Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34
HomeHọc tiếng Trung onlineLuyện Gõ tiếng TrungGõ tiếng Trung trên Win 10 bài 20

Gõ tiếng Trung trên Win 10 bài 20

5/5 - (1 bình chọn)

Các mẫu câu đơn giản tập gõ tiếng Trung trên Win 10

Gõ tiếng Trung trên Win 10 bài 20 luyện gõ tiếng Trung theo chuyên đề là bài giảng hôm nay Thầy Vũ muốn nhắc đến, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Bài giảng được trích dẫn từ bộ tài liệu giảng luyện gõ tiếng Trung trên Win 10 theo cấp độ Thầy Vũ được đăng tải rộng rãi miễn phí trên các website của Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster Thầy Vũ.

Video hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính Win 10

Cách gõ tiếng Trung trên máy tính Win 10 như thế nào? Các bạn xem Thầy Vũ gõ tiếng Trung online trên máy tính Win 10 trong video bên dưới.

Các bạn xem toàn bộ bài giảng Gõ tiếng Trung trên Win 10 do Thầy Vũ chủ biên và biên soạn tại link bên dưới.

Những mẫu câu dùng để luyện gõ tiếng Trung trên Win 10 

Trước khi vào bài mới chúng ta hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Gõ tiếng Trung trên Win 10 bài 19

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của bài học Gõ tiếng Trung trên Win 10 hôm nay.

Giáo trình Gõ tiếng Trung trên Win 10 bài 20 Thầy Vũ

Bên dưới là Gõ tiếng Trung trên Win 10 bài 20 gồm 97 câu luyện gõ tiếng Trung căn bản. Các bạn chú ý ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

STTCách gõ tiếng Trung online trên máy tính Win 10 thông qua bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin là phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất hiện nayPhiên âm tiếng Trung có dấu bằng bộ gõ phiên âm tiếng Trung PinYin InputGiáo trình luyện dịch tiếng Trung online Thầy Vũ
1送礼物Sòng lǐwùTặng quà
2你要送什么礼物?nǐ yào sòng shénme lǐwù?Bạn muốn tặng quà gì?
3生日Shēngrìsinh nhật
4什么时候是你的生日?shénme shíhòu shì nǐ de shēngrì?Bạn sinh ngày nào?
5今天是谁的生日?Jīntiān shì shéi de shēngrì?Hôm nay là sinh nhật của ai?
6蛋糕Dàngāobánh ngọt, bánh gato
7生日蛋糕shēngrì dàngāoBánh sinh nhật
8你喜欢吃生日蛋糕吗?nǐ xǐhuān chī shēngrì dàngāo ma?Bạn có thích ăn bánh sinh nhật không?
9你要说什么?Nǐ yào shuō shénme?bạn muốn nói gì?
10特别Tèbiéđặc biệt
11我特别喜欢吃蛋糕wǒ tèbié xǐhuān chī dàngāoTôi đặc biệt thích bánh ngọt
12你的礼物很特别nǐ de lǐwù hěn tèbiéMón quà của bạn thật đặc biệt
13我想给她一个特别wǒ xiǎng gěi tā yīgè tèbiéTôi muốn cho cô ấy một sự đặc biệt
14你有什么特别要说吗?nǐ yǒu shé me tèbié yào shuō ma?Bạn có điều gì đặc biệt để nói không?
15还是Háishìvẫn là, hái là
16你要在家还是去玩?nǐ yào zàijiā háishì qù wán?Bạn muốn ở nhà hay đi chơi?
17可吃的东西Kě chī de dōngxīMột cái gì đó để ăn
18可喝的东西kě hē de dōngxīCái gì đó để uống
19可玩的东西kě wán de dōngxīNhững thứ có thể chơi được
20比如bǐrúví dự như
21巧克力qiǎokèlìsô cô la
22你喜欢吃巧克力吗?nǐ xǐhuān chī qiǎokèlì ma?Bạn có thích sô cô la không?
23甜的Tián deĐồ ngọt
24你喜欢吃甜的吗?nǐ xǐhuān chī tián de ma?Bạn có thích những người ngọt ngào?
25手机号Shǒujī hàosố điện thoại di động
26你的手机号是多少?nǐ de shǒujī hào shì duōshǎo?Số điện thoại của bạn là gì?
27今天我的工作比昨天忙Jīntiān wǒ de gōngzuò bǐ zuótiān mángCông việc của tôi hôm nay bận rộn hơn ngày hôm qua
28今天天气比昨天冷一点jīntiān tiānqì bǐ zuótiān lěng yīdiǎnThời tiết hôm nay lạnh hơn hôm qua một chút
29今年冬天一点也不冷jīnnián dōngtiān yīdiǎn yě bù lěngMùa đông năm nay không lạnh chút nào
30这个问题改天再说吧zhège wèntí gǎitiān zàishuō baHôm khác nói về vấn đề này nhé
31改天我给你打电话gǎitiān wǒ gěi nǐ dǎ diànhuàTôi sẽ gọi cho bạn vào ngày khác
32听说河内冬天不冷tīng shuō hénèi dōngtiān bù lěngNghe nói mùa đông Hà Nội không lạnh.
33河内冬天下雪吗?hénèi dōngtiān xià xuě ma?Hà Nội có tuyết vào mùa đông không?
34你学滑冰吗?nǐNǐ xué huábīng ma?NǐBạn có học trượt băng không? nǐ
35我没有滑过雪wǒ méiyǒu huáguò xuěTôi đã không trượt tuyết trong tuyết
36河内夏天很热hénèi xiàtiān hěn rèHà Nội mùa hè rất nóng
37闷热mēnrèSultry
38今天天气很闷热jīntiān tiānqì hěn mēnrèThời tiết hôm nay thật oi bức
39河内有四个季节hénèi yǒu sì gè jìjiéHà Nội bốn mùa
40河内秋天很凉快hénèi qiūtiān hěn liángkuaiHà Nội mùa thu mát mẻ
41河内有很多好看风景hénèi yǒu hěnduō hǎokàn fēngjǐngHà Nội nhiều cảnh đẹp
42这里风景太漂亮了zhèlǐ fēngjǐng tài piàolianglePhong cảnh ở đây đẹp quá
43今天气温跟昨天一样jīntiānqìwēn gēn zuótiān yīyàngNhiệt độ hôm nay bằng hôm qua
44星期一我的工作比较忙xīngqí yī wǒ de gōngzuò bǐjiào mángCông việc của tôi bận vào thứ hai
45今天几号?jīntiān jǐ hào?Hôm nay là ngày mấy?
46那么NàmeSau đó
47那么好nàme hǎoquá tốt
48那么漂亮nàme piàoliangrất đẹp
49一束花yī shù huāMột bó hoa
50她送我一束花tā sòng wǒ yī shù huāCô ấy đã tặng tôi một bó hoa
51这是谁的主意?zhè shì shéi de zhǔyì?Đây là ý tưởng của ai?
52课堂上她常看电影Kètáng shàng tā cháng kàn diànyǐngCô ấy thường xem phim trong lớp
53你的动作有什么意思?nǐ de dòngzuò yǒu shé me yìsi?Ý nghĩa của hành động của bạn là gì?
54重复Chóngfùnói lại
