Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:25:11
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung theo chủ đề Lịch trình làm việc

Học tiếng Trung theo chủ đề Lịch trình làm việc

Học tiếng Trung theo chủ đề Lịch trình làm việc là bài giảng trực tuyến mới nhất của tác giả Nguyễn Minh Vũ trên trang web học tiếng trung online Thầy Vũ.

5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề Lịch trình làm việc Tác giả Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung theo chủ đề Lịch trình làm việc là bài giảng trực tuyến mới nhất của tác giả Nguyễn Minh Vũ trên trang web học tiếng trung online Thầy Vũ. Trong bài giảng này , chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung chi tiết kiến thức mới về ngữ pháp, từ vựng cách lên lịch trình làm việc  bằng tiếng trung.

Khóa học tiếng trung online thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trong Diễn đàn ChineMaster

Tác giả: Nguyễn Minh Vũ 

Tác phẩm: Học tiếng Trung theo chủ đề Lịch trình làm việc 

Sau đây là nội dung chi tiết bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Lịch trình làm việc

秘书张柏芝在为经理阮明武写工作日程表。

场景:公司办公室,张柏芝坐在电脑前,手中拿着一张空白的工作日程表,准备与阮明武经理确认接下来几天的工作安排。

张柏芝(微笑着,拿着日程表走向阮明武的办公室):“阮明武经理,您好。我为您准备了接下来几天的工作日程表,想跟您确认一下。”

阮明武(正在查看文件,抬头看到张柏芝):“哦,柏芝,辛苦你了。先放这儿吧,我过会儿看。”

张柏芝(轻轻放下日程表,稍微靠近了一些):“阮明武经理,我觉得我们还是现在确认一下比较好,如果有需要调整的地方,我可以立刻修改。”

阮明武(放下手中的文件,拿起日程表):“好的,你考虑得很周到。那我们先看看明天的安排。”

张柏芝:“明天上午九点,您有一个与XX公司的视频会议,需要讨论新的合作项目。”

阮明武:“对,这个很重要。下午呢?”

张柏芝:“下午两点,市场部那边会有一个报告会,您需要听取市场部门的季度总结报告。”

阮明武:“好,没问题。后天呢?”

张柏芝:“后天上午您有一个外出拜访客户的行程,我已经为您预约好了车辆和司机。”

阮明武:“嗯,这个客户很重要,不能迟到。下午呢?”

张柏芝:“下午您有一个内部会议,需要讨论公司下半年的战略规划。”

阮明武:“这个会议很重要,我需要提前准备一些材料。柏芝,你能帮我准备一下吗?”

张柏芝:“当然可以,我会尽快收集相关资料,并整理成会议材料供您参考。”

阮明武:“太好了,谢谢你柏芝。其他几天的安排也看起来不错,暂时不需要调整。”

张柏芝:“好的,阮明武经理。如果之后有任何变动,请随时告诉我。另外,如果有需要我做的准备工作或者提前提醒您的事项,也请随时告诉我。”

阮明武:“好的,柏芝。你总是这么细心周到,辛苦你了。”

张柏芝(微笑):“不辛苦,阮明武经理。那我先出去了,如果有需要您再叫我。”

阮明武:“好的,你去忙吧。”

张柏芝(轻轻退出办公室,轻轻关上门)

张柏芝(回到自己的办公桌前,开始整理阮明武经理提到的会议材料):“既然阮明武经理需要会议材料,那我就得尽快准备了。”

(过了一会儿,张柏芝通过内部通讯软件发送了一个消息给市场部的同事)

张柏芝(在通讯软件中):“李经理,您好。阮明武经理需要市场部的季度总结报告作为内部会议的参考材料,能否请您尽快发我一份?”

李经理(很快回复):“好的,柏芝。我稍后会发到你邮箱。”

(收到李经理的报告后,张柏芝开始仔细阅读和整理)

张柏芝(自言自语):“这份报告内容很详细,我得整理成一份简洁明了的会议材料,方便阮明武经理阅读。”

(经过一段时间的整理,张柏芝完成了会议材料的初稿)

张柏芝(打印出会议材料,再次走进阮明武的办公室):“阮明武经理,这是您需要的内部会议材料初稿,请您过目。”

阮明武(接过材料,快速浏览):“嗯,很好,柏芝。你整理得很清晰,这样我就更容易把握重点了。”

张柏芝:“如果您有任何修改意见,请随时告诉我。”

阮明武:“目前没有,就这样吧。辛苦你了。”

张柏芝:“不辛苦,阮明武经理。那我先出去了,如果您还有其他需要,请随时叫我。”

阮明武:“好的,你去忙吧。”

(张柏芝退出办公室,回到自己的办公桌前,继续处理其他的工作事务。她知道,作为秘书,自己的工作就是确保经理的工作顺利进行,她对此感到自豪和满足。)

张柏芝(回到自己的办公桌,开始整理其他文件):“接下来,我要准备阮明武经理明天的视频会议材料了。我得先了解一下XX公司的背景和合作项目的进展。”

