1900 Câu tiếng Trung bài 5

by binhyen0902
411 views
1900 Câu tiếng Trung bài 5 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
5/5 - (1 bình chọn)

1900 Câu tiếng Trung giao tiếp kiến thức tổng hợp

1900 Câu tiếng Trung bài 5 chủ đề của buổi học giao tiếp tiếng Trung hôm nay chính là đi mua hoa quả, các bạn chú ý theo dõi bài giảng chi tiết ở bên dưới nhé. Nội dung bài giảng được trích dẫn từ bộ tài liệu giảng dạy tiếng Trung giao tiếp online Thầy Vũ sử dụng để truyền tải kiến thức hoàn toàn miễn phí đến các bạn học viên tại Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster Thầy Vũ.

Các bạn xem toàn bộ 20 bài giảng 1900 Câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất do Thầy Vũ chủ biên và biên soạn tại link bên dưới.

1900 Câu tiếng Trung giao tiếp chủ đề đời sống thực tế

Trước khi vào bài mới chúng ta hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

1900 Câu tiếng Trung bài 4

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay.

Giáo trình 1900 Câu tiếng Trung bài 5 Thầy Vũ

Bên dưới là 1900 Câu tiếng Trung bài 5 gồm 30 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày. Các bạn ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

STT Giải nghĩa tiếng Việt 1900 câu tiếng Trung thông dụng nhất 1900 câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề TiengTrungHSK ChineMaster Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung 1900 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày
121 Tôi không uống bia, tôi uống trà. 我不喝啤酒,我喝茶。 Wǒ bù hē píjiǔ, wǒ hē chá.
122 Bạn có thường ăn mỳ sợi không? 你常常吃面条吗? Nǐ cháng cháng chī miàntiáo ma?
123 Không, tôi thường ăn cơm và bánh bàn thầu. 不,我常常吃米饭和馒头。 Bù, wǒ cháng cháng chī mǐfàn hé mántou.
124 Chiều nay tôi muốn đến cửa hàng mua hoa quả. 今天下午我要去商店买水果。 Jīntiān xiàwǔ wǒ yào qù shāngdiàn mǎi shuǐguǒ.
125 Bạn muốn mua hoa quả gì? 你要买什么水果? Nǐ yào mǎi shénme shuǐguǒ?
126 Tôi muốn mua táo, quýt, đào và dâu tây. 我要买苹果、橘子、桃和草莓。 Wǒ yào mǎi píngguǒ, júzi, táo hé cǎoméi.
127 Bạn muốn mua táo không? 你要买苹果吗? Nǐ yào mǎi píngguǒ ma?
128 Táo 1 cân bao nhiêu tiền? 苹果一斤多少钱? Píngguǒ yì jīn duōshǎo qián?
129 Táo 1 cân 8 tệ. 苹果一斤八块钱。 Píngguǒ yì jīn bā kuài qián.
130 Bạn cho tôi 2 cân táo đi. 你给我来两斤苹果吧。 Nǐ gěi wǒ lái liǎng jīn píngguǒ ba.
131 2 cân táo là 16 tệ. 两斤苹果是十六块钱。 Liǎng jīn píngguǒ shì shí liù kuài qián.
132 Đắt quá, 10 tệ thôi. 太贵了,十块钱吧。 Tài guì le, shí kuài qián ba.
133 10 tệ ít quá, tôi không bán cho bạn. 十块钱太少了,我不卖给你。 Shí kuài qián tài shǎo le, wǒ bú mài gěi nǐ.
134 Vậy 11 tệ nhé. 那十一块钱吧。 Nà shí yī kuài qián ba.
135 Ok, táo của bạn đây. 好吧,这是你的苹果。 Hǎo ba, zhè shì nǐ de píngguǒ.
136 Bạn còn muốn mua cái khác không? 你还要买别的吗? Nǐ hái yào mǎi bié de ma?
137 Quýt 1 cân bán thế nào? 橘子一斤怎么卖? Júzi yì jīn zěnme mài?
138 Quýt 1 cân 4 tệ. 橘子一斤四块钱。 Júzi yì jīn sì kuài qián.
139 Cho tôi 3 cân quýt nhé. 给我来三斤橘子吧。 Gěi wǒ lái sān jīn júzi ba.
140 Của bạn hết 12 tệ. 你的事十二块钱。 Nǐ de shì shí èr kuài qián.
141 Ok, đây là 12 tệ. 好吧,这是十二块钱。 Hǎo ba, zhè shì shí èr kuài qián.
142 Tổng cộng hết bao nhiêu tiền? 一共多少钱? Yí gòng duōshǎo qián?
143 Tổng cộng là 23 tệ. 一共二十三块钱。 Yí gòng èr shí sān kuài qián.
144 Bạn đưa cho tôi 50 tệ đi, tôi trả lại bạn 27 tệ tiền thừa. 你给我五十块钱吧,我找你二十七块钱。 Nǐ gěi wǒ wǔ shí kuài qián ba, wǒ zhǎo nǐ èr shí qī kuài qián.
145 Bạn còn muốn mua lê và nho không? 你还要买梨和葡萄吗? Nǐ hái yào mǎi lí hé pútao ma?
146 Thôi không mua nữa. 不要了。 Bú yào le.
147 Hoa quả của cửa hàng này rất đắt. 这个商店的水果很贵。 Zhè ge shāngdiàn de shuǐguǒ hěn guì.
148 Chúng ta đến cửa hàng kia mua hoa quả đi. 我们去那个商店买水果吧。 Wǒmen qù nà ge shāngdiàn mǎi shuǐguǒ ba.
149 Hoa quả ở đó rất rẻ và cũng rất ngon. 那儿的水果很便宜,也很好吃。 Nàr de shuǐguǒ hěn piányi, yě hěn hǎochī.
150 Bạn thích ăn hoa quả không? 你喜欢吃水果吗? Nǐ xǐhuān chī shuǐguǒ ma?

Chúng ta vừa học xong nội dung bài giảng chuyên đề 1900 Câu tiếng Trung bài 5 rồi. Thông qua bài giảng ngày hôm nay hi vọng các bạn sẽ tích lũy được cho mình những kiến thức cần thiết. Các bạn hãy chia sẻ tài liệu học tiếng Trung giao tiếp thông dụng 1900 Câu tiếng Trung tới những bạn bè xung quanh vào học cùng nữa nhé.

Hẹn gặp lại các bạn học viên TiengTrungHSK ChineMaster vào buổi học tiếng Trung giao tiếp online vào ngày mai.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn