Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:25:11
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung theo chủ đề Đào tạo nghiệp vụ

Học tiếng Trung theo chủ đề Đào tạo nghiệp vụ

Học tiếng Trung theo chủ đề Đào tạo nghiệp vụ là bài giảng trực tuyến mới nhất của tác giả Nguyễn Minh Vũ trên trang web học tiếng trung online Thầy Vũ.

5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề Đào tạo nghiệp vụ Tác giả Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung theo chủ đề Đào tạo nghiệp vụ là bài giảng trực tuyến mới nhất của tác giả Nguyễn Minh Vũ trên trang web học tiếng trung online Thầy Vũ. Trong bài giảng này , chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung chi tiết kiến thức mới về ngữ pháp, từ vựng về nội dung đào tạo nghiệp vụ bằng tiếng trung.

Khóa học tiếng trung online thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trong Diễn đàn ChineMaster

Tác giả: Nguyễn Minh Vũ 

Tác phẩm: Học tiếng Trung theo chủ đề Đào tạo nghiệp vụ

Sau đây là nội dung chi tiết bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Đào tạo nghiệp vụ

阮明武是公司老板,他在培训新入职的秘书范冰冰关于公司的业务。

阮明武:范冰冰,你好,欢迎你加入我们公司。今天我想先给你介绍一下我们公司的主要业务和运营方式。

范冰冰:谢谢阮明武经理,我很高兴有机会加入这个团队,并期待能尽快熟悉和掌握公司的业务。

阮明武:很好,我们公司主要从事的是高科技产品的研发和销售。具体来说,我们在人工智能、大数据分析和云计算领域都有深入的布局。

范冰冰:听起来非常前沿,这些领域我都很感兴趣。

阮明武:是的,这些都是我们公司的核心竞争力。作为秘书,你需要了解这些领域的基本知识,以便更好地协助我处理日常工作和会议。

范冰冰:我明白了,我会尽快学习这些领域的知识。

阮明武:另外,我们公司非常重视团队合作和沟通。你需要和其他部门的同事建立良好的关系,确保信息的畅通无阻。

范冰冰:我会注意的,沟通是工作中非常重要的一环。

阮明武:对了,还有很重要的一点,我们公司非常注重客户服务和满意度。你需要协助我处理客户的咨询和投诉,确保客户的满意度。

范冰冰:明白了,我会以客户满意度为首要目标,努力做好客户服务工作。

阮明武:很好,我相信你会很快适应这个岗位。接下来,我会给你一些具体的任务和工作要求,你有什么问题可以随时向我提问。

范冰冰:好的,阮明武经理。如果有任何问题,我会及时向您请教的。

(接下来阮明武可以详细解释一些具体的工作流程和任务,确保范冰冰对公司的业务有更深入的了解。)