(张柏芝打开电脑,开始搜索XX公司的相关资料,并查看之前的邮件记录,了解合作项目的最新动态。)

张柏芝(一边看资料,一边自言自语):“这个合作项目对我们来说很重要,我得确保阮明武经理在会议中能够充分展示我们的优势和诚意。”

(经过一段时间的准备,张柏芝完成了视频会议的材料,并打印出来。)

张柏芝(再次走进阮明武的办公室):“阮明武经理,这是明天与XX公司视频会议的材料,我已经整理好了。请您过目。”

阮明武(接过材料,认真阅读):“嗯,很全面,柏芝。你对这个项目的了解也很深入。明天的会议就由你来做会议记录吧。”

张柏芝:“好的,阮明武经理。我会确保会议记录准确无误的。”

阮明武:“还有,如果会议中有需要我特别注意的事项,或者对方提出的特殊要求,也请你及时提醒我。”

张柏芝:“明白,阮明武经理。我会注意的。”

阮明武:“好,你去忙吧。”

(张柏芝退出办公室,心中对即将到来的视频会议充满期待。她知道,自己的准备工作将为阮明武经理在会议中的表现提供有力支持,这也是她作为秘书的职责所在。)

(第二天,视频会议准时开始。张柏芝坐在阮明武的旁边,手持笔记本,认真记录着会议内容。她时刻关注着阮明武的发言,并在必要时提供提醒和补充。会议进行得非常顺利,阮明武的发言也得到了对方的高度认可。)

阮明武(会议结束后,对张柏芝说):“柏芝,今天的会议你做得很好。你的准备和记录都非常到位,给我提供了很大的帮助。”

张柏芝(微笑):“谢谢阮明武经理的夸奖。我会继续努力,为您的工作提供更好的支持。”

(张柏芝知道,自己的工作虽然琐碎,但却能直接影响到阮明武经理的工作效率和质量。她感到自己的付出是有价值的,也对自己的工作充满了热情和信心。)

阮明武(看着张柏芝满意的笑容,继续道):“柏芝,你的细心和专业不仅仅体现在这些会议准备上,日常的工作安排、文件管理也都井井有条,让我能够更专注于公司的核心业务。”

张柏芝(谦虚地):“阮明武经理过奖了,这些都是我应该做的。您的认可对我来说是最大的鼓励。”

阮明武:“我知道你的能力远不止于此,所以有个新的任务想交给你。”

张柏芝(好奇又充满期待):“新的任务?请阮明武经理指示。”

阮明武:“我们公司即将举办一场大型的产品发布会,我需要你协助我进行筹备工作,包括场地选择、嘉宾邀请、流程安排等。”

张柏芝(兴奋):“这是个大项目,我一定会全力以赴的!”

阮明武:“我相信你的能力。这次的发布会对我们公司来说非常重要,我们需要展现给市场和客户我们的最新产品和战略。你的细致和责任心将是我们成功的关键。”

张柏芝:“阮明武经理放心,我一定会做好每一个细节,确保发布会的顺利进行。”

阮明武:“很好,那我们就开始准备吧。如果有任何困难或需要支持的地方,随时告诉我。”

张柏芝:“谢谢阮明武经理,我会的。”

(接下来的日子里,张柏芝全身心投入到产品发布会的筹备工作中。她积极与各个部门沟通协作,不断完善方案,确保每一个细节都做到最好。她的努力和付出得到了公司上下的一致认可。)

(产品发布会当天,一切按照计划顺利进行。张柏芝的精心筹备让发布会取得了圆满成功,赢得了客户和媒体的高度评价。)

阮明武(在发布会结束后,对张柏芝说):“柏芝,这次发布会你做得太棒了!你的专业能力和团队协作精神是我们成功的关键。我为你感到骄傲!”

张柏芝(感动又谦虚):“谢谢阮明武经理的夸奖。这都是我们团队共同努力的结果。我会继续努力,为公司创造更多的价值。”

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Thư ký Trương Bá Chi đang viết lịch làm việc cho giám đốc Nguyễn Minh Vũ.

Bối cảnh: Văn phòng công ty, Trương Bá Chi ngồi trước máy tính, tay cầm một tờ lịch làm việc trống, sẵn sàng xác nhận lịch làm việc trong vài ngày tới với giám đốc Nguyễn Minh Vũ.

Trương Bá Chi (với nụ cười, cầm tờ lịch làm việc đi vào văn phòng của Nguyễn Minh Vũ): “Xin chào giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi đã chuẩn bị sẵn lịch làm việc cho vài ngày tiếp theo của anh, muốn xác nhận lại với anh.”

Nguyễn Minh Vũ (đang xem tài liệu, nhìn lên thấy Trương Bá Chi): “Ồ, Bá Chi, công sức của cô thật là đáng quý. Để đó đi, tôi sẽ xem lại sau.”

Trương Bá Chi (nhẹ nhàng đặt xuống tờ lịch làm việc, đi lại gần hơn một chút): “Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi nghĩ chúng ta nên xác nhận ngay bây giờ là tốt nhất, nếu có điều chỉnh gì cần thiết, tôi có thể chỉnh sửa ngay lập tức.”

Nguyễn Minh Vũ (đặt xuống tài liệu, lấy tờ lịch làm việc): “Được, cô suy nghĩ rất chu đáo. Vậy thì chúng ta hãy xem lịch ngày mai trước.”

Trương Bá Chi: “Ngày mai vào lúc 9 giờ sáng, anh có cuộc họp video với công ty XX, cần thảo luận về dự án hợp tác mới.”

Nguyễn Minh Vũ: “Đúng, việc này rất quan trọng. Chiều thì sao?”

Trương Bá Chi: “Lúc 2 giờ chiều, bên phòng Marketing sẽ có buổi báo cáo, anh cần tham dự tổng kết quý của phòng Marketing.”

Nguyễn Minh Vũ: “Được, không vấn đề gì. Ngày kia thì sao?”

Trương Bá Chi: “Ngày kia vào buổi sáng, anh có chuyến đi thăm khách hàng, tôi đã sắp xếp sẵn xe và tài xế cho anh rồi.”

Nguyễn Minh Vũ:“Ừ, khách hàng này rất quan trọng, không thể đến muộn được. Chiều thì sao?”

Trương Bá Chi:“Chiều anh có cuộc họp nội bộ, cần thảo luận về kế hoạch chiến lược của công ty nửa cuối năm.”

Nguyễn Minh Vũ:“Cuộc họp này rất quan trọng, tôi cần chuẩn bị trước một số tài liệu. Bá Chi, có thể giúp tôi chuẩn bị được không?”

Trương Bá Chi:“Tất nhiên, tôi sẽ nhanh chóng thu thập các tài liệu liên quan và sắp xếp thành tài liệu họp để anh tham khảo.”

Nguyễn Minh Vũ:“Tuyệt vời, cảm ơn Bá Chi nhiều nhé. Lịch trình các ngày khác cũng nhìn có vẻ không cần điều chỉnh tạm thời.”

Trương Bá Chi:“Được, giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Nếu có thay đổi gì sau này, anh hãy thông báo cho tôi ngay nhé. Ngoài ra, nếu có công việc chuẩn bị hoặc nhắc nhở trước cho anh, cũng thông báo cho tôi bất cứ lúc nào.”

Nguyễn Minh Vũ:“Được, Bá Chi. Cô luôn rất chu đáo và tỉ mỉ, công sức cô rất đáng quý.”

Trương Bá Chi (mỉm cười): “Không công sức đâu, giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Vậy tôi đi trước đây, nếu cần gì anh cứ gọi tôi lại.”

Nguyễn Minh Vũ:“Được, cô đi làm việc đi.”

Trương Bá Chi (nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng)

Trương Bá Chi (quay lại bàn làm việc của mình, bắt đầu sắp xếp tài liệu họp mà giám đốc Nguyễn Minh Vũ đã nhắc đến): “Vì giám đốc Nguyễn Minh Vũ cần tài liệu họp, nên tôi phải chuẩn bị ngay thôi.”

(Sau một lúc, Trương Bá Chi gửi một tin nhắn qua phần mềm liên lạc nội bộ cho đồng nghiệp trong phòng Marketing)

Trương Bá Chi(trên phần mềm liên lạc): “Chào anh Lý, giám đốc Nguyễn Minh Vũ cần báo cáo tổng kết quý của phòng Marketing làm tài liệu tham khảo cho cuộc họp nội bộ, anh có thể gửi cho tôi nhanh được không?”

Lý giám đốc (trả lời nhanh chóng): “Được, Bá Chi. Tôi sẽ gửi vào hộp thư của cô sau.”

(Sau khi nhận được báo cáo từ Lý giám đốc, Trương Bá Chi bắt đầu đọc kỹ và sắp xếp)

Trương Bá Chi (nói với mình): “Nội dung báo cáo rất chi tiết, tôi phải sắp xếp lại thành tài liệu họp đơn giản và rõ ràng để giám đốc Nguyễn Minh Vũ đọc dễ dàng hơn.”

(Sau một thời gian sắp xếp, Trương Bá Chi hoàn thành bản nháp đầu tiên của tài liệu họp)

Trương Bá Chi (in ra tài liệu họp, lại đi vào văn phòng của giám đốc Nguyễn Minh Vũ): “Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, đây là bản nháp tài liệu nội bộ cho cuộc họp, xin vui lòng xem qua.”

Nguyễn Minh Vũ (nhận và nhanh chóng duyệt qua): “Ừ, rất tốt, Bá Chi. Cô đã sắp xếp rất rõ ràng, điều này giúp tôi dễ dàng hơn khi nắm bắt các điểm chính.”

Trương Bá Chi: “Nếu có bất kỳ ý kiến nào cần điều chỉnh, anh cứ cho em biết.”

Nguyễn Minh Vũ: “Hiện tại không có, vậy là được rồi. Công sức cô thật đáng quý.”

Trương Bá Chi: “Không công sức đâu, giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Thế em đi ra ngoài trước, nếu còn việc gì anh cứ gọi em.”

Nguyễn Minh Vũ: “Được, cô đi làm việc đi.”

Trương Bá Chi (nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng)

Trương Bá Chi (rời khỏi văn phòng, quay lại bàn làm việc của mình, tiếp tục xử lý các công việc khác. Cô biết rõ, vai trò của mình là đảm bảo công việc của giám đốc diễn ra trôi chảy, và cô cảm thấy tự hào và hài lòng với điều đó.)

Trương Bá Chi (ngồi trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu sắp xếp các tài liệu khác): “Tiếp theo, tôi phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp video của giám đốc Nguyễn Minh Vũ vào ngày mai. Trước tiên, tôi cần tìm hiểu thêm về lịch sử của công ty XX và tiến độ của dự án hợp tác.”

(Trương Bá Chi mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin về công ty XX và kiểm tra lại các email trước đó, để nắm bắt những diễn biến mới nhất của dự án hợp tác.)

Trương Bá Chi (vừa xem tài liệu, vừa nói với chính mình): “Dự án hợp tác này rất quan trọng đối với chúng ta, tôi phải đảm bảo giám đốc Nguyễn Minh Vũ có thể thể hiện một cách đầy đủ những lợi thế và lòng chân thành của chúng ta trong cuộc họp.”

(Sau một thời gian chuẩn bị, Trương Bá Chi hoàn thành tài liệu cho cuộc họp video và in ra.)

Trương Bá Chi (lần nữa đi vào văn phòng của giám đốc Nguyễn Minh Vũ): “Nguyễn Minh Vũ经理, đây là tài liệu cho cuộc họp video với công ty XX vào ngày mai, tôi đã sắp xếp xong rồi. Anh có thể xem qua được không?”

Nguyễn Minh Vũ (nhận tài liệu và đọc một cách nghiêm túc): “Ừ, rất toàn diện, Bá Chi. Cô hiểu sâu sắc về dự án này. Ngày mai cuộc họp sẽ do cô ghi chép nội dung.”

Trương Bá Chi: “Được, giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ đảm bảo ghi chép cuộc họp chính xác.”

Nguyễn Minh Vũ: “Ngoài ra, nếu có điều gì cần tôi lưu ý đặc biệt trong cuộc họp, hoặc yêu cầu đặc biệt từ phía đối tác, cũng nhờ cô nhắc nhở tôi kịp thời nhé.”

Trương Bá Chi: “Dạ, tôi sẽ chú ý đến điều đó, giám đốc Nguyễn Minh Vũ.”

Nguyễn Minh Vũ: “Được, cô đi làm việc đi.”

Trương Bá Chi rời khỏi văn phòng với lòng hân hoan chờ đợi cuộc họp video sắp tới. Cô biết rằng công việc chuẩn bị của mình sẽ là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho phần biểu diễn của giám đốc Nguyễn Minh Vũ trong cuộc họp này, đó cũng là trách nhiệm của một người thư ký.

(Trong ngày tiếp theo, cuộc họp video bắt đầu đúng giờ. Trương Bá Chi ngồi bên cạnh Nguyễn Minh Vũ, cầm laptop, chăm chú ghi chép nội dung của cuộc họp. Cô luôn chú ý đến mọi lời phát biểu của Nguyễn Minh Vũ và cung cấp nhắc nhở và bổ sung khi cần thiết. Cuộc họp diễn ra rất trôi chảy và lời phát biểu của Nguyễn Minh Vũ được đối phương đánh giá cao.)

Nguyễn Minh Vũ (sau khi cuộc họp kết thúc, nói với Trương Bá Chi): “Bá Chi, hôm nay cô làm rất tốt. Cô đã chuẩn bị và ghi chép rất chuyên nghiệp, đó đã giúp tôi rất nhiều.”

Trương Bá Chi (nhẹ cười): “Cảm ơn sự khen ngợi của giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mang lại hỗ trợ tốt hơn cho công việc của anh.”

(Trương Bá Chi biết rằng công việc của mình, mặc dù những việc nhỏ nhặt, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng công việc của giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Cô cảm thấy rất hân hoan và tự tin vào công việc của mình.)

Nguyễn Minh Vũ (nhìn vào nụ cười mãn nguyện của Trương Bá Chi, tiếp tục nói): “Bá Chi, sự cẩn thận và chuyên nghiệp của cô không chỉ thể hiện trong việc chuẩn bị cho các cuộc họp này, mà còn trong việc tổ chức lịch trình hàng ngày, quản lý tài liệu, giúp tôi có thể tập trung hơn vào lõi của công việc của công ty.”

Trương Bá Chi (tử tế): “Giám đốc Nguyễn Minh Vũ khen quá, những điều này đều là những gì tôi nên làm. Sự công nhận của anh là động lực lớn nhất với tôi.”

Nguyễn Minh Vũ: “Tôi biết năng lực của cô không chỉ dừng lại ở đây, vì vậy có một nhiệm vụ mới muốn giao cho cô.”

Trương Bá Chi (tò mò và hồi hộp): “Nhiệm vụ mới? Vui lòng chỉ dẫn, giám đốc Nguyễn Minh Vũ.”

Nguyễn Minh Vũ: “Công ty sắp tổ chức một sự kiện ra mắt sản phẩm lớn, tôi cần bạn hỗ trợ tôi trong công việc chuẩn bị, bao gồm chọn địa điểm, mời khách mời, sắp xếp chương trình, và những việc liên quan khác.”

Trương Bá Chi (hào hứng): “Đây là một dự án lớn, tôi nhất định sẽ hết sức mình!”

Nguyễn Minh Vũ: “Tôi tin tưởng vào khả năng của cô. Buổi ra mắt lần này rất quan trọng đối với công ty chúng ta, chúng ta cần thể hiện cho thị trường và khách hàng thấy được sản phẩm và chiến lược mới nhất của mình. Sự tỉ mỉ và trách nhiệm của cô sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công của chúng ta.”

Trương Bá Chi: “Giám đốc Nguyễn Minh Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý đến từng chi tiết, đảm bảo sự kiện ra mắt diễn ra suôn sẻ.”

Nguyễn Minh Vũ: “Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi. Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào hoặc cần sự hỗ trợ, cô cứ báo cho tôi biết.”

Trương Bá Chi: “Cảm ơn giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi sẽ làm theo.”

(Vào những ngày tiếp theo, Trương Bá Chi toàn tâm toàn ý vào công tác chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm. Cô tích cực giao tiếp và hợp tác với các bộ phận khác nhau, không ngừng hoàn thiện kế hoạch, đảm bảo mọi chi tiết đều được chuẩn bị tốt nhất. Những nỗ lực và cống hiến của cô đã nhận được sự công nhận đồng thuận từ toàn công ty.)

(Vào ngày tổ chức buổi ra mắt sản phẩm, mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng của Trương Bá Chi đã giúp buổi ra mắt thành công mỹ mãn, nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng và truyền thông.)

Nguyễn Minh Vũ (sau khi buổi ra mắt kết thúc, nói với Trương Bá Chi): “Bá Chi, lần ra mắt sản phẩm này cô làm quá tuyệt vời! Khả năng chuyên môn và tinh thần hợp tác của cô là chìa khóa thành công của chúng ta. Tôi tự hào về cô!”

Trương Bá Chi (cảm động và khiêm tốn): “Cảm ơn sự khen ngợi của giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Đây là kết quả của sự nỗ lực chung của cả đội. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty.”

Phiên âm tiếng Trung

Mìshū zhāngbǎizhī zài wèi jīnglǐ ruǎnmíngwǔ xiě gōngzuò rìchéng biǎo.

Chǎngjǐng: Gōngsī bàngōngshì, zhāngbǎizhī zuò zài diànnǎo qián, shǒuzhōng názhe yī zhāng kòngbái de gōngzuò rìchéng biǎo, zhǔnbèi yǔ ruǎnmíngwǔ jīnglǐ quèrèn jiē xiàlái jǐ tiān de gōngzuò ānpái.

Zhāngbǎizhī (wéixiàozhe, názhe rìchéng biǎo zǒuxiàng ruǎnmíngwǔ de bàngōngshì):“Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, nín hǎo. Wǒ wèi nín zhǔnbèile jiē xiàlái jǐ tiān de gōngzuò rìchéng biǎo, xiǎng gēn nín quèrèn yīxià.”

Ruǎnmíngwǔ (zhèngzài chákàn wénjiàn, táitóu kàn dào zhāngbǎizhī):“Ó, bǎi zhī, xīnkǔ nǐle. Xiān fàng zhè’er ba, wǒguò huì er kàn.”

Zhāngbǎizhī (qīng qīng fàngxià rìchéng biǎo, shāowéi kàojìnle yīxiē):“Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, wǒ juédé wǒmen háishì xiànzài quèrèn yīxià bǐjiào hǎo, rúguǒ yǒu xūyào tiáozhěng dì dìfāng, wǒ kěyǐ lìkè xiūgǎi.”

Ruǎnmíngwǔ (fàngxià shǒuzhōng de wénjiàn, ná qǐ rìchéng biǎo):“Hǎo de, nǐ kǎolǜ dé hěn zhōudào. Nà wǒmen xiān kàn kàn míngtiān de ānpái.”

Zhāngbǎizhī:“Míngtiān shàngwǔ jiǔ diǎn, nín yǒu yīgè yǔ XX gōngsī de shìpín huìyì, xūyào tǎolùn xīn de hézuò xiàngmù.”

Ruǎnmíngwǔ:“Duì, zhège hěn zhòngyào. Xiàwǔ ne?”

Zhāngbǎizhī:“Xiàwǔ liǎng diǎn, shìchǎng bù nà biān huì yǒu yīgè bàogào huì, nín xūyào tīngqǔ shìchǎng bùmén de jìdù zǒngjié bàogào.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hǎo, méi wèntí. Hòutiān ne?”

Zhāngbǎizhī:“Hòutiān shàngwǔ nín yǒu yīgè wàichū bàifǎng kèhù de xíngchéng, wǒ yǐjīng wèi nín yùyuē hǎole chēliàng hé sījī.”

Ruǎnmíngwǔ:“Ń, zhège kèhù hěn zhòngyào, bùnéng chídào. Xiàwǔ ne?”

Zhāngbǎizhī:“Xiàwǔ nín yǒu yīgè nèibù huìyì, xūyào tǎolùn gōngsī xià bànnián de zhànlüè guīhuà.”

Ruǎnmíngwǔ:“Zhège huìyì hěn zhòngyào, wǒ xūyào tíqián zhǔnbèi yīxiē cáiliào. Bǎi zhī, nǐ néng bāng wǒ zhǔnbèi yīxià ma?”

Zhāngbǎizhī:“Dāngrán kěyǐ, wǒ huì jǐnkuài shōují xiāngguān zīliào, bìng zhěnglǐ chéng huìyì cáiliào gōng nín cānkǎo.”

Ruǎnmíngwǔ:“Tài hǎole, xièxiè nǐ bǎi zhī. Qítā jǐ tiān de ānpái yě kàn qǐlái bu cuò, zhànshí bù xūyào tiáozhěng.”

Zhāngbǎizhī:“Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Rúguǒ zhīhòu yǒu rènhé biàndòng, qǐng suíshí gàosù wǒ. Lìngwài, rúguǒ yǒu xūyào wǒ zuò de zhǔnbèi gōngzuò huòzhě tíqián tíxǐng nín de shìxiàng, yě qǐng suíshí gàosù wǒ.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hǎo de, bǎi zhī. Nǐ zǒng shì zhème xìxīn zhōudào, xīnkǔ nǐle.”

Zhāngbǎizhī (wéixiào):“Bù xīnkǔ, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Nà wǒ xiān chūqùle, rúguǒ yǒu xūyào nín zài jiào wǒ.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hǎo de, nǐ qù máng ba.”

Zhāngbǎizhī (qīng qīng tuìchū bàngōngshì, qīng qīng guān shàngmén)

zhāngbǎizhī (huí dào zìjǐ de bàngōng zhuō qián, kāishǐ zhěnglǐ ruǎnmíngwǔ jīnglǐ tí dào de huìyì cáiliào):“Jìrán ruǎnmíngwǔ jīnglǐ xūyào huìyì cáiliào, nà wǒ jiù dé jǐnkuài zhǔnbèile.”

(Guò le yīhuǐ’er, zhāngbǎizhī tōngguò nèibù tōngxùn ruǎnjiàn fāsòngle yīgè xiāoxī gěi shìchǎng bù de tóngshì)

zhāngbǎizhī (zài tōngxùn ruǎnjiàn zhōng):“Lǐ jīnglǐ, nín hǎo. Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ xūyào shìchǎng bù de jìdù zǒngjié bàogào zuòwéi nèibù huìyì de cānkǎo cáiliào, néng fǒu qǐng nín jǐnkuài fā wǒ yī fèn?”

Lǐ jīnglǐ (hěn kuài huífù):“Hǎo de, bǎi zhī. Wǒ shāo hòu huì fā dào nǐ yóuxiāng.”

(Shōu dào lǐ jīnglǐ de bàogào hòu, zhāngbǎizhī kāishǐ zǐxì yuèdú hé zhěnglǐ)

zhāngbǎizhī (zì yán zì yǔ):“Zhè fèn bàogào nèiróng hěn xiángxì, wǒ dé zhěnglǐ chéngyī fèn jiǎnjié míngliǎo de huìyì cáiliào, fāngbiàn ruǎnmíngwǔ jīnglǐ yuèdú.”

(Jīngguò yīduàn shíjiān de zhěnglǐ, zhāngbǎizhī wánchéngle huìyì cáiliào de chūgǎo)

zhāngbǎizhī (dǎyìn chū huìyì cáiliào, zàicì zǒu jìn ruǎnmíngwǔ de bàngōngshì):“Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, zhè shì nín xūyào de nèibù huìyì cáiliào chūgǎo, qǐng nín guòmù.”

Ruǎnmíngwǔ (jiēguò cáiliào, kuàisù liúlǎn):“Ń, hěn hǎo, bǎi zhī. Nǐ zhěnglǐ dé hěn qīngxī, zhèyàng wǒ jiù gèng róngyì bǎwò zhòngdiǎnle.”

Zhāngbǎizhī:“Rúguǒ nín yǒu rènhé xiūgǎi yìjiàn, qǐng suíshí gàosù wǒ.”

Ruǎnmíngwǔ:“Mùqián méiyǒu, jiù zhèyàng ba. Xīnkǔ nǐle.”

Zhāngbǎizhī:“Bù xīnkǔ, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Nà wǒ xiān chūqùle, rúguǒ nín hái yǒu qítā xūyào, qǐng suíshí jiào wǒ.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hǎo de, nǐ qù máng ba.”

(Zhāngbǎizhī tuìchū bàngōngshì, huí dào zìjǐ de bàngōng zhuō qián, jìxù chǔlǐ qítā de gōngzuò shìwù. Tā zhīdào, zuòwéi mìshū, zìjǐ de gōngzuò jiùshì quèbǎo jīnglǐ de gōngzuò shùnlì jìnxíng, tā duì cǐ gǎndào zìháo hé mǎnzú.)

Zhāngbǎizhī (huí dào zìjǐ de bàngōng zhuō, kāishǐ zhěnglǐ qítā wénjiàn):“Jiē xiàlái, wǒ yào zhǔnbèi ruǎnmíngwǔ jīnglǐ míngtiān de shìpín huìyì cáiliàole. Wǒ dé xiān liǎo jiè yīxià XX gōngsī de bèijǐng hé hézuò xiàngmù dì jìnzhǎn.”

(Zhāngbǎizhī dǎkāi diànnǎo, kāishǐ sōusuǒ XX gōngsī de xiāngguān zīliào, bìng chákàn zhīqián de yóujiàn jìlù, liǎojiě hézuò xiàngmù dì zuìxīn dòngtài.)

Zhāngbǎizhī (yībiān kàn zīliào, yībiān zì yán zì yǔ):“Zhège hézuò xiàngmù duì wǒmen lái shuō hěn zhòngyào, wǒ dé quèbǎo ruǎnmíngwǔ jīnglǐ zài huìyì zhōng nénggòu chōngfèn zhǎnshì wǒmen de yōushì hé chéngyì.”

(Jīngguò yīduàn shíjiān de zhǔnbèi, zhāngbǎizhī wánchéngle shìpín huìyì de cáiliào, bìng dǎyìn chūlái.)

Zhāngbǎizhī (zàicì zǒu jìn ruǎnmíngwǔ de bàngōngshì):“Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, zhè shì míngtiān yǔ XX gōngsī shìpín huìyì de cáiliào, wǒ yǐjīng zhěnglǐ hǎole. Qǐng nín guòmù.”

Ruǎnmíngwǔ (jiēguò cáiliào, rènzhēn yuèdú):“Ń, hěn quánmiàn, bǎi zhī. Nǐ duì zhège xiàngmù dì liǎojiě yě hěn shēnrù. Míngtiān de huìyì jiù yóu nǐ lái zuò huìyì jìlù ba.”

Zhāngbǎizhī:“Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì quèbǎo huìyì jìlù zhǔnquè wúwù de.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hái yǒu, rúguǒ huìyì zhōng yǒu xūyào wǒ tèbié zhùyì de shìxiàng, huòzhě duìfāng tíchū de tèshū yāoqiú, yě qǐng nǐ jíshí tíxǐng wǒ.”

Zhāngbǎizhī:“Míngbái, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì zhùyì de.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hǎo, nǐ qù máng ba.”

(Zhāngbǎizhī tuìchū bàngōngshì, xīnzhōng duì jíjiāng dàolái de shìpín huìyì chōngmǎn qídài. Tā zhīdào, zìjǐ de zhǔnbèi gōngzuò jiāng wèi ruǎnmíngwǔ jīnglǐ zài huìyì zhōng de biǎoxiàn tígōng yǒulì zhīchí, zhè yěshì tā zuòwéi mìshū de zhízé suǒzài.)

(Dì èr tiān, shìpín huìyì zhǔnshí kāishǐ. Zhāngbǎizhī zuò zài ruǎnmíngwǔ de pángbiān, shǒuchí bǐjìběn, rènzhēn jìlùzhe huìyì nèiróng. Tā shíkè guānzhùzhe ruǎnmíngwǔ de fǎ yán, bìng zài bìyào shí tígōng tíxǐng hé bǔchōng. Huìyì jìnxíng dé fēicháng shùnlì, ruǎnmíngwǔ de fǎ yán yě dédàole duìfāng de gāodù rènkě.)

Ruǎnmíngwǔ (huìyì jiéshù hòu, duì zhāngbǎizhī shuō):“Bǎi zhī, jīntiān de huìyì nǐ zuò dé hěn hǎo. Nǐ de zhǔnbèi hé jìlù dōu fēicháng dàowèi, gěi wǒ tígōngle hěn dà de bāngzhù.”

Zhāngbǎizhī (wéixiào):“Xièxiè ruǎnmíngwǔ jīnglǐ de kuājiǎng. Wǒ huì jìxù nǔlì, wèi nín de gōngzuò tígōng gèng hǎo de zhīchí.”

(Zhāngbǎizhī zhīdào, zìjǐ de gōngzuò suīrán suǒsuì, dàn què néng zhíjiē yǐngxiǎng dào ruǎnmíngwǔ jīnglǐ de gōngzuò xiàolǜ hé zhìliàng. Tā gǎndào zìjǐ de fùchū shì yǒu jiàzhí de, yě duì zìjǐ de gōngzuò chōngmǎnle rèqíng hé xìnxīn.)

Ruǎnmíngwǔ (kànzhe zhāngbǎizhī mǎnyì de xiàoróng, jìxù dào):“Bǎi zhī, nǐ de xìxīn hé zhuānyè bùjǐn jǐn tǐxiàn zài zhèxiē huìyì zhǔnbèi shàng, rìcháng de gōngzuò ānpái, wénjiàn guǎnlǐ yě dū jǐngjǐngyǒutiáo, ràng wǒ nénggòu gèng zhuānzhù yú gōngsī de héxīn yèwù.”

Zhāngbǎizhī (qiānxū de):“Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ guòjiǎngle, zhèxiē dōu shì wǒ yīnggāi zuò de. Nín de rènkě duì wǒ lái shuō shì zuìdà de gǔlì.”

Ruǎnmíngwǔ:“Wǒ zhīdào nǐ de nénglì yuǎn bùzhǐ yú cǐ, suǒyǐ yǒu gè xīn de rènwù xiǎng jiāo gěi nǐ.”

Zhāngbǎizhī (hàoqí yòu chōngmǎn qídài):“Xīn de rènwù? Qǐng ruǎnmíngwǔ jīnglǐ zhǐshì.”

Ruǎnmíngwǔ:“Wǒmen gōngsī jíjiāng jǔbàn yī chǎng dàxíng de chǎnpǐn fābù huì, wǒ xūyào nǐ xiézhù wǒ jìnxíng chóubèi gōngzuò, bāokuò chǎngdì xuǎnzé, jiābīn yāoqǐng, liúchéng ānpái děng.”

Zhāngbǎizhī (xīngfèn):“Zhè shìgè dà xiàngmù, wǒ yīdìng huì quánlì yǐ fù de!”

Ruǎnmíngwǔ:“Wǒ xiāngxìn nǐ de nénglì. Zhè cì de fǎ bù huì duì wǒmen gōngsī lái shuō fēicháng zhòngyào, wǒmen xūyào zhǎnxiàn gěi shìchǎng hé kèhù wǒmen de zuìxīn chǎnpǐn hé zhànlüè. Nǐ de xìzhì hé zérèn xīn jiāng shì wǒmen chénggōng de guānjiàn.”

Zhāngbǎizhī:“Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ fàngxīn, wǒ yīdìng huì zuò hǎo měi yīgè xìjié, quèbǎo fābù huì de shùnlì jìnxíng.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hěn hǎo, nà wǒmen jiù kāishǐ zhǔnbèi ba. Rúguǒ yǒu rènhé kùnnán huò xūyào zhīchí dì dìfāng, suíshí gàosù wǒ.”

Zhāngbǎizhī:“Xièxiè ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, wǒ huì de.”

(Jiē xiàlái de rìzi lǐ, zhāngbǎizhī quánshēn xīn tóurù dào chǎnpǐn fābù huì de chóubèi gōngzuò zhōng. Tā jījí yǔ gège bùmén gōutōng xiézuò, bùduàn wánshàn fāng’àn, quèbǎo měi yīgè xìjié dōu zuò dào zuì hǎo. Tā de nǔlì hé fùchū dédàole gōngsī shàngxià de yīzhì rènkě.)

(Chǎnpǐn fābù huì dàngtiān, yīqiè ànzhào jìhuà shùnlì jìnxíng. Zhāngbǎizhī de jīngxīn chóubèi ràng fābù huì qǔdéle yuánmǎn chénggōng, yíngdéle kèhù hé méitǐ de gāodù píngjià.)

Ruǎnmíngwǔ (zài fābù huì jiéshù hòu, duì zhāngbǎizhī shuō):“Bǎi zhī, zhè cì fābù huì nǐ zuò dé tài bàngle! Nǐ de zhuānyè nénglì hé tuánduì xiézuò jīngshén shì wǒmen chénggōng de guānjiàn. Wǒ wèi nǐ gǎndào jiāo’ào!”

Zhāngbǎizhī (gǎndòng yòu qiānxū):“Xièxiè ruǎnmíngwǔ jīnglǐ de kuājiǎng. Zhè dōu shì wǒmen tuánduì gòngtóng nǔlì de jiéguǒ. Wǒ huì jìxù nǔlì, wèi gōngsī chuàngzào gèng duō de jiàzhí.”

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của cuốn sách ebook Học tiếng Trung theo chủ đề Lịch trình làm việc của tác giả Nguyễn Minh Vũ. Qua bài giảng chúng ta có thể hình thành được khả năng xây dựng mẫu câu cách dùng tiếng trung trong việc lên lịch trình làm việc . Tiếp thu được nhiều kiến thức từ vựng, mẫu câu, ngữ pháp hiệu quả và bổ ích.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!