Chủ Nhật, Tháng Bảy 14, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:30:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:24:52
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
HomeHọc tiếng Trung onlineHọc tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá CIF

Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá CIF

Học tiếng trung theo chủ đề Đàm phán Đàm phán giá CIF là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá CIF – Tác giả Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng trung theo chủ đề Đàm phán giá CIF là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay trong chuỗi bài giảng tiếng Trung miễn phí đến từ trung tâm tiếng trung Chinese Master được hướng dẫn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này, chúng ta không chỉ học được nhiều kiến thức về từ vựng và ngữ pháp mới, mà còn học được các kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử các tình huống trong các tình huống trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Website học tiếng Trung online Thầy Vũ mỗi ngày chia sẻ thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí. Các bạn hãy  theo dõi Tiếng Trung Thầy Vũ hàng ngày trên kênh này nhé!

Sau đây là nội dung chi tiết giáo án bài giảng Học tiếng trung theo chủ đề Đàm phán giá CIF

Tác giả: Nguyễn Minh Vũ.

Tác phẩm: Học tiếng trung theo chủ đề Đàm phán giá CIF.

经理阮明武培训秘书赵薇关于CIF价格谈判的会话。

时间:2024年04月04日

地点:公司会议室

参与人员:总经理阮明武、秘书赵薇

阮明武(微笑):赵薇,你好。今天我想和你谈谈CIF价格谈判的一些技巧,这对我们公司的国际贸易业务非常重要。

赵薇(认真):阮明武总经理,我很高兴有机会学习这方面的知识。CIF价格谈判我一直觉得挺复杂的,特别是涉及到运费和保险费的问题。

阮明武:确实,CIF(Cost, Insurance, and Freight)价格谈判不仅仅是商品价格的谈判,还包括了运输和保险两个方面。首先,我们要明确CIF价格的计算公式:CIF价格 = FOB(离岸价) + 运费 + 保险费。

赵薇:我明白了,那我们在谈判时应该如何处理这三个部分呢?

阮明武:在谈判时,我们要先了解市场行情,对商品的价格、运费和保险费有一个大致的预估。然后,我们可以从商品的质量、交货期、售后服务等方面入手,与对方进行谈判。

赵薇:那么在谈判过程中,有没有什么需要注意的地方呢?

阮明武:首先,我们要保持冷静和理性,不要被对方的情绪所影响。其次,我们要善于倾听对方的意见和需求,理解对方的立场和利益点。最后,我们要有策略地进行谈判,灵活运用各种谈判技巧,争取到最有利的条件。

赵薇:阮明武总经理,我明白了。那么在谈判过程中,如果遇到对方提出一些不合理的要求,我们应该怎么办呢?

阮明武:面对不合理的要求,我们要坚持自己的原则和底线,同时要有耐心地与对方进行沟通,寻求双方都能接受的解决方案。记住,谈判是一个双方互利的过程,我们要在保障自己利益的同时,也要尊重对方的利益。

赵薇:好的,我会记住这些要点的。阮明武总经理,您还有没有其他需要提醒我的地方?

阮明武:除了上述的谈判技巧外,我还要提醒你一点,就是要做好谈判前的准备工作。包括了解对方公司的背景、经营状况、市场地位等信息,以及了解相关行业的政策法规、市场趋势等。这些信息可以帮助我们更好地把握谈判的主动权。

赵薇:明白了,我会在谈判前做好充分的准备的。阮明武总经理,谢谢您的指导!

阮明武(微笑):不客气,赵薇。我相信通过不断的学习和实践,你会成为一名优秀的谈判高手的。加油!

赵薇(信心满满):谢谢阮明武总经理!我会努力的!

阮明武(点头):很好,赵薇。现在,我想给你一些具体的例子来帮助你更好地理解CIF价格谈判的实际操作。

赵薇(认真倾听):请阮明武总经理赐教。

阮明武:比如,当我们在与供应商谈判时,对方可能首先给出一个相对较高的CIF价格。这时,我们可以从运费和保险费的角度入手,询问对方是否有降低这两部分费用的可能性。如果运费较高,我们可以考虑选择更经济的运输方式或者与对方协商更优惠的运费折扣。

赵薇(思考):我明白了,从运费和保险费方面着手是个不错的策略。那对于保险费,我们又应该如何谈判呢?

阮明武:对于保险费,我们可以了解不同的保险方案以及保费计算方式。根据货物的价值和运输方式,我们可以选择适合的保险方案,并与保险公司协商更优惠的保费。同时,我们还可以与供应商商讨,看是否能将保险费用纳入CIF价格中,由供应商负责购买保险,这样可以减轻我们的负担。

赵薇(点头):这个思路很清晰,阮明武总经理。那除了运费和保险费,我们还有其他方面可以谈判吗?

阮明武:当然,我们还可以在商品的质量、交货期、售后服务等方面进行谈判。比如,我们可以要求供应商提供更高质量的商品,或者要求更短的交货期,以及更完善的售后服务。这些都可以作为我们谈判的筹码,争取到更有利的条件。

赵薇:我明白了,阮明武总经理。在谈判过程中,我们还需要注意哪些细节呢?

阮明武:在谈判过程中,我们要注意记录谈判的内容和结果,以便后续跟进和参考。同时,我们要注意言辞的得体和礼貌,保持专业和尊重。如果谈判遇到僵局,我们可以尝试寻找新的解决方案或者寻求第三方的协助。

赵薇:好的,阮明武总经理。我会注意这些细节的。

阮明武(微笑):很好,赵薇。我相信通过不断的学习和实践,你会成为一名出色的谈判专家。记住,谈判不仅仅是为了争取到更有利的条件,更重要的是要建立良好的合作关系,实现双方的共赢。

赵薇(信心满满):谢谢阮明武总经理的指导,我会努力提升自己的谈判技巧,为公司创造更大的价值!

阮明武(点头):很好,赵薇。我相信你一定能够做到的。加油!

阮明武(点头微笑):非常好,赵薇。记住,在谈判过程中,除了注意上述提到的细节外,还需要保持灵活性和适应性。因为每一次谈判都是独特的,可能会遇到不同的情况和挑战。

赵薇(点头):是的,阮明武总经理。我明白了。我会根据实际情况灵活调整谈判策略,并始终保持开放和合作的态度。

阮明武:另外,我还想提醒你一点,就是在谈判结束后,一定要及时跟进和总结。将谈判的结果和达成的协议记录下来,确保双方都能明确理解并遵守。同时,也要对这次谈判的经验进行总结,找出成功和不足之处,为下一次谈判提供参考。

赵薇:我明白了,阮明武总经理。及时跟进和总结是非常重要的。我会将每次谈判都当作一个学习的机会,不断提升自己的谈判能力。

阮明武(鼓励):很好,赵薇。我相信只要你保持这种积极的学习态度和不断努力的精神,你一定能够在谈判领域取得更好的成绩。

赵薇(感激):谢谢阮明武总经理的鼓励和指导。我会牢记您的教诲,不断努力提升自己的谈判技巧和综合素质。

阮明武(微笑):好了,赵薇。今天我们的培训就到这里吧。如果你有任何问题或需要进一步的帮助,随时都可以来找我。

赵薇(恭敬):好的,阮明武总经理。谢谢您的培训!

阮明武(起身):不用客气,赵薇。祝你谈判顺利,为公司创造更大的价值!

赵薇(起身):谢谢阮明武总经理!我会努力的!

(两人握手告别,赵薇离开会议室,阮明武满意地点点头,继续处理其他工作。)

赵薇(回到办公室,坐在办公桌前,整理着阮明武总经理培训的内容,心中充满了动力和期待。她打开电脑,开始制定一个详细的CIF价格谈判学习计划,并准备了一些模拟谈判案例来实践。)

赵薇(自言自语):阮明武总经理的培训真的很有用,我学到了很多实用的谈判技巧和策略。现在,我要通过实践来不断提升自己的谈判能力。

(接下来的几天里,赵薇投入了大量的时间和精力进行学习和准备。她不仅阅读了大量的谈判书籍和资料,还参加了公司组织的线上谈判培训课程,并与其他同事进行了模拟谈判练习。)

赵薇(在一次模拟谈判练习中,她成功运用了阮明武总经理教授的谈判技巧,与对手展开了激烈的交锋。虽然过程中遇到了不少挑战和困难,但她始终保持着冷静和理性,最终成功达成了一个双方都能接受的协议。)

赵薇(兴奋地):太棒了!我感觉自己的谈判能力真的提高了不少。这次模拟谈判让我更加自信了。

(不久之后,赵薇迎来了她第一次真正的CIF价格谈判任务。她事先做好了充分的准备,制定了详细的谈判策略,并与团队成员进行了充分的沟通和协作。)

赵薇(在谈判过程中,她灵活运用了所学到的谈判技巧,与对方展开了激烈的交锋。她不仅坚守了自己的底线和原则,还成功争取到了更有利的条件。)

对方谈判代表(赞许):赵小姐,你的谈判技巧真的很出色。我们很高兴能够与你达成这个协议。

赵薇(微笑):谢谢夸奖。这是我们双方共同努力的结果。我相信我们的合作将会非常愉快。

(谈判结束后,赵薇及时跟进和总结了这次谈判的经验和教训,并将它们记录在笔记本上。她深知每一次谈判都是一次宝贵的学习机会,她将继续努力提升自己的谈判能力。)

赵薇(心中充满自信):感谢阮明武总经理的培训和指导,让我有机会在谈判领域取得更好的成绩。我会继续努力,为公司创造更大的价值!

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Thời gian: Ngày 04 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp công ty

Người tham gia: Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, Thư ký Thư ký Triệu Vy.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (mỉm cười): Thư ký Triệu Vy, chào bạn. Hôm nay tôi muốn nói với bạn một số kỹ năng đàm phán giá CIF, điều này rất quan trọng đối với hoạt động thương mại quốc tế của công ty chúng ta.

Thư ký Triệu Vy (nghiêm túc): Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi rất vui khi có cơ hội học hỏi kiến thức này. Tôi luôn cảm thấy việc đàm phán giá CIF khá phức tạp, đặc biệt là khi liên quan đến vấn đề cước phí vận chuyển và bảo hiểm.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Đúng vậy, đàm phán giá CIF (Chi phí, Bảo hiểm và Cước phí) không chỉ là việc thương lượng giá cả hàng hóa mà còn bao gồm vận chuyển và bảo hiểm. Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ công thức tính giá CIF: Giá CIF = FOB (Giá không bao gồm cước phí) + Cước phí + Phí bảo hiểm.

Thư ký Triệu Vy: Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào với ba phần này khi đàm phán?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Khi đàm phán, chúng ta cần hiểu rõ tình hình thị trường, có một ước lượng sơ bộ về giá cả hàng hóa, cước phí và bảo hiểm. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu từ chất lượng sản phẩm, thời hạn giao hàng, dịch vụ sau bán hàng và các khía cạnh khác để tiến hành đàm phán với đối tác.

Thư ký Triệu Vy: Vậy trong quá trình đàm phán có điều gì cần lưu ý không?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Đầu tiên, chúng ta cần giữ bình tĩnh và lý trí, không được để tình cảm của đối tác ảnh hưởng. Thứ hai, chúng ta cần biết lắng nghe ý kiến và nhu cầu của họ, hiểu rõ lập trường và điểm lợi ích của họ. Cuối cùng, chúng ta cần có chiến lược trong việc đàm phán, linh hoạt sử dụng các kỹ thuật đàm phán khác nhau để đạt được điều kiện thuận lợi nhất.

Thư ký Triệu Vy: Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, tôi đã hiểu. Vậy trong quá trình đàm phán, nếu gặp phải những yêu cầu không hợp lý từ phía đối tác, chúng ta nên làm thế nào?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Đối mặt với những yêu cầu không hợp lý, chúng ta cần phải kiên trì với nguyên tắc và giới hạn của mình, đồng thời cần kiên nhẫn giao tiếp với đối tác để tìm kiếm giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận. Nhớ rằng, đàm phán là quá trình cùng có lợi cho cả hai bên, chúng ta cần bảo vệ lợi ích của mình trong khi cũng tôn trọng lợi ích của đối tác.

Thư ký Triệu Vy: Được rồi, tôi sẽ nhớ những điểm này. Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, có điều gì khác bạn muốn nhắc nhở tôi không?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Ngoài những kỹ năng đàm phán đã nói ở trên, tôi còn muốn nhắc bạn một điều nữa, đó là cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đàm phán. Bao gồm việc hiểu rõ thông tin về công ty đối tác, tình hình kinh doanh, vị thế trên thị trường và thông tin liên quan đến chính sách pháp luật của ngành, xu hướng thị trường. Những thông tin này có thể giúp chúng ta nắm bắt chủ động hơn trong quá trình đàm phán.

Thư ký Triệu Vy: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đàm phán. Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, cảm ơn anh đã hướng dẫn!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (mỉm cười): Không có gì, Thư ký Triệu Vy. Tôi tin rằng qua việc học hỏi và thực hành liên tục, bạn sẽ trở thành một chuyên gia đàm phán xuất sắc. Cố lên!

Thư ký Triệu Vy (tự tin): Cảm ơn Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ! Tôi sẽ cố gắng!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (gật đầu): Rất tốt, Thư ký Triệu Vy. Bây giờ, tôi muốn cho bạn một số ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc thực hiện đàm phán giá CIF.

Thư ký Triệu Vy (lắng nghe nghiêm túc): Xin Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ chỉ giáo.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Ví dụ, khi chúng ta đàm phán với nhà cung cấp, họ có thể ban đầu đưa ra một mức giá CIF khá cao. Lúc này, chúng ta có thể bắt đầu từ góc độ của chi phí vận chuyển và bảo hiểm, hỏi xem liệu họ có khả năng giảm chi phí cho hai phần này không. Nếu chi phí vận chuyển cao, chúng ta có thể xem xét việc chọn phương thức vận chuyển kinh tế hơn hoặc thương lượng với họ để có được mức chiết khấu cước phí ưu đãi.

Thư ký Triệu Vy (suy nghĩ): Tôi hiểu rồi, bắt đầu từ chi phí vận chuyển và bảo hiểm là một chiến lược tốt. Vậy đối với phí bảo hiểm, chúng ta nên đàm phán như thế nào?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Đối với phí bảo hiểm, chúng ta có thể tìm hiểu các gói bảo hiểm khác nhau cũng như cách tính phí bảo hiểm. Dựa trên giá trị hàng hóa và phương thức vận chuyển, chúng ta có thể chọn gói bảo hiểm phù hợp và thương lượng với công ty bảo hiểm để có được mức phí ưu đãi hơn. Đồng thời, chúng ta cũng có thể thảo luận với nhà cung cấp xem liệu có thể bao gồm phí bảo hiểm vào giá CIF không, để nhà cung cấp chịu trách nhiệm mua bảo hiểm, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho chúng ta.

Thư ký Triệu Vy (gật đầu): Ý tưởng này rất rõ ràng, Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Vậy ngoài chi phí vận chuyển và bảo hiểm, chúng ta còn có những khía cạnh nào khác để đàm phán không?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Chắc chắn rồi, chúng ta còn có thể đàm phán về chất lượng sản phẩm, thời hạn giao hàng, dịch vụ sau bán hàng và các khía cạnh khác. Ví dụ, chúng ta có thể yêu cầu nhà cung cấp cung cấp sản phẩm chất lượng cao hơn, hoặc yêu cầu thời hạn giao hàng ngắn hơn, cũng như dịch vụ sau bán hàng tốt hơn. Những điều này đều có thể là quân bài trong quá trình đàm phán của chúng ta để đạt được điều kiện thuận lợi hơn.

Thư ký Triệu Vy: Tôi đã hiểu, Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Trong quá trình đàm phán, chúng ta cần lưu ý những chi tiết nào khác?

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Trong quá trình đàm phán, chúng ta cần lưu ý ghi lại nội dung và kết quả của cuộc đàm phán để tiện cho việc theo dõi và tham khảo sau này. Đồng thời, chúng ta cần lưu ý sử dụng ngôn từ phù hợp và lịch sự, giữ vững sự chuyên nghiệp và tôn trọng. Nếu đàm phán gặp bế tắc, chúng ta có thể tìm kiếm giải pháp mới hoặc yêu cầu sự hỗ trợ từ bên thứ ba.

