Chủ Nhật, Tháng Bảy 14, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:30:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:24:52
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung theo chủ đề Hợp tác thương mại

Học tiếng Trung theo chủ đề Hợp tác thương mại

Học tiếng trung theo chủ đề Hợp tác thương mại là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

5/5 - (3 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề Hợp tác thương mại – Tác giả Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng trung theo chủ đề Hợp tác thương mại là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều kiến thức về từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử các tình huống trong các tình huống trong lĩnh vực kinh doanh hàng ngày.

Website học tiếng Trung online Thầy Vũ mỗi ngày chia sẻ thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí. Các bạn hãy  theo dõi Tiếng Trung Thầy Vũ hàng ngày trên kênh này nhé!

Sau đây là nội dung chi tiết giáo án bài giảng Học tiếng trung theo chủ đề Hợp tác thương mại

Tác giả: Nguyễn Minh Vũ.

Tác phẩm: Học tiếng trung theo chủ đề Hợp tác thương mại.

总经理阮明武培训秘书章子怡关于商务合作的会话。

阮明武,某知名企业的总经理,拥有丰富的商务合作经验和卓越的管理能力。今天,他决定亲自对新入职的秘书章子怡进行一次关于商务合作的培训。

阮明武:子怡,欢迎你加入我们的团队。今天,我想和你谈谈关于商务合作的一些基础知识和技巧。

章子怡:谢谢阮明武总经理,我很高兴能有机会向您学习。

阮明武总经理:首先,我们要明白商务合作的核心是互利共赢。在寻找合作伙伴时,我们要关注他们的行业地位、产品特点以及与我们公司的契合度。

章子怡秘书:我明白了,那我们在选择合作伙伴时,应该注重哪些方面呢?

阮明武总经理:首先,要评估他们的实力和信誉。这包括他们的财务状况、市场口碑以及过往的合作案例。其次,要看他们与我们公司的业务是否互补,能否形成合力。最后,还要考虑双方的合作意愿和沟通效率。

章子怡秘书:嗯,这些都很重要。那我们在与合作伙伴沟通时,应该注意什么呢?

阮明武总经理:沟通是商务合作中至关重要的一环。我们要做到清晰、准确、有礼貌地表达自己的想法和需求。同时,要善于倾听对方的意见,寻找双方的共同点和合作空间。在沟通过程中,我们还要注意保护公司的商业机密和敏感信息。

章子怡秘书:明白了。那在商务合作过程中,我们应该如何确保合作顺利进行呢?

阮明武总经理:首先,我们要制定明确的合作目标和计划,并严格按照计划执行。其次,要与合作伙伴保持良好的沟通和协作,及时解决合作中出现的问题。最后,我们还要对合作成果进行定期评估和总结,以便不断改进和提升。

章子怡秘书:谢谢您的指导,阮明武总经理。我会牢记这些要点的。

阮明武总经理:很好,子怡。我相信只要你努力学习和实践,一定能够成为一名优秀的商务合作专员。期待你在未来的工作中取得好成绩!

章子怡秘书:谢谢您的信任和鼓励,阮明武总经理。我会努力的!

阮明武总经理(阮明武):除了之前提到的要点,还有一些细节方面也是需要注意的。比如,在商务合作中,我们要注重礼仪和形象。这不仅代表着我们公司的形象,也是向对方展示我们专业素养的重要方式。

章子怡秘书(章子怡):是的,阮明武总经理。我会注意自己的言行举止,保持专业形象。

阮明武总经理:另外,商务合作中常常涉及到合同和协议的签订。你要学会如何审查合同,确保合同内容符合我们公司的利益,并避免潜在的法律风险。

章子怡秘书:这确实很重要,阮明武总经理。我会认真学习合同审查的要点和技巧。

阮明武总经理:还有,在商务合作中,我们可能会遇到各种挑战和困难。这时候,我们要保持冷静和耐心,积极寻找解决问题的方法,并勇于承担责任。

章子怡秘书:明白了,阮明武总经理。我会以积极的心态面对挑战,努力解决问题。

阮明武总经理:很好,子怡。我相信你的能力和潜力。除了这些基本的商务合作知识,我还会安排一些实际的案例给你学习,帮助你更好地理解和应用。

章子怡秘书:太感谢了,阮明武总经理。我一定会珍惜这次学习的机会,努力提升自己。

阮明武总经理:那就这么定了。在接下来的工作中,如果遇到任何问题或困难,随时都可以来找我。我会尽我所能给予你支持和帮助。

章子怡秘书:非常感谢,阮明武总经理。我一定会努力的,不会让您失望的。

阮明武总经理:我相信你,子怡。期待你在未来的工作中取得更大的成就!

章子怡秘书:谢谢阮明武总经理的鼓励,我会加油的!