阮明武:当然,范冰冰。首先,我会给你一些关于我们产品和服务的详细介绍,你需要熟悉这些内容以便在客户询问时能够提供准确的回答。

范冰冰:我会认真阅读的,阮明武经理。

阮明武:另外,你还需要学习如何管理我的日程安排和会议记录。这包括安排会议时间、地点、参与人员,以及记录会议的主要内容和决策。

范冰冰:我会尽快掌握这些技能的,阮明武经理。

阮明武:除此之外,你可能还需要协助我处理一些行政工作,如文件整理、邮件回复等。这些看似琐碎的工作其实也非常重要,它们能够确保我的工作更加高效和有序。

范冰冰:我会认真对待每一项工作,确保它们都得到妥善处理。

阮明武:非常好。此外,我们公司还有一些内部系统和工具,如E阮明武P系统、C阮明武M系统等,你需要尽快熟悉并掌握它们的使用方法。

范冰冰:我会尽快学习这些系统和工具的使用方法的,阮明武经理。

阮明武:在你开始工作之前,我会安排一位有经验的同事作为你的导师,她会帮助你更快地适应新的工作环境和任务。

范冰冰:那真是太感谢了,我相信在她的帮助下,我会更快地成长和进步。

阮明武:没错。记住,作为我的秘书,你需要保持高度的责任感和敬业精神,为公司的发展贡献自己的力量。

范冰冰:我会的,阮明武经理。我会尽我所能,为公司的发展贡献自己的力量。

阮明武:很好。如果你在工作中遇到任何问题或困难,都可以随时来找我或你的导师寻求帮助。我们是一个团队,我们需要共同合作来应对挑战。

范冰冰:谢谢您的关心和支持,阮明武经理。我会努力工作的。

阮明武:我相信你会做得很好的,范冰冰。期待你在这个岗位上展现出你的才华和能力。

范冰冰:谢谢阮明武经理的信任和鼓励,我会努力的。

阮明武:好的,范冰冰。我还有一个建议,你可以多参加公司内部的各种活动和培训,这不仅可以帮助你更快地融入团队,还能提升你的专业技能和知识水平。

范冰冰:谢谢您的建议,阮明武经理。我会积极参加的。

阮明武:还有,作为我的秘书,你可能会接触到一些敏感信息和商业机密,所以你需要时刻保持警觉,确保这些信息的安全。

范冰冰:我明白的,阮明武经理。我会严格遵守公司的保密规定,确保信息的安全。

阮明武:很好。此外,我们公司也很注重员工的个人发展和职业规划。如果你有任何关于职业发展的想法或建议,都可以随时和我沟通。

范冰冰:非常感谢您给我这样的机会,阮明武经理。我会努力工作的同时,也会思考自己的职业发展方向。

阮明武:很好,我期待你在这个岗位上取得优秀的成绩。那么,接下来我会给你一些具体的任务和工作要求,你可以开始着手准备了。

范冰冰:好的,阮明武经理。我会认真完成每一项任务,不负您的期望。

阮明武:很好,我相信你一定能够胜任这个岗位。如果有任何问题或困难,随时来找我或你的导师寻求帮助。

范冰冰:谢谢您的关心和支持,阮明武经理。我会努力工作的。

阮明武:好了,范冰冰。今天就先到这里吧。明天你正式上班后,我们再进一步讨论你的工作细节。

范冰冰:好的,阮明武经理。我会做好准备,明天准时到岗。

阮明武:好的,祝你工作顺利,加油!

范冰冰:谢谢阮明武经理,再见!

阮明武:再见!

(第二天,范冰冰正式上班)

范冰冰:(敲门进入阮明武的办公室)阮明武经理,早上好!我已经准备好了开始新一天的工作。

阮明武:早上好,范冰冰。很高兴看到你准时到岗。今天,我会给你安排一些具体的任务,帮助你更快地了解公司的业务和日常工作流程。

范冰冰:好的,阮明武经理。请您安排。

阮明武:首先,我需要你协助我回复一些重要的邮件和电话,确保客户的问题和需求得到及时回应。

范冰冰:没问题,阮明武经理。我会尽快处理这些邮件和电话的。

阮明武:另外,我们下午有一个重要的客户会议,你需要协助我准备好会议所需的材料和文件,并确保会议室的安排和设备的正常运行。

范冰冰:好的,阮明武经理。我会提前确认会议室的安排,并检查设备的运行情况。

阮明武:非常好。同时,你还需要帮我安排一些与供应商和合作伙伴的会议,确保我们的合作顺利进行。

范冰冰:明白了,阮明武经理。我会尽快与供应商和合作伙伴联系,安排会议时间和地点。

阮明武:很好。另外,我们公司有一些内部的文件和资料需要保密,你需要确保这些文件的安全,并遵守公司的保密规定。

范冰冰:请放心,阮明武经理。我会严格遵守公司的保密规定,确保文件的安全。

阮明武:最后,我希望你能时刻保持积极主动的工作态度,不断学习和提升自己的能力,为公司的发展贡献更多的力量。

范冰冰:谢谢您的信任和鼓励,阮明武经理。我会努力做到的。

阮明武:很好。如果有任何问题或困难,随时来找我或你的导师沟通。现在,你可以开始工作了。

范冰冰:好的,阮明武经理。我会努力工作的。如果有需要,我会及时向您请教的。

阮明武:好的,祝你工作顺利!

范冰冰:谢谢阮明武经理,再见!

阮明武:再见!

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Nguyễn Minh Vũ là Ông chủ công ty, ông đang đào tạo cho thư ký mới Phạm Băng Băng về hoạt động kinh doanh của công ty.

Nguyễn Minh Vũ: Phạm Băng Băng, xin chào, chào mừng bạn gia nhập công ty của chúng tôi. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho bạn về hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi và cách chúng tôi vận hành.

Phạm Băng Băng: Cảm ơn Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi rất vui được tham gia vào đội ngũ này và mong muốn nắm vững kiến thức về hoạt động kinh doanh của công ty.

Nguyễn Minh Vũ: Rất tốt, công ty chúng tôi chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao và bán hàng. Cụ thể, chúng tôi đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và tính toán đám mây.

Phạm Băng Băng: Nghe có vẻ rất tiên tiến, tôi rất quan tâm đến những lĩnh vực này.

Nguyễn Minh Vũ: Đúng vậy, đó là lợi thế cạnh tranh của công ty chúng tôi. Làm thư ký, bạn cần hiểu cơ bản về những lĩnh vực này để hỗ trợ tôi trong công việc hàng ngày và các cuộc họp.

Phạm Băng Băng: Tôi hiểu, tôi sẽ nhanh chóng học hỏi kiến thức về những lĩnh vực này.

Nguyễn Minh Vũ: Ngoài ra, chúng tôi rất coi trọng tinh thần làm việc nhóm và giao tiếp. Bạn cần thiết lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp ở các phòng ban khác để đảm bảo thông tin luôn được truyền tải một cách suôn sẻ.

Phạm Băng Băng: Tôi sẽ chú ý, giao tiếp là một phần quan trọng trong công việc.

Nguyễn Minh Vũ: À, còn một điểm quan trọng nữa, công ty chúng tôi rất chú trọng đến dịch vụ khách hàng và sự hài lòng của họ. Bạn cần hỗ trợ tôi xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng để đảm bảo họ hài lòng.

Phạm Băng Băng: Đã hiểu, tôi sẽ đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và cố gắng làm tốt công việc dịch vụ khách hàng.

Nguyễn Minh Vũ:Rất tốt, tôi tin rằng bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với vị trí này. Tiếp theo, tôi sẽ giao cho bạn một số nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu công việc, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.

Phạm Băng Băng:Được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ hỏi bạn ngay.

(Tiếp theo, Nguyễn Minh Vũ có thể giải thích chi tiết về quy trình công việc và các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo Phạm Băng Băng hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty.)

Nguyễn Minh Vũ:Tất nhiên, Phạm Băng Băng. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn cần phải thành thạo những nội dung này để có thể cung cấp câu trả lời chính xác khi khách hàng hỏi.

Phạm Băng Băng:Tôi sẽ đọc kỹ, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ.

Nguyễn Minh Vũ:Ngoài ra, bạn cũng cần học cách Giám đốc lịch làm việc của tôi và ghi chép các cuộc họp. Điều này bao gồm sắp xếp thời gian họp, địa điểm, người tham gia, và ghi lại nội dung chính và các quyết định của cuộc họp.

Phạm Băng Băng:Tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt các kỹ năng này, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ.

Nguyễn Minh Vũ:Ngoài ra, có thể bạn sẽ phải hỗ trợ tôi xử lý một số công việc hành chính như sắp xếp tài liệu, trả lời email và các công việc nhỏ khác. Những công việc này dường như nhỏ nhặt nhưng thực tế lại rất quan trọng, chúng giúp công việc của tôi trở nên hiệu quả và có trật tự hơn.

Phạm Băng Băng:Tôi sẽ đối xử nghiêm túc với từng công việc để đảm bảo chúng được xử lý chu đáo.

Nguyễn Minh Vũ:Rất tốt. Ngoài ra, công ty chúng ta còn có một số hệ thống và công cụ nội bộ như hệ thống ERP, hệ thống CRM, vv. Bạn cần nắm rõ và sớm thích nghi với cách sử dụng chúng.

Phạm Băng Băng:Tôi sẽ nhanh chóng học cách sử dụng các hệ thống và công cụ này, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ.

Nguyễn Minh Vũ:Trước khi bạn bắt đầu công việc, tôi sẽ sắp xếp một đồng nghiệp có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên cho bạn, cô ấy sẽ giúp bạn thích nghi nhanh hơn với môi trường và nhiệm vụ mới.

Phạm Băng Băng:Thật là cảm ơn, tôi tin rằng với sự giúp đỡ của cô ấy, tôi sẽ tiến bộ và phát triển nhanh hơn.

Nguyễn Minh Vũ:Đúng vậy. Hãy nhớ rằng, làm việc với vai trò làm thư ký của tôi, bạn cần duy trì tinh thần trách nhiệm cao và sự cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Phạm Băng Băng:Tôi sẽ làm được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Nguyễn Minh Vũ:Rất tốt. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hay khó khăn nào trong công việc, bạn có thể đến tìm tôi hoặc hướng dẫn viên của bạn để được giúp đỡ. Chúng ta là một đội ngũ, cần phối hợp cùng nhau để đối phó với thử thách.

Phạm Băng Băng:Cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.

Nguyễn Minh Vũ:Tôi tin bạn sẽ làm rất tốt, Phạm Băng Băng. Tôi mong chờ bạn có thể thể hiện tài năng và năng lực của mình ở vị trí này.

Phạm Băng Băng:Cảm ơn sự tin tưởng và động viên của Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Nguyễn Minh Vũ:Được rồi, Phạm Băng Băng. Tôi còn một lời khuyên, bạn nên tham gia nhiều hoạt động và đào tạo nội bộ của công ty, điều này không chỉ giúp bạn hòa nhập nhanh chóng với đội ngũ mà còn nâng cao kỹ năng chuyên môn và kiến thức của bạn.

Phạm Băng Băng:Cảm ơn lời khuyên của Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi sẽ tích cực tham gia.

Nguyễn Minh Vũ:Hơn nữa, làm vai trò làm thư ký của tôi, bạn có thể tiếp cận với một số thông tin nhạy cảm và bí mật thương mại, vì vậy bạn cần luôn cảnh giác để đảm bảo an toàn thông tin này.

Phạm Băng Băng:Tôi hiểu rồi, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật của công ty, đảm bảo an toàn thông tin.

Nguyễn Minh Vũ:Rất tốt. Ngoài ra, công ty chúng ta cũng rất chú trọng đến sự phát triển cá nhân và kế hoạch nghề nghiệp của nhân viên. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng hay đề xuất nào về phát triển nghề nghiệp, bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.

Phạm Băng Băng:Cảm ơn Giám đốc Nguyễn Minh Vũ đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và đồng thời suy nghĩ về hướng phát triển nghề nghiệp của mình.

Nguyễn Minh Vũ:Rất tốt, tôi mong chờ bạn có thể đạt được những thành tích xuất sắc ở vị trí này. Vậy thì, tiếp theo tôi sẽ giao cho bạn một số nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu công việc, bạn có thể bắt đầu chuẩn bị.

Phạm Băng Băng:Được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ làm việc cật lực để hoàn thành từng nhiệm vụ, không làm mất lòng anh.

Nguyễn Minh Vũ:Rất tốt, tôi tin chắc rằng bạn sẽ đáp ứng tốt với vị trí này. Nếu có bất kỳ vấn đề hay khó khăn nào, bạn đừng ngần ngại đến tìm tôi hoặc hướng dẫn viên của bạn để được hỗ trợ.

Phạm Băng Băng:Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong công việc.

Nguyễn Minh Vũ:Vậy là được rồi, Phạm Băng Băng. Hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Ngày mai khi bạn chính thức bắt đầu làm việc, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về chi tiết công việc của bạn.

Phạm Băng Băng:Được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ chuẩn bị kỹ và đến đúng giờ ngày mai.

Nguyễn Minh Vũ:Vậy thì, chúc bạn công việc thuận lợi, cố lên!

Phạm Băng Băng:Cảm ơn Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tạm biệt!

Nguyễn Minh Vũ:Chào tạm biệt!

(Ngày hôm sau, Phạm Băng Băng bắt đầu làm việc chính thức)

Phạm Băng Băng: (Nhẹ nhàng gõ cửa và vào văn phòng của Giám đốc Nguyễn Minh Vũ) Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, chào buổi sáng! Tôi đã sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nguyễn Minh Vũ: Chào buổi sáng, Phạm Băng Băng. Rất vui khi thấy bạn đến đúng giờ. Hôm nay, tôi sẽ sắp xếp cho bạn một số nhiệm vụ cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty và quy trình làm việc hàng ngày.

Phạm Băng Băng: Được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Xin anh chỉ dạy.

Nguyễn Minh Vũ: Đầu tiên, tôi cần bạn hỗ trợ tôi trả lời một số email và điện thoại quan trọng, đảm bảo các vấn đề và yêu cầu từ khách hàng được đáp ứng kịp thời.

Phạm Băng Băng: Không vấn đề gì, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ xử lý các email và điện thoại này ngay.

Nguyễn Minh Vũ: Hơn nữa, chiều nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng với khách hàng, bạn cần hỗ trợ tôi chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cần thiết cho cuộc họp, đồng thời đảm bảo phòng họp sẵn sàng và thiết bị hoạt động bình thường.

Phạm Băng Băng: Được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ kiểm tra trước phòng họp và xác minh tình trạng của thiết bị.

Nguyễn Minh Vũ: Rất tốt. Đồng thời, bạn còn cần giúp tôi sắp xếp các cuộc họp với các nhà cung cấp và đối tác, đảm bảo công việc hợp tác của chúng ta diễn ra trơn tru.

Phạm Băng Băng: Tôi đã hiểu, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ liên hệ với các nhà cung cấp và đối tác ngay để sắp xếp thời gian và địa điểm họp.

Nguyễn Minh Vũ:Rất tốt. Ngoài ra, công ty chúng ta có một số tài liệu và thông tin nội bộ cần phải giữ bí mật, bạn cần đảm bảo an toàn cho những tài liệu này và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật của công ty.

Phạm Băng Băng:Xin anh yên tâm, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định bảo mật của công ty và đảm bảo an toàn cho các tài liệu.

Nguyễn Minh Vũ:Cuối cùng, tôi hy vọng bạn luôn giữ thái độ tích cực và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực của mình, để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của công ty.

Phạm Băng Băng:Cảm ơn sự tin tưởng và động viên của Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó.

Nguyễn Minh Vũ:Rất tốt. Nếu có bất kỳ vấn đề hay khó khăn nào, hãy đến gặp tôi hoặc hướng dẫn viên của bạn để trao đổi. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu làm việc.

Phạm Băng Băng:Được, Giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Nếu cần thiết, tôi sẽ hỏi ý kiến anh kịp thời.

Nguyễn Minh Vũ:Chúc bạn công việc suôn sẻ!

Phạm Băng Băng:Cảm ơn Giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tạm biệt!

Nguyễn Minh Vũ:Tạm biệt!

Phiên âm tiếng Trung

Ruǎnmíngwǔ shì gōngsī lǎobǎn, tā zài péixùn xīn rùzhí de mìshū fànbīngbīng guānyú gōngsī de yèwù.

Ruǎnmíngwǔ: Fànbīngbīng, nǐ hǎo, huānyíng nǐ jiārù wǒmen gōngsī. Jīntiān wǒ xiǎng xiān gěi nǐ jièshào yīxià wǒmen gōngsī de zhǔyào yèwù hé yùnyíng fāngshì.

Fànbīngbīng: Xièxiè ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, wǒ hěn gāoxìng yǒu jīhuì jiārù zhège tuánduì, bìng qídài néng jǐnkuài shúxī hé zhǎngwò gōngsī de yèwù.

Ruǎnmíngwǔ: Hěn hǎo, wǒmen gōngsī zhǔyào cóngshì de shì gāo kējì chǎnpǐn de yánfā hé xiāoshòu. Jùtǐ lái shuō, wǒmen zài réngōng zhìnéng, dà shùjù fēnxī hé yún jìsuàn lǐngyù dōu yǒu shēnrù de bùjú.

Fànbīngbīng: Tīng qǐlái fēicháng qiányán, zhèxiē lǐngyù wǒ dū hěn gǎn xìngqù.

Ruǎnmíngwǔ: Shì de, zhèxiē dōu shì wǒmen gōngsī de héxīn jìngzhēng lì. Zuòwéi mìshū, nǐ xūyào liǎojiě zhèxiē lǐngyù de jīběn zhīshì, yǐbiàn gèng hǎo de xiézhù wǒ chǔlǐ rìcháng gōngzuò hé huìyì.

Fànbīngbīng: Wǒ míngbáile, wǒ huì jǐnkuài xuéxí zhèxiē lǐngyù de zhīshì.

Ruǎnmíngwǔ: Lìngwài, wǒmen gōngsī fēicháng zhòngshì tuánduì hézuò hé gōutōng. Nǐ xūyào hé qítā bùmén de tóngshì jiànlì liánghǎo de guānxì, quèbǎo xìnxī de chàngtōng wúzǔ.

Fànbīngbīng: Wǒ huì zhùyì de, gōutōng shì gōngzuò zhōng fēicháng zhòngyào de yī huán.

Ruǎnmíngwǔ: Duìle, hái yǒu hěn zhòngyào de yīdiǎn, wǒmen gōngsī fēicháng zhùzhòng kèhù fúwù hé mǎnyì dù. Nǐ xūyào xiézhù wǒ chǔlǐ kèhù de zīxún hé tóusù, quèbǎo kèhù de mǎnyì dù.