Thư ký Triệu Vy: Được rồi, Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi sẽ lưu ý những chi tiết này.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (mỉm cười): Rất tốt, Thư ký Triệu Vy. Tôi tin rằng thông qua việc học hỏi và thực hành không ngừng, bạn sẽ trở thành một chuyên gia đàm phán xuất sắc. Hãy nhớ rằng, đàm phán không chỉ là để giành lấy điều kiện thuận lợi hơn, điều quan trọng hơn là xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, để đạt được kết quả có lợi cho cả hai bên.

Thư ký Triệu Vy (tự tin): Cảm ơn Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ đã hướng dẫn, tôi sẽ cố gắng nâng cao kỹ năng đàm phán của mình để tạo ra giá trị lớn hơn cho công ty!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (gật đầu): Rất tốt, Thư ký Triệu Vy. Tôi tin bạn chắc chắn có thể làm được. Cố lên!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (gật đầu mỉm cười): Rất tốt, Thư ký Triệu Vy. Hãy nhớ rằng, trong quá trình đàm phán, ngoài việc chú ý đến những chi tiết đã nêu trên, bạn cũng cần phải giữ sự linh hoạt và thích ứng. Bởi vì mỗi cuộc đàm phán đều là duy nhất và có thể gặp phải các tình huống và thách thức khác nhau.

Thư ký Triệu Vy (gật đầu): Đúng vậy, Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Tôi đã hiểu. Tôi sẽ điều chỉnh chiến lược đàm phán một cách linh hoạt dựa trên tình hình thực tế và luôn duy trì thái độ cởi mở và hợp tác.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ: Ngoài ra, tôi cũng muốn nhắc bạn một điều nữa, đó là sau khi kết thúc cuộc đàm phán, bạn cần phải theo dõi và tổng kết kịp thời. Ghi lại kết quả của cuộc đàm phán và các thỏa thuận đã đạt được để đảm bảo cả hai bên đều hiểu rõ và tuân theo. Đồng thời, bạn cũng nên tổng kết kinh nghiệm từ cuộc đàm phán này, tìm ra những điểm thành công và chưa đủ, để làm cơ sở cho cuộc đàm phán tiếp theo.

Thư ký Triệu Vy: Tôi hiểu rồi, Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Theo dõi và tổng kết kịp thời là rất quan trọng. Tôi sẽ coi mỗi cuộc đàm phán là một cơ hội để học hỏi, không ngừng nâng cao khả năng đàm phán của mình.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (khích lệ): Rất tốt, Thư ký Triệu Vy. Tôi tin rằng chỉ cần bạn giữ vững thái độ học hỏi tích cực và không ngừng nỗ lực, bạn chắc chắn sẽ đạt được thành tựu tốt hơn trong lĩnh vực đàm phán.

Thư ký Triệu Vy (biết ơn): Cảm ơn Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ đã khích lệ và hướng dẫn. Tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của ông và không ngừng nỗ lực để nâng cao kỹ năng đàm phán và phẩm chất tổng thể của mình.

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (mỉm cười): Được rồi, Thư ký Triệu Vy. Buổi huấn luyện hôm nay của chúng ta xin kết thúc ở đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần sự giúp đỡ thêm, bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.

Thư ký Triệu Vy (kính trọng): Được rồi, Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ. Cảm ơn ông đã huấn luyện!

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ (đứng dậy): Đừng khách sáo, Thư ký Triệu Vy. Chúc bạn đàm phán thuận lợi và tạo ra giá trị lớn hơn cho công ty!

Thư ký Triệu Vy (đứng dậy): Cảm ơn Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ! Tôi sẽ cố gắng!

(Hai người bắt tay chào tạm biệt, Thư ký Triệu Vy rời khỏi phòng họp, Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ gật đầu hài lòng và tiếp tục xử lý công việc khác.)

Thư ký Triệu Vy (trở về văn phòng, ngồi trước bàn làm việc, sắp xếp nội dung huấn luyện của Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ, trong lòng tràn đầy động lực và kỳ vọng. Cô mở máy tính và bắt đầu lập kế hoạch học tập chi tiết về kỹ thuật đàm phán giá CIF, và chuẩn bị một số trường hợp đàm phán mô phỏng để thực hành.)

Thư ký Triệu Vy (tự nhủ): Huấn luyện của Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ thực sự rất hữu ích, tôi đã học được nhiều kỹ năng và chiến lược đàm phán thực tế. Bây giờ, tôi muốn thông qua thực hành để không ngừng nâng cao khả năng đàm phán của mình.

(Trong những ngày tiếp theo, Thư ký Triệu Vy dành nhiều thời gian và nỗ lực để học và chuẩn bị. Cô không chỉ đọc nhiều sách và tài liệu về đàm phán mà còn tham gia các khóa huấn luyện đàm phán trực tuyến do công ty tổ chức, và thực hiện các bài tập đàm phán mô phỏng với các đồng nghiệp.)

Thư ký Triệu Vy (trong một buổi tập đàm phán mô phỏng, cô đã thành công áp dụng kỹ năng đàm phán do Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ dạy để có cuộc tranh luận sôi nổi với đối thủ. Mặc dù trong quá trình gặp không ít thách thức và khó khăn, nhưng cô luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí, cuối cùng đã thành công đạt được một thỏa thuận mà cả hai bên có thể chấp nhận.)

Thư ký Triệu Vy (hào hứng): Tuyệt vời! Tôi cảm thấy khả năng đàm phán của mình thực sự đã được cải thiện rất nhiều. Buổi mô phỏng này đã làm tôi tự tin hơn.

(Không lâu sau đó, Thư ký Triệu Vy bắt đầu nhiệm vụ đàm phán giá CIF thực sự đầu tiên của mình. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, xây dựng chiến lược đàm phán chi tiết và có sự giao tiếp và hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm.)

Thư ký Triệu Vy (trong quá trình đàm phán, cô đã linh hoạt sử dụng các kỹ năng đàm phán đã học được, và đã có một cuộc tranh luận gay gắt với đối phương. Cô không chỉ giữ vững lập trường và nguyên tắc của mình, mà còn thành công trong việc đạt được những điều kiện thuận lợi hơn.)

Đại diện đàm phán bên kia (đánh giá cao): Cô Zhao, kỹ năng đàm phán của cô thực sự rất xuất sắc. Chúng tôi rất vui mừng có thể đạt được thỏa thuận này với cô.

Thư ký Triệu Vy (mỉm cười): Cảm ơn đã khen ngợi. Đây là kết quả của nỗ lực chung của chúng ta. Tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ rất vui vẻ.

(Sau khi đàm phán kết thúc, Thư ký Triệu Vy kịp thời theo dõi và tổng kết kinh nghiệm và bài học từ cuộc đàm phán này, và ghi chép chúng vào sổ tay. Cô hiểu rằng mỗi cuộc đàm phán đều là một cơ hội học hỏi quý báu, và cô sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đàm phán của mình.)

Thư ký Triệu Vy (tràn đầy tự tin): Cảm ơn Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn Minh Vũ đã huấn luyện và hướng dẫn, giúp tôi có cơ hội đạt được thành tích tốt hơn trong lĩnh vực đàm phán. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, để tạo ra giá trị lớn hơn cho công ty!

Phiên âm tiếng Trung

Jīnglǐ ruǎnmíngwǔ péixùn mìshū zhàowēi guānyú CIF jiàgé tánpàn de huìhuà.

Shíjiān:2024 Nián 04 yuè 04 rì

dìdiǎn: Gōngsī huìyì shì

cānyù rényuán: Zǒng jīnglǐ ruǎnmíngwǔ, mìshū zhàowēi

ruǎnmíngwǔ (wéixiào): Zhàowēi, nǐ hǎo. Jīntiān wǒ xiǎng hé nǐ tán tán CIF jiàgé tánpàn de yīxiē jìqiǎo, zhè duì wǒmen gōngsī de guójì màoyì yèwù fēicháng zhòngyào.

Zhàowēi (rènzhēn): Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, wǒ hěn gāoxìng yǒu jīhuì xuéxí zhè fāngmiàn de zhīshì.CIF jiàgé tánpàn wǒ yīzhí juédétǐng fùzá de, tèbié shì shèjí dào yùnfèi hé bǎoxiǎn fèi de wèntí.

Ruǎnmíngwǔ: Quèshí,CIF(Cost, Insurance, and Freight) jiàgé tánpàn bùjǐn jǐn shì shāngpǐn jiàgé de tánpàn, hái bāokuòle yùnshū hé bǎoxiǎn liǎng gè fāngmiàn. Shǒuxiān, wǒmen yào míngquè CIF jiàgé de jìsuàn gōngshì:CIF jiàgé = FOB(lí àn jià) + yùnfèi + bǎoxiǎn fèi.

Zhàowēi: Wǒ míngbáile, nà wǒmen zài tánpàn shí yīnggāi rúhé chǔlǐ zhè sān gè bùfèn ne?

Ruǎnmíngwǔ: Zài tánpàn shí, wǒmen yào xiān liǎojiě shìchǎng hángqíng, duì shāngpǐn de jiàgé, yùnfèi hé bǎoxiǎn fèi yǒu yīgè dàzhì de yù gū. Ránhòu, wǒmen kěyǐ cóng shāngpǐn de zhìliàng, jiāo huò qí, shòuhòu fúwù děng fāngmiàn rùshǒu, yǔ duìfāng jìnxíng tánpàn.

Zhàowēi: Nàme zài tánpàn guòchéng zhōng, yǒu méiyǒu shé me xūyào zhùyì dì dìfāng ne?

Ruǎnmíngwǔ: Shǒuxiān, wǒmen yào bǎochí lěngjìng hélǐxìng, bùyào bèi duìfāng de qíngxù suǒ yǐngxiǎng. Qícì, wǒmen yào shànyú qīngtīng duìfāng de yìjiàn hé xūqiú, lǐjiě duìfāng de lìchǎng hé lìyì diǎn. Zuìhòu, wǒmen yào yǒu cèlüè de jìnxíng tánpàn, línghuó yùnyòng gè zhǒng tánpàn jìqiǎo, zhēngqǔ dào zuì yǒulì de tiáojiàn.

Zhàowēi: Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, wǒ míngbáile. Nàme zài tánpàn guòchéng zhōng, rúguǒ yù dào duìfāng tíchū yīxiē bù hélǐ de yāoqiú, wǒmen yīnggāi zěnme bàn ne?