阮明武总经理(阮明武):另外,子怡,我想再提醒你一点,那就是在商务合作中,人际关系也是非常关键的一环。你要学会与不同性格、不同背景的人建立良好的关系,这对推动合作进程非常有帮助。

章子怡秘书(章子怡):阮明武总经理,我明白。我会努力与合作伙伴建立良好的关系,并积极维护这些关系。

阮明武总经理:很好。除了与合作伙伴的关系,你还需要与公司内部各个部门保持良好的沟通和协作。因为商务合作往往需要多个部门的支持和配合,只有大家齐心协力,才能取得更好的效果。

章子怡秘书:我会注意的,阮明武总经理。我会主动与各部门沟通,确保商务合作能够顺利进行。

阮明武总经理:还有,子怡,你要记住,每一次商务合作都是一个学习和成长的机会。无论合作成功与否,都要总结经验教训,不断提升自己的能力和水平。

章子怡秘书:是的,阮明武总经理。我会珍惜每一次的合作机会,认真总结经验,不断进步。

阮明武总经理:很好,子怡。我相信通过你的努力和学习,你一定能够成为一名出色的商务合作专员。

章子怡秘书:谢谢您的信任和鼓励,阮明武总经理。我会更加努力的!

阮明武总经理:嗯,那么今天的培训就到这里吧。如果你以后还有什么问题或困惑,随时都可以来找我。

章子怡秘书:好的,阮明武总经理。我会的。再次感谢您的指导和帮助!

阮明武总经理:不客气,子怡。我相信你的未来一定会更加光明!

章子怡秘书:谢谢阮明武总经理,我会努力的!

(两人相视而笑,结束了这次有意义的培训会话。)

阮明武总经理(阮明武):子怡,你在这次的培训中表现出色,提出的问题都很到位。接下来,我想和你分享一些高级商务合作的策略。

章子怡秘书(章子怡):谢谢阮明武总经理的夸奖,我很荣幸能听到这些高级策略。

阮明武总经理:在高级商务合作中,除了基本的沟通技巧和人际关系,还需要你有敏锐的商业洞察力和判断力。你需要了解市场动态,预测行业趋势,以便在合作中占据有利位置。

章子怡秘书:我明白了,阮明武总经理。我会多关注行业动态,提升自己的商业洞察力。

阮明武总经理:另外,高级商务合作中往往需要更多的创新和灵活思维。在面对困难和挑战时,我们需要有勇气和智慧去寻找新的解决方案,打破常规思维。

章子怡秘书:这确实需要一些创新思维,我会努力尝试的。

阮明武总经理:还有一点,子怡。在高级商务合作中,你可能需要代表公司出席一些重要的商务活动和会议。在这些场合中,你需要注意自己的形象和言谈举止,展现出公司的专业性和实力。

章子怡秘书:我会特别注意这些方面的,阮明武总经理。

阮明武总经理:很好,子怡。我相信你将来一定能够胜任更高层次的商务合作工作。不过,无论你的职位如何提升,都要保持谦逊和学习的态度,不断充实自己。

章子怡秘书:谢谢您的教诲,阮明武总经理。我会时刻牢记的。

阮明武总经理:好了,今天的培训就到这里吧。我相信你已经收获了很多。如果有任何问题或困惑,随时都可以来找我。

章子怡秘书:非常感谢阮明武总经理的悉心指导,我会珍惜这次学习的机会,不断进步的。

阮明武总经理:不客气,子怡。我期待你在未来的工作中取得更大的成就!

章子怡秘书:谢谢阮明武总经理,我会努力的!

(两人握手告别,结束了这次深入而富有意义的商务合作培训会话。)

阮明武总经理(阮明武):子怡,我很高兴看到你对商务合作有这么高的热情和投入。在你开始独立承担更多商务合作任务之前,我想再给你一些建议。

章子怡秘书(章子怡):阮明武总经理,请讲,我会认真聆听的。

阮明武总经理:首先,无论合作大小,都要保持专业的态度。每一个细节都可能影响到合作的成败,所以务必做到严谨细致。

章子怡秘书:我会牢记的,阮明武总经理。

阮明武总经理:其次,要学会在合作中寻找双赢的机会。不仅要考虑公司的利益,也要尊重合作伙伴的需求,共同推动合作向前发展。

章子怡秘书:我明白了,阮明武总经理。我会努力寻找和创造双赢的机会。

阮明武总经理:另外,不要忘记团队合作的重要性。在商务合作中,你可能需要与其他部门或同事紧密合作。要学会倾听他们的意见,发挥团队的力量,共同完成任务。

章子怡秘书:是的,阮明武总经理。我会积极与团队成员合作,共同为公司的发展贡献力量。

阮明武总经理:最后,不要忘记持续学习和提升自己。商务合作是一个不断发展和变化的领域,只有不断学习和提升,才能保持竞争优势。

章子怡秘书:感谢您的提醒,阮明武总经理。我会不断学习和提升自己的。

阮明武总经理:好了,子怡。我相信你未来在商务合作领域会有出色的表现。如果你有任何问题或困惑,随时都可以来找我。

章子怡秘书:非常感谢阮明武总经理的信任和支持!我会珍惜这次培训的机会,不断努力提升自己。

阮明武总经理:不客气,子怡。祝你未来事业顺利,取得更大的成就!

章子怡秘书:谢谢阮明武总经理,祝您工作愉快,身体健康!

(两人再次握手告别,结束了这次关于商务合作的深入培训和指导。)

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Nguyễn Minh Vũ, tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng, có kinh nghiệm hợp tác kinh doanh phong phú và khả năng quản lý xuất sắc. Hôm nay, ông quyết định tự mình đào tạo thư ký mới Chương Tử Di về hợp tác kinh doanh.

Nguyễn Minh Vũ: Tử Di, chào mừng bạn gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Hôm nay, tôi muốn nói với bạn một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về hợp tác kinh doanh.

Chương Tử Di: Cảm ơn tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi rất vui được học hỏi từ anh.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rằng cốt lõi của hợp tác kinh doanh là lợi ích cùng có. Khi tìm kiếm đối tác, chúng ta cần chú ý đến vị thế của họ trong ngành, đặc điểm sản phẩm và mức độ phù hợp với công ty chúng ta.

Thư ký Chương Tử Di: Tôi hiểu rồi, vậy khi chọn đối tác, chúng ta nên chú trọng những khía cạnh nào?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Đầu tiên, cần đánh giá sức mạnh và uy tín của họ. Điều này bao gồm tình hình tài chính của họ, danh tiếng trên thị trường và các trường hợp hợp tác trước đây. Thứ hai, xem liệu hoạt động kinh doanh của họ có bổ sung cho công ty chúng ta hay không, có thể tạo ra sức mạnh kết hợp hay không. Cuối cùng, cần xem xét ý muốn hợp tác và hiệu quả giao tiếp của cả hai bên.

Thư ký Chương Tử Di: Ừm, những điều này rất quan trọng. Vậy khi giao tiếp với đối tác, chúng ta cần lưu ý điều gì?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Giao tiếp là một phần quan trọng trong hợp tác kinh doanh. Chúng ta cần diễn đạt ý kiến và yêu cầu của mình một cách rõ ràng, chính xác và lịch sự. Đồng thời, phải biết lắng nghe ý kiến của đối phương, tìm kiếm điểm chung và không gian hợp tác giữa hai bên. Trong quá trình giao tiếp, chúng ta còn cần chú ý bảo vệ bí mật thương mại và thông tin nhạy cảm của công ty.

Thư ký Chương Tử Di: Hiểu rồi. Vậy trong quá trình hợp tác kinh doanh, chúng ta nên làm thế nào để đảm bảo việc hợp tác diễn ra suôn sẻ?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Đầu tiên, chúng ta cần xác định mục tiêu và kế hoạch hợp tác rõ ràng, và thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Thứ hai, cần duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với đối tác, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác. Cuối cùng, chúng ta cần đánh giá và tổng kết kết quả hợp tác định kỳ để không ngừng cải thiện và nâng cao.

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn sự hướng dẫn của anh, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ ghi nhớ những điểm này.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Tốt lắm, Tử Di. Tôi tin rằng chỉ cần bạn chăm chỉ học hỏi và thực hành, bạn chắc chắn sẽ trở thành một chuyên viên hợp tác kinh doanh xuất sắc. Tôi mong đợi bạn sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc tương lai!

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn sự tin tưởng và khích lệ của anh, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (Nguyễn Minh Vũ): Ngoài những điểm đã nêu trước đó, còn có một số chi tiết cần chú ý. Ví dụ, trong hợp tác kinh doanh, chúng ta cần chú trọng đến phép lịch sự và hình ảnh. Điều này không chỉ thể hiện hình ảnh của công ty chúng ta mà còn là cách quan trọng để thể hiện sự chuyên nghiệp của chúng ta với đối tác.

Thư ký Chương Tử Di (Chương Tử Di): Đúng vậy, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ chú ý đến lời nói và cách cư xử của mình, duy trì hình ảnh chuyên nghiệp.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Hơn nữa, trong hợp tác kinh doanh thường xuyên liên quan đến việc ký kết hợp đồng và thỏa thuận. Bạn cần học cách kiểm tra hợp đồng để đảm bảo nội dung hợp đồng phù hợp với lợi ích của công ty chúng ta và tránh rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Thư ký Chương Tử Di: Điều này thực sự rất quan trọng, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ nghiêm túc học các điểm quan trọng và kỹ năng kiểm tra hợp đồng.

Thư ký Chương Tử Di: Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ đối mặt với thách thức bằng một tinh thần tích cực và nỗ lực giải quyết vấn đề.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Tốt lắm, Tử Di. Tôi tin tưởng vào khả năng và tiềm năng của bạn. Ngoài những kiến thức cơ bản về hợp tác kinh doanh, tôi cũng sẽ sắp xếp một số trường hợp thực tế cho bạn học hỏi, giúp bạn hiểu và áp dụng tốt hơn.

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn anh rất nhiều, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi chắc chắn sẽ trân trọng cơ hội học hỏi này và nỗ lực để nâng cao bản thân.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Được rồi, như vậy nhé. Trong quá trình làm việc sắp tới, nếu gặp bất kỳ vấn đề hay khó khăn nào, bạn có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn hết mình.

Thư ký Chương Tử Di: Rất biết ơn anh, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Tôi tin bạn, Tử Di. Mong rằng bạn sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn trong công việc tương lai!

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn sự khích lệ của tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi sẽ cố gắng!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (Nguyễn Minh Vũ): Ngoài ra, Tử Di, tôi muốn nhắc bạn một điểm nữa, đó là trong hợp tác kinh doanh, mối quan hệ giữa con người cũng rất quan trọng. Bạn cần học cách xây dựng mối quan hệ tốt với những người có tính cách và bối cảnh khác nhau, điều này rất có ích cho việc thúc đẩy quá trình hợp tác.

Thư ký Chương Tử Di (Chương Tử Di): Anh Nguyễn Minh Vũ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác và duy trì chúng một cách tích cực.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Rất tốt. Ngoài mối quan hệ với các đối tác, bạn còn cần duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với các phòng ban khác trong công ty. Bởi vì hợp tác kinh doanh thường yêu cầu sự hỗ trợ và phối hợp từ nhiều phòng ban khác nhau, chỉ khi mọi người cùng nhau chung sức mới có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Thư ký Chương Tử Di: Tôi sẽ chú ý điều này, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ chủ động giao tiếp với các phòng ban để đảm bảo rằng hợp tác kinh doanh có thể diễn ra suôn sẻ.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Và nữa, Tử Di, bạn cần nhớ rằng mỗi lần hợp tác kinh doanh đều là cơ hội để học hỏi và phát triển. Dù thành công hay không, bạn cũng cần phải tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học và không ngừng nâng cao khả năng và trình độ của mình.

Thư ký Chương Tử Di: Vâng, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ trân trọng mỗi cơ hội hợp tác, nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm và không ngừng tiến bộ.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Rất tốt, Tử Di. Tôi tin rằng qua sự nỗ lực và học hỏi của bạn, bạn chắc chắn có thể trở thành một chuyên viên hợp tác kinh doanh xuất sắc.

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn sự tin tưởng và khích lệ của anh, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ càng nỗ lực hơn!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Ừm, vậy thì buổi đào tạo hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Nếu sau này bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, cứ đến tìm tôi.

Thư ký Chương Tử Di: Được ạ, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ làm vậy. Lần nữa xin cảm ơn anh đã chỉ dẫn và giúp đỡ!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Không có gì, Tử Di. Tôi tin rằng tương lai của bạn sẽ càng thêm rạng rỡ!

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn anh, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng!

(Hai người nhìn nhau cười, kết thúc buổi đào tạo ý nghĩa này.)

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (Nguyễn Minh Vũ): Tử Di, bạn đã thể hiện xuất sắc trong buổi đào tạo này, các câu hỏi bạn đưa ra đều rất chính xác. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn một số chiến lược hợp tác kinh doanh cao cấp.

Thư ký Chương Tử Di (Chương Tử Di): Cảm ơn lời khen ngợi của anh, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi rất vinh dự được nghe những chiến lược cao cấp này.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Trong hợp tác kinh doanh cao cấp, ngoài những kỹ năng giao tiếp cơ bản và mối quan hệ xã hội, bạn còn cần có khả năng nhận thức kinh doanh nhạy bén và khả năng phán đoán. Bạn cần hiểu biết về xu hướng thị trường, dự đoán xu hướng ngành để có thể chiếm lĩnh vị trí có lợi trong quá trình hợp tác.

Thư ký Chương Tử Di: Tôi đã hiểu, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ chú ý nhiều hơn đến động thái của ngành và nâng cao khả năng nhìn nhận vấn đề kinh doanh của mình.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Ngoài ra, trong hợp tác kinh doanh cấp cao thường yêu cầu nhiều sự sáng tạo và tư duy linh hoạt hơn. Khi đối mặt với khó khăn và thách thức, chúng ta cần có dũng khí và trí tuệ để tìm kiếm giải pháp mới, phá vỡ lối suy nghĩ thông thường.

Thư ký Chương Tử Di: Điều này thực sự cần có sự sáng tạo trong tư duy, tôi sẽ cố gắng thử nghiệm.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Còn một điểm nữa, Tử Di. Trong hợp tác kinh doanh cấp cao, bạn có thể cần phải đại diện công ty tham gia một số sự kiện và cuộc họp kinh doanh quan trọng. Trong những dịp này, bạn cần chú ý đến hình ảnh và cách ứng xử của mình, thể hiện sự chuyên nghiệp và sức mạnh của công ty.

Thư ký Chương Tử Di: Tôi sẽ đặc biệt chú ý đến những khía cạnh này, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Rất tốt, Tử Di. Tôi tin rằng bạn sẽ có thể đảm nhận được công việc hợp tác kinh doanh ở cấp độ cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, dù vị trí của bạn có được thăng tiến như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn và ham học hỏi, không ngừng bồi dưỡng bản thân.

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn lời dạy bảo của anh, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ luôn ghi nhớ.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Được rồi, buổi đào tạo hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Tôi tin rằng bạn đã học được rất nhiều. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay băn khoăn nào, bạn cứ đến tìm tôi.

Thư ký Chương Tử Di: Rất cảm ơn anh đã chỉ dẫn tỉ mỉ, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ trân trọng cơ hội học hỏi này và không ngừng tiến bộ.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Không có gì, Tử Di. Tôi mong chờ những thành tựu lớn lao hơn của bạn trong công việc tương lai!

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn anh, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng!

(Hai người bắt tay chào tạm biệt, kết thúc buổi đào tạo hợp tác kinh doanh sâu sắc và ý nghĩa này.)

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (Nguyễn Minh Vũ): Tử Di, tôi rất vui khi thấy bạn có niềm đam mê và sự tập trung cao độ vào hợp tác kinh doanh. Trước khi bạn bắt đầu tự mình đảm nhận nhiều nhiệm vụ hợp tác kinh doanh hơn, tôi muốn đưa ra một số lời khuyên cho bạn.

Thư ký Chương Tử Di (Chương Tử Di): Xin tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ chỉ giáo, tôi sẽ lắng nghe cẩn thận.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Đầu tiên, dù hợp tác lớn hay nhỏ, bạn cần phải giữ thái độ chuyên nghiệp. Mọi chi tiết nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thành công hay thất bại của việc hợp tác, vì vậy bạn cần phải làm việc một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Thư ký Chương Tử Di: Tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Thứ hai, bạn cần phải học cách tìm kiếm cơ hội để cả hai bên cùng có lợi trong quá trình hợp tác. Không chỉ xem xét lợi ích của công ty mình mà còn phải tôn trọng nhu cầu của đối tác, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của hợp tác.

Thư ký Chương Tử Di: Tôi đã hiểu, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm và tạo ra những cơ hội để cả hai bên cùng có lợi.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Ngoài ra, đừng quên tầm quan trọng của làm việc nhóm. Trong quá trình hợp tác kinh doanh, bạn có thể cần phải làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác hoặc với các đồng nghiệp. Hãy học cách lắng nghe ý kiến của họ, phát huy sức mạnh của nhóm để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Thư ký Chương Tử Di: Vâng, tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ tích cực hợp tác với các thành viên trong nhóm để cùng nhau góp sức cho sự phát triển của công ty.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Cuối cùng, đừng quên việc học hỏi và nâng cao bản thân liên tục. Hợp tác kinh doanh là một lĩnh vực không ngừng phát triển và biến đổi, chỉ có việc không ngừng học hỏi và nâng cao mới có thể duy trì được lợi thế cạnh tranh.

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ đã nhắc nhở. Tôi sẽ không ngừng học hỏi và nâng cao bản thân.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Được rồi, Tử Di. Tôi tin rằng bạn sẽ có những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh trong tương lai. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ! Tôi sẽ trân trọng cơ hội đào tạo này và không ngừng nỗ lực để nâng cao bản thân.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Không có gì, Tử Di. Chúc bạn sự nghiệp thuận lợi và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa!

Thư ký Chương Tử Di: Cảm ơn tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, chúc ông công việc vui vẻ và sức khỏe dồi dào!

(Hai người lại bắt tay chào tạm biệt, kết thúc buổi đào tạo sâu sắc về hợp tác kinh doanh này.)

Phiên âm tiếng Trung

Zǒng jīnglǐ ruǎnmíngwǔ péixùn mìshū zhāngziyí guānyú shāngwù hézuò de huìhuà.

Ruǎnmíngwǔ, mǒu zhīmíng qǐyè de zǒng jīnglǐ, yǒngyǒu fēngfù de shāngwù hézuò jīngyàn hé zhuóyuè de guǎnlǐ nénglì. Jīntiān, tā juédìng qīnzì duì xīn rùzhí de mìshū zhāngziyí jìnxíng yīcì guānyú shāngwù hézuò de péixùn.

Ruǎnmíngwǔ: Zi yí, huānyíng nǐ jiārù wǒmen de tuánduì. Jīntiān, wǒ xiǎng hé nǐ tán tán guānyú shāngwù hézuò de yīxiē jīchǔ zhīshì hé jìqiǎo.

Zhāngziyí: Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, wǒ hěn gāoxìng néng yǒu jīhuì xiàng nín xuéxí.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Shǒuxiān, wǒmen yào míngbái shāngwù hézuò de héxīn shì hùlì gòng yíng. Zài xúnzhǎo hézuò huǒbàn shí, wǒmen yào guānzhù tāmen de hángyè dìwèi, chǎnpǐn tèdiǎn yǐjí yǔ wǒmen gōngsī de qìhé dù.

Zhāngziyí mìshū: Wǒ míngbáile, nà wǒmen zài xuǎnzé hézuò huǒbàn shí, yīnggāi zhùzhòng nǎxiē fāngmiàn ne?

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Shǒuxiān, yào pínggū tāmen de shílì hé xìnyù. Zhè bāokuò tāmen de cáiwù zhuàngkuàng, shìchǎng kǒubēi yǐjí guòwǎng de hézuò ànlì. Qícì, yào kàn tāmen yǔ wǒmen gōngsī de yèwù shìfǒu hùbǔ, néng fǒu xíngchéng hélì. Zuìhòu, hái yào kǎolǜ shuāngfāng de hézuò yìyuàn hé gōutōng xiàolǜ.

Zhāngziyí mìshū: Ń, zhèxiē dōu hěn zhòngyào. Nà wǒmen zài yǔ hézuò huǒbàn gōutōng shí, yīnggāi zhùyì shénme ne?

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Gōutōng shì shāngwù hézuò zhōng zhì guān zhòngyào de yī huán. Wǒmen yào zuò dào qīngxī, zhǔnquè, yǒu lǐmào dì biǎodá zìjǐ de xiǎngfǎ hé xūqiú. Tóngshí, yào shànyú qīngtīng duìfāng de yìjiàn, xúnzhǎo shuāngfāng de gòngtóng diǎn hé hézuò kōngjiān. Zài gōutōngguòchéng zhōng, wǒmen hái yào zhùyì bǎohù gōngsī de shāngyè jīmì hé mǐngǎn xìnxī.

Zhāngziyí mìshū: Míngbáile. Nà zài shāngwù hézuò guòchéng zhōng, wǒmen yīnggāi rúhé quèbǎo hézuò shùnlì jìnxíng ne?

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Shǒuxiān, wǒmen yào zhìdìng míngquè de hézuò mùbiāo hé jìhuà, bìng yángé ànzhào jìhuà zhíxíng. Qícì, yào yǔ hézuò huǒbàn bǎochí liánghǎo de gōutōng hé xiézuò, jíshí jiějué hézuò zhòng chūxiàn de wèntí. Zuìhòu, wǒmen hái yào duì hézuò chéngguǒ jìnxíng dìngqí pínggū hé zǒngjié, yǐbiàn bùduàn gǎijìn hé tíshēng.

Zhāngziyí mìshū: Xièxiè nín de zhǐdǎo, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì láojì zhèxiē yàodiǎn de.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hěn hǎo, zi yí. Wǒ xiāngxìn zhǐyào nǐ nǔlì xuéxí hé shíjiàn, yīdìng nénggòu chéngwéi yī míng yōuxiù de shāngwù hézuò zhuānyuán. Qídài nǐ zài wèilái de gōngzuò zhōng qǔdé hǎo chéngjī!

Zhāngziyí mìshū: Xièxiè nín de xìnrènhé gǔlì, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì nǔlì de!

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ (ruǎnmíngwǔ): Chú liǎo zhīqián tí dào de yāo diǎn, hái yǒu yīxiē xìjié fāngmiàn yěshì xūyào zhùyì de. Bǐrú, zài shāngwù hézuò zhōng, wǒmen yào zhùzhòng lǐyí hé xíngxiàng. Zhè bùjǐn dàibiǎozhuó wǒmen gōngsī de xíngxiàng, yěshì xiàng duìfāng zhǎnshì wǒmen zhuānyè sùyǎng de zhòngyào fāngshì.

Zhāngziyí mìshū (zhāngziyí): Shì de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì zhùyì zìjǐ de yánxíng jǔzhǐ, bǎochí zhuānyè xíngxiàng.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Lìngwài, shāngwù hézuò zhōng chángcháng shèjí dào hétóng hé xiéyì de qiāndìng. Nǐ yào xuéhuì rúhé shěnchá hétóng, quèbǎo hétóng nèiróng fúhé wǒmen gōngsī de lìyì, bìng bìmiǎn qiánzài de fǎlǜ fēngxiǎn.

Zhāngziyí mìshū: Zhè quèshí hěn zhòngyào, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì rènzhēn xuéxí hétóng shěnchá de yāo diǎn hé jìqiǎo.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hái yǒu, zài shāngwù hézuò zhōng, wǒmen kěnéng huì yù dào gè zhǒng tiǎozhàn hé kùnnán. Zhè shíhòu, wǒmen yào bǎochí lěngjìng hé nàixīn, jījí xúnzhǎo jiějué wèntí de fāngfǎ, bìng yǒngyú chéngdān zérèn.

Zhāngziyí mìshū: Míngbáile, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì yǐ jījí de xīntài miàn duì tiǎozhàn, nǔlì jiějué wèntí.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hěn hǎo, zi yí. Wǒ xiāngxìn nǐ de nénglì hé qiánlì. Chúle zhèxiē jīběn de shāngwù hézuò zhīshì, wǒ hái huì ānpái yīxiē shíjì de ànlì gěi nǐ xuéxí, bāngzhù nǐ gèng hǎo dì lǐjiě hé yìngyòng.

Zhāngziyí mìshū: Tài gǎnxièle, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ yīdìng huì zhēnxī zhè cì xuéxí de jīhuì, nǔlì tíshēng zìjǐ.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Nà jiù zhème dìngle. Zài jiē xiàlái de gōngzuò zhōng, rúguǒ yù dào rènhé wèntí huò kùnnán, suíshí dōu kěyǐ lái zhǎo wǒ. Wǒ huì jǐn wǒ suǒ néng jǐyǔ nǐ zhīchí hé bāngzhù.

Zhāngziyí mìshū: Fēicháng gǎnxiè, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ yīdìng huì nǔlì de, bù huì ràng nín shīwàng de.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Wǒ xiāngxìn nǐ, zi yí. Qídài nǐ zài wèilái de gōngzuò zhōng qǔdé gèng dà de chéngjiù!

Zhāngziyí mìshū: Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ de gǔlì, wǒ huì jiāyóu de!

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ (ruǎnmíngwǔ): Lìngwài, zi yí, wǒ xiǎng zài tíxǐng nǐ yīdiǎn, nà jiùshì zài shāngwù hézuò zhōng, rénjì guānxì yěshì fēicháng guānjiàn de yī huán. Nǐ yào xuéhuì yǔ bùtóng xìnggé, bùtóng bèijǐng de rén jiànlì liánghǎo de guānxì, zhè duì tuīdòng hézuò jìnchéng fēicháng yǒu bāngzhù.

Zhāngziyí mìshū (zhāngziyí): Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, wǒ míngbái. Wǒ huì nǔlì yǔ hézuò huǒbàn jiànlì liánghǎo de guānxì, bìng jījí wéihù zhèxiē guānxì.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hěn hǎo. Chúle yǔ hézuò huǒbàn de guānxì, nǐ hái xūyào yǔ gōngsī nèibù gège bùmén bǎochí liánghǎo de gōutōng hé xiézuò. Yīnwèi shāngwù hézuò wǎngwǎng xūyào duō gè bùmén de zhīchí hé pèihé, zhǐyǒu dàjiā qíxīn xiélì, cáinéng qǔdé gèng hǎo de xiàoguǒ.

Zhāngziyí mìshū: Wǒ huì zhùyì de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì zhǔdòng yǔ gè bùmén gōutōng, quèbǎo shāngwù hézuò nénggòu shùnlì jìnxíng.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hái yǒu, zi yí, nǐ yào jì zhù, měi yīcì shāngwù hézuò dōu shì yīgè xuéxí hé chéngzhǎng de jīhuì. Wúlùn hézuò chénggōng yǔ fǒu, dōu yào zǒngjié jīngyàn jiàoxùn, bùduàn tíshēng zìjǐ de nénglì hé shuǐpíng.

Zhāngziyí mìshū: Shì de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì zhēnxī měi yīcì de hézuò jīhuì, rènzhēn zǒngjié jīngyàn, bùduàn jìnbù.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hěn hǎo, zi yí. Wǒ xiāngxìn tōng guò nǐ de nǔlì hé xuéxí, nǐ yīdìng nénggòu chéngwéi yī míng chūsè de shāngwù hézuò zhuānyuán.

Zhāngziyí mìshū: Xièxiè nín de xìnrènhé gǔlì, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì gèngjiā nǔlì de!

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Ń, nàme jīntiān de péixùn jiù dào zhèlǐ ba. Rúguǒ nǐ yǐhòu hái yǒu shé me wèntí huò kùnhuò, suíshí dōu kěyǐ lái zhǎo wǒ.

Zhāngziyí mìshū: Hǎo de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì de. Zàicì gǎnxiè nín de zhǐdǎo hé bāngzhù!

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Bù kèqì, zi yí. Wǒ xiāngxìn nǐ de wèilái yīdìng huì gèngjiā guāngmíng!

Zhāngziyí mìshū: Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, wǒ huì nǔlì de!

(Liǎng rén xiāng shì ér xiào, jiéshùle zhè cì yǒu yìyì de péixùn huìhuà.)

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ (ruǎnmíngwǔ): Zi yí, nǐ zài zhè cì de péixùn zhōng biǎoxiàn chūsè, tíchū de wèntí dōu hěn dàowèi. Jiē xiàlái, wǒ xiǎng hé nǐ fēnxiǎng yīxiē gāojí shāngwù hézuò de cèlüè.

Zhāngziyí mìshū (zhāngziyí): Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ de kuājiǎng, wǒ hěn róngxìng néng tīng dào zhèxiē gāojí cèlüè.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Zài gāojí shāngwù hézuò zhōng, chúle jīběn de gōutōng jìqiǎo hé rénjì guānxì, hái xūyào nǐ yǒu mǐnruì de shāngyè dòngchá lì hé pànduàn lì. Nǐ xūyào liǎojiě shìchǎng dòngtài, yùcè hángyè qūshì, yǐbiàn zài hézuò zhōng zhànjù yǒulì wèizhì.

Zhāngziyí mìshū: Wǒ míngbáile, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì duō guānzhù hángyè dòngtài, tíshēng zìjǐ de shāngyè dòngchá lì.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Lìngwài, gāojí shāngwù hézuò zhōng wǎngwǎng xūyào gèng duō de chuàngxīn hé línghuó sīwéi. Zài miàn duì kùnnán hé tiǎozhàn shí, wǒmen xūyào yǒu yǒngqì hé zhìhuì qù xúnzhǎo xīn de jiějué fāng’àn, dǎpò chángguī sīwéi.

Zhāngziyí mìshū: Zhè quèshí xūyào yīxiē chuàngxīn sīwéi, wǒ huì nǔlì chángshì de.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hái yǒu yīdiǎn, zi yí. Zài gāojí shāngwù hézuò zhōng, nǐ kěnéng xūyào dàibiǎo gōngsī chūxí yīxiē zhòngyào de shāngwù huódòng hé huìyì. Zài zhèxiē chǎnghé zhōng, nǐ xūyào zhùyì zìjǐ de xíngxiàng hé yántán jǔzhǐ, zhǎnxiàn chū gōngsī de zhuānyè xìng hé shílì.

Zhāngziyí mìshū: Wǒ huì tèbié zhùyì zhèxiē fāngmiàn de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hěn hǎo, zi yí. Wǒ xiāngxìn nǐ jiānglái yīdìng nénggòu shèngrèn gèng gāo céngcì de shāngwù hézuò gōngzuò. Bùguò, wúlùn nǐ de zhíwèi rúhé tíshēng, dōu yào bǎochí qiānxùn hé xuéxí de tàidù, bùduàn chōngshí zìjǐ.

Zhāngziyí mìshū: Xièxiè nín de jiàohuì, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì shíkè láojì de.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hǎole, jīntiān de péixùn jiù dào zhèlǐ ba. Wǒ xiāngxìn nǐ yǐjīng shōuhuòle hěnduō. Rúguǒ yǒu rèn hé wèntí huò kùnhuò, suíshí dōu kěyǐ lái zhǎo wǒ.

Zhāngziyí mìshū: Fēicháng gǎnxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ de xīxīn zhǐdǎo, wǒ huì zhēnxī zhè cì xuéxí de jīhuì, bùduàn jìnbù de.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Bù kèqì, zi yí. Wǒ qídài nǐ zài wèilái de gōngzuò zhōng qǔdé gèng dà de chéngjiù!

