Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34

1900 Câu tiếng Trung bài 43

5/5 - (1 bình chọn)

1900 Câu tiếng Trung giao tiếp phổ biến

1900 Câu tiếng Trung bài 43 bài giảng giao tiếp tiếng Trung hôm nay hướng dẫn cho các bạn những trường hợp giao tiếp đơn giản, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Bài giảng được trích dẫn từ bộ tài liệu giảng dạy cách thức giao tiếp tiếng Trung online cơ bản Thầy Vũ được lưu hành nội bộ tại Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster Thầy Vũ.

Các bạn xem toàn bộ 45 bài giảng 1900 Câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất do Thầy Vũ chủ biên và biên soạn tại link bên dưới.

1900 Câu tiếng Trung giao tiếp có chọn lọc

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

1900 Câu tiếng Trung bài 42

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay.

Giáo trình 1900 Câu tiếng Trung bài 43 Thầy Vũ

Bên dưới là 1900 Câu tiếng Trung bài 43 gồm 30 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày. Các bạn ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

STTGiải nghĩa tiếng Việt 1900 câu tiếng Trung thông dụng nhất1900 câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề TiengTrungHSK ChineMaster Thầy VũPhiên âm tiếng Trung 1900 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày Thầy Vũ
1261Chiếc kính của tôi đâu rồi?我的眼镜在哪儿?wǒ de yǎn jìng zài nǎ ér ?
1262Chiếc xe bạn mua khi nào?你什么时候买的车?nǐ shén me shí hòu mǎi de chē ?
1263Chiều nay tôi có cuộc phỏng vấn.我今天下午有面试.wǒ jīn tiān xià wǔ yǒu miàn shì .
1264Chính xác tuyệt đối.绝对正确.jué duì zhèng què .
1265Cho đống cỏ khô sang bên kia.把干草堆到边上.bǎ gān cǎo duī dào biān shàng .
1266Cho một ly whisky.请来一小杯威士忌.qǐng lái yì xiǎo bēi wēi shì jì .
1267Cho một người bạn cũ.给一个老朋友.gěi yí gè lǎo péng yǒu .
1268Cho tôi xem nào.让我看看.ràng wǒ kàn kan .
1269Chủ nhật tôi thường xem một số sách ở thư viện.星期天我经常在图书馆看些书.xīng qī tiān wǒ jīng cháng zài tú shū guǎn kàn xiē shū .
1270Chưa, dự báo thời tiết nói gì vậy?没有,它说什么了?méi yǒu ,tā shuō shén me le ?
1271Chúc bạn mau chóng bình phục.祝你早日恢复健康.zhù nǐ zǎo rì huī fù jiàn kāng .
1272Chúc bạn may mắn.祝你好运.zhù nǐ hǎo yùn .
1273Chúng ta có nên gọi Betty đi cùng không?我们应该叫贝蒂一起去吗?wǒ men yīng gāi jiào bèi dì yì qǐ qù ma ?
1274Chúng ta có thể đổi kênh khác không?我们能换个频道吗?wǒ men néng huàn gè pín dào ma ?
1275Chúng ta đi xem phim được không?我们去看电影好吗?wǒ men qù kàn diàn yǐng hǎo ma ?
1276Chúng ta hãy xem một chút lý do tán thành và phản đối.我们来看一下赞成和反对的理由.wǒ men lái kàn yí xià zàn chéng hé fǎn duì de lǐ yóu .
1277Chúng ta phải đến đó đúng giờ.我们必须准时到那儿.wǒ men bì xū zhǔn shí dào nàr .
1278Chúng ta xem xem có tiết mục gì khác không.咱们看看有没有别的节目.zán men kàn kan yǒu méi yǒu bié de jié mù .
1279Chúng tôi chơi rất là vui.我们玩得很开心.wǒ men wán de hěn kāi xīn .
1280Chúng tôi có 54 Tỉnh.我们有54个省.wǒ men yǒu 54 ge shěng .
1281Chúng tôi có một số vật dụng của phòng bếp và một bộ thiết bị của phòng ăn.我们有一些厨房用具和一套餐厅设备.wǒ men yǒu yì xiē chú fáng yòng jù hé yí tào cān tīng shè bèi .
1282Chúng tôi đi du lịch nước ngoài.我们出国旅游.wǒ men chū guó lǚ yóu .
1283Chúng tôi lập gia đình được hai năm rồi.我们结婚两年了.wǒ men jié hūn liǎng nián le .
1284Chúng tôi phát sóng từ Việt Nam.我们从越南播放.wǒ men cóng yuè nán bō fàng .
1285Chúng tôi quen nhau được 6 năm rồi.我们认识有六年了.wǒ men rèn shí yǒu liù nián le .
1286Chúng tôi vừa mới tới đó thì đã bắt đầu chiếu phim rồi.我们一到那儿电影就开始了.wǒ men yí dào nàr diàn yǐng jiù kāi shǐ le .
1287Chút nữa gặp nhé.待会儿见.dài huìr jiàn.
1288Có ai đồng ý với quan điểm của David không?有谁同意大卫的观点吗?yǒu shuí tóng yì dà wèi de guān diǎn ma ?
1289Có bằng chứng gì có thể ủng hộ cách nói của bạn không?有什么证据可以支持你的说法吗?yǒu shén me zhèng jù kě yǐ zhī chí nǐ de shuō fǎ ma ?
1290Cô bé kia là học sinh phải không?那个女孩是学生吗?nà gè nǚ hái shì xué shēng ma ?

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong chuyên đề 1900 Câu tiếng Trung bài 43 rồi. Hi vọng qua bài giảng ngày hôm nay các bạn sẽ đúc kết được cho bản thân những kiến thức thật cần thiết. Các bạn hãy chia sẻ tài liệu học tiếng Trung giao tiếp thông dụng 1900 Câu tiếng Trung tới những bạn bè xung quanh vào học cùng nữa nhé.

Hẹn gặp lại các bạn học viên TiengTrungHSK ChineMaster vào buổi học tiếng Trung giao tiếp online vào ngày mai.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.