Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung theo chủ đề Thảo luận công việc trong cuộc...

Học tiếng Trung theo chủ đề Thảo luận công việc trong cuộc họp

Học tiếng trung theo chủ đề Báo cáo tiến độ công việc là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ - Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ.

5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng trung theo chủ đề thảo luận công việc – Tác giả Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng trung theo chủ đề Thảo luận công việc trong cuộc họp và hội nghị là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ – Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ – Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ không chỉ khám phá về từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn sẽ đi sâu vào các kỹ năng và tình huống thực tế trong giao tiếp hàng ngày.

Website học tiếng Trung online Thầy Vũ mỗi ngày chia sẻ thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí. Các bạn theo dõi Tiếng Trung Thầy Vũ hàng ngày trên kênh này nhé.

Sau đây là nội dung chi tiết giáo án bài giảng Học tiếng trung theo chủ đề Báo cáo tiến độ công việc.

Tác giả: Nguyễn Minh Vũ.

Tác phẩm: Học tiếng trung theo chủ đề Báo cáo tiến độ công việc.

阮明武与女秘书的会议工作讨论

阮明武老板:范冰冰秘书,麻烦你整理一下今天上午会议的记录,特别是关于市场扩展和新产品线的部分。

范冰冰秘书:好的,阮总。我已经初步整理好了,现在就给您过目。市场扩展方面,我们讨论了增加在华东地区的广告投放,以及通过与当地企业合作,拓宽销售渠道。

阮明武老板:很好,这部分的内容要详细记录,包括具体的合作企业和预计的投放时间。新产品线方面呢?

范冰冰秘书:新产品线我们主要讨论了智能家居产品的市场前景,并计划在下个季度推出首款智能家居设备——智能音箱。

阮明武老板:智能音箱?这个产品目前市场上的竞争情况如何?

范冰冰秘书:目前市场上已经有一些智能音箱产品,但我们的优势在于我们的语音识别技术和云服务更加先进,可以提供更个性化的服务。

阮明武老板:很好,这就是我们需要的差异化竞争点。那么,我们还需要做哪些准备工作?

范冰冰秘书:我们已经联系了几家供应商,正在洽谈合作事宜。同时,市场部门也在准备新产品的推广方案。

阮明武老板:不错,看来大家都很有干劲。不过,我们还需要注意一点,那就是产品的质量和售后服务。这两点是我们公司的生命线,绝对不能马虎。

范冰冰秘书:您放心,我们已经安排了专门的质量检测团队,并对售后服务流程进行了优化。

阮明武老板:很好,我相信我们一定能够在这个新产品上取得成功。另外,关于这次会议的其他内容,你还有什么要补充的吗?

范冰冰秘书:暂时没有了,阮总。如果有任何新的进展或需要补充的内容,我会及时向您汇报的。

阮明武老板:好的,辛苦你了。记得把会议记录发给各部门负责人,让他们也了解一下会议的内容。

范冰冰秘书:明白,阮总。我这就去办。

阮明武老板:范冰冰秘书,除了刚才提到的内容,我们还需要关注一下竞争对手的动态。你知道,市场是瞬息万变的,我们不能掉以轻心。

范冰冰秘书:是的,阮总。我已经安排人员密切关注几家主要竞争对手的动向了,包括他们的新产品发布、市场推广策略等。一旦有重要信息,我会立即向您汇报。

阮明武老板:很好。另外,我们公司的内部沟通也需要加强。有时候,我发现不同部门之间的信息流通并不顺畅,这会影响到我们的工作效率。

范冰冰秘书:我明白您的意思,阮总。我会和人力资源部门合作,组织一些团队建设活动,加强部门之间的沟通和协作。同时,我们也可以利用公司内部通讯平台,定期发布一些工作动态和重要信息,让大家都能够及时了解。

阮明武老板:这个主意不错。记住,一个团队的力量是无穷的,只有大家齐心协力,我们才能够取得更大的成功。

范冰冰秘书:是的,阮总。我会努力做好这些工作的。

阮明武老板:还有一件事,关于新产品的发布会,我们需要制定一个详细的计划。包括场地选择、嘉宾邀请、媒体宣传等方面都需要考虑周全。

范冰冰秘书:我明白,阮总。我会尽快和相关部门沟通,制定一个可行的计划,并报给您审批。

阮明武老板:好的,我相信你能够做好这件事。记得,我们要把每一个细节都做到最好,给市场和消费者留下深刻的印象。

范冰冰秘书:我会的,阮总。我会全力以赴,确保新产品的发布会取得圆满成功。

阮明武老板:很好,那就辛苦你了。如果有任何需要协助的地方,尽管告诉我。

范冰冰秘书:谢谢您,阮总。我会随时向您汇报工作进展的。

阮明武老板:好的,那我们先这样。你忙去吧。

范冰冰秘书:好的,阮总。祝您工作愉快。

(两人相视一笑,范冰冰秘书转身离开办公室,阮明武继续投入到繁忙的工作中。)

过了一会儿,范冰冰秘书又敲响了阮明武办公室的门。

范冰冰秘书:阮总,打扰一下,关于新产品发布会的计划,市场部门已经给出了初步的方案。

阮明武老板:哦?这么快?拿给我看看。

(范冰冰秘书递上市场部门制定的新产品发布会方案。)

阮明武老板:嗯,看来市场部门这次效率很高啊。方案做得不错,场地选择、嘉宾邀请、流程安排都考虑得很周到。

范冰冰秘书:是的,市场部门确实下了不少功夫。不过,关于媒体宣传部分,他们想听听您的意见。

阮明武老板:我觉得我们可以邀请一些行业内的知名媒体,以及与我们产品定位相符合的时尚、科技类媒体。同时,也可以利用社交媒体平台进行线上宣传,吸引更多年轻消费者的关注。

范冰冰秘书:好的,我会将您的意见反馈给市场部门。另外,关于发布会的具体时间,也需要您来定夺。

阮明武老板:考虑到产品的生产进度和市场推广计划,我觉得可以在下个月的第二个周末举办发布会。这样,我们有足够的时间进行准备,并且也能确保产品在发布会后不久就能上市销售。

范冰冰秘书:明白了,阮总。我会将您的决定通知给相关部门,让他们做好相应的准备工作。

阮明武老板:很好。范冰冰秘书,这次新产品发布会对我们公司来说非常重要,我希望你能够继续跟进,确保每一个环节都万无一失。

范冰冰秘书:您放心,阮总。我会全程参与并监督发布会的准备工作,确保一切顺利进行。

阮明武老板:我相信你能够做好。加油!

范冰冰秘书:谢谢您的信任,阮总。我会尽全力的。

(两人相视一笑,范冰冰秘书再次离开办公室,投入到紧张而有序的工作中。)

随着时间的推移,公司的各项工作都在有条不紊地进行着。阮明武和范冰冰秘书也继续忙碌于各种会议、决策和协调工作中,共同为公司的发展贡献着自己的力量。

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Thảo luận công việc trong cuộc họp giữa Ông chủ Nguyễn Minh Vũ và Thư ký Phạm Băng Băng

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Cô thư ký Phạm Băng Băng, làm ơn sắp xếp lại bản ghi chép của cuộc họp sáng nay, đặc biệt là phần liên quan đến việc mở rộng thị trường và dòng sản phẩm mới.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Được ạ, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi đã sắp xếp sơ bộ và sẽ trình bày ngay bây giờ. Về mở rộng thị trường, chúng ta đã thảo luận về việc tăng cường quảng cáo ở khu vực Đông Trung Quốc, cũng như mở rộng kênh phân phối thông qua hợp tác với các doanh nghiệp địa phương.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Tốt lắm, phần nội dung này cần được ghi chép chi tiết, bao gồm cả các doanh nghiệp cụ thể mà chúng ta hợp tác và thời gian dự kiến triển khai. Còn về dòng sản phẩm mới thì sao?

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Về dòng sản phẩm mới, chúng ta chủ yếu thảo luận về triển vọng thị trường của sản phẩm nhà thông minh và dự định sẽ ra mắt thiết bị nhà thông minh đầu tiên – loa thông minh – vào quý tới.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Loa thông minh? Tình hình cạnh tranh của sản phẩm này trên thị trường hiện nay ra sao?

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Hiện nay trên thị trường đã có một số sản phẩm loa thông minh, nhưng ưu điểm của chúng ta là công nghệ nhận dạng giọng nói và dịch vụ đám mây của chúng ta tiên tiến hơn, có thể cung cấp dịch vụ cá nhân hóa tốt hơn.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Rất tốt, đây chính là điểm cạnh tranh khác biệt mà chúng ta cần. Vậy chúng ta cần chuẩn bị những gì nữa?

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Chúng ta đã liên hệ với một số nhà cung cấp và đang thảo luận về việc hợp tác. Đồng thời, bộ phận tiếp thị cũng đang chuẩn bị kế hoạch quảng bá cho sản phẩm mới.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Khá tốt, có vẻ như mọi người đều rất nhiệt tình. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến một điểm, đó là chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Đây là hai yếu tố quan trọng của công ty chúng ta, không thể lơ là.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Ông yên tâm, chúng ta đã sắp xếp một đội ngũ kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp và đã tối ưu hóa quy trình dịch vụ sau bán hàng.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Tốt lắm, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công với sản phẩm mới này. Ngoài những nội dung vừa thảo luận, cô có điều gì muốn bổ sung không?

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Hiện tại thì không, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Nếu có bất kỳ tiến triển mới hay thông tin cần bổ sung, tôi sẽ báo cáo ngay lập tức.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Được, cảm ơn cô đã làm việc chăm chỉ. Hãy nhớ gửi biên bản cuộc họp cho các trưởng phòng để họ cũng nắm được nội dung cuộc họp.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Rõ ràng, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ làm ngay bây giờ.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Cô thư ký Phạm Băng Băng, ngoài những gì chúng ta vừa nói, chúng ta cũng cần theo dõi sát sao các động thái của đối thủ cạnh tranh. Như cô biết đấy, thị trường luôn thay đổi chóng vánh, chúng ta không thể chủ quan.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Vâng, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi đã sắp xếp cho nhân viên theo dõi chặt chẽ các đối thủ cạnh tranh chính, bao gồm việc họ tung ra sản phẩm mới, chiến lược tiếp thị, và những thứ khác. Khi có thông tin quan trọng, tôi sẽ báo cáo ngay cho ông.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Rất tốt. Ngoài ra, chúng ta cần cải thiện giao tiếp nội bộ trong công ty. Đôi khi, tôi nhận thấy thông tin giữa các phòng ban không được truyền đạt một cách trôi chảy, điều này ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của chúng ta.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Tôi hiểu ý ông, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ hợp tác với phòng nhân sự để tổ chức một số hoạt động xây dựng đội nhóm, nhằm tăng cường giao tiếp và hợp tác giữa các phòng ban. Đồng thời, chúng ta cũng có thể sử dụng nền tảng truyền thông nội bộ của công ty để đăng tải định kỳ các tin tức công việc và thông tin quan trọng, giúp mọi người cập nhật kịp thời.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Ý tưởng này rất hay. Hãy nhớ rằng, sức mạnh của một đội nhóm là vô hạn, chỉ khi mọi người cùng nhau hợp sức, chúng ta mới có thể đạt được thành công lớn hơn.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Đúng vậy, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt những công việc này.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Còn một việc nữa, về buổi ra mắt sản phẩm mới, chúng ta cần phải lập một kế hoạch chi tiết. Chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng mọi thứ từ việc chọn địa điểm, mời khách, đến quảng cáo truyền thông.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Tôi hiểu rồi, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ liên lạc với các bộ phận liên quan ngay lập tức để lập một kế hoạch khả thi và sẽ trình lên ông để duyệt.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Được, tôi tin cô sẽ làm tốt. Hãy nhớ rằng, chúng ta cần phải chú ý đến từng chi tiết để tạo ấn tượng sâu sắc với thị trường và người tiêu dùng.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Tôi sẽ làm, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo buổi ra mắt sản phẩm mới sẽ thành công tốt đẹp.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Tốt lắm, vậy thì cô đã vất vả rồi. Nếu cần sự giúp đỡ gì, cứ nói với tôi.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Cảm ơn ông, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ báo cáo tiến độ công việc cho ông thường xuyên.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Được, vậy chúng ta sẽ nói vậy. Cô đi làm việc của mình đi.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Vâng, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Chúc ông một ngày làm việc vui vẻ.

(Hai người cười nhìn nhau, cô thư ký Phạm Băng Băng quay lưng rời khỏi văn phòng, và ông chủ Nguyễn Minh Vũ tiếp tục công việc bận rộn của mình.)

Sau một lúc, cô thư ký Phạm Băng Băng lại gõ cửa phòng làm việc của ông chủ Nguyễn Minh Vũ.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Ông chủ Nguyễn Minh Vũ, xin lỗi đã làm phiền, về kế hoạch cho buổi ra mắt sản phẩm mới, bộ phận tiếp thị đã đưa ra một phương án sơ bộ.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Ô? Đã có rồi sao? Cho tôi xem với.

Cô thư ký Phạm Băng Băng đưa ra kế hoạch cho buổi ra mắt sản phẩm mới do bộ phận tiếp thị lập.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Ừm, có vẻ như bộ phận tiếp thị lần này làm việc rất hiệu quả. Kế hoạch được lập ra khá tốt, việc chọn địa điểm, mời khách và sắp xếp lịch trình đều được xem xét kỹ lưỡng.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Đúng vậy, bộ phận tiếp thị đã bỏ ra khá nhiều công sức. Tuy nhiên, họ muốn nghe ý kiến của ông về phần quảng cáo truyền thông.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Tôi nghĩ chúng ta có thể mời một số phương tiện truyền thông nổi tiếng trong ngành, cũng như các phương tiện truyền thông thời trang và công nghệ phù hợp với định hướng sản phẩm của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng có thể sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để quảng bá trực tuyến, thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng trẻ hơn.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Được ạ, tôi sẽ phản hồi ý kiến của ông cho bộ phận tiếp thị. Ngoài ra, về thời gian cụ thể cho buổi ra mắt, cũng cần ông quyết định.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Xét đến tiến độ sản xuất sản phẩm và kế hoạch quảng bá thị trường, tôi nghĩ chúng ta có thể tổ chức buổi ra mắt vào cuối tuần thứ hai của tháng sau. Như vậy, chúng ta sẽ có đủ thời gian chuẩn bị và cũng đảm bảo sản phẩm có thể được bán ra ngay sau buổi ra mắt.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Tôi hiểu rồi, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ thông báo quyết định của ông cho các bộ phận liên quan để họ chuẩn bị phù hợp.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Tốt lắm. Cô thư ký Phạm Băng Băng, buổi ra mắt sản phẩm mới này rất quan trọng đối với công ty chúng ta, tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục theo dõi và đảm bảo mọi khía cạnh đều hoàn hảo.

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Ông yên tâm, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ tham gia và giám sát quá trình chuẩn bị cho buổi ra mắt để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Ông chủ Nguyễn Minh Vũ: Tôi tin cô sẽ làm tốt. Cố lên!

Cô thư ký Phạm Băng Băng: Cảm ơn ông đã tin tưởng, ông chủ Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

(Hai người cười nhìn nhau, cô thư ký Phạm Băng Băng lại rời khỏi văn phòng và tiếp tục công việc một cách chăm chỉ và có tổ chức.)

Theo thời gian, mọi công việc trong công ty đều được tiến hành một cách trật tự và có hệ thống. Ông chủ Nguyễn Minh Vũ và cô thư ký Phạm Băng Băng cũng tiếp tục bận rộn với các cuộc họp, quyết định và công tác phối hợp, cùng nhau đóng góp sức lực cho sự phát triển của công ty.

Phiên âm tiếng Trung

Ruǎnmíngwǔ yǔ nǚ mìshū de huìyì gōngzuò tǎolùn

ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Fànbīngbīng mìshū, máfan nǐ zhěnglǐ yīxià jīntiān shàngwǔ huìyì de jìlù, tèbié shì guānyú shìchǎng kuòzhǎn hé xīn chǎnpǐn xiàn de bùfèn.