Fànbīngbīng: Míngbáile, wǒ huì yǐ kèhù mǎnyì dù wéi shǒuyào mùbiāo, nǔlì zuò hào kèhù fúwù gōngzuò.

Ruǎnmíngwǔ: Hěn hǎo, wǒ xiāngxìn nǐ huì hěn kuài shìyìng zhège gǎngwèi. Jiē xiàlái, wǒ huì gěi nǐ yīxiē jùtǐ de rènwù hé gōngzuò yāoqiú, nǐ yǒu shé me wèntí kěyǐ suíshí xiàng wǒ tíwèn.

Fànbīngbīng: Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Rúguǒ yǒu rènhé wèntí, wǒ huì jíshí xiàng nín qǐngjiào de.

(Jiē xiàlái ruǎnmíngwǔ kěyǐ xiángxì jiěshì yīxiē jùtǐ de gōngzuò liúchéng hé rènwù, quèbǎo fànbīngbīng duì gōngsī de yèwù yǒu gēng shēnrù de liǎojiě.)

Ruǎnmíngwǔ: Dāngrán, fànbīngbīng. Shǒuxiān, wǒ huì gěi nǐ yīxiē guānyú wǒmen chǎnpǐn hé fúwù de xiángxì jièshào, nǐ xūyào shúxī zhèxiē nèiróng yǐbiàn zài kèhù xúnwèn shí nénggòu tígōng zhǔnquè de huídá.

Fànbīngbīng: Wǒ huì rènzhēn yuèdú de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ.

Ruǎnmíngwǔ: Lìngwài, nǐ hái xūyào xuéxí rúhé guǎnlǐ wǒ de rìchéng ānpái hé huìyì jìlù. Zhè bāokuò ānpái huìyì shíjiān, dìdiǎn, cānyù rényuán, yǐjí jìlù huìyì de zhǔyào nèiróng hé juécè.

Fànbīngbīng: Wǒ huì jǐnkuài zhǎngwò zhèxiē jìnéng de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ.

Ruǎnmíngwǔ: Chú cǐ zhī wài, nǐ kěnéng hái xūyào xiézhù wǒ chǔlǐ yīxiē xíngzhèng gōngzuò, rú wénjiàn zhěnglǐ, yóujiàn huífù děng. Zhèxiē kàn shì suǒsuì de gōngzuò qíshí yě fēicháng zhòngyào, tāmen nénggòu quèbǎo wǒ de gōngzuò gèngjiā gāoxiào hé yǒu xù.

Fànbīngbīng: Wǒ huì rènzhēn duìdài měi yī xiàng gōngzuò, quèbǎo tāmen dōu dédào tuǒshàn chǔlǐ.

Ruǎnmíngwǔ: Fēicháng hǎo. Cǐwài, wǒmen gōngsī hái yǒu yīxiē nèibù xìtǒng hé gōngjù, rú E ruǎnmíngwǔ P xìtǒng,C ruǎnmíngwǔ M xìtǒng děng, nǐ xūyào jǐnkuài shúxī bìng zhǎngwò tāmen de shǐyòng fāngfǎ.

Fànbīngbīng: Wǒ huì jǐnkuài xuéxí zhèxiē xìtǒng hé gōngjù de shǐyòng fāngfǎ de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ.

Ruǎnmíngwǔ: Zài nǐ kāishǐ gōngzuò zhīqián, wǒ huì ānpái yī wèi yǒu jīngyàn de tóngshì zuòwéi nǐ de dǎoshī, tā huì bāngzhù nǐ gèng kuài dì shìyìng xīn de gōngzuò huánjìng hé rènwù.

Fànbīngbīng: Nà zhēnshi tài gǎnxièle, wǒ xiāngxìn zài tā de bāngzhù xià, wǒ huì gèng kuài dì chéngzhǎng hé jìnbù.

Ruǎnmíngwǔ: Méi cuò. Jì zhù, zuòwéi wǒ de mìshū, nǐ xūyào bǎochí gāodù de zérèngǎn hé jìngyè jīngshén, wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiàn zìjǐ de lìliàng.

Fànbīngbīng: Wǒ huì de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì jǐn wǒ suǒ néng, wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiàn zìjǐ de lìliàng.

Ruǎnmíngwǔ: Hěn hǎo. Rúguǒ nǐ zài gōngzuò zhōng yù dào rènhé wèntí huò kùnnán, dōu kěyǐ suíshí lái zhǎo wǒ huò nǐ de dǎoshī xúnqiú bāngzhù. Wǒmen shì yīgè tuánduì, wǒmen xūyào gòngtóng hézuò lái yìngduì tiǎozhàn.

Fànbīngbīng: Xièxiè nín de guānxīn hé zhīchí, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì nǔlì gōngzuò de.

Ruǎnmíngwǔ: Wǒ xiāngxìn nǐ huì zuò dé hěn hǎo de, fànbīngbīng. Qídài nǐ zài zhège gǎngwèi shàng zhǎnxiàn chū nǐ de cáihuá hé nénglì.

Fànbīngbīng: Xièxiè ruǎnmíngwǔ jīnglǐ de xìnrènhé gǔlì, wǒ huì nǔlì de.

Ruǎnmíngwǔ: Hǎo de, fànbīngbīng. Wǒ hái yǒu yīgè jiànyì, nǐ kěyǐ duō cānjiā gōngsī nèibù de gè zhǒng huódòng hé péixùn, zhè bùjǐn kěyǐ bāngzhù nǐ gèng kuài dì róngrù tuánduì, hái néng tíshēng nǐ de zhuānyè jìnéng hé zhīshì shuǐpíng.

Fànbīngbīng: Xièxiè nín de jiànyì, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì jījí cānjiā de.

Ruǎnmíngwǔ: Hái yǒu, zuòwéi wǒ de mìshū, nǐ kěnéng huì jiēchù dào yīxiē mǐngǎn xìnxī hé shāngyè jīmì, suǒyǐ nǐ xūyào shíkè bǎochí jǐngjué, quèbǎo zhèxiē xìnxī de ānquán.

Fànbīngbīng: Wǒ míngbái de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì yángé zūnshǒu gōngsī de bǎomì guīdìng, quèbǎo xìnxī de ānquán.

Ruǎnmíngwǔ: Hěn hǎo. Cǐwài, wǒmen gōngsī yě hěn zhùzhòng yuángōng de gèrén fà zhǎn hé zhíyè guīhuà. Rúguǒ nǐ yǒu rènhé guānyú zhíyè fāzhǎn de xiǎngfǎ huò jiànyì, dōu kěyǐ suíshí hé wǒ gōutōng.

Fànbīngbīng: Fēicháng gǎnxiè nín gěi wǒ zhèyàng de jīhuì, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì nǔlì gōngzuò de tóngshí, yě huì sīkǎo zìjǐ de zhíyè fāzhǎn fāngxiàng.

Ruǎnmíngwǔ: Hěn hǎo, wǒ qídài nǐ zài zhège gǎngwèi shàng qǔdé yōuxiù de chéngjī. Nàme, jiē xiàlái wǒ huì gěi nǐ yīxiē jùtǐ de rènwù hé gōngzuò yāoqiú, nǐ kěyǐ kāishǐ zhuóshǒu zhǔnbèile.

Fànbīngbīng: Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì rènzhēn wánchéng měi yī xiàng rènwù, bù fù nín de qīwàng.

Ruǎnmíngwǔ: Hěn hǎo, wǒ xiāngxìn nǐ yīdìng nénggòu shèngrèn zhège gǎngwèi. Rúguǒ yǒu rènhé wèntí huò kùnnán, suíshí lái zhǎo wǒ huò nǐ de dǎoshī xúnqiú bāngzhù.

Fànbīngbīng: Xièxiè nín de guānxīn hé zhīchí, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì nǔlì gōngzuò de.

Ruǎnmíngwǔ: Hǎole, fànbīngbīng. Jīntiān jiù xiān dào zhèlǐ ba. Míngtiān nǐ zhèngshì shàngbān hòu, wǒmen zài jìnyībù tǎolùn nǐ de gōngzuò xìjié.

Fànbīngbīng: Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì zuò hǎo zhǔnbèi, míngtiān zhǔnshí dào gǎng.

Ruǎnmíngwǔ: Hǎo de, zhù nǐ gōngzuò shùnlì, jiāyóu!

Fànbīngbīng: Xièxiè ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, zàijiàn!

Ruǎnmíngwǔ: Zàijiàn!