Zhāngziyí mìshū: Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, wǒ huì nǔlì de!

(Liǎng rén wòshǒu gàobié, jiéshùle zhè cì shēnrù ér fùyǒu yìyì de shāngwù hézuò péixùn huìhuà.)

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ (ruǎnmíngwǔ): Zi yí, wǒ hěn gāoxìng kàn dào nǐ duì shāngwù hézuò yǒu zhème gāo de rèqíng hé tóurù. Zài nǐ kāishǐ dúlì chéngdān gèng duō shāngwù hézuò rènwù zhīqián, wǒ xiǎng zài gěi nǐ yīxiē jiànyì.

Zhāngziyí mìshū (zhāngziyí): Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, qǐng jiǎng, wǒ huì rènzhēn língtīng de.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Shǒuxiān, wúlùn hézuò dàxiǎo, dōu yào bǎochí zhuānyè de tàidù. Měi yīgè xìjié dōu kěnéng yǐngxiǎng dào hézuò de chéngbài, suǒyǐ wùbì zuò dào yánjǐn xìzhì.

Zhāngziyí mìshū: Wǒ huì láojì de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Qícì, yào xuéhuì zài hézuò zhōng xúnzhǎo shuāngyíng de jīhuì. Bùjǐn yào kǎolǜ gōngsī de lìyì, yě yào zūn chóng hézuò huǒbàn de xūqiú, gòngtóng tuīdòng hézuò xiàng qián fāzhǎn.

Zhāngziyí mìshū: Wǒ míngbáile, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì nǔlì xúnzhǎo hé chuàngzào shuāngyíng de jīhuì.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Lìngwài, bùyào wàngjì tuánduì hézuò de zhòngyào xìng. Zài shāngwù hézuò zhōng, nǐ kěnéng xūyào yǔ qítā bùmén huò tóngshì jǐnmì hézuò. Yào xuéhuì qīngtīng tāmen de yìjiàn, fāhuī tuánduì de lìliàng, gòngtóng wánchéng rènwù.

Zhāngziyí mìshū: Shì de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì jījí yǔ tuánduì chéngyuán hézuò, gòngtóng wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiàn lìliàng.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Zuìhòu, bùyào wàngjì chíxù xuéxí hé tíshēng zìjǐ. Shāngwù hézuò shì yīgè bùduàn fāzhǎn hé biànhuà de lǐngyù, zhǐyǒu bùduàn xuéxí hé tíshēng, cáinéng bǎochí jìngzhēng yōushì.

Zhāngziyí mìshū: Gǎnxiè nín de tíxǐng, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì bùduàn xuéxí hé tíshēng zìjǐ de.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Hǎole, zi yí. Wǒ xiāngxìn nǐ wèilái zài shāngwù hézuò lǐngyù huì yǒu chūsè de biǎoxiàn. Rúguǒ nǐ yǒu rèn hé wèntí huò kùnhuò, suíshí dōu kěyǐ lái zhǎo wǒ.

Zhāngziyí mìshū: Fēicháng gǎnxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ de xìnrèn hé zhīchí! Wǒ huì zhēnxī zhè cì péixùn de jīhuì, bùduàn nǔlì tíshēng zìjǐ.

Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ: Bù kèqì, zi yí. Zhù nǐ wèilái shìyè shùnlì, qǔdé gèng dà de chéngjiù!

Zhāngziyí mìshū: Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, zhù nín gōngzuò yúkuài, shēntǐ jiànkāng!

(Liǎng rén zàicì wòshǒu gàobié, jiéshùle zhè cì guānyú shāngwù hézuò de shēnrù péixùn hé zhǐdǎo.)

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của cuốn sách ebook Học tiếng trung theo chủ đề Hợp tác thương mại của tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Hợp tác thương mại hôm nay của Tác giả Nguyễn Minh Vũ liên quan tới nhiều khía cạnh khác nhau, như là:

  1. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả thương mại
  2. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả phí vận chuyển
  3. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả ứng dụng thực tế
  4. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả trên Taobao
  5. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả trên 1688
  6. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả trên Tmall
  7. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả với shop Trung Quốc
  8. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả với nhà xưởng Trung Quốc
  9. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả với đối tác hợp tác

Hôm nay chúng đã học được rất nhiều kiến thức mới vô cùng bổ ích và quan trọng giúp chúng ta tự tin hơn khi sử dụng tiếng Trung trong các tình huống thực tế. Chúc các bạn học tốt

Ngoài những chủ đề trên ra, Tác giả Nguyễn Minh Vũ còn sáng tác thêm rất nhiều Tác phẩm khác mang tựa đề học tiếng Trung theo chủ đề. Ví dụ như:

Học tiếng Trung theo chủ đề phân tích dữ liệu báo cáo

Học tiếng Trung theo chủ đề quảng bá sản phẩm công ty

Học tiếng Trung theo chủ đề trên bàn tiệc

Học tiếng Trung theo chủ đề Hẹn gặp đối tác

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Giáo trình luyện thi HSK 7 bài tập đọc hiểu HSK 9 cấp

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster - Nơi ươm mầm cho những tài năng tiếng Trung