Bài giảng được đăng tải trên website hoctiengtrungonline.com

Tài liệu Học tiếng Trung theo chủ đề Xin lỗi Bài 2

Xin cầm giùm, nếu ông không cầm tôi không thể đi được

请收下,你不收的话我不能走

qǐng shōu xià, nǐ bù shōu dehuà wǒ bùnéng zǒu

 

Được, cám ơn. Không còn cách nào khác, xin lỗi tôi phải đi trước

好,谢谢。没办法,请原谅,我先走了

hǎo, xièxiè. Méi bànfǎ, qǐng yuánliàng, wǒ xiān zǒule

 

Đi cẩn thận nhé!

慢走啊

Màn zǒu a

 

Xin lỗi, tôi phải đi đây

对不起,我该走了

duìbùqǐ, wǒ gāi zǒule

 

Tôi xin lỗi vì đến muộn

对不起,我迟到了

duìbùqǐ, wǒ chí dào le

 

Vẫn còn sớm mà

还早嘛

hái zǎo ma

 

Không sao, về lau qua một cái là sạch

没关系的,回去擦一下就好了

méiguānxì de, huíqù cā yīxià jiù hǎole

 

Tôi biết là anh không cố ý

我知道你不是故意的

wǒ zhīdào nǐ bùshì gùyì de

 

Không còn sớm nữa, xin lỗi đã quấy rầy ông

已经不早了,对不起,打扰您了

yǐjīng bù zǎole, duìbùqǐ, dǎrǎo nínle

 

Đâu có, đâu có

哪里,哪里!

nǎlǐ, nǎlǐ!

 

Xin lỗi đã để ông đợi lâu

让您久等了,请原谅

ràng nín jiǔ děngle, qǐng yuánliàng

 

Từ vựng

没关系        méiguānxì

千                qiān                    Nghìn
小朋友         xiǎopéngyǒu      Bạn nhỏ,em cháu
岁                suì                     Tuổi,năm
孩子             háizi                  Con, con bé, trẻ em
年纪             niánjì                 Tuổi
健在             jiànzài                Vẫn khỏe (chỉ người già vẫn sống và khỏe mạnh)
都                 dōu                    Đều, cả, tất cả
岁数             suìshu                Tuổi tác
和                 hé                      và, cùng
长寿             chángshòu         Sống lâu
寿                 shòu                  Thọ
祝                 zhù                    Chúc
春游             chūnyóu             Chơi xuân
分                fēn                      Chia
批                pī                        Đợt

Bài học đến đây là hết,các bạn nhớ lưu bài giảng về học dần nhé. Nhớ chia sẻ tài liệu đến những bạn có cùng đam mê học tiếng Trung nhé.

Trả lời