học tiếng trung theo chủ đề tại thư viện bài 3

Học tiếng Trung chủ đề Tại thư viện Bài 3 cùng Thầy Vũ

Hôm nay mình xin gửi đến các bạn bài Học tiếng Trung theo chủ đề Tại thư viện Bài 3,đây là nội dung bài học tiếp theo của bài Học tiếng Trung theo chủ đề Tại thư viện Bài 2. Bài học được trích trong bộ giáo án bài giảng tiếng Trung giao tiếp cơ bản hằng ngày của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ. Bài giảng sẽ được đăng trên hoctiengtrungonline.com

Tài liệu Học tiếng Trung theo chủ đề Tại thư viện Bài 3

TẠI THƯ VIỆN

Anh có thẻ thư viện không?

您有图书证吗?

Nín yǒu túshū zhèng ma?

 

Có, đây

有,这就是我的图书证

yǒu, zhè jiùshì wǒ de túshū zhèng

 

Tôi có thể mượn sách được không?

我可以借书 吗?

Wǒ kěyǐ jiè shū ma?

 

Đương nhiên được

当然可以

dāngrán kỳǐ

Tôi đang tìm sách của Lỗ Tấn,nhưng không tìm thấy trên giá sách

我在找鲁迅著的书,但在书架上找不到

wǒ zài zhǎo lǔxùnzhe de shū, dàn zài shūjià shàng zhǎo bù dào

 

Tên sách là gì?

书名是什么

Shū míng shì shénme

 

“gào thét’’

呐喊

Nà hǎn

 

Để tôi xem quyển sách này có ai mượn chưa?

让我看看这本书借出去了没有?

Ràng wǒ kàn kàn zhè běn shū jiè chūqùle méiyǒu?

 

Quyển sách này đã cho mượn, ngày trả là ngày 15

这本书已借出去了,还书日期是十五号

zhè běn shū yǐ jiè chūqùle, hái shū rìqí shì shíwǔ hào

 

Khi họ trả quyển sách này, chúng tôi sẽ gọi điện cho anh

那本书归还时,我们会给您打电话·

nà běn shū guīhuán shí, wǒmen huì gěi nín dǎ diànhuà•

 

Cám ơn, chào tạm biệt

谢谢,再见

xièxiè, zàijiàn

 

Quyển sách này tôi có thể mượn bao lâu?

这本是我可以借多久?

Zhè běn shì wǒ kěyǐ jiè duōjiǔ?

 

Ba tuần, nếu không có ai hẹn mượn, thì anh có thể mượn tiếp

三个星期,但如果没有人借的话,您就可以续借

sān gè xīngqí, dàn rúguǒ méiyǒu rén jiè dehuà, nín jiù kěyǐ xù jiè

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay,các bạn nhớ lưu bài về học nhé.

 

Trả lời