55她重复做一遍tā chóngfù zuò yībiànCô ấy đã làm lại
56你在急什么?nǐ zài jí shénme?Bạn đang vội gì?
57她一直说两个小时Tā yīzhí shuō liǎng gè xiǎoshíCô ấy tiếp tục nói trong hai giờ
58你一直走就到nǐ yīzhí zǒu jiù dàoBạn chỉ cần đi bộ đến đó
59我可以摸你的手吗?wǒ kěyǐ mō nǐ de shǒu ma?Tôi có thể chạm vào tay của bạn?
60这是老师的办公室Zhè shì lǎoshī de bàngōngshìĐây là văn phòng của giáo viên
61今天我不办公jīntiān wǒ bù bàngōngTôi không làm việc hôm nay
62这是谁的办公室?zhè shì shéi de bàngōngshì?Văn phòng của ai đây?
63星期天我不办公Xīngqítiān wǒ bù bàngōngTôi không làm việc vào chủ nhật
64她是我的职员tā shì wǒ de zhíyuánCô ấy là nhân viên của tôi
65你的办公室有多少职员?nǐ de bàngōngshì yǒu duōshǎo zhíyuán?Có bao nhiêu nhân viên trong văn phòng của bạn?
66我的办公室有六个职员Wǒ de bàngōngshì yǒu liù gè zhíyuánCó sáu nhân viên trong văn phòng của tôi
67我要找你的老师wǒ yào zhǎo nǐ de lǎoshīTôi đang tìm giáo viên của bạn
68我要找两个职员wǒ yào zhǎo liǎng gè zhíyuánTôi đang tìm hai nhân viên
69今天她在办公室吗?jīntiān tā zài bàngōngshì ma?Hôm nay cô ấy có ở văn phòng không?
70她不在办公室Tā bùzài bàngōngshìCô ấy không ở văn phòng
71星期六我在办公室工作xīngqíliù wǒ zài bàngōngshì gōngzuòTôi làm việc trong văn phòng vào thứ bảy
72你在家工作吗?nǐ zàijiā gōngzuò ma?Bạn có làm việc tại nhà không?
73我的工作很忙呢Wǒ de gōngzuò hěn máng neTôi rất bận trong công việc
74胡志明市四季都很热húzhìmíng shì sìjì dōu hěn rèThành phố Hồ Chí Minh nóng tất cả các mùa
75时间太短了shíjiān tài duǎnlethời gian quá ngắn
76明天天气会很暖和míngtiān tiānqì huì hěn nuǎnhuoNgày mai thời tiết sẽ rất ấm áp
77冬天天气很干燥dōngtiān tiān qì hěn gānzàoThời tiết mùa đông rất khô
78河内空气怎么样?hénèi kōngqì zěnme yàng?Không khí ở Hà Nội thế nào?
79指数Zhǐshùmục lục
80空气指数kōngqì zhǐshùChỉ số không khí
81这几天空气指数很差zhè jǐ tiān kōngqì zhǐshù hěn chàChỉ số không khí rất kém trong những ngày này
82这几天河内空气质量怎么样?zhè jǐ tiān hénèi kōngqì zhí liàng zěnme yàng?Chất lượng không khí ở Hà Nội những ngày này thế nào?
83我觉得质量越来越差Wǒ juédé zhìliàng yuè lái yuè chàTôi nghĩ chất lượng ngày càng kém
84服务质量fúwù zhìliàngchất lượng phục vụ
85这个商店的服务质量很差zhège shāngdiàn de fúwù zhìliàng hěn chàChất lượng dịch vụ ở cửa hàng này kém
86白天我不工作báitiān wǒ bù gōngzuòTôi không làm việc vào ban ngày
87数字shùzìkỹ thuật số
88平均数字píngjūn shùzìSố trung bình
89你可以告诉我平均数字吗?nǐ kěyǐ gàosù wǒ píngjūn shùzì ma?Bạn có thể cho tôi biết con số trung bình?
90明天气温大概三十九度Míngtiān qìwēn dàgài sānshíjiǔ dùNgày mai nhiệt độ khoảng 39 độ
91屋子里很凉快wūzi lǐ hěn liángkuaiTrong phòng mát mẻ
92合同中hétóng zhōngTrong hợp đồng
93条款tiáokuǎnĐiều kiện
94合同中没有这个条款hétóng zhōng méiyǒu zhège tiáokuǎnKhông có điều khoản này trong hợp đồng
95劳动合同láodòng hétóngHợp đồng lao động
96你的合同里租几个月?nǐ de hétóng lǐ zū jǐ gè yuè?Bạn thuê bao nhiêu tháng trong hợp đồng của mình?
97我想买这套书Wǒ xiǎng mǎi zhè tào shūTôi muốn mua cuốn sách này

Chúng ta vừa kết thúc chuyên đề Gõ tiếng Trung trên Win 10 bài 20 rồi. Mong rằng qua bài giảng ngày hôm nay các bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm cũng như kiến thức mới cho bản thân. Các bạn hãy chia sẻ tài liệu luyện gõ tiếng Trung căn bản Gõ tiếng Trung trên Win 10 tới những bạn bè xung quanh vào học cùng nữa nhé.

Hẹn gặp lại các bạn học viên TiengTrungHSK ChineMaster vào buổi học Gõ tiếng Trung trên Win 10 vào ngày mai.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.