(Dì èr tiān, fànbīngbīng zhèngshì shàngbān)

fànbīngbīng:(Qiāo mén jìnrù ruǎnmíngwǔ de bàngōngshì) ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, zǎoshang hǎo! Wǒ yǐjīng zhǔnbèi hǎole kāishǐ xīn yītiān de gōngzuò.

Ruǎnmíngwǔ: Zǎoshang hǎo, fànbīngbīng. Hěn gāoxìng kàn dào nǐ zhǔnshí dào gǎng. Jīntiān, wǒ huì gěi nǐ ānpái yīxiē jùtǐ de rènwù, bāngzhù nǐ gèng kuài dì liǎojiě gōngsī de yèwù hé rìcháng gōngzuò liúchéng.

Fànbīngbīng: Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Qǐng nín ānpái.

Ruǎnmíngwǔ: Shǒuxiān, wǒ xūyào nǐ xiézhù wǒ huífù yīxiē zhòngyào de yóujiàn hé diànhuà, quèbǎo kèhù de wèntí hé xūqiú dédào jíshí huíyīng.

Fànbīngbīng: Méi wèntí, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì jǐnkuài chǔlǐ zhèxiē yóujiàn hé diànhuà de.

Ruǎnmíngwǔ: Lìngwài, wǒmen xiàwǔ yǒu yīgè zhòngyào de kèhù huìyì, nǐ xūyào xiézhù wǒ zhǔnbèi hǎo huìyì suǒ xū de cáiliào hé wénjiàn, bìng quèbǎo huìyì shì de ānpái hé shèbèi de zhèngcháng yùnxíng.

Fànbīngbīng: Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì tíqián quèrèn huìyì shì de ānpái, bìng jiǎnchá shèbèi de yùn háng qíngkuàng.

Ruǎnmíngwǔ: Fēicháng hǎo. Tóngshí, nǐ hái xūyào bāng wǒ ānpái yīxiē yǔ gōngyìng shāng hé hézuò huǒbàn de huìyì, quèbǎo wǒmen de hézuò shùnlì jìnxíng.

Fànbīngbīng: Míngbáile, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì jǐnkuài yǔ gōngyìng shāng hé hézuò huǒbàn liánxì, ānpái huìyì shíjiān hé dìdiǎn.

Ruǎnmíngwǔ: Hěn hǎo. Lìngwài, wǒmen gōngsī yǒu yīxiē nèibù de wénjiàn hé zīliào xūyào bǎomì, nǐ xūyào quèbǎo zhèxiē wénjiàn de ānquán, bìng zūnshǒu gōngsī de bǎomì guīdìng.

Fànbīngbīng: Qǐng fàngxīn, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì yángé zūnshǒu gōngsī de bǎomì guīdìng, quèbǎo wénjiàn de ānquán.

Ruǎnmíngwǔ: Zuìhòu, wǒ xīwàng nǐ néng shíkè bǎochí jījí zhǔdòng de gōngzuò tàidù, bùduàn xuéxí hé tíshēng zìjǐ de nénglì, wèi gōngsī de fǎ zhǎn gòngxiàn gèng duō de lìliàng.

Fànbīngbīng: Xièxiè nín de xìnrèn hé gǔlì, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì nǔlì zuò dào de.

Ruǎnmíngwǔ: Hěn hǎo. Rúguǒ yǒu rèn hé wèntí huò kùnnán, suíshí lái zhǎo wǒ huò nǐ de dǎoshī gōutōng. Xiànzài, nǐ kěyǐ kāishǐ gōngzuòle.

Fànbīngbīng: Hǎo de, ruǎnmíngwǔ jīnglǐ. Wǒ huì nǔlì gōngzuò de. Rúguǒ yǒu xūyào, wǒ huì jíshí xiàng nín qǐngjiào de.

Ruǎnmíngwǔ: Hǎo de, zhù nǐ gōngzuò shùnlì!

Fànbīngbīng: Xièxiè ruǎnmíngwǔ jīnglǐ, zàijiàn!

Ruǎnmíngwǔ: Zàijiàn!

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của cuốn sách ebook Học tiếng Trung theo chủ đề Đào tạo nghiệp vụ của tác giả Nguyễn Minh Vũ. Qua bài giảng chúng ta có thể hình thành được khả năng xây dựng mẫu câu cách dùng tiếng trung trong Đào tạo nghiệp vụ . Tiếp thu được nhiều kiến thức từ vựng, mẫu câu, ngữ pháp hiệu quả và bổ ích.

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!