Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 1

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 1 học tiếng Trung online Thầy Vũ

Giáo trình Hán ngữ 5 bài giảng trực tuyến Thầy Vũ

Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 1 lớp học tiếng Trung online Thầy Vũ. Đây là bài đầu tiên trong sách giáo trình Hán ngữ quyển 5 chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp nâng cao. Toàn bộ video bài giảng lớp giáo trình Hán ngữ 5 bài 1 được ghi hình lại và lưu lại trên kênh youtube học tiếng Trung online và lưu trữ trong Diễn đàn ChineMaster.

Video dạy học giáo trình Hán ngữ 5 bài 1

Bên dưới là các video bài giảng Thầy Vũ đã dạy các bạn học viên khóa trước lớp giáo trình Hán ngữ 5 bài 1. Các bạn xem video bên dưới có chỗ nào chưa hiểu thì đăng bình luận ngay bên dưới hỏi luôn nhé.

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính nội dung bài học hôm nay.

Các bạn chú ý xem video bài giảng bên dưới Thầy Vũ hướng dẫn chúng ta tự học giáo trình Hán ngữ 5 bài 1 nhé. Chỗ nào các bạn chưa hiểu thì đăng bình luận ngay bên dưới bài giảng này nhé.

我很早就希望能有机会来中国学习汉语。现在这个愿望终于实现了,心里有说不出的高兴。

从去年夏天起,我就忙着联系学校,办各种手续,可是,这一切都是瞒着我父母做的。我是独生女,如果把这件事告诉父母,他们多半不会同意,因此,我只跟朋友和教我哈语的老师商量,把一切手续都办好以后才告诉了他们。他们听了,果然不大愿意。爸爸说,你现在的工作不是挺好的吗?妈妈说,你不打算结婚啦?

说实话,对于将来要做什么,我还没想好。可是现在我就是想学汉语,想到中国。这个古老而又年轻的国家去看看。我对父母说,我已经长大了,就想小鸟一样,该自己飞了。我要独立地生活,自由自在地去国外过一年,然后再考虑今后的打算。父母知道我的性格,决定了的事情是不会改变的,而且他们也觉得我的想法是对的,就只好同意了。

妈妈要我到中国以后,每个星期都给她打一次电话。爸爸说,最好常常发伊妹儿,告诉他们我在中国的一切。我答应了。临走前,他们给我买了好多东西,拼命地往我的箱子里塞。

爸爸开车把我送到机场。离别时,他远远望着我不停地挥手,妈妈在擦眼泪。看到父母恋恋不舍的样子,我的眼泪也一下子流了出来。

到中国以后,父母常常来信,总是嘱咐我要注意身体,注意安全。努力地学习,愉快地生活。

为了让他们放心,我也常去信或者打电话,表达我对他们的爱和想念。

Bên dưới là phần phiên âm tiếng Trung cho bài hội thoại ở trên.

Wǒ hěn zǎo jiù xīwàng néng yǒu jīhuì lái zhōngguó xuéxí hànyǔ. Xiànzài zhège yuànwàng zhōngyú shíxiànle, xīn li yǒu shuō bu chū de gāoxìng.

Cóng qùnián xiàtiān qǐ, wǒ jiù mángzhe liánxì xuéxiào, bàn gè zhǒng shǒuxù, kěshì, zhè yīqiè dōu shì mánzhe wǒ fùmǔ zuò de. Wǒ shì dúshēngnǚ, rúguǒ bǎ zhè jiàn shì gàosù fùmǔ, tāmen duōbàn bù huì tóngyì, yīncǐ, wǒ zhǐ gēn péngyǒu hé jiào wǒ hā yǔ de lǎoshī shāngliáng, bǎ yīqiè shǒuxù dōu bàn hǎo yǐhòu cái gàosùle tāmen. Tāmen tīngle, guǒrán bù dà yuànyì. Bàba shuō, nǐ xiànzài de gōngzuò bùshì tǐng hǎo de ma? Māmā shuō, nǐ bù dǎsuàn jiéhūn la?

Shuō shíhuà, duìyú jiānglái yào zuò shénme, wǒ hái méi xiǎng hǎo. Kěshì xiànzài wǒ jiùshì xiǎng xué hànyǔ, xiǎngdào zhōngguó. Zhège gǔlǎo ér yòu niánqīng de guójiā qù kàn kàn. Wǒ duì fùmǔ shuō, wǒ yǐjīng zhǎng dàle, jiù xiǎng xiǎo niǎo yīyàng, gāi zìjǐ fēile. Wǒ yào dúlì dì shēnghuó, zìyóu zìzài dì qù guówàiguò yī nián, ránhòu zài kǎolǜ jīnhòu de dǎsuàn. Fùmǔ zhīdào wǒ dì xìnggé, juédìngle de shìqíng shì bù huì gǎibiàn de, érqiě tāmen yě juédé wǒ de xiǎngfǎ shì duì de, jiù zhǐhǎo tóngyìle.

Māmā yào wǒ dào zhōngguó yǐhòu, měi gè xīngqí dōu gěi tā dǎ yīcì diànhuà. Bàba shuō, zuì hǎo chángcháng fā yī mèir, gàosù tāmen wǒ zài zhōngguó de yīqiè. Wǒ dāyìngle. Lín zǒu qián, tāmen gěi wǒ mǎile hǎoduō dōngxī, pīnmìng de wǎng wǒ de xiāngzi lǐ sāi.

Bàba kāichē bǎ wǒ sòng dào jīchǎng. Líbié shí, tā yuǎn yuǎn wàngzhe wǒ bù tíng de huīshǒu, māmā zài cā yǎnlèi. Kàn dào fùmǔ liànliànbùshě de yàngzi, wǒ de yǎnlèi yě yīxià zǐ liúle chūlái.

Dào zhōngguó yǐhòu, fùmǔ chángcháng láixìn, zǒng shì zhǔfù wǒ yào zhùyì shēntǐ, zhùyì ānquán. Nǔlì dì xuéxí, yúkuài dì shēnghuó.

Wèile ràng tāmen fàngxīn, wǒ yě cháng qù xìn huòzhě dǎ diànhuà, biǎodá wǒ duì tāmen de ài hé xiǎngniàn.

Nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai nhé.

Trả lời