Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:25:11
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung theo chủ đề Ký hợp đồng

Học tiếng Trung theo chủ đề Ký hợp đồng

Học tiếng Trung theo chủ đề Ký hợp đồng là bài giảng trực tuyến mới nhất của tác giả Nguyễn Minh Vũ trên trang web học tiếng trung online Thầy Vũ.

5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề Ký hợp đồng-Tác giả: Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung theo chủ đề Ký hợp đồng là bài giảng trực tuyến mới nhất của tác giả Nguyễn Minh Vũ trên trang web học tiếng trung online Thầy Vũ. Trong bài giảng này , chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung chi tiết kiến thức mới về ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu cách trò chuyện trong buổi kí hợp đồng bằng tiếng trung.

Khóa học tiếng trung online thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trong Diễn đàn ChineMaster

Tác giả: Nguyễn Minh Vũ 

Tác phẩm: Học tiếng Trung theo chủ đề Ký hợp đồng

Sau đây là nội dung chi tiết bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Ký hợp đồng

经理阮明武培训女秘书赵薇如何促成签订合同的会话。

场景:公司会议室,阮明武经理坐在会议桌的一端,赵薇秘书坐在他的对面,桌上散落着一些合同样本和谈判技巧手册。

阮明武(微笑,拿起一份合同样本):“赵薇,今天我们来谈谈如何更有效地促成合同的签订。你知道,一份合同的签订不仅仅是双方达成共识,还需要一些技巧和策略。”

赵薇(点头,专注地看着阮明武):“是的,经理。我知道这个过程很重要,但有时候我觉得自己在谈判中缺乏足够的信心。”

阮明武(鼓励地):“信心是可以培养的。首先,你要深入了解我们的产品和服务,知道我们的优势在哪里。这样,当客户提出疑问或疑虑时,你就能迅速而准确地给出答复。”

赵薇(认真倾听):“我明白了,我应该更深入地了解我们的业务。”

阮明武(继续):“其次,倾听是非常重要的。在谈判中,不要急于表达自己的观点,先听听客户怎么说。从他们的语言中,你可以发现他们的需求和关注点,这样你就能更精准地定位你的谈判策略。”

赵薇(思考片刻):“嗯,我以前确实在倾听方面做得不够好,总是急于推销我们的产品。”

阮明武(点头):“是的,销售固然重要,但了解客户的需求更为关键。另外,你要学会在谈判中运用一些策略,比如妥协和让步。有时候,为了促成合作,我们需要在一些细节上做出让步,但前提是要确保这些让步不会损害到我们的核心利益。”

赵薇(点头,表示理解):“我明白了,适当的妥协和让步是必要的。”

阮明武(微笑):“对,但妥协和让步不是无原则的。你需要有一个底线,知道哪些是可以谈的,哪些是不可以谈的。这需要你对业务有足够的了解,也需要你有一定的判断力。”

赵薇(认真地看着阮明武):“我会努力提升自己的业务能力和判断力的。”

阮明武(鼓励地):“很好,我相信你一定可以做到的。最后,我想说的是,促成合同的签订不仅仅是技巧和策略的问题,还需要你的热情和真诚。只有当你真正关心客户的需求,才能赢得他们的信任,从而促成合作。”

赵薇(感激地):“谢谢您,经理。您的建议对我很有帮助。”

阮明武(站起来,伸出手):“好了,我们今天就聊到这里吧。回去后好好消化一下今天的内容,我相信你会越来越出色的。”

赵薇(也站起来,与阮明武握手):“谢谢经理的鼓励和指导,我会努力的。”

两人相视一笑,结束了这次培训会话。

阮明武(微笑):“很好,赵薇,你的学习态度让我非常欣慰。接下来,我们来谈谈合同签订后的跟进工作。一份合同的签订并不意味着工作的结束,相反,它只是一个开始。”

赵薇(好奇地问):“合同签订后还需要做哪些工作呢,经理?”

阮明武:“首先,确保合同的执行是关键。你需要与客户保持定期的沟通,了解合同履行的进度,及时解决可能出现的问题。这不仅能维护客户的满意度,还能预防潜在的纠纷。”

赵薇(点头):“明白了,跟进和执行确实很重要。”

阮明武:“其次,建立长期关系也非常关键。一次成功的合作可能会带来后续更多的商机。因此,在合同履行过程中,你不仅要关注当前的项目,还要留意客户可能的其他需求,为他们提供持续的价值。”

赵薇(思考):“这确实是一个很好的思路。我应该更加主动地与客户建立长期联系。”

阮明武:“对,而且不要忘记,每一次的合作都是一次品牌宣传的机会。你的专业态度和高效工作会让客户对我们公司留下深刻印象,这也是吸引更多潜在客户的关键。”

赵薇(坚定地):“我会牢记这一点的,经理。每一次的合作我都会全力以赴。”

阮明武(满意地笑):“很好,赵薇。你的成长非常快,我相信你未来会成为我们团队中不可或缺的一员。除了工作,也要记得照顾好自己,保持良好的工作状态。”

赵薇(感激地):“谢谢您的关心,经理。我会努力平衡工作和生活,不辜负您的期望。”

阮明武:“好了,今天我们的谈话就到这里。如果你在未来有任何疑问或困惑,随时来找我。记住,团队永远是你坚强的后盾。”

赵薇(站起来,眼神坚定):“谢谢您的信任和支持,经理。我会继续努力,为公司创造更多的价值。”

两人再次握手,赵薇带着满满的信心和动力离开了会议室,准备迎接未来的挑战。而阮明武则坐在原地,微笑着看着赵薇的背影,心中充满了对团队未来的期待。

阮明武(目送赵薇离开后,自言自语):“赵薇确实是个有潜力的年轻人,只要给她足够的空间和机会,她定能大放异彩。”

(过了一会儿,阮明武拿起电话,拨打给另一位团队成员)

阮明武(拨通电话):“喂,张柏芝吗?我是阮明武。关于赵薇的培训,我觉得她表现得很好,有潜力成为我们团队的重要一员。我希望你能在日常工作中多给她一些指导和支持,帮助她更快地成长。”

张柏芝(电话那头):“好的,阮明武经理。赵薇确实很有上进心,我会在日常工作中多关注她的。如果有需要,我也会主动给她提供帮助和建议。”

阮明武:“很好,张柏芝。我相信你们的配合会非常默契。另外,我希望我们整个团队都能保持一种开放和包容的氛围,鼓励每个人提出自己的想法和建议,共同为公司的发展贡献力量。”

张柏芝:“明白了,阮明武经理。我们会努力营造这样的氛围的。”

阮明武:“好的,那就先这样吧。如果有任何新情况或者需要协调的地方,随时告诉我。”

张柏芝:“好的,阮明武经理。再见。”

(挂断电话后,阮明武又陷入了沉思,思考着如何更好地激励团队,提升整个团队的凝聚力和战斗力。)

(此时,赵薇回到办公室,脸上洋溢着自信和干劲。她打开电脑,开始整理今天学到的知识和经验,准备将所学应用到接下来的工作中。)

赵薇(自言自语):“阮明武经理的话让我受益匪浅。我要将今天学到的知识运用到实际工作中,不断提升自己的业务能力,为公司创造更多的价值。”

(赵薇开始忙碌起来,她知道自己还有很长的路要走,但她相信只要保持努力和坚持,她一定能够成为一名优秀的职业人士。)

赵薇(一边整理资料,一边思考):“首先,我需要更加深入地了解我们的产品和服务,这样在与客户的沟通中才能更加自信和专业。”

她打开公司网站,仔细研究产品手册和成功案例,不放过任何一个细节。同时,她也浏览了行业内的最新动态和竞争对手的情况,以便更全面地了解市场。

赵薇(自言自语):“了解市场和竞争对手也是非常重要的,这有助于我们在谈判中占据更有利的地位。”

在整理完资料后,赵薇开始制定自己的学习计划。她决定每天抽出一定时间学习行业知识和谈判技巧,并积极参加公司组织的培训活动。同时,她也计划主动与同事交流学习,汲取他们的经验和教训。

赵薇(信心满满):“我相信只要我持续努力,不断提升自己,一定能够在工作中取得更好的成绩。”

几天后,赵薇迎来了一次重要的商务谈判。她提前做好了充分的准备,不仅深入了解了客户的需求和关注点,还针对可能出现的问题制定了应对策略。在谈判中,她运用所学知识和技巧,与客户进行了深入的沟通和交流。

经过几轮激烈的讨论和协商,最终赵薇成功地促成了合同的签订。客户对她的专业能力和工作态度给予了高度评价,并表示愿意与公司建立长期的合作关系。

赵薇(兴奋地):“这次的成功离不开阮明武经理的指导和同事们的支持。我会继续努力,为公司创造更多的价值!”

回到办公室后,赵薇将这次的经验和教训进行了总结,并分享给了团队成员。她希望通过分享自己的经历,能够激励更多的人积极参与工作,共同为公司的发展贡献力量。

同时,她也意识到自己在工作中还有很多需要改进和提升的地方。她计划继续学习和成长,不断提升自己的综合素质和业务能力,以应对未来更大的挑战和机遇。

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Bối cảnh: Phòng họp công ty, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ ngồi ở một đầu bàn họp, còn thư ký Triệu Vy ngồi đối diện ông, trên bàn có rải rác một số mẫu hợp đồng và sách hướng dẫn kỹ năng đàm phán.

Nguyễn Minh Vũ (cười, cầm lên một mẫu hợp đồng): “Triệu Vy, hôm nay chúng ta sẽ nói về cách thức hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy việc ký kết hợp đồng. Em biết đấy, việc ký kết một hợp đồng không chỉ là sự đồng thuận giữa hai bên, mà còn cần có những kỹ năng và chiến lược.”

Triệu Vy (gật đầu, chăm chú nhìn Nguyễn Minh Vũ): “Vâng, Giám đốc. Em biết quá trình này rất quan trọng, nhưng đôi khi em cảm thấy mình thiếu tự tin trong các cuộc thương lượng.”

Nguyễn Minh Vũ (động viên): “Tự tin có thể được nuôi dưỡng. Đầu tiên, em cần hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, biết được ưu điểm của chúng ta ở đâu. Như vậy, khi khách hàng có thắc mắc hay nghi ngờ, em có thể nhanh chóng và chính xác trả lời.”

Triệu Vy (lắng nghe nghiêm túc): “Em hiểu rồi, em sẽ tìm hiểu sâu hơn về công việc kinh doanh của chúng ta.”

Nguyễn Minh Vũ (tiếp tục): “Thứ hai, việc lắng nghe là rất quan trọng. Trong cuộc thương lượng, không nên vội vàng bày tỏ quan điểm của mình, hãy nghe xem khách hàng nói gì trước. Từ ngôn ngữ của họ, em có thể phát hiện ra nhu cầu và điểm quan tâm của họ, từ đó em có thể xác định chính xác chiến lược thương lượng của mình.”

Triệu Vy (suy nghĩ một lát): “Ừm, trước đây em thực sự không làm tốt việc lắng nghe, luôn vội vàng muốn bán sản phẩm của chúng ta.”

Nguyễn Minh Vũ (gật đầu): “Đúng vậy, việc bán hàng quả là quan trọng, nhưng việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng còn quan trọng hơn. Ngoài ra, em cần học cách sử dụng một số chiến lược trong cuộc thương lượng, như sự thoả hiệp và nhượng bộ. Đôi khi, để thúc đẩy sự hợp tác, chúng ta cần phải nhượng bộ ở một số chi tiết nhỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo những nhượng bộ này không làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của chúng ta.”

Triệu Vy (gật đầu, biểu thị sự hiểu biết): “Em hiểu rồi, sự thoả hiệp và nhượng bộ phù hợp là cần thiết.”

Nguyễn Minh Vũ (cười): “Đúng, nhưng sự thoả hiệp và nhượng bộ không phải không có nguyên tắc. Em cần phải có một ranh giới, biết được những gì có thể thương lượng và những gì không thể. Điều này đòi hỏi em phải hiểu biết đủ về công việc kinh doanh và cũng cần có khả năng phán đoán.”

Triệu Vy (nhìn Nguyễn Minh Vũ một cách nghiêm túc): “Em sẽ cố gắng nâng cao khả năng kinh doanh và phán đoán của mình.”

Nguyễn Minh Vũ (động viên): “Tốt lắm, anh tin em chắc chắn có thể làm được. Cuối cùng, anh muốn nói rằng, việc thúc đẩy ký kết hợp đồng không chỉ là vấn đề kỹ năng và chiến lược, mà còn cần có sự nhiệt huyết và chân thành của em. Chỉ khi em thực sự quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, em mới có thể giành được lòng tin của họ, từ đó thúc đẩy sự hợp tác.”

Triệu Vy (biểu lộ lòng biết ơn): “Cảm ơn anh, Giám đốc. Lời khuyên của anh rất hữu ích cho em.”

Nguyễn Minh Vũ (đứng dậy, đưa tay ra): “Được rồi, chúng ta hãy kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay ở đây. Sau khi trở về, hãy tiêu hóa kỹ lưỡng những gì chúng ta đã bàn luận ngày hôm nay, anh tin rằng em sẽ ngày càng xuất sắc hơn.”

Triệu Vy (cũng đứng dậy, bắt tay với Nguyễn Minh Vũ): “Cảm ơn Giám đốc đã khích lệ và hướng dẫn em, em sẽ cố gắng.”

Hai người cười với nhau và kết thúc cuộc trò chuyện huấn luyện.

Nguyễn Minh Vũ (cười): “Tốt lắm, Triệu Vy, thái độ học tập của em làm anh rất vui mừng. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về công việc theo dõi sau khi ký kết hợp đồng. Việc ký kết một hợp đồng không có nghĩa là công việc đã kết thúc, ngược lại, đó chỉ là một khởi đầu.”

Triệu Vy (hỏi một cách tò mò): “Sau khi ký kết hợp đồng cần phải làm những công việc gì nữa vậy, Giám đốc?”

Nguyễn Minh Vũ: “Đầu tiên, việc đảm bảo thực hiện hợp đồng là chìa khóa. Em cần duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng để biết được tiến trình thực hiện hợp đồng và giải quyết kịp thời các vấn đề có thể phát sinh. Điều này không chỉ giữ được sự hài lòng của khách hàng mà còn phòng tránh các tranh chấp tiềm ẩn.”

Triệu Vy (gật đầu): “Em hiểu rồi, việc theo dõi và thực hiện quả là rất quan trọng.”

Nguyễn Minh Vũ: “Thứ hai, việc xây dựng mối quan hệ lâu dài cũng rất quan trọng. Một sự hợp tác thành công có thể mang lại nhiều cơ hội kinh doanh sau này. Do đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng, em không chỉ cần chú ý đến dự án hiện tại mà còn phải quan tâm đến những nhu cầu khác của khách hàng, để cung cấp giá trị liên tục cho họ.”

Triệu Vy (suy nghĩ): “Đúng vậy, đây thực sự là một ý tưởng tốt. Em nên chủ động xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.”

Nguyễn Minh Vũ: “Đúng, và đừng quên rằng mỗi lần hợp tác đều là cơ hội để quảng bá thương hiệu. Thái độ chuyên nghiệp và công việc hiệu quả của em sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho khách hàng về công ty chúng ta, điều này cũng là chìa khóa để thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng.”

Triệu Vy (quyết đoán): “Em sẽ ghi nhớ điều này, Giám đốc. Em sẽ dốc toàn lực vào mỗi lần hợp tác.”

Nguyễn Minh Vũ (cười hài lòng): “Tốt lắm, Triệu Vy. Em phát triển rất nhanh, anh tin rằng em sẽ trở thành một thành viên không thể thiếu trong đội ngũ của chúng ta. Ngoài công việc, em cũng phải nhớ chăm sóc bản thân, duy trì tình trạng làm việc tốt.”

Triệu Vy (biểu hiện lòng biết ơn): “Cảm ơn sự quan tâm của anh, Giám đốc. Em sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, không phụ lòng kỳ vọng của anh.”

Nguyễn Minh Vũ: “Được rồi, cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Nếu em có bất kỳ thắc mắc hay bối rối nào trong tương lai, cứ đến tìm anh. Nhớ rằng, đội ngũ luôn là điểm tựa vững chắc cho em.”

Triệu Vy (đứng dậy, ánh mắt kiên định): “Cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của anh, Giám đốc. Em sẽ tiếp tục cố gắng, tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty.”

Hai người lại bắt tay nhau, Triệu Vy rời phòng họp với đầy tự tin và động lực, chuẩn bị cho những thách thức phía trước. Còn Nguyễn Minh Vũ ngồi lại, mỉm cười nhìn theo bóng dáng Triệu Vy, lòng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của đội ngũ.

Nguyễn Minh Vũ (nhìn theo Triệu Vy rời đi, tự nhủ): “Triệu Vy thực sự là một người trẻ tuổi có tiềm năng. Chỉ cần cho cô ấy đủ không gian và cơ hội, cô ấy chắc chắn sẽ tỏa sáng.”

(Sau một lúc, Nguyễn Minh Vũ cầm điện thoại lên và gọi cho một thành viên khác trong đội ngũ)

Nguyễn Minh Vũ (gọi điện): “Alô, là Trương Bá Chi phải không? Tôi là Nguyễn Minh Vũ. Về việc đào tạo Triệu Vy, tôi thấy cô ấy thể hiện rất tốt và có tiềm năng trở thành một phần quan trọng của đội ngũ chúng ta. Tôi hy vọng bạn có thể hướng dẫn và hỗ trợ cô ấy nhiều hơn trong công việc hàng ngày, giúp cô ấy phát triển nhanh hơn.”

Trương Bá Chi (ở đầu dây điện thoại): “Được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Triệu Vy thực sự rất có ý chí tiến thủ, tôi sẽ chú ý đến cô ấy nhiều hơn trong công việc hàng ngày. Nếu cần thiết, tôi cũng sẽ chủ động cung cấp sự giúp đỡ và lời khuyên cho cô ấy.”

Nguyễn Minh Vũ: “Tốt lắm, Trương Bá Chi. Tôi tin rằng sự phối hợp giữa các bạn sẽ rất ăn ý. Ngoài ra, tôi mong rằng toàn bộ đội ngũ của chúng ta có thể duy trì một bầu không khí mở cửa và bao dung, khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến và góp ý của mình, cùng nhau đóng góp sức lực cho sự phát triển của công ty.”

Trương Bá Chi: “Em hiểu rồi, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Chúng em sẽ cố gắng tạo dựng không khí như vậy.”

Nguyễn Minh Vũ: “Được, vậy thì chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Nếu có bất kỳ tình hình mới nào hoặc cần phối hợp gì, hãy báo cho tôi biết.”

Trương Bá Chi: “Được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tạm biệt.”

(Sau khi cúp máy, Nguyễn Minh Vũ lại chìm vào suy nghĩ, suy tính xem làm thế nào để khích lệ đội ngũ tốt hơn, nâng cao sức mạnh gắn kết và chiến đấu của toàn đội.)

(Lúc này, Triệu Vy trở lại văn phòng với khuôn mặt tràn đầy tự tin và nhiệt huyết. Cô mở máy tính và bắt đầu tổ chức những kiến thức và kinh nghiệm đã học được hôm nay, chuẩn bị áp dụng vào công việc tiếp theo.)

Triệu Vy (tự nhủ): “Những lời của Giám đốc Nguyễn Minh Vũ đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Tôi sẽ áp dụng những kiến thức đã học được vào công việc thực tế, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của mình, để tạo ra giá trị lớn hơn cho công ty.”

(Triệu Vy bắt đầu bận rộn, cô biết mình còn một chặng đường dài phía trước, nhưng cô tin rằng chỉ cần giữ vững sự nỗ lực và kiên trì, cô chắc chắn có thể trở thành một chuyên gia nghề nghiệp xuất sắc.)

Triệu Vy (vừa sắp xếp tài liệu, vừa suy nghĩ): “Đầu tiên, tôi cần phải hiểu sâu hơn về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, để có thể tự tin và chuyên nghiệp hơn trong giao tiếp với khách hàng.”

Cô mở trang web của công ty, nghiên cứu kỹ lưỡng sách hướng dẫn sản phẩm và các trường hợp thành công, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Đồng thời, cô cũng theo dõi những diễn biến mới nhất trong ngành và tình hình của các đối thủ cạnh tranh, để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Triệu Vy (tự nhủ): “Hiểu biết về thị trường và đối thủ cạnh tranh cũng rất quan trọng, điều này giúp chúng ta chiếm lợi thế hơn trong đàm phán.”

Sau khi sắp xếp xong tài liệu, Triệu Vy bắt đầu lập kế hoạch học tập cho bản thân. Cô quyết định dành ra một khoảng thời gian hàng ngày để học kiến thức về ngành và kỹ năng đàm phán, và tích cực tham gia các hoạt động đào tạo do công ty tổ chức. Đồng thời, cô cũng dự định chủ động trao đổi và học hỏi từ đồng nghiệp để thu nhận kinh nghiệm và bài học của họ.

Triệu Vy (đầy tự tin): “Tôi tin rằng chỉ cần tôi tiếp tục nỗ lực và không ngừng nâng cao bản thân, tôi chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt hơn trong công việc.”

Vài ngày sau, Triệu Vy đã có một cuộc đàm phán kinh doanh quan trọng. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không chỉ hiểu rõ nhu cầu và điểm quan tâm của khách hàng mà còn xây dựng chiến lược ứng phó cho các vấn đề có thể xuất hiện. Trong cuộc đàm phán, cô đã sử dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giao tiếp và trao đổi sâu rộng với khách hàng.

Sau vài vòng tranh luận và thương lượng gay gắt, cuối cùng Triệu Vy đã thành công trong việc thúc đẩy việc ký kết hợp đồng. Khách hàng đã đánh giá cao khả năng chuyên môn và thái độ làm việc của cô, và bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty.

Triệu Vy (hào hứng): “Thành công lần này không thể thiếu sự hướng dẫn của Giám đốc Nguyễn Minh Vũ và sự hỗ trợ của các đồng nghiệp. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty!”

Sau khi trở lại văn phòng, Triệu Vy đã tổng kết những kinh nghiệm và bài học từ lần này và chia sẻ với các thành viên trong nhóm. Cô hy vọng rằng qua việc chia sẻ những trải nghiệm của mình, có thể khích lệ được nhiều người tham gia tích cực vào công việc, cùng nhau đóng góp sức lực cho sự phát triển của công ty.

Đồng thời, cô cũng nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện và nâng cao trong công việc. Cô dự định sẽ tiếp tục học hỏi và phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng tổng thể và năng lực chuyên môn của bản thân để đối mặt với những thách thức và cơ hội lớn hơn trong tương lai.

Phiên âm tiếng Trung

Jīnglǐ ruǎnmíngwǔ péixùn nǚ mìshū zhàowēi rúhé cùchéng qiāndìng hétóng de huìhuà.

Chǎngjǐng: Gōngsī huìyì shì, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ zuò zài huìyì zhuō de yīduān, zhàowēi mìshū zuò zài tā de duìmiàn, zhuō shàng sànluòzhe yīxiē hétóng yàngběn hé tánpàn jìqiǎo shǒucè.

Ruǎnmíngwǔ (wéixiào, ná qǐ yī fèn hétóng yàngběn):“Zhàowēi, jīntiān wǒmen lái tán tán rúhé gèng yǒuxiào de cùchéng hétóng de qiāndìng. Nǐ zhīdào, yī fèn hétóng de qiāndìng bùjǐn jǐn shì shuāngfāng dáchéng gòngshì, hái xūyào yīxiē jìqiǎo hé cèlüè.”

Zhàowēi (diǎntóu, zhuānzhù de kànzhe ruǎnmíngwǔ):“Shì de, jīnglǐ. Wǒ zhīdào zhège guòchéng hěn zhòngyào, dàn yǒu shíhòu wǒ juédé zìjǐ zài tánpàn zhōng quēfá zúgòu de xìnxīn.”

Ruǎnmíngwǔ (gǔlì de):“Xìnxīn shì kěyǐ péiyǎng de. Shǒuxiān, nǐ yào shēnrù liǎojiě wǒmen de chǎnpǐn hé fúwù, zhīdào wǒmen de yōushì zài nǎlǐ. Zhèyàng, dāng kèhù tíchū yíwèn huò yílǜ shí, nǐ jiù néng xùnsù ér zhǔnquè de gěi chū dáfù.”

Zhàowēi (rènzhēn qīngtīng):“Wǒ míngbáile, wǒ yīnggāi gēng shēnrù dì liǎojiě wǒmen de yèwù.”

Ruǎnmíngwǔ (jìxù):“Qícì, qīngtīng shì fēicháng zhòngyào de. Zài tánpàn zhōng, bùyào jíyú biǎodá zìjǐ de guāndiǎn, xiān tīng tīng kèhù zěnme shuō. Cóng tāmen de yǔyán zhōng, nǐ kěyǐ fāxiàn tāmen de xūqiú hé guānzhù diǎn, zhèyàng nǐ jiù néng gèng jīngzhǔn de dìngwèi nǐ de tánpàn cèlüè.”

Zhàowēi (sīkǎo piànkè):“Ń, wǒ yǐqián quèshí zài qīngtīng fāngmiàn zuò dé bùgòu hǎo, zǒng shì jíyú tuīxiāo wǒmen de chǎnpǐn.”

Ruǎnmíngwǔ (diǎntóu):“Shì de, xiāoshòu gùrán zhòngyào, dàn liǎojiě kèhù de xūqiú gèng wèi guānjiàn. Lìngwài, nǐ yào xuéhuì zài tánpàn zhōng yùnyòng yīxiē cèlüè, bǐrú tuǒxié hé ràngbù. Yǒu shíhòu, wèile cùchéng hézuò, wǒmen xūyào zài yīxiē xìjié shàng zuò chū ràngbù, dàn qiántí shì yào quèbǎo zhèxiē ràngbù bù huì sǔnhài dào wǒmen de héxīn lìyì.”

Zhàowēi (diǎntóu, biǎoshì lǐjiě):“Wǒ míngbáile, shìdàng de tuǒxié hé ràngbùshì bìyào de.”

Ruǎnmíngwǔ (wéixiào):“Duì, dàn tuǒxié hé ràngbù bù shì wú yuánzé de. Nǐ xūyào yǒu yīgè dǐxiàn, zhīdào nǎxiē shì kěyǐ tán de, nǎxiē shì bùkěyǐ tán de. Zhè xūyào nǐ duì yèwù yǒu zúgòu de liǎojiě, yě xūyào nǐ yǒu yīdìng de pànduànlì.”

Zhàowēi (rènzhēn dì kànzhe ruǎnmíngwǔ):“Wǒ huì nǔlì tíshēng zìjǐ de yèwù nénglì hé pànduàn lì de.”

Ruǎnmíngwǔ (gǔlì de):“Hěn hǎo, wǒ xiāngxìn nǐ yīdìng kěyǐ zuò dào de. Zuìhòu, wǒ xiǎng shuō de shì, cùchéng hétóng de qiāndìng bùjǐn jǐn shì jìqiǎo hé cèlüè de wèntí, hái xūyào nǐ de rèqíng hé zhēnchéng. Zhǐyǒu dāng nǐ zhēnzhèng guānxīn kèhù de xūqiú, cáinéng yíngdé tāmen de xìnrèn, cóng’ér cùchéng hézuò.”

Zhàowēi (gǎnjī de):“Xièxiè nín, jīnglǐ. Nín de jiànyì duì wǒ hěn yǒu bāngzhù.”

Ruǎnmíngwǔ (zhàn qǐlái, shēn chūshǒu):“Hǎole, wǒmen jīntiān jiù liáo dào zhèlǐ ba. Huíqù hòu hǎohǎo xiāohuà yīxià jīntiān de nèiróng, wǒ xiāngxìn nǐ huì yuè lái yuè chūsè de.”

Zhàowēi (yě zhàn qǐlái, yǔ ruǎnmíngwǔ wòshǒu):“Xièxiè jīnglǐ de gǔlì hé zhǐdǎo, wǒ huì nǔlì de.”

Liǎng rén xiāng shì yīxiào, jiéshùle zhè cì péixùn huìhuà.

Ruǎnmíngwǔ (wéixiào):“Hěn hǎo, zhàowēi, nǐ de xuéxí tàidù ràng wǒ fēicháng xīnwèi. Jiē xiàlái, wǒmen lái tán tán hétóng qiāndìng hòu de gēn jìn gōngzuò. Yī fèn hétóng de qiāndìng bìng bù yìwèizhe gōngzuò de jiéshù, xiāngfǎn, tā zhǐshì yīgè kāishǐ.”

Zhàowēi (hàoqí de wèn):“Hétóng qiāndìng hòu hái xūyào zuò nǎxiē gōngzuò ne, jīnglǐ?”

Ruǎnmíngwǔ:“Shǒuxiān, quèbǎo hétóng de zhíxíng shì guānjiàn. Nǐ xūyào yǔ kèhù bǎochí dìngqí de gōutōng, liǎojiě hétóng lǚxíng de jìndù, jíshí jiějué kěnéng chūxiàn de wèntí. Zhè bùjǐn néng wéihù kèhù de mǎnyì dù, hái néng yùfáng qiánzài de jiūfēn.”

Zhàowēi (diǎntóu):“Míngbáile, gēn jìn hé zhíxíng quèshí hěn zhòngyào.”

Ruǎnmíngwǔ:“Qícì, jiànlì chángqí guānxì yě fēicháng guānjiàn. Yīcì chénggōng de hézuò kěnéng huì dài lái hòuxù gèng duō de shāngjī. Yīncǐ, zài hétóng lǚxíng guòchéng zhōng, nǐ bùjǐn yào guānzhù dāngqián de xiàngmù, hái yào liúyì kèhù kěnéng de qítā xūqiú, wèi tāmen tígōng chíxù de jiàzhí.”

Zhàowēi (sīkǎo):“Zhè quèshí shì yīgè hěn hǎo de sīlù. Wǒ yīnggāi gèngjiā zhǔdòng dì yǔ kèhù jiànlì chángqí liánxì.”

Ruǎnmíngwǔ:“Duì, érqiě bùyào wàngjì, měi yīcì de hézuò dōu shì yīcì pǐnpái xuānchuán de jīhuì. Nǐ de zhuānyè tàidù hé gāoxiào gōngzuò huì ràng kèhù duì wǒmen gōngsī liú xià shēnkè yìnxiàng, zhè yěshì xīyǐn gèng duō qiánzài kèhù de guānjiàn.”

Zhàowēi (jiāndìng dì):“Wǒ huì láojì zhè yīdiǎn de, jīnglǐ. Měi yīcì de hézuò wǒ dūhuì quánlì yǐ fù.”

Ruǎnmíngwǔ (mǎnyì dì xiào):“Hěn hǎo, zhàowēi. Nǐ de chéngzhǎng fēicháng kuài, wǒ xiāngxìn nǐ wèilái huì chéngwéi wǒmen tuánduì zhōng bù kě huò quē de yī yuán. Chúle gōngzuò, yě yào jìdé zhàogù hǎo zìjǐ, bǎochí liánghǎo de gōngzuò zhuàngtài.”

Zhàowēi (gǎnjī de):“Xièxiè nín de guānxīn, jīnglǐ. Wǒ huì nǔlì pínghéng gōngzuò hé shēnghuó, bù gūfù nín de qīwàng.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hǎole, jīntiān wǒmen de tánhuà jiù dào zhèlǐ. Rúguǒ nǐ zài wèilái yǒu rènhé yíwèn huò kùnhuò, suíshí lái zhǎo wǒ. Jì zhù, tuánduì yǒngyuǎn shì nǐ jiānqiáng de hòudùn.”

Zhàowēi (zhàn qǐlái, yǎnshén jiāndìng):“Xièxiè nín de xìnrènhé zhīchí, jīnglǐ. Wǒ huì jìxù nǔlì, wèi gōngsī chuàngzào gèng duō de jiàzhí.”

Liǎng rén zàicì wòshǒu, zhàowēi dàizhe mǎn mǎn de xìnxīn hé dònglì líkāile huìyì shì, zhǔnbèi yíngjiē wèilái de tiǎozhàn. Ér ruǎnmíngwǔ zé zuò zàiyuán dì, wéixiàozhe kànzhe zhàowēi de bèiyǐng, xīnzhōng chōngmǎnle duì tuánduì wèilái de qídài.

Ruǎnmíngwǔ (mùsòng zhàowēi líkāi hòu, zì yán zì yǔ):“Zhàowēi quèshí shìgè yǒu qiánlì de niánqīng rén, zhǐyào gěi tā zúgòu de kōngjiān hé jīhuì, tā dìng néng dà fàng yìcǎi.”

(Guò le yīhuǐ’er, ruǎnmíngwǔ ná qǐ diànhuà, bōdǎ gěi lìng yī wèi tuánduì chéngyuán)

ruǎnmíngwǔ (bō tōng diànhuà):“Wèi, zhāngbǎizhī ma? Wǒ shì ruǎnmíngwǔ. Guānyú zhàowēi de péixùn, wǒ juédé tā biǎoxiàn dé hěn hǎo, yǒu qiánlì chéngwéi wǒmen tuánduì de zhòngyào yī yuán. Wǒ xīwàng nǐ néng zài rìcháng gōngzuò zhōng duō gěi tā yīxiē zhǐdǎo hé zhīchí, bāngzhù tā gèng kuài dì chéngzhǎng.”

Zhāngbǎizhī (diànhuà nà tóu):“Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Zhàowēi quèshí hěn yǒu shàngjìn xīn, wǒ huì zài rìcháng gōngzuò zhōng duō guānzhù tā de. Rúguǒ yǒu xūyào, wǒ yě huì zhǔdòng gěi tā tígōng bāngzhù hé jiànyì.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hěn hǎo, zhāngbǎizhī. Wǒ xiāngxìn nǐmen de pèihé huì fēicháng mòqì. Lìngwài, wǒ xīwàng wǒmen zhěnggè tuánduì dōu néng bǎochí yī zhǒng kāifàng hé bāoróng de fēnwéi, gǔlì měi gèrén tíchū zìjǐ de xiǎngfǎ hé jiànyì, gòngtóng wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiàn lìliàng.”

Zhāngbǎizhī:“Míngbáile, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒmen huì nǔlì yíngzào zhèyàng de fēnwéi de.”

Ruǎnmíngwǔ:“Hǎo de, nà jiù xiān zhèyàng ba. Rúguǒ yǒu rènhé xīn qíngkuàng huòzhě xūyào xiétiáo dì dìfāng, suíshí gàosù wǒ.”

Zhāngbǎizhī:“Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Zàijiàn.”

(Guà duàn diànhuà hòu, ruǎnmíngwǔ yòu xiànrùle chénsī, sīkǎozhe rúhé gèng hǎo de jīlì tuánduì, tíshēng zhěnggè tuánduì de níngjùlì hé zhàndòulì.)

(Cǐ shí, zhàowēi huí dào bàngōngshì, liǎn shàng yángyìzhe zìxìn hé gànjìng. Tā dǎkāi diànnǎo, kāishǐ zhěnglǐ jīntiān xué dào de zhīshì hé jīngyàn, zhǔnbèi jiāng suǒ xué yìngyòng dào jiē xiàlái de gōngzuò zhōng.)

Zhàowēi (zì yán zì yǔ):“Ruǎnmíngwǔ jīnglǐ dehuà ràng wǒ shòuyì fěi qiǎn. Wǒ yào jiāng jīntiān xué dào de zhīshì yùnyòng dào shíjì gōngzuò zhōng, bùduàn tíshēng zìjǐ de yèwù nénglì, wèi gōngsī chuàngzào gèng duō de jiàzhí.”

(Zhàowēi kāishǐ mánglù qǐlái, tā zhīdào zìjǐ hái yǒu hěn zhǎng de lù yào zǒu, dàn tā xiāngxìn zhǐyào bǎochí nǔlì hé jiānchí, tā yīdìng nénggòu chéngwéi yī míng yōuxiù de zhíyè rénshì.)

Zhàowēi (yībiān zhěnglǐ zīliào, yībiān sīkǎo):“Shǒuxiān, wǒ xūyào gèngjiā shēnrù dì liǎojiě wǒmen de chǎnpǐn hé fúwù, zhèyàng zài yǔ kèhù de gōutōng zhōng cáinéng gèngjiā zìxìn hé zhuānyè.”

Tā dǎkāi gōngsī wǎngzhàn, zǐxì yánjiū chǎnpǐn shǒucè hé chénggōng àn lì, bù fàngguò rèn hé yīgè xìjié. Tóngshí, tā yě liúlǎnle hángyè nèi de zuìxīn dòngtài hé jìngzhēng duìshǒu de qíngkuàng, yǐbiàn gèng quánmiàn de liǎojiě shìchǎng.

Zhàowēi (zì yán zì yǔ):“Liǎojiě shìchǎng hé jìngzhēng duìshǒu yěshì fēicháng zhòngyào de, zhè yǒu zhù yú wǒmen zài tánpàn zhōng zhànjù gèng yǒulì dì dìwèi.”

Zài zhěnglǐ wán zīliào hòu, zhàowēi kāishǐ zhìdìng zìjǐ de xuéxí jìhuà. Tā juédìng měitiān chōuchū yīdìng shíjiān xuéxí hángyè zhīshì hé tánpàn jìqiǎo, bìng jījí cānjiā gōngsī zǔzhī de péixùn huódòng. Tóngshí, tā yě jìhuà zhǔdòng yǔ tóngshì jiāoliú xuéxí, jíqǔ tāmen de jīngyàn hé jiàoxùn.

Zhàowēi (xìnxīn mǎn mǎn):“Wǒ xiāngxìn zhǐyào wǒ chíxù nǔlì, bùduàn tíshēng zìjǐ, yīdìng nénggòu zài gōngzuò zhōng qǔdé gèng hǎo de chéngjī.”

Jǐ tiān hòu, zhàowēi yíng láile yīcì zhòngyào de shāngwù tánpàn. Tā tíqián zuò hǎole chōngfèn de zhǔnbèi, bùjǐn shēnrù liǎojiěle kèhù de xūqiú hé guānzhù diǎn, hái zhēnduì kěnéng chūxiàn de wèntí zhìdìngle yìngduì cèlüè. Zài tánpàn zhōng, tā yùnyòng suǒ xué zhīshì hé jìqiǎo, yǔ kèhù jìnxíngle shēnrù de gōutōng hé jiāoliú.

Jīngguò jǐ lún jīliè de tǎolùn hé xiéshāng, zuìzhōng zhàowēi chénggōng de cùchéngle hétóng de qiāndìng. Kèhù duì tā de zhuānyè nénglì hé gōngzuò tàidù jǐyǔle gāodù píngjià, bìng biǎoshì yuànyì yǔ gōngsī jiànlì chángqí de hézuò guānxì.

Zhàowēi (xīngfèn de):“Zhè cì de chénggōng lì bù kāi ruǎnmíngwǔ jīnglǐ de zhǐdǎo hé tóngshìmen de zhīchí. Wǒ huì jìxù nǔlì, wèi gōngsī chuàngzào gèng duō de jiàzhí!”

Huí dào bàngōngshì hòu, zhàowēi jiāng zhè cì de jīngyàn hé jiàoxùn jìnxíngle zǒngjié, bìng fēnxiǎng gěile tuánduì chéngyuán. Tā xīwàng tōngguò fèn xiǎng zìjǐ de jīnglì, nénggòu jīlì gèng duō de rén jījí cānyù gōngzuò, gòngtóng wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiàn lìliàng.

Tóngshí, tā yě yìshí dào zìjǐ zài gōngzuò zhōng hái yǒu hěnduō xūyào gǎijìn hé tíshēng dì dìfāng. Tā jìhuà jìxù xuéxí hé chéngzhǎng, bùduàn tíshēng zìjǐ de zònghé sùzhì hé yèwù nénglì, yǐ yìngduì wèilái gèng dà de tiǎozhàn hé jīyù.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của cuốn sách ebook Học tiếng Trung theo chủ đề Ký hợp đồng của tác giả Nguyễn Minh Vũ. Qua bài giảng chúng ta có thể hình thành được khả năng xây dựng mẫu câu cách dùng tiếng trung trong buổi kí hợp đồng . Tiếp thu được nhiều kiến thức từ vựng, mẫu câu, ngữ pháp hiệu quả và bổ ích.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!