google_ad_client = "ca-pub-1008546831360061"; /* quangcao1 */ google_ad_slot = "6528199638"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
logo

Chuyên Mục: Học Tiếng Trung Qua Video

Apr
14
29970 Views

Em bé 3 tuổi nhảy đáng yêu quá đi

Em bé 3 tuổi nhảy đáng yêu quá đi Em bé 3 tuổi nhảy thật đáng yêu           2,324 total views, 4 views...
Jan
17
6777 Views

Tam tự kinh – giúp bạn học tiếng trung

Tam tự kinh – giúp bạn học tiếng trung Tam tự kinh 人之初,性本善 rén zhī chū, xìng běn shàn Nhân chi sơ; Tính bản thiện. 性相近,习相远 xìng xiāng jìn, xí xiāng yuǎn Tính tương cận; Tập tương viễn. 苟不教,性乃迁 gǒu bù jiāo, xìng nǎi qiān Cẩu bất giáo; Tính nãi thiên. 教之道,贵以专 jiào zhī dào, guì yǐ zhuān Giáo chi đạo; Quí dĩ chuyên 昔孟母,择邻处 xī mèng mǔ, zé lín chǔ Tích Mạnh mẫu; Trạch lân xứ, 子不学,断机杼 zǐ bù xué, duàn jī zhù Tử bất học; Đoạn cơ trữ. 窦燕山,有义方 dòu...

logo
Powered by WordPress | Designed by Học Tiếng Trung Online