Ruǎnmíngwǔ: Miàn duì bù hé lǐ de yāoqiú, wǒmen yào jiānchí zìjǐ de yuánzé hé dǐxiàn, tóngshí yào yǒu nàixīn dì yǔ duìfāng jìnxíng gōutōng, xúnqiú shuāngfāng dōu néng jiēshòu de jiějué fāng’àn. Jì zhù, tánpàn shì yīgè shuāngfāng hùlì de guòchéng, wǒmen yào zài bǎozhàng zìjǐ lìyì de tóngshí, yě yào zūnzhòng duìfāng de lìyì.

Zhàowēi: Hǎo de, wǒ huì jì zhù zhèxiē yàodiǎn de. Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, nín hái yǒu méiyǒu qítā xūyào tíxǐng wǒ dì dìfāng?

Ruǎnmíngwǔ: Chúle shàngshù de tánpàn jìqiǎo wài, wǒ hái yào tíxǐng nǐ yīdiǎn, jiùshì yào zuò hǎo tánpàn qián de zhǔnbèi gōngzuò. Bāokuò liǎojiě duìfāng gōngsī de bèijǐng, jīngyíng zhuàngkuàng, shìchǎng dìwèi děng xìnxī, yǐjí liǎojiě xiāngguān hángyè de zhèngcè fǎguī, shìchǎng qūshì děng. Zhèxiē xìnxī kěyǐ bāngzhù wǒmen gèng hǎo de bǎwò tánpàn de zhǔdòng quán.

Zhàowēi: Míngbáile, wǒ huì zài tánpàn qián zuò hǎo chōngfèn de zhǔnbèi de. Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ, xièxiè nín de zhǐdǎo!

Ruǎnmíngwǔ (wéixiào): Bù kèqì, zhàowēi. Wǒ xiāngxìn tōngguò bu duàn de xuéxí hé shíjiàn, nǐ huì chéngwéi yī míng yōuxiù de tánpàn gāoshǒu de. Jiāyóu!

Zhàowēi (xìnxīn mǎn mǎn): Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ! Wǒ huì nǔlì de!

Ruǎnmíngwǔ (diǎntóu): Hěn hǎo, zhàowēi. Xiànzài, wǒ xiǎng gěi nǐ yīxiē jùtǐ de lìzi lái bāngzhù nǐ gèng hǎo dì lǐjiě CIF jiàgé tánpàn de shíjì cāozuò.

Zhàowēi (rènzhēn qīngtīng): Qǐng ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ cìjiào.

Ruǎnmíngwǔ: Bǐrú, dāng wǒmen zài yǔ gōngyìng shāng tánpàn shí, duìfāng kěnéng shǒuxiān gěi chū yīgè xiāngduì jiào gāo de CIF jiàgé. Zhè shí, wǒmen kěyǐ cóng yùnfèi hé bǎoxiǎn fèi de jiǎodù rùshǒu, xúnwèn duìfāngshìfǒu yǒu jiàngdī zhè liǎng bùfèn fèiyòng de kěnéng xìng. Rúguǒ yùnfèi jiào gāo, wǒmen kěyǐ kǎolǜ xuǎnzé gèng jīngjì de yùnshū fāngshì huòzhě yǔ duìfāng xiéshāng gèng yōuhuì de yùnfèi zhékòu.

Zhàowēi (sīkǎo): Wǒ míngbáile, cóng yùnfèi hé bǎoxiǎn fèi fāngmiàn zhuóshǒu shìgè bùcuò de cèlüè. Nà duìyú bǎoxiǎn fèi, wǒmen yòu yīnggāi rúhé tánpàn ne?

Ruǎnmíngwǔ: Duìyú bǎoxiǎn fèi, wǒmen kěyǐ liǎojiě bùtóng de bǎoxiǎn fāng’àn yǐjí bǎofèi jìsuàn fāngshì. Gēnjù huòwù de jiàzhí hé yùnshū fāng shì, wǒmen kěyǐ xuǎnzé shìhé de bǎoxiǎn fāng’àn, bìng yǔ bǎoxiǎn gōngsī xiéshāng gèng yōuhuì de bǎofèi. Tóngshí, wǒmen hái kěyǐ yǔ gōngyìng shāng shāngtǎo, kàn shìfǒu néng jiāng bǎoxiǎn fèiyòng nàrù CIF jiàgé zhōng, yóu gōngyìng shāng fùzé gòumǎi bǎoxiǎn, zhèyàng kěyǐ jiǎnqīng wǒmen de fùdān.

Zhàowēi (diǎntóu): Zhège sīlù hěn qīngxī, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Nà chúle yùnfèi hé bǎoxiǎn fèi, wǒmen hái yǒu qítā fāngmiàn kěyǐ tánpàn ma?

Ruǎnmíngwǔ: Dāngrán, wǒmen hái kěyǐ zài shāngpǐn de zhìliàng, jiāo huò qí, shòuhòu fúwù děng fāngmiàn jìnxíng tánpàn. Bǐrú, wǒmen kěyǐ yāoqiú gōngyìng shāng tígōng gèng gāo zhìliàng de shāngpǐn, huòzhě yāoqiú gèng duǎn de jiāo huò qí, yǐjí gèng wánshàn de shòuhòu fúwù. Zhèxiē dōu kěyǐ zuòwéi wǒmen tánpàn de chóumǎ, zhēngqǔ dào gèng yǒulì de tiáojiàn.

Zhàowēi: Wǒ míngbáile, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Zài tánpàn guòchéng zhōng, wǒmen hái xūyào zhùyì nǎxiē xìjié ne?

Ruǎnmíngwǔ: Zài tánpàn guòchéng zhōng, wǒmen yào zhùyì jìlù tánpàn de nèiróng hé jiéguǒ, yǐbiàn hòuxù gēn jìn hé cānkǎo. Tóngshí, wǒmen yào zhùyì yáncí de dé tǐ hé lǐmào, bǎochí zhuānyè hé zūnzhòng. Rúguǒ tánpàn yù dào jiāngjú, wǒmen kěyǐ chángshì xúnzhǎo xīn de jiějué fāng’àn huòzhě xúnqiú dì sānfāng de xiézhù.

Zhàowēi: Hǎo de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ huì zhùyì zhèxiē xìjié de.

Ruǎnmíngwǔ (wéixiào): Hěn hǎo, zhàowēi. Wǒ xiāngxìn tōngguò bu duàn de xuéxí hé shíjiàn, nǐ huì chéngwéi yī míng chūsè de tánpàn zhuānjiā. Jì zhù, tánpàn bùjǐn jǐn shì wèile zhēngqǔ dào gèng yǒulì de tiáojiàn, gèng zhòngyào de shì yào jiànlì liánghǎo de hézuò guānxì, shíxiàn shuāngfāng de gòng yíng.

Zhàowēi (xìnxīn mǎn mǎn): Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ de zhǐdǎo, wǒ huì nǔlì tíshēng zìjǐ de tánpàn jìqiǎo, wèi gōngsī chuàngzào gèng dà de jiàzhí!

Ruǎnmíngwǔ (diǎntóu): Hěn hǎo, zhàowēi. Wǒ xiāngxìn nǐ yīdìng nénggòu zuò dào de. Jiāyóu!

Ruǎnmíngwǔ (diǎntóu wéixiào): Fēicháng hǎo, zhàowēi. Jì zhù, zài tánpàn guòchéng zhōng, chúle zhùyì shàngshù tí dào de xìjié wài, hái xūyào bǎochí línghuó xìng hé shìyìng xìng. Yīnwèi měi yīcì tánpàn dōu shì dútè de, kěnéng huì yù dào bùtóng de qíngkuàng hé tiǎozhàn.

Zhàowēi (diǎntóu): Shì de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Wǒ míngbáile. Wǒ huì gēnjù shíjì qíngkuàng línghuó tiáozhěng tánpàn cèlüè, bìng shǐzhōng bǎochí kāifàng hé hézuò de tàidù.

Ruǎnmíngwǔ: Lìngwài, wǒ hái xiǎng tíxǐng nǐ yīdiǎn, jiùshì zài tánpàn jiéshù hòu, yīdìng yào jíshí gēn jìn hé zǒngjié. Jiāng tánpàn de jiéguǒ hé dáchéng de xiéyì jìlù xiàlái, quèbǎo shuāngfāng dōu néng míngquè lǐjiě bìng zūnshǒu. Tóngshí, yě yào duì zhè cì tánpàn de jīngyàn jìn háng zǒngjié, zhǎo chū chénggōng hé bùzú zhī chù, wèi xià yīcì tánpàn tígōng cānkǎo.

Zhàowēi: Wǒ míngbáile, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Jíshí gēn jìn hé zǒngjié shì fēicháng zhòngyào de. Wǒ huì jiāng měi cì tánpàn dōu dàng zuò yīgè xuéxí de jīhuì, bùduàn tíshēng zìjǐ de tánpàn nénglì.

Ruǎnmíngwǔ (gǔlì): Hěn hǎo, zhàowēi. Wǒ xiāngxìn zhǐyào nǐ bǎochí zhè zhǒng jījí de xuéxí tàidù hé bùduàn nǔlì de jīngshén, nǐ yīdìng nénggòu zài tánpàn lǐngyù qǔdé gèng hǎo de chéngjī.

Zhàowēi (gǎnjī): Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ de gǔlì hé zhǐdǎo. Wǒ huì láojì nín de jiàohuì, bùduàn nǔlì tíshēng zìjǐ de tánpàn jìqiǎo hé zònghé sùzhì.

Ruǎnmíngwǔ (wéixiào): Hǎole, zhàowēi. Jīntiān wǒmen de péixùn jiù dào zhèlǐ ba. Rúguǒ nǐ yǒu rènhé wèntí huò xūyào jìnyībù de bāngzhù, suíshí dōu kěyǐ lái zhǎo wǒ.

Zhàowēi (gōngjìng): Hǎo de, ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ. Xièxiè nín de péixùn!

Ruǎnmíngwǔ (qǐshēn): Bùyòng kèqì, zhàowēi. Zhù nǐ tánpàn shùnlì, wèi gōngsī chuàngzào gèng dà de jiàzhí!

Zhàowēi (qǐshēn): Xièxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ! Wǒ huì nǔlì de!

(Liǎng rén wòshǒu gàobié, zhàowēi líkāi huìyì shì, ruǎnmíngwǔ mǎnyì dìdiǎn diǎntóu, jìxù chǔlǐ qítā gōngzuò.)

Zhàowēi (huí dào bàngōngshì, zuò zài bàngōng zhuō qián, zhěnglǐzhe ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ péixùn de nèiróng, xīnzhōng chōngmǎnle dònglì hé qídài. Tā dǎkāi diànnǎo, kāishǐ zhìdìng yīgè xiángxì de CIF jiàgé tánpàn xuéxí jìhuà, bìng zhǔnbèile yīxiē mónǐ tánpàn ànlì lái shíjiàn.)

