Home Học tiếng Trung online Học tiếng Trung theo chủ đề Cách nói Xin lỗi

Học tiếng Trung theo chủ đề Cách nói Xin lỗi

by tranthihonghoa
227 views
Học tiếng Trung theo chủ đề Cách nói xin lỗi hoctiengtrungonline.com Thầy Vũ ChineMaster
5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề Xin lỗi

Học tiếng Trung theo chủ đề Cách nói Xin lỗi là một phần trong bộ tài liệu giảng dạy tiếng Trung giao tiếp cơ bản của Thầy Vũ. Cùng với lời chào, lời cảm ơn,lời chia tay tạm biệt thì lời xin lỗi cũng là mội chủ đề cơ bản và quen thuộc trong giao tiếp hàng ngày,và ở bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với các mẫu câu tiếng Trung cơ bản trong Cách nói xin lỗi.

Bên dưới là phần nội dung chính của bài giảng hôm nay – Tài liệu hướng dẫn tự học tiếng Trung theo chủ đề nói xin lỗi.

Tài liệu bài giảng tiếng học tiếng Trung theo chủ đề Cách nói Xin lỗi

PHẦN 4

CÁCH NÓI XIN LỖI

134. 对比起
Duìbǐ qǐ
Xin lỗi

135. 请你原谅
Qǐng nǐ yuánliàng
Xin bạn thứ lỗi

136. 很抱歉
hěn bàoqiàn
Rất xin lỗi

137. 对发生的事情很遗憾
Duì fāshēng de shìqíng hěn yíhàn
Rất lấy làm tiếc với những chuyện đã xảy ra

138. 我真对不起你
. Wǒ zhēn duìbùqǐ nǐ
Tôi thật xin lỗi bạn

139. 不好意思
Bù hǎoyìsi
Thật xin lỗi

140. 真不好意思
Zhēn bù hǎoyìsi
Thật xin lỗi

141. 不是故意的
. Bùshì gùyì de
Không phải cố ý đâu

142. 不要紧
Bùyàojǐn
Đừng ngại

143. 没关系
Méiguānxì
Không sao đâu

Bên dưới là một phần nội dung bài giảng được trích từ nguồn tài liệu học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề của Thầy Vũ.

 1. 这是音乐杂志 zhè shì yīnyuè zázhì
 2. 这是我朋友的杂志 zhè shì wǒ péngyou de zázhì
 3. 请问 qǐngwèn
 4. 请问你是谁? Qǐngwèn nǐ shì shuí
 5. 图书馆 tú shū guǎn
 6. 在 zài
 7. 我在图书馆 wǒ zài túshūguǎn
 8. 哪儿 nǎr
 9. 昨天你去哪儿? Zuótiān nǐ qù nǎr
 10. 你去哪儿取钱? Nǐ qù nǎr qǔ qián
 11. 我去银行取钱 wǒ qù yínháng qǔ qián
 12. 对不起 duì bù qǐ
 13. 我很对不起你 wǒ hěn duì bù qǐ nǐ
 14. 个 gè
 15. So tu + 个 gè + danh tu
 16. 三个人 sān gè rén
 17. 学校 xuéxiào
 18. 我去学校学汉语 wǒ qù xuéxiào xué hànyǔ
 19. 知道 zhīdào
 20. 你知道吗? Nǐ zhīdào ma
 21. 我不知道 wǒ bù zhīdào
 22. 你知道她是谁吗? Nǐ zhīdào tā shì shuí ma
 23. 没关系 méi guānxì
 24. 这儿 zhèr ZHEER
 25. 我在这儿学汉语 wǒ zài zhèr xué hànyǔ
 26. 我在这儿工作 wǒ zài zhèr gōngzuò
 27. 教学 jiàoxué
 28. 教学楼 jiàoxué lóu
 29. 那儿 nàr
 30. 我去那儿取钱 wǒ qù nàr qǔ qián
 31. 宿舍 sùshè
 32. 我在宿舍 wǒ zài sùshè
 33. 你在宿舍吗? Nǐ zài sùshè ma
 34. 北边 běi biān
 35. 左边 zuǒbiān
 36. 右边 yòubiān
 37. 银行在右边 yínháng zài yòubiān
 38. 不用谢 bú yòng xiè
 39. 不用 bú yòng + V
 40. 你不用学 nǐ bú yòng xué
 41. 汉语词典 hànyǔ cídiǎn
 42. 这是汉语词典 zhè shì hànyǔ cídiǎn
 43. 就是 jiù shì
 44. 她就是老师 tā jiù shì lǎoshī
 45. 这就是汉语书 zhè jiù shì hànyǔ shū
 46. 这就是英语书 zhè jiù shì yīngyǔ shū
 47. 日语 rìyǔ
 48. 你学日语吗? Nǐ xué rìyǔ ma
 49. 杂志 zázhì
 50. 这是什么杂志? Zhè shì shénme zázhì
 51. 这是汉语杂志 zhè shì hànyǔ zázhì
 52. 这是英语杂志 zhè shì yīngyǔ zázhì
 53. 这是谁的杂志? Zhè shì shuí de zázhì
 54. 这是我的杂志 zhè shì wǒ de zázhì
 55. 这是我的汉语杂志 zhè shì wǒ de hànyǔ zázhì
 56. 这是我的英语杂志 zhè shì wǒ de yīngyǔ zázhì

Bài học đến đây là kết thúc.Trên đây là nội dung bài giảng học tiếng Trung theo chủ đề Xin lỗi do thầy Nguyễn Minh Vũ biên soạn với mong muốn giúp các bạn làm quen với các mẫu câu giao tiếp về chủ đề Cách nói xin lỗi. Tất cả đều là những mẫu câu cơ bản,bao gồm cả các mẫu câu trong Học tiếng Trung theo chủ đề Chia tay Tạm biệt Bài 1 và Bài 2, các bạn chú ý lưu bài giảng trực tuyến này về học nhé.

Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào bài giảng trực tuyến tiếp theo nhé. Cùng đón chờ chủ đề hấp dẫn tiếp theo của hoctiengtrungonline.com nhé

Các bạn đặt hỏi vào trong Diễn đàn học tiếng Trung online Thầy Vũ để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc online nhé.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn