Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34

1900 Câu tiếng Trung bài 4

5/5 - (2 bình chọn)

1900 Câu tiếng Trung giao tiếp đa dạng

1900 Câu tiếng Trung bài 4 tiết học hôm nay Thầy Vũ sẽ hướng dẫn các bạn cách giao tiếp tiếng Trung về chủ đề đi ăn trưa, các bạn hãy theo dõi bài giảng chi tiết ở bên dưới nhé. Nội dung bài giảng được trích dẫn từ bộ tài liệu giảng dạy tiếng Trung giao tiếp online Thầy Vũ dùng để giảng dạy trực tuyến ở Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster Thầy Vũ.

Các bạn xem toàn bộ 20 bài giảng 1900 Câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất do Thầy Vũ chủ biên và biên soạn tại link bên dưới.

1900 Câu tiếng Trung giao tiếp theo mẫu câu

Để hệ thống lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

1900 Câu tiếng Trung bài 3

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay.

Giáo trình 1900 Câu tiếng Trung bài 4 Thầy Vũ

Bên dưới là 1900 Câu tiếng Trung bài 4 gồm 30 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày. Các bạn ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

STTGiải nghĩa tiếng Việt 1900 câu tiếng Trung thông dụng nhất1900 câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề TiengTrungHSK ChineMaster Thầy VũPhiên âm tiếng Trung 1900 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày
91Chúng tôi không uống trà.我们不喝茶。wǒmen bù hē chá.
92Bạn rất khách sáo, đừng khách sáo.你很客气,不客气。nǐ hěn kèqi, bú kèqi.
93Mai gặp lại nhé.明天见吧!míngtiān jiàn ba!
94Tạm biệt.再见!zàijiàn!
95Năm nay tôi muốn đi Mỹ du học.今年我要去美国留学。jīnnián wǒ yào qù měiguó liúxué.
96Bạn đi với tôi nhé.你跟我去吧。nǐ gēn wǒ qù ba.
97Đây là cô giáo Tiếng Trung của tôi.这是我的汉语老师。zhè shì wǒ de hànyǔ lǎoshī.
98Quen biết bạn tôi rất vui.认识你,我很高兴。rènshi nǐ, wǒ hěn gāoxìng.
99Quen biết bạn tôi cũng rất vui.认识你,我也很高兴。rènshi nǐ, wǒ yě hěn gāoxìng.
100Hôm nay chúng tôi đều rất vui.今天我们都很高兴。jīntiān wǒmen dōu hěn gāoxìng.
101Tối nay các bạn muốn đi đâu ăn cơm?今天晚上你们要去哪儿吃饭?Jīntiān wǎnshang nǐmen yào qù nǎr chīfàn?
102Tối nay tôi và bạn gái của tôi đến nhà hàng ăn cơm.今天晚上我和我的女朋友去饭店吃饭。Jīntiān wǎnshang wǒ hé wǒ de nǚ péngyou qù fàndiàn chīfàn.
103Các bạn muốn đến nhà hàng nào ăn cơm?你们要去哪个饭店吃饭?Nǐmen yào qù nǎ ge fàndiàn chīfàn?
104Chúng tôi muốn đến nhà hàng của bạn tôi ăn cơm.我们要去我朋友的饭店吃饭。Wǒmen yào qù wǒ péngyou de fàndiàn chīfàn.
105Buổi trưa hôm nay bạn muốn đi đâu ăn cơm?今天中午你要去哪儿吃饭?Jīntiān zhōngwǔ nǐ yào qù nǎr chīfàn?
106Trưa nay tôi muốn đến nhà ăn của trường học ăn cơm.今天中午我要去学校的食堂吃饭。Jīntiān zhōngwǔ wǒ yào qù xuéxiào de shítáng chīfàn.
107Trưa nay bạn đi ăn cơm với tôi nhé.今天中午你跟我去吃饭吧。Jīntiān zhōngwǔ nǐ gēn wǒ qù chīfàn ba.
108Trưa nay tôi rất bận, không đi với bạn đâu.今天中午我很忙,不跟你去。Jīntiān zhōngwǔ wǒ hěn máng, bù gēn nǐ qù.
109Vậy tối nay chúng ta đi ăn cơm nhé.那今天晚上我们去吃饭吧。Nà jīntiān wǎnshang wǒmen qù chīfàn ba.
110Tối nay chúng ta đi đâu ăn cơm?今天晚上我们去哪儿吃饭?Jīntiān wǎnshang wǒmen qù nǎr chīfàn?
111Tối nay chúng ta đến nhà cô giáo ăn cơm nhé.今天晚上我们去老师家吃饭吧。Jīntiān wǎnshang wǒmen qù lǎoshī jiā chīfàn ba.
112Tối nay cô giáo có bận không?今天晚上老师忙吗?Jīntiān wǎnshang lǎoshī máng ma?
113Tôi không biết, bạn hỏi cô giáo đi.我不知道,你问老师吧。Wǒ bù zhīdào, nǐ wèn lǎoshī ba.
114Tôi bận lắm, tôi phải đến trường học học Tiếng Trung.我很忙,我要去学校学习汉语。Wǒ hěn máng, wǒ yào qù xuéxiào xuéxí hànyǔ.
115Bạn biết nhà cô giáo của chúng mình ở đâu không?你知道我们老师的家在哪儿吗?Nǐ zhīdào wǒmen lǎoshī de jiā zài nǎr ma?
116Nhà cô giáo ở trường Đại học Hà Nội.老师家在河内大学。Lǎoshī jiā zài hénèi dàxué.
117Các bạn muốn ăn gì?你们要吃什么?Nǐmen yào chī shénme?
118Bạn cho tôi 2 bát cơm, 2 quả trứng gà, 1 bát canh trứng gà, 1 chiếc bánh bàn thầu, 4 chiếc bánh bao và 2 bát mỳ sợi.你给我来两碗米饭、一碗鸡蛋汤、一个馒头、四个包子和两碗面条。Nǐ gěi wǒ lái liǎng wǎn mǐfàn, yì wǎn jīdàn tāng, yí ge mántou, sì ge bāozi hé liǎng wǎn miàntiáo.
119Các bạn muốn uống gì?你们要喝什么?Nǐmen yào hē shénme?
120Cho tôi 2 cốc bia, 2 cốc rượu và 2 cốc trà.给我来两杯啤酒、两杯酒和两杯茶。Gěi wǒ lái liǎng bēi píjiǔ, liǎng bēi jiǔ hé liǎng bēi chá.

Nội dung bài giảng 1900 Câu tiếng Trung bài 4 đến đây là kết thúc rồi. Thông qua bài giảng ngày hôm nay hi vọng các bạn sẽ tích lũy được cho mình những kiến thức bổ ích. Các bạn hãy chia sẻ tài liệu học tiếng Trung giao tiếp thông dụng 1900 Câu tiếng Trung tới những bạn bè xung quanh vào học cùng nữa nhé.

Hẹn gặp lại các bạn học viên TiengTrungHSK ChineMaster vào buổi học tiếng Trung giao tiếp online vào ngày mai.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì

Học tiếng trung theo chủ đề CIP là gì là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kiến thức mới khá thú vị trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Chúc các bạn học tốt.