Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:25:11
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung theo chủ đề Uống bia

Học tiếng Trung theo chủ đề Uống bia

Học tiếng Trung theo chủ đề Uống bia là bài giảng trực tuyến mới nhất của tác giả Nguyễn Minh Vũ trên trang web học tiếng trung online Thầy Vũ.

5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề Uống bia- Tác giả: Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung theo chủ đề Uống bia là bài giảng trực tuyến mới nhất của tác giả Nguyễn Minh Vũ trên trang web học tiếng trung online Thầy Vũ. Trong bài giảng này , chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung chi tiết kiến thức mới về ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu đối với chủ đề uống bia bằng tiếng trung.

Khóa học tiếng trung online thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trong Diễn đàn ChineMaster

Tác giả: Nguyễn Minh Vũ 

Tác phẩm: Học tiếng Trung theo chủ đề Uống bia

Sau đây là nội dung chi tiết bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Uống bia

经理阮明武与同事范冰冰在酒店喝啤酒的会话。

地点:城市中心的一家高级酒店酒吧
时间:晚上7点

阮明武(微笑着走进酒吧,一眼就看到了坐在角落的范冰冰):范冰冰,这里!

范冰冰(起身挥手):阮明武经理,您来得真准时。

阮明武(坐下后点了两杯啤酒):准时是成功的第一步嘛。怎么样,今天工作还顺利吗?

范冰冰(轻轻抿了一口啤酒):还好,就是有几个项目细节需要再确认一下。不过有您在,我就有信心了。

阮明武(笑了笑):哈哈,有你在,我也很放心。团队里有你这样的得力干将,是我的荣幸。

范冰冰(谦虚地):您过奖了,阮明武经理。其实我一直都很佩服您,您总是能在大局上把握得那么好。

阮明武(摇摇头):别这么说,每个人都有自己的长处。比如你,在细节上总是那么严谨,这是很多同事都做不到的。

范冰冰(微微一笑):谢谢您的夸奖。其实我今天还有个小建议想跟您说一下,关于我们下个月的营销计划……

阮明武(认真倾听):哦?说来听听。

范冰冰(详细阐述了她的建议):我觉得我们可以尝试一些新的宣传渠道,比如社交媒体和网络直播,这样可能会吸引更多年轻客户。

阮明武(点头表示同意):这个建议不错,我们确实需要与时俱进,不断尝试新的方式。我会认真考虑的。

(两人继续讨论工作,不时举杯畅饮,气氛轻松而愉快。)

范冰冰(举起酒杯):阮明武经理,感谢您的支持和信任。我相信在我们共同的努力下,公司一定会越来越好的。

阮明武(也举起酒杯):没错,我们一起努力。来,为了公司的明天,干杯!

(两人碰杯,一饮而尽,脸上都洋溢着对未来的期待和信心。)

(两人喝完酒后,阮明武放下酒杯,脸上露出深思的表情)

阮明武:范冰冰,你的建议真的很有启发性。我们确实需要关注年轻客户群体的需求,他们是我们未来发展的重要动力。

范冰冰:谢谢您的认可,阮明武经理。我觉得只要我们敢于创新,敢于尝试,就一定能够找到新的增长点。

阮明武:你说得对。创新是企业发展的灵魂。不过,创新也意味着风险,我们需要在确保稳定发展的同时,勇于尝试新的事物。

范冰冰:是的,我明白。我相信我们的团队有能力应对这些挑战。只要我们保持紧密的沟通和协作,就一定能够克服困难,取得成功。

阮明武:没错,团队的力量是无穷的。范冰冰,你作为团队的一员,你的贡献是不可或缺的。我希望你能够继续保持这种热情和积极性,为公司的发展贡献更多的力量。

范冰冰:谢谢您的鼓励,阮明武经理。我会继续努力的。同时,我也希望公司能够给予我们更多的支持和帮助,让我们能够更好地发挥自己的能力。

阮明武:这是当然的。我们会积极营造一种有利于人才成长和发挥的环境,让每一个员工都能够在这里实现自己的价值。

范冰冰:听到您这么说,我真的很感动。我相信在您的带领下,我们的团队一定能够创造更加辉煌的明天。

阮明武:是的,让我们一起为公司的未来努力吧!再次感谢你的建议和支持。

范冰冰:不客气,阮明武经理。我也很高兴能够和您一起工作,一起为公司的发展贡献自己的力量。

(两人相视而笑,再次举杯庆祝,酒吧的灯光映照在他们脸上,显得格外温馨和融洽。)

(两人放下酒杯,话题渐渐转向日常)

范冰冰:阮明武经理,听说您最近又读了一本好书,能给我们分享一下吗?

阮明武:当然,我最近在读的是一本关于领导力的书,里面有很多启发性的思考和方法,对我的工作也很有帮助。

范冰冰:是吗?那您有没有特别印象深刻的部分,或者可以推荐给我们阅读的章节?

阮明武:有一章专门讨论了如何激发团队成员的积极性和创造力,我觉得很实用。我可以推荐给你,你有兴趣的话也可以读读看。

范冰冰:太好了,我一直都想提升自己的领导力,这本书听起来很适合我。谢谢您,阮明武经理。

阮明武:不客气。其实,领导力不仅仅是在工作中需要,它也是一种可以应用于日常生活的能力。我们可以一起学习,一起成长。

范冰冰:是的,我也这么认为。和您这样的领导一起工作,我真的学到了很多。

阮明武:哈哈,互相学习嘛。我觉得你也很有潜力,只要继续努力,一定能够取得更大的成就。

范冰冰:谢谢您的鼓励,我会继续努力的。

(两人继续交流着工作和生活中的话题,时间不知不觉地过去了。酒吧里的音乐渐渐柔和起来,为他们的谈话增添了几分浪漫和温馨。)

范冰冰:阮明武经理,时间不早了,我们是不是该回去了?

阮明武:是啊,明天还有工作要忙呢。我们今天就到这里吧,回去好好休息,明天见。

范冰冰:好的,明天见。再次感谢您的邀请和今天的愉快交流。

阮明武:不客气,我也很高兴能够和你一起度过这个愉快的晚上。我们下次再约吧。

(两人站起身来,相互道别后离开了酒吧。夜空中星光闪烁,仿佛也在为他们的友谊和合作点赞。)

(两人走出酒店,外面的夜晚微凉,但空气中弥漫着一种清新的气息)

范冰冰:阮明武经理,我今晚真的很开心,和您聊天总是能让我收获很多。

阮明武:我也一样,范冰冰。你的聪明才智和勤奋努力一直是我学习的榜样。

范冰冰:您过奖了,阮明武经理。和您这样的领导在一起工作,让我倍感荣幸。

阮明武:其实,我也应该感谢你。你的建议和想法常常能带给我新的启发,让我们的团队更加团结和进步。

范冰冰:那我们算是互相学习、共同进步了。

阮明武:没错,就是这样。其实,我觉得我们不仅仅是同事,更像是朋友和伙伴。

范冰冰:我也有同感。和您在一起工作,让我感到非常愉快和充实。

阮明武:那我们就继续保持这种良好的合作关系吧,我相信我们的团队会越来越强大。

范冰冰:我也相信。对了,阮明武经理,您最近有没有什么新的计划或者目标?

阮明武:我正在考虑如何进一步提升我们团队的凝聚力和执行力。你有什么好的建议吗?

范冰冰:我觉得可以多组织一些团队活动,让大家在轻松的氛围中增进了解和信任。

阮明武:这是个不错的建议,我会认真考虑的。谢谢你,范冰冰。

范冰冰:不客气,我很高兴能为您提供帮助。

(两人走到了路口,准备各自回家)

阮明武:好了,我们就在这里分开吧。明天见,范冰冰。

范冰冰:明天见,阮明武经理。晚安,好梦。

阮明武:晚安,你也好梦。

(两人挥手道别,各自朝着家的方向走去。夜色渐深,但他们的友谊和合作将继续在明天延续。)

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Địa điểm: Quán bar khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố Thời gian: 7 giờ tối

Nguyễn Minh Vũ (mỉm cười bước vào quán bar, ngay lập tức nhìn thấy Phạm Băng Băng ngồi ở góc): Phạm Băng Băng, đây này!

Phạm Băng Băng (đứng dậy vẫy tay): Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, anh đến đúng giờ quá.

Nguyễn Minh Vũ (ngồi xuống sau khi gọi hai ly bia): Đúng giờ là bước đầu tiên của sự thành công mà. Thế nào, công việc hôm nay suôn sẻ chứ?

Phạm Băng Băng (nhấp nhẹ một ngụm bia): Cũng tốt, chỉ là có vài chi tiết dự án cần được xác nhận lại. Nhưng có anh ở đây, em cảm thấy rất tự tin.

Nguyễn Minh Vũ (cười): Haha, có em ở đây, anh cũng rất yên tâm. Có một người giỏi như em trong đội là vinh dự của anh.

Phạm Băng Băng (khiêm tốn): Anh khen quá đáng rồi, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Thực ra em luôn rất ngưỡng mộ anh, anh luôn có thể nắm bắt tổng thể rất tốt.

Nguyễn Minh Vũ (lắc đầu): Đừng nói vậy, mỗi người đều có điểm mạnh của mình. Chẳng hạn như em, luôn rất chính xác trong từng chi tiết, điều mà nhiều đồng nghiệp không làm được.

Phạm Băng Băng (mỉm cười nhẹ nhàng): Cảm ơn anh đã khen ngợi. Thực ra hôm nay em còn có một gợi ý nhỏ muốn nói với anh, liên quan đến kế hoạch tiếp thị của chúng ta vào tháng sau…

Nguyễn Minh Vũ (lắng nghe nghiêm túc): Ồ? Nói xem nào.

Phạm Băng Băng (trình bày chi tiết về đề xuất của mình): Em nghĩ chúng ta có thể thử nghiệm một số kênh quảng cáo mới, như mạng xã hội và phát trực tuyến, điều này có thể sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng trẻ.

Nguyễn Minh Vũ (gật đầu đồng ý): Đề xuất này rất tốt, chúng ta thực sự cần phải tiến lên theo thời đại, không ngừng thử nghiệm những cách mới. Anh sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng về điều này.

(Hai người tiếp tục thảo luận công việc, không khi nào quên nâng ly cụng chén, không khí vui vẻ và thoải mái.)

Phạm Băng Băng (nâng ly): Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, em cảm ơn sự hỗ trợ và tin tưởng của anh. Em tin rằng với sự cố gắng chung của chúng ta, công ty chắc chắn sẽ ngày càng phát triển.

Nguyễn Minh Vũ (cũng nâng ly): Đúng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng. Nào, vì ngày mai của công ty, chúc mừng!

(Hai người cụng ly, uống cạn, trên khuôn mặt đều toát lên sự kỳ vọng và tin tưởng vào tương lai.)

(Sau khi uống xong, Nguyễn Minh Vũ đặt ly xuống, trên khuôn mặt hiện lên vẻ suy tư)

Nguyễn Minh Vũ: Phạm Băng Băng, đề xuất của em thực sự rất có ý nghĩa. Chúng ta thực sự cần phải quan tâm đến nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ tuổi, họ là lực lượng quan trọng cho sự phát triển của chúng ta trong tương lai.

Phạm Băng Băng: Cảm ơn anh đã ghi nhận, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Em nghĩ chỉ cần chúng ta dám sáng tạo, dám thử nghiệm, chắc chắn sẽ tìm ra được điểm tăng trưởng mới.

Nguyễn Minh Vũ: Em nói đúng đấy. Sáng tạo là linh hồn của sự phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, sáng tạo cũng có nghĩa là rủi ro, chúng ta cần phải dám thử nghiệm những điều mới mẻ trong khi đảm bảo sự phát triển ổn định.

Phạm Băng Băng: Đúng vậy, em hiểu. Em tin tưởng rằng đội ngũ của chúng ta có khả năng đối mặt với những thách thức này. Chỉ cần chúng ta duy trì sự giao tiếp chặt chẽ và hợp tác, chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn và đạt được thành công.

Nguyễn Minh Vũ: Không sai, sức mạnh của đội nhóm là vô hạn. Phạm Băng Băng, như là một thành viên của đội, đóng góp của em là không thể thiếu được. Anh hy vọng em có thể tiếp tục duy trì niềm đam mê và tính chủ động này, góp phần nhiều hơn nữa vào sự phát triển của công ty.

Phạm Băng Băng: Cảm ơn anh đã khích lệ, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Em sẽ tiếp tục cố gắng. Đồng thời, em cũng hy vọng công ty có thể cung cấp cho chúng ta nhiều hỗ trợ và giúp đỡ hơn nữa, để chúng ta có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Nguyễn Minh Vũ: Đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sẽ tích cực tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển và phát huy tài năng của nhân viên, để mỗi người có thể thực hiện giá trị của bản thân ở đây.

Phạm Băng Băng: Nghe anh nói như vậy, em thực sự rất cảm động. Em tin rằng dưới sự dẫn dắt của anh, đội ngũ của chúng ta chắc chắn có thể tạo ra một tương lai rực rỡ hơn nữa.

Nguyễn Minh Vũ: Đúng vậy, chúng ta cùng nhau nỗ lực vì tương lai của công ty nhé! Một lần nữa cảm ơn em về những đề xuất và sự hỗ trợ của em.

Phạm Băng Băng: Không có gì, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Em cũng rất vui khi được làm việc cùng anh, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của công ty.

(Hai người nhìn nhau cười, lại nâng ly chúc mừng, ánh đèn của quán bar phản chiếu trên khuôn mặt họ, tạo nên không khí ấm áp và hòa thuận.)

(Hai người đặt ly xuống, cuộc trò chuyện dần chuyển sang những chủ đề hàng ngày)

Phạm Băng Băng: Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, em nghe nói anh mới đọc xong một cuốn sách hay gần đây, anh có thể chia sẻ cho chúng ta biết được không?

Nguyễn Minh Vũ: Tất nhiên rồi, sách mà anh mới đọc gần đây là về lãnh đạo, trong đó có rất nhiều suy nghĩ và phương pháp mang tính khai sáng, rất hữu ích cho công việc của anh.

Phạm Băng Băng: Thật vậy sao? Vậy anh có phần nào đặc biệt ấn tượng, hoặc có chương nào anh có thể giới thiệu cho chúng ta đọc không?

Nguyễn Minh Vũ: Có một chương nói riêng về cách thức khơi dậy sự nhiệt tình và sáng tạo của các thành viên trong nhóm, anh thấy rất thực tế. Anh có thể giới thiệu cho em, nếu em quan tâm cũng có thể đọc thử.

Phạm Băng Băng: Tuyệt vời, em luôn muốn nâng cao khả năng lãnh đạo của mình, cuốn sách này nghe có vẻ rất phù hợp với em. Cảm ơn anh, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ.

Nguyễn Minh Vũ: Không có gì. Thực ra, khả năng lãnh đạo không chỉ cần thiết trong công việc mà còn là một kỹ năng có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển.

Phạm Băng Băng: Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy. Làm việc cùng một người lãnh đạo như anh, em thực sự học được rất nhiều điều.

Nguyễn Minh Vũ: Ha ha, chúng ta học hỏi lẫn nhau mà. Anh thấy em cũng rất có tiềm năng, chỉ cần tiếp tục cố gắng, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn hơn.

Phạm Băng Băng: Cảm ơn anh đã khích lệ, em sẽ tiếp tục cố gắng.

(Hai người tiếp tục trao đổi về công việc và cuộc sống, thời gian trôi qua mà không hay biết. Âm nhạc trong quán bar dần trở nên dịu dàng hơn, làm cho cuộc trò chuyện của họ thêm phần lãng mạn và ấm áp.)

Phạm Băng Băng: Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, đã khá muộn rồi, chúng ta nên về không?

Nguyễn Minh Vũ: Đúng vậy, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Chúng ta kết thúc ở đây hôm nay nhé, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp lại.

Phạm Băng Băng: Được ạ, mai gặp lại. Một lần nữa cảm ơn anh đã mời và cuộc trò chuyện thú vị hôm nay.

Nguyễn Minh Vũ: Không có gì, tôi cũng rất vui vì đã có một buổi tối vui vẻ cùng em. Chúng ta hẹn lần sau nhé.

(Hai người đứng dậy, chào tạm biệt nhau và rời khỏi quán bar. Trên bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh như đang chúc mừng tình bạn và sự hợp tác của họ.)

(Hai người bước ra khỏi khách sạn, không khí đêm ngoài trời hơi se lạnh, nhưng không gian lại tràn ngập một hương thơm tươi mới.)

Phạm Băng Băng: Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi thực sự rất vui vẻ tối nay, việc trò chuyện cùng anh luôn mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích.

Nguyễn Minh Vũ: Tôi cũng vậy, Phạm Băng Băng. Sự thông minh và sự chăm chỉ của em luôn là tấm gương để tôi học hỏi.

Phạm Băng Băng: Anh quá khen rồi, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Làm việc cùng một người lãnh đạo như anh là một vinh dự lớn đối với tôi.

