Home Học tiếng Trung online Học tiếng Trung theo chủ đề Tỏ lòng biết ơn Bài 2

Học tiếng Trung theo chủ đề Tỏ lòng biết ơn Bài 2

by tranthihonghoa
182 views
học tiếng trung theo chủ đề tỏ lòng biết ơn bài 2
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề giao tiếp thông dụng

Học tiếng Trung theo chủ đề Tỏ lòng biết ơn Bài 2 là nội dung nối tiếp Học tiếng Trung theo chủ đề Tỏ lòng biết ơn Bài 1, Bài giảng được trích từ bộ giáo án tiếng Trung giao tiếp cơ bản hằng ngày của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ. Tất cả các bài học đều được cập nhật mỗi ngày trên trang web trực tuyến hoctiengtrungonline.com

Tài liệu chi tiết Học tiếng Trung theo chủ đề Tỏ lòng biết ơn Bài 2

Cám ơn anh nhiều

感谢你

gǎnxiè nǐ

 

Vô cùng cảm kích

非常感激

fēicháng gǎnjī

 

Cám ơn lời mời của anh

谢谢你的邀请

xièxiè nǐ de yāoqǐng

 

Đây là một chút sản phẩm của địa phương, xin hãy nhận lấy

这是一点土产,请收下吧

zhè shì yī diǎn tǔ chǎn, qǐng shōu xià ba

 

Vô cùng cảm ơn thịnh tình của anh

非常感谢,您的浓情盛意

Fēi cháng gǎn xiè, nín de nóng qíng shèngyì

 

Dạo này ông buôn bán khá không?

您最近生意好吗?

Nín zuì jìn shēng yì hǎo ma?

 

Cám ơn, cũng bình thường  thôi

谢谢,还好

xièxiè, hái hǎo

 

1.谢谢.   Xièxiè: Cảm ơn!

2.谢谢你.    Xièxiè nǐ: Cảm ơn anh!

3.感谢你   Gǎnxiè nǐ: Cảm tạ chị!

4.非常感谢   fēicháng gǎnxiè: Vô cùng cảm ơn!

5.我很感谢.   wǒ hěn gǎnxiè: Tôi rất cảm ơn anh!

6.你真是大好人.   Nǐ zhēnshi dàhǎo rén: Anh thật là  người tốt!

7.不知说什么才能感谢您   Bùzhī shuō shénme cáinéng gǎnxiè nín: Không biết phải nói gì mới có thể cảm ơn được anh!

8.都要多谢你,我们才能准时完成   dōu yào duōxiè nǐ, wǒmen cáinéng zhǔnshí wánchéng: Đều nhờ có anh mà chúng tôi mới kịp thời hoàn thành.

9.若是没有你,我不可能做到.   ruòshì méiyǒu nǐ, wǒ bù kěnéng zuò dào: Nếu như không có anh, tôi không thể nào làm được

10.我非常感激你的帮助.   Wǒ fēicháng gǎnjī nǐ de bāngzhù: Tôi vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của anh

11.你的帮助备受感激.   Nǐ de bāngzhù bèi shòu gǎnjī: Sự giúp đỡ của anh thật là cảm kích

12.我要表达我的诚挚的谢意.   Wǒ yào biǎodá wǒ de chéngzhì de xièyì: Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới anh!

13.我对此很感激.    Wǒ duì cǐ hěn gǎnjī: Tôi rất cảm kích với điều này

14.感谢你的帮助.    Gǎnxiè nǐ de bāngzhù: Cảm tạ sự giúp đỡ của bạn

15.有什么方法可以让我为此对你进行回报?   Yǒu shénme fāngfǎ kěyǐ ràng wǒ wèi cǐ duì nǐ jìnxíng huíbào?: Không biết phải báo đáp anh bằng cách nào.

16.你帮了我大忙.    Nǐ bāngle wǒ dàmáng: Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều

17.我无法表达我的感激之情.    Wǒ wúfǎ biǎodá wǒ de gǎnjī zhī qíng: Tôi không thể diễn tả hết được sự cảm kích của mình với anh!

18.我深表感谢.    Wǒ shēn biǎo gǎnxiè: Tôi vô cùng cảm ơn!

19.你不知道这(个忙)对我有多重要.    Nǐ bù zhīdào zhè (gè máng) duì wǒ yǒu duō zhòng yào: Bạn có biết rằng sự giúp đỡ này vô cùng quan trọng với tôi

20.你太好了.    Nǐ tài hǎole: Anh thật quá tốt!

21.感谢你所做的一切.    Gǎnxiè nǐ suǒ zuò de yīqiè: Cảm ơn anh vì tất cả!

22.我很感激你.    Wǒ hěn gǎnjī nǐ: Tôi rất cảm kích với sự giúp đỡ của anh!

23.向您表示感谢     Xiàng nín biǎoshì gǎnxiè: bày tỏ lòng cảm ơn đối với ngài

24.托你的福全都过得很好   tuō nǐ de fú quándōuguò dé hěn hǎo: Nhờ phước của ông, mọi người đều khỏe mạnh!

25.你真是我家的恩人   nǐ zhēnshi wǒjiā de ēnrén: Ông thật sự là ân nhân của gia đình tôi

26.我不知道怎么样才能报答你!   wǒ bù zhīdào zěnme yàng cáinéng bàodá nǐ!: Tôi không biết lấy gì để đền đáp ơn của ông!

27.非常感谢你的帮忙   Fēicháng gǎnxiè nǐ de bāngmáng: Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của bà

28.谢谢你的浓情盛意    xièxiè nǐ de nóng qíng shèngyì: Cảm ơn thiện ý của anh

29.谢谢你对我的关照   xièxiè nǐ duì wǒ de guānzhào: Cảm ơn sự quan tâm của ông dành cho tôi

30.感谢你特意来接我   gǎn xiè nǐ tèyì lái jiē wǒ: Cảm ơn anh có lòng đến đón

31.我不要会忘记你的好意   wǒ bùyào huì wàngjì nǐ de hǎoyì: Tôi sẽ không quên tấm lòng của ông

32.谢谢你的邀请   xièxiè nǐ de yāoqǐng: Cảm ơn lời mời của anh

33.这是一点土产,请收下吧.   zhè shì yīdiǎn tǔchǎn, qǐng shōu xià ba: Đây là một chút đặc sản địa phương, xin hãy nhận lấy

34.不用谢.    Bùyòng xiè: Không cần cảm ơn

35.不用客气.    Bùyòng kèqì: Đừng khách sáo

36.别客气   Bié kèqì: Đừng khách sáo

37.请不要客气   qǐng bùyào kèqì: Xin đừng khách sáo

38.哪里,这是我们应该做的事    nǎlǐ, zhè shì wǒmen yīnggāi zuò de shì: Đâu có, Đây là điều chúng tôi nên làm

39.能为你效劳我很荣幸   néng wèi nǐ xiàoláo wǒ hěn róngxìng: Rất vinh hạnh được phục vụ ông

40.能帮你我很高兴,不用谢   néng bāng nǐ wǒ hěn gāoxìng, bùyòng xiè: Tôi rất vui được giúp chị, không cần phải cảm ơn!

Bài học xin được kết thúc tại đây,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn