Home Học tiếng Trung online Giáo trình 301 Câu đàm thoại tiếng Trung

Giáo trình 301 Câu đàm thoại tiếng Trung

by Nguyễn Minh Vũ
14 views
giáo trình 301 câu tiếng trung giao tiếp online Giáo trình 301 Câu đàm thoại tiếng Trung thầy vũ tiengtrunghsk chinemaster học tiếng trung online

Giáo trình 301 Câu tiếng Trung giao tiếp ChineMaster

Giáo trình 301 Câu tiếng Trung giao tiếp là bộ video bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản học theo sách giáo trình 301 câu tiếng Trung Quốc thông dụng nhất. Các bạn lưu bài giảng online về zalo học dần nhé. Thầy Vũ hỗ trợ các bạn trong Nhóm Zalo học viên lớp tiếng Trung online giáo trình 301 câu tiếng Trung Quốc.

Các bạn cập nhập lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp khai giảng hàng tháng mới nhất tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster

Các bạn nên kết hợp học thêm bộ video bài giảng lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 phiên bản mới rất kinh điển của Th.S Nguyễn Minh Vũ tại link bên dưới.

Giáo trình Hán ngữ 1 Thầy Vũ

STT Bài giảng 301 câu tiếng Trung Quốc học tiếng Trung online Thầy Vũ Link bài giảng học tiếng Trung giao tiếp giáo trình 301 câu tiếng Trung Quốc thông dụng
1 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 1 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-1/
2 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 2 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-2/
3 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 3 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-3/
4 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 4 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-4/
5 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 5 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-5/
6 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 6 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-6/
7 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 7 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-7/
8 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 8 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-8/
9 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 9 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-9/
10 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 10 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-10/
11 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 11 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-11/
12 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 12 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-12/
13 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 13 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-13/
14 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 14 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-14/
15 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 15 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-15/
16 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 16 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-16/
17 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 17 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-17/
18 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 18 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-18/
19 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 19 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-19/
20 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 20 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-20/
21 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 21 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-21/
22 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 22 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-22/
23 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 23 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-23/
24 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 24 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-24/
25 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 25 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-25/
26 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 26 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-26/
27 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 27 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-27/
28 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 28 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-28/
29 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 29 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-29/
30 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 30 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-30/
31 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 31 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-31/
32 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 32 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-32/
33 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 33 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-33/
34 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 34 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-34/
35 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 35 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-35/
36 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 36 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-36/
37 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 37 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-37/
38 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 38 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-38/
39 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 39 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-39/
40 Giáo trình 301 câu tiếng Trung bài 40 ChineMaster TiengTrungHSK https://hoctiengtrungonline.com/giao-trinh-301-cau-dam-thoai-tieng-trung-bai-40/

Trên đây là bộ video bài giảng lớp học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất. Các bạn học viên online học theo bài giảng của Thầy Vũ có chỗ nào chưa hiểu bài thì nhắn tin vào Nhóm Zalo học tiếng Trung online Thầy Vũ hoặc đăng câu hỏi vào trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster TiengTrungHSK nha các bạn.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kiến thức tiếng Trung tiếp theo vào ngày mai.

Bài giảng liên quan

Để lại Bình luận của bạn