Nguyễn Minh Vũ: Thực ra, tôi cũng nên cảm ơn em. Những ý kiến và suy nghĩ của em thường xuyên mang lại cho tôi những ý tưởng mới, giúp đội nhóm chúng ta ngày càng đoàn kết và tiến bộ hơn.

Phạm Băng Băng: Vậy thì chúng ta coi như là cùng nhau học hỏi và tiến bộ cùng nhau.

Nguyễn Minh Vũ: Đúng vậy, chính xác là như thế. Thực ra, tôi cảm thấy chúng ta không chỉ là đồng nghiệp mà còn giống như bạn bè và đối tác.

Phạm Băng Băng: Tôi cũng có cảm giác như vậy. Làm việc cùng anh luôn khiến tôi cảm thấy rất vui và có ý nghĩa.

Nguyễn Minh Vũ: Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này nhé, tôi tin rằng đội nhóm của chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Phạm Băng Băng: Tôi cũng tin như vậy. À, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, gần đây anh có kế hoạch hay mục tiêu mới nào không?

Nguyễn Minh Vũ: Tôi đang suy nghĩ về cách để nâng cao sự gắn kết và khả năng thực thi của đội nhóm chúng ta. Em có gợi ý nào hay không?

Phạm Băng Băng: Tôi nghĩ chúng ta có thể tổ chức nhiều hoạt động nhóm hơn, giúp mọi người có cơ hội hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau hơn trong một không khí thoải mái.

Nguyễn Minh Vũ: Đó là một gợi ý tốt, tôi sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc. Cảm ơn em, Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng: Không có gì, tôi rất vui khi có thể giúp đỡ anh.

(Hai người đi đến ngã tư đường, chuẩn bị về nhà riêng.)

Nguyễn Minh Vũ: Được rồi, chúng ta chia tay ở đây nhé. Hẹn gặp lại em vào ngày mai, Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng: Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.

Nguyễn Minh Vũ: Chúc em ngủ ngon, em cũng vậy nhé.

(Hai người vẫy tay chào nhau và đi về phía nhà mình. Bóng đêm càng trở nên sâu thẳm, nhưng tình bạn và sự hợp tác của họ sẽ tiếp tục được kéo dài vào ngày mai.)

Phiên âm tiếng Trung

Jīnglǐ ruǎnmíngwǔ yǔ tóngshì fànbīngbīng zài jiǔdiàn hē píjiǔ de huìhuà.

Dìdiǎn: Chéngshì zhōngxīn de yījiā gāojí jiǔdiàn jiǔbā
shíjiān: Wǎnshàng 7 diǎn

ruǎnmíngwǔ (wéixiàozhe zǒu jìn jiǔbā, yīyǎn jiù kàn dàole zuò zài jiǎoluò de fànbīngbīng): Fànbīngbīng, zhèlǐ!

Fànbīngbīng (qǐshēn huīshǒu): Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, nín láidé zhēn zhǔnshí.

Ruǎnmíngwǔ (zuò xià hòu diǎnle liǎng bēi píjiǔ): Zhǔnshí shì chénggōng de dì yī bù ma. Zěnme yàng, jīntiān gōngzuò hái shùnlì ma?

Fànbīngbīng (qīng qīng mǐnle yīkǒu píjiǔ): Hái hǎo, jiùshì yǒu jǐ gè xiàngmù xìjié xūyào zài quèrèn yīxià. Bùguò yǒu nín zài, wǒ jiù yǒu xìnxīnle.

Ruǎnmíngwǔ (xiàole xiào): Hāhā, yǒu nǐ zài, wǒ yě hěn fàngxīn. Tuánduì li yǒu nǐ zhèyàng de délì gànjiàng, shì wǒ de róngxìng.

Fànbīngbīng (qiānxū de): Nín guòjiǎngle, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Qíshí wǒ yīzhí dōu hěn pèifú nín, nín zǒng shì néng zài dàjú shàng bǎwò dé nàme hǎo.

Ruǎnmíngwǔ (yáo yáotóu): Bié zhème shuō, měi gèrén dōu yǒu zìjǐ de cháng chù. Bǐrú nǐ, zài xìjié shàng zǒng shì nàme yánjǐn, zhè shì hěnduō tóngshì dōu zuò bù dào de.

Fànbīngbīng (wéiwéi yīxiào): Xièxiè nín de kuājiǎng. Qíshí wǒ jīntiān hái yǒu gè xiǎo jiànyì xiǎng gēn nín shuō yīxià, guānyú wǒmen xià gè yuè de yíngxiāo jìhuà……

ruǎnmíngwǔ (rènzhēn qīngtīng): Ó? Shuō lái tīng tīng.

Fànbīngbīng (xiángxì chǎnshùle tā de jiànyì): Wǒ juédé wǒmen kěyǐ chángshì yīxiē xīn de xuānchuán qúdào, bǐrú shèjiāo méitǐ hé wǎngluò zhíbò, zhèyàng kěnéng huì xīyǐn gèng duō niánqīng kèhù.

Ruǎnmíngwǔ (diǎntóu biǎoshì tóngyì): Zhège jiànyì bùcuò, wǒmen quèshí xūyào yǔ shí jù jìn, bùduàn chángshì xīn de fāngshì. Wǒ huì rènzhēn kǎolǜ de.

(Liǎng rén jìxù tǎolùn gōngzuò, bùshí jǔ bēi chàngyǐn, qìfēn qīngsōng ér yúkuài.)

Fànbīngbīng (jǔ qǐ jiǔbēi): Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, gǎnxiè nín de zhīchí hé xìnrèn. Wǒ xiāngxìn zài wǒmen gòngtóng de nǔlì xià, gōngsī yīdìng huì yuè lái yuè hǎo de.

Ruǎnmíngwǔ (yě jǔ qǐ jiǔbēi): Méi cuò, wǒmen yīqǐ nǔlì. Lái, wèile gōngsī de míngtiān, gānbēi!

(Liǎng rén pèngbēi, yī yǐn ér jǐn, liǎn shàng dū yángyìzhe duì wèilái de qídài hé xìnxīn.)

(Liǎng rén hē wán jiǔ hòu, ruǎnmíngwǔ fàngxià jiǔbēi, liǎn shàng lùchū shēnsī de biǎoqíng)

ruǎnmíngwǔ: Fànbīngbīng, nǐ de jiànyì zhēn de hěn yǒu qǐfā xìng. Wǒmen quèshí xūyào guānzhù niánqīng kèhù qúntǐ de xūqiú, tāmen shì wǒmen wèilái fāzhǎn de zhòngyào dònglì.

Fànbīngbīng: Xièxiè nín de rènkě, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ juédé zhǐyào wǒmen gǎnyú chuàngxīn, gǎnyú chángshì, jiù yīdìng nénggòu zhǎodào xīn de zēngzhǎng diǎn.

Ruǎnmíngwǔ: Nǐ shuō dé duì. Chuàngxīn shì qǐyè fāzhǎn de línghún. Bùguò, chuàngxīn yě yìwèizhe fēngxiǎn, wǒmen xūyào zài quèbǎo wěndìng fāzhǎn de tóngshí, yǒngyú chángshì xīn de shìwù.

Fànbīngbīng: Shì de, wǒ míngbái. Wǒ xiāngxìn wǒmen de tuánduì yǒu nénglì yìngduì zhèxiē tiǎozhàn. Zhǐyào wǒmen bǎochí jǐnmì de gōutōng hé xiézuò, jiù yīdìng nénggòu kèfú kùnnán, qǔdé chénggōng.

Ruǎnmíngwǔ: Méi cuò, tuánduì de lìliàng shì wúqióng de. Fànbīngbīng, nǐ zuòwéi tuánduì de yī yuán, nǐ de gòngxiàn shì bùkě huò quē de. Wǒ xīwàng nǐ nénggòu jìxù bǎochí zhè zhǒng rèqíng hé jījíxìng, wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiàn gèng duō de lìliàng.

Fànbīngbīng: Xièxiè nín de gǔlì, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì jìxù nǔlì de. Tóngshí, wǒ yě xīwàng gōngsī nénggòu jǐyǔ wǒmen gèng duō de zhīchí hé bāngzhù, ràng wǒmen nénggòu gèng hǎo de fāhuī zìjǐ de nénglì.

Ruǎnmíngwǔ: Zhè shì dāngrán de. Wǒmen huì jījí yíngzào yī zhǒng yǒu lìyú réncái chéngzhǎng hé fāhuī de huánjìng, ràng měi yīgè yuángōng dōu nénggòu zài zhèlǐ shíxiàn zìjǐ de jiàzhí.

Fànbīngbīng: Tīng dào nín zhème shuō, wǒ zhēn de hěn gǎndòng. Wǒ xiāngxìn zài nín de dàilǐng xià, wǒmen de tuánduì yīdìng nénggòu chuàngzào gèngjiā huīhuáng de míngtiān.

Ruǎnmíngwǔ: Shì de, ràng wǒmen yīqǐ wèi gōngsī de wèilái nǔlì ba! Zàicì gǎnxiè nǐ de jiànyì hé zhīchí.

Fànbīngbīng: Bù kèqì, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ yě hěn gāoxìng nénggòu hé nín yīqǐ gōngzuò, yīqǐ wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiàn zìjǐ de lìliàng.

(Liǎng rén xiāng shì ér xiào, zàicì jǔ bēi qìngzhù, jiǔbā de dēngguāng yìngzhào zài tāmen liǎn shàng, xiǎndé géwài wēnxīn hé róngqià.)

(Liǎng rén fàngxià jiǔbēi, huàtí jiànjiàn zhuǎnxiàng rìcháng)

fànbīngbīng: Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, tīng shuō nín zuìjìn yòu dúle yī běn hǎo shū, néng gěi wǒmen fēnxiǎng yīxià ma?

Ruǎnmíngwǔ: Dāngrán, wǒ zuìjìn zàidú de shì yī běn guānyú lǐngdǎo lì de shū, lǐmiàn yǒu hěnduō qǐfā xìng de sīkǎo hé fāngfǎ, duì wǒ de gōngzuò yě hěn yǒu bāngzhù.

Fànbīngbīng: Shì ma? Nà nín yǒu méiyǒu tèbié yìnxiàng shēnkè de bùfèn, huòzhě kěyǐ tuījiàn gěi wǒmen yuèdú de zhāngjié?

Ruǎnmíngwǔ: Yǒu yī zhāng zhuānmén tǎo lùn liǎo rúhé jīfā tuánduì chéngyuán de jījíxìng hé chuàngzào lì, wǒ juédé hěn shíyòng. Wǒ kěyǐ tuījiàn gěi nǐ, nǐ yǒu xìngqù dehuà yě kěyǐ dú dú kàn.

Fànbīngbīng: Tài hǎole, wǒ yīzhí dōu xiǎng tíshēng zìjǐ de lǐngdǎo lì, zhè běn shū tīng qǐlái hěn shìhé wǒ. Xièxiè nín, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ.

Ruǎnmíngwǔ: Bù kèqì. Qíshí, lǐngdǎo lì bùjǐn jǐn shì zài gōngzuò zhōng xūyào, tā yěshì yī zhǒng kěyǐ yìngyòng yú rìcháng shēnghuó de nénglì. Wǒmen kěyǐ yīqǐ xuéxí, yīqǐ chéngzhǎng.

Fànbīngbīng: Shì de, wǒ yě zhème rènwéi. Hé nín zhèyàng de lǐngdǎo yīqǐ gōngzuò, wǒ zhēn de xué dàole hěnduō.

Ruǎnmíngwǔ: Hāhā, hù xiàng xuéxí ma. Wǒ juédé nǐ yě hěn yǒu qiánlì, zhǐyào jìxù nǔlì, yīdìng nénggòu qǔdé gèng dà de chéngjiù.

Fànbīngbīng: Xièxiè nín de gǔlì, wǒ huì jìxù nǔlì de.

(Liǎng rén jìxù jiāoliúzhe gōngzuò hé shēnghuó zhōng de huàtí, shíjiān bùzhī bù jué de guòqùle. Jiǔbā lǐ de yīnyuè jiànjiàn róuhé qǐlái, wèi tāmen de tánhuà zēngtiānle jǐ fēn làngmàn hé wēnxīn.)

Fànbīngbīng: Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, shíjiān bù zǎole, wǒmen shì bùshì gāi huíqùle?

Ruǎnmíngwǔ: Shì a, míngtiān hái yǒu gōngzuò yào máng ne. Wǒmen jīntiān jiù dào zhèlǐ ba, huíqù hǎohǎo xiūxí, míngtiān jiàn.

Fànbīngbīng: Hǎo de, míngtiān jiàn. Zàicì gǎnxiè nín de yāoqǐng hé jīntiān de yúkuài jiāoliú.

Ruǎnmíngwǔ: Bù kèqì, wǒ yě hěn gāoxìng nénggòu hé nǐ yīqǐ dùguò zhège yúkuài de wǎnshàng. Wǒmen xià cì zài yuē ba.

(Liǎng rén zhàn qǐshēn lái, xiānghù dàobié hòu líkāile jiǔbā. Yèkōng zhōng xīngguāng shǎnshuò, fǎngfú yě zài wèi tāmen de yǒuyì hé hézuò diǎn zàn.)

(Liǎng rén zǒuchū jiǔdiàn, wàimiàn de yèwǎn wēi liáng, dàn kōngqì zhòng mímànzhe yī zhǒng qīngxīn de qìxí)

fànbīngbīng: Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, wǒ jīn wǎn zhēn de hěn kāixīn, hé nín liáotiān zǒng shì néng ràng wǒ shōuhuò hěnduō.

Ruǎnmíngwǔ: Wǒ yě yīyàng, fànbīngbīng. Nǐ de cōngmíng cáizhì hé qínfèn nǔlì yīzhí shì wǒ xuéxí de bǎngyàng.

Fànbīngbīng: Nín guòjiǎngle, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Hé nín zhèyàng de lǐngdǎo zài yīqǐ gōngzuò, ràng wǒ bèi gǎn róngxìng.

Ruǎnmíngwǔ: Qíshí, wǒ yě yīnggāi gǎnxiè nǐ. Nǐ de jiànyì hé xiǎngfǎ chángcháng néng dài gěi wǒ xīn de qǐfā, ràng wǒmen de tuánduì gèngjiā tuánjié hé jìnbù.

Fànbīngbīng: Nà wǒmen suànshì hù xiàng xuéxí, gòngtóng jìnbùle.

Ruǎnmíngwǔ: Méi cuò, jiùshì zhèyàng. Qíshí, wǒ juédé wǒmen bùjǐn jǐn shì tóngshì, gèng xiàng shì péngyǒu hé huǒbàn.

Fànbīngbīng: Wǒ yěyǒu tónggǎn. Hé nín zài yīqǐ gōngzuò, ràng wǒ gǎndào fēicháng yúkuài hé chōngshí.

Ruǎnmíngwǔ: Nà wǒmen jiù jìxù bǎochí zhè zhǒng liánghǎo de hézuò guānxì ba, wǒ xiāngxìn wǒmen de tuánduì huì yuè lái yuè qiángdà.

Fànbīngbīng: Wǒ yě xiāngxìn. Duìle, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, nín zuìjìn yǒu méiyǒu shé me xīn de jìhuà huòzhě mùbiāo?

Ruǎnmíngwǔ: Wǒ zhèngzài kǎolǜ rúhé jìnyībù tíshēng wǒmen tuánduì de níngjùlì hé zhíxíng lì. Nǐ yǒu shé me hǎo de jiànyì ma?

Fànbīngbīng: Wǒ juédé kěyǐ duō zǔzhī yīxiē tuánduì huódòng, ràng dàjiā zài qīngsōng de fēnwéi zhōng zēngjìn liǎojiě hé xìnrèn.

Ruǎnmíngwǔ: Zhè shìgè bùcuò de jiànyì, wǒ huì rènzhēn kǎolǜ de. Xièxiè nǐ, fànbīngbīng.

Fànbīngbīng: Bù kèqì, wǒ hěn gāoxìng néng wéi nín tígōng bāngzhù.

(Liǎng rén zǒu dàole lùkǒu, zhǔnbèi gèzì huí jiā)

ruǎnmíngwǔ: Hǎole, wǒmen jiù zài zhèlǐ fēnkāi ba. Míngtiān jiàn, fànbīngbīng.

Fànbīngbīng: Míngtiān jiàn, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǎn’ān, hǎo mèng.

Ruǎnmíngwǔ: Wǎn’ān, nǐ yě hǎo mèng.

(Liǎng rén huīshǒu dàobié, gèzì cháozhe jiā de fāngxiàng zǒu qù. Yèsè jiàn shēn, dàn tāmen de yǒuyì hé hézuò jiāng jìxù zài míngtiān yánxù.)

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của cuốn sách ebook Học tiếng Trung theo chủ đề Uống bia của tác giả Nguyễn Minh Vũ. Qua bài giảng chúng ta có thể hình thành được khả năng xây dựng mẫu câu cách dùng tiếng trung trong buổi xã giao bia rượu . Tiếp thu được nhiều kiến thức từ vựng, mẫu câu, ngữ pháp hiệu quả và bổ ích.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!