Fànbīngbīng mìshū: Hǎo de, ruǎn zǒng. Wǒ yǐjīng chūbù zhěnglǐ hǎole, xiànzài jiù gěi nín guòmù. Shìchǎng kuòzhǎn fāngmiàn, wǒmen tǎolùnle zēngjiā zài huádōng dìqū de guǎnggào tóufàng, yǐjí tōngguò yǔ dāngdì qǐyè hézuò, tàkuān xiāoshòu qúdào.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hěn hǎo, zhè bùfèn de nèiróng yào xiángxì jìlù, bāokuò jùtǐ de hézuò qì yè hé yùjì de tóufàng shíjiān. Xīn chǎnpǐn xiàn fāngmiàn ne?

Fànbīngbīng mìshū: Xīn chǎnpǐn xiàn wǒmen zhǔyào tǎolùnle zhìnéng jiājū chǎnpǐn de shìchǎng qiánjǐng, bìng jìhuà zàixià gè jìdù tuīchū shǒu kuǎn zhìnéng jiājū shèbèi——zhìnéng yīnxiāng.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Zhìnéng yīnxiāng? Zhège chǎnpǐn mùqián shìchǎng shàng de jìngzhēng qíngkuàng rúhé?

Fànbīngbīng mìshū: Mùqián shìchǎng shàng yǐjīng yǒuyīxiē zhìnéng yīnxiāng chǎnpǐn, dàn wǒmen de yōushì zàiyú wǒmen de yǔyīn shìbié jìshù hé yún fúwù gèngjiā xiānjìn, kěyǐ tígōng gèng gèxìng huà de fúwù.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hěn hǎo, zhè jiùshì wǒmen xūyào de chāyì huà jìngzhēng diǎn. Nàme, wǒmen hái xūyào zuò nǎxiē zhǔnbèi gōngzuò?

Fànbīngbīng mìshū: Wǒmen yǐjīng liánxìle jǐ jiā gōngyìng shāng, zhèngzài qiàtán hézuò shìyí. Tóngshí, shìchǎng bùmén yě zài zhǔnbèi xīn chǎnpǐn de tuīguǎng fāng’àn.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Bùcuò, kàn lái dàjiā dōu hěn yǒu gànjìng. Bùguò, wǒmen hái xūyào zhùyì yīdiǎn, nà jiùshì chǎnpǐn de zhìliàng hé shòuhòu fúwù. Zhè liǎng diǎn shì wǒmen gōngsī de shēngmìngxiàn, juéduì bùnéng mǎhǔ.

Fànbīngbīng mìshū: Nín fàngxīn, wǒmen yǐjīng ānpáile zhuānmén de zhìliàng jiǎncè tuánduì, bìng duì shòuhòu fúwù liúchéng jìnxíngle yōuhuà.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hěn hǎo, wǒ xiāngxìn wǒmen yīdìng nénggòu zài zhège xīn chǎnpǐn shàng qǔdé chénggōng. Lìngwài, guānyú zhè cì huìyì de qítā nèiróng, nǐ hái yǒu shé me yào bǔchōng de ma?

Fànbīngbīng mìshū: Zhànshí méiyǒule, ruǎn zǒng. Rúguǒ yǒu rènhé xīn de jìnzhǎn huò xūyào bǔchōng de nèiróng, wǒ huì jíshí xiàng nín huìbào de.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hǎo de, xīnkǔ nǐle. Jìdé bǎ huìyì jìlù fā gěi gè bùmén fùzé rén, ràng tāmen yě liǎo jiè yīxià huìyì de nèiróng.

Fànbīngbīng mìshū: Míngbái, ruǎn zǒng. Wǒ zhè jiù qù bàn.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Fànbīngbīng mìshū, chúle gāngcái tí dào de nèiróng, wǒmen hái xūyào guānzhù yīxià jìngzhēng duìshǒu de dòngtài. Nǐ zhīdào, shìchǎng shì shùnxīwànbiàn de, wǒmen bùnéng diàoyǐqīngxīn.

Fànbīngbīng mìshū: Shì de, ruǎn zǒng. Wǒ yǐjīng ānpái rényuán mìqiè guānzhù jǐ jiā zhǔyào jìngzhēng duìshǒu de dòngxiàngle, bāokuò tāmen de xīn chǎnpǐn fābù, shìchǎng tuīguǎng cèlüè děng. Yīdàn yǒu zhòngyào xìnxī, wǒ huì lìjí xiàng nín huìbào.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hěn hǎo. Lìngwài, wǒmen gōngsī de nèibù gōutōng yě xūyào jiāqiáng. Yǒu shíhòu, wǒ fāxiàn bùtóng bùmén zhī jiān de xìnxī liútōng bìng bù shùnchàng, zhè huì yǐngxiǎng dào wǒmen de gōngzuò xiàolǜ.

Fànbīngbīng mìshū: Wǒ míngbái nín de yìsi, ruǎn zǒng. Wǒ huì hé rénlì zīyuán bùmén hézuò, zǔzhī yīxiē tuánduì jiànshè huódòng, jiāqiáng bùmén zhī jiān de gōutōng hé xiézuò. Tóngshí, wǒmen yě kěyǐ lìyòng gōngsī nèibù tōngxùn píngtái, dìngqí fābù yīxiē gōngzuò dòngtài hé zhòngyào xìnxī, ràng dàjiā dōu nénggòu jíshí liǎojiě.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Zhège zhǔyì bùcuò. Jì zhù, yīgè tuánduì de lìliàng shì wúqióng de, zhǐyǒu dàjiā qíxīn xiélì, wǒmen cái nénggòu qǔdé gèng dà de chénggōng.

Fànbīngbīng mìshū: Shì de, ruǎn zǒng. Wǒ huì nǔlì zuò hǎo zhèxiē gōngzuò de.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hái yǒu yī jiàn shì, guānyú xīn chǎnpǐn de fǎ bù huì, wǒmen xūyào zhìdìng yīgè xiángxì de jìhuà. Bāokuò chǎngdì xuǎnzé, jiābīn yāoqǐng, méitǐ xuānchuán děng fāngmiàn dōu xūyào kǎolǜ zhōuquán.

Fànbīngbīng mìshū: Wǒ míngbái, ruǎn zǒng. Wǒ huì jǐnkuài hé xiāngguān bùmén gōutōng, zhìdìng yīgè kěxíng de jìhuà, bìng bào gěi nín shěnpī.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hǎo de, wǒ xiāngxìn nǐ nénggòu zuò hǎo zhè jiàn shì. Jìdé, wǒmen yào bǎ měi yīgè xìjié dōu zuò dào zuì hǎo, gěi shìchǎng hé xiāofèi zhě liú xià shēnkè de yìnxiàng.

Fànbīngbīng mìshū: Wǒ huì de, ruǎn zǒng. Wǒ huì quánlì yǐ fù, quèbǎo xīn chǎnpǐn de fǎ bù huì qǔdé yuánmǎn chénggōng.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hěn hǎo, nà jiù xīnkǔ nǐle. Rúguǒ yǒu rènhé xūyào xiézhù dì dìfāng, jǐnguǎn gàosù wǒ.

Fànbīngbīng mìshū: Xièxiè nín, ruǎn zǒng. Wǒ huì suíshí xiàng nín huìbào gōngzuò jìnzhǎn de.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hǎo de, nà wǒmen xiān zhèyàng. Nǐ máng qù ba.

Fànbīngbīng mìshū: Hǎo de, ruǎn zǒng. Zhù nín gōngzuò yúkuài.

(Liǎng rén xiāng shì yīxiào, fànbīngbīng mìshū zhuǎnshēn líkāi bàngōngshì, ruǎnmíngwǔ jìxù tóurù dào fánmáng de gōngzuò zhōng.)

Guò le yīhuǐ’er, fànbīngbīng mìshū yòu qiāo xiǎngle ruǎnmíngwǔ bàngōngshì de mén.

Fànbīngbīng mìshū: Ruǎn zǒng, dǎrǎo yīxià, guānyú xīn chǎnpǐn fābù huì de jìhuà, shìchǎng bùmén yǐjīng gěi chūle chūbù de fāng’àn.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Ó? Zhème kuài? Ná gěi wǒ kàn kàn.

(Fànbīngbīng mìshū dì shàngshìchǎng bùmén zhìdìng de xīn chǎnpǐn fābù huì fāng’àn.)

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Ń, kàn lái shìchǎng bùmén zhè cì xiàolǜ hěn gāo a. Fāng’àn zuò dé bùcuò, chǎngdì xuǎnzé, jiābīn yāoqǐng, liúchéng ānpái dōu kǎolǜ dé hěn zhōudào.

Fànbīngbīng mìshū: Shì de, shìchǎng bùmén quèshí xià liǎo bù shǎo gōngfū. Bùguò, guānyú méitǐ xuānchuán bùfèn, tāmen xiǎng tīng tīng nín de yìjiàn.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Wǒ juédé wǒmen kěyǐ yāoqǐng yīxiē hángyè nèi de zhīmíng méitǐ, yǐjí yǔ wǒmen chǎnpǐn dìngwèi xiàng fúhé de shíshàng, kējì lèi méitǐ. Tóngshí, yě kěyǐ lìyòng shèjiāo méitǐ píngtái jìnxíng xiàn shàng xuānchuán, xīyǐn gèng duō niánqīng xiāofèi zhě de guānzhù.

Fànbīngbīng mìshū: Hǎo de, wǒ huì jiāng nín de yìjiàn fǎnkuì gěi shìchǎng bùmén. Lìngwài, guānyú fābù huì de jùtǐ shíjiān, yě xūyào nín lái dìngduó.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Kǎolǜ dào chǎnpǐn de shēngchǎn jìndù hé shìchǎng tuīguǎng jìhuà, wǒ juédé kěyǐ zàixià gè yuè de dì èr gè zhōumò jǔbàn fābù huì. Zhèyàng, wǒmen yǒu zúgòu de shíjiān jìn háng zhǔnbèi, bìngqiě yě néng quèbǎo chǎnpǐn zài fābù huì hòu bùjiǔ jiù néng shàng shì xiāoshòu.

Fànbīngbīng mìshū: Míngbáile, ruǎn zǒng. Wǒ huì jiāng nín de juédìng tōngzhī gěi xiāngguān bùmén, ràng tāmen zuò hǎo xiāngyìng de zhǔnbèi gōngzuò.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Hěn hǎo. Fànbīngbīng mìshū, zhè cì xīn chǎnpǐn fābù huì duì wǒmen gōngsī lái shuō fēicháng zhòngyào, wǒ xīwàng nǐ nénggòu jìxù gēn jìn, quèbǎo měi yīgè huánjié dōu wànwúyīshī.

Fànbīngbīng mìshū: Nín fàngxīn, ruǎn zǒng. Wǒ huì quánchéng cānyù bìng jiāndū fābù huì de zhǔnbèi gōngzuò, quèbǎo yīqiè shùnlì jìnxíng.

Ruǎnmíngwǔ lǎobǎn: Wǒ xiāngxìn nǐ nénggòu zuò hǎo. Jiāyóu!

Fànbīngbīng mìshū: Xièxiè nín de xìnrèn, ruǎn zǒng. Wǒ huì jìn quánlì de.

(Liǎng rén xiāng shì yīxiào, fànbīngbīng mìshū zàicì líkāi bàngōngshì, tóurù dào jǐnzhāng ér yǒu xù de gōngzuò zhōng.)

Suízhe shíjiān de tuīyí, gōngsī de gè xiàng gōngzuò dōu zài yǒutiáobùwěn de jìnxíng zhe. Ruǎnmíngwǔ hé fànbīngbīng mìshū yě jìxù mánglù yú gè zhǒng huìyì, juécè hé xiétiáo gōngzuò zhōng, gòngtóng wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiànzhe zìjǐ de lìliàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của cuốn sách ebook Học tiếng trung theo chủ đề Báo cáo tiến độ công việc của tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng đã học được nhiều kiến thức mới rất bổ ích và quan trọng. Mỗi bài học sẽ là  bước đệm giúp chúng ta ngày càng tiến bộ hơn trên hành trình chinh phục tiếng Trung.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.