Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Lớp học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ sơ cấp
01:29:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
00:00
Video thumbnail
Địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ
01:25:19
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
01:32:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
01:28:14
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
01:44:26
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
01:26:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung theo chủ đề Tại hiệu sách Bài 1

Học tiếng Trung theo chủ đề Tại hiệu sách Bài 1

5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng

Các bạn có thích đọc sách không nào? Hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề giao tiếp khá mới đó là bài giảng học tiếng Trung theo chủ đề Tại hiệu sách Bài 1. Đây là một chủ đề thông dụng và phổ biến trong giao tiếp tiếng Trung hằng ngày của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ. Hãy cùng nhau học tiếng Trung online một cách hiệu quả nhất nhé.

Để có cái nhìn tổng quát về các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn xem lại bài học này nha: Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Tại hiệu sách Bài 1

Các bạn học bài trước tại đây nha: Học tiếng Trung theo chủ đề Cửa hàng điện máy Bài 6

                                                              BÀI 1: TRONG HIỆU SÁCH
                                                                                在书店

MẪU CÂU CƠ BẢN

Wǒ xiǎng mǎi běn shèyǐng fāngmiàn de shū
我想买本摄影方面的书。
Mình muốn mua một cuốn sách về nhiếp ảnh.

Wǒ kàn kàn zài jǐ lóu.
我看看在几楼。
Để mình nhìn xem ở tầng mấy.

Zhè biān shì jiàocái hé jiàoxué cānkǎo shū
这边是教材和教学参考书。
Bên này là giáo trình và sách tham khảo dạy học.

Qǐngwèn, jiàocái hé jiào cān zài nǎge jiàzi shàng?
请问,教材和教参在哪个架子上?
Cho hỏi, giáo trình và sách tham khảo dạy học nằm ở kệ nào vậy?

Wǒ bāng nǐ zhǎo cānkǎo shū.
我帮你找参考书。
Mình sẽ tìm sách tham khảo giúp cậu.

Děng děng.
等等。
Đợi một chút.

Wǒ dōu zhǎoqíle.
我都找齐了。
Mình tìm được hết rồi.

Dào diàntī pángbiān de shōuyín tái jié zhàng
到电梯旁边的收银台结帐。
Đến thanh toán ở quầy thu ngân cạnh thang máy.

Chàdiǎn gěi wàngle.
差点给忘了。
Suýt nữa thì quên mất.

Nǐ yǒu…… …… ma?
您这有 ……..吗?
Chỗ anh có …….. không?

Hội thoại

1. Xem tại khu vực phân loại:
Wǒ ér zǐ xuéxiào de lǎoshī shuō yǒuxiē zuìxīn de jiàocái hé fǔdǎo cáiliào, yào jiāzhǎng zìjǐ qù shūdiàn mǎi. Rújīn, yǎng gè háizi duō bù róngyì a.
我儿子学校的老师说有些最新的教材和辅导材料,要家长自己去书店买。如今,养个孩子多不容易啊。
Giáo viên trường ocn mình nói, có những sách giáo khoa và tài liệu phụ đạo mới nhất, phụ huynh phải tự đi mua ở hiệu sách. Ngày nay, việc nuôi dạy con cái thật chẳng dễ chút nào.

Hái hǎo wǒ de hái zǐ huán xiǎo, bù xūyào zuò zhèxiē.
还好我的孩子还小,不需要做这些。
May mà con mình còn nhỏ, không cần phải làm những việc đó.

Nǐ yǐqián láiguò zhè’er ma?
你以前来过这儿吗?
Trước đây cậu đã đến đây chưa?

Méiyǒu. Zánmen xiān kàn kàn zhège dà píngmù ba, hǎo zhīdào měi céng lóu dōu mài shénme dōngxī.
没有。咱们先看看这个大屏幕吧,好知道每层楼都卖什么东西。
Chưa. Trước tiên chúng ta xem màn hình này đã, để biết được mỗi tầng bán thứ gì.

Duì. Yī lóu shì shèhuì kēxué, èr lóu shì wénxué, sān lóu shì jiàocái hé gōngjù shū. Zánmen xiān shàng sān lóu.
对。一楼是社会科学,二楼是文学,三楼是教材和工具书。咱们先上三楼。
Đúng rồi. Tầng 1 là sách khoa học xã hội, tầng 2 là sách văn học, tầng 3 là sách giáo khoa và sách tham khảo. Chúng ta lên tầng 3 trước đi.

Děng yīxià. Wǒ xiǎng mǎi běn shèyǐng fāngmiàn de shū, hái xiǎng mǎi jǐ běn yīngwén xiǎoshuō. Wǒ kàn kàn zài jǐ lóu.
等一下。我想买本摄影方面的书,还想买几本英文小说。我看看在几楼。
Đợi một chút. Mình muốn mua một cuốn sách về nhiếp ảnh, và mua mấy cuốn tiểu thuyết tiếng Anh nữa. Để mình xem nó ở tầng mấy.

Nội dung bài học hôm nay bài giảng học tiếng Trung theo chủ đề Tại hiệu sách Bài 1 đến đây là kết thúc rồi nè, các bạn có câu hỏi gì cần giải đáp cứ bình luận phía dưới, thầy Vũ sẽ giải đáp tận tình. Hẹn các bạn trong bài học tiếp theo nhé!
Trung tâm tiếng Trung của thầy Vũ có mặt trên cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với phương pháp dạy học hiện đại và hiệu quả, thầy Vũ đã và đang đào tạo được nhiều học viên xuất sắc. Các bạn có thể liên lạc trung tâm để được sắp xếp lịch học nha.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Ebook từ vựng tiếng Trung Kế toán

Ebook Từ vựng tiếng Trung Kế toán là cuốn sách tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách tiếng Trung & ebook tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Hệ sinh thái học tiếng Trung online miễn phí của Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.