Zhàowēi (zì yán zì yǔ): Ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ de péixùn zhēn de hěn yǒuyòng, wǒ xué dàole hěnduō shíyòng de tánpàn jìqiǎo hé cèlüè. Xiànzài, wǒ yào tōngguò shíjiàn lái bu duàn tíshēng zìjǐ de tánpàn nénglì.

(Jiē xiàlái de jǐ tiān lǐ, zhàowēi tóurùle dàliàng de shíjiān hé jīnglì jìnxíng xuéxí hé zhǔnbèi. Tā bùjǐn yuèdúle dàliàng de tánpàn shūjí hé zīliào, hái cānjiāle gōngsī zǔzhī de xiàn shàng tánpàn péixùn kèchéng, bìng yǔ qítā tóngshì jìnxíng le mónǐ tánpàn liànxí.)

Zhàowēi (zài yīcì mónǐ tánpàn liànxí zhōng, tā chénggōng yùnyòngle ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ jiàoshòu de tánpàn jìqiǎo, yǔ duìshǒu zhǎnkāile jīliè de jiāofēng. Suīrán guòchéng zhōng yù dào liǎo bù shǎo tiǎozhàn hé kùnnán, dàn tā shǐzhōng bǎochízhe lěngjìng hé lǐxìng, zuìzhōng chénggōng dáchéngle yīgè shuāngfāng dōu néng jiēshòu de xiéyì.)

Zhàowēi (xīngfèn de): Tài bàngle! Wǒ gǎnjué zìjǐ de tánpàn nénglì zhēn de tí gāo liǎo bù shǎo. Zhè cì mónǐ tánpàn ràng wǒ gèngjiā zìxìnle.

(Bùjiǔ zhīhòu, zhàowēi yíng láile tā dì yīcì zhēnzhèng de CIF jiàgé tánpàn rènwù. Tā shìxiān zuò hǎole chōngfèn de zhǔnbèi, zhìdìngle xiángxì de tánpàn cèlüè, bìng yǔ tuánduì chéngyuán jìnxíngle chōngfèn de gōutōng hé xiézuò.)

Zhàowēi (zài tánpàn guòchéng zhōng, tā línghuó yùnyòngle suǒ xué dào de tánpàn jìqiǎo, yǔ duìfāng zhǎnkāile jīliè de jiāofēng. Tā bùjǐn jiānshǒule zìjǐ de dǐxiàn hé yuánzé, hái chénggōng zhēngqǔ dàole gèng yǒulì de tiáojiàn.)

Duìfāng tánpàn dàibiǎo (zànxǔ): Zhào xiǎojiě, nǐ de tánpàn jìqiǎo zhēn de hěn chūsè. Wǒmen hěn gāoxìng nénggòu yǔ nǐ dáchéng zhège xiéyì.

Zhàowēi (wéixiào): Xièxiè kuājiǎng. Zhè shì wǒmen shuāngfāng gòngtóng nǔlì de jiéguǒ. Wǒ xiāngxìn wǒmen de hézuò jiāng huì fēicháng yúkuài.

(Tánpàn jiéshù hòu, zhàowēi jíshí gēn jìn hé zǒngjiéle zhè cì tánpàn de jīngyàn hé jiàoxùn, bìng jiāng tāmen jìlù zài bǐjìběn shàng. Tā shēn zhī měi yīcì tánpàn dōu shì yī cì bǎoguì de xuéxí jīhuì, tā jiāng jìxù nǔlì tíshēng zìjǐ de tánpàn nénglì.)

Zhàowēi (xīnzhōng chōngmǎn zìxìn): Gǎnxiè ruǎnmíngwǔ zǒng jīnglǐ de péixùn hé zhǐdǎo, ràng wǒ yǒu jīhuì zài tánpàn lǐngyù qǔdé gèng hǎo de chéngjī. Wǒ huì jìxù nǔlì, wèi gōngsī chuàngzào gèng dà de jiàzhí!

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của cuốn sách ebook Học tiếng trung theo chủ đề Đàm phán giá CIF của tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá CIF hôm nay của Tác giả Nguyễn Minh Vũ liên quan tới nhiều khía cạnh khác nhau, như là:

  1. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả thương mại
  2. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả phí vận chuyển
  3. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả ứng dụng thực tế
  4. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả trên Taobao
  5. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả trên 1688
  6. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả trên Tmall
  7. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả với shop Trung Quốc
  8. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả với nhà xưởng Trung Quốc
  9. Học tiếng Trung theo chủ đề Đàm phán giá cả với đối tác hợp tác

Hôm nay chúng đã học được rất nhiều kiến thức mới vô cùng bổ ích và quan trọng giúp chúng ta tự tin hơn khi sử dụng tiếng Trung trong các tình huống thực tế. Chúc các bạn học tốt

Ngoài những chủ đề trên ra, Tác giả Nguyễn Minh Vũ còn sáng tác thêm rất nhiều Tác phẩm khác mang tựa đề học tiếng Trung theo chủ đề. Ví dụ như:

Học tiếng Trung theo chủ đề phân tích dữ liệu báo cáo

Học tiếng Trung theo chủ đề quảng bá sản phẩm công ty

Học tiếng Trung theo chủ đề trên bàn tiệc

Học tiếng Trung theo chủ đề Hẹn gặp đối tác

Có thể bạn đang quan tâm

Từ vựng tiếng Trung mới nhất

Bài viết mới nhất

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 giáo trình luyện dịch HSK

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng Tầm Tiếng Trung Của Bạn!