Giáo trình Hán ngữ 5 bài 2

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 2 học tiếng Trung Thầy Vũ

Giáo trình Hán ngữ 5 học trực tuyến cùng thầy Vũ

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 2 của lớp học tiếng Trung online Thầy Vũ lại trở lại đây. Nội dung bài học hôm nay của chúng ta là một bức thư. Trước khi bước vào luyện đọc cùng theo dõi video thầy Vũ hướng dẫn bạn tự học giáo trình Hán ngữ 5 bài 2 dưới đây nhé! Để nắm thật chắc kiến thức cũ chúng ta cần ôn tập lại bài học hôm qua tại link bên dưới.

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 1

Video hướng dẫn tự học Giáo trình Hán ngữ 5 bài 2

Bên dưới là một số video bài giảng Thầy Vũ giảng bài trên lớp các bạn học viên khóa trước theo sách giáo trình Hán ngữ quyển 5 phiên bản mới. Các bạn chú ý xem thật kỹ và có chỗ nào chưa hiểu thì đăng bình luận ngay bên dưới hỏi Thầy Vũ luôn nhé.

Sau khi tự học video giáo trình Hán ngữ 5 bài 2 theo sự hướng dẫn của Thầy Vũ ở phía trên giờ chúng ta bước vào phần luyện đọc nhé. Đoạn văn sau được viết dưới dạng một bức thư, mình có chú thích phiên âm bên dưới.

爸爸妈妈:

你们好!爸爸还那么忙吗?一定要注意身体啊。

你们寄来的生日礼物上星期就收到了。我现在一切都很好,吃得好、睡得好,学习也不错。你们就放心吧。

刚来时是有很多地方不习惯,但是现在基本上已经习惯了这里的生活。学习上也没有什么问题。中国人常说“在家靠父母,出门靠朋友”,我现在交了好多朋友。今天给你们发回去的几张照片,第一张就是我们全班同学一起给我过生日的情景。我们班有十八个同学,分别来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、澳洲等五大洲是一个国家。能跟这么多同学一起学习,认识这么多世界各国来的朋友,我感到非常高兴。大家一起学习,一起聊天,一起参加各种课外活动,同学们互相关心,互相帮助,非常团结。所以我每天都过得很愉快。站在我旁边那个高个子,黄头发,蓝眼睛的小伙子,就是我的好朋友,长得很帅吧。我们俩常常一起玩,还一起学打太极拳。

第二章就是我学打太极拳时拍下来的。现在我每星期有两个下午去体育馆学打太极拳。太极拳是一种很有意思的活动,动作柔和缓慢,优美舒展,又有增强体质、预防疾病的作用,所以是一项很 受欢迎的体育运动。我每次练完以后,都觉得全身特别舒服。回国后我想教爸爸妈妈学打太极拳。

Bàba māmā:

Nǐmen hǎo! Bàba hái nàme máng ma? Yīdìng yào zhùyì shēntǐ a.

Nǐmen jì lái de shēngrì lǐwù shàng xīngqí jiù shōu dàole. Wǒ xiànzài yīqiè dōu hěn hǎo, chī dé hǎo, shuì dé hǎo, xuéxí yě bùcuò. Nǐmen jiù fàngxīn ba.

Gāng lái shí shì yǒu hěnduō dìfāng bù xíguàn, dànshì xiànzài jīběn shàng yǐjīng xíguànle zhèlǐ de shēnghuó. Xuéxí shàng yě méiyǒu shé me wèntí. Zhōngguó rén cháng shuō “zàijiā kào fùmǔ, chūmén kào péngyǒu”, wǒ xiànzài jiāole hǎoduō péngyǒu. Jīntiān gěi nǐmen fā huíqù de jǐ zhāng zhàopiàn, dì yī zhāng jiùshì wǒmen quán bān tóngxué yīqǐ gěi wǒguò shēngrì de qíngjǐng. Wǒmen bān yǒu shíbā gè tóngxué, fēnbié láizì yàzhōu, fēizhōu, ōuzhōu, měizhōu, àozhōu děng wǔ dàzhōu shì yīgèguójiā. Néng gēn zhème duō tóngxué yīqǐ xuéxí, rènshí zhème duō shìjiè gè guó lái de péngyǒu, wǒ gǎndào fēicháng gāoxìng. Dàjiā yì qǐ xuéxí, yīqǐ liáotiān, yīqǐ cānjiā gè zhǒng kèwài huódòng, tóngxuémen hùxiāng guānxīn, hùxiāng bāngzhù, fēicháng tuánjié. Suǒyǐ wǒ měitiān dū guò dé hěn yúkuài. Zhàn zài wǒ pángbiān nàgè gāo gèzi, huáng tóufǎ, lán yǎnjīng de xiǎohuǒzi, jiùshì wǒ de hǎo péngyǒu, zhǎng dé hěn shuài ba. Wǒmen liǎ chángcháng yīqǐ wán, huán yīqǐ xué dǎ tàijí quán.

Dì èr zhāng jiùshì wǒ xué dǎ tàijí quán shí pāi xiàlái de. Xiànzài wǒ měi xīngqí yǒu liǎng gè xiàwǔ qù tǐyùguǎn xué dǎ tàijí quán. Tàijí quán shì yī zhǒng hěn yǒuyìsi de huódòng, dòngzuò róuhé huǎnmàn, yōuměi shūzhǎn, yòu yǒu zēngqiáng tǐzhí, yùfáng jíbìng de zuòyòng, suǒyǐ shì yī xiàng hěn shòu huānyíng de tǐyù yùndòng. Wǒ měi cì liàn wán yǐhòu, dōu juédé quánshēn tèbié shūfú. Huíguó hòu wǒ xiǎng jiào bàba māmā xué dǎ tàijí quán.

Vậy là nội dung bài học giáo trình Hán ngữ 5 bài 2 của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai.

Trả lời